viadrus u22 hercules eco

Transkrypt

viadrus u22 hercules eco
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
2
Szanowni Panstwo
Dziekujemy Panstwu za wybór kotla zeliwnego VIADRUS U22 HERCULES ECO,
zaprojektowanego wedlug najnowszych standardów ob owiazujacych w technice grzewczej.
W celu zrozumienia zasad poprawnej i ekonomicznej eksploatacji kotla
oraz dla Panstwa wygody i bezpieczenstwa, zalecamy dokladne przeczytanie niniejszej
INSTRUKCJA OBSLUGI I INSTALACJI KOTLA
instrukcji obslugi i instalacji kotla. Aby kociol mógl pracowac prawidlowo i sluzyc
niezawodnie przez dlugie lata prosimy o dostosowanie sie do podanych informacji i zasad.
VIADRUS U22 HERCULES ECO
Printed with FinePrint - purchase at www.fineprint.com
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
3
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
4
Szanowni uzytkownicy kotla VIADRUS.
SPIS TRESCI
Dla Panstwa bezpieczenstwa i komfortu uzytkowania kotla, prosimy o odeslanie PRAWIDLOWO
WYPELNIONEJ (UZUPELNIONE WSZYSTKIE WPISY I PIECZATKI) kopii Karty gwarancyjnej
i poswiadczenia o jakosci kompletnosci kotla (ostatnia strona niniejszej Instrukcji Obslugi i Instalacji) na
adres:
œ
KLIMOSZ Sp. z o.o.
Centrum Szkoleniowo – Serwisowe VIADRUS
ul. Rybnicka 83
44-240 Zory
tel/fax 032/475-21-77
woj. slaskie
Odeslanie karty gwarancyjnej pozwoli nam zarejestrowac Panstwa w naszej bazie uzytkowników
kotlów VIADRUS oraz zapewnic szybka i rzetelna obsluge serwisowa.
WAZNE!!!
INFORMUJEMY, ZE NIE ODESLANIE LUB ODESLANIE NIEPRAWIDLOWO
WYPELNIONEJ KARTY GWARANCYJNEJ I POSWIADCZENIA O JAKOSCI
I KOMPLETNOSCI KOTLA W TERMINIE:
DO DWÓCH TYGODNI OD DATY INSTALACJI KOTLA LECZ NIE DLUZSZYM NIZ
SZESC MIESIECY OD DATY ZAKUPU,
SKUTKUJE UTRATA GWARANCJI NA WYMIENNIK I WSZYSTKIE PODZESPOLY
KOTLA.
UTRATA GWARANCJI SPOWODUJE OPÓZNIENIE W WYKONANIU NAPRAW
ORAZ KONIECZNOSC POKRYCIA PRZEZ UZYTKOWNIKA KOTLA KOSZTÓW
WSZYSTKICH NAPRAW WRAZ Z KOSZTAMI DOJAZDU SERWISANTA.
STRONA
1. Produkowane warianty kotla................................................................................................
5
1.1. Zamówienie. ...............................................................................................................
5
2. Zakres stosowania i zalety kotla. .......................................................................................
5
3. Dane techniczne. ................................................................................................................
7
4. Opis kotla. ..........................................................................................................................
8
4.1. Konstrukcja zeliwnego wymiennika ciepla. ..............................................................
8
4.2. Konstrukcja palnika i czesci podajnika paliw a. .........................................................
8
4.3. Urzadzenia regulacyjno zabezpieczajace...................................................................
11
4.4. Wyposazenie standardowe i dodatkowe kotla. ...........................................................
11
5. Umiejscowienie i instalacja kotla w kotlowni. ..................................................................
13
5.1. Przepisy i normy.........................................................................................................
13
5.2. Mozliwosci umiejscowienia kotla. .............................................................................
13
6.Zamówieniedostawaimontaz............................................................................................
16
6.1. Kolejnosc czynnosci przy montazu. ...........................................................................
16
7. Rozruch kotla – instrukcja dla serwisu. .............................................................................
23
7.1. Czynnosci kontrolne przed rozruchem. .....................................................................
23
7.2. Rozruch kotla. ............................................................................................................
23
8. Instrukcja obslugi dla uzytkownika. ..................................................................................
23
8.1. Regulator MONEX. ...................................................................................................
23
8.2. Nastawienie mocy kotla. ............................................................................................
28
8.3. Rozpalenie paliwa w kotle. .......................................................................................
29
8.4. Praca kotla. .................................................................................................................
29
8.5. Calkowite wylaczenie kotla. ......................................................................................
30
9. Konserwacja kotla. .............................................................................................................
30
10. Instrukcja likwidacji kotla po uplywie czasu jego zywotnosci.........................................
31
11. Warunki gwarancji i odpowiedzialnosci za wady wyrobu...............................................
32
Dziekujemy za zrozumienie.
Z wyrazami szacunku,
KLIMOSZ Sp. z o.o.
š
š
š
š
š
Printed with FinePrint - purchase at www.fineprint.com
š
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
5
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
1. Produkowane warianty kotla.
1.1. Zamówienie.
W zamówieniu musza znajdowac sie nastepujace dane:
Kod zamówienia:
U22 HERCULES ECO X
Wielkosc :
1. Wyposazenie kotla (podlaczenie zasilania paliwa do kotlowego wymiennika):
- wersja z prawej strony kotla.
- wersja z lewej strony kotla.
2. Wyposazenie na zyczenie klienta (patrz punkt 4.4.).
Kociol VIADRUS U22 HERCULES ECO jest przeznaczony do spalania sprasowanej biomasy zodpadów
drzewnych takich jak trociny, wióry czy zreby w postaci granulatu (pelet).
Kociol przeznaczony jest do pracy z wymuszonym obiegiem wody grzewczej przy cisnieniu roboczym 4 bar.
Kazdy kociol testowany jest pod cisnieniem próbnym o wysokosci 8 bar.
Rys. nr 1. Widok zprzodu kotla U22 HERCULES ECO zzasobnikiem paliwa.
2. Zakres stosowania i zalety kotla.
Zakres stosowania:
Kociol jest przeznaczony do grzewania domów jednorodzinnych, schronisk turystycznych, malych zakladów
pracy, obiektów uzytecznosci publicznej i innych o powierzchni uzytkowej do 210 m2 .
Zalety kotla:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
automatyczna praca kotla sterowana termostatem pokojowym zapewnia wysoki kompfort ogrzewania.
mechaniczne podawanie granulatu ze zbiornika paliwa.
latwa obsluga i koserwacja.
wysoka sprawnosc dochodzaca do 85 %.
niska emisja spalin pozwolila na uzyskanie certyfikatu na “Wyrób ekologicznie bezpieczny”.
w zaleznosci od potrzeb wykonywana jest wersja ze zbiornikiem na paliwo z prawej lub lewej strony kotla.
dluga zywotnosc zeliwnego wymiennika.
gwarancja na wymiennik zeliwny 10 lat.
Rys. nr 2. Widok ztylu kotla U22 HERCULES ECO z zasobnikiem paliwa.
Printed with FinePrint - purchase at www.fineprint.com
6
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
7
4. Opis kotla.
Tab. nr 1. Wymiary i paramtery techniczne kotla.
Moc nominalna
Zakres regulacji mocy
-1
Zuzycie paliwa (wartosc opalowa 17,0 MJ.kg )
Moc w trybie stlumienia
Zuzycie paliwa w trybie stlumienia
Sprawnosc
Temperatura spalin
Emisja substancji szkodliwych przy mocy nominalnej,
(udzial tlenu w spalaniu O2 = 10%):
- CO
- NOx
- CxHy
- czastki stale w spalinach
Masa
Pojemnosc wodna
Srednica czopucha
Pojemnosc zbiornika na paliwo
Czas pracy kotla przy mocy nominalnej
Czas pracy kotla przy mocy minimalnej
Rozmiary kotla: szerokosc x wysokosc x glebokosc
Maksymalne cisnienie robocze wody
Próbne cisnienie wody
Minimalna temperatura wody
Maksymalna temperatura wody
Ciag kominowy
Strumien masowy spalin:
- przy mocy nominalnej
- przy mocy minimalnej
Przylacze kotla
- woda grzewcza
- woda powrotna
Zasilanie elektryczne
Maksymalny pobór mocy
Klasa izolacji elektrycznej
kW
kW
kg/h
kW
kg/h
%
°C
24
7 – 24
1,8 – 5,9
48
15-48
3,6-11,6
85
110 - 170
80
110-142
mg/m 3
mg/m 3
mg/m 3
mg/m 3
185
216
14
23,7
62
152
5,2
23,7
kg
dm3
mm
dm3
kg
h
h
mm
441
40,9
645
64,4
1,5
0,37
160
725
470
80
261
1940 x 1405 x
1140
36
120
1940 x 1405 x
1615
bar
bar
°C
°C
mbar
4
8
60
90
0,15 – 0,25
4
8
60
90
0,15 – 0,3
kg/s
kg/s
0,017
0,011
0,032
0,020
Js
Js
DN 70
DN 70
~ 50 Hz 230 V
230
IP 65
DN 70
DN 70
~ 50 Hz 230 V
230
IP 65
W
Strata
hydrauliczna,
mbar
Hydraulická
ztráta [mbar]
HYDRAULICKÁ
ZTRÁTA
KOTLE
Strata hydrauliczna
kotla
2,8
2,4
2
1,6
1,2
0,8
0,4
0
HERCULESEco
ECO 5
5 cl.
Herkules
czl(mbar)
HERCULESEco
ECO 10
10 cl.
(mbar)
Herkules
czl.
3
5
7
8
Rys. nr 3. Strata hydrauliczna przy przeplywie wody grzewczej przez kociol.
3. Dane techniczne.
1
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
Przeplyw
wody,
l/min
Prutok vody
[l/min]
Printed with FinePrint - purchase at www.fineprint.com
4.1. Konstrukcja zeliwnego wymiennika ciepla.
Glówna czesc kotla stanowi zeliwny, czlonowy wymiennik ciepla, wykonany zzeliwa szarego wg normy
CSN EN 1561.
Ø czlony posrednie
– jakosc 150 (dawniej CSN 42 2415)
Ø czlony przednie
– jakosc 200 (dawniej CSN 42 2420)
Czesc cisnieniowa kotla odpowiada wymaganiom wytrzymalosciowym wg nomy:
CSN EN 303-5 : 2000 – Kotle pro ústrední vytápení – Czesc 5: Kotle pro ústrední vytápení na pevná paliva,
s rucní nebo samocinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 300 kW –
Terminologie, požadavky, zkoušení a znacení.
