Grupa A

Komentarze

Transkrypt

Grupa A
Powtórzenie przed pracą klasową nr 5 - twierdzenie Pitagorasa
( przykładowe zadania)
Zad.1
Oblicz:
a) przeciwprostokątną trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych długości
8 cm i 6 cm;
b) przyprostokątną trójkąta prostokątnego o przeciwprostokątnej długości
15 cm i przyprostokątnej 12 cm.
Zad.2
Sprawdź , czy trójkąt o podanych długościach boków jest prostokątny :
a) 4 cm, 3cm, 5cm;
b) 6cm, 2 cm, 8 cm.
Zad.3
Oblicz obwód obwód trójkąta równoramiennego o podstawie długości 10 cm i
wysokości 8 cm.
Zad.4
Oblicz pole trójkąta równobocznego o boku długości 6 cm.
Zad.5
Oblicz pole rombu, w którym bok ma długość 6 cm, a jedna z przekątnych 4 cm.
Zad.6
Oblicz odległość między punktami:
a) A=(1,3) i B=(-1,2);
b) C=(3,-5) i D=(-1,-2)
Zad.7
Oblicz pole trapezu równoramiennego, w którym ramię długości 6 cm tworzy z
podstawą kąt 30o, a długość dłuższej podstawy wynosi 10 cm.

Podobne dokumenty