Freemont - Dukiewicz

Transkrypt

Freemont - Dukiewicz
POLSKI
Dane zawarte w niniejszej publikacji mają jedynie charakter przewodnika. Firma FIAT zastrzega sobie prawo do modyfikacji modeli
i wersji pojazdów opisanych w tej instrukcji w dowolnym czasie z przyczyn technicznych i handlowych.
Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do lokalnego sprzedawcy firmy FIAT.
Wydrukowano na papierze makulaturowym bez dodatku chloru.
1215795_PL_FIAT_Freemont_OM.indd 1
F
P
I
O
A
D
R
F
T
Ę
C
Z
N
R
I
K
E
U
E
Ż
Y
M
T
K
O
O
W
N
N
I
T
K
A
7/17/12 3:11 PM
DLACZEGO ORYGINALNE
CZĘŚCI SĄ LEPSZE?
Żaden szczegół Twojego samochodu nie ma dla nas tajemnic,
ponieważ to my go zaprojektowaliśmy i skonstruowaliśmy: po
prostu znamy go na wskroś. W autoryzowanych serwisach Fiat
pracują przeszkoleni przez naszych specjalistów mechanicy,
którzy zapewniają najwyższą jakość i profesjonalizm wszelkich
czynności wykonywanych w warsztatach.
W serwisach Fiat zawsze bez problemu przeprowadzisz
rutynowe przeglądy i kontrole sezonowe, a także uzyskasz
praktyczne porady naszych ekspertów.
Dzięki oryginalnym częściom niezawodność, komfort
i osiągi Twojego nowego samochodu z biegiem lat
pozostaną bez zmian.
Zawsze pytaj o oryginalne części do podzespołów stosowanych
w naszych pojazdach. Zalecamy ich użytkowanie, ponieważ
są wynikiem naszych nieustannych dążeń do tworzenia i
doskonalenia nowatorskich technologii.
Są to doskonałe powody, aby zawsze polegać na oryginalnych
częściach. Tylko one zostały zaprojektowane specjalnie z
myślą o Twoim samochodzie.
1215795_PL_FIAT_Freemont_OM.indd 2
7/17/12 3:11 PM
Wszystkie produkowane przez nas oryginalne części przechodzą rygorystyczne testy, zarówno w fazie projektowania
jak i produkcji, przeprowadzane przez specjalistów, którzy sprawdzają nie tylko możliwości najnowocześniejszych
materiałów, ale także ich niezawodność.
Jest to gwarancją najlepszych osiągów i najwyższego poziomu bezpieczeństwa zarówno dla kierowcy, jak i
pasażerów.
Należy zawsze wymagać stosowania oryginalnych części i sprawdzać, czy na pewno zostały użyte.
Szanowny Kliencie,
Dziękujemy za wybór samochodu marki Fiat i gratulujemy trafnego wyboru Fiata Freemont.
Opracowaliśmy ten podręcznik, aby pomóc Ci poznać wszystkie funkcje Twojego nowego samochodu i umożliwić
korzystanie z niego w możliwie najlepszy sposób.
Przed rozpoczęciem jazdy prosimy o dokładne przeczytanie niniejszego podręcznika.
Zawarte w nim informacje, zalecenia i ostrzeżenia mają istotne znaczenie podczas prowadzenia samochodu i umożliwiają
maksymalne wykorzystanie możliwości technicznych Fiata.
Zalecamy uważne zapoznanie się z treścią ostrzeżeń i zaleceń, które zostały oznaczone poniższymi symbolami
bezpieczeństwo osób;
bezpieczeństwo samochodu;
ochrona środowiska.
W załączonej Książeczce Gwarancyjnej wymieniono usługi oferowane klientom firmy Fiat:
• certyfikat gwarancyjny wraz z warunkami zachowania jego ważności
• pełna gama usług dodatkowych dostępnych dla Klientów firmy Fiat
Życzymy przyjemnej lektury. Szerokiej drogi!
Niniejszy podręcznik użytkownika opisuje wszystkie wersje Fiata Freemont; należy zapoznać się tylko z informacjami dotyczącymi posiadanej wersji, silnika i wyposażenia.
POZNAWANIE SAMOCHODU
WPROWADZENIE
Gratulujemy wyboru nowego samochodu marki FIAT.
Jest to trafny wybór ze względu na precyzję wykonania,
charakterystyczne wzornictwo i wysoką jakość, czyli te
cechy, z którymi od lat są kojarzone nasze produkty.
Przed wykonaniem pierwszej jazdy zapoznaj się z instrukcją użytkownika oraz z całą dokumentacją uzupełniającą. Upewnij się, że znasz zasadę działania wszystkich elementów sterujących pojazdu, w szczególności
tych, które umożliwiają hamowanie, kierowanie i
zmianę biegów. Dowiedz się, jaką przyczepność zapewnia Twój samochód na nawierzchniach różnego typu.
Umiejętności prowadzenia rosną wraz z doświadczeniem, ale pamiętaj, żeby na początku zachować duży
margines bezpieczeństwa. Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów ruchu drogowego.
INFORMACJA: Po zapoznaniu się z instrukcją
obsługi należy ją przechowywać w samochodzie, aby można było z niej łatwo skorzystać i
aby pozostała tam w momencie sprzedaży pojazdu.
Nieumiejętność prawidłowego prowadzenia samochodu może być przyczyną utraty panowania nad pojazdem lub wypadku.
Jazda z nadmierną prędkością lub pod wpływem środków odurzających może być przyczyną utraty panowania nad pojazdem, uderzenia w inny samochód lub
przedmiot, wypadnięcia z drogi lub przewrócenia pojazdu; każde zdarzenie tego typu może być przyczyną
poważnych obrażeń lub śmierci. Jazda z niezapiętymi
pasami bezpieczeństwa może być przyczyną obrażeń
lub śmierci kierowcy lub pasażerów.
Aby zapewnić odpowiednie osiągi pojazdu, wykonuj
przeglądy zgodnie z zalecanym harmonogramem u autoryzowanego dealera, który zatrudnia wykwalifikowany personel, dysponujący specjalnymi przyrządami i
wyposażeniem umożliwiającym wykonanie każdej
czynności serwisowej.
Producent i jego przedstawiciele dołożą wszelkich starań, aby zapewnić najwyższy poziom obsługi serwisowej pojazdu. W przypadku problemu związanego z
obsługą serwisową lub gwarancją prosimy o niezwłoczne zgłoszenie sprawy bezpośrednio do kierownictwa autoryzowanego dealera.
Autoryzowany dealer dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące samochodu.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
1
WAŻNE
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
2
WSZYSTKIE MATERIAŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZEJ PUBLIKACJI POWSTAŁY W OPARCIU O
NAJNOWSZE INFORMACJE DOSTĘPNE W MOMENCIE ZATWIERDZANIA PUBLIKACJI. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA
ZMIAN W PUBLIKACJI W DOWOLNYM MOMENCIE.
Niniejsza instrukcja użytkownika została opracowana
przy współpracy specjalistów do spraw serwisu technicznego w celu zapoznania użytkownika z działaniem i
obsługą serwisową pojazdu. Tytułem uzupełnienia załączono informacje na temat gwarancji i różne dokumenty przeznaczone dla klienta. Prosimy o dokładne
zapoznanie się z tymi dokumentami. Postępowanie
zgodne z instrukcjami i zaleceniami zawartymi w tej
instrukcji zapewni bezpieczną i bezproblemową eksploatację samochodu.
Po zapoznaniu się z instrukcją użytkownika dokument
ten należy przechowywać w pojeździe, aby można było
z niego skorzystać w każdej chwili. W przypadku sprzedaży samochodu należy przekazać instrukcję następnemu właścicielowi.
Producent zastrzega prawo wprowadzania zmian w
budowie i specyfikacji i/lub wdrażania ulepszeń w produktach bez konieczności wprowadzania zmian w egzemplarzach wyprodukowanych wcześniej.
Instrukcja użytkownika zawiera informacje na temat
standardowych i opcjonalnych (dostępnych za dodatkową dopłatą) funkcji pojazdu. Z tego powodu niektóre
elementy wyposażenia lub akcesoria opisane w niniejszym dokumencie mogą nie występować w Państwa
samochodzie.
INFORMACJA: Bezwzględnie zapoznaj się z instrukcją użytkownika przed wykonaniem pierwszej jazdy,
przed przystąpieniem do montażu dodatkowych
części/akcesoriów i przed wprowadzaniem jakichkolwiek modyfikacji w pojeździe.
W związku z obecnością na rynku wielu części zamiennych i akcesoriów, pochodzących od różnych wytwórców, producent nie może zapewnić bezpieczeństwa
pojazdu w przypadku montażu tego typu części lub
akcesoriów. Nawet jeżeli części mają homologację
(przykładowo homologację ogólnokrajową lub homologację uzyskaną na podstawie zgodności z zatwierdzonym projektem) lub jeżeli zostało wystawione indywidualne pozwolenie na montaż danej części lub
wyposażenia, należy mieć świadomość, że montaż tego
typu części może wpłynąć na właściwości pojazdu związane z bezpieczeństwem. Z tego powodu odpowiedzialność nie spoczywa ani na ekspertach, ani na oficjalnych organach prawnych. Producent ponosi
odpowiedzialność wyłącznie za części, które dopuścił
do użytku, które zamontowano w fabryce lub u autoryzowanego dealera. Ta sama zasada obowiązuje w
przypadku dokonywania indywidualnych modyfikacji w
oryginalnym pojeździe.
Oryginalne części i akcesoria, jak również inne produkty zatwierdzone przez producenta, znajdują się u
autoryzowanego dealera. Tam też można uzyskać fachową pomoc techniczną.
Gwarancje nie obejmują żadnych części, które nie zostały dostarczone przez producenta. Nie obejmują one
również kosztów jakichkolwiek napraw lub regulacji
związanych z montażem takich części, akcesoriów, materiałów lub elementów wyposażenia. Gwarancje nie
obejmują również kosztów napraw spowodowanych
modyfikacjami, które nie są zgodne ze specyfikacją
producenta.
Planując przegląd pojazdu należy pamiętać, że autoryzowany dealer najlepiej zna Państwa samochód, dysponuje personelem przeszkolonym przez producenta
oraz zależy mu na Państwa satysfakcji.
Copyright © FIAT Group Automobiles S.p.A.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
3
JAK KORZYSTAĆ Z INSTRUKCJI
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
W celu znalezienia rozdziału zawierającego pożądaną
informację należy korzystać ze Spisu treści.
Specyfikacje pojazdu są zależne od zamówionych elementów wyposażenia, dlatego określone opisy i ilustracje mogą nie odzwierciedlać wyposażenia samochodu.
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 1)
4
Szczegółowy indeks na końcu instrukcji zawiera pełną
listę wszystkich tematów.
Poniższa tabela obejmuje opis symboli, które mogą być
użyte w pojeździe lub w niniejszej instrukcji
obsługi:(rys. 1)
MODYFIKACJE/ZMIANY W
POJEŹDZIE
OSTRZEŻENIE!
Jakiekolwiek modyfikacje lub zmiany w
pojeździe mogą poważnie wpłynąć na
jego przydatność do warunków drogowych i spowodować wypadek skutkujący poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
5
ELEMENTY DESKI ROZDZIELCZEJ
POZNAWANIE
SAMOCHODU
(rys. 2)
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
6
(rys. 2)
1 — Otwór wylotowy odmgławiacza
bocznej szyby
2 — Otwór wylotowy powietrza
6 — Zespół przełączników
11 — Przycisk uruchamiania silnika
3 — Zestaw wskaźników
7 — Elementy sterujące systemu
Uconnect Touch™
8 — Gniazdo karty pamięci SD
4 — System Uconnect Touch™
5 — Schowek w desce rozdzielczej
9 — Gniazdo zasilania
10 — Gniazdo CD/DVD
12 — Dźwignia sterująca otwieraniem
pokrywy silnika
13 — Elementy sterujące podświetleniem
14 — Przełącznik świateł przednich
WSKAŹNIKI
POZNAWANIE
SAMOCHODU
(rys. 3)
1. Obrotomierz
Ten wskaźnik pokazuje ilość obrotów silnika na minutę
(OBR x 1000). Zanim wskazówka znajdzie się na czerwonym polu, należy zwolnić nacisk pedału przyspieszenia, aby uniknąć uszkodzenia silnika.
2. Prędkościomierz
Wskazuje prędkość pojazdu.
BEZPIECZEŃSTWO
3. Wskaźnik paliwa
Wskaźnik paliwa informuje o ilości paliwa w zbiorniku,
gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu ON/
RUN.
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 3)
7
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
8
4. Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
Wskaźnik pokazuje temperaturę płynu chłodzącego silnika. Każdy odczyt mieszczący się w normalnym zakresie oznacza, że układ chłodzenia silnika działa poprawnie. Jeżeli podczas jazdy temperatura otoczenia jest
wysoka, samochód jedzie pod górę lub holuje przyczepę, wskazówka będzie prawdopodobnie pokazywać
wyższą temperaturę. Jeżeli wskazówka wskazuje oznaczenie „H”, należy bezpiecznie zwolnić i zatrzymać
samochód. Jeżeli klimatyzacja jest włączona, należy ją
wyłączyć. Przestawić dźwignię zmiany biegów do położenia N i pozostawić pojazd na biegu jałowym. Jeżeli
wskazówka nadal wskazuje oznaczenie „H”, należy natychmiast wyłączyć silnik i zadzwonić po pomoc techniczną.
Nie wolno pozostawiać samochodu z
pracującym silnikiem bez nadzoru,ponieważ uniemożliwi to zareagowanie w
przypadku zapalenia się lampki sygnalizującej
przegrzanie silnika.
UWAGA NA TEMAT KLUCZYKÓW
W pojeździe zainstalowany jest bezkluczykowy układ
zapłonowy. W skład układu wchodzi nadajnik zdalnego
sterowania z bezkluczykowym zdalnym otwieraniem i
zamykaniem pojazdu (RKE) oraz bezkluczykowy węzeł
zapłonu (KIN).
Funkcja bezkluczykowej aktywacji pojazdu
(Keyless Enter-N-Go™)
Pojazd jest wyposażony w funkcję Keyless Enter-NGo™; więcej informacji na ten temat znajduje się w
punkcie „Procedury uruchamiania” rozdziału „Uruchamianie i jazda”.
BEZKLUCZYKOWY WĘZEŁ ZAPŁONU
(KIN)
Funkcja ta umożliwia kierowcy obsługę wyłącznika zapłonu naciśnięciem przycisku, jeśli nadajnik zdalnego
bezkluczykowego otwierania i zamykania pojazdu
(RKE) znajduje się wewnątrz pojazdu.
Bezkluczykowy węzeł zapłonu ma cztery położenia
robocze (KIN), z których trzy są oznaczone i świecą się
po ich wybraniu. Są to położenia: OFF, ACC i ON/
RUN. Czwartym położeniem jest START. Podczas uruchamiania zaświeci się lampka RUN.
INFORMACJA: Jeśli położenie wyłącznika zapłonu
nie zmienia się po naciśnięciu przycisku, nadajnik RKE
(nadajnik zdalnego sterowania) może mieć słabo naładowaną lub wyładowaną baterię. W tej sytuacji wyłącznikiem zapłonu można sterować według metody rezerwowej. Przystawić przednią część (po przeciwnej
stronie kluczyka awaryjnego) nadajnika zdalnego sterowania do przycisku ENGINE START/STOP i nacisnąć w
celu zmiany położenia wyłącznika zapłonu. (rys. 4)
KLUCZYK ZBLIŻENIOWY
Kluczyk zbliżeniowy zawiera w swej tylnej części także
nadajnik zdalnego bezkluczykowego otwierania i zamykania pojazdu (RKE) oraz kluczyk awaryjny.
Kluczyk awaryjny umożliwia dostanie się do pojazdu w
przypadku rozładowania się akumulatora w pojeździe
lub baterii w nadajniku. Kluczyk awaryjny służy również
do zamykania schowka. Można go mieć przy sobie przy
odstawianiu samochodu na parking przez osoby trzecie.
Aby wyjąć kluczyk awaryjny, należy przesunąć kciukiem
mechaniczny zaczep z boku nadajnika na bok i wyjąć
kluczyk drugą ręką.(rys. 5)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
(rys. 4)
Bezkluczykowy węzeł zapłonu (KIN)
1 — OFF
2 — ACC (AKCESORIA)
3 — ON/RUN
SPIS
TREŚCI
(rys. 5)
Wyjmowanie kluczyka awaryjnego
9
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
10
INFORMACJA: Dwustronny kluczyk awaryjny
można umieścić w cylindrach zamka dowolną stroną.
KOMUNIKAT WŁĄCZENIA ZASILANIA
ZAPŁONU LUB AKCESORIÓW
W momencie otwarcia drzwi kierowcy przy zapłonie w
położeniu ACC lub ON (przy wyłączonym silniku)
włączy się dźwięk przypominający o potrzebie przestawienia zapłonu do położenia OFF. Oprócz dźwięku na
zestawie wskaźników wyświetli się komunikat o włączeniu zapłonu lub akcesoriów.
INFORMACJA: W przypadku pojazdu wyposażonego w system Uconnect Touch™ przełączniki szyb
sterowanych elektrycznie, radioodtwarzacz, elektrycznie sterowany przesuwany dach (zależnie od wyposażenia) oraz gniazda zasilania pozostają aktywne przez
10 minut po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu OFF. Otwarcie przednich drzwi spowoduje wyłączenie tej funkcji. Czas dla tej funkcji jest programowalny. Więcej informacji znajduje się w części
„Ustawienia Uconnect Touch™” rozdziału „Poznawanie samochodu”.
OSTRZEŻENIE!
• Przed opuszczeniem pojazdu należy
zawsze zaciągnąć hamulec postojowy,
ustawić dźwignię zmiany biegów w położenie P i
wyjąć kluczyk ze stacyjki.Wysiadając z pojazdu
należy zawsze pamiętać o zablokowaniu zamków
drzwi.
• Nie wolno pozostawiać w pojeździe dzieci bez
opieki ani dopuszczać do sytuacji, w której mogłyby mieć dostęp do niezamkniętego pojazdu.
• Pozostawianie w samochodzie dzieci bez
opieki jest niebezpieczne z wielu powodów. Grozi
to poważnymi obrażeniami lub śmiercią zarówno
dziecka, jak i innych osób. Dzieciom należy zakazać dotykania hamulca postojowego, pedału hamulca i dźwigni zmiany biegów.
• Nie wolno pozostawiać nadajnika zdalnego
sterowania w pojeździe lub blisko niego. Nie pozostawiać wyłącznika zapłonu w położeniu ACC
lub ON/RUN. Dziecko mogłoby uruchomić podnośniki szyb, inne mechanizmy lub cały samochód.
• Nie pozostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanym samochodzie, gdy temperatura otoczenia jest wysoka.Wysoka temperatura wewnątrz
pojazdu może spowodować poważne obrażenia
lub śmierć.
Niezablokowany samochód to zaproszenie dla złodziei.W samochodzie pozostawionym bez nadzoru nigdy nie powinien
znajdować się kluczyk zbliżeniowy, wyłącznik zapłonu powinien być w położeniu OFF, a wszystkie
drzwi zablokowane.
SYSTEM SENTRY KEY®
System immobilizera Sentry Key® zapobiega nieupoważnionemu użyciu pojazdu poprzez wyłączenie silnika. System nie wymaga uzbrojenia ani aktywacji. Jego
działanie jest automatyczne, niezależnie od tego, czy
pojazd jest zablokowany.
System wykorzystuje kluczyk zbliżeniowy z bezkluczykowym zdalnym otwieraniem i zamykaniem pojazdu
(RKE), bezkluczykowy węzeł zapłonu (KIN) oraz odbiornik RF w celu zapobiegnięcia nieupoważnionemu
użyciu pojazdu. Dlatego też do uruchomienia i użycia
pojazdu mogą służyć wyłącznie zaprogramowane dla
niego kluczyki zbliżeniowe.
Po przestawieniu wyłącznika zapłonu w położenie ON/
RUN na trzy sekundy zapala się lampka alarmowa
pojazdu; w tym czasie sprawdzane są żarówki. Jeśli
lampka pozostanie włączona po zakończeniu sprawdzania żarówek, oznacza to, że wystąpił problem z elektroniką. Ponadto miganie lampki po zakończeniu sprawdzania żarówek oznacza, że do uruchomienia silnika
został użyty niewłaściwy nadajnik zdalnego sterowania.
Obie te sytuacje spowodują wyłączenie silnika po
dwóch sekundach.
Jeśli lampka alarmowa pojazdu włączy się podczas normalnej obsługi pojazdu (uruchomionego powyżej 10
sekund), oznacza to, że nastąpiła awaria elektroniki. W
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
11
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
takim przypadku należy jak najszybciej oddać samochód do serwisu u autoryzowanego dealera.
Wszystkie kluczyki zbliżeniowe dostarczone razem z
nowym samochodem zostały zaprogramowane zgodnie z parametrami elektroniki tego pojazdu.
ZAPASOWE KLUCZYKI
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
12
INFORMACJA: Do uruchomienia i użycia pojazdu
mogą służyć wyłącznie kluczyki zbliżeniowe zaprogramowane dla elektroniki tego pojazdu. Po zaprogramowaniu kluczyka zbliżeniowego dla pojazdu nie można go
zaprogramować dla innego pojazdu.
• Pozostawiając samochód bez nadzoru,
należy zawsze wyjmować kluczyki zbliżeniowe z pojazdu i blokować zamki
wszystkich drzwi.
• Jeśli pojazd jest wyposażony w system Keyless
Enter-N-Go™, należy zawsze ustawiać wyłącznik
zapłonu w położeniu OFF.
Kopię kluczyka zbliżeniowego można wykonać u autoryzowanego dealera; procedura ta polega na zaprogramowaniu wolnego kluczyka zbliżeniowego zgodnie z
parametrami elektroniki danego pojazdu. Wolny kluczyk zbliżeniowy to taki, który nie został jeszcze zaprogramowany.
INFORMACJA: Przy oddawaniu systemu immobilizera Sentry Key® do naprawy należy przekazać autoryzowanemu dealerowi wszystkie posiadane nadajniki
zdalnego sterowania.
PROGRAMOWANIE KLUCZYKÓW DLA
KLIENTÓW
Kluczyki zbliżeniowe i nadajniki RKE można zaprogramować u autoryzowanego dealera.
INFORMACJE OGÓLNE
System immobilizera Sentry Key® będzie stosowany w
następujących krajach Europy spełniających dyrektywę
1999/5/EC: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Federacja
Rosyjska, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwajcaria,
Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.
Eksploatacja podlega następującym warunkom:
• Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
• Urządzenie powinno przyjmować wszelkie interferencje, które można odebrać, łącznie z tymi, które
mogą powodować niepożądane działanie.
BEZKLUCZYKOWE ZDALNE
OTWIERANIE (RKE)
System RKE umożliwia blokowanie i odblokowywanie
drzwi oraz tylnej klapy z odległości około 10 m za
pomocą kluczyka zdalnego sterowania lub nadajnika
RKE. Aby włączyć system, nie trzeba kierować nadajnika RKE w stronę pojazdu.
INFORMACJA: Jazda z prędkością przekraczającą
8 km/h dezaktywuje reagowanie systemu na przyciski
wszelkich nadajników RKE.(rys. 6)
ODBLOKOWANIE DRZWI I TYLNEJ KLAPY
Nacisnąć i zwolnić przycisk odblokowania na nadajniku
RKE jeden raz, aby odblokować drzwi kierowcy, lub
dwa razy w ciągu pięciu sekund, aby odblokować
wszystkie drzwi i klapę tylną. Dla potwierdzenia sygnału odblokowania błysną światła kierunkowskazów.
Włączy się również system oświetlenia wejścia.
Jeśli pojazd jest wyposażony w układ Passive Entry,
skorzystać z części „Keyless Enter-N-Go™ (zależnie
od wyposażenia)” rozdziału „Poznawanie samochodu”
w celu uzyskania szczegółowych informacji.
Funkcja zdalnego odblokowania zamka drzwi
kierowcy/wszystkich drzwi po pierwszym
naciśnięciu
Funkcja ta umożliwia zaprogramowanie układu w celu
odblokowania drzwi kierowcy lub wszystkich drzwi po
pierwszym naciśnięciu przycisku odblokowania na nadajniku RKE. Więcej informacji na temat zmiany bieżącego ustawienia znajduje się w punkcie „Ustawienia
Uconnect Touch™” w rozdziale „Poznawanie samochodu”.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
(rys. 6)
Kluczyk zbliżeniowy z bezkluczykowym zdalnym
otwieraniem i zamykaniem pojazdu RKE
SPIS
TREŚCI
13
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
14
Mignięcie światłami przy włączaniu blokady
drzwi
Funkcja ta powoduje miganie kierunkowskazów przy
zablokowaniu i odblokowaniu nadajnikiem RKE. Można
ją włączyć lub wyłączyć. Więcej informacji na temat
zmiany bieżącego ustawienia znajduje się w punkcie
„Ustawienia Uconnect Touch™” w rozdziale „Poznawanie samochodu”.
Włączanie reflektorów przy odblokowaniu
nadajnikiem
Funkcja ta powoduje włączenie reflektorów na maksymalnie 90 sekund przy odblokowaniu drzwi nadajnikiem RKE. Czas dla tej funkcji można zaprogramować
w pojazdach wyposażonych w system Uconnect Touch™. Więcej informacji na temat zmiany bieżącego
ustawienia znajduje się w punkcie „Ustawienia
Uconnect Touch™” w rozdziale „Poznawanie samochodu”.
BLOKOWANIE DRZWI I TYLNEJ KLAPY
Nacisnąć i przytrzymać przycisk zablokowania na nadajniku RKE, aby zablokować wszystkie drzwi i klapę tylną.
Mignięcie kierunkowskazów sygnalizuje potwierdzenie
sygnału odblokowania.
Jeśli pojazd jest wyposażony w układ Passive Entry,
skorzystać z części „Keyless Enter-N-Go™ (zależnie
od wyposażenia)” rozdziału „Poznawanie samochodu”
w celu uzyskania szczegółowych informacji.
Programowanie dodatkowych nadajników
Kluczyki zbliżeniowe i nadajniki RKE można zaprogramować u autoryzowanego dealera.
WYMIANA BATERII NADAJNIKA
Zużytą baterię zaleca się wymienić na baterię CR2032.
INFORMACJA:
• Materiał nadchloranowy — może wymagać specjalnego transportu. Akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje. Należy je utylizować zgodnie
z obowiązującym prawem i poszanowaniem środowiska naturalnego.
• Zużyte baterie są niebezpieczne dla środowiska.
Zgodnie z prawem można je wyrzucać do oznakowanych pojemników. Można je również oddać autoryzowanemu dealerowi marki FIAT, który zezłomuje je
w odpowiedni sposób.
• Nie wolno dotykać biegunów baterii znajdujących się
na tylnej obudowie lub płytce drukowanej.
1. Wyjąć kluczyk awaryjny, przesuwając kciukiem zaczep mechaniczny z tyłu nadajnika na bok i wyciągając kluczyk drugą ręką.
2. Wsunąć końcówkę kluczyka lub śrubokręta o płaskim ostrzu nr 2 w otwór i rozdzielić obie części
nadajnika RKE, podważając je. Uważać, aby podczas
wyciągania nie uszkodzić uszczelki.(rys. 7)
3. Wyciągnąć baterię przez odwrócenie tylnej klapki
(bateria skierowana w dół) i lekkie stuknięcie o
twardą powierzchnię, np. stołu lub podobną, a następnie wymienić baterię. Podczas wymiany baterii
zestawić znak + na baterii ze znakiem + wewnątrz
zacisku baterii na tylnej klapce. Nie dotykać palcami
nowej baterii. Kontakt z natłuszczoną skórą może
doprowadzić do pogorszenia się jakości baterii. W
przypadku dotknięcia baterii należy ją wyczyścić
alkoholem technicznym.
4. Aby złożyć obudowę nadajnika, należy zatrzasnąć
obie połówki.
INFORMACJE OGÓLNE
Nadajniki i odbiorniki przesyłają sygnały na częstotliwości 434 MHz, zgodnie z wymogami EEC. Urządzenia
tego typu muszą mieć homologację, aby spełniać wymogi prawne każdego kraju. Konieczna jest zgodność z
dwoma normami: normą ETS (European Telecommunication Standard) 300–220, przyjętą przez większość
krajów oraz niemiecką normą krajową BZT 225Z125,
która bazuje na normie ETC 300–220, ale określa
dodatkowe wymogi. Inne wymogi zostały określone w
ANEKSIE VI DYREKTYWY 95/56/EC. Eksploatacja
podlega następującym warunkom:
• Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
• Urządzenie musi tolerować wszelkie odbierane zakłócenia, włączając w to zakłócenia, które mogą powodować niepożądane efekty w związku z działaniem.
Jeśli nadajnik nie działa ze zwykłej odległości, sprawdzić
dwa poniższe punkty:
(rys. 7)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
1. Słaba bateria w nadajniku. Przewidywana żywotność
baterii wynosi minimum trzy lata.
DANE
TECHNICZNE
2. Bliskość nadajnika radiowego, takiego jak maszt radiostacji, nadajnik na lotnisku, czy niektóre radia
przenośne lub CB.
SPIS
TREŚCI
Otwieranie obudowy nadajnika RKE
15
SYSTEM ALARMOWY POJAZDU
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
16
System alarmowy pojazdu (VSA) monitoruje stan drzwi
pojazdu, pokrywy komory silnika i tylnej klapy, aby
wykryć próbę otwarcia pojazdu przez nieautoryzowaną osobę. Dodatkowo system monitoruje wyłącznik
zapłonu, aby uniemożliwić nieautoryzowane działanie.
W przypadku uruchomienia alarmu system włącza
przerywany sygnał dźwiękowy, powoduje miganie reflektorów i tylnych świateł oraz zapalenie lampki systemu alarmowego na tablicy wskaźników.
2. Zablokować pojazd w jeden z następujących sposobów:
• Nacisnąć przycisk LOCK po wewnętrznej stronie
drzwi przy otwartych drzwiach kierowcy i/lub pasażera.
Nacisnąć przycisk LOCK na zewnętrznej klamce
drzwi przy zaprogramowanym kluczyku zdalnego
sterowania znajdującym się w strefie działania systemu (więcej informacji znajduje się w części „Keyless Enter-N-Go™” rozdziału „Poznawanie samochodu”).
PONOWNE UZBRAJANIE SYSTEMU
W przypadku uruchomienia alarmu i braku czynności
powodujących jego wyłączenie system samoczynnie
wyłączy sygnał dźwiękowy po upływie około 29 sekund.
Po minucie system wyłącza sygnały świetlne i ponownie
się uzbraja.
3. Zamknąć wszystkie drzwi pojazdu.
UZBRAJANIE SYSTEMU
Wykonać następujące czynności, aby uzbroić alarm
bezpieczeństwa:
• Nacisnąć przycisk UNLOCK na nadajniku RKE.
1. Upewnić się, czy wyłącznik zapłony ustawiony jest w
położeniu „OFF”. (więcej informacji znajduje się w
części „Procedury uruchamiania” w rozdziale „Uruchamianie i jazda”).
• Nacisnąć przycisk LOCK na nadajniku RKE.
ROZBRAJANIE SYSTEMU
System alarmowy pojazdu można rozbroić w jeden z
następujących sposobów:
• Chwycić klamkę odblokowania pasywnego otwierania drzwi przy zaprogramowanym kluczyku zdalnego
sterowania znajdującym się w strefie działania systemu (więcej informacji znajduje się w części „Keyless Enter-N-Go™” rozdziału „Poznawanie samochodu”).
• Należy ustawić wyłącznik zapłonu w pozycji innej niż
OFF naciskając przycisk Start/Stop układu Keyless
Enter-N-Go™ (przynajmniej jeden zaprogramowany
kluczyk zbliżeniowy musi się znajdować wewnątrz
pojazdu).
INFORMACJA:
• Nie można uzbroić lub rozbroić systemu alarmowego pojazdu za pomocą zamka w drzwiach kierowcy lub przycisku otwierania tylnej klapy nadajnika
RKE.
• System alarmowy pojazdu pozostaje uzbrojony w
przypadku otwarcia tylnej klapy za pomocą nadajnika.
Naciśnięcie przycisku otwierania tylnej klapy nie spowoduje rozbrojenia systemu alarmowego pojazdu.
W przypadku wejścia do samochodu przez bagażnik
i próby otwarcia drzwi system alarmowy włączy się.
• Przy włączonym alarmie bezpieczeństwa pojazdu wewnętrzne przełączniki blokady w drzwiach sterowanych elektrycznie nie odblokują drzwi.
System alarmowy pojazdu służy do ochrony pojazdu;
możliwe jest jednak stworzenie warunków, w których
alarm zostanie uruchomiony w sposób fałszywy. W
przypadku wystąpienia wyżej opisanych sekwencji
uzbrojenia alarm bezpieczeństwa zostanie uzbrojony
niezależnie od tego, czy użytkownik będzie znajdował
się w samochodzie. Jeśli użytkownik pozostanie w
samochodzie i otworzy drzwi, zostanie włączony
alarm. W takim wypadku należy rozbroić alarm bezpieczeństwa pojazdu.
W przypadku odłączenia akumulatora przy uzbrojonym
alarmie system alarmowy pojazdu pozostanie aktywny
w momencie ponownego podłączenia akumulatora; zewnętrzne światła pojazdu zaczną migać, a sygnał dźwiękowy będzie emitował przerywane dźwięki. W takim
wypadku należy rozbroić alarm bezpieczeństwa pojazdu.
RĘCZNE STEROWANIE SYSTEMEM
ALARMOWYM
System alarmowy pojazdu nie zostanie uzbrojony w
przypadku zablokowania drzwi pojazdu przyciskami
ręcznej blokady na drzwiach.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
17
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
18
SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA
PREMIUM (zależnie od
wyposażenia)
UZBRAJANIE SYSTEMU
Aby uzbroić alarm, należy wykonać następujące czynności:
System alarmowy Premium monitoruje stan drzwi, pokrywy komory silnika i tylnej klapy, aby wykryć próbę
otwarcia pojazdu przez nieautoryzowaną osobę. Dodatkowo system monitoruje wyłącznik zapłonu, aby
uniemożliwić nieautoryzowane działanie. Układ zawiera również dwufunkcyjny czujnik antywłamaniowy
oraz czujnik przechylenia pojazdu. Czujnik antywłamaniowy monitoruje wnętrze pojazdu, wykrywając ruch.
Czujnik przechylenia pojazdu kontroluje, czy pojazd nie
jest w stanie przechylenia (na skutek holowania, wymiany opony, podczas transportu na promie itp.).
1. Upewnić się, czy wyłącznik zapłony ustawiony jest w
położeniu „OFF”. (więcej informacji znajduje się w
części „Procedury uruchamiania” w rozdziale „Uruchamianie i jazda”).
Jeśli jakieś zdarzenie uruchomi system alarmowy, zapalą
się światła przednie, a kierunkowskazy i dodatkowe
kierunkowskazy z boku będą migać przez dodatkowe
34 sekundy. System powtórzy tę sekwencję w przypadku nawet 8 naruszeń bezpieczeństwa w każdym
trybie pracy (drzwi uchylone, ruch, pokrywa komory
silnika uchylona itp.) zanim konieczne będzie jego ponowne uzbrojenie. Na zakończenie każdego zdarzenia
uruchamiającego alarm światła będą migać przez 26
sekund.
2. Zablokować pojazd w jeden z następujących sposobów:
• Nacisnąć przycisk LOCK po wewnętrznej stronie
drzwi przy otwartych drzwiach kierowcy i/lub pasażera.
Nacisnąć przycisk LOCK na zewnętrznej klamce
drzwi przy zaprogramowanym kluczyku zdalnego
sterowania znajdującym się w strefie działania systemu (więcej informacji znajduje się w części „Keyless Enter-N-Go™” rozdziału „Poznawanie samochodu”).
• Nacisnąć przycisk LOCK na nadajniku RKE.
3. Zamknąć wszystkie drzwi pojazdu.
INFORMACJA:
• Po uzbrojeniu systemu alarmowego pozostaje on w
takim stanie dopóki nie zostanie rozbrojony w jeden
z opisanych sposobów. Jeśli po uzbrojeniu systemu
nastąpi utrata energii elektrycznej, po przywróceniu
energii należy rozbroić go, aby alarm nie uruchomił
się.
• Ultradźwiękowy czujnik antywłamaniowy (czujnik
ruchu) monitoruje w sposób aktywny pojazd za każdym razem, kiedy nastąpi uzbrojenie systemu alarmowego. Czujnik ten można wyłączyć, podobnie jak
czujnik przechylenia pojazdu, podczas uzbrajania systemu alarmowego. Aby to uczynić, należy w ciągu 5
sekund od uzbrojenia systemu nacisnąć trzykrotnie
przycisk blokowania w nadajniku RKE (gdy Lampka
alarmu przeciwwłamaniowego miga szybko).
ROZBRAJANIE SYSTEMU
System alarmowy pojazdu można rozbroić w jeden z
następujących sposobów:
• Nacisnąć przycisk UNLOCK na nadajniku RKE.
• Chwycić klamkę odblokowania pasywnego otwierania drzwi przy zaprogramowanym kluczyku zdalnego
sterowania znajdującym się w strefie działania systemu (więcej informacji znajduje się w części „Keyless Enter-N-Go™” rozdziału „Poznawanie samochodu”).
• Należy ustawić wyłącznik zapłonu w pozycji innej niż
OFF naciskając przycisk Start/Stop układu Keyless
Enter-N-Go™ (przynajmniej jeden zaprogramowany
kluczyk zbliżeniowy musi się znajdować wewnątrz
pojazdu).
INFORMACJA:
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
• Nie można uzbroić lub rozbroić systemu alarmowego pojazdu za pomocą zamka w drzwiach kierowcy lub przycisku otwierania tylnej klapy nadajnika
RKE.
URUCHAMIANIE
I JAZDA
• Przy włączonym alarmie bezpieczeństwa pojazdu wewnętrzne przełączniki blokady w drzwiach sterowanych elektrycznie nie odblokują drzwi.
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
System alarmowy pojazdu służy do ochrony pojazdu;
możliwe jest jednak stworzenie warunków, w których
alarm zostanie uruchomiony w sposób fałszywy. W
przypadku wystąpienia wyżej opisanych sekwencji
uzbrojenia alarm bezpieczeństwa zostanie uzbrojony
niezależnie od tego, czy użytkownik będzie znajdował
się w samochodzie. Jeśli użytkownik pozostanie w
samochodzie i otworzy drzwi, zostanie włączony
alarm. W takim wypadku należy rozbroić alarm bezpieczeństwa pojazdu.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
19
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
20
W przypadku odłączenia akumulatora przy uzbrojonym
alarmie system alarmowy pojazdu pozostanie aktywny
w momencie ponownego podłączenia akumulatora; zewnętrzne światła pojazdu zaczną migać, a sygnał dźwiękowy będzie emitował przerywane dźwięki. W takim
wypadku należy rozbroić alarm bezpieczeństwa pojazdu.
RĘCZNE STEROWANIE SYSTEMEM
ALARMOWYM
System nie zostanie uzbrojony w przypadku zablokowania drzwi pojazdu przyciskami ręcznej blokady na
drzwiach.
