Szkolenie Sztuka prezentacji handlowej

Transkrypt

Szkolenie Sztuka prezentacji handlowej
Sztuka prezentacji handlowej
Program szkolenia
1. Co wzmacnia naszą prezentację handlową
▪ Firma to Ja, czyli jak ważna na każdym etapie rozmowy z klientem
jest moja identyfikacja z firmą
▪ Moja rola jako doradcy klienta
▪ Perspektywa temporalna jako narzędzie budowania strategii efektywnej obsługi
▪ Technika ZPR czyli jak unikać usprawiedliwiania się
2. Budowanie relacji z klientem i jak to się przekłada na prezentacje naszej
oferty
▪ Jak prowadzić rozmowę by nawiązać pozaformalną relację
▪ Badanie potrzeb klienta, czyli jak prowadzić rozmowę z Klientem,
dzięki której w pełni go usatysfakcjonujemy i sprzedamy więcej
▪ Prezentacja oferty językiem korzyści, czyli jak prezentować produkty naszej firmy, aby zwiększyć ich atrakcyjność w odbiorze
Klienta
3. Zakazane zwroty czyli czego nie mówić podczas prezentowania rozwiązań
klientowi
Strona | 2
4. Techniki pokonywania obiekcji podczas prezentacji handlowej
▪ Jak reagować na klienta z obiekcją „nie bo nie”
▪ Cena to nie wszystko, czyli techniki pokonywania obiekcji co do
ceny
▪ Trening poznanych technik
Strona | 3
Metody pracy
Stosowane przez nas metody szkoleniowe mają na celu kształtowanie zarówno
zachowań Uczestników, jak i ich postaw i wartości.
Każde szkolenie jest swoistą przygodą edukacyjną, która umożliwia każdemu
z Uczestników doświadczenie różnorodnych sytuacji, jak również rozwijanie
umiejętności menadżerskich pomiędzy szkoleniami, poprzez realizację indywidualnych zadań rozwojowych.
Zajęcia prowadzimy interaktywnie, angażując grupę w dyskusje, wymianę doświadczeń i aktywny udział w szkoleniu.
Zajęcia teoretyczne ograniczamy do minimum, aby dominującą część szkolenia
stanowiły ćwiczenia praktyczne.
Strona | 4
Sylwetka Trenera
Joanna Matuszewicz-Pawłowska
Trener Biznesu, Coach. Absolwentka UTP, Akademii Trenera realizowanej na WSG i Coachingu realizowanej na WSB.
Od kilku lat współpracuje ze średnia kardą zarządzającą i realizuje złożone projekty szkoleniowo-coachingowe dla menedżerów różnych firm i organizacji. Jest trenerem kadry menadżerskiej kilku wiodących firm na rynku polskim. Przeszkoliła kilkuset menedżerów. Przeprowadziła szereg akademii menedżera, w skład których wchodziły między innymi takie tematy jak: zarządzanie czasem pracowników,
delegowanie, motywowanie, rozmowy dyscyplinujące i zwalniające, komunikacja w zespole, praca zespołowa, radzenie sobie ze stresem.
Trenerka z 10-letnim doświadczeniem w sprzedaży usług w systemie B2C.
Na co dzień pracuje w roli trenera dla pracowników firm różnej wielkości, różnych branż i sektorów
rynku, na różnym poziomie rozwoju organizacyjnego. Specjalizuje się w tematach związanych ze sprzedażą i profesjonalną obsługa Klienta. Opracowuje i wdraża standardy pracy, monitoruje ich skuteczność
biznesową. Na rzecz Klientów Personel System prowadził złożone projekty budowania i utrzymywania
relacji z klientem, budowania wizerunku i promocji firmy.
Realizuje również projekty doskonalące umiejętności trenerów wewnętrznych obszarów sprzedaży.
Uczy metodyki prowadzenia szkoleń produktowych w sposób atrakcyjny a jednocześnie efektywny.
Jest autorką kilku szkoleń licencyjnych opracowanych na rzecz naszych klientów. Przygotowuje trenerów wewnętrznych do prowadzenia tych szkoleń, certyfikuje trenerów, nadzoruje poprawność prowadzenia przez trenerów wewnętrznych tych szkoleń.
Od kilku lat związana z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu. Realizuje zajęcia z zakresu zarządzania i
rozwoju zasobów ludzkich, w tym: Negocjacje, Kreatywność w biznesie, Psychologia sytuacji trudnych,
Narzędzia coachingowe w sprzedaży i zarządzaniu, Asertywność, Zarządzanie czasem.
Strona | 5
Tylko niektóre firmy, z którymi współpracowała i nadal współpracuje:
Orange Polska
Klimat Solec
Media Markt
Neonet
Worwo
Oknovid
Quiosque
Hanna
Media Expert
Optiguard
Galla Colezione
Meblolulx
Bioscence
Danone
Frigo Logistic
Josera
Bayer
Alstal
Vobacom
Tchibo
Belma
Sorimex
Drager
Strona | 6

Podobne dokumenty