BĘBEN LOS ANGELES M/UTA-0500

Transkrypt

BĘBEN LOS ANGELES M/UTA-0500
BĘBEN LOS ANGELES
M/UTA-0500
WG NORMY PN-EN 1097-6
Badanie ścieralności metodą Los Angeles ma na celu odtworzenie warunków pracy kruszywa
w nawierzchni i ocenę jego odporności na ścieranie. Badanie ścieralności wg tej metody
polega na określeniu procentowego ubytku masy ziarn kruszywa w wyniku ich wzajemnego
ścierania, z udziałem kul stalowych w bębnie Los Angeles. Określa się współczynnik Los
Angeles, LA: tj. cześć masy próbki analitycznej, wyrażona w procentach, która po zakończeniu
badania przeszła przez sito 1,6 mm.
Dodatkowe wyposażenie:
Zestaw 12 kul wg PN EN 1097-6
Szafa dźwiękochłonna do bębna
Sito laboratoryjne Ø 300mm, oczko #1,60mm (Ak)

Podobne dokumenty