Wyposażenie małej gastronomii

Transkrypt

Wyposażenie małej gastronomii
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
„Wyposażenie małej gastronomii "
Wólka Magierowa, dnia 01-04-2014
Zamawiający:
Tytuł Projektu:
Sylwia Linkiewicz Dąbrowska "LINMED" "DWOREK NAD PILICĄ"
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez wprowadzenie nowych
produktów turystycznych w Dworku nad Pilicą
Przedmiotem zamówienia jest Wyposażenie
Przedmiot
zamówienia:
małej gastronomii
Grill wraz z wędzarnią (wędzarnia około 25 kg jednorazowe
wędzenie, grill około 80 kiełbasek), Ławostoły, Ławy, Stoły,
Kryterium oceny:
1 kryterium: cena - waga - 80%
2 kryterium: termin realizacji – waga – 20%
Miejsce składania
ofert:
Wólka Magierowa 6, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
Oferty należy złożyć w jednym z poniżej wskazanych sposobów:
Forma złożenia
ofert:
Termin złożenia
ofert:
Pocztą elektroniczną na adres:
[email protected]
Do 15-04-2014 r.
( podpis Zamawiającego)

Podobne dokumenty