TULEJE WLEWOWE

Transkrypt

TULEJE WLEWOWE
TULEJE WLEWOWE
Wykonane w nowej technologii obróbki powierzchniowej pod nazwą
„CLIN NIVE”
która stosowana jest przez coraz większą ilość odlewni w normalnym cyklu
produkcyjnym i utrzymaniu elementów takich jak formy lub ich części oraz tulei
wlewowych, w gotowości produkcyjnej.
Główne korzyści:
 OBRÓBKA POWIERZCHNIOWA WYKONYWANA W KĄPIELI SOLNEJ W
TEMPERATURZE OK. 460 °C
o Korzyść: Detal jest całkowicie zanurzony w kąpieli, co umożliwia
otrzymanie jednolitej powierzchni zewnętrznej. Niska temperatura nie
zmienia struktury stali i nie zmienia geometrii detalu. Homogeniczna
struktura warstwy azotu (0,2-0,3 mm).
 WYSOKA TWARDOŚĆ POWIERZCHNI HV 1250/1400
o Korzyść: Większa odporność na szok termiczny, któremu poddawane są
detale, co opóźnia powstawanie pęknięć w wyniku zmęczenia
materiału, pozwala na lepszą płynność metalu, ułatwiając wypełnienie
najtrudniejszych obszarów i równocześnie unikając metalizacji.
 OKSYDACJA POWIERZCHNI
o Korzyść: Obróbka przyczynia się znacząco, aby zahamować agresywność
powodowaną przez uwalnianie substancji chemicznych i wody, czasami
bardzo agresywnych, dzięki obecności żelaza i nadmiernego stopnia
zmiękczenia.
 KORZYŚCI DODATKOWE
o Obróbka "CLIN NIVE” może też zostać wykonana na formach, które już
pracowały – na spawanych matrycach albo takich, które już były
poddawane regeneracji i konserwacji. Proces może być powtarzany
kilka razy na tych samych częściach.
Kontrolowane Jonowe Azotowanie Płynne - CLIN NIVE
Płynne Azotowanie Jonowe jest termo-chemicznym procesem, gdzie azot, w formie
jonów wnika na zasadzie dyfuzji w głąb poddawanych procesowi elementów.
Zasada jest podobna do konwencjonalnego azotowania jonowego, zasadniczą
różnicę powoduje aktywacja jonowa: w konwencjonalnym azotowaniu jonowym
plazma generuje powłokę azotową, podczas gdy płynne azotowanie jonowe jest
termo-chemiczną reakcją powiązaną z unikalną kąpielą chemiczną.
Podstawową zaletą płynnego azotowania jonowego jest jednolitość i szybkość
azotowania: plazma ma pewne ograniczenia pod względem zdolności przenikania do
wewnątrz do otworów/por i z powodu nieregularnego rozkładu wzbogaconej
warstwy azotu w złożonej morfologii (podcięcia, ostre krawędzie, bruzdy i tak dalej).
Specyfika prowadzenia procesu jest taka, aby uzyskać zakładaną strukturę
metalurgiczną, zakres temperatury w której jest możliwe do wykonywanie procesu,
co pozwala kontrolować deformacje. Struktura metalurgiczna, która jest otrzymana,
na przykład dla stali pracujących na gorąco Materiał 1.2365 (H10), Materiał 1.2343
(H11) i Materiał 1.2344 (H13) składa się ze zdyfundowanej powierzchni azotu
równomiernie rozłożonej bez osadów/wtrąceń azotu i bez tzw. białych powierzchni (
twardych i kruchych do usunięcia podczas szlifowania), ale za to z bardzo gęstym i
trwałym pokryciem. Zewnętrzna warstwa magnetite pozwala na dużą żywotność,
która jest szczególnie pożądana przy produkcji odlewów z aluminium metodą
ciśnieniową.
Podsumowanie korzyści tego rodzaju obróbki powierzchniowej są następujące:





Struktura metalurgiczna o dużej wytrzymałości;
Oksydacja powierzchni (Magnetite);
Deformacje w skali mikronów;
Doskonała jednolitość powierzchni;
Krótki czas obróbki.
Więcej informacji:
BM Trade Piotr Biernat
[email protected]
Tel.kom. +48 662125227
Tel./faks +48 77 4886344