BLOKADA KOLUMNY KIEROWNICY
Pojazd może być wyposażony w pasywną, elektroniczną blokadę kolumny kierownicy. Blokada uniemożliwia zmianę położenia kierownicy bez umieszczenia
kluczyka w wyłączniku zapłonu. Blokada kolumny kierownicy ma sześć dostępnych położeń (w odstępach co
60 stopni). Jeżeli kierownica zostanie obrócona w
jedno z sześciu położeń przy wyłączniku zapłonu ustawionym w położeniu OFF, nastąpi zablokowanie kolumny kierownicy.
RĘCZNE BLOKOWANIE KOLUMNY
KIEROWNICY
Gdy silnik pracuje, obrócić kierownicę o pół obrotu,
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu.
Obrócić lekko kierownicę w przeciwnym kierunku, aby
zablokować kolumnę kierownicy.
ZWALNIANIE BLOKADY KOLUMNY
KIEROWNICY
Włączyć zapłon, następnie uruchomić silnik.
INFORMACJA: Jeżeli blokada kierownicy została
włączona w następstwie skręcenia kierownicy w
prawo, obrócić kierownicę nieznacznie w prawo, aby ją
zwolnić. Jeżeli blokada kierownicy została włączona w
następstwie skręcenia kierownicy w lewo, obrócić kierownicę nieznacznie w lewo, aby ją zwolnić.
ELEKTRONICZNE CENTRUM
INFORMACYJNE POJAZDU — EVIC
(ELECTRONIC VEHICLE
INFORMATION CENTER)
Elektroniczne centrum informacyjne pojazdu (EVIC)
wykorzystuje interaktywny wyświetlacz umieszczony
w zestawie wskaźników. (rys. 8)
System ten pozwala kierowcy wybierać różnorodne
użyteczne informacje poprzez naciśnięcie przycisku zamontowanego na kierownicy. Układ EVIC zawiera następujące elementy:
• Vehicle Speed (Prędkość pojazdu)
• Trip Info (Informacje dotyczące przebytej drogi)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
• Tire Pressure (Ciśnienie w oponach)
• Vehicle Information (Informacje o pojeździe)
• Komunikaty ostrzegawcze
BEZPIECZEŃSTWO
• Turn Menu OFF (Wyłączenie menu)
System umożliwia kierowcy wybór różnorodnych informacji za pomocą przycisków na kierownicy: (rys. 9)
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
• Radio Info (Informacje radiowe)
• Fuel Economy (Oszczędność paliwa)
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
(rys. 8)
Elektroniczne centrum informacyjne pojazdu (EVIC)
SPIS
TREŚCI
(rys. 9)
Przyciski EVIC na kierownicy
21
Przycisk W GÓRĘ
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
Nacisnąć i zwolnić przycisk W GÓRĘ, aby
przewinąć w górę główne menu (Fuel Economy (Oszczędność paliwa), Vehicle Info (Informacje o pojeździe), Tire PSI (Ciśnienie w oponach),
Cruise (Tempomat), Messages (Komunikaty), Units
( Jednostki), System Setup (Konfiguracja układu)) i
podmenu.
Przycisk W DÓŁ
Nacisnąć i zwolnić przycisk W DÓŁ, aby
przewinąć w dół menu główne i podmenu.
Przycisk SELECT (Wybór)
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
22
Nacisnąć i zwolnić przycisk SELECT (Wybór), aby uzyskać dostęp do menu głównych i
podmenu. Naciśnięcie i przytrzymanie przez
dwie sekundy przycisku SELECT (Wybór) powoduje
wyzerowanie funkcji.
Przycisk BACK (Wstecz)
Nacisnąć przycisk BACK (POWRÓT), aby
wrócić do poprzedniego menu lub podmenu.
KOMUNIKATY WYŚWIETLANE NA
EKRANIE ELEKTRONICZNEGO CENTRUM
INFORMACYJNEGO POJAZDU (EVIC)
Wyświetlacz EVIC składa się z trzech części:
1. Górny pasek, w którym wyświetlany jest kompas,
wskaźnik przebiegu oraz temperatura zewnętrzna.
2. Główne okno, w którym wyświetlane są menu oraz
komunikaty.
3. Okno konfigurowanych wskaźników poniżej licznika
przebiegu.
W głównym oknie standardowo wyświetlane jest
główne menu lub okna wybranych funkcji menu głównego. W głównym oknie wyświetlane są również komunikaty ostrzegawcze. Łącznie dostępnych jest około
60 różnych komunikatów. Wyświetlane komunikaty
można podzielić na kilka kategorii:
• Zapisane komunikaty pięciosekundowe
Gdy zostaną spełnione odpowiednie warunki, komunikat tego typu zostaje wyświetlony na głównym ekranie
przez pięć sekund, następnie wyświetlany jest poprzedni ekran. Większość komunikatów tego typu zostaje zapisana (przez cały okres trwania warunków,
które spowodowały ich wyświetlenie), co umożliwia
ich przeglądanie w części „Messages” (Komunikaty)
menu głównego. Dopóki komunikat jest zapisany w
pamięci, w pasku kompasu/temperatury zewnętrznej
wyświetlacza EVIC wyświetlana jest ikona „i”. Przykładem komunikatów tego typu są komunikaty „Right
Front Turn Signal Lamp Out” (Uszkodzona żarówka
przedniego prawego kierunkowskazu) i „Low Tire
Pressure” (Niskie ciśnienie powietrza w oponie).
• Komunikaty niezapisane
Komunikaty tego typu są wyświetlane przez nieokreślony czas lub do czasu występowania warunków, które
spowodowały ich wyświetlenie. Przykładem komunikatów tego typu są komunikaty „Turn Signal On” (Włączony kierunkowskaz) w przypadku włączonego kierunkowskazu i „Lights On” (Włączone światła), jeśli
kierowca zapomniał wyłączyć świateł przy wysiadaniu z
pojazdu.
• Komunikaty niezapisane do ustawienia wyłącznika zapłonu w położeniu RUN
Komunikaty tego typu są wyświetlane do momentu
ustawienia wyłącznika zapłonu w położeniu RUN. Przykładem komunikatu tego typu jest „Press Brake Pedal
and Push Button to Start” (Nacisnąć pedał hamulca i
nacisnąć przycisk, aby uruchomić silnik).
• Niezapisane komunikaty pięciosekundowe
Gdy zostaną spełnione odpowiednie warunki, komunikat tego typu zostaje wyświetlony na głównym ekranie
przez pięć sekund, następnie wyświetlany jest poprzedni ekran. Przykładem komunikatów tego typu są
komunikaty „Memory System Unavailable - Not in
Park” (Pamięć niedostępna - dźwignia zmiany biegów
poza położeniem P) i „Automatic High Beams On”
(Włączona funkcja automatycznych świateł drogowych).
Okno konfigurowanych wskaźników jest podzielone na
białe wskaźniki z prawej strony, pomarańczowe wskaźniki w środku i czerwone wskaźniki z lewej strony.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
W określonych warunkach układ EVIC wyświetla następujące komunikaty:
URUCHAMIANIE
I JAZDA
• Turn Signal On (Kierunkowskaz włączony) (wraz z
ciągłym sygnałem dźwiękowym, jeżeli samochód
przejedzie ponad 1,6 km z włączonym kierunkowskazem)
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
• Left Front Turn Signal Light Out (Lewy przedni kierunkowskaz wyłączony) (wraz z pojedynczym sygnałem dźwiękowym)
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
• Left Rear Turn Signal Light Out (Lewy tylny kierunkowskaz wyłączony) (wraz z pojedynczym sygnałem
dźwiękowym)
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
• Right Front Turn Signal Light Out (Prawy przedni
kierunkowskaz wyłączony) (wraz z pojedynczym sygnałem dźwiękowym)
DANE
TECHNICZNE
• Right Rear Turn Signal Light Out (Prawy tylny kierunkowskaz wyłączony) (wraz z pojedynczym sygnałem
dźwiękowym)
SPIS
TREŚCI
23
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
24
• RKE Battery Low (Niski poziom naładowania baterii
systemu bezkluczykowego zdalnego otwierania RKE)
(wraz z pojedynczym sygnałem dźwiękowym)
• Vehicle Not in Park (Dźwignia biegów nie znajduje się
w położeniu P) (zależnie od wyposażenia)
• Personal Settings Not Available — Vehicle Not in
PARK (Ustawienia osobiste niedostępne — skrzynia
biegów nie znajduje się w położeniu P) (zależnie od
wyposażenia)
• Key Not Detected (Kluczyk nie został wykryty)
• Left/Right Front Door Ajar (Niedomknięte lewe/
prawe przednie drzwi) (przynajmniej jedne drzwi są
otwarte, wraz z pojedynczym sygnałem dźwiękowym, jeżeli prędkość pojazdu przekracza 1,6 km/h)
• Key Left Vehicle (Kluczyk poza zasięgiem)
• Low Tire Pressure (Niskie ciśnienie powietrza w
oponie) (wraz z pojedynczym sygnałem dźwiękowym). Więcej informacji znajduje się w części „Ciśnienie powietrza w oponach” i „Układ monitorujący
ciśnienie powietrza w oponach” rozdziału „Uruchamianie i obsługa”.
• Left/Right Rear Door Ajar (Niedomknięte lewe/
prawe tylne drzwi) (przynajmniej jedne drzwi są
otwarte, wraz z pojedynczym sygnałem dźwiękowym, jeżeli prędkość pojazdu przekracza 1,6 km/h)
• Service TPM System (Sprawdzić układ TPM) (wraz z
pojedynczym sygnałem dźwiękowym). Więcej informacji znajduje się w części „Układ monitorujący ciśnienie powietrza w oponach” rozdziału „Uruchamianie i obsługa”.
• Door(s) Ajar (Drzwi niedomknięte) (wraz z pojedynczym sygnałem dźwiękowym, jeśli pojazd jest w ruchu)
• Check Gascap (patrz „Tankowanie paliwa” w rozdziale „Dane techniczne”)
• Liftgate Ajar (Klapa tylna niedomknięta) (wraz z
pojedynczym sygnałem dźwiękowym)
• Oil Change Required (Wymagana wymiana oleju)
(wraz z pojedynczym sygnałem dźwiękowym)
• Low Washer Fluid (Niski poziom płynu do spryskiwaczy) (wraz z pojedynczym sygnałem dźwiękowym)
• Check Gascap (Sprawdzić korek wlewu paliwa)
(patrz „Tankowanie paliwa” w rozdziale „Uruchamianie i obsługa”)
• Ignition or Accessory On (Włączony zapłon lub zasilanie akcesoriów)
• Oil Change Due (Wymagana wymiana oleju) (wraz z
pojedynczym sygnałem dźwiękowym)
• Exhaust System — Regeneration Required Now
(Układ wydechowy — konieczna niezwłoczna regeneracja). Jeśli stale jeździ się na krótkich trasach przy
niskich prędkościach jazdy, silnik i układ oczyszczania
spalin nigdy nie osiągają warunków, w których staje
się możliwe usunięcie nagromadzonych cząstek stałych. W takiej sytuacji układ EVIC wyświetla komunikat „Exhaust System Regeneration Required Now”
(Niezwłoczna regeneracja układu wydechowego).
Filtr cząstek stałych można zregenerować poprzez
jazdę z wyższymi prędkościami przez zaledwie 30
minut, co pozwoli na usunięcie nagromadzonych cząstek stałych i przywrócenie warunków normalnej
eksploatacji.
• Exhaust Service Required — See Dealer Now (Układ
wydechowy wymaga serwisowania — niezwłocznie
skontaktować się z dealerem). Aby nie dopuścić do
trwałego uszkodzenia układu oczyszczania spalin, zostanie ograniczona moc silnika. W razie wystąpienia
tego problemu konieczne jest skontrolowanie pojazdu u autoryzowanego dealera.
BIAŁE LAMPKI OSTRZEGAWCZE EVIC
W tym miejscu widoczne są rekonfigurowalne białe
urządzenia ostrzegawcze. Obejmują one następujące
wskaźniki:
• Położenie dźwigni zmiany biegów — tylko automatyczna skrzynia biegów
Wyświetlone stany dźwigni zmiany biegów „P,R,N,D,L,6,5,4,3,2,1” wskazują położenie dźwigni. Wskaźniki „6,5,4,3,2,1” oznaczają, że funkcja Autostick™ została włączona i wyświetlany jest aktualnie wybrany
bieg. Więcej informacji na temat funkcji Autostick™
znajduje się w rozdziale „Uruchamianie i jazda”.
• Elektroniczny tempomat włączony
Lampka zapala się, gdy elektroniczny tempomat jest włączony. Więcej informacji znajduje
się w części „Elektroniczny tempomat” rozdziału „Poznawanie samochodu”.
• Elektroniczny tempomat ustawiony
Lampka zapala się, gdy elektroniczny tempomat jest USTAWIONY. Więcej informacji
znajduje się w części „Elektroniczny tempomat” rozdziału „Poznawanie samochodu”.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
25
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
26
POMARAŃCZOWE LAMPKI
OSTRZEGAWCZE EVIC
W tym miejscu widoczne są rekonfigurowalne pomarańczowe urządzenia ostrzegawcze. Obejmują one następujące wskaźniki:
• Wskaźnik niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy szyby przedniej
Świecąca lampka oznacza niski poziom płynu
do spryskiwaczy szyby przedniej.
• Lampka ostrzegająca o niskim poziomie paliwa
Gdy poziom paliwa spada do około 11 l, lampka
zapala się i świeci do momentu uzupełnienia
poziomu paliwa.
CZERWONE LAMPKI OSTRZEGAWCZE
EVIC
W tym miejscu widoczne są rekonfigurowalne czerwone urządzenia ostrzegawcze. Obejmują one następujące wskaźniki:
• Wskaźnik luźnego korka wlewu paliwa
(zależnie od wyposażenia)
Jeśli układ diagnostyczny pojazdu wykryje, że
korek wlewu paliwa jest niedokręcony lub
uszkodzony, w obszarze wyświetlania ostrzeżeń wyświetlony zostanie wskaźnik luźnego
korka paliwa. Dokręcić prawidłowo korek wlewu paliwa i nacisnąć przycisk SELECT (Wybór), aby wykasować komunikat. Jeśli problem nadal występuje, komunikat pojawi się przy następnym uruchomieniu
samochodu.
Poluzowany, nieprawidłowo zamontowany lub uszkodzony korek wlewu paliwa może też spowodować
włączenie lampki MIL.
• Drzwi uchylone
Zapalona lampka sygnalizuje niedomknięte
przynajmniej jedne drzwi.
• Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju
Ta lampka sygnalizuje niskie ciśnienie oleju silnikowego. Jeśli wskaźnik zapala się w trakcie jazdy,
należy niezwłocznie zatrzymać samochód i wyłączyć
silnik. Po zapaleniu się lampki włączy się sygnał dźwiękowy, który będzie trwał cztery minuty.
Nie jeździć samochodem, dopóki przyczyna problemu
nie zostanie usunięta. Lampka nie pokazuje, ile oleju
znajduje się w silniku. Poziom oleju silnikowego sprawdza się pod pokrywą silnika.
• Lampka układu ładowania
Ta lampka wskazuje stan elektrycznego układu
ładowania. Lampka powinna się zapalić przy
pierwszym ustawianiu wyłącznika zapłonu w położenie
ON, następnie powinna przez chwilę świecić (faza
sprawdzania żarówki). Jeśli lampka nie przestaje świecić
lub zapala się podczas jazdy, należy wyłączyć urządzenia
elektryczne, które nie są niezbędne lub zwiększyć obroty silnika (jeśli są jałowe). Jeśli lampka układu ładowania nie przestaje świecić, oznacza to usterkę układu
ładowania. Należy NIEZWŁOCZNIE PRZEPROWADZIĆ NAPRAWĘ. Skontaktować się z autoryzowanym
dealerem.
W przypadku wykrycia usterki lampka zapali się podczas pracy silnika. Po całkowitym zatrzymaniu samochodu ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu P, a
następnie wyłączyć i włączyć zapłon (zależnie od wyposażenia). Lampka powinna zgasnąć.
W przypadku konieczności uruchomienia silnika za
pomocą zewnętrznego akumulatora skorzystać z części „Uruchamianie z wykorzystaniem zewnętrznego
akumulatora” w rozdziale „W razie awarii”.
• Lampka ostrzegająca o nieprawidłowej temperaturze silnika
Ta lampka ostrzega o zbyt wysokiej temperaturze silnika. Gdy temperatura będzie wzrastać i
miernik temperatury będzie wskazywać wartość bliską oznaczenia H, lampka zapali się i po każdym
osiągnięciu zaprogramowanego progu emitowany będzie pojedynczy sygnał dźwiękowy. Dalszy wzrost temperatury spowoduje przekroczenie progu H na mierniku, ciągłe miganie lampki i nieprzerwany sygnał
dźwiękowy, aż silnik nie ostygnie.
• Lampka układu ETC
Ta lampka sygnalizuje usterkę w układzie elektronicznego sterowania przepustnicą (ETC).
Zapala się po włączeniu zapłonu i świeci jeszcze przez chwilę w celu sprawdzenia żarówki.
Jeśli lampka nie zapala się podczas rozruchu, należy
zlecić sprawdzenie układu u autoryzowanego dealera.
Jeśli lampka nie przestanie świecić przy włączonym
silniku, samochód zwykle nadaje się do jazdy. Należy
jednak możliwie najszybciej odwiedzić autoryzowany
punkt dealerski. Jeżeli lampka miga przy pracującym
silniku, konieczne jest wykonanie natychmiastowego
przeglądu. Możliwy jest spadek mocy silnika,
zwiększone/niestabilne obroty biegu jałowego lub zgaśnięcie silnika. Pojazd może wymagać holowania.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
27
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
28
Jeśli lampka zapala się w trakcie jazdy, należy zjechać z
drogi w bezpiecznym miejscu i zatrzymać pojazd. Jeżeli
klimatyzacja jest włączona, należy ją wyłączyć. Przestawić dźwignię zmiany biegów do położenia N i pozostawić pojazd na biegu jałowym. Jeśli wskazanie temperatury nie powróci do normalnego poziomu, natychmiast
wyłączyć silnik i wezwać pomoc.
• Lampka ostrzegająca o nieprawidłowej temperaturze przekładni (zależnie od wyposażenia)
Lampka sygnalizuje, że temperatura płynu
przekładniowego rośnie. Może się tak zdarzyć w przypadku dużego obciążenia silnika,
np. podczas holowania przyczepy. Jeśli lampka
zapali się, należy zjechać z drogi w bezpiecznym miejscu
i zatrzymać pojazd. Następnie przestawić dźwignię
zmiany biegów do położenia N i pozostawić silnik na
jałowych obrotach lub zwiększyć je tak, aby lampka
zgasła.
Ciągła jazda ze świecącą lampką ostrzegającą o nieprawidłowej temperaturze
przekładni spowoduje w końcu poważne
uszkodzenie przekładni lub jej awarię.
OSTRZEŻENIE!
Jeśli pomimo świecenia lampki ostrzegającej o nieprawidłowej temperaturze
przekładni jazda będzie kontynuowana, w niektórych przypadkach może to doprowadzić do
zagotowania się płynu, który zaleje gorące podzespoły silnika i spowoduje pożar.
OIL CHANGE DUE
(Wymagana wymiana oleju)
Samochód jest wyposażony w układ wskaźnika wymiany oleju silnikowego. Po emisji pojedynczego sygnału dźwiękowego przypominającego o kolejnej zaplanowanej wymianie oleju na wyświetlaczu EVIC przez
około 10 sekund będzie migać komunikat „Oil Change
Required” („Wymagana wymiana oleju)”. Układ wskaźnika wymiany oleju silnikowego działa w oparciu o cykl
roboczy, co oznacza, że odstępy między kolejnymi
wymianami oleju mogą zmieniać się w zależności od
indywidualnego stylu prowadzenia pojazdu.
Jeżeli komunikat nie zostanie skasowany, będzie wyświetlany każdorazowo po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu ON/RUN. Aby tymczasowo anulować komunikat, nacisnąć i zwolnić przycisk BACK
(POWRÓT). Aby wyzerować układ sygnalizujący konieczność wymiany oleju, skontaktować się z autoryzowanym dealerem marki Fiat.
aktualnym poziomem paliwa w zbiorniku. Wartości
DTE nie można wyzerować za pomocą przycisku SELECT (Wybór).
FUEL ECONOMY (Oszczędność paliwa)
Naciskać i zwalniać przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, aż
zostanie wyświetlony parametr „Fuel Economy”
(Oszczędność paliwa). Następnie nacisnąć przycisk SELECT (Wybór) Wyświetlacz EVIC wyświetla następujące informacje dotyczące oszczędności paliwa:
INFORMACJA: Znaczne zmiany stylu prowadzenia
oraz obciążenie pojazdu znacząco wpływają na odległość, którą samochód może faktycznie pokonać, niezależnie od wyświetlanej wartości DTE.
• Średnie zużycie paliwa
• Distance To Empty (DTE) (Rezerwa paliwa)
• l/100km
Średnie zużycie paliwa
Pokazuje średnią oszczędność paliwa od ostatniego
zerowania. Po wyzerowaniu licznika oszczędności paliwa na wyświetlaczu widoczny będzie napis „RESET”
lub na dwie sekundy pojawiają się kreski. Wówczas cała
historia zostaje skasowana, a obliczanie średniej będzie
kontynuowane od ostatniego odczytu średniej przed
zerowaniem.
Distance To Empty (DTE) (Rezerwa paliwa)
Pokazuje przybliżoną odległość, którą można pokonać
przy aktualnym stanie zbiornika paliwa. Ta przybliżona
odległość jest określana na podstawie średniej ważonej
chwilowej i średniej oszczędności paliwa, zgodnie z
Jeżeli wartość DTE jest mniejsza niż 48 km szacowanej
odległości, na wyświetlaczu DTE pojawia się komunikat
„LOW FUEL” („NISKI POZIOM PALIWA”). Komunikat będzie widoczny aż do wyczerpania reszty paliwa.
Dolanie znaczącej ilości paliwa spowoduje wyłączenie
komunikatu „LOW FUEL” („NISKI POZIOM PALIWA”) i wyświetlenie nowej wartości DTE.
l/100km
Wskaźnik wyświetla chwilowe zużycie paliwa l/100km
w postaci wykresu podczas jazdy. Funkcja monitoruje
zasięg pojazdu w czasie rzeczywistym podczas jazdy.
Może być wykorzystywana do poprawy stylu prowadzenia samochodu w celu zmniejszenia zużycia paliwa.
(rys. 10)
VEHICLE SPEED (Prędkość pojazdu)
Naciskać i zwalniać przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ aż
do wyświetlenia parametru „Vehicle Speed” (Prędkość
pojazdu) na wyświetlaczu EVIC. Nacisnąć przycisk WYBORU, aby wyświetlić bieżącą prędkość w km/h lub
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
29
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
milach/h. Drugie naciśnięcie przycisku WYBORU powoduje przełączenie między jednostkami km/h i mph.
INFORMACJA: Zmiana jednostki prędkości w menu
Vehicle Speed (Prędkość pojazdu) nie zmieni jednostki
w centrum informacyjnym EVIC.
TRIP INFO (Informacje dotyczące przebytej
drogi)
Naciskać i zwalniać przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, aż
zostanie wyświetlona pozycja „Trip Info” („Informacje
dotyczące przebytej drogi”). Następnie nacisnąć przycisk SELECT (Wybór). Naciśnięcie przycisku SELECT
(Wybór) przy podświetlonym parametrze „Trip Info”
(Informacje dotyczące przebytej drogi) spowoduje jednoczesne wyświetlenie parametrów Trip A (Licznik
• Trip B (Licznik przebiegu B)
• Elapsed Time (Czas)
W trybie Trip Functions (Funkcje trasy) wyświetlane są
następujące informacje:
Trip B (Licznik przebiegu B)
Pokazuje całkowitą odległość pokonaną na liczniku B
od ostatniego zerowania.
DANE
TECHNICZNE
(rys. 10)
Wskaźnik zużycia paliwa w l/100 km
30
• Trip A (Licznik przebiegu A)
Trip A (Licznik przebiegu A)
Pokazuje całkowitą odległość pokonaną na liczniku A
od ostatniego zerowania.
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
SPIS
TREŚCI
przebiegu A), Trip B (Licznik przebiegu B) i Elapsed
Time (Czas) na wyświetlaczu EVIC. W przypadku konieczności wyzerowania wybranego parametru należy
użyć przycisku W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby podświetlić
(zaznaczyć) odpowiednią funkcję. Naciśnięcie przycisku SELECT (Wybór) spowoduje wyzerowanie podświetlonego parametru. Każdy parametr należy zerować niezależnie. Na wyświetlaczu EVIC można
wyświetlać następujące parametry dotyczące przebytej
drogi:
Elapsed Time (Czas)
Pokazuje całkowity czas podróży, który minął od ostatniego zerowania. Wartość czasu zwiększy się po włączeniu zapłonu (ON/RUN).
To Reset The Display
(Wyzerowanie wyświetlacza)
Zerowanie można przeprowadzić dopiero wtedy, gdy
dana funkcja jest wyświetlona. Nacisnąć i zwolnić przycisk SELECT (Wybór) jeden raz, aby wyzerować wskazanie wyświetlonej funkcji.
TIRE BAR
(Ciśnienie powietrza w oponach, BAR)
Naciskać i zwalniać przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ aż
do wyświetlenia parametru „Tire BAR” (Informacje o
ciśnieniu powietrza w oponach) na wyświetlaczu EVIC.
Nacisnąć przycisk SELECT (WYBÓR), aby wyświetlić
graficzną prezentację pojazdu z wartościami ciśnień
poszczególnych kół (wartości są podane w narożnikach).
VEHICLE INFO (INFORMACJE O POJEŹDZIE
— FUNKCJE PROGRAMOWANE PRZEZ
UŻYTKOWNIKA) (zależnie od wyposażenia)
Naciskać i zwalniać przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ aż
do wyświetlenia parametru „Vehicle Info” (Informacje o
pojeździe). Następnie nacisnąć przycisk SELECT (WYBÓR). Naciskać i zwalniać przycisk W GÓRĘ lub W
DÓŁ, aby przewijać dostępne ekrany informacyjne.
• Coolant Temp (Temp. płynu chłodzącego)
Wyświetla aktualną temperaturę płynu chłodzącego.
• Oil Temperature (Temperatura oleju)
Wyświetla aktualną temperaturę oleju.
• Oil Pressure (Ciśnienie oleju)
Wyświetla aktualne ciśnienie oleju.
• Trans Temperature (Temp. przekładni)
Wyświetla aktualną temperaturę przekładni.
• Engine Hours (Godziny pracy silnika)
Wyświetla liczbę godzin pracy silnika.
MESSAGES (KOMUNIKATY)
W głównym menu naciskać i zwalniać przycisk W
GÓRĘ i W DÓŁ aż do wyświetlenia komunikatu
„Messages: XX” (Komunikaty: XX) na wyświetlaczu
EVIC. W przypadku wyświetlenia większej ilości komunikatów naciśnięcie przycisku SELECT (WYBÓR)
umożliwia wyświetlenie zapisanych komunikatów
ostrzegawczych. Nacisnąć i zwolnić przycisk UP (W
GÓRĘ) i DOWN (W DÓŁ), aby przewijać zapisane
komunikaty. Naciśnięcie przycisku SELECT (WYBÓR)
w przypadku braku komunikatów nie spowoduje żadnego działania.
TURN MENU OFF (Wyłączenie menu)
Wybrać żądaną funkcję z głównego menu za pomocą
przycisku W DÓŁ. Naciśnięcie przycisku SELECT
(WYBÓR) powoduje wygaszenie menu na wyświetlaczu. Naciśnięcie któregokolwiek z czterech przycisków
na kierownicy powoduje przywrócenie menu.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
31
POZNAWANIE
SAMOCHODU
USTAWIENIA SYSTEMU Uconnect
Touch™
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
KLAWISZE
Klawisze znajdują się z prawej i z lewej strony wyświetlacza Uconnect Touch™ 4.3. Dodatkowo z prawej
strony elementów sterujących klimatyzacją (w środkowej części deski rozdzielczej) znajduje się pokrętło
sterujące Scroll/Enter (Przewijanie/Zatwierdzenie).
Obracać pokrętłem sterującym, aby przewijać dostępne menu i zmieniać ustawienia (np. 30, 60, 90),
nacisnąć środkową część pokrętła jeden lub kilka razy,
aby wybrać lub zmienić wartość danego ustawienia (np.
ON, OFF).
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
PRZYCISKI
Przyciski są dostępne na wyświetlaczu Uconnect
Touch™.
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
FUNKCJE PROGRAMOWANE PRZEZ
UŻYTKOWNIKA — USTAWIENIA
SYSTEMU Uconnect Touch™ 4.3
W tym trybie Uconnect Touch™ umożliwia dostęp do
funkcji programowalnych, w które pojazd może być
wyposażony, np. Display (Wyświetlacz), Clock (Zegar),
Safety/Assistance (Bezpieczeństwo/Pomoc), Lights
(Światła), Doors & Locks (Drzwi i zamki), Heated Seats
(Podgrzewane siedzenia) (zależnie od wyposażenia),
Engine Off Operation (Wyłączanie silnika), Compass
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
32
Settings (Ustawienia kompasu), Audio (System audio) i
Phone/Bluetooth (Telefon/Bluetooth) za pośrednictwem klawiszy i przycisków.
INFORMACJA: W danej chwili może być wybrany
tylko jeden obszar ekranu dotykowego.
Naciśnięcie klawisza „Settings” („Ustawienia”) umożliwia dostęp do ekranu ustawień. Za pomocą przycisków
Strona w górę/w dół można przewijać listę opisanych
niżej ustawień. Dotknięcie przycisku umożliwi zmianę
wybranego ustawienia w sposób opisany na dalszych
stronach. (rys. 11)(rys. 12)
(rys. 11)
1 — Klawisz ustawień Uconnect Touch™ 4.3
Wyświetlacz
• Brightness (Jasność)
Ustawienia tego ekranu można zmienić, naciskając
przycisk Brightness ( Jasność). Za pomocą tego ekranu
można wybrać jasność wyświetlacza, jaka będzie aktywna przy włączonych lub wyłączonych światłach
przednich. Aby wyregulować jasność, naciskać przyciski
+ i – lub wybrać dowolny punkt na skali między przyciskami + i –, a następnie nacisnąć przycisk strzałki
wstecz.
• Mode (Tryb) (zależnie od wyposażenia)
Ustawienia tego ekranu można zmienić, naciskając
przycisk Mode (Tryb). Za pomocą tego ekranu można
wybrać jedno z automatycznych ustawień wyświetla-
cza. Aby zmienić stan ustawienia Mode (Tryb), nacisnąć
i zwolnić przycisk Day (Dzień), Night (Noc) lub Auto i
zakończyć poprzez naciśnięcie przycisku strzałki
wstecz.
• Language (Język)
Ustawienia tego ekranu można zmienić, naciskając
przycisk Language (Język). Można zmienić język dla
wszystkich funkcji wyświetlacza, także funkcje związane z trasą oraz z systemem nawigacji (zależnie od
wyposażenia). Nacisnąć przycisk German (Niemiecki),
French (Francuski), Spanish (Hiszpański), Italian (Włoski), Dutch (Holenderski) lub English (Angielski), aby
wybrać preferowany język, następnie zatwierdzić wybór naciśnięciem przycisku strzałki powrotu. Wówczas
informacje będą wyświetlane w wybranym języku.
• Units (Jednostki)
Ustawienia tego ekranu można zmienić, naciskając
przycisk Units ( Jednostki). Za pomocą tego ekranu
można wybrać jednostki miary (amerykańskie lub metryczne), które będą stosowane w układzie EVIC, liczniku przebiegu i systemie nawigacji (zależnie od wyposażenia). Po naciśnięciu US (amerykańskie) lub Metric
(metryczne) należy nacisnąć przycisk strzałki powrotu.
Wówczas informacje będą wyświetlane w wybranych
jednostkach.
(rys. 12)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
Przyciski Uconnect Touch™ 4.3
33
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
34
• Voice Response (Polecenia głosowe)
(zależnie od wyposażenia)
Ustawienia tego ekranu można zmienić, naciskając
przycisk Voice Response (Odpowiedź głosowa). Za
pomocą tego ekranu można zmienić ustawienie Voice
Response Length (Długość komunikatów głosowych).
Aby zmienić długość odpowiedzi głosowej, należy nacisnąć i zwolnić przycisk Brief (Krótka) lub Long
(Długa), a następnie nacisnąć strzałkę powrotu.
• Touch Screen Beep (Sygnał ekranu dotykowego)
Zmian w ustawieniach tego ekranu dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku Touch Screen Beep (Sygnał
ekranu dotykowego). Za pomocą tego ekranu można
włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy, jaki jest generowany przy naciskaniu przycisków wyświetlanych na
ekranie dotykowym. Aby zmienić ustawienia ekranu
Touch Screen Beep (Sygnał ekranu dotykowego), należy
nacisnąć i puścić przycisk On (Wł.) lub Off (Wył.), a
następnie nacisnąć strzałkę powrotu.
Clock (Zegar)
• Set Time (Ustawianie zegara)
Ustawienia tego ekranu można zmienić, naciskając
przycisk Set Time (Ustawianie zegara). Z poziomu tego
ekranu można wybrać ustawienia dotyczące wyświetlania godziny. Aby dokonać wyboru, należy nacisnąć
przycisk Set Time (Ustawianie zegara), ustawić godziny
i minuty za pomocą przycisków strzałek w górę i w dół,
wybrać AM (przed południem) lub PM (po południu),
wybrać system 12 lub 24-godzinny, a po zakończeniu
wszystkich czynności nacisnąć strzałkę powrotu.
• Show Time Status (Wyświetl czas)
(zależnie od wyposażenia)
Ustawienia tego ekranu można zmienić, naciskając
przycisk Show Time Status (Pokaż upływ czasu). Za
pomocą tego ekranu można włączyć lub wyłączyć zegar
cyfrowy wyświetlany na Pasku stanu. Aby zmienić ustawienia ekranu Show Time Status (Pokaż upływ czasu),
należy nacisnąć i puścić przycisk On (Wł.) lub Off
(Wył.), a następnie nacisnąć strzałkę powrotu.
• Sync Time (Synchronizacja czasu)
(zależnie od wyposażenia)
Ustawienia tego ekranu można zmienić, naciskając
przycisk Sync Time (Synchronizacja czasu). Za pomocą
tego ekranu można ustawić radioodbiornik tak, aby
automatycznie regulował zegar. Aby zmienić ustawienia
ekranu Sync Time (Synchronizacja czasu), należy nacisnąć i puścić przycisk On (Wł.) lub Off (Wył.), a następnie nacisnąć strzałkę powrotu.
Safety/Assistance (Bezpieczeństwo/Pomoc)
Światła
• Park Assist (Układ asysty przy parkowaniu)
(zależnie od wyposażenia)
Ustawienia tego ekranu można zmienić, naciskając
przycisk Park Assist (Funkcja asysty przy parkowaniu).
Układ asysty przy parkowaniu wykrywa obiekty za
pojazdem, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w
położeniu R, a prędkość pojazdu jest mniejsza niż
18 km/h. Układ może pracować w trybie Sound Only
(Tylko dźwięk) lub Sound and Display (Dźwięk i obraz).
Można go też wyłączyć (OFF). Aby zmienić status
funkcji asysty przy parkowaniu, należy nacisnąć i puścić
przycisk Off (Wył.), Sound Only (Tylko dźwięk) lub
Sound and Display (Dźwięk i obraz), a następnie nacisnąć strzałkę powrotu.
• Headlight Off Delay
(Opóźnienie wyłączania świateł przednich)
Aby zmienić ustawienie dla tego ekranu, nacisnąć przycisk Headlight Off Delay (Opóźnienie wyłączania świateł przednich). Gdy ta funkcja jest uaktywniona, światła
przednie będą pozostawać włączone po opuszczeniu
pojazdu przez czas określony przez kierowcę (możliwe
ustawienia to 0, 30, 60 i 90 sekund). Aby zmienić
ustawienie dla funkcji Headlight Off Delay (Opóźnienie
wyłączania świateł przednich), nacisnąć przycisk 0, 30,
60 lub 90 i zakończyć poprzez naciśnięcie przycisku
strzałki wstecz.
• Hill Start Assist (Funkcja asysty przy ruszaniu
pod górę) (zależnie od wyposażenia)
Ustawienia tego ekranu można zmienić, naciskając
przycisk Hill Start Assist (Funkcja asysty przy ruszaniu
pod górę). Włączenie tej funkcji powoduje, że układ
asysty przy ruszaniu pod górę (HSA) jest aktywny.
Informacje na temat działania i obsługi układu znajdują
się w części „Elektroniczny układ kontroli hamulców”
rozdziału „Uruchamianie i jazda”. Aby dokonać wyboru,
należy nacisnąć przycisk Hill Start Assist (Funkcja asysty przy ruszaniu pod górę), wybrać On (Wł.) lub Off
(Wył.), a następnie nacisnąć strzałkę powrotu.
• Illuminated Approach (Oświetlenie ułatwiające
podejście do pojazdu) (zależnie od wyposażenia)
Ustawienia tego ekranu można zmienić, naciskając
przycisk Illuminated Approach (Podejście w oświetleniu). Włączenie tej funkcji powoduje, że światła przednie włączają się i pozostają zapalone przez 0, 30, 60 lub
90 sekund po odblokowaniu drzwi za pomocą nadajnika RKE. Status funkcji „Podejście w oświetleniu”
można zmienić, naciskając przycisk 0, 30, 60 lub 90, a
następnie przycisk strzałki powrotu.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
35
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
36
• Headlights with Wipers (Światła przednie z
wycieraczkami) (zależnie od wyposażenia)
Ustawienia tego ekranu można zmienić, naciskając
przycisk Headlights with Wipers (Światła przednie z
wycieraczkami). Jeśli funkcja została włączona, a przełącznik świateł przednich znajduje się w położeniu
AUTO, światła przednie zapalą się w ciągu około 10
sekund od włączenia wycieraczek. Jeśli światła przednie
zostały włączone za pomocą tej funkcji, zostaną one
wyłączone również po wyłączeniu wycieraczek. Aby
dokonać wyboru, należy nacisnąć przycisk Headlights
with Wipers (Światła przednie z wycieraczkami), wybrać On (Wł.) lub Off (Wył.), a następnie nacisnąć
strzałkę powrotu.
• Auto High Beams “SmartBeam™”
(Automatyczne światła drogowe)
(zależnie od wyposażenia)
Aby zmienić ustawienie dla tego ekranu, nacisnąć przycisk Auto High Beams (Automatyczne światła drogowe). Gdy ta funkcja jest uaktywniona, światła drogowe będą automatycznie wyłączane w określonych
warunkach. Aby dokonać wyboru, naciskając przycisk
Auto High Beams (Automatyczne światła drogowe),
wybrać ustawienie ON (WŁ.) lub OFF (WYŁ.) i nacisnąć przycisk strzałki wstecz. Patrz „Światła/układ
SmartBeam™ (zależnie od wyposażenia)” w rozdziale
„Poznawanie samochodu” w celu uzyskania szczegółowych informacji.
