Muzyczne Wariacje

Transkrypt

Muzyczne Wariacje
Koło „Muzyczne Wariacje”
Koło „Muzyczne Wariacje” skierowane jest dla młodzieży klas gimnazjalnych
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Celem
spotkań jest rozbudzanie zamiłowań muzycznych i wrażliwości na sztukę oraz
przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
W ramach koła realizowany jest 3-letni projekt „Muzyczne Wariacje”. W tym czasie
młodzież uczestniczy w cyklicznych spotkaniach w Muzeum Instrumentów Muzycznych
oraz Muzeum Etnograficznym.
W ramach współpracy z Poznańskimi Szkołami Muzycznymi odbywają się spotkania „na
żywo”. W tym czasie uczniowie mają okazję poznać różne instrumenty muzyczne:
zobaczyć, dotknąć, posłuchać, a nawet spróbować swoich sił. Regularnie uczestniczą
w koncertach i próbach Filharmonii Poznańskiej.
Od tego roku została nawiązana współpraca z zespołem folklorystycznym
„Wielkopolanie” działającym w Centrum Animacji i Kultury przy Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej w Poznaniu. Uczniowie mieli okazję poznać tancerzy z zespołu ludowego,
zwiedzić garderobę, a nawet przymierzać ich stroje.
Każdego roku odbywają się lokalne wycieczki w celu poznania muzycznych miejsc
w Poznaniu i okolicy. W najbliższym czasie zostaną one poszerzone o ciekawe miejsca
w Polsce.
Rok szkolny kończy się konkursem „Mam talent”. Wyobraźnia i pomysłowość naszej
młodzieży zadziwia jurorów i kolegów ze szkoły.
W roku szkolnym 2011/2012 zapraszamy chętnych uczniów do udziału w kole „Muzyczne
Wariacje” w każdy czwartek na 7 i 8 godzinie lekcyjnej (13.45-15.25) w sali nr 30.
Magdalena Balcerzak
Elżbieta Bączyk

Podobne dokumenty