Korpus kotla zbudowany jest z czlonów zeliwnych, które sa polaczone ze soba za pomoca zlaczek i skrecone
srubami sciagajacymi. Zlaczone czlony tworza korpus z komora spalania. Plaszc zyzna konwekcyjna wymiany
ciepla jest plaszcz wodny, ruszt oraz kanal spalinowy. Komora popielnika jest oddzielona od komory spalania
rusztem chlodzonym woda.
Miedzy komora spalania a czescia konwekcyjnej wymiany ciepla umieszczone sa plyty ceramiczne, które
dzialaja jako katalizator spalania i zmniejszaja ilosc szkodliwych substancji szkodliwych.
Na drodze przeplywu spalin przez konwekcyjna czesc wymiennika znajduja sie turbulizatory przeplywu,
których zadaniem jest obnizenie temperatury wylotu spalin i tym samym zwiekszenie sprawnosci kotla.
Tylny czlon kotla ma w górnej czesci czopuch (wylot spalin zszybrem regulacyjnym) oraz kolnierz z
króccem wody zasilajacej (DN 70 mm), a w dolnej czesci kolnierz z króccem wody powrotnej (DN 70 mm) i
kurek do wypuszczania - napelniania wody (G 1/2“). Do czlonu przedniego dolaczone sa drzwi górne oraz drzwi
dolne (komory spalania), za którymi znajduja sie drzwiczki paleniska.
Caly wymiennik kotla jest zaizolowany bezpieczna dla zdrowia izolacja mineralna, przez co zmniejszone
zostaly straty ciepla do otoczenia. Stalowa obudowa pokryta jest wysokiej jakosci farba proszkowa.
4.2. Konstrukcja palnika i czesci podajnika paliwa.
Palnik sklada sie w dolnej czesci z komory spalania wykonanej z zaroodpornej, nierdzewnej stali, do której
dostarczane jest od tylu paliwo przy pomocy podajnika slimakowego. Podajnik ten jest polaczony z zasobnikiem
paliwa za pomoca rury laczacej i drugiego podajnika slimakowego, który pobiera pelety z zasobnika. Praca
drugiego podajnika slimakowego jest regulowana w zaleznosci od opróznienia slimakowego podajnika paliwa do
palnika. W tylnej czesci komory spalania palnika przylaczony jest przewód nadmuchowy powietrza
z wentylatora, a w czesci dolnej i bocznej stalowej czesci palnika znajduja sie naciecia, przez które doplywa
powietrze pierwotne.
Zaleta takiego rozwiazania jest fakt, ze nie dochodzi do zapchania palnika spalanym materialem. Pozostalosci
powstajace po spaleniu pelet spadaja z palnika do popielnika i sa zastepowane przez dostarczane od tylu
„swierze“ paliwo. Zapobiega to usuwaniu do popielnika nie dopalonego paliwa oraz jego przywieraniu do
powierzchni palnika. Regulowany system podawania paliwa za pomoca dwóch podajników slimakowych i rury
laczacej wyklucza zapalenie sie paliwa w zasobniku oraz czesci skladowych podajnika i tym samym podnosi
bezpieczenstwo pracy calego urzadzenia.
Slimakowy podajnik paliwa do palnika i slimakowy podajnik paliwa z zasobnika polaczone sa ze soba rura
laczaca.
Palnik jest obudowany od góry pólokraglymi plytami ceramicznymi, co ma na celu wspomagac dzialanie
wtórnego nadmuchu powietrza. Wynikiem tego jest dokladniejsze spalanie oraz mniejsza emisja czesci stalych
w spalinach.
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
9
614
656 (1131)
721 (1196)
1940
808 (1283)
1140 (1615)
Rys. nr 4 Rozmiary kotla U22 HERCULES ECO z zasobnikiem paliwa (w nawiasach rozmiary kotla 10 czlonowego).
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
czlon przedni
czlon srodkowy
zlaczka
10
czlontylny
rekojescregulacjiszybra
w czopuchu
termomanometr
obsadka na trzy czujniki
kolnierz z rura wody zasilajacej
czopuch – wylotspalin
czescrurowa
czopucha
szyber
górna czesc obudowy
z izolacja
drzwi górne
rekojesc
drzwiczek
otwór doplywu
powietrza
zasuwka zamykajaca
rewizjaczopucha
drzwi (dolne)
komory spalania
otwór do montazu
palnika
rekojesc drzwiczek
paleniska
kolnierz z rura wody
poworotnej
kolano G ½” + kurek
do napelniania
iwypuszczania
wody
drzwiczki
paleniska
plyty ceramiczne
popielnik
Rys. nr 5 Zeliwny wymiennik ciepla kotla U22 HERCULES ECO z zasobnikiem paliwa.
Printed with FinePrint - purchase at www.fineprint.com
klapa regulujaca
doplyw powietrza do
spalania
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
11
4.3. Urzadzenia regulacyjno zabezpieczajace.
Regulator kotla sluzy do automatycznego sterowania praca kotla, która zalezy od wskazan czujników
i
zewnetrznych urzadzen sterujacych (punkt 8.1) oraz od nastaw parametrów pracy w zadanych zakresach.
Regulator pozwala równiez na reczne sterowanie praca kotla, co nalezy wykorzystac przy rozruchu kotla.
Szerokie zakresy nastawnych paramatrów pracy umozliwiaja w sposób pelny i efektywny na wykorzystanie
wszystkich zalet automatycznego kotla na pelety takich jak ekonomiczna praca czy sterowany proces spalania, a
tym samym zmniejszenie ilosci substancji szkodliwych w spalinach.
Termostat awaryjny znajduje sie w panelu sterowania regulatora i sluzy do zabezpieczenia ukladu grzewczego
przed przegrzaniem. Temperatura na termostacie jest ustawiona przez producenta na 95 °C, co jest temperatura
wyzsza niz najwyzsza mozliwa do ustawienia na regulatorze temperatura na wyplywie z kotla. Po zadzialaniu
termostatu awaryjnego (na regulatorze swieci czerwona lampka) nalezy recznie odblokowac termostat.
Regulator programowalny – cyfrowy, pokojowy termostat (np. Euroster) przeznaczony do automatycznej
regulacji ogrzewania w domach jednorodzinnych i innych obiektach uzytecznosci publicznej.
tygodniowy programator pracy.
szesc okresów czasowych w ciagu doby z róznymi nastawami temperatury od 5 - 30°C z krokiem co 0,5°C.
programowalna ochrona przeciwzamarzeniowa, w czasie nieuzytkowania budynku.
informacja o utrzymywaniu zaprogramowanej temperatury w pomieszczeniu.
UWAGA! Do sterowania kotlem mozna wykorzystac wolny styk beznapieciowy.
Tarmomanometr sluzy do pomiaru temperatury wody zasilajacej na wylocie z kotla oraz cisnienia w instalacji
grzewczej, a umieszczony jest w górnej czesci obudowy kotla. Zawór zwrotny termomanometru i nasadka do
podlaczenia znajduje sie w górnej czesci tylnego czlonu wymiennika ciepla.
Wentylator nadmuchowy jest osadzony na stale w tylnej czesci obudowy palnika. Ilosc nadmuchiwanego
powietrza regulowana jest klapka dlawiaca. Ciag spalin z kotla do komina ustawia sie przy pomocy szybra w
czopuchu. Jego ustawienie reguluje sie rekojescia umieszczona w lewej górnej czesci kotlla obok drzwi górnych.
Otwór doplywu powietrza w drzwiach górnych kotla HERCULES ECO musi byc zamkniety na stale. W
klasycznym kotle HERCULES (z recznym podawaniem paliwa) sluzy do zapewnienia wtórnego doplywu
powietrza do komory spalania. Ze wzgledu na wysoka temperature drzwi górnych w celu regulacji klapki na
otworze doplywu powietrza nalezy uzywac przyrzadu, który znajduje sie w wyposazeniu kotla.
Rewizja czopucha umieszczona w jego dolnej czesci sluzy do czyszczenia drogi spalinowej w kotle.
4.4. Wyposazeni e standardowe i dodatkowe kotla.
A) Standardowe wyposazenie kotla:
wymiennik ciepla wraz z armatura
boczna czesc obudowy z izolacja
górna czesc obudowy z izolacja
szuflada na popiól
plyta ceramiczna wewnetrzna
plyta ceramiczna wewnetrzna z nózkami
plyta ceramiczna krancowa
plyta ceramiczna krancowa waska U
plyta ceramiczna czolowa
turbulator
ciegno regulacji szybra w czopuchu
palnik z slimakowym podajnikiem paliwa do palnika
ceramiczna pokrywa palnika
rura laczaca podajniki paliwa
slimakowy podajnik z zasobnika paliwa
1 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
2 (3) szt.
0 (3) szt.
1 (0) szt.
0 (1) szt.
1 (1) szt
4 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
Printed with FinePrint - purchase at www.fineprint.com
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
podpora
regulator
wentylator nadmuchowy z klapka regulacyjna
koncówka szczotki
instrukcja obslugi i instalacji kotla
tabliczka znamionowa
czesci w opakowaniach (patrz punkt B)
12
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
Opis:
Elementy montazowe i mechanizm sterujacy ciegna regulacji szybra czopucha znajduja sie w 1 paczce.
B) Wyposazenie w opakowaniu:
zaslepka 6/4”
uszczelnienie φ 60x48x2 mm
rekojesc szybra
naklejka objasniajaca do szybra czopucha
termomanometr
logo VIADRUS
opaska sciagajaca φ 70 - 90
króciec wody grzewczej
króciec wody powrotnej
uszczelnienie φ 85x60x3 mm
kolano 1/2”
kurek spustowo / napelniajacy 1/2“
wieszak na elementy czyszczace
szczotka
klucz do montowania
przewód typu flex 3Cx0,75
kabel CMSM 3C x 0,75, L=1,8m
kabel CMSM 3C x 0,75, L=2m
tulejka PG 9
tulejka HEYCO
pokrywka φ 16
tulejka kapilary
samoprzylepny uchwyt kabla
tasma wiazaca
oczko na kabel φ 4
bolec laczacy φ 7 x 21
podkladka sprezynowa 5,3
nakretki M 5
sruba M10 x 30
nakretki M10
podkladki 10,5
tulejka rozprezna φ 3 x 25
obudowa wentylatora
pokrywka φ 21
metalowa wtyczka na kabelek 6,3
plastikowa nawleczka na wtyczke
sruby C 4,2 x 9
Opis:
Obudowa wentylatora sklada sie z:
Ø 1 szt. górna czesc obudowy
Ø 1 szt. dolna czesc obudowy
Ø 1 szt. sruba M5 x 12
Ø 1 szt. nakretka M 5
Ø 2 szt. podkladek 5,3
2 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
6 szt.
