ZAPROSZENIE NA MEDIACJĘ CYWILNĄ

Transkrypt

ZAPROSZENIE NA MEDIACJĘ CYWILNĄ
ZAPROSZENIE NA MEDIACJĘ CYWILNĄ
PISMO DO STRON
przykład
W związku ze skierowanie sprawy ... sygn akt: ... do postępowania
mediacyjnego zapraszam na posiedzenie mediacyjne, które odbędzie się w
dniu ... o godz. ... w ...
W przypadku niemożności przybycia na spotkanie mediacyjne proszę o
niezwłoczną informację, lecz nie później niż 3 dni przed spotkaniem. W
takim przypadku proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel ... w celu
uzgodnienia dalszych działań.
Uprzejmie informuję że: zgodnie z art. 183 1. § 1. kodeksu postępowania
cywilnego stronom przysługuje prawo odmowy uczestnictwa mediacji,
natomiast w przypadku powodzenia mediacji – zgodnie z art. 361.ustawy z
dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 88, z późn. zm.5) – stronom przysługuje zwrot 3/4
uiszczonego do sądu wpisu.
Koszty mediacji określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 30
listopada 2005 roku (Dz. U. z dnia 7 grudnia 2005 r.)
Z wyrazami szacunku.
mediatorzy - Iwona Kitala-Dudek (515-128808), Jerzy Śliwa (601-637984)
Strona 164

Podobne dokumenty