W miastach naszego województwa mieszka 45,5% ludności przy

Transkrypt

W miastach naszego województwa mieszka 45,5% ludności przy
Ogłoszenie
Wpisany przez Administrator
czwartek, 09 października 2008 11:43 - Zmieniony wtorek, 27 stycznia 2009 10:04
W miastach naszego województwa mieszka 45,5% ludności przy średnim wskaźniku urbanizacji
kraju 61,7% Mieszkańcy wsi województwa świętokrzyskiego stanowią 54,5%. Znaczna część
mieszkańców wsi jest zarejestrowana w powiatowych urzędach pracy jako osoby poszukujące
pracy. Jak wynika z danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2002r. na liczbę 145 tys. osób
pracujących w rolnictwie to 55 tys. osób to pomagający w gospodarstwach rolnych członkowi
rodzin. W większości są to gospodarstwa mało produkcyjne. Zgodnie z założeniami polityki
spójności Unii Europejskiej jest stworzenie warunków odejścia osób pracujących w rolnictwie do
działów pozarolniczych. Zachodzi potrzeba wsparcia obszarów wiejskich a celem jest
wyrównanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych obszarów wiejskich.
"Rolniku, skorzystaj z szansy!"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ma na celu uzyskanie kwalifikacji i umiejętności ułatwiających odchodzenie z pracy w rolnictwie.
Projekt przewiduje zaktywizowanie kobiet i mężczyzn ( w tym osób powyżej 50 roku życia). Jest
również otwarty dla osób niepełnosprawnych. Szkolenie prowadzone będzie nieodpłatnie a jego
uczestnicy otrzymują zwrot kosztów podróży na zajęcia teoretyczne i praktyczne, pomoce
naukowe, darmowe posiłki. Każdy uczestnik po zdanym egzaminie otrzyma zaświadczenie
potwierdzające ukończenie kursu w danym zawodzie, uzyska wiedzę poprzez doradztwo jak
założyć własną firmę.
Kursy będą prowadzone w następujących zawodach:
-
betoniarz-zbrojarz
brukarz
pilarz
opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z nauką
języka włoskiego
bukieciarstwo artystyczne
W ramach szkoleń uczestnicy otrzymują: - Materiały dydaktyczne
- Bezpłatne posiłki
1/2
Ogłoszenie
Wpisany przez Administrator
czwartek, 09 października 2008 11:43 - Zmieniony wtorek, 27 stycznia 2009 10:04
- Zwrot kosztów podróży
- Ubezpieczenie
Pliki do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w kursach realizowanych w ramach projektu „Rolniku,
skorzystaj z szansy!”
Karta Kursów
Formularz zgłoszeniowy
Osoby, które są zainteresowane uczestnictwem w naszych szkoleniach powinny przesłać
zgłoszenie (wypełniona Karta kursów oraz Formularz zgłoszeniowy) faxem, e-mailem lub
dokonać wstępnego zgłoszenia drogą telefoniczną. Wstępne zgłoszenia będą wymagały
późniejszego, osobistego stawienia się w Biurze Projektu z dowodem osobistym, w celu
własnoręcznego złożenia podpisu
Zapraszamy do udziału w szkoleniu. Bliższych informacji udziela Biuro Projektu:
Stowarzyszenie Forum Pracodawców
Kielce ul. Sienkiewicza 68 II piętro
w godzinach 8.00- 18.00
tel/fax. 041 344 80 80
e-mail:[email protected]
www.fp.kielce.com
Wszelkie informacje na temat projektów unijnych zamieszczone są na stronie EFS: www.efs.g
ov.pl
2/2

Podobne dokumenty