2 szt.
2 szt.
1 szt.
4 szt.
5 szt.
6 szt.
4 szt.
4 szt.
4 szt.
1 szt.
13 szt.
15 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
3 szt.
3 szt.
7 szt.
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
13
•
zasobník paliwa 725 l, zlozony z:
sciany bocznej
sciany bocznej z otworem na slimak
stopki
dna
pokrywy
srub M6 x 12
nakretek M6
podkladek sprezynowych A6,4
C) Wyposazenie dodatkowe na zyczenie klienta:
• cyfrowy termostat pokojowy (np. Euroster)
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
14
konserwacja badz wadliwie wykonanym polaczeniem kotla z kominem (w tym zlym ciagiem kominowym) nie
beda uwzgledniane jako reklamacje gwarancyjne dotyczace kotla i w przypadku wezwania do tego typu
przypadków autoryzowanego serwisu VIADRUS, naprawa lub ekspertyza bedzie wykonana odplatnie.
3 szt.
1 szt.
4 szt.
4 szt.
1 szt.
72 szt.
72 szt.
72 szt.
Srednica rury spalinowej wynosi 160 mm. Rura powinna mie c lekki spadek w kierunku kotla. Przy stosowaniu
dluzszych (pow. 0,5 m) przewodów od kotla do komina nalezy je wyposazyc w odrebny otwór rewizyjny do
czyszczenia. Po zamknieciu drzwiczek kociol jest szczelny, dlatego nalezy starannie uszczelnic polaczenie
czopucha kotla z rura spalinowa.
Podlaczenie kotla do komina nalezy przeprowadzic zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.
Podczas instalacji kotla wszystkie materialy latwopalne musza byc odsuniete na odleglosc min. 2 m.
Cena wyposazenia dodatkowego zamawianego na zyczenie klienta nie zawiera sie w cenie katalogowej
kotla.
Uwaga !
5. Umiejscowienie i instalacja kotla w kotlowni.
W wypadku przedostania sie substancji latwopalnych lub gazów do kotlowni, lub podczas prac, przy których
istnieje przejsciowe niebezpieczenstwo pozaru lub wybuchu (klejenie podlogi, malowanie farbami latwopalnymi)
kociol musi byc wygaszony !
Kociol powinien byc umieszczony w pomieszczeniu malo wilgotnym.
5.1. Przepisy i normy.
Kociol musi byc zainstalowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami przez uprawniona do tego firme
instalacyjna, a rozruch kotla musi byc przeprowadzony przez przeszkolony serwis producenta. Za prawidlowa
instalacje kotla i jego naprawy odpowiada firma instalacyjno-serwisowa, która prowadzi pierwszy rozruch kotla.
Jakakolwiek manipulacja w czesci sterujacej praca kotla lub podlaczenie dalszych nie ujetych niniejsza instrukcja
urzadzen sterujacych grozi utrata gwarancji. Naprawy i remont kotla moze przeprowadzic tylko przeszkolona
przez producenta firma instalacyjno-serwisowa.
FAKT ZAKONCZENIA INSTALACJI KOTLA I PRZEPROWADZENIA PRÓBY GRZEWCZ EJ
(ROZRUCH ZEROWY) MUSZA BYC ODNOTOWANE W KARCIE GWARANCYJNEJ KOTLA,
KTÓRA,
DLA
UTRZYMANIA
GWARANCJI
NA
KOCIOL,
MUSI
ZOSTAC
ODESLANA
POD WSKAZANY W JEJ GÓRNEJ CZESCI ADRES.
5.2. Mozliwosci umiejscowienia kotla.
Kociol HERCULES ECO nie jest przeznaczony do instalacji w pomieszczeniach mieszkalnych.
Rys. nr 6. Rozmiary podstawy pod kociol.
Umiejscowienie kotla w odniesieniu do przepisów przeciw pozarowych:
Kociol musi byc umieszczony na ogniotrwalej podmurówce wysokosci 5 - 10 cm w celu ulatwienia podlaczenia
do komina, przylaczenia rury zasilajacej i powrotu oraz czyszczenia. Podmurówka powinna miec te same
rozmiary co kociol w obrysie dla ulatwienia otwierania drzwiczek popielnika (patrz rys. 5).
Przed kotlem musi byc wolna przestrze n min. 1000 mm w celu ulatwienia manipulacji, czyszczenia
i nape lniania kotla paliwem. Odleglosc tylnej czesci kotla od sciany powinna wynosic min. 500 mm. Jezeli
kociol stoi bokiem przy scianie, nalezy pozostawic min. 400 mm (patrz rys. 6). Minimalna wysokosc
kotlowni (ze wzgledu na calkowite otwarcie pokrywy zasobnika paliwa) wynosi 2100 mm. Minimalna
odleglosc zeliwnego wymiennika ciepla od bocznej sciany obudowy wynosi 100mm.
P RZYLACZENIE PRZEWODU SPALINOWEGO DO PRZEWODU KOMINOWEGO realizuje sie przy pomocy rury, która
wsuwa sie do komina. Nalezy szczególowo rozwazyc sposób podlaczenia kotla do przewodu kominowego,
biorac pod uwage dyspozycyjny ciag kominowy (np. wystepowanie szkodliwej cyrkulacji powietrza w
polaczonych przewodach kominowych czy wystepowanie falszywego ciagu przez szczeliny, wyczystki, itp.),
stan techniczny komina
(pekniecia, zalamania, przeszkody w ciagu przewodu) oraz sposób
poprowadzenia przewodu od kotla do komina (ostroznie stosowac wszelkie kolana, przewezenia, itp.
poniewaz kazde z nich powoduje znaczna strate cisnienia i obnizenie ciagu kominowego). Wszelkie
roszczenia dotyczace zlego odprowadzenia spalin z komina, zwiazane nie z budowa kotla lecz jego zla
Printed with FinePrint - purchase at www.fineprint.com
Tab. nr 2. Stopnie palnosci mas i produktów budowlanych.
Stopien palenia sie mas
budowlanych
Masy i produkty budowlane z podanym stopniem palnosci
i produktów
A - nie palace sie
B - trudno palace sie
C 1 - ciezko palace sie
C 2 - srednio palace sie
C 3 - latwo palace sie
piaskowiec, beton, cegly, tynk przeciwpozarowy, zaprawa murarska, plytki
ceramiczne, granit
deski drewniano-cementowe, w lókno szklanne, izolacja mineralna
drzewo bukowe i debowe, sklejki
drzewo sosnowe, modrzewiowe i swierkowe, korek, deski z drzewa tartego,
gumowe pokrycia podlóg
sklejka asfaltowa, masy celuloidowe, poliuretan, polistyren, polietylen, plastik,
PCV itd.
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
15
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
16
6. Zamówienie dostawa i montaz.
6.1. Kolejnosc czynnosci przy montazu.
Instalacja wymiennika ciepla:
1. Ustawic wymiennik na podstawie murowanej (patrz rys. 5).
2. W górnej czesci tylnego czlonu na uszczelce przykecic kolnierz i podlaczyc do niego zasilanie wody
grzewczej (patrz rys. 4).
3. W dolnej czesci tylnego czlonu na uszczelce przykecic kolnierz i podlaczyc do niego rurociag wody
powrotnej z kurkiem do napelniania i spuszczania wody grzewczej (patrz rys. 4). W celu zabezpieczenia kotla
przed korozja powodowana zbyt niska temperatura wody zaleca sie zamontowanie w ukladzie grzewczym
zaworu termostatycznego (np. ESBE TV 40) (patrz rys. 7). Nie wolno redukowac srednicy rury
wyprowadzajacej wode grzewcza z kotla oraz rury powrotnej, ponizej srednicy krócców przylaczeniowych
kotla, przynajmniej na odcinku 6m od kotla. Zbyt duza redukcja srednicy moze spowodowac zaburzenia w
graw itacyjnym wyprowadzeniu ciepla z kotla az do zagotowania wody w kotle!
UKLAD GRZEWCZY
KOCIOL
KOCIOL
POMPA
Rys. nr 7 Umiejscowienie kotla U22 HERCULES ECO w kotlowni.
Umiejscowienie kotla wzgledem sieci elektrycznej
•
•
•
kociol powinien byc tak ustawiony, aby wtyczka zasilania byla umieszczona na stale w gniazdku pradowym
(230V/50Hz).
kociol powinien byc podlaczony do sieci elektrycznej przy pomocy izolowanego przewodu zakonczonego
znormalizowana wtyczka.
zabezpieczenia przeciw porazeniu pradem wykonac zgodnie z klasa izolacji elektrycznej IP 65.
Skladowanie paliwa:
•
•
•
w celu prawidlowego spalania paliwa w kotle nalezy uzywac paliwo suche (wilg. maks. 12%). Pelety
zaleca sie skladowac w oryginalnych opakowaniach w suchym miejscu.
nie mozna ukladac paliwa za kotlem oraz przed kotlem w odleglosci mniejszej niz 400 mm.
wytwórca dopuszcza przechowywanie paliwa w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od kotla lub w innym
pomieszczeniu.
Do pomieszczenia kotlowni musi byc zapewniony staly doplyw powietrza do spalania oraz na potrzeby
wentylacji (zapotrzebowanie na powietrze dla kotla HERCULES ECO wynosi 70 m3/h).
UWAGA: Napelnianie woda systemu grzewczego powinno odbywac sie po wystygnieciu kotla poprzez
przylacze na wylocie wody grzewczej (króciec zasilajacy).
Printed with FinePrint - purchase at www.fineprint.com
ZAWÓR TERMOSTATYCZNY
Rys. nr 8 Zalecany sposób podlaczenia kotla z ukladem grzewczym.
4. Po napelnieniu ukladu grzewczego woda nalezy do kolnierza wody powrotnej wkrecic kolano z zaworem
spustowo-napalniajacym.
5. Na czesc rurowa czopucha nasadzic rure i wsunac ja do przewodu kominowego.
6. Do dwóch otworów o srednicy Js 6/4" w przednim czlonie wymiennika wkrecic na uszczelce zaslepki
o
srednicy Js 6/4".
