KATECHEZA 3 ZNAK KRZYŻA ŚWIĘTEGO Piosenka

Transkrypt

KATECHEZA 3 ZNAK KRZYŻA ŚWIĘTEGO Piosenka
KATECHEZA 3
ZNAK KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Piosenka:
W imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego,
tak można najprościej
modlić się do Niego.
Do Boga co właśnie
uśmiecha do nas się
i niebo przybliżyć
swoim dzieciom chce.
INFORMACJA DLA RODZICÓW
W czasie katechezy rozmawiałam z dziećmi na temat znaku
krzyża, który jest świętym znakiem naszej wiary. Co roku 14
września obchodzimy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
Znak krzyża to pierwsza modlitwa jakiej uczy się mały
chrześcijanin. Czynimy go codziennie na początku i końcu
dnia, przed podróżą, gdy przechodzimy obok kościoła, gdy się
modlimy. Tym znakiem jest udzielane i przyjmowane Boże
błogosławieństwo. Jest to znak miłości Boga do człowieka.
Warto jak najczęściej kreślić znak krzyża na czole swojego
dziecka. Błogosławieństwo rodziców ma wielkie znaczenie
w rozwoju duchowym i religijnym.

Podobne dokumenty