• Flash Headlights with Lock (Mignięcie światłami przednimi wraz z zadziałaniem blokady
drzwi) (zależnie od wyposażenia)
Aby zmienić ustawienie dla tego ekranu, nacisnąć przycisk Flash Headlights with Lock (Mignięcie światłami
przednimi wraz z zadziałaniem blokady drzwi). Gdy ta
funkcja jest uaktywniona, przednie i tylne kierunkowskazy będą migać podczas blokowania oraz odblokowywania zamków drzwi za pomocą nadajnika zdalnego
sterowania. Aby dokonać wyboru, naciskając przycisk
Flash Headlights with Lock (Mignięcie światłami przednimi wraz z zadziałaniem blokady drzwi), wybrać ustawienie ON (WŁ.) lub OFF (WYŁ.) i nacisnąć przycisk
strzałki wstecz.
Doors & Locks (Drzwi i zamki)
• Auto Unlock on Exit (Automatyczne odblokowanie drzwi podczas wysiadania)
(zależnie od wyposażenia)
Aby zmienić ustawienie dla tego ekranu, nacisnąć przycisk Auto Unlock on Exit (Automatyczne odblokowywanie drzwi podczas wysiadania). Gdy ta funkcja jest
uaktywniona, zamki wszystkich drzwi będą odblokowywane po zatrzymaniu pojazdu, przestawieniu
dźwigni zmiany biegów w położenie P lub N i otwarciu
drzwi kierowcy. Aby dokonać wyboru, naciskając przycisk Auto Unlock on Exit (Automatyczne odblokowywanie drzwi podczas wysiadania), wybrać ustawienie
ON (WŁ.) lub OFF (WYŁ.) i nacisnąć przycisk strzałki
wstecz.
• Flash Headlights with Lock (Mignięcie światłami przednimi wraz z zadziałaniem blokady
drzwi) (zależnie od wyposażenia)
Aby zmienić ustawienie dla tego ekranu, nacisnąć przycisk Flash Lights with Lock (Mignięcie światłami wraz z
zadziałaniem blokady drzwi). Gdy ta funkcja jest uaktywniona, przednie i tylne kierunkowskazy będą migać
podczas blokowania oraz odblokowywania zamków
drzwi za pomocą nadajnika zdalnego sterowania. Aby
dokonać wyboru, naciskając przycisk Flash Lights with
Lock (Mignięcie światłami wraz z zadziałaniem blokady
drzwi), wybrać ustawienie ON (WŁ.) lub OFF (WYŁ.)
i nacisnąć przycisk strzałki wstecz.
• Remote Door Unlock Order (Kolejność zdalnego
odblokowania drzwi) (zależnie od wyposażenia)
Aby zmienić ustawienie dla tego ekranu, nacisnąć przycisk Remote Door Unlock Order (Kolejność zdalnego
odblokowywania drzwi). Gdy wybrane jest ustawienie
Unlock Driver Door Only On 1st Press (Po 1.
naciśnięciu odblokuj tylko drzwi kierowcy), po pierwszym naciśnięciu przycisku UNLOCK (Odblokuj) nadajnika zdalnego sterowania odblokowywane będą wyłącznie drzwi kierowcy. Gdy wybrane jest ustawienie
Driver Door 1st Press (Po 1. naciśnięciu odblokuj
drzwi kierowcy), w celu odblokowania drzwi pasażera
należy dwukrotnie nacisnąć przycisk UNLOCK (Odblokuj) nadajnika zdalnego sterowania. Gdy wybrane
jest ustawienie Unlock All Doors On 1st Press (Po
1. naciśnięciu odblokuj wszystkie drzwi), po pierwszym
naciśnięciu przycisku UNLOCK (Odblokuj) nadajnika
zdalnego sterowania odblokowywane będą wszystkie
drzwi.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
37
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
38
INFORMACJA: Jeśli pojazd jest wyposażony w
układ Keyless Enter-N-Go™ (pasywne otwieranie), a
elektroniczne centrum informacyjne pojazdu EVIC jest
zaprogramowane na odblokowywanie wszystkich
drzwi po 1. naciśnięciu przycisku, wszystkie drzwi będą
odblokowywane niezależnie od tego, która klamka z
czujnikiem pasywnego otwierania zostanie chwycona.
Jeśli zaprogramowano ustawienie odblokowywania
tylko drzwi kierowcy po 1. naciśnięciu przycisku, po
chwyceniu klamki drzwi kierowcy zostaną odblokowane tylko te drzwi. W przypadku uaktywnionej funkcji Passive Entry (Pasywnego otwierania), jeśli zaprogramowano ustawienie odblokowywania tylko drzwi
kierowcy po 1. naciśnięciu przycisku, dotknięcie klamki
więcej niż raz będzie skutkować wyłącznie odblokowaniem drzwi kierowcy. Gdy zaprogramowane jest ustawienie odblokowywania tylko drzwi kierowcy, w celu
odblokowania wszystkich drzwi po otwarciu drzwi
kierowcy można użyć przełącznika blokowania/
odblokowywania drzwi znajdującego się we wnętrzu
(lub nadajnika zdalnego sterowania).
• Passive Entry (Pasywne otwieranie, system Keyless Enter-N-Go™) (zależnie od wyposażenia)
Aby zmienić ustawienie dla tego ekranu, nacisnąć przycisk Passive Entry (Pasywne otwieranie). Ta funkcja
umożliwia blokowanie i odblokowywanie zamków
drzwi pojazdu bez naciskania przycisków blokowania i
odblokowywania na nadajniku zdalnego sterowania.
Aby dokonać wyboru, naciskając przycisk Passive Entry
(Pasywne otwieranie), wybrać ustawienie ON (WŁ.)
lub OFF (WYŁ.) i nacisnąć przycisk strzałki wstecz.
Więcej informacji znajduje się w części „Keyless EnterN-Go™” rozdziału „Poznawanie samochodu”.
Podgrzewane siedzenia (zależnie od
wyposażenia)
• Auto Heated Seats (Automatyczne podgrzewanie siedzeń) (zależnie od wyposażenia)
Aby zmienić ustawienie dla tego ekranu, nacisnąć przycisk Auto Heated Seats (Automatyczne podgrzewanie
siedzeń). Włączenie funkcji powoduje automatyczne
uruchomienie ogrzewania siedzenia, gdy temperatura
zewnętrzna jest niższa niż 4,4°C. Aby ustawić funkcję,
nacisnąć przycisk Auto Heated Seats (Automatyczne
podgrzewanie siedzeń), następnie wybrać opcję On
(włączone) lub Off (wyłączone) i zatwierdzić wybór
naciśnięciem strzałki powrotu.
Engine Off Options (Opcje związane z
wyłączaniem silnika)
• Headlight Off Delay (Opóźnienie wyłączania
świateł przednich)
Aby zmienić ustawienie dla tego ekranu, nacisnąć przycisk Headlight Off Delay (Opóźnienie wyłączania świateł przednich). Gdy ta funkcja jest uaktywniona, światła
przednie będą pozostawać włączone po opuszczeniu
pojazdu przez czas określony przez kierowcę (możliwe
ustawienia to 0, 30, 60 i 90 sekund). Aby zmienić
ustawienie dla funkcji Headlight Off Delay (Opóźnienie
wyłączania świateł przednich), nacisnąć przycisk 0, 30,
60 lub 90 i zakończyć poprzez naciśnięcie przycisku
strzałki wstecz.
• Engine Off Power Delay (Opóźnienie odcięcia
zasilania po wyłączeniu silnika) (zależnie od wyposażenia)
Aby zmienić ustawienie dla tego ekranu, nacisnąć przycisk Engine Off Power Delay (Opóźnienie odcięcia
zasilania po wyłączeniu silnika). Gdy ta funkcja jest
uaktywniona, przełączniki sterujące szyb, radioodtwarzacz, system Uconnect™ (zależnie od wyposażenia),
odtwarzacz DVD (zależnie od wyposażenia), elektrycznie sterowany przesuwany dach (zależnie od wyposażenia) oraz gniazda zasilania będą zasilane maksymalnie
przez 10 minut po przestawieniu wyłącznika zapłonu w
położenie OFF. Otwarcie dowolnych przednich drzwi
pojazdu spowoduje dezaktywację tej funkcji. Aby zmienić ustawienie dla funkcji Engine Off Power Delay
(Opóźnienie odcięcia zasilania po wyłączeniu silnika),
nacisnąć przycisk 0 seconds, 45 seconds, 5 minutes lub
10 minutes (0 sekund, 45 sekund, 5 minut, 10 minut) i
zakończyć poprzez naciśnięcie przycisku strzałki
wstecz.
Compass Settings (Ustawienia kompasu)
• Variance (Wariancja) (zależnie od wyposażenia)
Aby zmienić ustawienie dla tego ekranu, nacisnąć przycisk Variance (Wariancja). Wariancja kompasu to różnica między magnetycznym a geograficznym biegunem
północnym. W celu skompensowania tej różnicy należy
zastosować wariancję odpowiednią dla strefy, w której
pojazd się znajduje, bazując na mapie stref. Po ustawieniu prawidłowego parametru kompas będzie automatycznie kompensował tę różnicę i zapewniał najbardziej
dokładne wskazania.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
39
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
INFORMACJA: Trzymać materiały magnetyczne,
takie jak urządzenia iPod, telefony komórkowe, laptopy
i urządzenia radarowe, z dala od górnej części panelu
wskaźników. W tym miejscu znajduje się moduł kompasu, dlatego ww. urządzenia mogą zakłócać pracę
czujnika kompasu, co skutkowałoby nieprawidłowymi
odczytami. (rys. 13)
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 13)
Mapa wariancji kompasu
40
• Calibration (Kalibracja)
(zależnie od wyposażenia)
Aby zmienić to ustawienie, nacisnąć przycisk Calibration (Kalibracja). Ten kompas kalibruje się sam, co
eliminuje konieczność ręcznego wyzerowywania. Działanie kompasu w nowym pojeździe może wydawać się
błędne, a układ EVIC będzie wyświetlał komunikat
„CAL” (Kalibracja) do chwili skalibrowania kompasu.
Kompas można też skalibrować poprzez naciśnięcie
przycisku ON (WŁ.) i wykonanie jednego lub więcej
obrotów o 360 stopni (z dala od dużych metalowych
lub metalicznych przedmiotów), aż komunikat „CAL”
(Kalibracja) wyświetlany w układzie EVIC zniknie.
Wówczas działanie kompasu będzie prawidłowe.
wybrać dowolny punkt na skali między przyciskami + i
–, a następnie nacisnąć przycisk strzałki wstecz.
INFORMACJA: Warunkiem do poprawnego wykonania kalibracji jest płaska, pozioma nawierzchnia oraz
niewystępowanie w pobliżu dużych metalicznych
obiektów, takich jak budynki, mosty, instalacje podziemne, szyny kolejowe itp.
• Speed Adjusted Volume (Zmiana głośności wraz
ze zmianą prędkości) (zależnie od wyposażenia)
Aby zmienić ustawienie dla tego ekranu, nacisnąć przycisk Speed Adjusted Volume (Zmiana głośności wraz ze
zmianą prędkości). Zmienia głośność w zależności od
prędkości pojazdu. Aby zmienić ustawienie dla funkcji
Speed Adjusted Volume (Zmiana głośności wraz ze
zmianą prędkości), nacisnąć przycisk Off (Wył.), 1, 2 lub
3 i zakończyć poprzez naciśnięcie przycisku strzałki
wstecz.
Audio (System audio)
• Equalizer (Korektor graficzny)
(zależnie od wyposażenia)
Aby zmienić ustawienie dla tego ekranu, nacisnąć przycisk Equalizer (Korektor graficzny). Za pomocą tego
ekranu można dostosować ustawienia Bass (Tony niskie), Mid (Tony średnie) i Treble (Tony wysokie). Aby
wyregulować te ustawienia, naciskać przyciski + i – lub
INFORMACJA: Ustawienia Bass (Tony niskie), Mid
(Tony średnie) i Treble (Tony wysokie) można regulować poprzez przesuwanie palcem w górę/w dół, jak
również bezpośrednie naciśnięcie żądanego parametru.
• Balance/Fade (Balans/Rozłożenie dźwięku
przód/tył) (zależnie od wyposażenia)
Aby zmienić ustawienie dla tego ekranu, nacisnąć przycisk Balance / Fade (Balans / Rozłożenie dźwięku przód/
tył). Za pomocą tego ekranu można dostosować ustawienia Balance (Balans) oraz Fade (Rozłożenie dźwięku
przód/tył).
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
41
• Surround Sound (Dźwięk przestrzenny)
(zależnie od wyposażenia)
Aby zmienić ustawienie dla tego ekranu, nacisnąć przycisk Surround Sound (Dźwięk przestrzenny). Funkcja
zapewnia tryb symulacji dźwięku przestrzennego. Aby
dokonać wyboru, naciskając przycisk Surround Sound
(Dźwięk przestrzenny), wybrać ustawienie ON (WŁ.)
lub OFF (WYŁ.) i nacisnąć przycisk strzałki wstecz.
INFORMACJA: W danej chwili może być wybrany
tylko jeden obszar ekranu dotykowego.
URUCHAMIANIE
I JAZDA
Phone / Bluetooth (Telefon / Bluetooth)
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
• Paired Devices (Sparowane urządzenia)
Ta funkcja umożliwia wyświetlenie informacji o telefonach sparowanych z układem Telefonu / Bluetooth.
Dalsze informacje zawiera dodatek Uconnect Touch™.
• Display Mode (Tryb wyświetlania)
(zależnie od wyposażenia)
Za pomocą tego ekranu można wybrać jedno z automatycznych ustawień wyświetlacza. Aby zmienić stan
ustawienia Mode (Tryb), nacisnąć i zwolnić przycisk
Day (Dzień), Night (Noc) lub Auto i zakończyć poprzez
naciśnięcie przycisku strzałki wstecz.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
42
PROGRAMOWALNE FUNKCJE
UŻYTKOWNIKA — USTAWIENIA
SYSTEMU Uconnect Touch™ 8.4
W tym trybie Uconnect Touch™ umożliwia dostęp do
funkcji programowanych, w które pojazd może być
wyposażony, np. Display (Wyświetlacz), Clock (Zegar),
Safety/Assistance (Bezpieczeństwo/Pomoc), Lights
(Światła), Doors & Locks (Drzwi i zamki), Auto-On
Comfort (Automatyczne podgrzewanie siedzenia), Engine Off Operation (Wyłączanie silnika), Compass Settings (Ustawienia kompasu), Audio (System audio) i
Phone/Bluetooth (Telefon/Bluetooth).
Dokonując wyboru, należy przewinąć listę w górę lub w
dół, aby podświetlić żądane ustawienie, a następnie
nacisnąć je i puścić, tak aby przy tym ustawieniu pojawił
się znak zaznaczenia.
Wyświetlacz
• Display Brightness with Headlights ON
(Jasność wyświetlacza przy włączonych przednich
światłach) (zależnie od wyposażenia)
Za pomocą tego ekranu można wybrać jasność wyświetlacza, jaka będzie aktywna przy włączonych lub
wyłączonych światłach przednich. Aby wyregulować
jasność, naciskać przyciski + i – lub wybrać dowolny
punkt na skali między przyciskami + i –, a następnie
nacisnąć przycisk strzałki wstecz.
• Display Brightness with Headlights OFF (Jasność wyświetlacza przy wyłączonych przednich
światłach) (zależnie od wyposażenia)
Za pomocą tego ekranu można wybrać jasność wyświetlacza, jaka będzie aktywna przy włączonych lub
wyłączonych światłach przednich. Aby wyregulować
jasność, naciskać przyciski + i – lub wybrać dowolny
punkt na skali między przyciskami + i –, a następnie
nacisnąć przycisk strzałki wstecz.
cisk strzałki powrotu. Wówczas informacje będą wyświetlane w wybranych jednostkach.
• Set Language (Wybierz język) (zależnie od wyposażenia)
Można zmienić język dla wszystkich funkcji wyświetlacza, także funkcje związane z trasą oraz z systemem
nawigacji (zależnie od wyposażenia). Nacisnąć przycisk
German (Niemiecki), French (Francuski), Spanish (Hiszpański), Italian (Włoski), Dutch (Holenderski) lub
English (Angielski), aby wybrać preferowany język, następnie zatwierdzić wybór naciśnięciem przycisku
strzałki powrotu. Wówczas informacje będą wyświetlane w wybranym języku.
• Touchscreen Beep (Sygnał dźwiękowy ekranu
dotykowego)
Za pomocą tego ekranu można włączyć lub wyłączyć
sygnał dźwiękowy, jaki jest generowany przy naciskaniu
przycisków wyświetlanych na ekranie dotykowym. Aby
zmienić ustawienia ekranu Touch Screen Beep (Sygnał
ekranu dotykowego), należy nacisnąć i puścić przycisk
On (Wł.) lub Off (Wył.), a następnie nacisnąć strzałkę
powrotu.
• Units (Jednostki) (zależnie od wyposażenia)
Za pomocą tego ekranu można wybrać jednostki miary
(amerykańskie lub metryczne), które będą stosowane
w układzie EVIC, liczniku przebiegu i systemie nawigacji
(zależnie od wyposażenia). Po naciśnięciu US (amerykańskie) lub Metric (metryczne) należy nacisnąć przy-
• Voice Response Length (Długość komunikatów
głosowych) (zależnie od wyposażenia)
Za pomocą tego ekranu można zmienić ustawienie
Voice Response Length (Długość komunikatów głosowych). Aby zmienić długość komunikatu głosowego,
nacisnąć i zwolnić przycisk Brief (Krótka) lub Long
(Długa), następnie nacisnąć strzałkę powrotu.
• Navigation Turn-By-Turn in Cluster (Podpowiedzi układu nawigacji na zestawie wskaźników)
(zależnie od wyposażenia)
Po włączeniu tej funkcji podpowiedzi dotyczące zakrętów będą pojawiać się na wyświetlaczu zgodnie z zaprogramowaną trasą, gdy pojazd będzie zbliżał się do
wyznaczonych punktów. Aby dokonać wyboru, nacisnąć przycisk Navigation Turn-By-Turn in Cluster (Podpowiedzi systemu nawigacji na zestawie wskaźników),
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
43
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
44
wybrać ustawienie On (włączone) lub Off (wyłączone)
i nacisnąć strzałkę powrotu.
Clock (Zegar)
• Sync Time with GPS (Synchronizacja czasu za
pomocą systemu GPS) (zależnie od wyposażenia)
Za pomocą tego ekranu można ustawić radioodbiornik
tak, aby automatycznie regulował zegar. Aby zmienić
ustawienia ekranu Sync Time (Synchronizacja czasu),
należy nacisnąć i puścić przycisk On (Wł.) lub Off
(Wył.), a następnie nacisnąć strzałkę powrotu.
• Set Time Hours (Ustaw godzinę)
Z poziomu tego ekranu można wybrać ustawienia dotyczące wyświetlania godziny. Aby dokonać wyboru,
nacisnąć przycisk Set Time (Ustaw godzinę), ustawić
zegar (godziny) przyciskami do góry i do dołu, następnie zatwierdzić ustawienie naciśnięciem strzałki powrotu.
• Set Time Minutes (Ustaw minuty)
Z poziomu tego ekranu można wybrać ustawienia dotyczące wyświetlania godziny. Aby dokonać wyboru,
nacisnąć przycisk Set Time (Ustaw godzinę), ustawić
zegar (minuty) przyciskami do góry i do dołu, następnie
zatwierdzić ustawienie naciśnięciem strzałki powrotu.
• Time Format (Format czasu)
Z poziomu tego ekranu można wybrać ustawienia dotyczące wyświetlania godziny. Aby dokonać wyboru,
nacisnąć przycisk Set Time (Ustaw godzinę), ustawić
12 hr (format 12-godzinny) lub 24 hr (format 24godzinny), następnie zatwierdzić ustawienie naciśnięciem strzałki powrotu.
• Show Time in Status Bar (Pokaż czas na Pasku
stanu) (zależnie od wyposażenia)
Za pomocą tego ekranu można włączyć lub wyłączyć
zegar cyfrowy wyświetlany na Pasku stanu. Aby zmienić
ustawienia ekranu Show Time Status (Pokaż upływ
czasu), należy nacisnąć i puścić przycisk On (Wł.) lub
Off (Wył.), a następnie nacisnąć strzałkę powrotu.
Safety/Assistance (Bezpieczeństwo/Pomoc)
• Park Assist (Układ asysty przy parkowaniu) (zależnie od wyposażenia)
Układ asysty przy parkowaniu wykrywa obiekty za
pojazdem, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w
położeniu R, a prędkość pojazdu jest mniejsza niż
18 km/h. Układ może pracować w trybie Sound Only
(Tylko dźwięk) lub Sound and Display (Dźwięk i obraz).
Można go też wyłączyć (OFF). Aby zmienić status
funkcji asysty przy parkowaniu, należy nacisnąć i puścić
przycisk Off (Wył.), Sound Only (Tylko dźwięk) lub
Sound and Display (Dźwięk i obraz), a następnie nacisnąć strzałkę powrotu.
• Parkview Backup Camera (Kamera cofania)
(zależnie od wyposażenia)
Pojazd może być wyposażony w kamerę cofania
ParkView®, która umożliwia obserwowanie obszaru za
pojazdem na ekranie, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu R. Obraz będzie wyświetlany na
ekranie dotykowym radioodbiornika wraz z ostrzeżeniem „check entire surroundings” (kontrolować całe
otoczenie) pokazywanym w górnej części ekranu. Komunikat zniknie po pięciu sekundach. Kamera
ParkView® znajduje się w tylnej części pojazdu, nad
tylną tablicą rejestracyjną. Aby dokonać wyboru, należy
nacisnąć przycisk Parkview Backup Camera (Kamera
cofania), wybrać On (włączona) lub Off (wyłączona),
następnie nacisnąć strzałkę powrotu.
• Hill Start Assist (Funkcja asysty przy ruszaniu
pod górę) (zależnie od wyposażenia)
Włączenie tej funkcji powoduje, że układ asysty przy
ruszaniu pod górę (HSA) jest aktywny. Informacje na
temat działania i obsługi układu znajdują się w części
„Elektroniczny układ kontroli hamulców” rozdziału
„Uruchamianie i jazda”. Aby dokonać wyboru, należy
nacisnąć przycisk Hill Start Assist (Funkcja asysty przy
ruszaniu pod górę), wybrać On (Wł.) lub Off (Wył.), a
następnie nacisnąć strzałkę powrotu.
Światła
• Headlight Off Delay (Opóźnienie wyłączania
świateł przednich)
Gdy ta funkcja jest uaktywniona, światła przednie będą
pozostawać włączone po opuszczeniu pojazdu przez
czas określony przez kierowcę (możliwe ustawienia to
0, 30, 60 i 90 sekund). Aby zmienić ustawienie dla
funkcji Headlight Off Delay (Opóźnienie wyłączania
świateł przednich), nacisnąć przycisk 0, 30, 60 lub 90 i
zakończyć poprzez naciśnięcie przycisku strzałki
wstecz.
• Headlight Illumination on Approach (Oświetlenie ułatwiające podejście do pojazdu) (zależnie od
wyposażenia)
Włączenie tej funkcji powoduje, że światła przednie
włączają się i pozostają zapalone przez 0, 30, 60 lub 90
sekund po odblokowaniu drzwi za pomocą nadajnika
RKE. Status funkcji „Podejście w oświetleniu” można
zmienić, naciskając przycisk 0, 30, 60 lub 90, a następnie
przycisk strzałki powrotu.
• Headlights with Wipers (Światła przednie z
wycieraczkami) (zależnie od wyposażenia)
Jeśli funkcja została włączona, a przełącznik świateł
przednich znajduje się w położeniu AUTO, światła
przednie zapalą się w ciągu około 10 sekund od włączenia wycieraczek. Jeśli światła przednie zostały włączone
za pomocą tej funkcji, zostaną one wyłączone również
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
45
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
46
po wyłączeniu wycieraczek. Aby dokonać wyboru, należy nacisnąć przycisk Headlights with Wipers (Światła
przednie z wycieraczkami), wybrać On (Wł.) lub Off
(Wył.), a następnie nacisnąć strzałkę powrotu.
• Auto Dim High Beams “SmartBeam™” (Automatyczne przełączanie świateł drogowych na
światła mijania) (zależnie od wyposażenia)
Gdy ta funkcja jest uaktywniona, światła drogowe będą
automatycznie wyłączane w określonych warunkach.
Aby dokonać wyboru, naciskając przycisk Auto High
Beams (Automatyczne światła drogowe), wybrać ustawienie ON (WŁ.) lub OFF (WYŁ.) i nacisnąć przycisk
strzałki wstecz. Patrz „Światła/układ SmartBeam™ (zależnie od wyposażenia)” w rozdziale „Poznawanie samochodu” w celu uzyskania szczegółowych informacji.
• Headlight Dipped Beam (Traffic Changeover)
(Obniżenie wiązki świateł przednich w krajach o
ruchu lewostronnym/prawostronnym)
(zależnie od wyposażenia)
Światła mijania w większym stopniu ograniczają górną
część wiązki światła — większość wiązki światła jest
kierowana w dół oraz w prawo (w krajach o ruchu
prawostronnym) lub w lewo (w krajach o ruchu lewostronnym), tak aby zapewniać bezpieczną widoczność
drogi bez oślepiania kierowców pojazdów jadących z
naprzeciwka.
• Flash Headlights With Lock (Mignięcie przednimi światłami wraz z zadziałaniem blokady
drzwi) (zależnie od wyposażenia)
Gdy ta funkcja jest uaktywniona, przednie i tylne kierunkowskazy będą migać podczas blokowania oraz odblokowywania zamków drzwi za pomocą nadajnika
zdalnego sterowania. Aby dokonać wyboru, naciskając
przycisk Flash Headlights with Lock (Mignięcie światłami przednimi wraz z zadziałaniem blokady drzwi),
wybrać ustawienie ON (WŁ.) lub OFF (WYŁ.) i nacisnąć przycisk strzałki wstecz.
Doors & Locks (Drzwi i zamki)
• Auto Unlock on Exit (Automatyczne odblokowanie drzwi podczas wysiadania) (zależnie od
wyposażenia)
Gdy ta funkcja jest uaktywniona, zamki wszystkich
drzwi będą odblokowywane po zatrzymaniu pojazdu,
przestawieniu dźwigni zmiany biegów w położenie P
(zależnie od wyposażenia) lub N i otwarciu drzwi
kierowcy. Aby dokonać wyboru, naciskając przycisk
Auto Unlock on Exit (Automatyczne odblokowywanie
drzwi podczas wysiadania), wybrać ustawienie ON
(WŁ.) lub OFF (WYŁ.) i nacisnąć przycisk strzałki
wstecz.
• Flash Headlights with Lock (Mignięcie światłami przednimi wraz z zadziałaniem blokady
drzwi) (zależnie od wyposażenia)
Gdy ta funkcja jest uaktywniona, przednie i tylne kierunkowskazy będą migać podczas blokowania oraz odblokowywania zamków drzwi za pomocą nadajnika zdalnego
sterowania. Aby dokonać wyboru, naciskając przycisk
Flash Lights with Lock (Mignięcie światłami wraz z zadziałaniem blokady drzwi), wybrać ustawienie ON (WŁ.)
lub OFF (WYŁ.) i nacisnąć przycisk strzałki wstecz.
• 1st Press of Key Fob Unlocks (1. naciśnięcie
przycisku odblokowania na nadajniku) (zależnie
od wyposażenia)
Gdy wybrane jest ustawienie Unlock Driver Door
Only On 1st Press (Po 1. naciśnięciu odblokuj tylko
drzwi kierowcy), po pierwszym naciśnięciu przycisku
UNLOCK (Odblokuj) nadajnika zdalnego sterowania
odblokowywane będą wyłącznie drzwi kierowcy. Gdy
wybrane jest ustawienie Driver Door 1st Press (Po 1.
naciśnięciu odblokuj drzwi kierowcy), w celu odblokowania drzwi pasażera należy dwukrotnie nacisnąć przycisk UNLOCK (Odblokuj) nadajnika zdalnego sterowania. Gdy wybrane jest ustawienie Unlock All Doors
On 1st Press (Po 1. naciśnięciu odblokuj wszystkie
drzwi), po pierwszym naciśnięciu przycisku UNLOCK
(Odblokuj) nadajnika zdalnego sterowania odblokowywane będą wszystkie drzwi.
INFORMACJA: Jeśli pojazd jest wyposażony w
układ Keyless Enter-N-Go™ (pasywne otwieranie), a
elektroniczne centrum informacyjne pojazdu EVIC jest
zaprogramowane na odblokowywanie wszystkich
drzwi po 1. naciśnięciu przycisku, wszystkie drzwi będą
odblokowywane niezależnie od tego, która klamka z
czujnikiem pasywnego otwierania zostanie chwycona.
Jeśli zaprogramowano ustawienie odblokowywania
tylko drzwi kierowcy po 1. naciśnięciu przycisku, po
chwyceniu klamki drzwi kierowcy zostaną odblokowane tylko te drzwi. W przypadku uaktywnionej funkcji Passive Entry (Pasywnego otwierania), jeśli zaprogramowano ustawienie odblokowywania tylko drzwi
kierowcy po 1. naciśnięciu przycisku, dotknięcie klamki
więcej niż raz będzie skutkować wyłącznie odblokowaniem drzwi kierowcy. Gdy zaprogramowane jest ustawienie odblokowywania tylko drzwi kierowcy, w celu
odblokowania wszystkich drzwi po otwarciu drzwi
kierowcy można użyć przełącznika blokowania/
odblokowywania drzwi znajdującego się we wnętrzu
(lub nadajnika zdalnego sterowania).
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
47
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
48
• Passive Entry (Pasywne otwieranie) (zależnie od
wyposażenia)
Ta funkcja umożliwia blokowanie i odblokowywanie
zamków drzwi pojazdu bez naciskania przycisków blokowania i odblokowywania na nadajniku zdalnego sterowania. Aby dokonać wyboru, naciskając przycisk Passive Entry (Pasywne otwieranie), wybrać ustawienie
ON (WŁ.) lub OFF (WYŁ.) i nacisnąć przycisk strzałki
wstecz. Więcej informacji znajduje się w części „Keyless Enter-N-Go™” rozdziału „Poznawanie samochodu”.
Engine Off Options (Opcje związane z
wyłączaniem silnika)
• Engine Off Power Delay (Opóźnienie odcięcia
zasilania po wyłączeniu silnika)
Gdy ta funkcja jest uaktywniona, przełączniki sterujące
szyb, radioodtwarzacz, system Uconnect™ (zależnie
od wyposażenia), odtwarzacz DVD (zależnie od wyposażenia), elektrycznie sterowany przesuwany dach (zależnie od wyposażenia) oraz gniazda zasilania będą
zasilane maksymalnie przez 10 minut po przestawieniu
wyłącznika zapłonu w położenie OFF. Otwarcie dowolnych przednich drzwi pojazdu spowoduje dezaktywację
tej funkcji. Aby zmienić ustawienie dla funkcji Engine
Off Power Delay (Opóźnienie odcięcia zasilania po
wyłączeniu silnika), nacisnąć przycisk 0 seconds, 45
seconds, 5 minutes lub 10 minutes (0 sekund, 45
sekund, 5 minut, 10 minut) i zakończyć poprzez naciśnięcie przycisku strzałki wstecz.
• Headlight Off Delay (Opóźnienie wyłączania
przednich świateł) (zależnie od wyposażenia)
Gdy ta funkcja jest uaktywniona, światła przednie będą
pozostawać włączone po opuszczeniu pojazdu przez
czas określony przez kierowcę (możliwe ustawienia to
0, 30, 60 i 90 sekund). Aby zmienić ustawienie dla
funkcji Headlight Off Delay (Opóźnienie wyłączania
świateł przednich), nacisnąć przycisk 0, 30, 60 lub 90 i
zakończyć poprzez naciśnięcie przycisku strzałki
wstecz.
Compass Settings (Ustawienia kompasu)
• Variance (Wariancja) (zależnie od wyposażenia)
Wariancja kompasu to różnica między magnetycznym a
geograficznym biegunem północnym. W celu skompensowania tej różnicy należy zastosować wariancję odpowiednią dla strefy, w której pojazd się znajduje, bazując
na mapie stref. Po ustawieniu prawidłowego parametru
kompas będzie automatycznie kompensował tę różnicę
i zapewniał najbardziej dokładne wskazania.
INFORMACJA: Trzymać materiały magnetyczne,
takie jak urządzenia iPod, telefony komórkowe, laptopy
i urządzenia radarowe, z dala od górnej części panelu
wskaźników. W tym miejscu znajduje się moduł kompasu, dlatego ww. urządzenia mogą zakłócać pracę
czujnika kompasu, co skutkowałoby nieprawidłowymi
odczytami. (rys. 14)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 14)
Mapa wariancji kompasu
49
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
50
• Perform Compass Calibration (Wykonaj kalibrację kompasu) (zależnie od wyposażenia)
Aby zmienić to ustawienie, nacisnąć przycisk Calibration (Kalibracja). Ten kompas kalibruje się sam, co
eliminuje konieczność ręcznego wyzerowywania. Działanie kompasu w nowym pojeździe może wydawać się
błędne, a układ EVIC będzie wyświetlał komunikat
„CAL” (Kalibracja) do chwili skalibrowania kompasu.
Kompas można też skalibrować poprzez naciśnięcie
przycisku ON (WŁ.) i wykonanie jednego lub więcej
obrotów o 360 stopni (z dala od dużych metalowych
lub metalicznych przedmiotów), aż komunikat „CAL”
(Kalibracja) wyświetlany w układzie EVIC zniknie.
Wówczas działanie kompasu będzie prawidłowe.
Audio (System audio)
• Balance/Fade (Balans/Rozłożenie dźwięku
przód/tył) (zależnie od wyposażenia)
Za pomocą tego ekranu można dostosować ustawienia
Balance (Balans) oraz Fade (Rozłożenie dźwięku przód/
tył).
• Equalizer (Korektor graficzny)
(zależnie od wyposażenia)
Za pomocą tego ekranu można dostosować ustawienia
Bass (Tony niskie), Mid (Tony średnie) i Treble (Tony
wysokie). Aby wyregulować te ustawienia, naciskać
przyciski + i – lub wybrać dowolny punkt na skali
między przyciskami + i –, a następnie nacisnąć przycisk
strzałki wstecz.
INFORMACJA: Ustawienia Bass (Tony niskie), Mid
(Tony średnie) i Treble (Tony wysokie) można regulować poprzez przesuwanie palcem w górę/w dół, jak
również bezpośrednie naciśnięcie żądanego parametru.
• Speed Adjusted Volume (Zmiana głośności wraz
ze zmianą prędkości) (zależnie od wyposażenia)
Zmienia głośność w zależności od prędkości pojazdu.
Aby zmienić ustawienie dla funkcji Speed Adjusted
Volume (Zmiana głośności wraz ze zmianą prędkości),
nacisnąć przycisk Off (Wył.), 1, 2 lub 3 i zakończyć
poprzez naciśnięcie przycisku strzałki wstecz.
• Music Info Cleanup (Porządkowanie informacji
o plikach muzycznych) (zależnie od wyposażenia)
Ta funkcja pomaga organizować pliki muzyczne, tak aby
maksymalnie ułatwić poruszanie się po kolekcji utworów. Aby dokonać wyboru, naciskając przycisk Music
Info Cleanup (Porządkowanie informacji o plikach muzycznych), wybrać ustawienie ON (WŁ.) lub OFF
(WYŁ.) i nacisnąć przycisk strzałki wstecz.
Phone / Bluetooth (Telefon / Bluetooth)
• Paired Devices (Sparowane urządzenia)
Ta funkcja umożliwia wyświetlenie informacji o telefonach sparowanych z układem Telefonu / Bluetooth.
Dalsze informacje zawiera dodatek Uconnect Touch™.
SIEDZENIA
Siedzenia są częścią systemu zabezpieczenia użytkowników pojazdu.
OSTRZEŻENIE!
• Jazda w przestrzeni bagażowej wewnątrz lub na zewnątrz pojazdu jest niebezpieczna.W razie kolizji osoby podróżujące w
tych obszarach są bardziej narażone na poważne
urazy lub nawet śmierć.
• Nie wolno przewozić pasażerów w żadnym
miejscu pojazdu, które nie jest wyposażone w
siedzenia i pasy bezpieczeństwa. W razie kolizji
osoby podróżujące w tych obszarach są bardziej
narażone na poważne urazy lub nawet śmierć.
• Wszyscy pasażerowie i kierowca muszą siedzieć w swoich siedzeniach przypięci prawidłowo
pasami bezpieczeństwa.
Regulacja położenia siedzenia do przodu – do
tyłu
Położenie siedzenia można zmieniać, przesuwając je
zarówno do przodu, jak i do tyłu. Pchnięcie przełącznika siedzenia do przodu lub do tyłu powoduje jego
przesunięcie zgodnie z kierunkiem ruchu przełącznika.
Po osiągnięciu żądanej pozycji należy zwolnić przełącznik.
Regulacja położenia siedzenia w górę – w dół
Wysokość siedzenia można regulować, przesuwając je
w górę lub w dół. Pociągnięcie przełącznika siedzenia w
górę lub naciśnięcie go powoduje jego przesunięcie
zgodnie z kierunkiem ruchu przełącznika. Po osiągnięciu żądanej pozycji należy zwolnić przełącznik.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
ELEKTRYCZNIE REGULOWANE SIEDZENIE
KIEROWCY (zależnie od wyposażenia)
Przełącznik fotela regulowanego elektrycznie znajduje
się po zewnętrznej stronie fotela przy podłodze. Za
pomocą tego przełącznika można sterować ruchem
siedzenia w górę, w dół, do przodu, do tyłu, a także
przechylać siedzenie.(rys. 15)
DANE
TECHNICZNE
(rys. 15)
Przełącznik siedzenia regulowanego elektrycznie
SPIS
TREŚCI
51
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
52
Przechylanie siedzenia w górę lub w dół
Kąt nachylenia siedziska można regulować w czterech
kierunkach. Pociągnięcie przedniej lub tylnej części
przełącznika siedzenia w górę lub jej naciśnięcie powoduje ruch siedziska zgodnie z kierunkiem ruchu przełącznika. Po osiągnięciu żądanej pozycji należy zwolnić
przełącznik.
OSTRZEŻENIE!
• Regulowanie siedzenia w trakcie
jazdy jest niebezpieczne. Przesuwanie
siedzenia w trakcie jazdy może doprowadzić do
utraty kontroli i poważnego urazu lub śmierci.
• Siedzenia należy regulować na postoju, przed
zapięciem pasów bezpieczeństwa. Źle wyregulowane pasy bezpieczeństwa mogą być przyczyną
poważnych obrażeń lub śmierci.
• W trakcie jazdy oparcie nie może być odchylone tak, że pas barkowy nie dotyka klatki piersiowej.Wyślizgnięcie się pod pasem w momencie
kolizji grozi poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
Nie wkładać żadnych przedmiotów pod
elektrycznie regulowane siedzenia ani
nie blokować ich ruchu, ponieważ grozi
to uszkodzeniem układu regulacji siedzeń. Przesuw siedzenia może zostać ograniczony wskutek
zatrzymania ruchu przez przeszkodę.
ELEKTRYCZNA REGULACJA PODPARCIA
ODCINKA LĘDŹWIOWEGO (zależnie od
wyposażenia)
Przełącznik elektrycznej regulacji podparcia odcinka
lędźwiowego znajduje się po zewnętrznej stronie siedzenia kierowcy. Przesunąć przełącznik do przodu, aby
zwiększyć podparcie odcinka lędźwiowego. Przesunąć
przełącznik do tyłu, aby zmniejszyć podparcie odcinka
lędźwiowego. Przesunięcie przełącznika w górę lub w
dół spowoduje podniesienie lub opuszczenie
podparcia.(rys. 16)
PODGRZEWANE SIEDZENIA (zależnie od
wyposażenia)
W niektórych modelach przednie siedzenia kierowcy i
pasażera mogą być wyposażone w elementy grzejne
umieszczone zarówno w siedziskach, jak i oparciach.