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
17
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
18
UWAGA - WAZNE!
Zgodnie z obowiazujacymi na terenie Polski przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dn.12 kwietnia 2002r. W sprawie wyposazenia technicznego budynków), zabezpieczenie instalacji grzewczej
musi spelniac wymagania PN - 91/B - 02413 dla ogrzewan wodnych systemu otwartego.
Wlasciwy schemat zabezpieczen obrazuje ponizszy rysunek.
SP
Zastosowanie obejscia dla pompy (jezeli obieg
wody w instalacji jest wymuszany), z zaworem
róznicowym, jest wymogiem gwarancyjnym!
AP
FP
HP
OP
SP
FP
Rys. nr 11 Rozmiary przylaczy kotla U22 HERCULES ECO.
Montaz obudowy kotla i regulatora ciagu spalin:
1. Wyjac obudowe z kartonu.
2. Wg rys. nr 9 uzbroic boczny element obudowy. W boczne elementy obudowy wkrecic od góry bolce, a od
tylu blachowkrety mocujace tylny element obudowy.
Pruchodka Heyco
Rys. nr 9 Schemat obejscia dla pompy obiegowej.
Tulejka HEYKO
Rys. nr 10 Schemat zabezpieczen w instalacjach
Táhlo
pro regulacji
ovládání kourové
ciegno
szybraklapky
grzewczych dla kotlów na paliwo stale.
Podložka
φ 10,5ø
podkladka
0,5
Wymagania zabezpieczenia instalacji grzewczej:
- naczynie wzbiorcze powino miec objetosc min. 4% pojemnosci wodnej instalacji c.o.
Ksztalt naczynia wzbiorczego: - walcowaty typu A - PN - 91/B - 02413 - 1 - 2
- prostokatny typu B - PN - 91/b - 02413 - 1 - 3
Rura bezpieczenstwa SP o srednicy wewnetrznej:
d SP = 8.08* Q
bolce
laczace
Spojovací
cep
plášte s matící
M5
M5
3
zabezpieczenie
- gdzie Q - moc kotla, jednak nie mniejszej niz 25mm.
Rura wzbiorcza FP o srednicy:
Pružný kolík
d FP = 8. 08 * 3 Qc
Pruchodka
Heyco
tulejka HEYKO
- gdzie Qc – moc zródla ciepla, nie mniejszej jednak niz 25 mm.
Srednica rury przelewowej OP: nie mniejsza niz dSP lub d FP. Srednica wewnetrzna rury cyrkulacyjnej
CP = 20 mm, odpowietrzajacej AP i sygnalizacyjnej HP - minimum 15 mm.
Na rurach SP, FP i AP nie wolno umieszczac armatury umozliwiajacej calkowite lub czesciowe zamkniecie
przeplywu. Urzadzenia i rury zabezpieczajace nalezy chronic przed zamarznieciem.
Rukojet
ovládání
kourové
klapky
rekojesc
regulacji
szybra
Konzola
plášte
konsola
oslony
Rys. nr 12 Boczny element obudowy.
Printed with FinePrint - purchase at www.fineprint.com
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
3.
4.
5.
6.
7.
8.
19
Odkrecic lekko nakretki na srubach kotwiacych i pomiedzy odkrecone nakretki i powierzchnie wymiennika
wlozyc konsole bocznego elementu obudowy. Wypustke w górnej czesci obudowy zalozyc za górna srube
kotwiaca. Dokrecic nakretki w dolnych srubach kotwiacych.
W podobny sposób zamocowac druga boczna czesc obudowy.
Z regulatora czujnik temperatury wody grzewczej i kapilare termostatu awaryjnego. Do regulatora podlaczyc
kabel wentylatora (1,8m), kabel slimakowego podajnika paliwa do palnika (1,8m), kabel slimakowego
podajnika paliwa z zasobnika paliwa (2,0m) i ewentualnie kabel pompy obiegowej c.o. oraz termostatu
pokojowego. Wszystkie kable nalezy przelozyc przez otwór w srodkowej czesci górnego elementu obudowy
(po wczesniejszym wyjeciu izolacji). Regulator zdolu przykrecic 4 srubami, a kable wyprowadzic przez
tulejki umieszczone w tylnej czesci górnego elementu obudowy.
Do górnego elementu obudowy zabudowac termomanometr i nastepnie zalozyc izolacje. Czujniki
termometru i kapilary termostatu awaryjnego wlozyc do tulejek w otworach znajdujacych sie na srodku
górnej czesci tylnego czlonu. Czujnik manometru wkrecic do zaworka zwrotnego znajdujacego sie na tylnym
czlonie kotlowego wymiennika ciepla. Czujniki w tulejkach zabezpieczyc spinka.
Z tylu górnego elementu obudowy nakleic tabliczke znamionowa (znajduje sie razem w instrukcji obslugi
i instalacji kotla).
Poskladac szczotke (nakrecic szczotke na nasade) i zamontowac na scianie wieszak na narzedzia.
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
20
Montaz palnika i czesci podajnika paliwa:
1.
2.
3.
Na powierzchni palnika, która bedzie przylegac zzewnatrz do tylnego czlonu wymiennika ciepla naniesc
silikon uszczelniajacy. Nastepnie caly palnik nasadzic na 4 sruby M10 wystajace z tylnego czlonu i
przykrecic nakretkami z podkladkami.
Przez górne drzwi wlozyc ceramiczna pokrywe palnika i osadzic na palniku czesciu otwarta w strone drzwi
(patrz rys. 12).
Przez górne drzwi ulozyc w komorze spalania plyty ceramiczne na wypustach w bocznych czlonach
wymiennika ciepla (rys. 12). W wyposazeniu kotla HERCULES ECO znajduja sie 3 rodzaje plyt
ceramicznych (patrz rys.11). Plyty nalezy ukladac w nastepujacej kolejnosci:
Ø plyta ceramiczna wewnetrzna – 2(3) szt.
Ø plyta ceramiczna wewnetrzna z nózkami – 0(3) szt.
Ø plyta ceramiczna krancowa – 1(0) szt.
Ø plyta ceramiczna krancowa waska U – 0(1) szt.
Ø plyta ceramiczna czolowa – 1(1) szt.
W nawiasach ilosci dla wersji 10 czlonowej kotla.
Montaz zasobnika paliwa (zasobnik jest wyposazeniem dodatkowym zamawianym na zyczenia klienta):
plyta ceramiczna wewnetrzna
1.
2.
3.
plyta ceramiczna wewnetrzna z nózkami
Przy pomocy srub M6x12 i nakretek z podkladkami skrecic 4 czesci dna zasobnika.
Do skreconego dna kolejno przkrecac sciany boczne i stopki.
Calosc przykryc pokrywa zasobnika.
Uwaga.: Jako elementy laczace mozna zamiennie stosowac nity.
plyta ceramiczna krancowa
plyta ceramiczna krancowa waska U
Pokrywa zasobnika paliwa
Sciana boczna zasobnika paliwa
z otworem pod podajnik paliwa
plyta ceramiczna czolowa
Sciana boczna zasobnika paliwa
Dno zasobnika paliwa
Stopka zasobnika paliwa
Rys. nr 14 Plyty ceramiczne.
4.
Rys. nr 13 Montaz zasobnika paliwa.
Printed with FinePrint - purchase at www.fineprint.com
Przez drzwi górne wsunac do czesci konwekcyjnej zeliwnego wymiennika ciepla (4 kanaly drogi spalinowej)
wlozyc 4 turbulizatory spalin.
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
21
plyta ceramiczna czolowa
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
5.
plyta ceramiczna krancowa
plyta ceramiczna wewnetrzna
6.
7.
22
Zasobnik paliwa umiescic w odpowiednim polozeniu wzgledem kotla (patrz rys. 3 i 6). Do otworu
w bocznej scianie zasobnika paliwa zamontowac mechanizm slimakowego podajnika z zasobnika paliwa
i
ze
przy pomocy podpory ustawic z nachyleniem 45o . Slimakowy podajnik paliwa do palnika polaczyc
slimakowym podajnikiem paliwa z zasobnika paliwa przy pomocy rury laczacej, zakladajac na obu jej
koncach obejmy sciskajace. Uwaga! Slimakowy podajniki paliwa z zasobnika paliwa musi byc
zamontowany w takim polozeniu, aby zapewnic nachylenie rury laczacej zapewniajace swobodne
opadanie pelet na slimakowy podajnik paliwa do palnika. Nie moze dochodzic do zapychania sie rury
laczacej peletami.
Na górnym króccu palnika zamontowac wentylator nadmuchowy z zalozona wczesniej klapka regulacyjna po
stronie ssawnej wentylatora. Aby zapobiec ewentualnym obluzowaniom wentylatora zaleca sie jego
polaczenie zkróccem przy pomocy sruby lub nitu.
Polaczyc elektrycznie silnik i wentylator z regulatorem (rys. 15).
pokrywa zasobnika paliwa
ceramiczna pokrywa palnika
zasobnik paliwa
palnik
plyta ceramiczna czolowa
plyta ceramiczna
krancowa waska U
slimakowy podajnik
z zasobnika paliwa
rura laczaca
podajnika
paliwa
palni
k
wentylator
nadmuchowy
slimakowy
podajnik paliwa
do palnika
plyta ceramiczna wewnetrzna
plyta ceramiczna wewnetrzna z nózkami
podpora
ceramiczna pokrywa palnika
palnik
Rys. nr 15 Ulozenie plyt ceramicznych w wymienniku ciepla dla wersji 5 oraz 10 czlonowej.
Printed with FinePrint - purchase at www.fineprint.com
Rys. nr 16 Montaz palnika kotla U22 HERCULES ECO.
Napelnienie instalacji grzewczej woda:
Woda przeznaczona do napelnienia kotla i instalacji centralnego ogrzewania musi byc przezroczysta, bezbarwna,
bez domieszek, oleju i agresywnych zwiazków chemicznych. Jej twardosc musi odpowiadac obowiazujacym
przepisom, w przeciwnym razie wode nale zy zmiekczyc odpowiednia substancja chemiczna wg polecen
instalatora.
Nie zaleca sie stosowania w obiegu wody przegotowanej, poniewaz nawet jej parokrotne przegotowanie
nie zapobiegnie powstawaniu kamienia na scianach korpusu kotla. Osad kamienia kotlowego o grubosci 1 mm
obniza w danym miejscu przenikanie ciepla do wody o 10 %.
