Slajd 1

Transkrypt

Slajd 1
ZGINANIE
ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH
ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1
GRANICZNE WARTOŚCI ZASIĘGU STREFY ŚCISKANEJ
UKŁAD SIŁ WEWNĘTRZNYCH W PRZEKROJU ELEMENTU
ZGINANEGO – METODA UPROSZCZONA
2
WYMIAROWANIE ZBROJENIA DLA PRZEKROJU
PROSTOKĄTNEGO ZGINANEGO – METODA UPROSZCZONA
WYMIAROWANIE ZBROJENIA DLA PRZEKROJU
PROSTOKĄTNEGO ZGINANEGO – METODA UPROSZCZONA
PRZEKRÓJ
PODWÓJNIE
ZBROJONY
3
Stal zbrojeniowa wg PN-03264
Stal zbrojeniowa wg Eurokodu 2
Norma PN EN 1992–1–1, czyli Eurokod 2 wprowadza
podział stali zbrojeniowej na trzy klasy. Parametrem definiującym
tę klasyfikację jest właśnie ciągliwość stali:
Wśród dostępnych na polskim rynku gatunków stali zbrojeniowej wiele z nich
charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i granicą plastyczności powyżej 500 MPa
(klasa A-IIIN wg PN-B 03264).
4
Gatunki stali zbrojeniowej występujące na rynku polskim
Tablice doboru zbrojenia dla płyt
5
Tablice – zbrojenie
Momenty podporowe
MEd, kr> 0,65 Mfix
6
EFEKTYWNA SZEROKOŚĆ PÓŁKI PRZEKROJU TEOWEGO
beff – efektywna szerokość współpracującej półki,
hf - wysokość płyty,
b - osiowy rozstaw żeber.
Efektywna szerokość półki przekroju teowego
EFEKTYWNA SZEROKOŚĆ PÓŁKI PRZEKROJU TEOWEGO
7
PRZEKROJE TEOWE
EFEKTYWNA SZEROKOŚĆ PÓŁKI PRZEKROJU TEOWEGO
8
PRZEKRÓJ POZORNIE TEOWY
Jeśli przy założeniu b = beff obliczona wysokości strefy ściskanej x jest mniejsza lub
równa wysokości półki w strefie ściskanej, wówczas przekrój oblicza się jak przekrój
prostokątny o szerokości równej b eff. Jest to tzw. „przekrój pozornie teowy”.
AS1
AS1
AS1
AS1
fyd
PRZEKRÓJ RZECZYWIŚCIE TEOWY
Jeśli przy założeniu b = beff obliczona wysokość efektywnej strefy ściskanej xeff=x
jest większa od wysokości półki wówczas rozpatrujemy „przekrój rzeczywiście
teowy”.
Xeff>hf
Xeff>hf
AS1=As,f+As,w
9
PRZEKROJE PODWÓJNIE ZBROJONE
xeff >xeff,lim
WYMIAROWANIE ZBROJENIA DLA PRZEKROJU
PROSTOKĄTNEGO ZGINANEGO – METODA UPROSZCZONA
10
WYMIAROWANIE ZBROJENIA DLA
PRZEKROJU PROSTOKĄTNEGO ZGINANEGO
– METODA UPROSZCZONA
11