Podgrzewaniem siedzeń przednich steruje się za pomocą systemu Uconnect Touch™.
OSTRZEŻENIE!
• Osoby, które ze względu na dojrzały
wiek, przewlekłe choroby, cukrzycę,
uszkodzenia kręgosłupa, przyjmowanie określonych leków, nadużywanie alkoholu, wyczerpanie
fizyczne lub inne przyczyny fizyczne nie są w
stanie odczuwać bólu skóry, muszą zachować
szczególną ostrożność podczas korzystania z
ogrzewania siedzenia. Może to doprowadzić do
oparzeń nawet przy niskich temperaturach,
zwłaszcza w przypadku korzystania z ogrzewania przez dłuższy czas.
(Kontynuacja)
(Kontynuacja)
• Na siedzeniu ani oparciu siedzenia nie wolno
umieszczać przedmiotów, których powłoka izolowałaby powierzchnię siedzenia, takich jak koc
lub poduszka.W przeciwnym razie może dojść do
przegrzania elementu grzejnego. Siedzenie w
przegrzanym siedzeniu może doprowadzić do
poważnych oparzeń spowodowanych zwiększoną
temperaturą siedziska.
Pojazdy wyposażone w system Uconnect
Touch™ 4.3:
Nacisnąć klawisz CLIMATE (Klimatyzacja) po lewej
stronie ekranu Uconnect Touch™, aby przejść do
ekranu sterowania klimatyzacją.
Nacisnąć przycisk siedzenia kierowcy („Driver”) lub pasażera („Pass”), znajdujący się na
wyświetlaczu systemu Uconnect Touch™,
aby włączyć podgrzewanie z dużą intensywnością (HI).
Dotknąć przycisku po raz drugi, aby włączyć podgrzewanie z małą intensywnością (LO). Dotknąć przycisku
po raz trzeci, aby wyłączyć podgrzewanie (OFF).
(rys. 16)
Przełącznik elektrycznej regulacji podparcia
odcinka lędźwiowego
W przypadku wybrania dużej intensywności podgrzewania element grzejny zapewni podwyższony poziom
ciepła przez pierwsze cztery minuty działania. Po tym
czasie wydajność grzewcza spadnie do normalnego
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
53
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
poziomu ogrzewania z dużą intensywnością. W przypadku wybrania dużej intensywności podgrzewania system automatycznie przełączy intensywność ogrzewania na niską po maksymalnie 30 minutach
nieprzerwanego działania. Wówczas ekran zmieni się z
HI na LO, sygnalizując zmianę. Najdalej po 30 minutach
pracy w trybie LO ogrzewanie wyłączy się automatycznie.
Pojazdy wyposażone w system Uconnect
Touch™ 8.4 i 8.4 Nav
Dotknąć przycisku „Controls” („Elementy sterujące”)
na ekranie Uconnect Touch™.(rys. 17)
Nacisnąć przycisk siedzenia kierowcy („Driver”) lub pasażera („Pass”), aby włączyć podgrzewanie z dużą intensywnością. Dotknąć
przycisku po raz drugi, aby włączyć podgrzewanie z małą intensywnością (LO). Dotknąć przycisku
po raz trzeci, aby wyłączyć podgrzewanie (OFF).
(rys. 18)
INFORMACJA: Po wybraniu ustawienia ogrzewania
ciepło będzie odczuwalne w ciągu 2–5 minut.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 17)
Przycisk Controls (Elementy sterujące)
54
(rys. 18)
Przyciski sterujące podgrzewanymi siedzeniami
RĘCZNA REGULACJA PRZEDNIEGO
SIEDZENIA
W modelach wyposażonych w siedzenia regulowane
ręcznie siedzenia kierowcy i pasażera można przesuwać do przodu lub do tyłu, używając do tego celu
drążka umieszczonego z przodu siedziska, przy
podłodze.(rys. 19)
Siedząc w fotelu, unieść drążek i przesunąć siedzenie
do przodu lub do tyłu. Po osiągnięciu żądanej pozycji
puścić drążek. Następnie, wykorzystując siłę nacisku
własnego ciała, przesunąć się na siedzeniu do przodu i
do tyłu, aby sprawdzić, czy regulatory zablokowały się
w swoim położeniu.
OSTRZEŻENIE!
• Regulowanie siedzenia w trakcie
jazdy jest niebezpieczne. Przesuwanie
siedzenia w trakcie jazdy może doprowadzić do
utraty kontroli i poważnego urazu lub śmierci.
• Siedzenia należy regulować na postoju, przed
zapięciem pasów bezpieczeństwa. Źle wyregulowane pasy bezpieczeństwa mogą być przyczyną
poważnych obrażeń lub śmierci.
REGULACJA OPARCIA
Dźwignia regulacji odchylenia znajduje się po zewnętrznej stronie siedzenia. Aby pochylić siedzenie, należy
lekko pochylić się do przodu, podnieść dźwignię,
oprzeć się tak, aby oparcie znalazło się w żądanej
pozycji i puścić dźwignię. Aby ustawić oparcie prosto,
należy pochylić się do przodu i unieść dźwignię. Zwolnić dźwignię, gdy oparcie znajdzie się w pozycji
pionowej.(rys. 20)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 19)
Ręczna regulacja siedzenia
55
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
OSTRZEŻENIE!
• Regulowanie siedzenia w trakcie
jazdy jest niebezpieczne. Nagły ruch siedzenia może spowodować utratę panowania nad
pojazdem. Ułożenie pasa bezpieczeństwa może
stać się nieprawidłowe,co grozi poważnymi obrażeniami. Regulować siedzenie tylko w trakcie postoju samochodu.
• W trakcie jazdy oparcie nie może być odchylone tak, że pas barkowy nie dotyka klatki piersiowej.Wyślizgnięcie się pod pasem w momencie
kolizji grozi poważnymi obrażeniami lub nawet
śmiercią. Odchylać oparcie tylko w trakcie postoju samochodu.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
REGULACJA WYSOKOŚCI SIEDZENIA
KIEROWCY
Dźwignia regulacji wysokości siedzenia znajduje się po
zewnętrznej stronie siedzenia. Aby podnieść siedzenie,
należy podnieść dźwignię. Opuszczenie dźwigni powoduje obniżenie siedzenia. Całkowity zakres regulacji
siedzenia wynosi około 55 mm.(rys. 21)
PRZEDNIE SIEDZENIE PASAŻERA
SKŁADANE NA PŁASKO (zależnie od
wyposażenia)
Ta funkcja umożliwia powiększenie przedziału ładunkowego. Kiedy siedzenie jest złożone na płasko, zwiększona zostaje powierzchnia ładunkowa podłogi (dzięki
temu długi ładunek może sięgać od tylnej klapy do
panelu wskaźników). Tylna powierzchnia składanego na
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 20)
(rys. 21)
Zwalnianie oparcia
56
Dźwignia regulacji wysokości siedzenia
płasko siedzenia jest twarda. Podczas postoju, kiedy
siedzenie jest złożone na płasko, można ją wykorzystać
jako powierzchnię roboczą.(rys. 22)
Do składania i rozkładania siedzenia służy dźwignia
regulacji odchylenia.
OSTRZEŻENIE!
Regulowanie siedzenia w trakcie jazdy
jest niebezpieczne. Nagły ruch siedzenia
może spowodować utratę panowania nad pojazdem.Regulować siedzenie tylko w trakcie postoju
samochodu.
(rys. 22)
Siedzenie złożone na płasko
ZAGŁÓWKI
Zadaniem zagłówków jest zmniejszenie ryzyka obrażeń
przez ograniczenie ruchu głowy na wypadek zderzenia
tylnego. Zagłówek należy wyregulować tak, aby jego
górna część sięgała powyżej ucha.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
OSTRZEŻENIE!
Wszystkie zagłówki należy prawidłowo
wyregulować, zanim użytkownicy pojazdu zajmą miejsca i kierowca uruchomi samochód. Nie wolno regulować zagłówków w czasie
jazdy. Jazda z nieprawidłowo wyregulowanymi
zagłówkami lub bez zagłówków grozi poważnymi
obrażeniami lub śmiercią w razie wypadku.
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
Aktywne zagłówki (AHR) — Przednie
siedzenia
Aktywne zagłówki wyglądają jak zagłówki pasywne, ale
mają wbudowane elementy zmieniające ich właściwości
podczas uderzenia. Pojazdy z takimi zagłówkami nie są
w żaden sposób oznakowane, należy zatem sprawdzić
zagłówki wzrokowo, aby określić ich typ. Zagłówek
zostaje rozdzielony na dwie części: przednia część
składa się z miękkiej pianki i wykładziny, tylna część to
plastik pełniący funkcję obudowy.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
W momencie uruchomienia aktywnego zagłówka przy
uderzeniu w tył pojazdu przednia część zagłówka wysuwa się do przodu, aby zmniejszyć odległość między
SPIS
TREŚCI
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
57
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
tyłem głowy a zagłówkiem. Działanie systemu zapobiega obrażeniom lub zmniejsza obrażenia kierowcy i
pasażera z przodu powstałe w wyniku uderzenia w tył
pojazdu. Więcej informacji znajduje się w części „System zabezpieczeń” rozdziału „Bezpieczeństwo”.
Aby podnieść zagłówek, należy go pociągnąć w górę. W
celu obniżenia zagłówka należy nacisnąć przycisk
umieszczony u jego podstawy i popchnąć zagłówek w
dół.(rys. 23)
W celu zwiększenia komfortu zagłówki można przechylać do przodu lub do tyłu. Aby przechylić zagłówek
bliżej tyłu głowy, należy pociągnąć podstawę zagłówka
do przodu. Aby odsunąć zagłówek od głowy, należy
popchnąć jego podstawę do tyłu.(rys. 24)(rys. 25)
(rys. 24)
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
Aktywny zagłówek (pozycja normalna)
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 23)
(rys. 25)
Przycisk
58
Aktywny zagłówek (przechylony)
INFORMACJA:
• Zagłówki można wymontować wyłącznie w celu
przeprowadzenia naprawy i może to zrobić tylko
wykwalifikowany mechanik. Jeśli któryś z zagłówków
wymaga wymontowania, należy zwrócić się do autoryzowanego dealera.
• W przypadku aktywacji aktywnego zagłówka należy
zapoznać się z punktami „System zabezpieczeń/
Dodatkowe aktywne zagłówki (AHR)/Przywracanie
położenia początkowego aktywnych zagłówków
(AHR)” w rozdziale „Bezpieczeństwo”.
OSTRZEŻENIE!
• Nie umieszczać na aktywnych zagłówkach żadnych przedmiotów (płaszczy, pokrowców na siedzenia, przenośnych odtwarzaczy DVD). Przedmioty te mogą zakłócić
działanie aktywnych zagłówków i w razie kolizji
stać się przyczyną poważnego urazu lub śmierci.
(Kontynuacja)
(Kontynuacja)
• Aktywacja funkcji zagłówka AHR może nastąpić wskutek uderzenia ręką, stopą lub luźnym
bagażem. Aby uniknąć przypadkowej aktywacji
zagłówka AHR, należy się upewnić, że przewożony bagaż jest zabezpieczony. Luźny ładunek
mógłby uderzyć w zagłówek podczas gwałtownego hamowania. Niezastosowanie się do tego
ostrzeżenia może spowodować obrażenia ciała w
razie aktywacji funkcji zagłówka AHR.
Zagłówki — drugi rząd siedzeń
Tylne siedzenia są wyposażone w regulowane zagłówki.
Aby podnieść zagłówek, należy go pociągnąć w górę. W
celu obniżenia zagłówka należy nacisnąć przycisk
umieszczony u jego podstawy i popchnąć zagłówek w
dół. (rys. 26)
INFORMACJA:
• Zagłówki można wymontować wyłącznie w celu
przeprowadzenia naprawy i może to zrobić tylko
wykwalifikowany mechanik. Jeśli któryś z zagłówków
wymaga wymontowania, należy zwrócić się do autoryzowanego dealera.
• Informacja dotycząca prawidłowego poprowadzenia
paska mocującego fotelik dziecięcy została zawarta w
punkcie „System zabezpieczeń” w rozdziale „Bezpieczeństwo”.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
59
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
OSTRZEŻENIE!
Jazda bez zagłówków lub z nieprawidłowo wyregulowanymi zagłówkami grozi
poważnymi obrażeniami lub śmiercią w razie
wypadku. Przed uruchomieniem samochodu należy sprawdzić zagłówki.Nie wolno ich regulować
w czasie jazdy.
TRZECI RZĄD SIEDZEŃ
(wersje siedmioosobowe)
Te zagłówki nie podlegają regulacji. Nie można ich też
wymontować. Można je jednak złożyć do przodu, gdy
nie są używane przez pasażerów.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
DANE
TECHNICZNE
(rys. 26)
Przycisk regulacyjny
60
SIEDZENIA W DRUGIM RZĘDZIE
DZIELONE W PROPORCJI 60/40
W celu uzyskania dodatkowej przestrzeni ładunkowej
każde siedzenie w drugim rzędzie można złożyć na
płasko. Ta funkcja umożliwia powiększenie przedziału
ładunkowego, zapewniając jednocześnie miejsca siedzące do wykorzystania w razie potrzeby.
INFORMACJA: Przed przystąpieniem do składania
siedzeń w drugim rzędzie należy upewnić się, że przednie siedzenie nie jest odchylone. Dzięki temu siedzenie
w drugim rzędzie będzie można łatwo złożyć.
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
SPIS
TREŚCI
OSTRZEŻENIE!
W siedzeniu w trzecim rzędzie nie
można siedzieć bez wyciągniętego i
unieruchomionego zagłówka. Niezastosowanie
się do tego ostrzeżenia grozi obrażeniami ciała
pasażerów w razie kolizji.
OSTRZEŻENIE!
• Jazda w przedziale ładunkowym, w
środku czy na zewnątrz, jest bardzo niebezpieczna.W razie kolizji osoby podróżujące w
tych obszarach są bardziej narażone na poważne
urazy lub nawet śmierć.
• Nie wolno przewozić pasażerów w żadnym
miejscu pojazdu, które nie jest wyposażone w
siedzenia i pasy bezpieczeństwa.
• Wszyscy pasażerowie i kierowca muszą siedzieć w swoich siedzeniach przypięci prawidłowo
pasami bezpieczeństwa.
• W wersjach siedmiomiejscowych nie wolno
siadać w trzecim rzędzie, gdy oparcia foteli drugiego rzędu są złożone. Wyślizgnięcie się pod
pasem w momencie kolizji grozi poważnymi
obrażeniami lub nawet śmiercią.
Składanie siedzenia
1. Znaleźć dźwignię sterującą u dołu po zewnętrznej
stronie siedzenia.(rys. 27)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
2. Oprzeć jedną dłoń o oparcie i delikatnie nacisnąć.
3. Unieść dźwignię sterującą drugą ręką, tak aby oparcie mogło się powoli przesuwać do przodu, a następnie puścić dźwignię.
OSTRZEŻENIE!
Aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia, należy odsunąć z drogi składania oparcia głowę, ręce i wszelkie przedmioty.
4. Ostrożnie ustawić oparcie w pozycji złożenia.
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 27)
Zwalnianie oparcia
61
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
Rozkładanie siedzenia
Podnieść i zablokować oparcie.
OSTRZEŻENIE!
Sprawdzić, czy oparcie jest dobrze zablokowane.W przeciwnym razie siedzenie nie będzie zapewniać wystarczającej stabilności pasażera lub fotelika dziecięcego.
Nieprawidłowo zablokowane siedzenie może być
przyczyną poważnych obrażeń.
OSTRZEŻENIE!
Regulowanie siedzenia w trakcie jazdy
jest niebezpieczne. Nagły ruch siedzenia
może spowodować utratę panowania nad pojazdem. Ułożenie pasa bezpieczeństwa może stać
się nieprawidłowe, co grozi poważnymi obrażeniami. Regulować siedzenie tylko w trakcie postoju samochodu.
Przesuwanie do przodu i do tyłu
Dźwignia regulacji znajduje się po zewnętrznej stronie
siedzenia. Unieść dźwignię tak, aby można było przesunąć siedzenie do przodu lub do tyłu. Zwolnić dźwignię,
gdy siedzenie znajdzie się w żądanej pozycji. Następnie,
wykorzystując siłę nacisku własnego ciała, przesunąć się
na siedzeniu do przodu i do tyłu, aby sprawdzić, czy
regulatory zablokowały się w swoim położeniu.
(rys. 28)
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 28)
Ręczna regulacja siedzenia
62
Regulacja odchylenia oparcia
Dźwignia regulacji odchylenia znajduje się po zewnętrznej stronie siedzenia. Aby odchylić oparcie, należy
oprzeć się o nie, unieść dźwignię, ustawić oparcie w
żądanej pozycji i zwolnić dźwignię. Aby ustawić oparcie
prosto, oprzeć się o nie, unieść dźwignię, pochylić się
do przodu i puścić dźwignię, gdy oparcie znajdzie się w
pozycji pionowej.(rys. 29)
OSTRZEŻENIE!
• Regulowanie siedzenia w trakcie
jazdy jest niebezpieczne. Nagły ruch siedzenia może spowodować utratę panowania nad
pojazdem. Ułożenie pasa bezpieczeństwa może
stać się nieprawidłowe,co grozi poważnymi obrażeniami. Regulować siedzenie tylko w trakcie postoju samochodu.
• W trakcie jazdy oparcie nie może być odchylone tak, że pas barkowy nie dotyka klatki piersiowej.Wyślizgnięcie się pod pasem w momencie
kolizji grozi poważnymi obrażeniami lub nawet
śmiercią. Odchylać oparcie tylko w trakcie postoju samochodu.
Oparcie/podłokietnik — siedzenia w drugim
rzędzie
Pętla zwalniania zatrzasku znajduje się u góry oparcia/
podłokietnika. Aby opuścić oparcie/podłokietnik, należy pociągnąć za pętlę zwalniającą do przodu, aby
zwolnić zatrzask, a następnie pociągnąć ją w dół.
(rys. 30)
Oparcie/podłokietnik można podnieść i zablokować,
jeśli nie jest używany bądź wymagane są dodatkowe
miejsca siedzące.
(rys. 29)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
Dźwignia regulacji odchylenia
63
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
OSTRZEŻENIE!
Zatrzask musi być czysty i nie mogą na
nim leżeć żadne przedmioty, a oparcie/
podłokietnik musi być dobrze zablokowany. W
przeciwnym razie siedzenie nie będzie zapewniać
wystarczającej stabilności pasażera lub fotelika
dziecięcego.Nieprawidłowo zablokowane siedzenie może być przyczyną poważnych obrażeń.
Tip 'n Slide™ (ułatwienie wsiadania/
wysiadania) — modele siedmioosobowe
Dzięki tej funkcji pasażerowie zajmujący trzeci rząd
siedzeń mają ułatwione wchodzenie i wychodzenie z
obu stron pojazdu.
Przesuwanie siedzenia w drugim rzędzie do
przodu
INFORMACJA: Przed przesunięciem siedzenia
unieść oparcie/podłokietnik siedzenia, aby umożliwić
pełen zakres przesuwu.
Przesunąć dźwignię sterującą u góry po zewnętrznej
stronie oparcia do przodu. Dzięki temu w jednym
płynnym ruchu siedzisko złoży się do góry, a siedzenie
przesunie się do przodu po szynach. (rys. 31)(rys. 32)
INFORMACJA: W przedniej części każdego panelu
wykładziny obok drzwi wytłoczone są uchwyty, które
ułatwiają wejście i wyjście z trzeciego rzędu siedzeń.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 30)
(rys. 31)
Oparcie/podłokietnik
64
Dźwignia sterująca Tip 'n Slide™
OSTRZEŻENIE!
Nie jechać pojazdem z siedzeniem w tej
pozycji, ponieważ pozycja ta jest przeznaczona tylko do wsiadania i wysiadania pasażerów w trzecim rzędzie. Niezastosowanie się do
tego ostrzeżenia grozi obrażeniami ciała.
Rozkładanie i przesuwanie siedzenia w drugim
rzędzie do tyłu
Przesunąć oparcie do tyłu aż do oporu, a następnie
przesunąć całe siedzenia do tyłu po szynach aż do
zablokowania.
Dopchnąć siedzisko w dół, aby je unieruchomić.
Odpowiednio wyregulować pozycję szyn siedzenia.
Wykorzystując siłę nacisku własnego ciała, przesunąć
się na siedzeniu do przodu i do tyłu, aby sprawdzić, czy
regulatory zablokowały się w swoim położeniu.
OSTRZEŻENIE!
Sprawdzić, czy oparcie i siedzisko są dobrze zablokowane. W przeciwnym razie
siedzenie nie będzie zapewniać wystarczającej
stabilności pasażera lub fotelika dziecięcego.Nieprawidłowo zablokowane siedzenie może być
przyczyną poważnych obrażeń.
SIEDZENIA W TRZECIM RZĘDZIE
DZIELONE W PROPORCJI 50/50 Z
MOŻLIWOŚCIĄ ZŁOŻENIA NA PŁASKO
(wersje siedmioosobowe)
W celu uzyskania dodatkowej przestrzeni ładunkowej
każde siedzenie w trzecim rzędzie można złożyć na
płasko. Ta funkcja umożliwia powiększenie przedziału
ładunkowego, zapewniając jednocześnie miejsca siedzące z tyłu, do wykorzystania w razie potrzeby.
INFORMACJA: Przed przystąpieniem do składania
siedzeń w trzecim rzędzie należy upewnić się, że siedzenie w drugim rzędzie nie jest odchylone. Dzięki
temu będzie można łatwo złożyć oparcie.
(rys. 32)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
Siedzenie Tip 'n Slide™
65
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
Składanie oparcia
Pociągnąć do góry za pętlę zwalniania zatrzasku, która
znajduje się u góry oparcia, popchnąć oparcie lekko do
przodu, po czym puścić pętlę. Następnie kontynuować
przesuwanie oparcia do przodu. W trakcie przesuwania oparcia do przodu zagłówki złożą się automatycznie. (rys. 33)
Rozkładanie oparcia
Chwycić za pętlę paska pomocniczego w oparciu i
pociągnąć do siebie, aby podnieść oparcie. Podnosić
oparcie aż do zablokowania. Podnieść zagłówek aż do
zablokowania. (rys. 34)
(rys. 33)
(rys. 34)
URUCHAMIANIE
I JAZDA
Oparcie można też zablokować w pozycji odchylenia.
W tym celu należy pociągnąć do góry za pętlę zwalniania zatrzasku, która znajduje się u góry oparcia, odchylić oparcie i puścić dźwignię zwalniającą.
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
Zwalnianie oparcia
66
Pasek pomocniczy
OSTRZEŻENIE!
• Sprawdzić, czy oparcie jest dobrze
zablokowane.W przeciwnym razie pasażer nie będzie siedział w siedzeniu wystarczająco
stabilnie. Nieprawidłowo zablokowane siedzenie
może być przyczyną poważnych obrażeń.
• W siedzeniu w trzecim rzędzie nie można
siedzieć bez wyciągniętego i unieruchomionego
zagłówka. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia grozi obrażeniami ciała pasażerów w razie
kolizji.
• W siedzeniu w trzecim rzędzie nie można
siedzieć, gdy oparcie(a) w drugim rzędzie są złożone na płasko. Wyślizgnięcie się pod pasem w
momencie kolizji grozi poważnymi obrażeniami
lub nawet śmiercią.
KOLUMNA KIEROWNICY Z
REGULACJĄ NACHYLENIA/
WYSUNIĘCIA
Funkcja ta umożliwia odchylanie kolumny kierownicy w
górę lub w dół. Dzięki niej można także wydłużyć lub
skrócić kolumnę kierownicy. Dźwignia regulacji
nachylenia/wysunięcia znajduje się pod kierownicą na
końcu kolumny kierownicy. (rys. 35)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
(rys. 35)
Dźwignia regulacji nachylenia/wysunięcia
kolumny kierownicy
SPIS
TREŚCI
67
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
Pchnięcie dźwigni regulacji do dołu odblokowuje kolumnę kierownicy. W celu wyregulowania nachylenia
odpowiednio przesunąć kierownicę w górę lub w dół.
W celu wyregulowania wysunięcia kierownicy odpowiednio ją pociągnąć lub popchnąć. Aby zablokować
kolumnę kierownicy w danym położeniu, należy pociągnąć dźwignię regulacji do góry, aż do wyczucia oporu.
OSTRZEŻENIE!
Nie wolno regulować kolumny kierownicy podczas jazdy. Zmienianie ustawienia kolumny kierownicy podczas jazdy lub jazda
bez zablokowania kolumny kierownicy może doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem.
Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić, czy kolumna kierownicy jest całkowicie zablokowana.
Niezastosowanie się do powyższego zalecenia
może doprowadzić do poważnych obrażeń lub
śmierci.
LUSTERKA
WEWNĘTRZNE LUSTERKO Z FUNKCJĄ
TRYBU DZIENNEGO I NOCNEGO
Dwuprzegubowe mocowanie umożliwia regulację lusterka w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Ustawić
lusterko w taki sposób, aby w środku pola widzenia
znajdowała się tylna szyba.
Aby ograniczyć efekt oślepiania, wystarczy przestawić
niewielką dźwignię sterującą w dolnej części lusterka w
położenie trybu nocnego (w kierunku tylnej części
pojazdu). Lusterko należy regulować w trybie dziennym (element sterujący ustawiony w kierunku przedniej szyby).(rys. 36)
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 36)
Regulacja lusterka wstecznego
68
AUTOMATYCZNIE PRZYCIEMNIANE
LUSTERKO (zależnie od wyposażenia)
Lusterko automatycznie dostosowuje jasność, aby
ograniczyć efekt oślepiania przez światła pojazdów jadących z tyłu. Ta funkcja będzie domyślnie włączona.
Nie będzie aktywna wyłącznie podczas cofania.(rys. 37)
W żadnym wypadku nie rozpylać podczas czyszczenia żadnego środka czyszczącego bezpośrednio na lusterko, aby
nie uszkodzić lusterka. Nałożyć środek czyszczący
na czystą ściereczkę i wytrzeć lusterko.
LUSTERKA ZEWNĘTRZNE
Aby zapewnić maksymalną skuteczność, należy ustawić
zewnętrzne lusterko tak, aby w środku pola widzenia
znajdował się przylegający pas ruchu oraz kawałek obszaru widocznego w wewnętrznym lusterku.
INFORMACJA: Sferyczne lusterko zewnętrzne po
stronie pasażera zapewnia szersze pole widzenia za
pojazdem; dotyczy to zwłaszcza bocznego pasa ruchu.
OSTRZEŻENIE!
Pojazdy i przedmioty widoczne w sferycznym lusterku zewnętrznym po stronie pasażera wydają się mniejsze i bardziej oddalone niż są w rzeczywistości. Ocena sytuacji
wokół pojazdu wyłącznie na podstawie sferycznego lusterka zewnętrznego po stronie pasażera
może być przyczyną zderzenia z innym pojazdem
lub przedmiotem. Aby ocenić rozmiar i odległość
pojazdu widocznego w sferycznym lusterku zewnętrznym po stronie pasażera, najlepiej posłużyć się lusterkiem wewnętrznym. Niezastosowanie się do powyższego zalecenia może
doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 37)
Automatycznie przyciemniane lusterko
69
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
LUSTERKA STEROWANE ELEKTRYCZNIE
Przełącznik lusterek sterowanych elektrycznie znajduje
się na panelu drzwi kierowcy.(rys. 38)
Wersje bez funkcji szybkiego sterowania szybami
Nacisnąć przycisk L (lewe) lub R (prawe) wyboru lusterka i nacisnąć jedną z czterech strzałek, aby przestawić lusterko w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
Wersje z funkcją szybkiego sterowania szybami
Nacisnąć i zwolnić przycisk L (lewe) lub R (prawe)
wyboru lusterka i nacisnąć jedną z czterech strzałek,
aby przestawić lusterko w kierunku wskazywanym
przez strzałkę. Możliwość zmiany położenia upływa po
30 sekundach nieaktywności, aby uniemożliwić przy-
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
70
INFORMACJA: Podświetlony przycisk sterujący potwierdza możliwość wykonania regulacji.
LUSTERKA SKŁADANE ELEKTRYCZNIE
(zależnie od wyposażenia)
Przełącznik sterujący lusterkami składanymi elektrycznie znajduje się między przełącznikiem L (lewe) i R
(prawe) wyboru lusterka. Nacisnąć przycisk jeden raz,
aby złożyć lusterka; kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje ponowne rozłożenie lusterek.
INFORMACJA: Jeśli samochód przekroczy prędkość
16 km/h, funkcja składania będzie nieaktywna.
Gdy lusterka znajdują się w położeniu złożonym, a
prędkość pojazdu przekroczy 8 km/h, nastąpi automatyczne rozłożenie lusterek.
LUSTERKA SKŁADANE RĘCZNIE
Niektóre wersje mają zewnętrzne lusterka wyposażone w zawiasy. Zawias umożliwia obrócenie lusterka
do przodu i do tyłu, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia. Zawias ma trzy dostępne położenia: lusterko
złożone do przodu, lusterko złożone do tyłu, lusterko
w położeniu rozłożonym.
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
padkową zmianę położenia lusterka po dokonaniu regulacji.
(rys. 38)
Przełączniki lusterek sterowanych elektrycznie
PODGRZEWANE LUSTERKA
(zależnie od wyposażenia)
ELEMENTY STERUJĄCE UKŁADEM
OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI
Dzięki ogrzewaniu z lusterek można usunąć
szron i lód. Funkcja włącza się każdorazowo, gdy
włączone zostanie ogrzewanie tylnej szyby. Więcej informacji znajduje się w części „Funkcje szyby tylnej”.
INFORMACJE OGÓLNE
Układ ogrzewania i klimatyzacji zaprojektowano w taki
sposób, aby zapewniał komfortowe warunki podczas
wszystkich rodzajów pogody. Układ ten można obsługiwać za pośrednictwem systemu automatycznego sterowania ogrzewaniem i klimatyzacją znajdującego się na
panelu wskaźników lub poprzez ekran systemu
Uconnect Touch™.
LUSTERKA Z OŚWIETLENIEM W
OSŁONACH PRZECIWSŁONECZNYCH
(zależnie od wyposażenia)
W każdej osłonie przeciwsłonecznej znajduje się lusterko z oświetleniem. Aby skorzystać z lusterka, należy obrócić osłonę przeciwsłoneczną w dół i odchylić
osłonę lusterka do góry. Oświetlenie włącza się automatycznie. Zamknięcie osłony lusterka spowoduje wyłączenie oświetlenia.(rys. 39)
Gdy system Uconnect Touch™ znajduje się w innych
trybach (Radio, Odtwarzacz, Ustawienia, Więcej itp.),
ustawienia temperatury dla kierowcy i pasażerów są
wyświetlane w górnej części ekranu.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
Funkcja „Slide-On Rod” osłony
przeciwsłonecznej (zależnie od wyposażenia)
Ta funkcja umożliwia ustawienie osłony przeciwsłonecznej w dodatkowych położeniach, aby skuteczniej
zasłonić promienie słoneczne.
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
1. Rozłożyć osłonę przeciwsłoneczną.
DANE
TECHNICZNE
2. Odpiąć osłonę przeciwsłoneczną od środkowego
zaczepu.
3. Pociągnąć osłonę przeciwsłoneczną w kierunku lusterka wewnętrznego, aby ją rozszerzyć.
(rys. 39)
Lusterko w osłonach przeciwsłonecznych z oświetleniem
SPIS
TREŚCI
71
Klawisze
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
Klawisze znajdują się po lewej i prawej stronie ekranu
systemu Uconnect Touch™ 4.3, pośrodku panelu
wskaźników. Klawisze znajdują się również poniżej
ekranu systemu Uconnect Touch™.
(rys. 40)(rys. 41)(rys. 42)
Przyciski
URUCHAMIANIE
I JAZDA
Przyciski są wyświetlane na ekranie systemu Uconnect
Touch™. (rys. 43)(rys. 44)
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
(rys. 41)
Automatyczne sterowanie temperaturą — klawisze
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
72
(rys. 40)
Klawisz Climate (Klimatyzacja)
systemu Uconnect Touch™ 4.3
(rys. 42)
Automatyczne sterowanie temperaturą — klawisze
Opisy przycisków
(dotyczy klawiszy i przycisków wyświetlanych)
1. Przycisk maksymalnej intensywności
chłodzenia
Nacisnąć i zwolnić, aby zmienić bieżący stan układu –
wskaźnik świeci, gdy maksymalna intensywność chłodzenia jest włączona. Ponowne wykonanie tej czynności spowoduje przełączenie trybu maksymalnej intensywności chłodzenia w tryb ręczny – lampka kontrolna
maksymalnej intensywności chłodzenia zgaśnie.
(rys. 43)
Ręczne sterowanie temperaturą w układzie Uconnect
Touch™ 4.3 — przyciski
2. Przycisk klimatyzacji (A/C)
Nacisnąć i zwolnić, aby zmienić bieżący stan układu –
wskaźnik świeci, gdy klimatyzacja jest włączona. Ponowne wykonanie tej czynności spowoduje przełączenie klimatyzacji w tryb ręczny – lampka kontrolna
klimatyzacji zgaśnie.
3. Przycisk recyrkulacji
Nacisnąć i zwolnić, aby zmienić bieżący stan układu –
wskaźnik świeci, gdy recyrkulacja jest włączona.
(rys. 44)
Automatyczne sterowanie temperaturą w systemie
Uconnect Touch™ 8.4 — przyciski
4. Przycisk AUTO (Tryb automatyczny)
Automatycznie kontroluje temperaturę we wnętrzu
kabiny, sterując kierunkami i prędkością przepływu powietrza. Naciskanie tego przycisku powoduje przełączanie między trybem automatycznym a ręcznym
układu ATC. Więcej informacji znajduje się w punkcie
„Sterowanie automatycznie”.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
73
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
74
5. Przycisk ogrzewania przedniej szyby
Nacisnąć i zwolnić, aby zmienić bieżące ustawienie
przepływu powietrza na tryb Defrost (Ogrzewanie
szyb). Wskaźnik świeci, gdy funkcja jest włączona. Uruchomienie tej funkcji spowoduje przełączenie układu
automatycznej regulacji temperatury w tryb sterowania ręcznego. Po włączeniu trybu ogrzewania szyb
może wzrosnąć prędkość nawiewu. Po wyłączeniu
trybu ogrzewania przedniej szyby układ klimatyzacji
powraca do poprzednich ustawień.
6. Przycisk ogrzewania tylnej szyby
Nacisnąć i zwolnić ten przycisk, aby włączyć ogrzewanie tylnej szyby i podgrzewanie lusterek zewnętrznych
(zależnie od wyposażenia). Wskaźnik świeci, gdy ogrzewanie tylnej szyby jest włączone. Ogrzewanie tylnej
szyby wyłącza się automatycznie po 10 minutach.
Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń
może doprowadzić do uszkodzenia elementów grzejnych:
• Zachowywać szczególną ostrożność podczas
mycia wewnętrznej strony tylnej szyby. Do mycia
wewnętrznej powierzchni szyby nie wolno używać
ściernych środków czyszczących.Używać miękkiej
szmatki i łagodnego środka czyszczącego, wycierając równolegle do linii elementów grzejnych.
Naklejki można usunąć po nasączeniu ciepłą
wodą.
• Nie używać skrobaczek, ostrych przedmiotów
lub agresywnych środków do czyszczenia szyb
podczas mycia wewnętrznej powierzchni szyby.
• Wszystkie przedmioty muszą znajdować się w
bezpiecznej odległości od szyby.
7. Przycisk klimatyzacji w strefie tylnej
Nacisnąć i zwolnić ten przycisk, aby włączyć klimatyzacje strefy tylnej (zależnie od wyposażenia). Lampka
świeci się, gdy klimatyzacja w strefie tylnej jest włączona. Ponowne wykonanie tej czynności spowoduje
wyłączenie tylnych elementów sterowania klimatyzacją.
8. Przycisk zwiększania temperatury w strefie
pasażera
Umożliwia pasażerowi niezależną regulację temperatury. Nacisnąć przycisk, aby zwiększyć ustawienie temperatury.
INFORMACJA: Naciśnięcie przycisku, gdy uaktywniony jest tryb Sync (Synchronizacja), automatycznie
spowoduje wyłączenie tego trybu.
11. Sterowanie nawiewem
Przycisk sterowania nawiewem służy do regulacji przepływu powietrza przez układ klimatyzacji. Dostępnych
jest siedem prędkości nawiewu. Zmiana prędkości nawiewu spowoduje przełączenie trybu automatycznego
w tryb ręczny. Prędkości można wybierać za pomocą
klawiszy lub przycisków w następujący sposób:
Klawisze
9. Przycisk zmniejszania temperatury w strefie
pasażera
Umożliwia pasażerowi niezależną regulację temperatury. Nacisnąć przycisk, aby zmniejszyć ustawienie temperatury.
Prędkość nawiewu wzrasta, gdy obraca się element
sterujący w prawo, zaczynając od najniższego ustawienia nawiewu. Prędkość nawiewu maleje, gdy obraca się
element sterujący w lewo.
INFORMACJA: Naciśnięcie przycisku, gdy uaktywniony jest tryb Sync (Synchronizacja), automatycznie
spowoduje wyłączenie tego trybu.
Naciskając ikonę z małą dmuchawą, zmniejsza się prędkość nawiewu, a naciskając ikonę z dużą dmuchawą,
zwiększa się prędkość nawiewu. Ustawienie nawiewu
można również wybrać, naciskając pasek nawiewu między ikonami.
10. Przycisk synchronizacji
Aby włączyć lub wyłączyć tryb synchronizacji, nacisnąć
przycisk Sync (Synchronizacja). Wskaźnik Sync świeci,
gdy ta funkcja jest włączona. Tryb Sync służy do synchronizacji ustawienia temperatury strefy pasażera z
ustawieniem temperatury strefy kierowcy. Zmiana
ustawienia temperatury strefy pasażera w trybie Sync
spowoduje automatyczne wyłączenie tej funkcji.
Przycisk
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
75
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
76
12. Tryby pracy
Tryb kierunku przepływu powietrza można zmieniać,
tak aby powietrze było nawiewane z odpowiednich
kratek nawiewu (mogą to być kratki w panelu wskaźników, podłogowe oraz osuszania i ogrzewania szyb).
Dostępne są następujące tryby pracy:
• Tryb panelu
Powietrze jest nawiewane przez kratki znajdujące się w panelu wskaźników. Każda z tych
kratek może być oddzielnie regulowana, aby kierowała
powietrze w żądaną stronę. Środkowe i zewnętrzne
kratki nawiewu powietrza można przestawiać w górę i
w dół oraz na boki, aby wyregulować kierunek nawiewu
w żądany sposób. Poniżej kratek znajdują się pokrętła
umożliwiające zamknięcie kratki lub regulację intensywności nawiewu.
• Tryb dwupoziomowy
Powietrze jest nawiewane przez kratki znajdujące się w panelu wskaźników oraz przy podłodze. Niewielka ilość powietrza jest kierowana przez
kratki ogrzewania szyby przedniej i szyb bocznych.
