Deleg. zb. przod

Transkrypt

Deleg. zb. przod
DELEGACJA ZBIOROWA
Rodzaj zawodów:
Miejsce
termin
Organizator - gospodarz zawodów, turnieju :
Ilość uczestników wg drugostronnego wykazu wynosiła
Miejscowość
Wyjazd
Przyjazd
Wyjazd
Przyjazd
Dzień, miesiąc
Godzina
Środki lokomocji
Razem zł
Ryczałt za dojazd
osób po zł
Załączn.
rach. za
noclegów po zł.
Ryczałt za
noclegów po zł
Diety za osób doby po zł
Inne wydatki:
Razem słownie złotych:
Pobrano zaliczkę:
Otrzymano ryczałt wg normy:
Do wypłaty:
Do zwrotu:
Przemyśl, dnia ....................................
.........................................................
Podpis kierownika ekipy
Delegujący :
Potwierdzenie pobytu
..................................................................................
Pieczęć
Miejscowość, data
Podpis
Sprawdzono pod względem formalnym
rachunkowym
............................
Data
środek transportu :
data
podpis :
Zatwierdzono
...............................................................
Gł. księgowy - skarbnik

Podobne dokumenty