formularz zgłoszeniowy

Transkrypt

formularz zgłoszeniowy
Hair Show Fryzjerstwo i Moda 2014
formularz
zgłoszeniowy
Termin nadsyłania prac 11.05.2014 (do godz. 00:00)
Dane uczestnika
Firma / Imię i nazwisko: .....................................................................................................
Adres: .....................................................................................................
Kod pocztowy i miejscowość: .....................................................................................................
e-mail: .....................................................................................................
nr telefonu: .....................................................................................................
Dane dotyczące pracy konkursowej
Jestem Fryzjerem Jestem Wizażystą Jestem Projektantem Jestem Fotografem
Imię i nazwisko osoby
reprezentującej uczestnika:
e-mail:
nr telefonu:
opis pracy konkursowej:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Oświadczenie uczestnika
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu dostępnym na www.hairshow.pl Wyrażam zgodę na bezterminową i nieodpłatną publikację na wszelkich polach eksploatacji wszystkich wizerunków powstałych w związku z moim udziałem w konkursie Hair Show
Fryzjerstwo i Moda
Podpis uczestnika: .....................................................................................................
Oświadczenie osoby reprezentującej uczestnika
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu dostępnym na www.hairshow.pl
Wyrażam zgodę na bezterminową i nieodpłatną publikację na wszelkich polach eksploatacji wszystkich wizerunków powstałych w związku z moim udziałem w konkursie Hair Show
Fryzjerstwo i Moda
Podpis osoby
reprezentującej uczestnika: .....................................................................................................
06.05.2014 r.
Hair Show Fryzjerstwo i Moda 2014
regulamin konkursu
Stylizacje Modowe
Organizatorem konkursu jest Eventon Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Leszczyńskiego 4 lok.25,
KRS0000484162.
1. Warunki uczestnictwa w konkursie
Uczestnikami konkursu mogą być salony fryzjerskie, wizażyści, projektanci mody, fotografowie. Zgłaszający się salon fryzjerski wyznacza fryzjera (wyłącznie osobę, która ukończyła 18 lat), który w czasie finału będzie wykonywał
stylizację konkursową. Każdy salon może wyznaczyć jednego fryzjera.
2. Czas trwania konkursu
Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 01.03.2014 do 08.06.2014, składa się z dwóch etapów: eliminacji
i finału.
Eliminacje: od 01.03.2014 do 11.05.2014
Finał: 08.06.2014
3. Przedmiot konkursu
Formuła konkursu to zmiana wizerunku modelki, nad którą pracuje grupa losowo dobranych finalistów składająca
się z fryzjera, projektanta mody, wizażysty i fotografa. To kreatywna rywalizacja, praca zespołowa, „burza mózgów”,
wzajemna inspiracja i sztuka kompromisów. Tegoroczne zadanie polega na wykonaniu stylizacji do okładki Fashion!
Podczas konkursu promujemy rozwój talentów indywidualnych, ale także umiejętność pracy w grupie i takie ukierunkowanie własnych projektów, aby współgrały z wizją całości.
4. Etapy konkursu.
4.1. Eliminacje
Wymagania techniczne dla zdjęć: pojedyncze zdjęcie nie może być mniejsze niż 1 MB i większe niż 2 MB, format .jpg.
Zdjęcia powinny być wykonane profesjonalnie i w warunkach studyjnych (nie w świetle dziennym). Minimalny format
zdjęć to 10 x 15 cm., zdjęcia w formie elektronicznej o rozdzielczości min. 300 DPI. UWAGA: zdjęcia nie mogą być
publikowane nigdzie indziej, dotyczy to również internetu.
4.1.1. Eliminacje dla fryzjerów
Zostań stylistą na światowy wybieg mody!
Temat: Moje nowe Ja
Krok 1:
Wykonaj metamorfozę uwzględniającą: strzyżenie, koloryzację, stylizację. Metamorfoza powinna być dopasowana
do osobowości i cech urody modelki. Do stylizacji nie mogą być użyte peruki, dopinki, nakrycia głowy oraz ozdoby.
Do wykonania fryzury mogą być stosowane nieozdobne elementy techniczne, ukryte we włosach tj. wypełniacze,
podkładki, gąbki, wsuwki, siatki. Stylizacja musi być wykonana osobiście przez fryzjera.
Krok 2:
Zrób zdjęcia. Zdjęcie powinno przedstawiać postać modelki w pozycji stojącej. Kadr powinien obejmować fryzurę
modelki, od góry powinien przedstawiać fryzurę u dołu kończyć się na lini bioder, bez widocznych nóg. Przed metamorfozą: jedno zdjęcie z przodu. Po metamorfozie: cztery zdjęcia (z przodu, z boku prawego, z boku lewego, z tyłu).
