3. Muzyka w komunikacji społecznej

Transkrypt

3. Muzyka w komunikacji społecznej
3. Muzyka w komunikacji
społecznej
15-16.11.2014
Cykl zajęć poświęconych ukazaniu muzyki jako języka komunikacji społecznej. Celem zajęć jest
prezentacja performatywnego profilu wykonań muzycznych, wiążącego muzykę z zachowaniami
teatralnymi. Analizowane będą także odniesienia do kategorii oralności i piśmienności jako wzorów
transferu treści niesionych przez muzykę, semiotyczne walory sztuki dźwięków oraz jej odniesienia do
tradycji retorycznej i literackiej.
3.1. prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek
Społeczna sytuacja wykonania muzyki w kulturach oralnych (konwersatorium)
3.2. prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek
Dyskurs muzyczny i dyskurs o muzyce w kulturach oralnych (wykład)
3.3. dr Sylwia Makomaska
Komunikacja muzyczna – perspektywa społecznej psychologii muzyki (wykład)
3.4. dr hab. Agnieszka Leszczyńska
Cytat i aluzja w muzyce renesansu (wykład)
3.5. dr hab. Szymon Paczkowski
Barokowa nauka o afektach i retoryce muzycznej (wykład)
3.6. dr Agnieszka Chwiłek
Proza Jean Paula i E.T.A. Hoffmanna a muzyka fortepianowa Schumanna (wykład)
3.7. mgr Mariusz Gradowski
Język hip-hopu (konwersatorium)

Podobne dokumenty