INFORMACJA: Tryb dwupoziomowy został zaprojektowany tak, aby w komfortowych warunkach nawiewał chłodniejsze powietrze przez kratki w panelu
wskaźników, a cieplejsze powietrze przez kratki przy
podłodze.
• Tryb podłogowy
Powietrze jest nawiewane przez kratki znajdujące się przy podłodze. Niewielka ilość powietrza jest kierowana przez kratki ogrzewania szyby
przedniej i szyb bocznych.
• Przycisk trybu mieszanego
Powietrze jest nawiewane przez kratki przy
podłodze, ogrzewania szyby przedniej i szyb
bocznych. Ten tryb funkcjonuje najlepiej w zimnych warunkach atmosferycznych lub gdy pada śnieg.
• Tryb ogrzewania szyb
Powietrze jest nawiewane przez kratki ogrzewania szyby przedniej i szyb bocznych. Aby uzyskać
najlepszą skuteczność podczas usuwania zaparowania
lub oblodzenia szyb, trybu ogrzewania szyb należy
używać wraz z ustawieniem maksymalnej temperatury.
Po wybraniu trybu ogrzewania szyb prędkość nawiewu
może wzrosnąć.
13. Przycisk wyłącznika klimatyzacji (OFF)
Nacisnąć i zwolnić ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć klimatyzację.
14. Przycisk zmniejszania temperatury w strefie
kierowcy
Umożliwia kierowcy niezależną regulację temperatury.
Nacisnąć przycisk, aby zmniejszyć ustawienie temperatury.
INFORMACJA: W trybie Sync (Synchronizacja) ten
przycisk będzie regulował również temperaturę w strefie pasażera.
15. Przycisk zwiększania temperatury w strefie
kierowcy
Umożliwia kierowcy niezależną regulację temperatury.
Nacisnąć przycisk, aby zwiększyć ustawienie temperatury.
INFORMACJA: W trybie Sync (Synchronizacja) ten
przycisk będzie regulował również temperaturę w strefie pasażera.
16. Sterowanie temperaturą (tylko układ ręcznego sterowania temperaturą)
Nacisnąć przycisk temperatury, aby wyregulować temperaturę powietrza we wnętrzu kabiny. Czerwony obszar na skali temperatury oznacza wyższe temperatury.
Niebieski obszar na skali temperatury oznacza niższe
temperatury.
FUNKCJE UKŁADU OGRZEWANIA I
KLIMATYZACJI
A/C (Klimatyzacja)
Przycisk A/C (Klimatyzacja) pozwala ręcznie włączać i
wyłączać układ klimatyzacji. Gdy układ klimatyzacji jest
włączony, schłodzone i osuszone powietrze napływa
przez kratki nawiewu do kabiny. Aby zmniejszyć zużycie paliwa, nacisnąć przycisk A/C (Klimatyzacja) w celu
wyłączenia klimatyzacji i ręcznie wybrać prędkość nawiewu i tryb przepływu powietrza. Należy również
upewnić się, że wybrano jedynie tryby Panel (panelu),
Bi-Level (dwupoziomowy) lub Floor (podłogowy).
INFORMACJA:
• W przypadku klimatyzacji sterowanej ręcznie, jeśli
układ działa w trybie mieszanym, podłogowym lub
ogrzewania przedniej szyby, klimatyzację można wyłączyć, ale pozostanie ona aktywna, aby zapobiegać
zaparowaniu szyb.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
• W przypadku zaparowania przedniej szyby lub szyb
bocznych wybrać tryb ogrzewania szyb i zwiększyć
prędkość nawiewu.
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
• Jeśli wydajność układu klimatyzacji wydaje się być
niższa niż zwykle, sprawdzić, czy na przedniej części
skraplacza klimatyzacji (znajdującego się przed chłodnicą silnika) nie nagromadziły się zabrudzenia lub
martwe owady. Skraplacz można oczyścić, przepłukując go strumieniem wody pod niskim ciśnieniem
kierowanym od przedniej strony chłodnicy i poprzez
skraplacz.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
Maksymalna intensywność chłodzenia
(MAX A/C)
Ustawienie MAX A/C powoduje uruchomienie maksymalnej intensywności chłodzenia.
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
77
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
Nacisnąć i puścić, aby przełączyć pomiędzy trybem
MAX A/C a poprzednimi ustawieniami. Przycisk ekranowy podświetla się, gdy tryb MAX A/C jest włączony.
W trybie MAX A/C poziom działania dmuchawy oraz
tryby można regulować do żądanych ustawień użytkownika. Włączenie innych ustawień spowoduje przełączenie trybu maksymalnej intensywności chłodzenia
do poprzedniego trybu, a lampka kontrolna maksymalnej intensywności chłodzenia zgaśnie.
Sterowanie recyrkulacją
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
78
Jeśli na zewnątrz pojazdu występuje dym,
brzydkie zapachy lub wysoka wilgotność, lub
gdy wymagane jest szybkie ogrzanie wnętrza
pojazdu, można włączyć recyrkulację powietrza wewnętrznego, korzystając z przycisku sterującego recyrkulacją. Wskaźnik recyrkulacji świeci, gdy
recyrkulacja jest włączona. Kolejne naciśnięcie przycisku wyłącza tryb recyrkulacji i pozwala na napływ powietrza zewnętrznego do wnętrza pojazdu.
INFORMACJA: W przypadku zimnych warunków
atmosferycznych korzystanie z trybu recyrkulacji może
prowadzić do silnego zaparowywania szyb. Funkcja recyrkulacji może być niedostępna (przycisk ekranowy
nieaktywny) w przypadku warunków, które mogą spowodować pojawienie się pary na wewnętrznej stronie
szyby przedniej. Trybu recyrkulacji nie można włączać
w trybie ogrzewania szyb. W ten sposób jest zapewniana maksymalna skuteczność usuwania zaparowania
szyb. W przypadku wybrania ww. trybów recyrkulacja
będzie automatycznie wyłączana. Próba włączenia recyrkulacji w tych trybach powoduje, że dioda w przycisku sterującym będzie migać, a następnie zgaśnie.
UKŁAD AUTOMATYCZNEGO
STEROWANIA TEMPERATURĄ (ATC)
(zależnie od wyposażenia)
Klawisze układu ATC znajdują się w środkowej części
panelu wskaźników.
Przyciski są wyświetlane na ekranie systemu Uconnect
Touch™.
Sterowanie automatycznie
1. Nacisnąć klawisz lub przycisk AUTO (9) na panelu
automatycznego sterowania temperaturą (ATC).
2. Następnie ustawić temperaturę, jaka ma być utrzymywana przez układ, korzystając z klawiszy lub przycisków regulacji temperatury w strefie kierowcy lub
pasażera (8, 9, 14, 15). Po wyświetleniu żądanej
temperatury układ osiągnie i będzie automatycznie
utrzymywał wyznaczony poziom komfortu.
3. Po ustawieniu układu na osobisty poziom komfortu
nie ma konieczności dalszej zmiany ustawień. Największą wydajność będzie się uzyskiwać, pozostawiając układ w trybie pracy automatycznej.
INFORMACJA:
• Nie ma konieczności zmiany ustawienia temperatury
w zimnych i gorących warunkach atmosferycznych.
Układ automatycznie reguluje temperaturę, tryb i
prędkość nawiewu, tak aby jak najszybciej osiągnąć
poziom komfortu.
• Temperatura może być wyświetlana w jednostkach
amerykańskich lub metrycznych, poprzez wybranie
odpowiedniego ustawienia funkcji programowalnych
indywidualnie. Patrz punkt „Ustawienia systemu
Uconnect Touch™” w tym rozdziale instrukcji.
Aby zapewnić kierowcy i pasażerowi maksymalny komfort w trybie automatycznym, w trakcie rozruchu zimnego silnika prędkość nawiewu będzie utrzymywana na
niskim poziomie do momentu rozgrzania silnika. Zostanie zwiększona prędkość nawiewu i uaktywni się
tryb automatyczny.
Sterowanie ręczne
Układ umożliwia ręczny wybór prędkości nawiewu,
trybu kierunku przepływu powietrza, stanu klimatyzacji
oraz sterowanie recyrkulacją.
Prędkość nawiewu można ustawić na dowolnym stałym
poziomie, korzystając z regulatora nawiewu. Od tego
momentu wentylator nawiewu będzie pracował z wybraną stałą prędkością, aż zostanie wybrana inna prędkość. Dzięki temu osoby siedzące z przodu mogą wyłączyć tryb automatyczny i kontrolować obieg
powietrza w pojeździe.
Użytkownik może również określić kierunek przepływu powietrza, wybierając jeden z dostępnych trybów. W trybie ręcznym można również sterować pracą
klimatyzacji i recyrkulacji.
AUTOMATYCZNE STEROWANIE
TEMPERATURĄ W TYLNEJ CZĘŚCI
POJAZDU (ATC) (zależnie od wyposażenia)
Tylny układ ATC posiada podłogowe kratki nawiewu
powietrza z tyłu, z prawej strony 3. rzędu siedzeń, oraz
sufitowe kratki nawiewu przy każdym zewnętrznym
tylnym siedzeniu. Układ nawiewa ogrzane powietrze
przez kratki podłogowe lub schłodzone, osuszone powietrze przez kratki sufitowe.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
79
POZNAWANIE
SAMOCHODU
Temperaturę w tylnej strefie reguluje się za pomocą
systemu Uconnect Touch™, znajdującego się w panelu
wskaźników. (rys. 45)
(rys. 46)
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
80
(rys. 46)
(rys. 45)
1 — Przycisk zwiększania
prędkości nawiewu
2 — Przycisk trybu
3 — Przycisk temperatury
4 — Przycisk zmniejszania
prędkości nawiewu
5 — Przycisk zatwierdzania
6 — Przycisk blokady tylnej
strefy
7 — Przycisk wyłączania
tylnej strefy
8 — Przycisk trybu automatycznego (zależnie od
wyposażenia)
1 — Przycisk trybu automatycznego dla tylnej strefy
2 — Przycisk blokady tylnej
strefy
3 — Przycisk klimatyzacji w
przedniej strefie
4 — Przycisk zwiększania
temperatury
5 — Przycisk zmniejszania
temperatury
6 — Przycisk zwiększania
prędkości nawiewu
7 — Przycisk trybu
8 — Przycisk zmniejszania
prędkości nawiewu
9 — Przycisk wyłączania
tylnej strefy
Blokada tylnej strefy
Naciśnięcie przycisku blokady temperatury w tylnej
strefie na ekranie Uconnect Touch™ powoduje, że na
tylnym wyświetlaczu pojawia się symbol kłódki. Temperatura i źródło powietrza w tylnej strefie są kontrolowane z poziomu przedniego systemu Uconnect Touch™.
Po wyświetleniu żądanej temperatury układ ATC będzie automatycznie utrzymywał wyznaczony poziom
komfortu. Po ustawieniu układu na osobisty poziom
komfortu nie ma konieczności dalszej zmiany ustawień.
Największą wydajność będzie się uzyskiwać, pozostawiając układ w trybie pracy automatycznej.
Osoby znajdujące się z tyłu, w drugim rzędzie siedzeń,
mogą sterować tylnym układem ATC tylko wtedy, gdy
blokada temperatury w tylnej strefie jest wyłączona.
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
Tylny układ ATC znajduje się w podsufitce, w pobliżu
środka pojazdu. (rys. 47)
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
• Nacisnąć przycisk blokady temperatury w tylnej strefie na ekranie Uconnect Touch™. Spowoduje to
wyłączenie ikony blokady temperatury w tylnej strefie w tylnym pokrętle temperatury.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
• Pokrętła prędkości nawiewu dla tylnej strefy, temperatury dla tylnej strefy i trybu nawiewu dla tylnej
strefy można ustawiać w położeniach, które odpowiadają osobistym potrzebom.
• Układ ATC uaktywnia się poprzez obrócenie pokrętła prędkości nawiewu dla tylnej strefy w lewo, w
położenie AUTO.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
(rys. 47)
Funkcje sterujące tylnego układu ATC
1 — prędkość nawiewu
2 — temperatura dla tylnej
strefy
3 - Tryb nawiewu dla tylnej
strefy
4 — blokada temperatury w
tylnej strefie
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
81
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
82
INFORMACJA: Nie ma konieczności zmiany ustawienia temperatury w zimnych i gorących warunkach
atmosferycznych. Układ automatycznie reguluje temperaturę, tryb i prędkość nawiewu, tak aby jak najszybciej osiągnąć poziom komfortu.
STEROWANIE PRĘDKOŚCIĄ NAWIEWU W
TYLNEJ STREFIE
Pokrętło sterowania prędkością nawiewu w tylnej strefie można ręcznie ustawić w położeniu wyłączenia lub
w dowolnym położeniu stałej prędkości, obracając je w
lewo lub w prawo. Dzięki temu osoby siedzące z tyłu
mogą kontrolować obieg powietrza w tylnej strefie
pojazdu.
Powietrze wewnętrzne jest zasysane
przez tylny układ automatycznego sterowania temperaturą przez kratkę wlotu,
znajdującą się w prawym panelu wykończeniowym za trzecim rzędem siedzeń.Tylne kratki nawiewu znajdują się w prawym panelu wykończeniowym przy trzecim rzędzie siedzeń. Nie
blokować tych kratek i nie umieszczać żadnych
przedmiotów bezpośrednio przed kratką wlotu
powietrza oraz przed kratkami nawiewu ciepłego
powietrza. Mogłoby to doprowadzić do przeciążenia układu elektrycznego i uszkodzenia silnika
nawiewu.
STEROWANIE TEMPERATURĄ W TYLNEJ
STREFIE
Aby zmienić temperaturę w tylnej strefie pojazdu, obrócić pokrętło temperatury w lewo w celu obniżenia
temperatury lub w prawo w celu jej podniesienia.
Ustawienie temperatury dla tylnej strefy jest wyświetlane przez system Uconnect Touch™.
Gdy tylne elementy sterujące są zablokowane przez
system Uconnect Touch™, w pokrętle temperatury
świeci się symbol blokady temperatury w tylnej strefie,
a wszelkie regulacje za pomocą tylnych elementów
sterujących są ignorowane.
STEROWANIE TRYBEM NAWIEWU W
TYLNEJ STREFIE
• Tryb automatyczny
Tylny układ automatycznie wybiera odpowiedni tryb i
utrzymuje poziom komfortu określony przez osoby
znajdujące się na tylnych siedzeniach.
• Tryb sufitowy
Powietrze jest nawiewane przez kratki znajdujące się w podsufitce. Każda z tych kratek może
być oddzielnie regulowana, aby kierowała powietrze w
żądaną stronę. Przesunięcie kratek na jedną stronę
umożliwia zamknięcie przepływu powietrza.
• Tryb dwupoziomowy
Powietrze jest nawiewane przez kratki znajdujące się w podsufitce oraz przy podłodze.
INFORMACJA: W przypadku wielu ustawień temperatury tryb dwupoziomowy został zaprojektowany
tak, aby nawiewał chłodniejsze powietrze przez kratki
w podsufitce, a cieplejsze powietrze przez kratki przy
podłodze.
• Tryb podłogowy
Powietrze jest nawiewane przez kratki znajdujące się przy podłodze.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI
INFORMACJA: W tabeli na końcu tego rozdziału
zestawiono ustawienia sugerowane w różnych warunkach atmosferycznych.
Działanie układu latem
Układ chłodzenia silnika w pojazdach z klimatyzacją
musi być chroniony wysokiej jakości płynem chłodzącym z dodatkiem zapobiegającym zamarzaniu, zapewniającym odpowiednią ochronę przed korozją i przegrzewaniem się silnika. Zalecany jest roztwór 50%
płynu chłodzącego z dodatkiem zapobiegającym zamarzaniu na bazie glikolu etylenowego i 50% wody. Informacje na temat odpowiedniego płynu chłodzącego
znajdują się w części „Procedury serwisowe” rozdziału
„Obsługa serwisowa pojazdu”.
Działanie układu zimą
Korzystanie z trybu recyrkulacji w trakcie miesięcy
zimowych nie jest zalecane, ponieważ może prowadzić
do zaparowania szyb.
Przestoje wakacyjne
W przypadku dłuższego przestoju pojazdu lub wyłączenia go z eksploatacji (np. na czas wakacji) na co najmniej
dwa tygodnie, co jakiś czas należy na około pięć minut
uruchomić układ klimatyzacji na biegu jałowym na świeżym powietrzu, przy ustawieniu najwyższej prędkości
nawiewu. Zapewni to prawidłowe nasmarowanie
układu, co zminimalizuje prawdopodobieństwo uszkodzenia sprężarki, podczas kolejnego uruchomienia klimatyzacji.
Zaparowanie szyb
Wewnętrzne zaparowanie szyby przedniej można
szybko usunąć, włączając tryb ogrzewania szyb. Tryb
ogrzewania szyb/podłogowy można używać w celu
utrzymywania widoczności przez przednią szybę i
ogrzewania wnętrza pojazdu. Jeżeli boczne szyby są
zaparowane, zwiększyć prędkość nawiewu. Szyby pojazdu mają tendencję do zaparowywania przy łagodnej,
ale deszczowej lub wilgotnej pogodzie.
INFORMACJA: Nie należy korzystać z trybu recyrkulacji bez włączonej klimatyzacji przez dłuższy okres,
ponieważ może to prowadzić do zaparowania szyb.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
83
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
84
Wlot powietrza z zewnątrz
Zwracać uwagę, aby wlot powietrza znajdujący się
bezpośrednio przed szybą przednią nie był zablokowany, np. przez liście. Liście nagromadzone przy wlocie
powietrza mogą ograniczać przepływ powietrza, a jeśli
przedostaną się do wnętrza układu, mogą pozatykać
kanały odpływowe wody. W trakcie miesięcy zimowych
zwracać uwagę, aby wlot powietrza nie był przykryty
lodem lub śniegiem.
Filtr powietrza w układzie klimatyzacji
Układ klimatyzacji filtruje zewnętrzne powietrze i
usuwa z niego kurz, pyłki i niektóre nieprzyjemne
zapachy. Silnych zapachów nie można całkowicie odfiltrować. Informacje dotyczące wymiany filtra znajdują
się w części „Procedury serwisowe” rozdziału „Obsługa serwisowa pojazdu”.
Ustawienia sterowania ręcznego sugerowane dla różnych warunków atmosferycznych
(rys. 48)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 48)
85
ŚWIATŁA
POZNAWANIE
SAMOCHODU
PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ PRZEDNICH
URUCHAMIANIE
I JAZDA
Przełącznik świateł przednich znajduje się po
lewej stronie panelu wskaźników. Przełącznik
steruje działaniem świateł przednich, postojowych, podświetleniem panelu wskaźników, przyciemnianiem podświetlenia panelu wskaźników, oświetleniem wnętrza i światłami przeciwmgielnymi. (rys. 49)
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
Obrócić przełącznik świateł przednich do pierwszego
położenia, aby włączyć światła postojowe i podświetlenie panelu wskaźników. Obrócić przełącznik świateł
przednich do drugiego położenia, aby włączyć światła
BEZPIECZEŃSTWO
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
ŚWIATŁA PRZEDNIE WŁĄCZANE WRAZ Z
WYCIERACZKAMI (TYLKO W PRZYPADKU
AUTOMATYCZNYCH ŚWIATEŁ
PRZEDNICH)
Jeśli funkcja została włączona, a przełącznik świateł
przednich znajduje się w położeniu AUTO, światła
przednie zapalą się w ciągu około 10 sekund od włączenia wycieraczek. Ponadto, jeżeli światła przednie zostały włączone za pomocą tej funkcji, zostaną one
wyłączone po wyłączeniu wycieraczek.
DANE
TECHNICZNE
(rys. 49)
Przełącznik świateł przednich
86
AUTOMATYCZNE ŚWIATŁA PRZEDNIE
(zależnie od wyposażenia)
Układ automatycznie włącza i wyłącza światła przednie
na podstawie natężenia światła na zewnątrz pojazdu.
Aby włączyć układ, należy obrócić przełącznik świateł
przednich w lewo, ustawiając go w położeniu AUTO.
Kiedy układ jest włączony, aktywna jest także funkcja
czasu zwłoki wyłączenia świateł przednich. Oznacza to,
że światła przednie będą świecić jeszcze przez 90
sekund po wyłączeniu zapłonu. Aby wyłączyć układ
automatyczny, należy przestawić przełącznik świateł
przednich do położenia innego niż AUTO.
INFORMACJA: W trybie automatycznym światła
przednie nie zapalą się, jeśli silnik nie będzie pracował.
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
SPIS
TREŚCI
przednie, postojowe i podświetlenie panelu wskaźników.
INFORMACJA: Funkcję „Światła przednie włączane
wraz z wycieraczkami” można włączać i wyłączać za
pomocą systemu Uconnect Touch™. Więcej informacji na ten temat znajduje się części „Ustawienia
Uconnect Touch™” rozdziału „Poznawanie samochodu”.
CZASOWY WYŁĄCZNIK ŚWIATEŁ
PRZEDNICH
Funkcja zapewnia świecenie świateł przednich nawet
przez 90 sekund po wyłączeniu silnika. Można ją stosować przy wychodzeniu z samochodu na nieoświetlonym obszarze.
Aby włączyć tę funkcję, należy wyłączyć zapłon, gdy
światła przednie jeszcze się świecą. Następnie wyłączyć
światła przednie w ciągu 45 sekund. Okres opóźnienia
rozpoczyna się w momencie wyłączenia świateł przednich.
INFORMACJA: Aby funkcja zadziałała, światła należy
wyłączyć w ciągu 45 sekund od wyłączenia zapłonu.
W przypadku ponownego włączenia świateł przednich,
postojowych lub ustawienia wyłącznika zapłonu w położenie ON układ anuluje okres opóźnienia przy wyłączaniu świateł.
Jeśli światła przednie zostaną wyłączone przed wyłączeniem zapłonu, światła wyłączą się w zwykły sposób.
INFORMACJA: Funkcję czasowego wyłącznika
przednich świateł można programować za pomocą systemu Uconnect Touch™. Więcej informacji znajduje
się w części „Ustawienia systemu Uconnect Touch™”
rozdziału „Poznawanie samochodu”.
PRZYPOMNIENIE O WŁĄCZONYCH
ŚWIATŁACH
Jeśli światła przednie lub postojowe pozostaną włączone po wyłączeniu zapłonu, po otwarciu drzwi kierowcy zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.
PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA
PRZECIWMGIELNE (zależnie od
wyposażenia)
Przełącznik przednich i tylnych świateł przeciwmgielnych jest wbudowany w przełącznik świateł
przednich.(rys. 50)
Przednie i tylne światła przeciwmgielne można
włączać w dowolnej chwili, gdy widoczność jest
ograniczona z powodu mgły. Aby włączyć
przednie światła przeciwmgielne, nacisnąć jeden raz przełącznik świateł przednich. Po drugim naciśnięciu przełącznika zapalają się tylne światła
przeciwmgielne (przednie światła przeciwmgielne są
nadal włączone). Trzecie naciśnięcie przełącznika powoduje wyłączenie tylnych świateł przeciwmgielnych
(przednie światła przeciwmgielne są nadal włączone).
Czwarte naciśnięcie przełącznika powoduje wyłączenie
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
87
POZNAWANIE
SAMOCHODU
przednich świateł przeciwmgielnych. Jeżeli pojazd nie
jest wyposażony w przednie światła przeciwmgielne,
jedno naciśnięcie przełącznika powoduje włączenie tylnych świateł przeciwmgielnych.
BEZPIECZEŃSTWO
Kiedy światła przeciwmgielne są włączone, na zestawie
wskaźników świeci się lampka sygnalizacyjna.
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
DŹWIGNIA WIELOFUNKCYJNA
Dźwignia wielofunkcyjna steruje działaniem kierunkowskazów, długością wiązki świateł przednich i światłami
mijania. Znajduje się po lewej stronie kolumny
kierownicy.(rys. 51)
KIERUNKOWSKAZY
Przy przestawianiu dźwigni wielofunkcyjnej w górę i w
dół strzałki po obu stronach zestawu wskaźników mi-
gają, sygnalizując prawidłowe działanie przednich i tylnych kierunkowskazów.
INFORMACJA:
• Jeśli lampka nie przestaje świecić i nie miga, lub jeśli
miga bardzo szybko, należy sprawdzić, czy żarówka
na zewnątrz pojazdu nie jest uszkodzona. Jeśli wskaźnik nie zapala się przy przestawianiu dźwigni, prawdopodobnie uszkodzona jest żarówka wskaźnika.
• Na wyświetlaczu EVIC (zależnie od wyposażenia)
wyświetlony zostanie komunikat „Turn Signal On”
(Włączony kierunkowskaz) a brzęczyk będzie emitował ciągły sygnał dźwiękowy, jeśli samochód przejedzie ponad 1,6 km z włączonym kierunkowskazem.
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 50)
(rys. 51)
Przełącznik świateł przeciwmgielnych
88
Dźwignia wielofunkcyjna
FUNKCJA WSPOMAGANIA ZMIANY PASA
RUCHU
Pchnięcie dźwigni raz w górę lub w dół, ale tylko do
pierwszego położenia, spowoduje trzykrotne błyśnięcie, a następnie wyłączenie odpowiedniego kierunkowskazu.
bagażnika. Aby przywrócić działanie oświetlenia wnętrza, należy włączyć zapłon lub przełącznik oświetlenia.
PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ DROGOWYCH/
MIJANIA
Zmiana świateł na drogowe następuje przez pchnięcie
dźwigni wielofunkcyjnej w kierunku od siebie. Pociągnięcie dźwigni do siebie spowoduje ponowne włączenie
świateł mijania.
Obracanie lewego elementu sterującego podświetleniem w górę przy włączonych światłach postojowych
lub światłach przednich zwiększa jasność podświetlenia
panelu wskaźników.
KRÓTKIE SYGNAŁY ŚWIETLNE
Pociągając lekko dźwignię wielofunkcyjną do siebie,
można dać znak światłami innemu kierowcy na drodze.
Światła drogowe będą świecić do momentu zwolnienia
dźwigni.
ELEMENTY STERUJĄCE PODŚWIETLENIEM
Elementy sterujące podświetleniem są częścią przełącznika świateł przednich i znajdują się po lewej stronie
panelu wskaźników.(rys. 52)
POŁOŻENIE LAMPKI OŚWIETLENIA
WNĘTRZA
Obrócenie elementu sterującego podświetleniem w
górę, aż do drugiego położenia, powoduje włączenie
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
OŚWIETLENIE WNĘTRZA
Oświetlenie wnętrza włącza się po otwarciu drzwi.
W celu ochrony akumulatora przed rozładowaniem
oświetlenie wnętrza jest automatycznie wyłączane po
10 minutach od wyłączenia zapłonu. Sytuacja taka ma
miejsce, jeśli oświetlenie wnętrza zostało włączone
ręcznie lub na skutek otwarcia drzwi. Dotyczy to również oświetlenia schowka w desce rozdzielczej, ale nie
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 52)
Elementy sterujące podświetleniem
89
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
90
oświetlenia wnętrza. Kiedy pokrętło regulacji podświetlenia jest ustawione w tym położeniu, oświetlenie
wnętrza jest aktywne.
WYGASZENIE OŚWIETLENIA WNĘTRZA
(WYŁĄCZENIE)
Ustawić element sterujący podświetleniem w skrajnym
dolnym położeniu. Oświetlenie wnętrza pozostanie
wyłączone po otwarciu drzwi.
TRYB CAŁKOWITEGO PODŚWIETLENIA
PANELU WSKAŹNIKÓW (FUNKCJA
ROZJAŚNIENIA W ŚWIETLE DZIENNYM)
Obrócić element sterujący podświetleniem w górę, do
pierwszego położenia. Jeśli światła postojowe lub
światła przednie są włączone, ta funkcja rozjaśnia
wszystkie wyświetlacze tekstowe, takie jak licznik
przebiegu oraz radio.
UKŁAD POZIOMOWANIA PRZEDNICH
ŚWIATEŁ
Układ umożliwia utrzymanie prawidłowej wysokości
wiązki przednich świateł względem drogi niezależnie od
obciążenia samochodu.
Przełącznik poziomowania przednich świateł
znajduje się przy elemencie sterującym podświetleniem, po lewej stronie panelu
wskaźników.
Aby zmienić wysokość wiązki świateł, obrócić przełącznik poziomowania tak, aby zapaliła się odpowiednia
cyfra, która odpowiada obciążeniu pojazdu (zgodnie z
poniższą tabelą).
0
1
W pojeździe jedzie tylko kierowca lub
kierowca i pasażer.
Wszystkie siedzenia są zajęte, dodatkowo w bagażniku znajduje się równomiernie rozłożony bagaż. Całkowita waga
pasażerów i bagażu nie przekracza dopuszczalnego obciążenia pojazdu.
2
W pojeździe jedzie tylko kierowca, w
bagażniku znajduje się równomiernie rozłożony bagaż. Całkowita waga kierowcy i
bagażu nie przekracza dopuszczalnego
obciążenia pojazdu.
Obliczenia bazują na uśrednionej wadze pasażerów wynoszącej 75 kg.
LAMPKI DO CZYTANIA
Więcej informacji na temat lampek do czytania znajduje się w części „Konsola nad głową”.
OŚWIETLENIE WEJŚCIA
Oświetlenie wewnętrzne zapala się w przypadku odblokowania drzwi nadajnikiem RKE lub w przypadku
otwarcia dowolnych drzwi lub tylnej klapy.
Funkcja powoduje również zapalenie świateł obrysowych umieszczonych w lusterkach zewnętrznych (zależnie od wyposażenia). Więcej informacji znajduje się
w części „Lusterka” rozdziału „Poznawanie samochodu”.
WYCIERACZKI I SPRYSKIWACZE
PRZEDNIEJ SZYBY
Dźwignia sterująca pracą wycieraczek/spryskiwaczy
szyby przedniej znajduje się po lewej stronie kolumny
kierownicy.(rys. 53)
Wycieraczki szyby przedniej obsługuje się, obracając
przełącznik umieszczony na końcu dźwigni. Więcej informacji na temat wycieraczki/spryskiwacza tylnej
szyby znajduje się w części „Funkcje szyby tylnej”.
Oświetlenie wewnętrzne wyłączy się po ok. 30 sekundach lub natychmiast po przestawieniu wyłącznika zapłonu z położenia OFF w położenie ON/RUN.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
INFORMACJA:
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
• Oświetlenie wewnętrzne w konsoli sufitowej i
oświetlenie drzwi włączy się, jeżeli przełącznik sterujący podświetleniem znajduje się w położeniu "Włączona lampka oświetlenia wnętrza" (skrajne górne
położenie).
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
• Oświetlenie wejścia nie włączy się, jeżeli przełącznik
sterujący podświetleniem znajduje się w położeniu
„Wyłączona lampka oświetlenia wnętrza” (skrajne
dolne położenie).
DANE
TECHNICZNE
(rys. 53)
Dźwignia wycieraczek/spryskiwaczy szyby przedniej
SPIS
TREŚCI
91
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
TRYB PRACY PRZERYWANEJ
WYCIERACZEK
Tryb pracy przerywanej wycieraczek jest zalecany, gdy
warunki atmosferyczne wymagają zastosowania zmiennych przerw między poszczególnymi cyklami wycierania. Żądany interwał czasowy można wybrać, obracając
końcówkę dźwigni sterującej pracą wycieraczek/
spryskiwaczy szyby przedniej do jednego z pierwszych
pięciu położeń.(rys. 54)
Dostępnych jest pięć ustawień zwłoki, które umożliwiają regulację interwału wycierania w zakresie od
jednej sekundy do około 36 sekund między poszczególnymi cyklami wycierania przy prędkości jazdy poniżej
16 km/h. Przy prędkości przekraczającej 16 km/h czas
zwłoki różni się od minimalnie jednego cyklu co se-
kundę do maksymalnie około 18 sekund pomiędzy
cyklami.
INFORMACJA: Czas zwłoki zależy od prędkości pojazdu. Jeśli samochód porusza się z prędkością mniejszą
niż 16 km/h, czas zwłoki zostaje wydłużony dwukrotnie.
DZIAŁANIE WYCIERACZEK PRZEDNIEJ
SZYBY
Aby włączyć wolną pracę wycieraczek, należy obrócić
końcówkę dźwigni do góry, ustawiając ją w pierwszym
położeniu za położeniem pracy przerywanej. Aby włączyć szybką pracę wycieraczek, należy obrócić końcówkę dźwigni do góry, ustawiając ją w drugim położeniu za położeniem pracy przerywanej.(rys. 55)
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
92
(rys. 54)
Element sterujący pracą wycieraczek przedniej szyby
(rys. 55)
Element sterujący pracą wycieraczek przedniej szyby
INFORMACJA: Wyłączenie zapłonu podczas pracy
wycieraczek spowoduje ich automatyczny powrót do
pozycji wyjściowej. Ponowne włączenie zapłonu spowoduje wznowienie pracy wycieraczek.
• Wjeżdżając do automatycznej myjni
samochodowej należy wyłączyć wycieraczki. Ustawienie elementu sterującego
pracą wycieraczek w położeniu innym niż wyłączone może skutkować uszkodzeniem wycieraczek.
• Zimą przełącznik wycieraczek należy zawsze
wyłączać przed wyłączeniem silnika, aby wycieraczki wróciły do pozycji wyjściowej. Jeśli przełącznik wycieraczek pozostanie w położeniu włączenia, a wycieraczki przymarzną do przedniej
szyby, przy ponownym uruchomieniu pojazdu silniczek wycieraczek może ulec uszkodzeniu.
• Należy zawsze usuwać nagromadzony śnieg,
który uniemożliwia powrót piór wycieraczek do
pozycji wyjściowej. Jeśli element sterujący pracą
wycieraczek jest WYŁĄCZONY, a pióra wycieraczek nie wracają do pozycji wyjściowej, silniczek
wycieraczek może być uszkodzony.
SPRYSKIWACZ PRZEDNIEJ SZYBY
Aby uruchomić spryskiwacz szyby przedniej, należy
wcisnąć pokrętło spryskiwacza, umieszczone na końcu
dźwigni wielofunkcyjnej, do drugiego położenia.
Jeśli spryskiwacz zostanie włączony w czasie, gdy element sterujący pracą wycieraczek jest ustawiony w
zakresie trybów opóźnienia, wycieraczki zostaną przełączone w tryb wolnej pracy na dwa lub trzy cykle po
zwolnieniu dźwigni, a następnie przywrócony zostanie
wybrany wcześniej interwał pracy przerywanej.
Jeśli spryskiwacz zostanie włączony w czasie, gdy element sterujący pracą wycieraczek jest ustawiony w
położeniu wyłączenia, wycieraczki wykonają jeszcze
dwa lub trzy cykle, po czym zostaną wyłączone.
OSTRZEŻENIE!
Nagła utrata widoczności przez przednią szybę może doprowadzić do kolizji.
Istnieje niebezpieczeństwo, że kierowca nie dostrzeże pojazdów lub innych przeszkód.Aby uniknąć nagłego oblodzenia przedniej szyby podczas
mrozu, przed i podczas spryskiwania należy włączyć jej ogrzewanie.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
93
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
94
FUNKCJA SZYBKIEGO OCZYSZCZANIA
SZYBY
Aby uruchomić pojedynczy cykl pracy wycieraczek w
celu usunięcia z szyby wody lub błota, należy wcisnąć
pokrętło spryskiwacza, umieszczone na końcu dźwigni
wielofunkcyjnej, do pierwszego położenia. Wycieraczki
będą działać do momentu zwolnienia dźwigni.
INFORMACJA: Funkcja lekkiego spryskiwania nie
powoduje włączenia pompy do spryskiwaczy; dlatego
przednia szyba nie zostanie spryskana. Aby spryskać
przednią szybę, należy użyć funkcji spryskiwania.
SPRYSKIWACZE REFLEKTORÓW
(zależnie od wyposażenia)
Spryskiwacze reflektorów są schowane w górnej części
przedniego pasa, naprzeciw każdego reflektora.
Dźwignia sterująca wycieraczkami/spryskiwaczem
przedniej szyby steruje również spryskiwaczami przednich świateł. Aby funkcja była aktywna, wyłącznik zapłonu musi się znajdować w położeniu ON, a przednie
światła muszą być włączone. Dźwignia znajduje się z
lewej strony kolumny kierownicy.
Aby uruchomić spryskiwacz reflektorów, należy wcisnąć pokrętło spryskiwacza, umieszczone na końcu
dźwigni wielofunkcyjnej, do drugiego położenia, co
spowoduje uruchomienie spryskiwacza przedniej
szyby, a następnie zwolnić je. W tym samym momencie
dwie dysze spryskiwaczy naprzeciw każdego reflektora
spryskają szkła reflektorów płynem pod wysokim ciśnieniem. Dodatkowo uruchomiony zostanie spryskiwacz przedniej szyby, a wycieraczki przedniej szyby
wykonają jeden cykl pracy.
INFORMACJA: Po ustawieniu wyłącznika zapłonu w
położeniu ON i włączeniu przednich świateł spryskiwacze przednich świateł włączą się przy pierwszym uruchomieniu spryskiwacza przedniej szyby, następnie
będą się włączały co jedenaście cykli spryskiwacza
przedniej szyby.
FUNKCJE SZYBY TYLNEJ
WYCIERACZKA/SPRYSKIWACZ TYLNEJ
SZYBY
Element sterujący pracą wycieraczki/spryskiwacza
szyby tylnej znajduje się po prawej stronie kolumny
kierownicy.(rys. 56)
Aby uruchomić wycieraczkę tylnej szyby, obrócić przełącznik w górę do pierwszego położenia.
INFORMACJA: Wycieraczka tylna działa jedynie w
trybie przerywanym.
Aby uruchomić spryskiwacz szyby tylnej, obrócić przełącznik w górę poza pierwsze położenie.
Pompa spryskiwacza będzie pracować do momentu
zwolnienia przełącznika. Po jego zwolnieniu wycieraczka wykona jeszcze trzy cykle, a potem powróci do
pozycji wyjściowej. (rys. 57)
Jeśli w trakcie pracy wycieraczki tylnej szyby zapłon
zostanie wyłączony, wycieraczka automatycznie powróci do pozycji wyjściowej. Po ponownym uruchomieniu pojazdu wycieraczka wznowi pracę zgodnie ze
stanem przełącznika.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
(rys. 57)
(rys. 56)
Tylna wycieraczka/spryskiwacz
Element sterujący pracą
wycieraczki/spryskiwacza tylnej szyby
SPIS
TREŚCI
95
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
96
• Wjeżdżając do automatycznej myjni
samochodowej, wycieraczkę tylnej szyby
należy wyłączyć. Pozostawienie przełącznika w pozycji włączenia może skutkować
uszkodzeniem wycieraczki tylnej szyby.
• Zimą przełącznik wycieraczki tylnej szyby należy zawsze wyłączać przed wyłączeniem silnika,
aby wycieraczka wróciła do pozycji wyjściowej.
Jeśli przełącznik wycieraczki pozostanie w pozycji
włączenia, a wycieraczka przymarznie do szyby,
przy ponownym uruchomieniu pojazdu silniczek
wycieraczki może ulec uszkodzeniu.
• Należy zawsze usuwać nagromadzony śnieg,
który uniemożliwia powrót pióra wycieraczki tylnej szyby do pozycji wyjściowej. Jeśli element sterujący pracą wycieraczki tylnej szyby jest wyłączony, a pióro nie wraca do pozycji wyjściowej,
silniczek wycieraczki może być uszkodzony.
OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY
Przycisk ogrzewania szyby tylnej znajduje się na
panelu ogrzewania i klimatyzacji. Nacisnąć ten
przycisk, aby włączyć ogrzewanie tylnej szyby i podgrzewanie lusterek zewnętrznych (zależnie od wyposażenia). Lampka sygnalizacyjna w przycisku świeci, kiedy
ogrzewanie szyby tylnej jest włączone. Ogrzewanie
tylnej szyby wyłącza się automatycznie po około 10
minutach.
INFORMACJA: Aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu akumulatora, ogrzewanie szyby tylnej należy włączać tylko wtedy, gdy silnik pracuje.
Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń
może doprowadzić do uszkodzenia elementów grzejnych:
• Zachowywać szczególną ostrożność podczas
mycia wewnętrznej strony tylnej szyby. Do mycia
wewnętrznej powierzchni szyby nie wolno używać
ściernych środków czyszczących.Używać miękkiej
szmatki i łagodnego środka czyszczącego, wycierając równolegle do linii elementów grzejnych.
Naklejki można usunąć po nasączeniu ciepłą
wodą.
• Nie używać skrobaczek, ostrych przedmiotów
lub agresywnych środków do czyszczenia szyb
podczas mycia wewnętrznej powierzchni szyby.
• Wszystkie przedmioty muszą znajdować się w
bezpiecznej odległości od szyby.
ELEKTRONICZNY TEMPOMAT
Elektroniczny tempomat steruje pedałem przyspieszenia, gdy prędkość jazdy przekracza 40 km/h.
Przyciski sterujące tempomatu elektronicznego znajdują się po prawej stronie kierownicy.(rys. 58)
INFORMACJA: W celu zapewnienia prawidłowego
działania układ elektronicznego tempomatu został
skonstruowany tak, że wyłącza się, gdy jednocześnie
działa kilka funkcji tempomatu. W takim przypadku
można ponownie uruchomić układ elektronicznego
(rys. 58)
Przyciski elektronicznego tempomatu
1 — ON/OFF
4 — CANCEL
2 — RES +
3 — SET -
tempomatu, naciskając przycisk ON/OFF i ponowne
programując żądaną nastawę prędkości.
WŁĄCZANIE
Nacisnąć przycisk ON/OFF. Na zestawie wskaźników
zaświeci się lampka kontrolna tempomatu. W celu
wyłączenia układu należy nacisnąć przycisk ON/OFF po
raz drugi. Lampka kontrolna tempomatu przestanie
świecić. Kiedy układ nie jest używany, należy go wyłączyć.
OSTRZEŻENIE!
Pozostawienie włączonego elektronicznego układu utrzymywania stałej prędkości jazdy w sytuacji, gdy nie jest on używany,
jest niebezpieczne. Może dojść do przypadkowej
zmiany ustawień lub nadmiernego przyspieszenia. Kierowca może stracić kontrolę nad pojazdem i ulec wypadkowi. Jeżeli układ nie ma być
używany, należy go zawsze wyłączać.
USTAWIANIE ŻĄDANEJ PRĘDKOŚCI
Włączyć elektroniczny tempomat. W chwili uzyskania
żądanej prędkości jazdy nacisnąć i zwolnić przycisk SET
(-). Zwolnić pedał przyspieszenia — pojazd będzie
jechał z wybraną prędkością.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
97
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
98
INFORMACJA: Przycisk SET można nacisnąć dopiero wtedy, gdy pojazd będzie się poruszał ze stałą
prędkością na płaskim podłożu.
WYŁĄCZANIE
Wyłączenie elektronicznego tempomatu bez kasowania ustawionej prędkości z pamięci odbywa się przez
lekkie stuknięcie pedału hamulca, naciśnięcie przycisku
CANCEL lub normalne naciśnięcie pedału hamulca
podczas redukowania prędkości jazdy. Naciśnięcie
przycisku ON/OFF lub wyłączenie zapłonu powoduje
wykasowanie ustawionej prędkości z pamięci.
PRZYWRACANIE ŻĄDANEJ PRĘDKOŚCI
Aby przywrócić poprzednio ustawioną prędkość, należy nacisnąć i zwolnić przycisk RES (+). Żądaną prędkość można przywrócić podczas jazdy z dowolną prędkością przekraczającą 32 km/h.
ZMIANA ŻĄDANEJ PRĘDKOŚCI
Po ustawieniu elektronicznego tempomatu można
zwiększyć prędkość przez naciśnięcie przycisku RES
(+). Jeśli przycisk zostanie przytrzymany, zaprogramowana prędkość będzie rosła, dopóki przycisk nie zostanie zwolniony. W ten sposób zostanie ustalona nowa
nastawa prędkości.
Jednokrotne naciśnięcie przycisku RES (+) powoduje
zwiększenie żądanej prędkości o 2 km/h. Każde kolejne
naciśnięcie przycisku powoduje dalszy wzrost prędkości o 2 km/h.
Aby zredukować prędkość po zaprogramowaniu elektronicznego tempomatu, należy nacisnąć przycisk SET
(-). Jeśli przycisk zostanie przytrzymany w położeniu
SET (-), zaprogramowana prędkość będzie maleć, dopóki przycisk nie zostanie zwolniony. W chwili uzyskania żądanej prędkości należy zwolnić przycisk — w ten
sposób zostanie ustalona nowa nastawa prędkości.
Jednokrotne naciśnięcie przycisku SET (-) powoduje
zmniejszenie żądanej prędkości o 2 km/h. Każde kolejne naciśnięcie przycisku powoduje dalszy spadek
prędkości o 2 km/h.
PRZYSPIESZANIE W CELU WYKONANIA
MANEWRU WYPRZEDZANIA
Nacisnąć pedał przyspieszenia w normalny sposób. Po
zwolnieniu pedału pojazd wróci do zaprogramowanej
prędkości.
Używanie tempomatu elektronicznego na
wzniesieniach
Aby utrzymać zaprogramowaną prędkość jazdy na
wzniesieniach, przekładnia może zredukować bieg.
INFORMACJA: Elektroniczny tempomat utrzymuje
prędkość jazdy zarówno przy wjeżdżaniu, jak i zjeżdżaniu ze wzniesienia. Niewielkie zmiany prędkości na
umiarkowanych wzniesieniach są dopuszczalne.
Na stromych wzniesieniach mogą wystąpić większe
utraty lub przyrosty prędkości. W takim przypadku
lepsza jest jazda bez tempomatu.
OSTRZEŻENIE!
Korzystanie z tempomatu może być niebezpieczne w sytuacjach, w których
układ nie jest w stanie utrzymać stałej prędkości.
Prędkość może wzrosnąć do zbyt wysokiego poziomu, jak na warunki panujące na drodze, co
może spowodować utratę kontroli nad pojazdem
i doprowadzić do wypadku. Nie należy korzystać
z elektronicznego układu utrzymywania stałej
prędkości w warunkach dużego natężenia ruchu
lub podczas jazdy krętymi, oblodzonymi, zaśnieżonymi lub śliskimi drogami.
KONSOLA NAD GŁOWĄ
Konsola nad głową zawiera dodatkowe światła wewnętrzne, lampki do czytania, schowek na okulary
przeciwsłoneczne, lusterko wewnętrzne i opcjonalny
przełącznik sterujący przesuwanym dachem. (rys. 59)
ŚWIATŁA WEWNĘTRZNE/LAMPKI DO
CZYTANIA
W konsoli nad głową umieszczone są dwa dodatkowe
światła wewnętrzne. Lampki zapalają się również przy
otwieraniu drzwi lub pokrywy bagażnika. Jeśli pojazd
jest wyposażony w system bezkluczykowego zdalnego
otwierania (RKE), światła te zapalą się również po
naciśnięciu przycisku UNLOCK (ODBLOKUJ) w nadajniku RKE. Dodatkowe światła wewnętrzne pełnią też
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 59)
Konsola dachowa
99
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
rolę lampek do czytania. Lampki włącza się, naciskając
soczewkę, siedząc w samochodzie. Ponowne naciśnięcie soczewki powoduje wyłączenie lampki. Istnieje
możliwość regulacji kierunku świecenia lampek poprzez naciśnięcie zewnętrznego pierścienia oznaczonego czterema strzałkami kierunkowymi. (rys. 60)
SCHOWEK NA OKULARY
PRZECIWSŁONECZNE
Dostęp do schowka uzyskuje się przez naciśnięcie i
zwolnienie wypukłych pasków na klapie schowka
umieszczonego w środkowej części konsoli. Klapa otwiera się do dołu.(rys. 61)
WEWNĘTRZNE LUSTERKO
OBSERWACYJNE
Wypukłe wewnętrzne lusterko obserwacyjne zapewnia kierowcy i pasażerowi siedzącemu z przodu szerokie pole widzenia obejmujące siedzących na tylnych
siedzeniach pasażerów. Aby korzystać z wewnętrznego
lusterka obserwacyjnego, należy nacisnąć i zwolnić wypukłe paski na klapie schowka (otworzy się do dołu), a
następnie unieść klapę, prawie zamykając, i puścić.
Klapa zatrzaśnie się w pozycji umożliwiającej korzystanie z wewnętrznego lusterka obserwacyjnego.
INFORMACJA: Z pozycji „lusterka obserwacyjnego”
można tylko zamknąć drzwi.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
100
(rys. 60)
Dodatkowe światło wewnętrzne/lampka do czytania
(rys. 61)
Schowek na okulary przeciwsłoneczne
Aby przywrócić położenie całkowitego otwarcia, najpierw należy zamknąć drzwi, następnie je otworzyć
poprzez naciśnięcie zatrzasku.(rys. 62)
ŚWIATŁA AWARYJNE
PRZEŁĄCZNIK STERUJĄCY
PRZESUWANYM DACHEM (zależnie od
wyposażenia)
Więcej informacji znajduje się w części „Elektrycznie
sterowany przesuwany dach”.
Aby włączyć światła awaryjne, należy nacisnąć
przełącznik. Wciśnięcie przełącznika powoduje,
że wszystkie kierunkowskazy zaczynają migać, ostrzegając innych uczestników ruchu drogowego o niebezpieczeństwie. Aby wyłączyć światła awaryjne, należy
ponownie nacisnąć przełącznik.
Przełącznik świateł awaryjnych znajduje się w zespole
przełączników na panelu wskaźników.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
Jest to awaryjny system ostrzegawczy i nie należy go
włączać, gdy pojazd jest w ruchu. Z systemu wolno
korzystać, gdy pojazd jest unieruchomiony i stwarza
zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
Jeżeli zachodzi konieczność pozostawienia pojazdu w
celu uzyskania pomocy, światła awaryjne pozostają włączone nawet przy wyłączonym zapłonie.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
INFORMACJA: W przypadku przedłużonego używania światła awaryjne mogą doprowadzić do rozładowania akumulatora.
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 62)
Lusterko obserwacyjne
101
SCHOWKI
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
SCHOWEK W DESCE ROZDZIELCZEJ
Schowek znajduje się w desce rozdzielczej po stronie
pasażera. Aby go otworzyć, należy pociągnąć uchwyt
zwalniający.(rys. 63)
SCHOWKI W KONSOLI PODŁOGOWEJ
Otwarta przestrzeń schowkowa i mały schowek znajdują się w konsoli podłogowej.(rys. 64)
SCHOWEK W KONSOLI ŚRODKOWEJ
Schowek jest umieszczony pod podłokietnikiem w
konsoli środkowej. (rys. 65)
(rys. 64)
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
Mały schowek w konsoli podłogowej
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 63)
(rys. 65)
Schowek w desce rozdzielczej
102
Konsola środkowa
Aby otworzyć schowek, należy pociągnąć do góry
uchwyt zwalniający znajdujący się w przedniej części
pokrywy. (rys. 66)
Przesuwany podłokietnik (wyłącznie w wersji z
automatyczną skrzynią biegów)
Podłokietnik w środkowej konsoli można przesunąć do
tyłu, aby ułatwić dostęp do schowka.(rys. 67)
OSTRZEŻENIE!
Nie jechać z otwartą pokrywą schowka
w konsoli. Podczas jazdy należy schować
telefony komórkowe, odtwarzacze audio i
wszystkie inne małe urządzenia elektroniczne.
Korzystanie z tych urządzeń może być przyczyną
wypadku spowodowanego rozproszeniem uwagi
kierowcy.
SCHOWEK W PRZEDNIM SIEDZENIU
PASAŻERA FLIP 'N STOW™ (zależnie od
wyposażenia)
Pętla zwalniająca zatrzasku siedzenia znajduje się pośrodku siedziska na jego styku z oparciem. Pociągnąć za
pętlę do góry, aby zwolnić zatrzask, a następnie do
przodu, aby otworzyć siedzisko do położenia
zablokowania.(rys. 68)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
(rys. 66)
SPIS
TREŚCI
(rys. 67)
Otwarty schowek
Przesuwany podłokietnik
103
POZNAWANIE
SAMOCHODU
INFORMACJA: Przed opuszczeniem siedziska
sprawdzić, czy żadne przedmioty znajdujące się w
schowku nie kolidują z zatrzaskiem. Po opuszczeniu
siedziska dopchnąć je, aby dobrze zamocować zatrzask.
SCHOWEK TYMCZASOWY W SIEDZENIU
W DRUGIM RZĘDZIE
Jest to tymczasowy schowek, który można wykorzystać, gdy oparcie siedzenia/podłokietnik jest opuszczony. Przed podniesieniem oparcia/podłokietnika należy sprawdzić, czy schowek jest opróżniony.
OSTRZEŻENIE!
Przed zajęciem miejsca przez pasażera
sprawdzić, czy siedzisko jest dobrze
przymocowane do podstawy.W przeciwnym razie pasażer nie będzie siedział w siedzeniu wystarczająco stabilnie. Nieprawidłowo zablokowana poduszka siedzenia może być przyczyną
poważnych obrażeń.
SCHOWEK NA MAPY I PÓŁKI NA
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE W DRUGIM
RZĘDZIE SIEDZEŃ
Schowek na mapy i półki na artykuły spożywcze znajdują się w tylnej części oparcia kierowcy.(rys. 69)
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 68)
Schowek w przednim siedzeniu pasażera
104
(rys. 69)
Schowek na mapy i półki na artykuły spożywcze
SCHOWEK Z WYJMOWANĄ WKŁADKĄ W
PODŁODZE
Pociągając za wycięcia (pokazane na ilustracji), można
wyjąć wkładkę w celu łatwiejszego czyszczenia.(rys. 71)
INFORMACJA: W celu ułatwienia dostępu do
schowka należy ustawić przednie siedzenie w co najmniej środkowej pozycji.
Schowki w podłodze znajdują się za przednimi siedzeniami. Każdy schowek o pojemności 5,9 l może pomieścić 12 butelek o pojemności 0,35 l z lodem lub
innymi dodatkami. Wyjmowana wkładka schowka ułatwia napełnianie, opróżnianie i czyszczenie.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
Aby uzyskać dostęp do schowka, odsunąć wykładzinę
podłogową na bok (zależnie od wyposażenia). Aby
otworzyć klapę schowka, należy pociągnąć do góry i do
przodu za pętlę zwalniania zatrzasku.(rys. 70)
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
(rys. 70)
SPIS
TREŚCI
(rys. 71)
Schowek w podłodze
Wyjmowana wkładka
105
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
GNIAZDA ZASILANIA
ELEKTRYCZNEGO
W konsoli środkowej pod odbiornikiem radiowym
znajduje się gniazdo zasilania 12 V (13 A). Gniazdo
dostarcza zasilanie przy włączonym zapłonie albo w
trybie zasilania akcesoriów. (rys. 72)
Gniazdo zasila również standardową zapalniczkę. Ze
względu na ochronę elementu grzejnego nie
należy pozostawiać zapalniczki w położeniu
grzania.
Trzecie gniazdo zasilania 12 V z bezpiecznikiem jest
umieszczone w tylnej części środkowej konsoli. To
gniazdo dostarcza zasilanie, gdy wyłącznik zapłonu jest
ustawiony w położeniu LOCK, ON lub ACC. (rys. 74)
Czwarte gniazdo zasilania 12 V z bezpiecznikiem jest
umieszczone na lewym panelu wykładziny w przedziale
ładunkowym. To gniazdo dostarcza zasilanie, gdy wyłącznik zapłonu jest ustawiony w położeniu ON lub
ACC. (rys. 75)
Drugie gniazdo zasilania 12 V (13 A) znajduje się w
schowku konsoli środkowej. Zasilanie jest dostępne,
jeśli wyłącznik zapłonu jest ustawiony w położeniu
ON/RUN, ACC lub LOCK. (rys. 73)
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 72)
Przednie gniazdo zasilania 12 V
106
(rys. 73)
Gniazdo zasilania 12 V w konsoli środkowej
(rys. 74)
Gniazdo zasilania 12 V w siedzeniu tylnym
• Nie należy przekraczać maksymalnej
mocy 160 W (13 A) przy napięciu 12 V.W
przypadku przekroczenia mocy znamionowej 160 W (13 A) konieczna będzie wymiana
bezpiecznika chroniącego układ.
• Gniazda zasilania w dolnej i tylnej części konsoli środkowej mają wspólny bezpiecznik. Łączne
zużycie energii nie może przekraczać maksymalnej mocy 160 W (13 A) przy napięciu 12 V.
• Gniazda zasilania są przeznaczone tylko do
użytku z wtyczkami akcesoriów. Nie wkładać
żadnych przedmiotów do gniazda zasilania, ponieważ spowoduje to uszkodzenie gniazda i spalenie bezpiecznika. Nieprawidłowe używanie
gniazd zasilania może spowodować uszkodzenia
nieobjęte ograniczoną gwarancją.
(rys. 76)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 75)
Gniazdo zasilania w bagażniku
107
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
OSTRZEŻENIE!
Aby uniknąć poważnych obrażeń lub
śmierci:
• Do gniazd o napięciu 12 V podłączać tylko
takie urządzenia, które są do tego przeznaczone.
• Nie dotykać mokrymi rękami.
• Podczas jazdy samochodem zamykać klapkę
nieużywanego gniazda.
• Niewłaściwe postępowanie z gniazdem może
spowodować porażenie elektryczne i awarię.
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
108
(rys. 76)
1 — F103 20 A żółty, gniazdo zasilania, konsola schowek i
gniazdo zasilania, konsola tył
2 — F102 20 A żółty, zapalniczka, panel wskaźników i
gniazdo zasilania lewe, tylny przedział ładunkowy
• Wiele akcesoriów, które można podłączyć,pobiera zasilanie z akumulatora pojazdu, nawet gdy nie są używane (np.
telefony komórkowe itp.). W efekcie ich długotrwałego podłączenia akumulator pojazdu ulegnie rozładowaniu w stopniu powodującym ograniczenie jego trwałości i/lub uniemożliwienie
uruchomienia silnika.
• Akcesoria pobierające większą moc (np. chłodziarki, odkurzacze, lampy itp.) jeszcze szybciej
rozładowują akumulator.Takich urządzeń należy
używać sporadycznie i zachowując szczególną
ostrożność.
• Po używaniu akcesoriów o dużym poborze
mocy lub po długim okresie postoju pojazdu (z
podłączonymi akcesoriami) należy jeździć samochodem wystarczająco długo, żeby alternator naładował akumulator.
• Gniazda zasilania są przeznaczone tylko do
użytku z wtyczkami akcesoriów.Akcesoria ani ich
uchwyty nie mogą wisieć na wtyczce.
UCHWYTY NA NAPOJE
Dla osób siedzących z przodu dostępne są dwa
uchwyty na napoje w środkowej konsoli, w części
podłogowej. (rys. 77)
Kiedy podłokietnik jest złożony na płasko, uchwyty
znajdują się w tylnej części zagłówka. Zagłówek można
wyregulować tak, aby zapewnić dogodne położenie
uchwytów na napoje. (rys. 78)
Dla pasażerów zajmujących drugi rząd siedzeń dostępne są dwa uchwyty na napoje w środkowym podłokietniku między siedzeniami.
W przypadku pojazdów wyposażonych w trzeci rząd
siedzeń dostępne są dodatkowe uchwyty na napoje
umieszczone w panelach wykładziny.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
(rys. 77)
SPIS
TREŚCI
(rys. 78)
Uchwyty na napoje w konsoli podłogowej
Uchwyty na napoje w podłokietniku
109
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
Oprócz uchwytów na napoje pojazdy mogą być też
wyposażone w uchwyty na butelki. Uchwyty na butelki
znajdują się w panelach wykładziny drzwiowej.
(rys. 79)
OSTRZEŻENIE!
Jeśli w uchwycie na butelki znajduje się
pojemnik z gorącym płynem, w momencie zamykania drzwi powstaje niebezpieczeństwo rozlania płynu i poparzenia pasażerów. Zamykając drzwi, należy zachować ostrożność, aby
uniknąć obrażeń.
ELEKTRYCZNIE STEROWANY
PRZESUWANY DACH (zależnie od
wyposażenia)
Przełącznik sterujący przesuwanym dachem znajduje
się między osłonami przeciwsłonecznymi w konsoli
dachowej. (rys. 80)
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 79)
Uchwyt na butelki w drzwiach
110
(rys. 80)
Przełącznik sterujący przesuwanym dachem
OSTRZEŻENIE!
• Nie wolno pozostawiać dzieci w pojeździe z kluczykiem w wyłączniku zapłonu (lub z wyłącznikiem w położeniu ACC lub
RUN, w przypadku pojazdów wyposażonych w
układ Keyless Enter-N-Go™). Podczas obsługi
elektrycznie sterowanego przesuwanego dachu
może dojść do przytrzaśnięcia pasażerów, w
szczególności pozostawionych bez opieki dzieci.
Grozi to poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
• W przypadku kolizji ryzyko wypadnięcia z
pojazdu jest większe, jeżeli przesuwany dach jest
otwarty. Może to również doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Należy zawsze pamiętać o odpowiednim zapięciu pasów bezpieczeństwa oraz sprawdzić, czy pasażerowie są
także odpowiednio zabezpieczeni.
• Małe dzieci nie powinny obsługiwać przesuwanego dachu. Przez otwarty przesuwany dach nie
wolno wystawiać palców ani żadnych innych części ciała, a w kabinie nie mogą się znajdować
przedmioty, których części wystawałyby przez
otwarty dach. Może to doprowadzić do obrażeń
ciała.
OTWIERANIE PRZESUWANEGO DACHU —
TRYB SZYBKI
Przesunięcie przełącznika do tyłu i zwolnienie go w
ciągu pół sekundy powoduje automatyczne otwarcie
przesuwanego dachu z każdego położenia. Dach otwiera się całkowicie i zatrzymuje się automatycznie.
Ten sposób nosi nazwę „szybkiego otwierania”. Podczas szybkiego otwierania każde poruszenie przełącznika zatrzymuje dach przesuwany.
OTWIERANIE PRZESUWANEGO DACHU —
TRYB RĘCZNY
Aby otworzyć przesuwany dach, należy przesunąć
przełącznik do tyłu i przytrzymać go w tym położeniu,
aż do całkowitego otwarcia dachu. Zwolnienie przycisku spowoduje zatrzymanie ruchu, a dach pozostanie
częściowo otwarty, dopóki przycisk nie zostanie ponownie przesunięty do tyłu i przytrzymany w tej pozycji.
ZAMYKANIE PRZESUWANEGO DACHU —
TRYB SZYBKI
Przesunięcie przełącznika do przodu i zwolnienie go w
ciągu pół sekundy powoduje automatyczne zamknięcie
przesuwanego dachu z każdego położenia. Dach zamyka się całkowicie i zatrzymuje się automatycznie.
Ten sposób nosi nazwę „szybkiego zamykania”. Podczas
szybkiego zamykania każde poruszenie przełącznika zatrzymuje dach przesuwany.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
111
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
112
ZAMYKANIE PRZESUWANEGO DACHU —
TRYB RĘCZNY
Aby zamknąć przesuwany dach, należy przesunąć przełącznik do przodu i przytrzymać go w tym położeniu.
Zwolnienie przycisku spowoduje zatrzymanie ruchu, a
dach pozostanie częściowo zamknięty, dopóki przycisk
nie zostanie ponownie przesunięty do przodu i przytrzymany w tej pozycji.
UCHYLANIE PRZESUWANEGO DACHU —
TRYB SZYBKI
Aby uchylić przesuwany dach, nacisnąć i zwolnić przycisk uchylania. Ten sposób nosi nazwę „szybkiego uchylania” i można go realizować bez względu na położenie
dachu przesuwanego. Podczas szybkiego uchylania
każde poruszenie przełącznika zatrzymuje dach przesuwany.
FUNKCJA ZABEZPIECZENIA PRZED
PRZYTRZAŚNIĘCIEM
Funkcja ta wykrywa przeszkody podczas szybkiego
zamykania przesuwanego dachu. W przypadku wykrycia przeszkody na drodze przesuwanego dachu układ
automatycznie całkowicie go otworzy. W takiej sytuacji
należy usunąć przeszkodę. Następnie, w celu szybkiego
zamknięcia, przesunąć przełącznik do przodu i zwolnić
go.
DZIAŁANIE OSŁONY
PRZECIWSŁONECZNEJ
Osłonę przeciwsłoneczną można obsługiwać ręcznie.
Jednak w momencie otwierania dachu przesuwanego
osłona przeciwsłoneczna otwiera się automatycznie.
INFORMACJA: Jeżeli trzy próby zamknięcia przesuwanego dachu spowodują aktywację funkcji zabezpieczającej przez przytrzaśnięciem, przy czwartym razie
konieczne będzie zamknięcie dachu w trybie ręcznym,
przy wyłączonej funkcji zabezpieczającej przez przytrzaśnięciem.
INFORMACJA: Osłona przeciwsłoneczna nie może
być zamknięta, kiedy dach przesuwany jest otwarty.
DUDNIENIE WIATRU
Zjawisko dudnienia można opisać jako ciśnienie odczuwane w uszach lub dźwięk przypominający pracę helikoptera. W pojeździe może występować dudnienie
wiatru przy jeździe z otwartymi szybami lub otwartym
dachem (zależnie od wyposażenia) w określonych położeniach otwartych lub częściowo otwartych. Jest to
normalne zjawisko, ale można je zminimalizować. Jeśli
dudnienie wiatru występuje przy otwartych tylnych
szybach, wówczas w celu zminimalizowania zjawiska
należy otworzyć przednie i tylne szyby. Jeśli dudnienie
występuje przy otwartym dachu słonecznym, wówczas
w celu jego zminimalizowania należy przymknąć dach
lub otworzyć którąś z szyb.
KONSERWACJA DACHU PRZESUWANEGO
Do czyszczenia szyby należy używać tylko nieściernego
środka czyszczącego i miękkiej szmatki.
OBSŁUGA PRZY WYŁĄCZONYM
ZAPŁONIE
Zależnie od wyposażenia, bez Elektronicznego
centrum informacyjnego pojazdu (EVIC)
Przełącznik sterujący przesuwanym dachem pozostaje
aktywny przez około 45 sekund od ustawienia wyłącznika zapłonu w położenie LOCK. Otwarcie przednich
drzwi spowoduje wyłączenie tej funkcji.
ZAMKI DRZWI
RĘCZNA BLOKADA ZAMKÓW DRZWI
Aby zablokować drzwi, należy nacisnąć w dół gałkę
zamka na panelu wykończenia drzwi. Aby odblokować
przednie drzwi, pociągnąć wewnętrzną klamkę drzwi
do pierwszego położenia. Aby odblokować tylne drzwi,
pociągnąć w górę gałkę zamka na panelu wykończenia
drzwi.(rys. 81)
Jeśli w momencie zamykania drzwi gałka zamka drzwi
będzie opuszczona, drzwi zostaną zablokowane. Należy więc przed zamknięciem drzwi sprawdzić, czy
kluczyk zbliżeniowy nie został w środku pojazdu.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
Zależnie od wersji, z Elektronicznym centrum
informacyjnym pojazdu (EVIC)
Po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu LOCK
przełącznik sterujący dachem przesuwnym pozostanie
aktywny przez maksymalnie 10 minut. Otwarcie przednich drzwi spowoduje wyłączenie tej funkcji.
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
INFORMACJA: Czas zwłoki można zaprogramować
za pomocą systemu Uconnect Touch™. Więcej informacji znajduje się w części „Ustawienia systemu
Uconnect Touch™”.
SPIS
TREŚCI
(rys. 81)
Gałka ręcznej blokady zamka drzwi
113
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
INFORMACJA: Ręczne blokady zamków drzwi nie
blokują klapy tylnej.
OSTRZEŻENIE!
• Dla zabezpieczenia pojazdu oraz
własnego bezpieczeństwa w razie ewentualnego wypadku należy zablokować drzwi
przed rozpoczęciem jazdy oraz po zaparkowaniu
i wyjściu z pojazdu.
• Wysiadając z pojazdu należy zawsze zabrać z
niego nadajnik zdalnego sterowania i zablokować zamki drzwi. Nieupoważnione użycie urządzeń znajdujących się w pojeździe może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.
• Nie wolno pozostawiać w pojeździe dzieci bez
opieki ani dopuszczać do sytuacji, w której mogłyby mieć dostęp do niezamkniętego pojazdu.
Pozostawianie w samochodzie dzieci bez opieki
jest niebezpieczne z wielu powodów. Grozi to
poważnymi obrażeniami lub śmiercią zarówno
dziecka, jak i innych osób. Dzieciom należy zakazać dotykania hamulca postojowego, pedału hamulca i dźwigni zmiany biegów.
(Kontynuacja)
• Nie wolno pozostawiać kluczyka zbliżeniowego w pojeździe lub blisko niego. Nie pozostawiać pojazdu wyposażonego w układ Keyless
Enter-N-Go™ w trybie ACC lub ON/RUN. Dziecko mogłoby uruchomić podnośniki szyb, inne
mechanizmy lub cały samochód.
ZAMKI DRZWI STEROWANE
ELEKTRYCZNIE
Przełącznik zamka drzwi sterowanego elektrycznie
znajduje się na wewnętrznym panelu przednich drzwi.
Służy on do zablokowania lub odblokowania drzwi i
klapy tylnej.(rys. 82)
(Kontynuacja)
SPIS
TREŚCI
114
(rys. 82)
Lokalizacja przełącznika zamka drzwi sterowanego
elektrycznie
W przypadku naciśnięcia przełącznika zamka drzwi
sterowanego elektrycznie, gdy nadajnik zdalnego sterowania znajduje się w pojeździe i przednie drzwi są
otwarte, zamki sterowane elektrycznie nie zadziałają.
Ma to zapobiec przypadkowemu zamknięciu w pojeździe kluczyka zbliżeniowego. Zamki zadziałają po wyjęciu kluczyka zbliżeniowego lub zamknięciu drzwi. Jeśli
drzwi są otwarte i wyłącznik zapłonu jest w położeniu
LOCK lub ACC, włączy się sygnał dźwiękowy dla przypomnienia o potrzebie zabrania nadajnika zdalnego
sterowania.
Automatyczna blokada drzwi
Funkcja automatycznej blokady drzwi jest domyślnie
wyłączona. Po włączeniu funkcji drzwi blokują się automatycznie, gdy prędkość jazdy przekracza 24 km/h.
Funkcję automatycznej blokady drzwi można włączyć
lub wyłączyć u autoryzowanego dealera na pisemny
wniosek klienta. W celu wykonania tej usługi należy
skontaktować się z autoryzowanym dealerem.
Automatyczne odblokowanie drzwi przy
wysiadaniu
Drzwi w pojazdach z zamkami drzwi sterowanymi
elektrycznie zostaną automatycznie odblokowane, jeśli:
1. Włączona jest funkcja automatycznego odblokowania drzwi przy wysiadaniu.
2. Samochód był w ruchu, następnie prędkość spadła
do 0 km/h, a dźwignia zmiany biegów została ustawiona w położeniu N lub P.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
3. Drzwi kierowcy są otwarte.
4. Drzwi nie były wcześniej odblokowane.
Więcej informacji na temat zmiany bieżącego ustawienia znajduje się w punkcie „Ustawienia Uconnect Touch™” w rozdziale „Poznawanie samochodu”.
INFORMACJA: Funkcji automatycznego odblokowania drzwi przy wysiadaniu należy używać zgodnie z
lokalnymi przepisami.
Programowanie funkcji automatycznego
odblokowania drzwi przy wysiadaniu
Funkcję automatycznego odblokowania drzwi przy wysiadaniu można włączyć lub wyłączyć w następujący
sposób:
• W przypadku pojazdów wyposażonych w system
Uconnect Touch™ skorzystać z części „Ustawienia
systemu Uconnect Touch™” w rozdziale „Poznawanie samochodu”.
• W przypadku pojazdów niewyposażonych w system
Uconnect Touch™ wykonać następującą procedurę:
1. Wsiąść do pojazdu i zamknąć wszystkie drzwi.
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
115
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
116
2. Włożyć kluczyk zdalnego sterowania do wyłącznika
zapłonu.
wyposażono w system blokady drzwi zabezpieczający
przed otwarciem przez dzieci.
3. W ciągu 15 sekund przestawić czterokrotnie wyłącznik zapłonu z położenia LOCK w położenie
ON/RUN, następnie ponownie w położenie LOCK,
kończąc cykl przy wyłączniku zapłonu ustawionym w
położenie LOCK. Nie uruchamiać silnika.
Włączanie systemu blokady drzwi
zabezpieczającego przed otwarciem przez
dzieci.
1. Otworzyć tylne drzwi.
4. W ciągu 30 sekund nacisnąć przełącznik odblokowania zamków drzwi w celu odblokowania drzwi.
2. Wsunąć końcówkę kluczyka awaryjnego (lub podobnego) do regulatora blokady dziecięcej i obrócić
do położenia zablokowania.(rys. 83)(rys. 84)
5. Pojedynczy sygnał dźwiękowy zasygnalizuje zakończenie procedury programowania.
3. Powtórzyć kroki 1 i 2 dla przeciwległych tylnych
drzwi.
INFORMACJA: Brak sygnału dźwiękowego oznacza, że układ nie uruchomił trybu programowania. Procedurę należy wykonać ponownie.
6. Aby przywrócić poprzednie ustawienie układu, wykonać ponownie opisaną procedurę.
INFORMACJA: Funkcji automatycznego odblokowania drzwi przy wysiadaniu należy używać zgodnie z
lokalnymi przepisami.
SYSTEM BLOKADY DRZWI
ZABEZPIECZAJĄCY PRZED OTWARCIEM
PRZEZ DZIECI — TYLNE DRZWI
Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa małych
dzieci podróżujących na tylnych siedzeniach tylne drzwi
(rys. 83)
Lokalizacja blokady drzwi zabezpieczającej
przed otwarciem przez dzieci
INFORMACJA: Przy włączonym układzie blokowania drzwi zabezpieczającym przed otwarciem przez
dzieci drzwi można otworzyć tylko za pomocą zewnętrznej klamki drzwi, mimo że wewnętrzny zamek
drzwi jest w położeniu odblokowania.
OSTRZEŻENIE!
Nie dopuszczać do uwięzienia osób w
pojeździe podczas kolizji. Należy pamiętać, że przy zastosowaniu blokad zabezpieczających przed otwarciem drzwi przez dzieci tylne
drzwi można otworzyć wyłącznie z zewnątrz.
Niezastosowanie się do powyższego zalecenia
może doprowadzić do poważnych obrażeń lub
śmierci.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
INFORMACJA:
• Po włączeniu układu blokady drzwi zabezpieczającego przed otwarciem przez dzieci należy każdorazowo sprawdzić drzwi od wewnątrz, aby upewnić się,
że są we właściwym położeniu.
• W przypadku ewakuacji przy włączonym układzie
przesunąć gałkę blokady do położenia odblokowania,
opuścić szybę i otworzyć drzwi z zewnątrz za pomocą klamki.
Wyłączanie systemu blokady drzwi
zabezpieczającego przed otwarciem przez
dzieci
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
1. Otworzyć tylne drzwi.
(rys. 84)
Funkcja blokady drzwi zabezpieczającej
przed otwarciem przez dzieci
2. Wsunąć końcówkę kluczyka awaryjnego (lub podobnego) do regulatora blokady dziecięcej i obrócić
do położenia odblokowania. (rys. 85)
SPIS
TREŚCI
117
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
3. Powtórzyć kroki 1 i 2 dla przeciwległych tylnych
drzwi.
INFORMACJA: Po wyłączeniu układu blokady
drzwi zabezpieczającej przed otwarciem przez dzieci
należy każdorazowo sprawdzić drzwi od wewnątrz, aby
upewnić się, że są we właściwym położeniu.
KEYLESS ENTER-N-GO™
Układ pasywnego otwierania drzwi stanowi dopełnienie działania układu bezkluczykowego zdalnego otwierania i zamykania pojazdu (RKE) oraz funkcji Keyless
Enter-N-Go™. Ta funkcja umożliwia blokowanie i odblokowywanie zamków drzwi pojazdu bez naciskania
przycisków blokowania i odblokowywania na nadajniku
zdalnego sterowania.
URUCHAMIANIE
I JAZDA
INFORMACJA:
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
• Funkcję pasywnego otwierania drzwi można włączyć
lub wyłączyć; więcej informacji znajduje się w części
„Ustawienia Uconnect Touch™” rozdziału „Poznawanie samochodu”.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
• W przypadku naciskania klamki dłońmi w rękawicach
lub jeśli klamka jest mokra, czułość odblokowywania
może się zmieniać, wydłużając czas reakcji.
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
• Jeśli pojazd odblokowano nadajnikiem RKE lub przez
układ pasywnego otwierania drzwi i żadne z drzwi nie
zostaną uchylone w ciągu 60 sekund, pojazd ponownie się zablokuje i uzbroi alarm przeciwkradzieżowy.
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
118
Odblokowanie od strony kierowcy:
Przy zaprogramowanym nadajniku pasywnego otwierania drzwi RKE znajdującym się w odległości 1,5 m od
(rys. 85)
Funkcja blokady drzwi zabezpieczającej
przed otwarciem przez dzieci
klamki drzwi kierowcy chwycić klamkę, aby odblokować automatycznie drzwi kierowcy. Kiedy drzwi zostaną odblokowane, podniesie się przycisk blokady na
wewnętrznym panelu drzwi. (rys. 86)
INFORMACJA: Jeśli jest zaprogramowana funkcja
„odblokowania zamków wszystkich drzwi po 1. naciśnięciu”, chwycenie klamki drzwi kierowcy spowoduje
odblokowanie wszystkich drzwi. Informacje dotyczące
wyboru między funkcją „odblokowania zamka drzwi
kierowcy po 1. naciśnięciu” z funkcją „odblokowania
zamków wszystkich drzwi po 1. naciśnięciu” znajdują
się w punkcie „Ustawienia Uconnect Touch™” w rozdziale „Poznawanie samochodu”.
Odblokowanie od strony pasażera:
Przy zaprogramowanym nadajniku pasywnego otwierania drzwi RKE znajdującym się w odległości 1,5 m od
klamki drzwi pasażera chwycić klamkę, aby odblokować automatycznie wszystkie cztery drzwi i tylną klapę.
INFORMACJA: Wszystkie drzwi wraz z klapą tylną
odblokują się po chwyceniu klamki przednich drzwi
pasażera niezależnie od ustawienia odblokowania
drzwi kierowcy („odblokowanie drzwi kierowcy po 1.
naciśnięciu” czy „odblokowanie wszystkich drzwi po 1.
naciśnięciu”).