Systemy grzewcze z otwartym naczyniem wzbiorczym pozwalaja na bezposredni kontakt wody grzewczej
z powietrzem, a podczas sezonu grzewczego dochodzi do odparowywania wody (wymaga uzupelnienia).
W zwiazku z powyzszym producent poleca, aby przed napelnieniem uzdatniona woda, instalacja przeplukana
zostala czysta wod a w celu usuniecia zanieczyszczen, które moglyby zaklócic eksploatacje kotla.
Nie wolno spuszczac wody z instalacji, oprócz przypadków, kiedy przeprowadzane sa naprawy.
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
23
UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!
System mozna dope lniac czysta woda tylko wtedy, kiedy kociol jest zimny (calkowicie wystudzony
po wygaszeniu), w przeciwnym razie moze dojsc do pekniecia czlonów kotla.
7. Rozruch kotla – instrukcja dla serwisu.
Rozruch zerowy kotla moze przeprowadzic tylko serwis legitymujacy sie odpowiedn imi uprawnieniami
i pod warunkiem dokonania szczególowego wpisu do karty gwarancyjnej kotla.
7.1. Czynnosci kontrolne przed rozruchem.
Przed rozruchem kotla nalezy skontrolowac:
a) napelnienie systemu grzewczego woda (kontrola termomanometru).
b) kontrola szczelnosci armatury.
c) podlaczenie do komina.
d) podlaczenie do sieci elektrycznej – musi byc wykonane przez wykwalifikowany serwis.
7.2. Rozruch kotla.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rozpalic w kotle (patrz punkt 8.3.).
Doprowadzic kociol do wymaganej temp. pracy. Zalecana temp. wody na wylocie z kotla od 60 do 90°C.
Wizualnie sprawdzic szczelnosc kotla.
Przeprowadzic próbe cieplna dokonujac odpowiednich pomiarów wg „Karty Gwarancyjnej“.
ZAZNAJOMIC UZYTKOWNIK A Z OBSLUGA.
POTWIERDZIC ROZRUCH ZEROWY WPISEM DO KARTY GWARANCYJNEJ KOTLA.
8. Instrukcja obslugi dla uzytkownika.
8.1. Regulator MONEX.
Regulator umieszczony jest w plastikowej skrzynce na górnej czesci obudowy kotla. Pod otwieralna klapka
znajduje sie panel sterujacy regulatora z glównym wylacznikiem, klawiatura i identyfikatorami urzadzen.
1 - wylacznik glówny,
bezpiecznik 6A
Sterownik kotla do spalania biopaliwa
7
3
I
°C
1
0
STOP
podajnik
2
Temp.
wody na
wyjsciu
Termostat
awaryjny
automat
recznie
stlum.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
Funkcje na klawiaturze
1 – wentylator
2 – podajnik paliwa
3 – wymaganatemp.
4 – podajnik-bieg
5 – podajnik-pauza
8 2 - pokrywa termostatu
9
awaryjnego
4 3 - lewa czesc wyswietlacza pokazuje temp. wody na
5
wyjsciu
4 - prawaczescwyswietlacza pokazuje stan pracy
6 5 - klawiatura
6 – maks. czas stlum.
7 – bieg wentylatora
* – zmiana
# – START automat
1 , 2 – STOPautomat
6 - opis funkcji na klawiaturze
7 - symbol wentylatora
8 - symbol paliwa
9 - symbol pompy
Rys. nr 17 Panel sterujacy regulatora MONEX.
Printed with FinePrint - purchase at www.fineprint.com
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
24
Umozliwia nastawienie:
•
temperatury wody grzewczej wychodzacej z kotla.
•
automatycznej pracy podajników slimakowych i wentylatora.
•
parametrów dla pracy w trybie stlumienia.
•
recznego sterowania podajników i wentylatora.
Posiada miejsce do podlaczenia termostatu pokojowego. Zapewnia sterowanie praca pompy obiegowej (pompa
wlacza sie po przekroczeniu temperatury 40 °C wody grzewczej) oraz jej dobiegu przed wylaczeniem. Regulator
zapewnia automatyczny dobieg slimakowego podajnika paliwa do palnika. Polega to na tym, ze po kazdym
zatrzymaniu slimakowego podajnika paliwa zzasobnika paliwa jeszcze przez 8 s. pracuje slimakowy podajnik
paliwa do palnika.
Tab. nr 3. Parametry tachniczne regulatora MONEX.
V / Hz
Zasilanie elktryczne
Moc pobierana w stanie stlumienia
VA
~230 / 50
max. 3
wejscie
czujnik temp. wody grzewczej
termostat pokojowy
wyjscie
podajnik paliwa 230V / 2A
wentylator 230V / 2A
pompa obiegowa 230V / 2A
Trwale nastawione parametry:
dobieg pracy pompy
dobieg pracy wentylatora
ciagla praca podajnika
automatyczna praca po stlumieniu
automatyczna praca w przypadku spadku
temp. wody powrotnej ponizej 30 °C
Parametry zmienne:
temp. wody grzewczej
podajnik paliwa – zalaczony
podajnik paliwa – wylaczony
stlumienie
Klasa izolacji elektrycznej skrzynki
regulatora
min
s
min
min
min
°C
s
s
min
4
5 - 99
max. 10
2
60 / 30
60 - 90
5 - 90
5 - 90
5 - 90
IP 65
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
25
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
26
1. Sterowanie reczne.
licznik
czasu
Podczas rozpalania w kotle niezbedna jest reczna obsluga podajnika
paliwa i wentylatora. Do tego sluza przyciski 1 i 2. Przyciskiem 1 sterowana
jest praca wentylatora, przyciskiem 2 praca podajnika paliwa. Naciskajac
wlaczamy a ponownym nacisnieciem wylaczamy odpowiednie urzadzenie.
Swiecaca kreseczka pod symbolem wentylatora oznacza, ze wentylator
pracuje. Po jego wylaczeniu kreseczka zgasnie. To samo w przypadku
podajnika paliwa. Prace podajnika przedstawia kreseczka pod symbolem wegiel. Fakt , ze kociol obslugiwany
jest recznie, przedstawia skrót na ekranie ru i swiecaca kreseczka pod napisem „reczny“. Podczas tego stanu
programowane sa wszystkie potrzebne parametry regulatora.
STOP
czerwona
Podlaczenie kotla do sieci elektrycznej (230V/50Hz) poprzez kabel z wtyczka.
Printed with FinePrint - purchase at www.fineprint.com
L podajnik slimakowy 1
Przekazni k
AND ER
Ty p 65 .31
p p
o o
m m
p
Przekazn ik
ANDER
T yp 65.3 1
s
l
i
s w w
l e e
i n n
m
t
LNLNLN LN
t t
e e
r r
m m
fil tr
Czujnik temperatury
na wyjsciu z kotla
Rys. 18 Schemat podlaczenia regulatora MONEX z zabezpieczeniem nadpradowym.
L podajnik slimakowy 2
Prawidlowe funkcjonowanie kotla zalezy od nastawienia optymalnego stosunku czasu podawania paliwa
(podajnik jest wlaczony) i czasu dopalania paliwa (podajnik jest wylaczony).
blok
ochrony
nadpradowej
Blokowanie kotla
wolny styk
(bez potencjalu)
2. Nastawa cyklów pracy podajnika paliwa.
a) Po nacisnieciu przycisku 4 na ekranie pojawi sie informacja np. on 15, co
oznacza prace podajnika 15 s. Wartosc mozna zmienic naciskajac
przycisk * i zadajac nowa kombinacje cyfrowa, np. 20. Na ekranie swieci
on 20. Prawidlowa wartosc nalezy potwierdzic przyciskiem *. Na ekranie
musi pojawic sie potwierdzenie o.k. Czas podawania paliwa mozna
nastawic w zakresie 3 - 90 s (patrz Tab. nr 4).
b) Po nacisnieciu przycisku 5 na ekranie pojawi sie informacja np. oF 20,
co oznacza wylaczenie podajnika 20 s. Wartosc mozna zmienic
naciskajac przycisk * i zadajac nowa kombinacje cyfrowa, np. 30. Na
ekranie swieci oF 30. Prawidlowa wartosc nalezy potwierdzic
przyciskiem *. Na ekranie musi pojawic sie potwierdzenie o.k. Czas
dopalania paliwa mozna nastawic w zakresie 3 - 90 s (patrz Tab. nr 4).
3. Nastawa dlugosci czasu stlumienia.
Jezeli dojdzie do przekroczenia temperatury wody grzewczej na wyjsciu ponad ustalona granice, regulator
wylaczy podajnik paliwa i wentylator tak dlugo, dopóki temperatura nie obnizy sie do wartosci nizszej od
nastawionej z histereza -3°C. Moze jednak dojsc do tego , ze czas ten bedzie zbyt dlugi i dojdzie do wygasniecia
kotla. Dlatego nastawia sie maksymalny czas przerwy , tzw. dlugosc stlumienia. Po jego uplywie rozpocznie sie
automatyczne podawanie paliwa na czas 2 minut, niezaleznie od temperatury wody grzewczej na wyjsciu.
Nastepnie regulator przejdzie do stanu stlumienia i sledzi temperature wody grzewczej na wyjsciu. Pompa
obiegowa jest caly czas zalaczona. Taka sama sytuacje moze wywolac termostat pokojowy przy przekroczeniu
temperatury w pomieszczeniu. Wówczas oprócz przejscia do stanu stlumienia wylacza sie pompa obiegowa
przedluzajac prace o 4 minuty.
Po nacisnieciu przycisku 6 na ekranie pojawi sie informacja np. Ut 20, co
oznacza dlugosc stlumienia 20 min. Wartosc mozna zmienic naciskajac
przycisk * i zadajac nowa kombinacje cyfrowa np. 30. Na ekranie swieci Ut
30. Prawidlowa wartosc nalezy potwierdzic przyciskiem *. Na ekranie musi
pojawic sie potwierdzenie o.k. Dlugosc przytlumienia mozna nastawic w
zakresie 5 - 90 min. Zalecana wartosc to 30 min. O ile by jednak dochodzilo
w tym stanie do znacznego podnoszenia sie temperatury wody grzewczej
(zwlaszcza w okresie letnim, kiedy chodzi o minimalny odbiór ciepla ze
systemu c. o.), poleca sie ta wartosc zwiekszyc.
Wskaznikprzytlumienia
Przytlumienie oznaczone jest w postaci kropki w prawym dolnym rogu
ekranu.
