Tym razem Dostojewski

Transkrypt

Tym razem Dostojewski
VIII Liceum Ogólnokształcące i 58 Gimnazjum im. Władysława IV w Warszawie - Start
Tym razem Dostojewski
Na antenie Programu II Polskiego Radia w minioną sobotę 26.04.2013 uczniowie klasy II B i II D włączyli
się do dyskusji na temat prozy Fiodora Dostojewskiego. Tematem audycji, w której cyklicznie w tym roku
szkolnym uczestniczyli uczniowie naszego liceum, czyli programu „ Te wstrętne lektury”,
była tym razem twórczość wybitnego rosyjskiego prozaika. Losy Rodiona, Soni i Marmieładowa wywołały
merytoryczną rozmowę o granicach moralności, skutkach przekraczania Dekalogu oraz tajemnicy
odradzania się człowieka. Polifoniczna powieść jest nadal tekstem aktualnym, co potwierdziła audycja,
żywo angażująca młodzież różnych warszawskich liceów.
Tekst: p. R. Karwowska
http://wladyslaw.edu.pl
Kreator PDF
Utworzono 3 March, 2017, 09:46

Podobne dokumenty