Krok 3:
Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy. W dniach od 1 marca do 11 maja 2014 r. (do godz. 00:00) należy pobrać
formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.hairshow.pl. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól, podpisaniu przez właściciela salonu, fryzjera, modelkę, wizażystę, fotografa, stylistę ubioru wyślij formularz wraz ze
zdjęciami na adres: [email protected]
4.1.2. Eliminacje dla wizażystów
Zostań wizażystą ze światowych wybiegów mody!
Temat: Makijaż Fashion
Krok1
Wykonaj makijaż w stylu Fashion, wykonany pod okładkę magazynu modowego.
Krok 2
Zrób zdjęcia: kadr powinien obejmować twarz modelki od góry do dołu kończąc na linii biustu. Zdjęcia przygotowywane do konkursu nie mogą być obrabiane graficznie. Przed - jedno zdjęcie ujęcie twarzy oczy otwarte. Po - dwa
zdjęcia (zdjęcie twarzy modelki z oczami otwartymi, zdjęcie twarzy modelki z oczami zamkniętymi).
Krok 3
Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy. Pobierz formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.hairshow.
pl. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól, podpisaniu przez, wizażystę, fotografa. Wyślij formularz wraz ze
zdjęciami na adres [email protected] Osoby chcące wziąć udział prosimy o przesłanie w ramach zgłoszenia
następujących dokumentów (rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia kompletne):
– Życiorys uczestnika (pełny adres, data urodzenia, uzyskane wykształcenie wraz z podaniem instytucji kształcenia,
obecna działalność zawodowa, zdjęcie legitymacyjne),
– co najmniej 1 kolorowe zdjęcie modelki bez makijażu
– 2 zdjęcia kolorowe umalowanej modelki - ujęcie twarzy:
• en face (oczy otwarte)
• en face (oczy zamknięte)
- 1 opis makijażu, w którym przedstawiony zostanie tytuł pracy, główny zarys pomysłu makijażu i etapy jego wykonania.
4.1.3. Eliminacje dla projektantów mody
Temat: Cztery żywioły
Krok 1
Zaprojektuj kreację wybranego projektu modowego utrzymanego niebanalnym klimacie mody przedstawiającej cztery żywioły: wodę, ogień, powietrze, ziemię. Skomponuj ją według własnego pomysłu z elementów odzieżowych,
obuwniczych i dodatków.
Krok 2
Wykonaj zdjęcia całej sylwetki modelki w stworzonej stylizacji. Kadr powinien obejmować modelkę z przodu (jedno
zdjęcie), z tyłu (jedno zdjęcie) oraz zdęcia obu profili (dwa zdjęcia)
Krok 3
Pobierz z www.hairshow.pl formularz zgłoszeniowy, wypełnij go i wyślij wraz ze zdjęciem na [email protected] .
4.1.4. Eliminacje dla fotografów
Zostań fotografem światowego wybiegu mody!
Temat: Stylizacja modowa
Krok 1
Wykonaj dwa zdjęcia tematycznie związane z fryzjerstwem, modą lub wizażem. Jedno zdjęcie powinno być fotografią
glamour, natomiast drugie portretem.
Krok 2
Pobierz formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej www.hairshow.pl.
Krok 3
Wyślij formularz wraz ze zdjęciami na adres: [email protected]
4.2. Selekcja nadesłanych prac i wyłonienie finalistów konkursu 15 maja 2014 r. prace z nadanymi im numerami
zostaną wysłane do 7-osobowego jury. W przypadku rezygnacji z członkostwa w jury jednego lub kilku z jego członków organizator ma prawo na jego miejsce wskazać nowego jurora lub jurorów. Jury wybierze 8 finalistów konkursu.
Do finału wejdzie pierwszych 8 prac z największą liczbą punktów. W przypadku zdyskwalifikowania którejkolwiek ze
zgłoszonych prac, która z uwagi na uzyskaną punktację wchodziła by do finału, do finału przechodzi praca z kolejną
najwyższą liczbą punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów dwóch lub więcej prac, o wejściu pracy do finału
decyduje Arbiter Jury. Jury może przyznać dowolną ilość wyróżnień. Aby praca została wyróżniona, wymagane jest
by głosowało za jej wyróżnieniem, co najmniej dwóch członków jury.
4.3. losowanie modelki i stroju
W celu wykonania fryzury i stylizacji, fryzjer reprezentujący dany salon, losuje z dziesięciu modelek jedną modelkę, na
której wykona stylizację. Losowanie modelki odbędzie się 08.06.2014 r. w czasie gali hairshow fryzjerstwo&moda.