Chwytanie klamki drzwi kierowcy
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
Otwieranie klapy tylnej
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
Przy zaprogramowanym nadajniku pasywnego otwierania drzwi RKE znajdującym się w odległości 1 m od
tylnej klapy nacisnąć przycisk znajdujący się pod lewą
stroną listwy tylnej klapy, aby zablokować lub odblokować pojazd.(rys. 87)
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
Zapobieganie nieumyślnemu zatrzaśnięciu nadajnika pasywnego otwierania drzwi RKE w pojeździe
(rys. 86)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
Aby zminimalizować ryzyko nieumyślnego zatrzaśnięcia nadajnika pasywnego otwierania drzwi RKE w samochodzie, układ pasywnego otwierania drzwi wyposażony jest w funkcję automatycznego odblokowania
drzwi, która działa, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się
w położeniu OFF.
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
119
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
Jeśli jedne drzwi pojazdu są otwarte i do zablokowania
zamków pojazdu użyto przełącznika na drzwiach, po
zamknięciu wszystkich drzwi pojazd sprawdza, czy wewnątrz i na zewnątrz nie ma zaprogramowanych nadajników pasywnego otwierania drzwi RKE. W przypadku
wykrycia jednego z nadajników pasywnego otwierania
drzwi RKE wewnątrz pojazdu oraz niewykrycia żadnego pasującego nadajnika pasywnego otwierania drzwi
RKE na zewnątrz pojazdu, system pasywnego otwierania drzwi RKE automatycznie odblokowuje wszystkie
drzwi pojazdu i trzykrotnie rozlega się sygnał dźwiękowy (przy trzeciej próbie WSZYSTKIE drzwi zablokują się i nadajnik pasywnego otwierania drzwi RKE
może zostać zamknięty w samochodzie).
Blokada drzwi kierowcy
(rys. 87)
Przycisk blokady/odblokowania tylnej klapy
(rys. 88)
Przycisk blokady na zewnętrznej klamce drzwi
Przednie drzwi mają przyciski blokowania na zewnętrznej części klamek. (rys. 88)
Gdy jeden nadajnik pasywnego otwierania drzwi RKE
znajduje się w odległości 1,5 m od klamki przednich
drzwi kierowcy lub pasażera, nacisnąć przycisk blokady
w klamce drzwi i zablokować zamki wszystkich czterech drzwi i tylnej klapy.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
120
INFORMACJA:
SZYBY
• Po naciśnięciu przycisku blokady w klamce drzwi
należy odczekać dwie sekundy przed zablokowaniem
lub odblokowaniem drzwi za pomocą klamki pasywnego otwierania drzwi. Dzięki temu można sprawdzić, czy pojazd jest zablokowany przez pociągnięcie
klamki drzwi bez reakcji pojazdu i jego odblokowania.
PODNOŚNIKI SZYB
Elementy sterujące szyb na panelu wykończenia drzwi
kierowcy sterują wszystkimi szybami drzwi.(rys. 89)
• Układ pasywnego otwierania drzwi nie działa w przypadku rozładowania baterii nadajnika RKE.
Na panelach wykończenia wszystkich drzwi pasażera
umieszczone są pojedyncze elementy sterujące szyb,
które sterują szybami drzwi pasażera. Elementy sterujące szyb działają przy wyłączniku zapłonu ustawionym
w położeniu ON/RUN lub ACC.
Zamki drzwi pojazdu można również zablokować za
pomocą przycisku blokady nadajnika RKE umieszczonego na wewnętrznym panelu drzwi pojazdu.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
(rys. 89)
Przełączniki szyb sterowanych elektrycznie
SPIS
TREŚCI
121
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
122
INFORMACJA: W pojazdach wyposażonych w system Uconnect Touch™ przełączniki szyb sterowanych
elektrycznie pozostaną aktywne maksymalnie 10 minut
po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położenie OFF.
Otwarcie przednich drzwi spowoduje wyłączenie tej
funkcji. Czas jest programowalny. Więcej informacji
znajduje się w części „Ustawienia Uconnect Touch™”
rozdziału „Poznawanie samochodu”.
OSTRZEŻENIE!
Nie należy pozostawiać dzieci w samochodzie z kluczykiem zbliżeniowym.
Podczas obsługi przełączników elektrycznie sterowanych szyb może dojść do zatrzaśnięcia pasażerów, w szczególności pozostawionych bez
opieki dzieci. Grozi to poważnymi obrażeniami
ciała lub śmiercią.
Funkcja automatycznego opuszczania
Przełącznik szyby sterowanej elektrycznie po stronie
kierowcy ma funkcję automatycznego opuszczania. Nacisnąć przełącznik szyby poza pierwsze położenie,
zwolnić, a szyba opuści się automatycznie.
W celu częściowego opuszczenia szyby należy nacisnąć
przełącznik szyby do pierwszego położenia i zwolnić go
w żądanym miejscu zatrzymania szyby.
W celu zapobieżenia całkowitemu opuszczeniu się
szyby podczas automatycznego opuszczania należy
zdecydowanie pociągnąć przełącznik w górę.
Funkcja automatycznego podnoszenia z
zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem
(zależnie od wyposażenia)
W niektórych modelach przełącznik szyby sterowanej
elektrycznie po stronie kierowcy i pasażera ma funkcję
automatycznego podnoszenia. Aby szyba podniosła się
automatycznie, należy pociągnąć do góry przełącznik
szyby do drugiego położenia, a następnie zwolnić przełącznik.
W celu zapobieżenia całkowitemu podniesieniu się
szyby podczas automatycznego opuszczania należy
zdecydowanie wcisnąć przełącznik.
W celu częściowego podniesienia szyby należy nacisnąć
przełącznik szyby do pierwszego położenia i zwolnić go
w żądanym miejscu zatrzymania szyby.
INFORMACJA:
• Jeśli podczas automatycznego zamykania szyba napotka na przeszkodę, zmieni kierunek i opuści się.
Należy usunąć przeszkodę i ponownie użyć przełącznika szyby, aby ją zamknąć.
• Uderzenie na nierównej drodze może uruchomić
funkcję automatycznej zmiany kierunku podczas zamykania szyby. W takim przypadku pociągnąć lekko
przełącznik do pierwszego położenia i przytrzymać w
celu ręcznego zamknięcia szyby.
OSTRZEŻENIE!
Nie ma zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem palców, jeśli szyba jest prawie
całkowicie zamknięta. Aby uniknąć obrażeń należy odsunąć ramiona, dłonie, palce i przedmioty
od toru przesuwania się szyby przed jej zamknięciem. Przytrzaśnięcie grozi poważnymi obrażeniami ciała.
Przełącznik blokady szyby
Przełącznik blokady szyby na panelu wykończenia drzwi
kierowcy umożliwia wyłączenie sterowania szyb drzwi
tylnych. Aby wyłączyć elementy sterujące szyb, należy
nacisnąć i zwolnić przycisk blokady szyby (ustawienie w
dolnym położeniu). Aby wyłączyć elementy sterujące
szyb, należy ponownie nacisnąć i zwolnić przycisk blokady szyby (ustawienie w dolnym położeniu). (rys. 90)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
Resetowanie
W pewnym momencie może zajść potrzeba ponownego włączenia funkcji automatycznego podnoszenia/
opuszczania. W tym celu należy wykonać następujące
czynności:
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
1. Pociągnąć w górę przełącznik szyby, aby całkowicie
zamknąć szybę, i przytrzymać przycisk w tym położeniu przez kolejne dwie sekundy po zamknięciu się
szyby.
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
2. Mocno wcisnąć przełącznik szyby do drugiego położenia w celu całkowitego otwarcia szyby i przytrzymać przycisk w tym położeniu przez kolejne dwie
sekundy po całkowitym otwarciu się szyby.
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 90)
Przełącznik blokady szyby
123
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
124
DUDNIENIE WIATRU
Zjawisko dudnienia można opisać jako ciśnienie odczuwane w uszach lub dźwięk przypominający pracę helikoptera. W pojeździe może występować dudnienie
wiatru przy jeździe z otwartymi szybami lub otwartym
dachem (zależnie od wyposażenia) w określonych położeniach otwartych lub częściowo otwartych. Jest to
normalne zjawisko, ale można je zminimalizować. Jeśli
dudnienie wiatru występuje przy otwartych tylnych
szybach, wówczas w celu jego zminimalizowania należy
otworzyć przednie i tylne szyby. Jeśli dudnienie występuje przy otwartym dachu słonecznym, wówczas w
celu jego zminimalizowania należy przymknąć dach lub
otworzyć którąś z szyb.
TYLNA KLAPA
Tylną klapę można odblokować lub zablokować bezkluczykowym nadajnikiem zdalnego otwierania (RKE), za
pomocą układu Keyless Enter-N-Go™ (pasywnego otwierania drzwi) lub przełącznikiem blokady drzwi sterowanych elektrycznie znajdującym się na panelu wykończenia przednich drzwi kierowcy lub pasażera.
Więcej informacji na temat układu Keyless Enter-NGo™ (pasywnego otwierania drzwi) znajduje się w
części „Keyless Enter-N-Go™” rozdziału „Uruchamianie i jazda”.
INFORMACJA: Klapy tylnej nie można odblokować
ani zablokować przyciskami ręcznej blokady drzwi na
panelach wykończenia drzwi ani za pomocą cylindra
zamka drzwi na drzwiach kierowcy.
Aby otworzyć odblokowaną klapę tylną, należy ścisnąć
uchwyt i pociągnąć klapę do siebie. Podniosą się podpory gazowe i podtrzymają klapę tylną w otwartym
położeniu.(rys. 91)
INFORMACJA: Ponieważ ciśnienie gazu spada wraz z
temperaturą, może zajść potrzeba przytrzymania podpór w trakcie otwierania klapy tylnej w niskich temperaturach.
OSTRZEŻENIE!
• Jazda z otwartą tylną klapą może
spowodować przedostawanie się trujących spalin do wnętrza pojazdu. Opary są szkodliwe dla zdrowia kierowcy i pasażerów. Podczas
jazdy tylna klapa powinna być zamknięta.
• W przypadku konieczności jazdy z otwartą
tylną klapą upewnić się, że okna samochodu są
zamknięte, a element sterujący wentylatorem
dmuchawy na panelu sterowania klimatyzacją
jest ustawiony w położeniu dużej prędkości wentylatora. Nie włączać trybu recyrkulacji powietrza.
FUNKCJE PRZEDZIAŁU
ŁADUNKOWEGO
DOŁADOWYWANE ŚWIATŁO BŁYSKOWE
(zależnie od wyposażenia)
Latarka LED ma swoje stałe miejsce w stacji ładującej
na lewym tylnym panelu wykładziny. Wyjmuje się ją,
naciskając i zwalniając wgłębienie na boku jej
obudowy.(rys. 92)
Latarkę włącza się, naciskając przełącznik raz, aby świeciła mocno lub dwa razy, aby świeciła oszczędnie. Trzecie naciśnięcie przełącznika wyłącza latarkę.(rys. 93)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
(rys. 91)
SPIS
TREŚCI
(rys. 92)
Zwolnienie klapy tylnej
Doładowywane światło błyskowe
125
POZNAWANIE
SAMOCHODU
INFORMACJA: Należy pamiętać o włożeniu latarki
do stacji ładującej, kiedy nie jest używana, aby zapewnić
jej działanie, gdy znowu będzie potrzebna.
SYSTEM ZARZĄDZANIA ŁADUNKIEM
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
CECHY SYSTEMU W POJEŹDZIE
PIĘCIOOSOBOWYM
• Uniesiona podłoga ładunkowa, która opiera się na
dużym wbudowanym schowku.
• Potrójnie składana klapa wbudowana w podłogę ładunkową ułatwiająca dostęp do zawartości wbudowanego schowka.
• Drugi rząd siedzeń podzielony w proporcji 60/40 z
funkcją składania na płasko, dzięki czemu zyskuje się
• Elementy mocujące ładunek.
• Chowana pokrywa przedziału ładunkowego (zależnie
od wyposażenia).
CECHY SYSTEMU W POJEŹDZIE
SIEDMIOOSOBOWYM
• Duży, wbudowany schowek z umocowaną zawiasowo sztywną pokrywą, umieszczony w podłodze za
trzecim rzędem siedzeń.
• Trzeci rząd siedzeń podzielony w proporcji 50/50 z
funkcją składania na płasko, dzięki czemu zyskuje się
więcej miejsca do przewożenia bagażu. Więcej informacji znajduje się w części „Siedzenia”.
DANE
TECHNICZNE
(rys. 93)
Przełącznik trójpozycyjny
126
• Opcjonalne siedzenie pasażera z funkcją składania na
płasko, która zapewnia jeszcze więcej miejsca do
przewożenia bagażu. Więcej informacji znajduje się
w części „Siedzenia”.
• Drugi rząd siedzeń podzielony w proporcji 60/40 z
funkcją składania na płasko, dzięki czemu zyskuje się
więcej miejsca do przewożenia bagażu. Więcej informacji znajduje się w części „Siedzenia” rozdziału
„Poznawanie samochodu”.
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
SPIS
TREŚCI
więcej miejsca do przewożenia bagażu. Więcej informacji znajduje się w części „Siedzenia”.
• Opcjonalne siedzenie pasażera z funkcją składania na
płasko, która zapewnia jeszcze więcej miejsca do
przewożenia bagażu. Więcej informacji znajduje się
w części „Siedzenia”.
• Elementy mocujące ładunek.
ELEMENTY MOCUJĄCE ŁADUNEK
OSTRZEŻENIE!
Elementy mocujące ładunek nie stanowią bezpiecznego mocowania pasa fotelika dziecięcego.W razie nagłego hamowania lub
kolizji element mocujący mógłby się poluzować,
powodując obluzowanie fotelika. Dziecko mogłoby doznać poważnych obrażeń. Do mocowania fotelika dziecięcego należy używać jedynie
przeznaczonych do tego wiązań.
Elementy mocujące ładunek są umieszczone po obu
stronach tylnych paneli wykładziny. Służą do zabezpieczenia przewożonego ładunku. (rys. 94)
OSTRZEŻENIE!
Ciężar i rozmieszczenie bagażu i pasażerów może spowodować zmianę środka
ciężkości i właściwości jezdnych pojazdu.Aby nie
dopuścić do utraty kontroli nad pojazdem, która
może skutkować odniesieniem poważnych obrażeń, podczas pakowania bagażu do samochodu
należy przestrzegać poniższych zaleceń:
• Nie przewozić ładunków, które przekraczają dopuszczalne obciążenie podane na etykiecie umieszczonej
na lewych drzwiach lub na środkowym słupku lewych
drzwi.
• Należy zawsze równomiernie rozkładać bagaż na
podłodze bagażnika. Cięższe przedmioty należy układać możliwie najniżej i najbliżej przodu pojazdu.
• Jak najwięcej ładunku umieszczać z przodu osi tylnej.
Zbyt duże obciążenie lub niewłaściwie rozmieszczenie na tylnej osi bądź też za nią może powodować
kołysanie pojazdu.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 94)
Zamocowania ładunku
127
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
• Nie układać bagażu powyżej górnej granicy oparcia.
Mógłby on osłabić widoczność lub stać się niebezpiecznym pociskiem w razie nagłego hamowania lub
kolizji.
Kiedy pokrywa nie jest używana, można ją zwinąć
płynnym ruchem do obudowy. Można także wymontować pokrywę z samochodu, aby zyskać więcej miejsca
w przedziale ładunkowym.
• Aby uchronić pasażerów przed obrażeniami ciała, nie
wolno ich przewozić w tylnym przedziale ładunkowym. Przestrzeń tylnego przedziału ładunkowego
jest przeznaczona wyłącznie do przewożenia ładunku, a nie pasażerów, którzy powinni zajmować
siedzenia i mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.
W celu zamontowania pokrywy należy ustawić ją w
samochodzie płaską stroną obudowy do góry. Następnie wsunąć lewy lub prawy słupek sprężynowy (na
końcach obudowy pokrywy) do lewego lub prawego
punktu mocowania (na ilustracji).(rys. 95)
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
SKŁADANA POKRYWA PRZEDZIAŁU
ŁADUNKOWEGO (zależnie od wyposażenia)
— WERSJE PIĘCIOMIEJSCOWE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
INFORMACJA: Przeznaczeniem tej pokrywy jest zapewnienie dyskrecji, a nie zabezpieczenie ładunku. Nie
zapobiega ona przemieszczaniu się ładunku, ani nie
zabezpiecza pasażerów przed niezamocowanym bagażem.
Wyjmowana i chowana pokrywa przedziału ładunkowego jest osadzona w przedziale ładunkowym za górną
częścią tylnych siedzeń.
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
Po wyciągnięciu przykrywa ona zawartość przedziału
ładunkowego. Wgłębienia w panelach wykładziny w
pobliżu otworu tylnej klapy umożliwiają zamocowanie
wyciągniętej pokrywy.
(rys. 95)
Montaż pokrywy przedziału ładunkowego
128
Wsunąć słupek sprężynowy na przeciwległym końcu
obudowy pokrywy do punktu mocowania po drugiej
stronie samochodu.
Chwycić za uchwyt pokrywy i pociągnąć do siebie.
Kiedy pokrywa będzie blisko otworu tylnej klapy,
wprowadzić tylne słupki mocujące (na obu końcach
pokrywy) do wgłębień w panelach wykładziny. Obniżyć
pokrywę, aby umieścić słupki na dnie wgłębień i puścić
uchwyt.(rys. 96)
OSTRZEŻENIE!
Niezamocowana pokrywa przedziału ładunkowego może stać się przyczyną poważnych obrażeń w razie kolizji. Na skutek gwałtownego hamowania może zostać poderwana w
górę i uderzyć osobę siedzącą w samochodzie.
Nie wolno przechowywać pokrywy przedziału
ładunkowego na podłodze bagażnika ani w przedziale pasażerskim. Po wymontowaniu pokrywy
należy ją zabrać z samochodu. Nie przechowywać jej w samochodzie.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
(rys. 96)
Ustalanie położenia pokrywy przedziału ładunkowego
SPIS
TREŚCI
129
POZNAWANIE
SAMOCHODU
OTWIERANIE I ZAMYKANIE
POKRYWY SILNIKA
Aby otworzyć pokrywę silnika, należy zwolnić obydwa
zatrzaski.
BEZPIECZEŃSTWO
1. Pociągnąć za dźwignię sterującą otwieraniem pokrywy silnika, która znajduje się pod deską rozdzielczą po lewej stronie. (rys. 97)
URUCHAMIANIE
I JAZDA
2. Na zewnątrz samochodu należy znaleźć dźwignię
zatrzasku bezpieczeństwa w pobliżu środka kraty
wlotu powietrza, między kratą pokrywą silnika.
Pchnąć dźwignię zatrzasku bezpieczeństwa w prawo
i unieść pokrywę. (rys. 98)
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
koniec pręta podtrzymującego w otworze po wewnętrznej stronie pokrywy silnika (rys. 99)
Do zabezpieczenia pokrywy silnika w pozycji otwarcia
służy pręt podtrzymujący pokrywę. Umieścić górny
(rys. 98)
Zatrzask bezpieczeństwa pod pokrywą silnika
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
130
(rys. 97)
Element sterujący otwieraniem pokrywy silnika
(rys. 99)
Pręt podtrzymujący pokrywę silnika
Aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń:
• Przed zamknięciem pokrywy silnika
należy się upewnić, że pręt podtrzymujący pokrywę jest dokładnie osadzony w uchwytach zabezpieczających.
• Nie trzaskać pokrywą silnika przy zamykaniu.
Należy zdecydowanym ruchem pchnąć w dół
środkową część przedniej krawędzi pokrywy, aby
obydwa zatrzaski się zablokowały. Nie wolno jechać samochodem, jeśli pokrywa silnika nie jest
całkowicie zamknięta. Obydwa zatrzaski muszą
być zablokowane.
OSTRZEŻENIE!
Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić,czy
pokrywa jest całkowicie zatrzaśnięta. Jeśli pokrywa nie jest całkowicie zatrzaśnięta,może
się otworzyć podczas jazdy i ograniczyć widoczność. Niezastosowanie się do powyższego zalecenia może doprowadzić do poważnych obrażeń
lub śmierci.
BAGAŻNIK DACHOWY (zależnie od
wyposażenia)
Relingi do bagażnika dachowego NIE SĄ przeznaczone
do przewożenia ładunku bez belek poprzecznych. Metalowe belki poprzeczne można kupić w autoryzowanym salonie FIAT. Ich montaż umożliwia dostosowanie
bagażnika dachowego do indywidualnych potrzeb.
Bagażniki zewnętrzne nie zwiększają całkowitej ładowności pojazdu. Należy się upewnić, że całkowite obciążenie (osoby plus bagaż w samochodzie oraz ładunek
na bagażniku dachowym) nie przekracza maksymalnej
ładowności pojazdu.
Boczne relingi i belki poprzeczne bagażnika dachowego
tworzą zestaw przeznaczony do przewożenia ładunku.
Masa ładunku nie może przekraczać 68 kg i musi być
równomiernie rozłożona na belkach poprzecznych.
• Aby uniknąć uszkodzenia bagażnika
dachowego i samochodu, nie wolno przekraczać maksymalnej obciążalności bagażnika wynoszącej 68 kg. Ładunek należy zawsze rozmieszczać równomiernie i odpowiednio
zabezpieczać.
(Kontynuacja)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
131
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
132
(Kontynuacja)
• Długie przedmioty, które sięgają poza przednią
szybę, takie jak drewniane panele lub deski surfingowe, a także przedmioty, które zajmują dużo
miejsca z przodu, należy mocować zarówno z
przodu, jak i z tyłu samochodu.
• Między powierzchnię dachu a ładunek należy
włożyć koc lub podobne zabezpieczenie.
• Przewożąc duży lub ciężki ładunek na bagażniku dachowym, należy jechać z małą prędkością
i ostrożnie pokonywać zakręty. Siła wiatru, wynikająca z przyczyn naturalnych lub spowodowana
ruchem samochodów ciężarowych, może nagle
poderwać ładunek. Dzieje się tak szczególnie w
przypadku dużych, płaskich ładunków. Działanie
takiej siły może uszkodzić bagaż lub samochód.
OSTRZEŻENIE!
Przed rozpoczęciem jazdy należy starannie umocować bagaż. Niewłaściwie
zamocowany ładunek może oderwać się od pojazdu, szczególnie przy dużej prędkości, i spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia.
Podczas przewożenia ładunku na bagażniku dachowym należy przestrzegać odnośnych zaleceń
UKŁAD HAMULCOWY
Ten pojazd jest wyposażony w dwa hydrauliczne
układy hamulcowe. Jeśli jeden z tych układów
przestanie prawidłowo działać, drugi będzie dalej działał. Sprawność hamulców ulegnie jednak w pewnym
stopniu pogorszeniu. Będzie to skutkować większym
skokiem pedału hamulca podczas hamowania oraz tym,
że do zwolnienia lub zatrzymania pojazdu będzie wymagane naciśnięcie pedału hamulca z większą siłą. Dodatkowo, jeśli usterka jest związana z wyciekiem z
układu hydraulicznego, lampka kontrolna hamulców zapali się, gdy w układzie hamulcowym spadnie poziom
płynu hamulcowego.
W przypadku utraty wspomagania układu hamulcowego z jakiegokolwiek powodu (np. kilkakrotne naciśnięcie pedału hamulca przy wyłączonym silniku) hamulce nadal będą działać. Siła nacisku na pedał hamulca
wymagana do zatrzymania pojazdu będzie jednak
znacznie większa niż w przypadku działającego wspomagania hamulców.
OSTRZEŻENIE!
• Jazda z częściowo wciśniętym pedałem hamulca może doprowadzić do
awarii hamulców i wypadku. Jazda z częściowo
wciśniętym pedałem hamulca może doprowadzić
do jego nadmiernego rozgrzewania, przyspieszonego zużywania okładzin, a nawet do uszkodzenia hamulca.W razie potrzeby kierowca może nie
dysponować pełnym potencjałem układu hamulcowego.
• Jazda samochodem ze świecącą lampką
ostrzegawczą hamulców jest niebezpieczna. W
trakcie hamowania może występować znaczny
spadek wydajności hamulców lub stabilności pojazdu.Droga hamowania będzie dłuższa lub trudniej będzie kontrolować pojazd. Może to skutkować wypadkiem. Należy niezwłocznie zlecić
kontrolę pojazdu.
UKŁAD ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU
KÓŁ PRZY HAMOWANIU (ABS)
Ten układ pomaga kierowcy utrzymywać kontrolę nad
pojazdem podczas hamowania przy niekorzystnych warunkach drogowych. Układ kontroluje ciśnienie hydrauliczne w układzie hamulcowym, zapobiegając blokowaniu się kół, aby w miarę możliwości nie dochodziło do
poślizgów w trakcie hamowania na śliskiej nawierzchni.
Więcej informacji znajduje się w części „Układ zapobie-
gający blokowaniu kół przy hamowaniu (ABS)” rozdziału „Poznawanie samochodu/Elektroniczny układ
kontroli hamulców”.
OSTRZEŻENIE!
Układ ABS nie może powstrzymywać
praw fizyki oddziałujących na pojazd i
nie może zwiększać przyczepności ponad poziom
wynikający z warunków panujących na drodze.
Układ ABS nie zapobiega kolizjom ani wypadkom wynikającym z jazdy z nadmierną prędkością w zakrętach, jazdy po zbyt śliskiej nawierzchni lub spowodowanych hydroplaningiem.
Możliwości pojazdu wyposażonego w układ ABS
nie wolno wykorzystywać w bezmyślny lub niebezpieczny sposób, narażając tym samym bezpieczeństwo osób w pojeździe oraz poza nim.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
133
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
134
ELEKTRONICZNY UKŁAD KONTROLI
HAMULCÓW
Ten pojazd jest wyposażony w zaawansowany elektroniczny układ sterujący hamulcami, powszechnie określany jako ESC. Układ obejmuje układ ABS, układ wspomagania hamulców (BAS), układ kontroli trakcji (TCS),
elektroniczny układ stabilizacji przechyłów (ERM),
układ stabilizacji toru jazdy (ESC) i układ stabilizacji
przyczepy (TSC). Te układy współpracują w celu poprawy zarówno stabilności, jak i kontroli nad pojazdem
w wielu warunkach drogowych.
UKŁAD ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU
KÓŁ PRZY HAMOWANIU (ABS)
Układ ABS zapewnia zwiększoną stabilność pojazdu i
wydajność układu hamulcowego w większości warunków hamowania. Układ automatycznie naprzemiennie
włącza i zwalnia hamulce w trakcie silnego hamowania
w celu zapobiegania blokowaniu się kół.
Podczas jazdy z prędkością przekraczającą 11 km/h
można usłyszeć charakterystyczny dźwięk klikania oraz
pewne powiązane z tym hałasy silnika. Dźwięki te
powstają podczas cyklicznej samokontroli układu mającej na celu weryfikację prawidłowego działania układu
ABS. Taka samokontrola następuje po każdym uruchomieniu pojazdu, gdy pojazd przekroczy prędkość
11 km/h.
Układ ABS uaktywnia się w trakcie hamowania w określonych warunkach drogowych i hamowania. Warunki
sprzyjające aktywacji układu ABS obejmują lód, śnieg,
żwir, wyboje, tory kolejowe, luźne zanieczyszczenia lub
gwałtowne hamowanie.
W trakcie aktywnego działania układu ABS mogą również występować następujące zjawiska:
• praca silnika ABS (może być kontynuowana przez
krótki czas po zatrzymaniu pojazdu);
• Dźwięk klikania zaworów elektromagnetycznych
• pulsowanie pedału hamulca;
• nieznaczne zapadanie się lub odbijanie pedału hamulca na końcu jego skoku.
Są to normalne przejawy działania układu ABS.
OSTRZEŻENIE!
• Układ ABS zawiera zaawansowane
podzespoły elektroniczne, które mogą
być podatne na zakłócenia wynikające z nieprawidłowo zamontowanego lub zbyt wysokiej mocy
sprzętu radiowego.Takie zakłócenia potencjalnie
mogą być przyczyną utraty możliwości zadziałania układu ABS. Montaż tego typu sprzętu powinien być przeprowadzany przez odpowiednio
wykwalifikowanych specjalistów.
• Samodzielne pompowanie pedałem hamulca
w pojeździe z układem ABS zmniejsza sprawność
hamulców i może prowadzić do wypadku. Pompowanie pedałem hamulca wydłuża drogę hamowania. Gdy konieczne jest zwolnienie lub zatrzymanie pojazdu, należy po prostu mocno wcisnąć
pedał hamulca.
• Układ ABS nie może powstrzymywać praw
fizyki oddziałujących na pojazd i nie może zwiększać możliwości hamowania i kierowania pojazdem ponad poziom wynikający ze stanu hamulców, ogumienia i przyczepności.
• Układ ABS nie może zapobiegać kolizjom, w
tym wypadkom wynikającym z nadmiernej prędkości na zakrętach, zbyt małej odległości od pojazdu poprzedzającego lub hydroplaningu.
(Kontynuacja)
(Kontynuacja)
• Możliwości pojazdu wyposażonego w układ
ABS nie wolno wykorzystywać w bezmyślny lub
niebezpieczny sposób, narażając tym samym
bezpieczeństwo osób w pojeździe oraz poza nim.
Wszystkie koła i opony pojazdu muszą być tego samego
typu i muszą mieć ten sam rozmiar, a opony muszą być
odpowiednio napompowane, aby sygnały odczytywane
przez komputer były precyzyjne.
Lampka układu ABS
Lampka układu ABS sygnalizuje stan układu
ABS. Lampka zapala się po włączeniu zapłonu
i może pozostawać włączona do czterech
sekund.
Jeśli lampka układu ABS pozostaje włączona lub zapala
się podczas jazdy, oznacza to, że układ ABS nie działa
prawidłowo i wymagana jest naprawa. Jednak konwencjonalny układ hamulcowy będzie nadal działał normalnie, o ile nie świeci się lampka kontrolna hamulców.
Jeśli świeci się lampka układu ABS, układ hamulcowy
powinien jak najszybciej zostać naprawiony, aby można
było korzystać ze wspomagania układu ABS. Jeśli
lampka ABS nie zapala się po włączeniu zapłonu, należy
ją jak najszybciej naprawić.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
135
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
136
Jeśli świeci się zarówno lampka kontrolna hamulców,
jak i lampka układu ABS, nie działa układ ABS i elektroniczny układ dystrybucji siły hamowania (EBD). Wymagana jest niezwłoczna naprawa układu ABS.
UKŁAD WSPOMAGANIA HAMULCÓW
(BAS)
Układ BAS został opracowany, aby optymalizować wydajność hamulców pojazdu podczas manewrów gwałtownego hamowania. Układ wykrywa sytuacje obejmujące gwałtowne hamowanie, odczytując prędkość i
stopień włączenia hamulców, a następnie generuje optymalne ciśnienie w układzie hamulcowym. Może to
przyczynić się do skrócenia drogi hamowania. Układ
BAS uzupełnia działanie układu ABS. Bardzo szybkie
włączenie hamulców sprzyja najlepszemu wspomaganiu
przez układ BAS. Aby wspomaganie tego układu było
możliwie najlepsze, należy w trakcie hamowania wywierać stały nacisk na pedał hamulca (nie pompować
pedałem hamulca). Nie zmniejszać siły wywieranej na
pedał hamulca, chyba że hamowanie nie jest dłużej
wymagane. Po zwolnieniu pedału hamulca układ BAS
jest dezaktywowany.
OSTRZEŻENIE!
Układ BAS nie może powstrzymywać
praw fizyki oddziałujących na pojazd i
nie może zwiększać przyczepności ponad poziom
wynikający z warunków panujących na drodze.
Układ BAS nie może zapobiegać kolizjom, włączając w to wypadki wynikające z nadmiernej
prędkości na zakrętach, jazdy na zbyt śliskiej
nawierzchni lub hydroplaningu. Możliwości pojazdu wyposażonego w układ BAS nie wolno
wykorzystywać w bezmyślny lub niebezpieczny
sposób, narażając tym samym bezpieczeństwo
osób w pojeździe oraz poza nim.
UKŁAD KONTROLI TRAKCJI (TCS)
Układ ten monitoruje obroty każdego koła napędowego. W przypadku wykrycia poślizgu koła, ślizgające
się koło(-a) jest (są) hamowane i obniżana jest moc
silnika w celu zapewnienia większej stabilności i lepszego przyspieszenia. Układ TCS funkcjonuje podobnie
do mechanizmu różnicowego o kontrolowanym poślizgu – kontroluje poślizg kół na osiach napędowych.
Jeśli jedno z kół na osi napędowej kręci się szybciej niż
drugie, układ przyhamowuje ślizgające się koło. Pozwala
to na przekazanie większego momentu obrotowego
silnika na koło, które nie ma poślizgu. Funkcja ta pozostaje aktywna, nawet gdy układy TCS i ESC są w trybie
częściowego wyłączenia. Więcej informacji znajduje się
w części „Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
(ESC)”.
ELEKTRONICZNY UKŁAD STABILIZACJI
PRZECHYŁÓW (ERM)
Układ ten wykrywa potencjalną możliwość oderwania
kół od nawierzchni, monitorując ruchy kierownicy i
prędkość pojazdu. Jeśli układ ERM określi, że zmiany
położenia kierownicy i prędkość pojazdu są dostatecznie duże, aby mogło nastąpić oderwanie kół od nawierzchni, w odpowiedni sposób przyhamowuje pojazd oraz może zmniejszyć moc silnika, aby ograniczyć
możliwość oderwania kół od nawierzchni. Układ ERM
będzie interweniować wyłącznie w trakcie niezwykle
gwałtownych lub dynamicznych manewrów. Układ ERM
może jedynie zmniejszyć szansę na oderwanie kół od
nawierzchni wynikające z bardzo gwałtownych lub dynamicznych manewrów. Nie może zapobiegać oderwaniu kół od nawierzchni, które wynika z innych czynników, takich jak warunki panujące na drodze, wyjechanie
poza jezdnię lub uderzenie w obiekt lub inny pojazd.
OSTRZEŻENIE!
Na możliwość oderwania kół od nawierzchni lub przewrócenia się pojazdu
ma wpływ wiele czynników,takich jak obciążenie
pojazdu, warunki panujące na drodze i stan nawierzchni. Układ ERM nie może zapobiegać
wszystkim sytuacjom, w których następuje oderwanie kół od nawierzchni, zwłaszcza w przypadku wyjechania poza jezdnię lub uderzenia w
obiekt lub inny pojazd. Możliwości pojazdu wyposażonego w układ ERM nie wolno wykorzystywać w bezmyślny lub niebezpieczny sposób, narażając tym samym bezpieczeństwo osób w
pojeździe oraz poza nim.
ELEKTRONICZNY UKŁAD STABILIZACJI
TORU JAZDY (ESC)
Układ ten poprawia kontrolę i stabilność kierunkową w
różnych warunkach jazdy. Układ ESC koryguje nadsterowność i podsterowność pojazdu poprzez hamowanie
odpowiednich kół. W celu utrzymania pojazdu na żądanej ścieżce może również być ograniczana moc silnika.
Układ ESC wykorzystuje czujniki zamontowane w pojeździe do określania zamierzonego przez kierowcę
toru jazdy i porównuje go z rzeczywistym torem jazdy.
Gdy rzeczywisty tor jazdy nie zgadza się z torem
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
137
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
zamierzonym, układ ESC włącza hamulec odpowiedniego koła, przeciwdziałając nadsterowności lub podsterowności.
• Nadsterowność to sytuacja, w której pojazd skręca
bardziej niż wynika to z położenia kierownicy.
• Podsterowność to sytuacja, w której pojazd skręca
mniej niż wynika to z położenia kierownicy.
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
138
OSTRZEŻENIE!
• Układ stabilizacji toru jazdy (ESC) nie
może powstrzymywać praw fizyki oddziałujących na pojazd i nie może zwiększać
przyczepności ponad poziom wynikający z warunków panujących na drodze.
• Układ ESC nie może zapobiegać kolizjom,
włączając w to wypadki wynikające z nadmiernej prędkości na zakrętach, jazdy na zbyt śliskiej
nawierzchni lub hydroplaningu. Układ ESC nie
może również zapobiegać kolizjom wynikającym
z utraty panowania nad pojazdem spowodowanej niedostosowaniem stylu jazdy do panujących
warunków. Jedynie zachowanie bezpieczeństwa,
koncentracja i doświadczenie kierowcy może zapobiec wypadkom.
(Kontynuacja)
(Kontynuacja)
• Możliwości pojazdu wyposażonego w układ
ESC nie wolno wykorzystywać w bezmyślny lub
niebezpieczny sposób, narażając tym samym
bezpieczeństwo osób znajdujących się w pojeździe oraz poza nim.
Tryby pracy układu ESC
Układ ESC może pracować w dwóch trybach.
Pełne włączenie
Jest to normalny tryb pracy układu ESC. Ten tryb jest
aktywny po każdym uruchomieniu pojazdu. Należy z
niego korzystać w większości sytuacji na drodze. Układ
ESC powinien być przełączany w tryb częściowego
wyłączenia tylko w szczególnych, wymienionych okolicznościach. Dodatkowe informacje zamieszczono w
punkcie „Częściowe wyłączenie”.
Częściowe wyłączenie
Przycisk „ESC OFF” (wyłączenie układu ESC) znajduje
się w zespole przycisków nad elementami sterującymi
klimatyzacji. Aby uaktywnić tryb częściowego wyłączenia, krótko nacisnąć przycisk „ESC OFF” — zaświeci się
lampka sygnalizująca usterkę/działanie układu ESC. Aby
ponownie włączyć układ ESC, krótko nacisnąć przycisk
„ESC OFF” — lampka sygnalizująca usterkę/działanie
układu ESC zgaśnie. Spowoduje to przywrócenie normalnego trybu działania układu ESC. (rys. 100)
INFORMACJA: Aby poprawić napęd podczas jazdy z
łańcuchami przeciwśniegowymi lub ruszania w głębokim śniegu, piasku, na żwirze, można uaktywnić tryb
częściowego wyłączenia układu, naciskając przycisk
„ESC OFF”. Po ustąpieniu warunków, które wymusiły
uaktywnienie trybu częściowego wyłączenia, ponownie
włączyć układ ESC poprzez krótkie naciśnięcie przycisku „ESC OFF”. Można to zrobić podczas jazdy.
OSTRZEŻENIE!
W trybie częściowego wyłączenia funkcjaTCS układu ESC (z wyjątkiem funkcji
ograniczonego poślizgu opisywanej w częściTCS)
jest wyłączona, co sygnalizuje zapalona lampka
kontrolna wyłączenia układu ESC. Wszystkie
inne funkcje związane ze stabilizacją pojazdu
przez układ ESC działają normalnie. W trybie
częściowego wyłączenia funkcja ograniczenia
mocy silnika przez układ TCS nie działa, a zaawansowane funkcje stabilizacji pojazdu przez
układ ESC działają w ograniczonym zakresie.
LAMPKA SYGNALIZUJĄCA USTERKĘ/
DZIAŁANIE UKŁADU ESC ORAZ LAMPKA
SYGNALIZUJĄCA WYŁĄCZENIE UKŁADU
ESC
(rys. 100)
Przycisk ESC OFF (wyłączenie układu ESC)
Lampka sygnalizująca usterkę/działanie układu
ESC na zestawie wskaźników zapala się po
włączeniu zapłonu. Powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika. Jeśli lampka sygnalizująca
usterkę/działanie układu ESC stale świeci podczas
pracy silnika, w układzie ESC została wykryta usterka.
