najniższa zarejestrowana odmiana jęczmienia w polsce, bardzo

Transkrypt

najniższa zarejestrowana odmiana jęczmienia w polsce, bardzo
PROFIL AGROTECHNICZNY
CECHY JAKOŚCIOWE
Mrozoodporność: średnia (4,5)
Odporność na wyleganie: bardzo dobra
Odporność na suszę: dość wysoka
Odporność na niskie pH: średnia
Wymagania glebowe: mniejsze
MTZ: bardzo wysoka – 50,6 g
Zawartość białka: średnia
ZBOŻA OZIME
81
ZBOŻA OZIME
80
ZDROWOTNOŚĆ
7,9
Zdrowotność
mączniak prawdziwy
8,0
rdza jęczmienia
8,3
rynchosporioza
7,5
plamistość siatkowa
ocena COBORU*
JĘCZMIEŃ OZIMY
NICKELA
GRUPA OSADKOWSKI | KATALOG AGROTECHNICZNY 2014
wysoka
wzmocnić ochronę
fungicydową
standardowa ochrona
fungicydowa
podwyższona odporność
genetyczna
Rejestracja: Polska 2006 Hodowla: Lantmännen SW Seed
NAJNIŻSZA ZAREJESTROWANA ODMIANA JĘCZMIENIA W POLSCE,
BARDZO WYRÓWNANE I GRUBE ZIARNO
odmiana browarna, plonuje na poziomie odmian pastewnych
• najlepsza odporność na wyleganie w badaniach COBORU
• bardzo wysoka odporność na mączniaka oraz dobra odporność
na rdzę jęczmienia
• zalecana do uprawy na wszystkich stanowiskach nadających
się pod uprawę jęczmienia
TERMINY SIEWU
WYSOKOŚĆ ROŚLIN
ZALETY
•
średnia
96
106
95
93
79
wczesny
280–330 szt./m2
optymalny
330–350 szt./m2
opóźniony
350–380 szt./m2
ilość wysiewu
NICKELA
LOMERIT
MAYBRIT
SOULEYKA
Wysokość roślin, cm, wyniki COBORU, 2013 r.
TITUS
140–180 kg/ha
GRUPA OSADKOWSKI | KATALOG AGROTECHNICZNY 2014
Typ: dwurzędowy browarny
*Skala COBORU: 1 – bardzo niska, 9 – bardzo wysoka
7,8
niska