ZP-1/2009 Serwis i naprawa opon w pojazdach służbowych

Transkrypt

ZP-1/2009 Serwis i naprawa opon w pojazdach służbowych
KWP w Katowicach
Źródło:
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi/5983,ZP-12009-Serwis-i-na
prawa-opon-w-pojazdach-sluzbowych-uzytkowanych-przez-Komende.html
Wygenerowano: Piątek, 3 marca 2017, 11:46
ZP-1/2009 Serwis i naprawa opon w pojazdach
służbowych użytkowanych przez Komendę Miejską
Policji w Zabrzu
Załączniki do strony
Ogłoszenie o zamówieniu 75 KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 125 KB
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy 25 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie 14.5 KB
Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy 33 KB
Załącznik nr 1 do umowy 15.5 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.03.2009 71 KB
Metryczka
Data publikacji 03.03.2009
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP Zabrze
Osoba udostępniająca informację:
Cecylia Jaśniewiicz Zespół Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:

Podobne dokumenty