Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka

Transkrypt

Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka
biblioteka kontrolera
Podręcznik akademicki
Kontrola jako funkcja kierowania / zarządzania
postrzegana jako narzędzie rozwoju i postępu
P
ierwszy podręcznik akademicki dla profesjonalnych kontrolerów wewnętrznych. Oprócz informacji i praktycznych wskazówek czytelnik znajdzie w nim tablice poglądowe, spis najnowszej literatury
przedmiotu oraz indeksy: osób i rzeczowy.
Podręcznik przeszedł pozytywną weryfikację kilkunastu uczelni w Polsce. W obecnym, rozszerzonym
wydaniu wykorzystano m. in. nowe wyniki badań nad
„czynnikiem ludzkim w kontroli”.
Walorem książki są przykłady dokumentów dotyczących organizacji kontroli w firmie, a także wzory dokumentacji kontrolnej.
Zarówno adepci kontroli wewnętrznej jak i praktycy znajdą w tym opracowaniu odpowiedzi na wiele nurtujących pytań oraz pomoc w rozwiązywaniu
spraw trudnych. Książka uzyskała rekomendacje trzech
organizacji pozarządowych z zakresu kierowania/zarządzania i kontroli.
Uczestnicy kursów warsztatowych oraz podyplomowych studiów kontrolerskich współorganizowanych przez wydawców ze szkołami wyższymi
otrzymają podręcznik jako materiał edukacyjny. Niewielka liczba egzemplarzy znajdzie się w internetowej
księgarni PIKW.
STANISŁAW KAŁUŻNY
Kontrola wewnętrzna.
Teoria i praktyka
PIKAiK, PIKW sp. z o.o.
Warszawa 2016
Książka dostępna w internetowej
księgarni na stronie
www.pikw.pl
kontrola wewnętrzna
Kontrola wewnętrzna.
Teoria i praktyka

Podobne dokumenty