Konkurs plastyczny Baśnie 1001 nocy

Transkrypt

Konkurs plastyczny Baśnie 1001 nocy
KARTA ZGŁOSZENIA
(prosimy wypełnić DRUKOWANYMI literami i dołączyć do wysyłanej pracy)
WOJEWÓDZKI INTEGRACYJNY KONKURS PLASTYCZNY
„BAŚNIE TYSIĄCA i JEDNEJ NOCY”
Imię i nazwisko autora pracy:
.........................................................................................……….............…………………………………
KATEGORIA: /właściwe zaznaczyć/
 Przedszkole
 Szkoła Podstawowa,
 Gimnazjum
 Szkoły przysposabiające do pracy
Przedszkole, szkoła, placówka (dokładny adres/ nr tel. e-mail, fax)
........………….......…………....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko oraz tel. kontaktowy nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana
........………….......…………............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Oświadczam, iż zapoznałam/ -em się z regulaminem i akceptuję jego warunki.
……………………………………………
Podpis opiekuna/ nauczyciela

Podobne dokumenty