sędziów piłki nożnej * co oferujemy? * wymagania

Transkrypt

sędziów piłki nożnej * co oferujemy? * wymagania
KOLEGIUM SĘDZIÓW OZPN W LESZNIE
ZAPRASZA NA
KURS
DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW NA
SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ
* CO OFERUJEMY?
- gruntowne poznanie Przepisow Gry na atrakcyjnych
zajęciach z wykorzystaniem materiałów
- książkę z Przepisami, "pakiet startowy" sędziego, materiały dodatkowe
- mnóstwo adrenaliny na meczach :)
* WYMAGANIA:
- wiek kandydata: skończone 16 i nie więcej niż 24 lata
- wykształcenie: minimum średnie lub osoby uczące się
- bardzo dobra kondycja fizyczna i brak przeciwwskazań zdrowotnych
* DOKUMENTY:
- ankieta-podanie – przy zgłoszeniu
- w przypadku kandydatów poniżej 18. roku życia zgoda opiekuna – przy zgło.
- oświadczenie o niekaralności – na pierwszym spotkaniu
- zaświadczenie lekarskie – na pierwszym spotkaniu
- dokument potwierdzający min. średnie wykształ. – na pierwszym spotkaniu
KOSZT KURSU 149 zł*
* OSOBIE Z NAJLEPSZYM WYNIKIEM PODCZAS EGZAMINU KOŃCOWEGO, KOMISJA
SZKOLENIOWA DOKONA ZWROTU OPŁATY ZA KURS
ZGŁOSZENIA I PYTANIA PRZYJMOWANE SĄ DO 20 LISTOPADA DROGĄ MEILOWĄ:
[email protected]
LUB POD NUMEREM TELEFONU:
691-503-177

Podobne dokumenty