KWS liViuS - Osadkowski SA

Transkrypt

KWS liViuS - Osadkowski SA
Profil agrotechniczny
CECHY JAKOŚCIOWE
Tolerancja niskiego pH: niska
Zimotrwałość: dość dobra – 3,5
Odporność na suszę: średnia
Wymagania glebowe: na gleby średnie i dobre
MTZ: bardzo wysoka – 47 g
Gęstość ziarna: średnia
Wyrównanie ziarna: bardzo dobre
Zawartość białka: wysoka
Liczba opadania: bardzo wysoka
Sedymentacja: wysoka
ZDROWOTNOŚĆ
ocena COBORU*
pszenica OZIMa
KWS LIVIUS
Klasa: B Rejestracja: Polska 2013 Hodowla: KWS Lochow
Zalety
7,0
mączniak prawdziwy
7,7
rdza brunatna
8,0
DTR
6,9
septorioza liści
7,4
septorioza plew
7,7
fuzarioza kłosów
*Skala COBORU: 1 – bardzo niska, 9 – bardzo wysoka
wzmocnić ochronę
fungicydową
standardowa ochrona
fungicydowa
7,8
wysoka
podwyższona odporność
genetyczna
Plonowanie
• bardzo wysokie i stabilne plonowanie we wszystkich rejonach Polski
I
A1 – 106%
A2 – 105%
• plonuje bardzo dobrze również w latach o ostrzejszym przebiegu zim
• bardzo grube ziarno o bardzo wysokiej liczbie opadania, wysokim wyrównaniu oraz dobrej
zawartości białka
• bardzo dobra zdrowotność, szczególnie wysoka odporność na choroby podstawy źdźbła,
septoriozę plew oraz brunatną plamistość liści
• masywne rośliny, dorodny kłos – sztywne źdźbło odporne na wyleganie
• rośliny nieco wyższe – należy dobrze skracać
• nadaje się do siewu w monokulturze i na siew opóźniony
choroby podstawy źdźbła
średnia
III
A1 – 107%
A2 – 108%
V
A1 – 101%
A2 – 112%
a1, a2 – poziomy
intensywności uprawy
II
A1 – 101%
A2 – 101%
IV
A1 – 107%
A2 – 107%
Miejsce w płodozmianie
Uprawa po pszenicy
VI
A1 – 108%
A2 – 103%
Uprawa po kukurydzy
Późny siew
Plonowanie odmiany KWS Livius w poszczególnych rejonach,
% wzorca, wyniki COBORU, 2014 r.
+++
++
+++
+++ – zalecany, ++ – średnio zalecany, + – możliwy, – nie zaleca się
Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny JESIEŃ 2015
Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny JESIEŃ 2015
REKORDOWE PLONOWANIE, MOCNE ROŚLINY, DORODNE ZIARNO
8,2
niska
PSZENICA OZIMA
71
PSZENICA OZIMA
70

Podobne dokumenty