Jak przygotować interesujący projekt artystyczny (solowy, kameralny

Transkrypt

Jak przygotować interesujący projekt artystyczny (solowy, kameralny
Jak przygotować interesujący projekt artystyczny (solowy, kameralny...) - na co zwracać uwagę, do
kogo, jak i kiedy go kierować?
Prowadzący: pan Stanisław Suchora.
Temat jest na tyle obszerny, że realizowany będzie w dwóch etapach. Na zajęcia grudniowe
uczestnicy muszą przygotować krótkie opisy projektów artystycznych, nad którymi chcieliby
pracować. W czasie warsztatów prowadzący omówi je i przedstawi metodologię konstruowania
projektu. Na kolejnym spotkaniu, na początku II semestru rozwinięte i doprecyzowane projekty,
wzbogacone o wspólną refleksję (z grudniowej sesji) zostaną zebrane i podsumowane.
Autor warsztatów sugeruje, aby ich uczestnikami byli studenci 2-3 ostatnich lat studiów. Chciałby
mieć możliwość pomocy w realizacji takich projektów, które (dzięki dojrzałości wykonawców) mają
realną szansę zaistnienia w Polsce i za granicą.
Zajęcia prowadzone będą w grupach po 6-10 osób w wymiarze 90 min. dla każdej grupy. Planowane
są 3 grupy.
Chętnych proszę o zgłoszenia (wraz z numerem telefonu) drogą mailową na adres:
[email protected]
Ilość miejsc ograniczona!
Po zamknięciu rekrutacji uczestnicy otrzymają do wypełnienia ankietę przygotowaną przez pana
Stanisława Suchorę. Wypełnione ankiety zostaną zebrane na pierwszych zajęciach.
W nowym roku planujemy dalsze szkolenia mające pomóc w kształtowaniu świadomości zawodowej
młodych muzyków. Proponowane tematy to:
Topografia rynku muzycznego - refleksja nad spektrum możliwości zawodowych dla absolwenta
Akademii Muzycznej
Autoprezentacja - przygotowanie skutecznego CV, listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy
Self-management - jak dzielić czas między doskonaleniem warsztatu muzycznego a autopromocją?
Aktorzy na rynku muzycznym - miejsce, relacje i interakcje między artystami, agentami,
przedstawicielami instytucji i wydawnictw muzycznych

Podobne dokumenty