26 OCZYSZCZANIE STALI

Komentarze

Transkrypt

26 OCZYSZCZANIE STALI
OCZYSZCZANIE MECHANICZNE
I TERMICZNE PODŁOŻY
ZE STALI I ŻELIWA
Prowadzący:
Magdalena Rutkowska-Matela
1. OCZYSZCZANIE MECHANICZNE
W warunkach budowlanych rdzę i zgorzelinę najczęściej usuwa się
metodą mechaniczną. Najlepsze wyniki daje oczyszczanie strumieniowościerne, nazywane potocznie śrutowaniem lub piaskowaniem zależnie od
rodzaju użytego ścierniwa.
Inne metody mechanicznego
czyszczenia
podłoża
metalowego
polega
na
szczotkowaniu, szlifowaniu
lub młotkowaniu.
2
PIASKOWANIE
Piaskowanie powinno wykonywać się umiejętnie. Powierzchnia metalu
nie powinna być zbyt chropowata. Powinno się ścierać tylko warstwę
zanieczyszczeń- rdzy i zgorzeliny bez naruszania zbyt głęboko czystego
metalu.
Oczyszczanie
powierzchni
metalowych
śrutem
żeliwnym,
staliwnym lub stalowym zapewnia
wyższą
efektywność
procesu
oczyszczania.
Oczyszczoną powierzchnię metalu
powinno się nie później niż po 4 h
pokryć
rdzochronną
powłoką
podkładową
po
uprzednim
dokładnym odkurzeniu.
3
Tradycyjne metody piaskowania stosowane przy czyszczeniu
powierzchni z zanieczyszczeń np. lakierami, tłuszczami, żywicami itp.
mogą w większości przypadków zostać zastąpione metodą stosowania
suchego lodu w postaci grudek, jako środka bardzo efektywnego, jak i
przyjaznego środowisku naturalnemu.
Metoda suchego lodu, dzięki swojemu łagodnemu i nieniszczącemu
powierzchnie działaniu pozwala znacznie przedłużyć żywotność np.
czyszczonych form. Części i elementy wrażliwe na korozję i pracujące
pod napięciem elektrycznym można także bezpiecznie czyścić "suchym
lodem", ponieważ nie przewodzi on prądu elektrycznego, ani nie stanowi
środka korozjo-twórczego. Czyszczenie pojedynczych części i
elementów większych maszyn, czy urządzeń jest nieskomplikowane,
gdyż stosowana metoda nie wymaga ich wymontowania, ani nawet
odłączenia napięcia elektrycznego.
4
SZCZOTKOWANIE
Pozwala usunąć jedynie słabo związane z podłożem warstwy rdzy
i zgorzeliny. Szczotkowanie nie powoduje schropowacenia powierzchni,
przez co przyczepność powłoki malarskiej do metalu jest gorsza.
Szczotkowanie stosuje się do miejsc trudnodostępnych.
5
SZLIFOWANIE
Za pomocą gruboziarnistych tarcz szlifierskich. Stosowane do
miejscowego oczyszczania elementów, głównie do wyrównywania
spawów.
6
MŁOTKOWANIE
Do zgrubnego oczyszczenia powierzchni konstrukcji stalowych i odlewów
żeliwnych z grubych warstw zanieczyszczeń lub starych powłok
malarskich (ręcznie lub za pomocą młotka pneumatycznego). Stosowane
przed obróbką strumieniowo – ścierną.
7
2. OCZYSZCZANIE PŁOMIENIOWE
Metodę tą stosuje się do oczyszczania powierzchni metalowych gdy
elementy mają ścianki grubsze od 4 mm, w innym przypadku mogą
nastąpić odkształcenia.
Polega
na
zastosowaniu
do
czyszczenia specjalnej konstrukcji
palników acetylenowo – tlenowych lub
acetylenowo – powietrznych na
powierzchnię pokrytą rdzą, zgorzeliną
lub starą powłoką malarską. W skutek
wysokiej
temperatury
płomienia
następuje zwęglenie się starej powłoki
i odpryśnięcie zanieczyszczeń. Po
oczyszczeniu
całej
powierzchni,
jeszcze ciepły metal należy pokryć
warstwą gruntującą.
8
Wskazane jest aby powierzchnia przeznaczona do oczyszczania była
mokra, samo oczyszczanie wykonujemy w ten sposób, że przesuwamy
nad nią kilkakrotnie płomień z palnika, następnie całą powierzchnię
oczyszczamy za pomocą szczotki stalowej. Metoda ta wymaga od osoby
wykonującej to zadanie szczególnej ostrożności a mianowicie wymagane
jest osłonięcie twarzy i rak przed możliwością oparzenia odpryskami
gorącej zgorzeliny. Jeżeli elementy metalowe wymagają opalania starych
powłok malarskich mogą wtedy powstawać w czasie spalania szkodliwe
gazy dlatego tej czynności nie powinniśmy wykonywać w
pomieszczeniach zamkniętych a jeżeli już musimy to robić to powinny
one być dobrze wentylowane.
9
WADY METODY:
● Oczyszczanie płomieniowe elementów stalowych o grubości poniżej
4 mm może spowodować ich odkształcenie.
● Konieczność dodatkowego czyszczenia przez szczotkowanie.
ZALETY METODY:
●technologiczne właściwości stali nie zostają zmienione
●metoda ta jest przyjazna dla środowiska
●wykonanie zabezpieczenia przed korozją jest możliwe praktycznie
w każdych warunkach pogodowych
●inwestycje realizowane są przy niskim poziomie kosztów ponieważ
nakłady finansowe związane z urządzeniami są nieznaczne.
10