probram do pobrania. pdf - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Transkrypt

probram do pobrania. pdf - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
14:30 – 15:30
BLOK Z ZAKRESU PODATKÓW
(moderator – prof. nadzw. dr hab. Dominik Gajewski)
1. Prof. nadzw. dr hab. Dominik Gajewski (Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie)
MIĘDZYNARODOWE UNIKANIE OPODATKOWANIA NA OBSZARZE
PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ – ISTOTA I PRZYCZYNY
2.
Prof. nadzw. dr hab. Jacek Patyk (Wyższa Szkoła Bankowa w
Toruniu)
DOBRA WIARA I STARANNE DZIAŁANIE W ROZLICZENIU PODATKU OD
TOWARÓW I USŁUG
3. Dr Jan Adamiak (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
OPODATKOWANIE NIERUCHOMOŚCI A POLITYKA PODATKOWA
WŁADZ LOKALNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
4. Mariusz Lewandowski (Uniwersytet Warszawski)
ZASADY I TRYB WYDAWANIA OPINII ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZED
ZASTOSOWANIEM KLAUZULI PRZECIWKO UNIKANIU
OPODATKOWANIA
Program
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Współczesne wyzwania finansów i rachunkowości
organizowanej przez
Katedrę Finansów i Rachunkowości
Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
pod honorowym patronatem
Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości
23 listopada 2016 r.
15:30 – 15:45 Przerwa kawowa
Wspierają nas:
15:45 – 16:30
PANEL STUDENCKI
(moderator – dr Piotr Majewski)
Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Ubezpieczeń WSB Toruń i WSB Bydgoszcz
1. Paulina Ostrówka, Jan Szreder (WSB Bydgoszcz)
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE "POMYŚL O JUTRZE”
2. Franciszek Sieraszewski (WSB Bydgoszcz)
UBEZPIECZENIE D&O W KONTEKŚCIE AFERY VOLKSWAGENA
3. Ewelina Sztandara (WSB Toruń)
NIEPOCZYTALNOŚĆ SPRAWCY
4. Joanna Trzpil (WSB Toruń)
UBEZPIECZENIA POSTACI WIRTUALNYCH W GRACH RPG
5. Korneliusz Ziółkowski (WSB Bydgoszcz)
UBEZPIECZENIA KONI
6. Marta Zglińska (WSB Toruń)
UBEZPIECZENIA POJAZDÓW WOJSKOWYCH
9:00 – 9:30
Rejestracja uczestników konferencji - Wyższa Szkoła Bankowa
w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31a, sala B. 268
9:30 – 10:00 Otwarcie Konferencji przez Panią Dziekan Wydziału Finansów i
Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu - dr Monikę WyrzykowskąAntkiewicz
12:00 – 13:30
BLOK Z ZAKRESU FINANSÓW
(moderator – prof. nadzw. dr hab. Anna Szelągowska)
1. Prof. nadzw. dr hab. Anna Szelągowska (Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie)
RESTRUKTURYZACJA KREDYTYÓW MIESZKANIOWYCH
DENOMINOWANYCH LUB INDEKSOWANYCH DO WALUT OBCYCH W
ŚWIETLE PROPOZYCJI PREZYDENCKIEGO PROJEKTU USTAWY
10:00 – 11:30
BLOK Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI
(moderator – prof. nadzw. dr hab. Bożena Kołosowska)
1. Dr Piotr Sołtyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
NIEZALEŻNOŚĆ AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W SAMORZĄDZIE
TERYTORIALNYM – WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH
2. Dr GyöngyvérTakáts (Wszechnica Polska w Warszawie)
ROZLICZENIE DOTACJI W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH NA
PODSTAWIE UPROSZCZONEJ EWIDENCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
3. Dr Magdalena Mosionek-Schweda (Uniwersytet Gdański)
PROJECT BOND INITIATIVE JAKO INSTRUMENT WSPARCIA INWESTYCJI
INFRASTRUKTURALNYCH
4. Mgr Janina Doroszkiewicz, mgr Dorota Gniewosz (Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu)
NOWY STANDARD RACHUNKU KOSZTÓW A OBOWIĄZKI ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ
5. Mgr Justyna Kłobukowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w
Toruniu)
EDUKACJA EKONOMICZNA SPOŁECZEŃSTWA W RAMACH
SPOŁECZNECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BANKÓW W POLSCE
6. Dr Anna Matuszewska (PWSZ im. Prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego w Kaliszu)
ZNACZENIE ETYKI WE WSPÓŁCZESNEJ RACHUNKOWOŚCI
11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
2. Dr hab. Sebastian Skuza (Uniwersytet Warszawski)
PROPOZYCJE ZMIAN REGULACYJNYCH W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI
BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W KONTEKŚĆIE REALIZACJI PLANU NA
RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU
3. Dr Magdalena Redo (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
GRANICA BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO PAŃSTWA - WPŁYW
EKSPANSJI FISKALNEJ NA RYNKOWY KOSZT KAPITAŁU
4. Dr Andrzej Sołoma, Adam Rapacki (Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie)
GLOBALNE I KRAJOWE UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA SZAREJ
STREFY W BANKOWOŚCI
5. Prof. dr hab. Stanisław Wieteska (Uniwersytet Łódzki)
STOSOWANIE ZASADY OSTROŻNEJ WYCENY W REZERWACH NA
SZKODY OSZACOWANE W UBEZPIECZENIACH MAJĄTKOWOOSOBOWYCH W POLSCE
13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa