Kompletny profil

Transkrypt

Kompletny profil
Jęczmień ozimy pastewny
TITUS
ODMIANA 6-RZĘDOWA
3 x TAK - PLON, JAKOŚĆ, ZIMOTRWAŁOŚĆ
Zalety
Typ pojedynczo-kłosowy z wysoką tolerancją na
okresowe susze,
Wysoka zimotrwałość – 5,5 i odporność na wyleganie –
8 wg COBORU,
Bardzo silny i krzepki rozwój wiosenny.
Wskazówki
TITUS nadaje się znakomicie do uprawy na trudnych
stanowiskach oraz przy opóźnionym terminie siewu
jednak wymaga zachowania właściwej normy wysiewu,
TITUS dzięki poprawnemu profilowi
zdrowotnościowemu znajduje również uznanie w
uprawie ekologicznej.
Krótka
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka
charakterystyka
Profil
1
2
3
4
5
6
7
8
Rozwój
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
5,5 pkt. wg COBORU
Odporność na
wyleganie
Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Waga 1 hektolitra
Odporność na choroby
Mączniak
Stan: 21.10.2016
© 2017 SAATEN-UNION Polska Sp.z.o.o.
9
Strona 1 z 3
Jęczmień ozimy pastewny
TITUS
ODMIANA 6-RZĘDOWA
3 x TAK - PLON, JAKOŚĆ, ZIMOTRWAŁOŚĆ
Profil
Rozwój
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie
1
2
3
4
5
6
7
8
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka
9
5,5 pkt. wg COBORU
Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Gęstość łanu
Ilość ziaren w kłosie
MTZ
Odporność na choroby
Wirus żółtej mozaiki
Mączniak
Rynchosporioza
Rdza (karłowa) jęczmienia
Plamistość siatkowa
Czarna plamistość
Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Wyrównania ziarna (> 2,2 mm)
Waga 1 hektolitra
Udział ziarna celnego
jęczmienia
Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników
oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w
Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i
dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.
Stan: 21.10.2016
© 2017 SAATEN-UNION Polska Sp.z.o.o.
Strona 2 z 3
Jęczmień ozimy pastewny
TITUS
ODMIANA 6-RZĘDOWA
3 x TAK - PLON, JAKOŚĆ, ZIMOTRWAŁOŚĆ
Termin wysiewu
Gęstość wysiewu
Wczesny siew
Optymalny siew
Późny siew
Nawożenie
Wrzesień
240-260 nasion/m²
260-290 nasion/m²
290-330 nasion/m²
krzewienie
strzelanie w źdźbło
dawka późna
BBCH 21-25
BBCH 30-31
BBCH 37-39
70-90 kg N/ha
40-50 kg N/ha
30-40 kg N/ha
Regulator wzrostu
BBCH 31-32 0,4-0,5 l/ha Trineksapak etylu
BBCH 39-49 0,4 l/ha Chlorek mepikwatu, Prochexadion wapnia + 0,2 l/ha Etefon
Ochrona roślin
Insektycyd
Przy wczesnym siewie wymagany jest monitoring pojawu mszyc (Rdza jęczmienia!).
Fungicyd
Uprawa tradycyjna, niska presja patogenów
BBCH 39
Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników
oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w
Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i
dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.
Stan: 21.10.2016
© 2017 SAATEN-UNION Polska Sp.z.o.o.
Strona 3 z 3