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
27
4. Nastawa temperatury wody grzewczej (na wyjsciu).
Zadana temperature wody na wyjsciu nastawia sie przy pomocy przycisku 3. Na ekranie pojawi sie informacja
np. Pt 70, która oznacza, ze zadana temperatura wody na wyjsciu wynosi 70
°C. Wartosc mozna zmienic naciskajac przycisk * i zadajac nowa kombinacje
cyfrowa np. 75. Na ekranie swieci Pt 75. Prawidlowa wartosc nalezy
potwierdzic przyciskiem *. Na ekranie musi pojawic sie potwierdzenie o.k.
Zadana temperature wody na wyjsciu mozna nastawic w zakresie 60 - 90 °C .
Zalecana temperatura kotla podczas pracy wynosi powyzej 65 °C.
5. Nastawa czasu pracy przedluzonej (dobiegu) wentylatora.
Zadany czas pracy przedluzonej wentylatora nastawia sie naciskajac
przycisk 7. Na ekranie pojawi sie informacja np. VE 60, która oznacza, ze
zadany czas pracy przedluzonej wentylatora jest 60 s. Wartosc mozna zmienic
naciskajac przycisk * i zadajac nowa kombinacje cyfrowa np. 70. Na ekranie
swieci VE 70. Prawidlowa wartosc nalez potwierdzic przyciskiem *. Na
ekranie musi pojawic sie potwierdzenie o.k. Zadany czas pracy przedluzonej
wentylatora mozna nastawic w zakresie 5 - 90 s. Zalecana wartosc wynosi 50 s.
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
8.2. Nastawienie mocy kotla.
Uzytkownik ustawia wartosc mocy cieplnej w [kW], na która chce wykorzystywac kociol. Dana moc znajdzie
zawsze jako druga (dolna) liczbe w srodkowej czesci tabelki, której odpowiada:
• czas podawania paliwa (na górnym marginesie tabelki), który mozna nastawic za pomoca przycisku
4 – patrz rozdzial 8.1. punkt 1. (Nastawa cyklów pracy podajnika paliwa).
• czas dopalania paliwa (na lewym marginesie tabelki), który mozna nastawic za pomoca przycisku 5 – patrz
rozdzial 8.1. punkt 1. (Nastawa cyklów pracy podajnika paliwa).
• orientacyjne zuzycie paliwa w [kg/h], jako pierwsza (górna) liczbe w srodkowej czesci tabelki.
Przyklad: Przy spalaniu pelet i mocy kotla 22,1 kW odpowiada:
czas podawania paliwa 10 s
czas dopalania paliwa
50 s
zuzycie paliwa
5,43 kg/h
Tab. nr 4. Nastawa mocy kotla przy spalaniu pelet o srednicy φ 8 mm i wartosci opalowej 17,5 MJ/kg.
Druk pogrubiony – wartosci dla kotla w wersji 10 czlonowej.
10
kg/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
10,4
43,2
7,80
32,4
6,24
25,9
10,4
43,2
kg/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
5,19
21,6
4,46
18,5
3,90
16,2
3,47
14,4
3,11
12,9
2,84
11,8
2,60
10,8
2,40
10,0
2,23
9,3
2,08
8,6
1,95
8,1
1,83
7,6
1,73
7,2
1,64
6,8
8,91
37,0
7,80
32,4
6,93
28,8
6,24
25,9
5,67
23,5
5,20
21,6
4,80
19,9
4,46
18,5
4,16
17,3
3,90
16,2
3,67
15,2
3,47
14,4
3,28
13,6
3,12
13,0
20
25
Na ekranie miga napis Er – pomiar temperatury wody grzewczej jest poza zakres pomiaru (0 °C do 99 °C).
Mozliwe przyczyny:
- uszkodzenie czujnika temperatury.
- przerwanie przewodu czujnika.
- uszkodzony przekaznik temperatura – czestotliwosc.
Wszystkie te awarie moze usunac tylko pracownik serwisu wyszkolonego przez producenta.
30
35
Czas dopalania paliwa [s]
Podczas uruchomienia kotla po zalaczeniu regulatora lub czasami podczas automatycznej pracy kotla na
ekranie miga informacja Er, w tym wypadku chodzi o autoregulacje przekaznika i w czasie kilku sekund pojawi
sie informacja o zmierzonej temperaturze.
10
kg/h
kW
15
W czasie pracy kotla moze zdazyc sie awaria czujnika temperatury wody grzewczej (na wyjsciu). Odjawia sie
to tym, ze na wyswietlaczu miga napis Er, a regulator pracuje w trybie stlumienia. Przebiega tylko dwuminutowe
dostarczanie paliwa po uplynieciu czasu stlumienia.
5
5
6. Stany awaryjne regulatora.
Uwaga :
28
40
45
50
55
7. Klapa dlawiaca wentylatora.
60
Ilosc powietrza do spalania mozna regulowac na regulatorze MONEX przy pomocy klapy dlawiacej na
wentylatorze. Ilosc ta jest zalezna od jakosci paliwa. Powszechnie obowiazuje regula : im wyzsza wartosc
opalowa (zalezy od rodzaju paliwa, granulacji, wilgotnosci, jakosci itp.) , tym mniejsza ilosc dostarczanego
powietrza.
Przy mocy maksymalnej (24 kW) nalezy ustawic klape wentylatora na ok. 70 % powierzchni otwartej, a przy
mocy minimalnej (7 kW) na 20 %.
Najbardziej optymalna regulacja dostarczania powietrza jest zalezna od temperatury spalin. Podczas
prawidlowej pracy (kociol nie jest nadmiernie zanieczyszczony popiolem i smola) temperatura spalin nie
powinna przekroczyc wartosci 170 °C. W przeciwnym razie nalezy przytlumic doplyw powietrza.
65
70
75
80
85
90
15
20
Czas podawania paliwa [s]
25
30
40
50
60
70
80
90
Poza zakresem mocy kotla
VIADRUS HERCULES ECO
11,7
48,6
10,4
43,2
9,36
38,9
8,50
35,3
7,80
32,4
7,20
29,9
6,68
27,7
6,24
25,9
5,85
24,3
5,50
22,8
5,20
21,6
4,92
20,4
4,68
19,4
4,46
18,5
11,3
46,9
10,4
43,2
9,60
39,9
8,91
37,0
8,32
34,5
7,80
32,4
7,34
30,5
6,93
28,8
6,57
27,3
6,24
25,9
5,94
24,7
5,67
23,5
11,1
46,1
10,4
43,2
9,75
40,5
9,17
38,1
8,66
36,0
8,21
34,1
7,80
32,4
7,43
30,9
7,09
29,4
6,78
28,2
11,7
48,6
11,0
45,7
10,4
43,2
9,85
40,9
9,36
38,9
8,91
37,0
8,51
35,3
8,14
33,8
7,80
32,4
11,3
46,9
10,8
44,8
10,4
43,2
9,98
41,4
9,60
39,9
11,6
48,2
11,1
46,1
Przedstawione wartosci w tabeli nr 4 sa orientacyjne. W zaleznosci od rodzaju, jakosci i wilgotnosci
uzywanych pelet moga byc przeprowadzone niezbedne korekcje podczas nastawienia cyklu dostarczania paliwa
Printed with FinePrint - purchase at www.fineprint.com
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
29
do kotla (stosunek czasu podawania paliwa do czasu jego spalania ). Przyklad: jezeli w popielniku pojawia sie
nie spalone kawalki paliwa, niewatpliwie szybkosc doprowadzania paliwa jest wieksza niz szybkosc spalania
i dlatego nalezy opóznic cykl dostarczania paliwa do kotla
8.3. Rozpalenie paliwa w kotle.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Skontrolowac ilosc wody w instalacji c.o.
Skontrolowac, czy zawory miedzy kotlem i systemem grzewczym sa otwarte.
Skontrolowac prawidlowe dzialanie pompy obiegowej.
Wyczyscic komore spalania i popielnik.
Skontrolowac prawidlowe osadzenie plyt ceramicznych w komorze spalania oraz ceramicznej pokrywy
palnika.
Napelnic zasobnik paliwa odpowiednim paliwem.
Podczas rozruchu kotla nalezy poslugiwac sie recznym trybem prazy kotla (na wyswietlaczu symbol ru). Przy
pomocy slimakowych podajników (przycisk nr 2) napelnic komore spalania palnika do polowy.
Na paliwo umiescic podpalke (np. papier, wiórki, spirytus w kostkach, itp.), zapalic i pozostawic, dopóki sie
dobrze nie rozpali (1 - 2 min). Na palaca sie podpalke polozyc niewielka ilosc pelet i przyciskiem 1 na
regulatorze sterowniczym wlaczyc na krótki czas wentylator. Ponownym nacisnieciem przycisku wentylator
wylaczyc. Algorytm ten powtórzyc 2 - 3 razy.
Zamknac drzwiczki i poczekac dopóki ogien sie dobrze nie rozpali (3 - 5 min). W czasie pracy kotla drzwi
górne i dolne musza byc trwale zamkniete.
Uwaga:
Podczas rozpalania regulator analizuje temperature wody na wyjsciu. Temperatura powinna wzrosnac
powyzej 30 °C. Jezeli nie dojdzie do wzrostu w ciagu 60 min, regulator przechodzi do stanu “stop” (wylacza
wentylator, podajnik i pompe z praca przedluzona).
Jezeli podczas pracy automatycznej z jakiegokolwiek powodu temperatura wody na wyjsciu spadnie sie
ponizej 30 °C, to po 30 min regulator wylaczy wszystkie urzadzenia akceptujac prace przedluzona pompy i
pozostanie w stanie “stop”, az do przeprowadzenia recznej obslugi. Caly czas na ekranie swieci informacja
STOP.
8.4. Praca kotla.
Po nastawieniu wyzej wymienionych parametrów i rozpaleniu paliwa mozna przy pomocy przycisku # przejsc
do pracy automatycznej, podczas której pracuje wentylator, cykl dozowania paliwa przez silnik. Na
wyswietlaczu pojawi sie temperatura wody grzewczej (na wyjsciu) oraz stan pracy systemu.
Od tego momentu kociol pracuje automatycznie znastawionym doprowadzaniem powietrza i paliwa i do
momentu, kiedy osiagnie temperature wody nastawiona na termostacie sterowniczym. Po osiagnieciu temperatury
kociol automatycznie przechodzi do stanu “stlumienia”, w którym pozostaje do momentu obnizenia temperatury
medium grzewczego ponizej wartosci nastawionej na termostacie sterowniczym.