4.4. finał
08.06.2014 r. na gali Hairshow fryzjerstwo&moda odbędzie się konkurs finałowy. Finały rozpoczną się od losowania
modelek i stroju. W celu wykonania fryzury i stylizacji, fryzjer reprezentujący dany salon, losuje w swojej kategorii
z dziesięciu modelek jedną modelkę, na której wykona stylizację. W czasie finałów po 10 finalistów w każdej z kategorii będzie miało za zadanie wykonać stylizacje włosów dopasowaną do stroju przygotowanego przez projektanta
na wylosowanej przez siebie modelce. Stylizacja musi być wykonana na oczach jury i zaproszonych gości, w czasie
1 godziny zegarowej, od momentu wskazanego przez Organizatora jako rozpoczęcie realizacji zadania finałowego.
Stylizację sylwetki oraz fryzurę uczestnicy wykonują przy pomocy własnych materiałów i sprzętu. Jury wyłoni zwycięzców I, II i III miejsca w każdej kategorii oraz przyzna nagrody. Dodatkowo zostaną przyznane nagrody publiczności, których zdobywcy zostaną wyłonieni w drodze głosowania w czasie gali przed ogłoszeniem oficjalnych wyników.
5. Kryteria oceny
Zarówno w przesłanych zdjęciach, jak i w kreacjach tworzonych podczas finału konkursu oceniane są następujące
elementy: Zgodność stylizacji z tematyką i charakterem stroju, forma stylizacji i wykończenie stylizacji.
6.Jury konkursu
Wyboru laureatów konkursu z grona finalistów dokona specjalnie wybrane jury przy udziale Arbitra - Marty Przybyło
– sprawującej nadzór w sprawach spornych.
7. Nagrody w konkursie:
Nagrody za I miejsce:
-Metamorfoza w salonie - produkcja filmu z metamorfozy przeprowadzona w salonie przez portal Modnewlosy.pl
-Prezentacja Salonu w magazynie Kurier Fryzjerski
Nagrody za II Zestaw kosmetyków od sponsorów -Prezentacja Salonu w magazynie Kurier Fryzjerski
-Prezentacja Salonu w portalu Modnewlosy.pl
Nagrody za III
Zestaw kosmetyków od sponsorów -Prezentacja Salonu w magazynie Kurier Fryzjerski
-Prezentacja Salonu w portalu Modnewlosy.pl
Nagroda publiczności:
-Upominek od sponsorów
-Prezentacja Salonu w magazynie Kurier Fryzjerski
-Prezentacja Salonu w portalu Modnewlosy.pl
Nagrody dla pozostałych członków finału: Pozostali finaliści oraz salony wyróżnione otrzymają dyplomy oraz zestawy
produktów sponsora konkursu.
8. Postanowienia końcowe
a) Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do audialnego i wizualnego utrwalania
przebiegu i efektów pracy (w tym końcowej stylizacji) fryzjerów reprezentujących salony fryzjerskie (uczestników
konkursu) oraz do wykorzystania przez Organizatora tych utrwaleń (audio, video, audio-video w całości lub fragmentach), danych osobowych oraz wizerunku fryzjerów reprezentujących salony fryzjerskie (uczestników konkursu)
utrwalonego podczas konkursu, na następujących polach eksploatacji: publikacja, rozpowszechnianie w Internecie
oraz w innych środkach przekazu w tym telewizji, prasie drukowanej w zakresie związanym z promocją konkursu,
informowaniem o jego przebiegu oraz reklamą i promocją Organizatora. Każdy uczestnik konkursu – salon fryzjerski,
przed finałem konkursu, zobowiązany jest do uzyskania stosownych zgód, na powyższe, od fryzjerów, którzy zostali
wyznaczeni przez dany salon.
b) Uczestnik konkursu zobowiązuje się, iż wyznaczony przez niego do konkursu fryzjer będzie realizował zadanie
konkursowe z zachowaniem zasad profesjonalizmu i zasad współżycia społecznego, nie dopuszczając do naruszenia
dóbr osobistych modelki, i nie podejmując żadnych działań, które mogłyby skutkować jej oszpeceniem. W takiej
sytuacji, w przypadku wysunięcia przez modelkę jakichkolwiek roszczeń z powyższego tytułu, uczestnik zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania wyznaczonego przez niego fryzjera,
a w przypadku skierowania sprawy przeciwko Organizatorowi na drogę postępowania sądowego do przystąpienia
do tego postępowania.
c) Zgłoszenie się do konkursu stanowi jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.
d) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez podania przyczyny, o czym zobowiązuje
się niezwłocznie powiadomić na stronie: www.hairshow.pl
e) Organizator nie odsyła materiałów przysłanych na konkurs.
f) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdym terminie bez podania przyczyn.
g) Organizator nie przewiduje procedury reklamacyjnej.
h) Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.hairshow.pl.
05.05.2014 r.