Wartość wiedzy w społ. inf. ZAPROSZENIE

Transkrypt

Wartość wiedzy w społ. inf. ZAPROSZENIE
Światowy Dzień Telekomunikacji
i Społeczeństwa Informacyjnego 2013
pod Honorowym Patronatem
Prezydenta RP
ŚDTiSI 2013
Bronisława Komorowskiego
Sekcja Etyki i Historii Filozofii WFCH Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Sekcja Technik Informacyjnych Stowarzyszenia Elektryków Polskich
oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne
wspólnie zapraszają Wszystkich Zainteresowanych na
II EDYCJĘ KONFERENCJI
Bronisława Komorowskiego
WARTOŚĆ WIEDZY W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM
Tegoroczny temat:
ZNACZENIE RZECZYWISTOŚCI WIRTUALNEJ
Swoim patronatem objął konferencję Rektor UKSW
J.M. Ks. Prof. Stanisław Dziekoński
Data: 14.06.2013 Piątek
Miejsce: Aula Schumana w Auditorium Maximum, godz. 10.00 -15.00.
na terenie kampusu im. Ks. prof. Ryszarda Rumianka, przy ul. Wóycickiego 1/3
Celem konferencji jest wspólne rozważenie następujących tematów:
Wirtualna rzeczywistość w aspekcie: historii filozofii, możliwości technicznych, prawa do informacji i
pluralizmu mediów jako warunku demokracji, psychologicznym, socjologicznym, moralnej/etycznej
odpowiedzialności twórców i odbiorców, narzędzie poznania lub dezinformacji i manipulacji;
Cyfrowe zasoby informacyjne – aspekty: techniczne, prawne, ekonomiczne, bezpieczeństwa i
dostępności, filozoficzne, antropologiczne, socjologiczne, psychologiczne, moralne/etyczne,
metodologiczne, polityczne;
Wartość zasobów - nowa ekonomika informacji oraz metody wyceny wartości wiedzy;
Wiedza a informacja – kierunki kształcenia i wychowania do radzenia sobie w nowym świecie
społeczeństw cyfrowych technologii
PROGRAM KONFERENCJI
Godz. 10.00 Powitanie Gości J.M. Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
10:20 J.M. REKTOR UKSW KSIĄDZ PROF. DR HAB. STANISŁAW DZIEKOŃSKI
Rola uniwersytetu w budowaniu społeczeństwa informacyjnego
10:40 PROF. DR HAB. TADEUSZ KLIMSKI (Instytut Filozofii UKSW)
Wirtualność cyfrowa w perspektywie historii filozofii
11:00 PROF. DR HAB. JÓZEF OLEŃSKI (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Fundamentalne prawo informacji w gospodarce opartej na wiedzy
11:20 DR BOGUSŁAWA LEWANDOWSKA ( Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)
Nauka 2.0. Modele pracy naukowej w środowisku cyfrowym
11:40
MGR PIOTR VaGla WAGLOWSKI (autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet)
Cyfrowy rynek – za i przeciw – refleksje prawnika
12:00
DR INŻ. ANDRZEJ WILK (TK TELEKOM)
MGR MARIAN JASIŃSKI (Stowarzyszenie Elektryków Polskich)
Cyfrowy dokument – wyzwania i ryzyko
12:20
DR ANDRZEJ NOWIK (Instytut Filozofii UKSW)
Polskie archiwa cyfrowe - aspekt metodologiczny
12:40
MGR INŻ. CEZARY RUDNICKI (Stowarzyszenie Elektryków Polskich)
Elektronika i informatyka - dla polskiej kultury
13:00 PROF. DR HAB. MAREK NIEZGÓDKA, MGR DOMINIKA CZERNIAWSKA
(Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytet
Warszawski)
Otwarta Nauka: nowe paradygmaty, nowe szanse
13:20
DR WANDA KAMIŃSKA (Instytut Filozofii UKSW)
DR ANDRZEJ WILK
(TK TELEKOM)
O możliwościach ratowania autonomii moralnej w społeczeństwie informacyjnym
13.30-14.00 Przerwa kawowa, poczęstunek
14.00 – 15.00 WSPÓLNA DEBATA
Jak zarządzać wirtualnością ? O podziale kompetencji w budowaniu społeczeństwa informacyjnego
w Polsce – nasze wspólne propozycje
15.00. Zakończenie konferencji
Gorąco zapraszamy !
Organizatorzy
( Sekretarz konferencji W. Kamińska tel.880925171)

Podobne dokumenty