02.04.2016 r. tj. sobota dniem pracy w

Transkrypt

02.04.2016 r. tj. sobota dniem pracy w
MOPS Dębica
02.04.2016 r. tj. sobota dniem pracy w
świadczeniach rodzinnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, że w związku z rozpoczęciem realizacji zadania świadczenie
wychowawcze "Rodzina500 +" w dniu 02.04.2016 r. będzie pracował Dział Świadczeń Rodzinnych w budynku przy
ul. Ratuszowej 6 (za Muzeum Regionalnym) w godzinach od 8:00 do 13:00.
1

Podobne dokumenty