egzaminy wstępne 2008/2009 - Akademia Muzyczna w Gdańsku

Transkrypt

egzaminy wstępne 2008/2009 - Akademia Muzyczna w Gdańsku
Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku
EGZAMINY WSTĘPNE 2012/2013
WYDZIAŁ DYRYGENTURY, KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI
kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
rodzaj i tryb: studia I stopnia, 3-letnie stacjonarne
specjalność: teoria muzyki
Lista kandydatów przyjętych na I rok studiów
w kolejności miejsc według uzyskanej punktacji po dwóch etapach
sprawdzających z przedmiotów specjalistycznych oraz wyniku egzaminu
maturalnego z języka polskiego (egzamin pisemny na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym):
1.
2.
3.
4.
5.
Agata Górzyńska – zakwalifikowana na II rok 109,5 pkt
Miriam Ligaj
99,5 pkt
Maciej Kulpa
93 pkt
Anna Wadowska
93 pkt
Sabrina Stachel
90 pkt
sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
ad. dr Radosław Łuczkowski

Podobne dokumenty