Jezeli system grzewczy nie odbiera minimalnej ilosci energii cieplnej kociol bedzie pracowac w trybie
stlumienia (praca stalozarnosci) tak dlugo, dopuki ma paliwo w zasobniku. W tym trybie pracy przy nastawionym
czasie stlumienia na 30 min. moc kotla wynosi 1,5 kW, a pobór paliwa 0,37 kg/h.
Podczas wylaczenia zasilania (230 V, 50 Hz) regulator zapamietuje stan, w którym sie znajduje i w którym
kontynuuje prace po ponownym zalaczeniu pradu. Jezeli byl w stanie pracy automatycznej, to wraca z powrotem
do stanu automatycznego kontrolujac temperature wody na wyjsciu ( >30 °C) przez okres 30 min. Jezeli
temperatura nie podniesie sie w tym czasie powyzej 30 °C, regulator wylacza podajnik, wentylator i pompe
z praca przedluzona. Jezeli regulator byl przed wylaczeniem pradu w stanie przytlumionym, wtedy po wlaczeniu
pradu regulator od razu przechodzi na okres 2 minut do pracy automatycznej (tak jak podczas przytlumienia), a
po uplynieciu 2 minut powraca do stanu aktualnego.
Na przekroczenie temperatury krytycznej wody na wyjsciu reaguje ter mostat bezpieczenstwa, który wylacza
podajnik paliwa i wentylator niezaleznie od regulatora. Pompa nadal jest zalaczona.
Printed with FinePrint - purchase at www.fineprint.com
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
30
Swieci sie lampka sygnalizacyjna termostatu bezpieczenstwa:
• doszlo do przekroczenia temperatury krytycznej wody grzewczej i zareagowal termostat bezpieczenstwa
odlaczajac zasilanie podajnika paliwa i wentylatora. Termostat bezpieczenstwa mozna zalaczyc dopiero po
obnizeniu temperatury ponizej ustawionej wartosci. W celu zresetowania termostatu bezpieczenstwa nalezy
na panelu sterowniczym regulatora (patrz Rys. nr 14) odkrecic czarna nakretke i cienkim przedmiotem
wcisnac czerwony przycisk.
• doszlo do przeciazenia pradowego silnika slimakowego podajnika paliwa. W takim przypadku nalezy
wylaczyc kociol na wylaczniku glównym (na panelu sterujacym). Nastepnie nalezy usunac przyczyne, która
wywolala przeciazenie i ponownie wlaczyc kociol na wylaczniku glównym.
8.5. Calkowite wylaczenie kotla.
Przed wylaczeniem kotla nalezy, w trybie recznej pracy regulatora, zrucic zarzace sie pelety na ruszt i do
popielnika. Nie jest to konieczne przy krótkich postojach lub w obecnosci przeszkolonej obslugi kotla.
UWAGI EKSPLOATACYJNE:
• Kociol moga obslugiwac tylko osoby dorosle zaznajomione z powyzsza Instrukcja Obslugi. Zabrania
sie przebywania w poblizu pracujacego kotla dzieci bez obecnosci doroslych.
• Jezeli dojdzie do przedostania sie latwopalnych gazów czy oparów do kotlowni lub podczas pracy,
w czasie których podwyzszone jest ryzyko powstania pozaru lub wybuchu (klejenie, lakierowanie itp.),
kociol nalezy wylaczyc odpowiednio wczesnie przed rozpoczeciem tych prac.
• Podczas dokladania paliwa do komory spalania przed rozpaleniem kotla nalezy wizualnie
skontrolowac ilosc paliwa w retorcie, w zadnym wypadku nie wolno tego robic wkladajac reke do
srodka komory spalania – grozi niebezpieczenstwo wypadku spowodowanego obracajacym sie
slimakiem .
• Do rozpalenia kotla HERCULES ECO nie wolno uzywac cieczy latwopalnych.
• Plomien mozna wizualnie kontrolowac odchyleniem górnych drzwiczek. Trzeba jednak pamietac,
ze podczas tej czynnosci istnieje podwyzszone niebezpieczenstwo przedostania sie iskier do kotlowni.
Po przeprowadzeniu kontroli wizualnej plomienia drzwiczki nalezy od razu szczelnie zamknac.
• Podczas eksploatacji kotla HERCULES ECO nie wolno przedrzac go w jakikolwiek sposób.
• Na kociol lub w jego bliskim otoczeniu nie wolno klasc przedmiotów latwopalnych.
• Podczas wybierania popiolu zkotla nie moga sie znajdywac w odleglosci minimum 1500 mm od kotla
materialy latwopalne. Popiól nalezy przekladac do naczyn z materialów niepalnych z pokrywa.
• Podczas pracy kotla przy nizszej temperaturze anizeli 60 °C, moze dojsc do roszenia wymiennika
stalowego i tym samym do korozji w wyniku niskiej temperatury, która skraca zywotnosc wymiennika.
Dlatego temperatura podczas eksploatacji kotla musi wynosic minimum 60 °C.
• Po zakonczeniu sezonu grzewczego kociol oraz przewód dymny nalezy dokladnie wyczyscic. Zaleca sie
uzycie smaru grafitpwego do nasmarowania srób, mechanizmu szybra czopucha i innych ruchomych
czesci w kotle. Kotlownia powinna byc utrzymywana w stanie czystym i suchym.
• Jakakolwiek manipulacja z instalacja elektryczna lub ingerencja w konstrukcje kotla jest zabroniona.
9. Konserwacja kotla.
1.) Nalezy dbac o regularne dopelnianie paliwa. Jesli w zasobniku paliwa znajduje sie mala ilosc paliwa, musi
ono byc od razu dopelnione. W przeciwnym razie moze dochodzic do zasysania powietrza przez zbiornik
i zapalenia paliwa z zbiorniku. Zwrócic uwage na dokladne zamkniecie pokrywy zasobnika paliwa!
2.) Nalezy dbac o regularne opróznianie z popiolu komory spalania oraz popielnika (koniecznie zalozyc
rekawice ochronne).
3.) Czestosc czyszczenia kotla jest zalezna od jakosci pelet. Dla pelet o zawartosci popiolu ponizej 0,5 %
czyszczenie kotla przeprowadza sie co 3 - 4 tygodnie, zas dla pelet o zawartosci popiolu 2,0 % i wyzszej
zaleca sie czeste kontrolowanie stanu i czyszczenie raz w tygodniu lub czesciej. W trakcie kazdorazowego
czyszczenia nalezy wyczyscic plaszczyzne wymiany ciepla korpusu kotla (plyty ceramiczne, sciany boczne
komory spalania itp.) oraz powierzchni palnika (otwór doplywu powietrza oraz ceramiczna pokrywe
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
palnika). W czasie eksploatacji dochodzi bowiem do zanieczyszczen
powoduje obnizenie sprawnosci kotla.
31
plaszczyzn wymiany ciepla, co
4.) Nad komora spalania sa umieszczone zaroodporne plyty ceramiczne spelniajace role katalizatora. Mozna
usuwac popiolu, który osadzi sie na ich powierzchni aczkolwiek nie wplywa on na zmiane ich wlasnosci.
5.) Minimum 1 godzine przed czyszczeniem nalezy kociol wylaczyc na wylaczniku glównym.
6.) Zaleca sie wyczyscic z zewnatrz podajniki slimakowe oraz wentylator. (Uzytkownikowi nie wolno
zdejmowac pokrywy z wentylatora lub ingerowac do jakiejkolwiek innej. Czynnosc ta moze
przeprowadzic tylko pracownik firmy serwisowej.) Czyszczenie powinno sie przeprowadzac sucha
szczotka. Podczas tych czynnosci kociol musi byc odlaczony z zasilania elektrycznego.
7.) Po zakonczeniu czyszczenia lub jakichkolwiek pracach przy slimakowym podajniku paliwa z zasobnika
paliwa nalezy sprawdzic prawidlowe zamocowanie podpory na obu jej koncach.
8.) Jakoze w komorze spalania jest wytwarzane nadcisnienie przez wentylator, nalezy dbac o szczelnosc
konstrukcji kotla (drzwi górne, drzwi dolne, rewizja czopucha, itp.).
9.) Prowadnice, w których pracuja osie slimakowych podajników paliwa sa wypelnione fabrycznie olejem
syntetycznym i dlatego nie wymagaja konserwacji.
10. Instrukcja likwidacji kotla po uplywie czasu jego zywotnosci.
Elementy skladowe kotla mozna je oddawac do punktów skupu surowcówwtórnych.
Printed with FinePrint - purchase at www.fineprint.com
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
32
11. Warunki gwarancji i odpowiedzialnosci za wady wyrobu.
1. Producent udziela gwarancji na:
- wymiennik kotla - 10 lat;
- osprzet kotla - 24 miesiace od rozruchu kotla, ale maksymalnie 30 miesiecy od daty sprzedazy.
2. Instalacje kotla do systemu grzewczego moze przeprowadzic instalator posiadajacy ogólne uprawnienia
instalacyjne (konieczny jest jego wpis i pieczatka do Karty Gwarancyjnej).
3. Rozruch zerowy (punkt 7) oraz wszelkie naprawy i czynnosci przekraczajace zakres czynnosci uzytkownika
opisany w Instrukcji Obslugi moze przeprowadzic tylko Autoryzowany Serwis VIADRUS.
4. Rozruch zerowy jest odplatny, a jego koszty pokrywa Uzytkownik kotla.
5. Kociol nie jest objety gwarancja, jezeli nie zostala odeslana do producenta ostatnia strona Karty gwarancyjnej
lub/i gdy w Karcie gwarancyjnej brakuje numeru kotla, daty zakupu, pieczatek sprzedawcy i instalatora
z podpisami oraz danych uzytkownika (imie, nazwisko i adres).
6. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za usterki spowodowane:
obsluga i eksploatacja niezgodna z Instrukcja Obslugi
przylaczeniem kotla do zamknietego systemu grzewczego (zgodnie z PN kociol na paliwa stale moze
pracowac tylko w ukladzie otwartym c.o.)
7. Uzytkownik jest zobowiazany do zwrotu kosztów wezwania Serwisu w przypadku:
nieuzasadnionego wezwania Serwisu
naprawy uszkodzenia wynikajacego z winy Uzytkownika
braku mozliwosci dokonania naprawy z powodów niezaleznych od Serwisu (np. brak paliwa, brak ciagu
kominowego, nieszczelnosci w instalacji c.o.)
