Przemysłowe laboratorium technologii ropy naftowej i węgla II Rok

Transkrypt

Przemysłowe laboratorium technologii ropy naftowej i węgla II Rok
Przemysłowe laboratorium technologii ropy naftowej i węgla II
Rok akademicki 2016/2017
Kurs TCC017004 l - Semestr zimowy
Nr
Nazwa
ćwiczenia
I
II
III
IV
V
VI
Miejsce,
Osoba prowadząca
Bud. F1 s. 107
dr inż. K. Pstrowska
Bud. F2 s. 119a
Skład grupowy frakcji olejowych metodą
dr inż. E. Śliwka
chromatografii kolumnowej
Bud. F1 s. 106
Analiza frakcji paliwowych met. GC
dr inż. M. Steininger
Bud. F3 s. 134
Oznaczanie właściwości plastycznych węgladr inż. E. Lorenc-Grabowska
dylatacja
Bud. F3 s. 134
Właściwości technologiczne paku
dr inż. K. Kierzek
Oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej Bud. F s.134c
dr inż. E. Lorenc-Grabowska
paliw stałych
Skład grupowy frakcji paliwowych met. FIA
UWAGA!
Osoby realizujące ćwiczenie V i VI proszone są o wcześniejszy kontakt z prowadzącym.
Instrukcje do ćwiczeń I, II, III dostępne są na stronie: www.paliwa.pwr.edu.pl
Instrukcje do ćwiczeń IV, V, VI dostępne są na stronie www.polymer-carbon.ch.pwr.wroc.pl
Kod kursu
C01-30a
C01-30b
C01-30c
C01-30d
Nr grupy
a
b
c
d
HARMONOGRAM ĆWICZEŃ
Przemysłowe laboratorium technologii ropy naftowej i węgla II
Rok akademicki 2016/2017
Piątek 08:15-13:00
Kod grupy C01-30a, C01-30b, C01-30c, C01-30d
Tydzień
1
2
3
4
5
6
7
07.10.16
14.10.16
21.10.16
28.10.16
04.11.16
09.11.16
18.11.16
8:15-09:00
8:15-13:00
8:15-13:00
8:15-13:00
8:15-13:00
8:15-13:00
8:15-12:00
I
d
a
II
b
c
IV
V
VI
c
a
b
d
a
b
d
a
b
c
c
d
b
c
d
a
Termin odróbkowy
III
Wprowadzenie
Nr ćwiczenia

Podobne dokumenty