8. Gwarancja traci waznosc, gdy:
nie zostanie przeprowadzony obowiazkowy, roczny, odplatny przeglad serwisowy przez
Autoryzowany Serwis VIADRUS (z wpisem do Dodatku do Karty Gwarancyjnej)
naprawy dokonywane sa przez nie uprawnione osoby
nie zostanie zamontowany zawór czterodrogowy, mieszajacy lub pompa kotlowa.
9. Kazda informacja o wadach musi byc przekazana zaraz po ich wykryciu, zawsze w formie pisemnej do
punktu sprzedazy.
10. Uzytkownikowi w trakcie trwania gwarancji przysluguje prawo do:
bezplatnych napraw (oprócz czynnosci uzytkownika opisanych w Instrukcji obslugi)
wymiany urzadzenia na nowe po stwierdzeniu przez Autoryzowany Serwis VIADRUS braku mozliwosci
naprawy
11. Gwarancji nie podlegaja ceramiczne elementy wyposazenia kotla.
12. Kociol musi byc regularnie kontrolowany i czyszczony – patrz rozdzial 9.
13. Producent kotla nie ponosi odpowiedzialnosci za niewlasciwie dobrana moc kotla
14. Zabrania sie sprawdzania szczelnosci kotla przy pomocy sprezonego powietrza.
15. Istnieje mozliwosc przedluzenia o 1 rok okresu gwarancyjnego pod warunkiem dokonania odplatnego
przegladu serwisowego przez Autoryzowany Serwis VIADRUS w ostatnim miesiacu trwania gwarancji
i przeslania wypelnionego protokolu na adres Centrum Serwisowego VIADRUS Sp. z o.o. (44-240 Zory
ul.Rybnicka 83) w terminie 14 dni od wykonania przegladu.
Szkody powstale w wyniku niedotrzymania powyzszych warunków nie moga byc przedmiotem roszczen
gwarancyjnych.
Jezeli kociol pracuje wedlug zasad przedstawionych w niniejszej Instrukcji obslugi i instalacji kotla, nie
wymaga szczególnych specjalistycznych ingerencji firmy serwisowej.
„Poswiadczenie o jakosci i kompletnosci kotla LING” sluzy po wypelnieniu firma serwisowa jako Karta
gwarancyjna. Producent ma prawo do ewentualnych zmian w konstrukcji kotla w ramach modernizacji
wyrobu, które to zmiany nie musza byc uwzglednione w niniejszej Instrukcji.
W przypadku reklamacji obudowy nalezy przedlozyc karte znajdujaca sie na opakowaniu kartonowym.
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
33
Przeznaczone dla uzytkownika.
KLIMOSZ Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 83
44-240 Zory
tel. 32 475 21 77
www.klimosz.pl
34
Dodatek do Karty gwarancyjnej dla klienta.
ZDB a.s. Bohumin
CENTRUM SERWISOWE – VIADRUS
Ul. Rybnicka 83
44-240 Zory
tel./fax 32 47 52 177
e-mail: [email protected]
ZTT VIADRUS
Bezrucova 300 CZ
Karta Gwarancyjna i Poswiadczenie o jakosci i kompletnosci kotla
VIADRUS U22 HERCULES ECO
Numer produkcyjny kotla .............................…..
Moc kotla
...............................
Uzytkownik (Nazwisko, imie)
……………………………………………………………………………
Adres (ulica, miasto, kod poczt.)
……………………………………………………………………………
Telefon / Faks
……………………………………………………………………………
Nastawa parametrów wedlug tabeli w Instrukcji obslugi i instalacji kotla przeprowadzi autoryzowana firma
serwisowa firmy Klimosz Sp. z o.o. lub PHU Klimosz Miroslaw.
Kompletnosc wraz zwyposazeniem oraz nastawa mocy wedlug Instrukcji obslugi i instalacji kotla gwarantuje
firma Klimosz Sp. z o.o.
Nie wypelniona Lista gwarancyjna jest niewazna.
Rodzaj pomiaru
Ciag kominowy (Pa)
Temperatura spalin (°C)
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
Wartosc
Uzytkownik potwierdza, ze :
• przy rozruchu przeprowadzonym przez firme serwisowa kociol nie wykazal zadnej wady
• otrzymal Instrukcje obslugi i instalacji kotla z wypelniona Lista gwarancyjna i Poswiadczeniem o jakosci i
kompletnosci kotla
• byl zaznajomiony zobsluga i utrzymaniem kotla
Regulacje parametrów wedlug tabeli Instrukcji instalacji i obslugi kotla przeprowadzi firma serwisowa
autoryzowana przez Klimosz Sp. z o.o. lub PHU Klimosz Miroslaw.
Klimosz Sp. z o.o. gwarantuje kompletnosc kotla wedlug Instrukcji instalacji i obslugi .
Nie wypelniona karta gwarancyjna jest niewazna.
Data produkcji :
Pieczatka firmowa:
Kontrola techniczna (podpis) :
............................................
Data instalacji :
............................................
Firma serwisowa
(pieczatka, podpis):
............................................
Imie, nazwisko, adres, data
i podpis uzytkownika :
............................................
............................................
............................................
Printed with FinePrint - purchase at www.fineprint.com
Zapis o przeprowadzonych naprawach gwarancyjnych i pozagwarancyjnych
i o regularnych kontrolach corocznych kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
Data zapisu
Przeprowadzona
czynnosc
Podpis i pieczatka
autoryzowanego
serwisu
Podpis klienta
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
35
Instrukcja obslugi i instalacji kotla VIADRUS U22 HERCULES ECO
36
Przeznaczone dla firmy Klimosz Sp. z o.o. (prosze wyciac i odeslac na podany ponizej adres).
KLIMOSZ Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 83
44-240 Zory
tel. 32 475 21 77
www.klimosz.pl
Przeznaczone dla serwisu.
KLIMOSZ Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 83
44-240 Zory
tel. 32 475 21 77
www.klimosz.pl
CENTRUM SERWISOWE – VIADRUS
Ul. Rybnicka 83
44-240 Zory
tel./fax 32 47 52 177
e-mail: [email protected]
ZDB a.s. Bohumin
ZTT VIADRUS
Bezrucova 300 CZ
Karta Gwarancyjna i Poswiadczenie o jakosci i kompletnosci kotla
VIADRUS U22 HERCULES ECO
Numer produkcyjny kotla .............................…..
Moc kotla
……………………………………………………………………………
Adres (ulica, miasto, kod poczt.)
……………………………………………………………………………
Telefon / Faks
……………………………………………………………………………
Nastawa parametrów wedlug tabeli w Instrukcji obslugi i instalacji kotla przeprowadzi autoryzowana firma
serwisowa firmy Klimosz Sp. z o.o. lub PHU Klimosz Miroslaw.
Kompletnosc wraz zwyposazeniem oraz nastawa mocy wedlug Instrukcji obslugi i instalacji kotla gwarantuje
firma Klimosz Sp. z o.o..
Nie wypelniona Lista gwarancyjna jest niewazna.
Rodzaj pomiaru
Ciag kominowy (Pa)
Temperatura spalin (°C)
Wartosc
Uzytkownik potwierdza, ze :
• przy rozruchu przeprowadzonym przez firme serwisowa kociol nie wykazal zadnej wady
• otrzymal Instrukcje obslugi i instalacji kotla z wypelniona Lista gwarancyjna i Poswiadczeniem o jakosci
kompletnosci kotla
• byl zaznajomiony zobsluga i utrzymaniem kotla
i
Data produkcji :
Pieczatka firmowa:
Kontrola techniczna (podpis) :
............................................
Data instalacji :
............................................
Firma serwisowa
(pieczatka, podpis):
........................................... .
Imie, nazwisko, adres, data
i podpis uzytkownika :
............................................
............................................
Printed with FinePrint - purchase at www.fineprint.com
ZTT VIADRUS
Bezrucova 300 CZ
Moc kotla
...............................
Uzytkownik (Nazwisko, imie)
……………………………………………………………………………
Adres (ulica, miasto, kod poczt.)
……………………………………………………………………………
Telefon / Faks
……………………………………………………………………………
Nastawa parametrów wedlug tabeli w Instrukcji obslugi i instalacji kotla przeprowadzi autoryzowana firma
serwisowa firmy Klimosz Sp. z o.o. lub PHU Klimosz Miroslaw.
Kompletnosc wraz zwyposazeniem oraz nastawa mocy wedlug Instrukcji obslugi i instalacji kotla gwarantuje
firma Klimosz Sp. z o.o.
Nie wypelniona Lista gwarancyjna jest niewazna.
Rodzaj pomiaru
Ciag kominowy (Pa)
Temperatura spalin (°C)
Wartosc
Uzytkownik potwierdza, ze :
• przy rozruchu przeprowadzonym przez firme serwisowa kociol nie wykazal zadnej wady
• otrzymal Instrukcje obslugi i instalacji kotla z wypelniona Lista gwarancyjna i Poswiadczeniem o jakosci i
kompletnosci kotla
• byl zaznajomiony zobsluga i utrzymaniem kotla
Regulacje par ametrów wedlug tabeli Instrukcji instalacji i obslugi kotla przeprowadzi firma serwisowa
autoryzowana przez Klimosz Sp. z o.o. lub PHU Klimosz Miroslaw.
Klimosz Sp. z o.o. gwarantuje kompletnosc kotla wedlug Instrukcji instalacji i obslugi .
Nie wypelniona karta gwarancyjna jest niewazna.
............................................
ZDB a.s. Bohumin
Karta Gwarancyjna i Poswiadczenie o jakosci i kompletnosci kotla
VIADRUS U22 HERCULES ECO
Numer produkcyjny kotla .............................…..
...............................
Uzytkownik (Nazwisko, imie)
CENTRUM SERWISOWE – VIADRUS
Ul. Rybnicka 83
44-240 Zory
tel./fax 32 47 52 177
e-mail: [email protected]
Regulacje parametrów wedlug tabeli Instrukcji instalacji i obslugi kotla przeprowadzi firma serwisowa
autoryzowana przez Klimosz Sp. z o.o. lub PHU Klimosz Miroslaw.
Klimosz Sp. z o.o. gwarantuje kompletnosc kotla wedlug Instrukcji instalacji i obslugi .
Nie wypelniona karta gwarancyjna jest niewazna.
Data produkcji :
Pieczatka firmowa:
Kontrola techniczna (podpis) :
............................................
Data instalacji :
............................................
Firma serwisowa
(pieczatka, podpis):
............................................
Imie, nazwisko, adres, data
i podpis uzytkownika :
............................................
............................................
............................................

Podobne dokumenty