Jeśli lampka nadal świeci po kilkukrotnym włączeniu
zapłonu, a pojazd przejechał już kilka kilometrów z
prędkością powyżej 48 km/h, należy jak najszybciej
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
139
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
140
zwrócić się do autoryzowanego dealera w celu zdiagnozowania i rozwiązania problemu.
Lampka sygnalizująca usterkę/działanie układu ESC
(znajdująca się na zestawie wskaźników) zaczyna migać,
jak tylko opony tracą przyczepność i uaktywnia się
układ ESC. Lampka sygnalizująca usterkę/działanie
układu ESC miga również, gdy uaktywnia się układ TCS.
Jeśli lampka sygnalizująca usterkę/działanie układu ESC
miga podczas przyspieszania, zmniejszyć nacisk na pedał przyspieszenia i wcisnąć go tylko w minimalnym
wymaganym stopniu. Prędkość i styl jazdy należy dostosowywać do panujących warunków drogowych.
INFORMACJA:
• Lampka sygnalizująca usterkę/działanie układu ESC i
lampka sygnalizująca wyłączenie układu ESC zapalają
się na chwilę po każdym włączeniu zapłonu.
• Po każdym włączeniu zapłonu układ ESC jest w trybie
włączenia, nawet jeśli został poprzednio wyłączony.
• Gdy układ ESC się uaktywnia, generuje odgłosy brzęczenia i klikania. Jest to zjawisko normalne; dźwięki te
wyciszą się, gdy układ ESC przestanie być aktywny po
zakończeniu manewru, który spowodował uaktywnienie układu.
Lampka sygnalizująca wyłączenie układu ESC
informuje kierowcę, że układ stabilizacji toru
jazdy jest wyłączony.
UKŁAD STABILIZACJI PRZYCZEPY (TSC)
Układ TSC wykorzystuje czujniki zamontowane w pojeździe do wykrywania sytuacji, w których przyczepa
zbyt mocno kołysze się na boki. Układ TSC uaktywnia
się automatycznie w momencie wykrycia zbyt mocnego kołysania się przyczepy. Gdy układ TSC jest aktywny, miga lampka sygnalizująca usterkę/działanie
układu ESC, moc silnika zostaje zredukowana i można
odczuć hamowanie poszczególnych kół mające na celu
próbę ustabilizowania przyczepy.
INFORMACJA: Układ TSC jest wyłączony, gdy układ
ESC jest w trybie częściowego wyłączenia.
OSTRZEŻENIE!
• UkładTSC nie może zapobiegać kołysaniu się wszystkich rodzajów przyczep.
Podczas ciągnięcia przyczep zawsze zachowywać
szczególną ostrożność i przestrzegać zaleceń dotyczących obciążenia haka holowniczego.Więcej
informacji znajduje się w części „Holowanie
przyczepy” rozdziału „Uruchamianie i jazda”.
• Jeśli układTSC uaktywnia się podczas ciągnięcia przyczepy, zatrzymać się w najbliższym bezpiecznym miejscu i dostosować obciążenie przyczepy, aby wyeliminować zjawisko kołysania się
przyczepy.
• Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i zaleceń
może doprowadzić do wypadku i poważnych
obrażeń osób.
SYSTEM DIAGNOSTYKI
POKŁADOWEJ — OBD II
Pojazd wyposażono w wyrafinowany system diagnostyki pokładowej o nazwie OBD II. System monitoruje
jakość emisji, pracę silnika i układów sterujących automatyczną skrzynią biegów. Prawidłowa praca tych układów zapewnia optymalne osiągi pojazdu i doskonałe
zużycie paliwa, a także gwarantuje utrzymanie poziomu
emisji w zakresie dopuszczalnym obowiązującymi przepisami.
Jeśli któryś z układów wymaga serwisowania, system
OBD II spowoduje włączenie „Lampki sygnalizującej
usterkę” (MIL). W układzie zapisane są również kody
diagnostyczne oraz inne informacje, które pomagają
technikom przeprowadzić konieczne naprawy. Mimo że
pojazd w większości przypadków będzie się nadawał do
jazdy i nie będzie wymagał holowania, należy niezwłocznie udać się do autoryzowanego dealera.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
141
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
142
• Długa jazda z zapaloną lampką MIL
może doprowadzić do poważniejszego
uszkodzenia układu kontrolującego poziom emisji. Może to wpłynąć na zużycie paliwa i
właściwości jezdne. Przed przeprowadzeniem testów emisji należy oddać pojazd do serwisu.
• Jeśli podczas pracy silnika lampka MIL miga,
wkrótce dojdzie do poważnego uszkodzenia katalizatora i zmniejszenia mocy silnika. Samochód
wymaga natychmiastowej naprawy.
KOMUNIKAT O NIEDOKRĘCONYM KORKU
WLEWU PALIWA (zależnie od wyposażenia)
Jeśli układ diagnostyczny pojazdu wykryje, że korek
wlewu paliwa jest niedokręcony, nieprawidłowo włożony lub uszkodzony, na wyświetlaczu układu EVIC
pojawi się komunikat „Check Gascap” (Sprawdź korek
zbiornika paliwa). W takim wypadku należy dokręcić
prawidłowo korek wlewu paliwa i nacisnąć przycisk
resetowania w liczniku przebiegu, aby wykasować komunikat. Jeśli problem nadal występuje, komunikat pojawi się przy następnym uruchomieniu samochodu.
Poluzowany, nieprawidłowo przykręcony lub uszkodzony korek wlewu paliwa może również spowodować
zapalenie lampki MIL.
UKŁAD WSPOMAGANIA
KIEROWNICY
Standardowy układ wspomagania kierownicy zapewnia
prawidłowe reakcje pojazdu na drodze oraz łatwe manewrowanie na ograniczonej przestrzeni. W przypadku
utraty wspomagania układ kierowniczy zapewnia możliwość sterowania mechanicznego.
Jeśli z jakiegokolwiek powodu nastąpi przerwa w działaniu wspomagania, nadal będzie można kierować pojazdem. W takiej sytuacji odczuje się znaczny wzrost
oporów układu podczas obracania kierownicą, zwłaszcza przy bardzo niskich prędkościach i w trakcie manewrowania na parkingu.
INFORMACJA:
• Podwyższony poziom hałasu na końcach zakresu ruchu kierownicy jest uznawany za normalny i nie
świadczy o problemie związanym z układem wspomagania.
• W pierwszych chwilach po uruchomieniu pojazdu w
niskiej temperaturze pompa układu wspomagania
może hałasować. Wynika to z faktu, że płyn w układzie kierowniczym jest zimny i gęsty. Hałas ten należy
traktować jako zjawisko normalne, które nie świadczy o uszkodzeniu układu kierowniczego.
OSTRZEŻENIE!
Dłuższa jazda z ograniczonym wspomaganiem kierownicy może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób w pojeździe i
poza nim. Należy jak najszybciej uzyskać pomoc
serwisu.
Przedłużająca się praca układu kierowniczego przy końcach zakresu ruchu kierownicy powoduje wzrost temperatury
płynu układu kierowniczego. Z tego względu należy w miarę możliwości unikać takich sytuacji.
Może nastąpić uszkodzenie pompy układu wspomagania kierownicy.
KONTROLA PŁYNU W UKŁADZIE
WSPOMAGANIA KIEROWNICY
Nie ma konieczności okresowego kontrolowania poziomu płynu w układzie wspomagania kierownicy. Płyn
należy kontrolować wyłącznie w sytuacji, gdy podejrzewa się wyciek, występują nietypowe hałasy i/lub
układ nie działa w sposób prawidłowy. Przeglądy zaleca
się wykonywać w autoryzowanej stacji obsługi.
Nie używać w przypadku układu wspomagania kierownicy środków chemicznych do przemywania układów mechanicznych, ponieważ takie substancje mogą
uszkodzić podzespoły układu wspomagania.
Ograniczona gwarancja na nowy pojazd nie obejmuje powstałych w ten sposób uszkodzeń.
OSTRZEŻENIE!
Poziom płynu należy kontrolować na poziomej nawierzchni i przy wyłączonym
silniku, tak aby nie odnieść obrażeń w wyniku
kontaktu z ruchomymi podzespołami i uzyskać
dokładny odczyt poziomu płynu. Nie wolno nalewać zbyt dużej ilości płynu. Stosować wyłącznie
płyn do układu wspomagania kierownicy zalecany przez producenta.
W razie konieczności dolać odpowiednią ilość płynu,
aby uzyskać właściwy, wskazany poziom. W przypadku
rozlania czystą szmatką wytrzeć płyn z wszelkich powierzchni.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
143
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
144
UKŁAD MONITORUJĄCY CIŚNIENIE
W OPONACH (TPMS)
Układ monitorujący ciśnienie w oponach (TPMS)
ostrzega kierowcę o tym, że w ciśnienie w oponie jest
niższe niż zalecane ciśnienie napompowania zimnej
opony.
Układ TPMS ostrzega kierowcę o niskim ciśnieniu w
oponie, gdy ciśnienie w oponie spada poniżej wartości
granicznej określonej dla zbyt niskiego ciśnienia z jakiegokolwiek powodu, włączając w to wpływ niskiej temperatury otoczenia i samoistną utratę ciśnienia przez
oponę.
Ciśnienie w oponach zmienia się w zależności od temperatury, różnica wynosi około 0,07 bara na każde
6,5°C. Oznacza to, że wraz ze spadkiem temperatury
otoczenia spada ciśnienie w oponach. Ciśnienie w oponach należy zawsze korygować na podstawie ciśnienia
napompowania zimnej opony. Jest to ciśnienie w oponach pojazdu, który nie jechał przez ostanie trzy godziny lub przejechał mniej niż 1,6 km po trzygodzinnym
przestoju. Ciśnienie napompowania zimnej opony nie
może przekroczyć maksymalnego ciśnienia opony wytłoczonego na jej bocznej ściance. Informacje dotyczące prawidłowego pompowania opon znajdują się w
części „Opony — informacje ogólne” w rozdziale
„Dane techniczne”. Ciśnienie w oponach wzrasta podczas jazdy. Jest to zjawisko normalne i nie należy korygować ciśnienia w celu neutralizacji tego wzrostu.
Układ TPMS ostrzega kierowcę o niskim ciśnieniu w
oponie tak długo, jak występuje zbyt niskie ciśnienie.
Ostrzeżenie wyłącza się dopiero po przywróceniu co
najmniej zalecanego ciśnienia napompowania zimnej
opony. Gdy uaktywni się ostrzeżenie o niskim ciśnieniu
w oponie (lampka układu monitorującego ciśnienie w
oponach), należy zwiększyć ciśnienie w oponie do zalecanej wartości podanej na etykiecie. Po uzupełnieniu
ciśnienia lampka układu monitorującego ciśnienie w
oponach zgaśnie. Stan układu zostanie automatycznie
zaktualizowany, a lampka układu monitorującego ciśnienie w oponach zgaśnie po odebraniu przez układ
aktualnych informacji o ciśnieniu w oponach. Aby układ
TPMS odebrał zaktualizowane informacje o ciśnieniach,
pojazd musi jechać maksymalnie przez 20 minut z
prędkością powyżej 25 km/h.
• Układ TPMS został zoptymalizowany
do oryginalnych opon i kół.Wartości ciśnienia i stan ostrzegawczy zostały ustalone dla rozmiaru opon, w które pojazd jest wyposażony. Stosowanie wyposażenia zamiennego,
które odbiega od oryginału rozmiarem, rodzajem
i/lub modelem, może powodować niepożądane
działanie układu lub uszkodzenie czujnika. Montaż kół pochodzących z rynku wtórnego może
spowodować uszkodzenie czujnika. Jeśli samochód jest wyposażony w układ TPMS, nie należy
uszczelniać opon środkami uszczelniającymi ani
stosować ciężarków do wyważania kół,gdyż może
to spowodować uszkodzenie czujników.
• Po kontroli lub skorygowaniu ciśnienia opony
pamiętać, aby ponownie zamontować nakrętkę
zaworu. Zapobiega to przedostawaniu się wilgoci
i zanieczyszczeń do zaworu, co mogłoby doprowadzić do uszkodzenia układu monitorującego ciśnienie w oponach.
INFORMACJA:
• Układ TPMS nie ma zastępować normalnych kontroli
i czynności obsługowych związanych z oponami, ani
dostarczać ostrzeżeń o uszkodzeniach opon lub ich
złym stanie.
• Układ TPMS nie powinien być wykorzystywany jako
wskaźnik ciśnienia w oponach podczas korygowania
ciśnienia.
• Jazda na znacznie niedopompowanych kołach powoduje przegrzanie ogumienia i może doprowadzić do
uszkodzenia opon. Niedostateczna ilość powietrza w
oponach obniża też wydajność paliwa i skraca żywotność bieżnika. Może także negatywnie wpływać na
zdolność kierowania i hamowania.
• Układ TPMS nie zastępuje właściwej konserwacji
opon i do obowiązków kierowcy należy kontrolowanie prawidłowego ciśnienia w oponach za pomocą
dokładnego manometru, nawet jeśli niedobór powietrza w ogumieniu nie osiągnął poziomu, który powoduje świecenie lampki układu monitorującego ciśnienie w oponach.
• Zmiany temperatury otoczenia związane ze zmianami pór roku będą wpływały na ciśnienie w oponach, a układ TPMS będzie monitorował bieżące,
rzeczywiste ciśnienie w oponach.
UKŁAD PODSTAWOWY
Układ monitorujący ciśnienie w oponach (TPMS) wykorzystuje technologię bezprzewodową do utrzymywania łączności z czujnikami elektronicznymi znajdującymi się w obręczach kół, które monitorują ciśnienie w
oponach. Czujniki, zamontowane w każdym kole jako
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
145
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
element trzonu zaworu, przesyłają odczyty ciśnienia w
oponach do modułu odbiornika.
jazd musi jechać maksymalnie przez 20 minut z prędkością powyżej 25 km/h.
INFORMACJA: Jest szczególnie istotne, aby raz w
miesiącu kontrolować i utrzymywać odpowiednie ciśnienie w oponach wszystkich kół.
Ostrzeżenie o konieczności kontroli układu
TPMS
Gdy zostanie wykryta usterka układu, lampka układu
monitorującego ciśnienie w oponach będzie migać
przez 75 sekund, następnie będzie świecić jednostajnie.
Usterka układu spowoduje również wygenerowanie
sygnału dźwiękowego. Po wyłączeniu i włączeniu zapłonu ta procedura będzie się powtarzać, o ile usterka
nadal będzie występować. Po ustąpieniu/naprawieniu
usterki lampka układu monitorującego ciśnienie w oponach zgaśnie. Usterka układu może być związana z
dowolnym z niżej wymienionych czynników:
Układ TPMS składa się z następujących podzespołów:
• Moduł odbiornika
URUCHAMIANIE
I JAZDA
• Cztery czujniki monitorowania ciśnienia w oponach
• Lampka układu monitorującego ciśnienie w oponach
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
146
Ostrzeżenia o niskim ciśnieniu generowane
przez układ TPMS
Lampka układu monitorującego ciśnienie w oponach zapali się na panelu wskaźników i zostanie
wyemitowany sygnał dźwiękowy, gdy przynajmniej w
jednym aktywnym kole będzie występować niskie ciśnienie. W takiej sytuacji należy się jak najszybciej zatrzymać, sprawdzić ciśnienie napompowania każdej
opony i napompować opony do zalecanej wartości
ciśnienia podanej na etykiecie. Gdy układ odbierze
zaktualizowane informacje o ciśnieniu w oponach, jego
stan zostanie zaktualizowany i zgaśnie lampka układu
monitorującego ciśnienie w oponach. Aby układ TPMS
odebrał zaktualizowane informacje o ciśnieniach, po-
1. Zakłócenia spowodowane urządzeniami elektronicznymi lub jazdą w pobliżu zakładów emitujących
fale radiowe o tej samej częstotliwości co czujniki
układu TPMS.
2. Założenie na szyby folii przyciemniających określonych typów, które zakłócają sygnały radiowe.
3. Duża ilość śniegu lub lodu wokół kół lub we wnękach kół.
4. Korzystanie z łańcuchów przeciwśnieżnych.
5. Używanie kół bez czujników układu TPMS.
INFORMACJA:
1. Kompaktowe koło zapasowe nie posiada czujnika
układu monitorowania ciśnienia w oponach. Z tego
względu układ TPMS nie będzie monitorował ciśnienia w oponie kompaktowego koła zapasowego.
2. Jeśli w miejsce pełnowymiarowego koła, w którym
spadnie ciśnienie w oponie poniżej wartości granicznej określonej dla zbyt niskiego ciśnienia, zostanie
zamontowane kompaktowe koło zapasowe, przy
kolejnym włączeniu zapłonu lampka układu monitorującego ciśnienie w oponach zapali się i zostanie
wyemitowany sygnał dźwiękowy.
w żadnym z czterech kół jezdnych ciśnienie nie
będzie niższe od wartości granicznej. Aby układ
TPMS odebrał zaktualizowane informacje o ciśnieniach, pojazd musi jechać maksymalnie przez 20
minut z prędkością powyżej 25 km/h.
Włączanie i wyłączanie układu TPMS
Układ TPMS można wyłączyć w przypadku wymiany
czterech kół (z oponami) na koła niewyposażone w
czujniki układu TPMS, na przykład w przypadku wymiany kompletu opon letnich na komplet opon zimowych.
4. Podczas każdego kolejnego włączenia zapłonu będzie emitowany sygnał dźwiękowy, a lampka układu
monitorującego ciśnienie w oponach będzie migać
przez 75 sekund, następnie będzie świecić jednostajnie.
Aby wyłączyć układ TPMS, w pierwszej kolejności wymienić zestaw czterech kół (z oponami) na koła niewyposażone w czujniki układu TPMS. Następnie należy
jechać pojazdem przez co najmniej 20 minut z prędkością powyżej 25 km/h. Układ TPMS wyemituje sygnał
dźwiękowy, a lampka układu monitorującego ciśnienie
w oponach będzie migać przez 75 sekund, po czym
będzie świecić jednostajnie. Do następnego włączenia
zapłonu układ TPMS nie będzie emitował sygnału
dźwiękowego ani nie spowoduje zapalenia lampki
układu monitorującego ciśnienie w oponach.
5. Po wymianie lub naprawie oryginalnej opony i ponownym zamontowaniu jej w miejscu kompaktowego koła zapasowego stan układu TPMS zostanie
automatycznie zaktualizowany, a lampka układu monitorującego ciśnienie w oponach zgaśnie, ponieważ
Aby ponownie włączyć układ TPMS, w pierwszej kolejności wymienić zestaw czterech kół (z oponami) na
koła wyposażone w czujniki układu TPMS. Następnie
należy jechać pojazdem przez maksymalnie 20 minut z
prędkością powyżej 25 km/h. Układ TMPS wyemituje
3. Po jeździe trwającej maksymalnie 20 minut z prędkością powyżej 25 km/h lampka układu monitorującego ciśnienie w oponach będzie migać przez 75
sekund, następnie będzie świecić jednostajnie.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
147
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
sygnał dźwiękowy, a lampka układu monitorującego
ciśnienie w oponach będzie migać przez 75 sekund.
UKŁAD W WERSJI PREMIUM (zależnie od
wyposażenia)
Układ monitorujący ciśnienie w oponach (TPMS) wykorzystuje technologię bezprzewodową do utrzymywania łączności z czujnikami elektronicznymi znajdującymi się w obręczach kół, które monitorują ciśnienie w
oponach. Czujniki, zamontowane w każdym kole jako
element trzonu zaworu, przesyłają odczyty ciśnienia w
oponach do modułu odbiornika.
INFORMACJA: Jest szczególnie istotne, aby raz w
miesiącu kontrolować i utrzymywać odpowiednie ciśnienie w oponach wszystkich kół.
Układ TPMS składa się z następujących podzespołów:
• Moduł odbiornika
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
• Cztery czujniki monitorowania ciśnienia w oponach
DANE
TECHNICZNE
• Różne komunikaty układu monitorującego ciśnienie
w oponach, które są wyświetlane przez Elektroniczne centrum informacyjne pojazdu (EVIC)
SPIS
TREŚCI
• Lampka układu monitorującego ciśnienie w oponach
148
• Trzy moduły aktywujące (zamontowane we wnękach
trzech kół)
Ostrzeżenia o niskim ciśnieniu generowane
przez układ TPMS
Lampka układu monitorującego ciśnienie w oponach zapali się na panelu wskaźników i zostanie
wyemitowany sygnał dźwiękowy, gdy przynajmniej w
jednym aktywnym kole będzie występować niskie ciśnienie. Dodatkowo Elektroniczne centrum informacyjne pojazdu (EVIC) wyświetli informacje w postaci
graficznej przedstawiające wartości ciśnienia w oponie
każdego koła, a wartości zbyt niskiego ciśnienia będą
migać.
W takiej sytuacji należy się jak najszybciej zatrzymać i
napompować opony o zbyt niskim ciśnieniu (te migające na ekranie układu EVIC) do zalecanej wartości
ciśnienia podanej na etykiecie. Gdy układ odbierze
zaktualizowane informacje o ciśnieniu w oponach, jego
stan zostanie automatycznie zaktualizowany, przestanie migać wyświetlacz graficzny układu EVIC i zgaśnie
lampka układu monitorującego ciśnienie w oponach.
Aby układ TPMS odebrał zaktualizowane informacje o
ciśnieniach, pojazd musi jechać maksymalnie przez 20
minut z prędkością powyżej 25 km/h.
Ostrzeżenie o konieczności kontroli układu
TPMS
Gdy zostanie wykryta usterka układu, lampka układu
monitorującego ciśnienie w oponach będzie migać
przez 75 sekund, następnie będzie świecić jednostajnie.
Usterka układu spowoduje również wygenerowanie
sygnału dźwiękowego. Dodatkowo układ EVIC będzie
wyświetlał komunikat „CHECK TPMS SYSTEM”
(Sprawdzić układ TPMS) przynajmniej przez pięć sekund, następnie wyświetli kreski (- -) w miejscu wartości ciśnienia, aby wskazać, który czujnik nie przesyła
informacji o ciśnieniu.
Po wyłączeniu i włączeniu zapłonu ta procedura będzie
się powtarzać, o ile usterka nadal będzie występować.
Jeśli usterka układu zostanie usunięta, lampka układu
monitorującego ciśnienie w oponach przestanie migać,
komunikat „CHECK TPMS SYSTEM” (Sprawdzić układ
TPMS) nie będzie wyświetlany, a zamiast kresek wyświetlana będzie wartość ciśnienia. Usterka układu
może być związana z dowolnym z niżej wymienionych
czynników:
1. Zakłócenia spowodowane urządzeniami elektronicznymi lub jazdą w pobliżu zakładów emitujących
fale radiowe o tej samej częstotliwości co czujniki
układu TPMS.
2. Założenie na szyby folii przyciemniających określonych typów, które zakłócają sygnały radiowe.
3. Duża ilość śniegu lub lodu wokół kół lub we wnękach kół.
4. Korzystanie z łańcuchów przeciwśnieżnych.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
5. Używanie kół bez czujników układu TPMS.
INFORMACJA:
BEZPIECZEŃSTWO
1. Kompaktowe koło zapasowe nie posiada czujnika
układu monitorowania ciśnienia w oponach. Z tego
względu układ TPMS nie będzie monitorował ciśnienia w oponie kompaktowego koła zapasowego.
URUCHAMIANIE
I JAZDA
2. Jeśli w miejsce pełnowymiarowego koła, w którym
spadnie ciśnienie w oponie poniżej wartości granicznej określonej dla zbyt niskiego ciśnienia, zostanie
zamontowane kompaktowe koło zapasowe, przy
kolejnym włączeniu zapłonu lampka układu monitorującego ciśnienie w oponach będzie nadal świecić i
zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Dodatkowo, na grafice układu EVIC nadal będzie widoczna
migająca wartość ciśnienia.
3. Po jeździe trwającej maksymalnie 20 minut z prędkością powyżej 25 km/h lampka układu monitorującego ciśnienie w oponach będzie migać przez 75
sekund, następnie będzie świecić jednostajnie. Dodatkowo układ EVIC będzie wyświetlał komunikat
„CHECK TPMS SYSTEM” (Sprawdzić układ TPMS)
przynajmniej przez pięć sekund, następnie wyświetli
kreski (- -) w miejscu wartości ciśnienia.
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
149
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
150
4. Podczas każdego kolejnego włączenia zapłonu będzie emitowany sygnał dźwiękowy, a lampka układu
monitorującego ciśnienie w oponach będzie migać
przez 75 sekund, następnie zacznie świecić jednostajnie, natomiast układ EVIC będzie wyświetlał komunikat „CHECK TPMS SYSTEM” (Sprawdzić układ
TPMS) przynajmniej przez pięć sekund, następnie
wyświetli kreski (- -) w miejscu wartości ciśnienia.
5. Po wymianie lub naprawieniu oryginalnej opony i
ponownym zamontowaniu jej w miejscu kompaktowego koła zapasowego stan układu TPMS zostanie
automatycznie zaktualizowany. Dodatkowo lampka
układu monitorującego ciśnienie w oponach zgaśnie,
a na wyświetlaczu układu EVIC zostanie wyświetlona nowa wartość ciśnienia zamiast kresek (- -), o
ile w żadnym kole nie będzie występować ciśnienie
poniżej wartości granicznej. Aby układ TPMS odebrał zaktualizowane informacje o ciśnieniach, pojazd
musi jechać maksymalnie przez 20 minut z prędkością powyżej 25 km/h.
Włączanie i wyłączanie układu TPMS
Układ TPMS można wyłączyć w przypadku wymiany
czterech kół (z oponami) na koła niewyposażone w
czujniki układu TPMS, na przykład w przypadku wymiany kompletu opon letnich na komplet opon zimowych.
Aby wyłączyć układ TPMS, w pierwszej kolejności wymienić zestaw czterech kół (z oponami) na koła niewyposażone w czujniki układu TPMS. Następnie należy
jechać pojazdem przez co najmniej 20 minut z prędkością powyżej 25 km/h. Układ TPMS wyemituje sygnał
dźwiękowy, a lampka układu monitorującego ciśnienie
w oponach będzie migać przez 75 sekund, po czym
będzie świecić jednostajnie. Dodatkowo układ EVIC
będzie wyświetlał komunikat „CHECK TPMS SYSTEM” (Sprawdzić układ TPMS), a na wyświetlaczu zostaną wyświetlone kreski „- -” zamiast wartości ciśnień
w czterech oponach. Do następnego włączenia zapłonu
układ TPMS nie będzie emitował sygnału dźwiękowego
ani nie spowoduje zapalenia lampki układu monitorującego ciśnienie w oponach, układ EVIC nie wyświetli
również żadnego komunikatu. Na wyświetlaczu będą
jednak ciągle wyświetlane kreski „- -”.
Aby ponownie włączyć układ TPMS, w pierwszej kolejności wymienić zestaw czterech kół (z oponami) na
koła wyposażone w czujniki układu TPMS. Następnie
należy jechać przez maksymalnie 20 minut z prędkością
przekraczającą 25 km/h. Układ TPMS wyemituje sygnał
dźwiękowy, lampka układu monitorującego ciśnienie w
oponach będzie migać przez 75 sekund, układ EVIC
wyświetli komunikat „CHECK TPMS SYSTEM”
(Sprawdzić układ TPMS), a na wyświetlaczu graficznym
wyświetlone zostaną wartości ciśnień w oponach, aby
potwierdzić odbiór danych z czujników przez układ
TPMS.
INFORMACJE OGÓLNE
Nadajniki i odbiorniki przesyłają sygnały na częstotliwości 433,92 MHz, zgodnie z wymogami EEC. Urządzenia
tego typu muszą mieć homologację, aby spełniać wymogi prawne każdego kraju. Konieczna jest zgodność z
dwoma normami: normą ETS (European Telecommunication Standard) 300–220, przyjętą przez większość
krajów oraz niemiecką normą krajową BZT 225Z125,
która bazuje na normie ETC 300–220, ale określa
dodatkowe wymogi. Inne wymogi zostały określone w
ANEKSIE VI DYREKTYWY 95/56/EC. Eksploatacja
podlega następującym dwóm warunkom:
• Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
• Urządzenie musi tolerować wszelkie odbierane zakłócenia, włączając w to zakłócenia, które mogą powodować niepożądane efekty w związku z działaniem.
UKŁAD ASYSTY PRZY
PARKOWANIU PARKSENSE®
(zależnie od wyposażenia)
Funkcja asysty przy parkowaniu ParkSense® zapewnia
wizualną i dźwiękową sygnalizację odległości między
tyłem pojazdu a wykrytą przeszkodą podczas cofania,
np. podczas wykonywania manewru parkowania. Informacje na temat zaleceń i ograniczeń związanych z
używaniem układu można znaleźć w rozdziale zatytułowanym „Środki ostrożności dotyczące korzystania z
układu ParkSense®”.
Układ ParkSense® przechowuje w pamięci stan (włączony lub wyłączony) z ostatniego cyklu zapłonu, w
którym zapłon był włączany (ON/RUN).
Układ ParkSense® można włączyć tylko wtedy, gdy
dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu R.
Jeśli układ ParkSense® zostanie włączony, gdy dźwignia
zmiany biegów znajduje się w tym położeniu, układ
pozostanie aktywny, dopóki prędkość jazdy nie przekroczy 11 km/h. Układ uruchomi się ponownie, gdy
prędkość jazdy spadnie poniżej 9 km/h.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
151
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
152
CZUJNIKI PARKSENSE®
Cztery czujniki ParkSense®, umieszczone z tyłu/na
tylnym zderzaku, monitorują obszar za pojazdem będący w ich zasięgu. Czujniki mogą wykryć przeszkody
znajdujące się w odległości od 30 do 200 cm od tyłu
pojazdu/tylnego zderzaka (mierząc w poziomie), w zależności od miejsca, rodzaju i kierunku ustawienia przeszkody.
EKRAN OSTRZEŻEŃ UKŁADU
PARKSENSE®
Ekran ostrzeżeń ParkSense® zostanie wyświetlony dopiero po wybraniu funkcji Sound and Display (Dźwięk i
obraz) w systemie Uconnect Touch™. Więcej informacji znajduje się w części „Ustawienia systemu
Uconnect Touch™”.
(rys. 101)
Układ asysty przy parkowaniu gotowy
ParkSense®
znajduje się w elektroEkran ostrzeżeń
nicznym centrum informacyjnym pojazdu (EVIC). Zapewnia wizualne ostrzeżenia sygnalizujące odległość
między tyłem/tylnym zderzakiem a wykrytą przeszkodą. Więcej informacji znajduje się w części „Elektroniczne centrum informacyjne pojazdu (EVIC)/
Ustawienia”.
WYŚWIETLACZ UKŁADU PARKSENSE®
Po ustawieniu dźwigni zmiany biegów w położeniu R
wyświetlacz ostrzeżeń włącza się, pokazując status
układu. (rys. 101)(rys. 102)
(rys. 102)
Układ asysty przy parkowaniu wyłączony
Układ zasygnalizuje wykrycie przeszkody przez wyświetlenie trzech dużych łuków i emisję pojedynczego
sygnału dźwiękowego trwającego pół sekundy. Im bliżej
obiektu, tym mniej łuków będzie widocznych na wyświetlaczu EVIC, a sygnał dźwiękowy będzie się zmieniać od wolnego, poprzez szybki, aż do
ciągłego.(rys. 103)(rys. 104)(rys. 105)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
(rys. 104)
Sygnał szybki
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
(rys. 103)
SPIS
TREŚCI
(rys. 105)
Sygnał wolny
Sygnał ciągły
153
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
154
Kiedy wyświetlacz ostrzeżeń pokazuje jeden migający
łuk i emitowany jest sygnał ciągły, pojazd znajduje się
blisko przeszkody. Poniższa tabela przedstawia działaOdległość od tyłu
pojazdu
(cm)
Sygnał dźwiękowy
Ponad
200 cm
Łuki
Brak
Brak
nie systemu alarmów ostrzegawczych na skutek wykrycia przez układ przeszkód:
SYGNALIZACJA OSTRZEGAWCZA
200-100 cm
100-65 cm
Pojedynczy sygnał
1/2 sekundy
3 pełne
(Ciągły)
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE UKŁADU
PARKSENSE®
Układ ParkSense® można włączać i wyłączać za pomocą systemu Uconnect Touch™. Dostępne są następujące opcje: Off (Wył.), Sound Only (Tylko dźwięk)
lub Sound and Display (Dźwięk i obraz). Więcej informacji znajduje się w części „Ustawienia systemu
Uconnect Touch™”.
Po naciśnięciu przycisku wyłączającego układ
ParkSense® na wyświetlaczu EVIC przez około pięć
sekund widoczny będzie komunikat „PARK ASSIST
SYSTEM OFF” (Wyłączony układ asysty przy parkowaniu). Więcej informacji znajduje się w części „Elektroniczne centrum informacyjne pojazdu (EVIC)”. Jeśli
dźwignia zmiany biegów jest ustawiona w położeniu R,
65-30 cm
Poniżej
30 cm
Wolny
Szybki
Ciągły
3 wolno
migający
2 wolno
migający
1 wolno
migający
a układ jest wyłączony, komunikat „PARK ASSIST SYSTEM OFF” (UKŁAD ASYSTY PRZY PARKOWANIU
WYŁĄCZONY) na wyświetlaczu EVIC będzie widoczny tak długo, jak długo będzie włączony bieg
wsteczny lub dopóki samochód nie przekroczy prędkości 11 km/h.
SERWIS UKŁADU ASYSTY PRZY
PARKOWANIU PARKSENSE®
Jeśli układ asysty przy parkowaniu ParkSense® jest
niesprawny, elektroniczne centrum informacyjne pojazdu (EVIC) emituje pojedynczy sygnał dźwiękowy, raz
na cykl zapłonu, i wyświetla komunikat „CLEAN PARK
ASSIST” („UKŁAD ASYSTY PRZY PARKOWANIU
WYMAGA CZYSZCZENIA”), „SERVICE PARK
ASSIST” („PARK ASSIST WYMAGA SERWISU”) lub
„SERVICE PARK ASSIST SYSTEM” („UKŁAD ASYSTY
PRZY PARKOWANIU WYMAGA SERWISU”). Więcej
informacji znajduje się w części „Elektroniczne centrum informacyjne pojazdu (EVIC)”. Jeśli dźwignia
zmiany biegów jest ustawiona w położeniu R, a układ
wykryje usterkę, wówczas komunikat „CLEAN PARK
ASSIST” („UKŁAD ASYSTY PRZY PARKOWANIU
WYMAGA CZYSZCZENIA”), „SERVICE PARK
ASSIST” („PARK ASSIST WYMAGA SERWISU”) lub
„SERVICE PARK ASSIST SYSTEM” („UKŁAD ASYSTY
PRZY PARKOWANIU WYMAGA SERWISU”) na wyświetlaczu EVIC będzie widoczny tak długo, jak długo
samochód będzie na biegu wstecznym. W takiej sytuacji układ ParkSense® nie będzie działać.
Jeśli na wyświetlaczu EVIC pojawia się komunikat
„CLEAN PARK ASSIST” (Konieczne czyszczenie
układu asysty przy parkowaniu) upewnić się, że zewnętrzna powierzchnia i dolna część tyłu pojazdu/
tylnego zderzaka nie jest pokryta śniegiem, lodem,
błotem lub innymi zanieczyszczeniami, następnie włączyć zapłon. Jeśli komunikat jest nadal wyświetlany,
skontaktować się z autoryzowanym dealerem.
Jeśli na wyświetlaczu EVIC pojawi się komunikat „SERVICE PARK ASSIST SYSTEM” („UKŁAD ASYSTY
PRZY PARKOWANIU WYMAGA SERWISU”), należy
zwrócić się do autoryzowanego dealera.
CZYSZCZENIE UKŁADU PARKSENSE®
Czujniki ParkSense® należy czyścić miękką szmatką,
przy użyciu wody i szamponu do mycia samochodów.
Nie używać szmatek z szorstkiego lub twardego materiału. Nie wolno skrobać ani nakłuwać czujników.
Można je w ten sposób uszkodzić.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE
KORZYSTANIA Z UKŁADU PARKSENSE®
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
INFORMACJA:
URUCHAMIANIE
I JAZDA
• Aby układ ParkSense® działał prawidłowo, na tylnym
zderzaku nie może być śniegu, lodu, błota, piasku ani
innych zabrudzeń.
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
• Pracę układu ParkSense® mogą zakłócać wibracje
powodowane przez wiertarki, duże ciężarówki itp.
• Po wyłączeniu układu ParkSense® na wyświetlaczu
EVIC pojawi się napis „PARK ASSIST SYSTEM OFF”
(„UKŁAD ASYSTY PRZY PARKOWANIU JEST WYŁĄCZONY”). Ponadto, po wyłączeniu ParkSense®
układ ten pozostaje wyłączony do momentu ponownego uruchomienia go, nawet jeśli kierowca wyłączy i
włączy ponownie zapłon.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
155
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
156
• Po przestawieniu dźwigni zmiany biegów w położenie
R i przy wyłączonym układzie ParkSense®, komunikat „PARK ASSIST SYSTEM OFF” („FUNKCJA ASYSTY PRZY PARKOWANIU WYŁĄCZONA”) na wyświetlaczu EVIC jest widoczny tak długo, jak długo
włączony jest bieg wsteczny.
• Czujniki ParkSense® należy czyścić regularnie, uważając przy tym, aby ich nie zadrapać ani nie uszkodzić.
Czujniki nie mogą być pokryte lodem, śniegiem,
topniejącym śniegiem, błotem, piaskiem ani brudem.
Niezastosowanie się do tych wskazówek może doprowadzić do nieprawidłowości w działaniu układu.
Układ ParkSense® może nie wykryć przeszkody za
tylnym zderzakiem lub błędnie sygnalizować obecność przeszkody z tyłu pojazdu.
• Podczas jazdy przedmioty takie jak bagażniki rowerowe, haki holownicze itp. nie mogą znajdować się w
odległości mniejszej niż 30 cm od tyłu pojazdu/
tylnego bagażnika. Niezastosowanie się do tych
wskazówek może spowodować, że układ będzie
błędnie interpretować obecność pobliskich przedmiotów jako problem z czujnikami, a na wyświetlaczu
EVIC pojawi się komunikat „SERVICE PARK ASSIST
SYSTEM” (Konieczna naprawa układu asysty przy
parkowaniu).
• Układ ParkSense® jest tylko narzędziem wspomagającym parkowanie,
które nie potrafi rozpoznać każdej przeszkody, szczególnie jeśli jest ona nieduża. Układ
może wykrywać ograniczniki parkingowe tylko
chwilowo lub wcale ich nie wykrywać. Przeszkody
znajdujące się bardzo blisko, powyżej lub poniżej
czujników, nie zostaną wykryte.
•
Pojazd, który
wykorzystuje
funkcję
ParkSense®, musi jechać powoli, aby możliwe
było odpowiednio wczesne zatrzymanie go w razie wykrycia przeszkody. Korzystając z funkcji
ParkSense®, kierowca powinien przy parkowaniu
patrzeć przez ramię.
OSTRZEŻENIE!
• Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność podczas cofania, nawet
w przypadku korzystania z funkcji asysty przy
parkowaniu. Przed rozpoczęciem cofania należy
zawsze spojrzeć do tyłu, aby zobaczyć strefę za
pojazdem i sprawdzić dokładnie, czy znajdują się
w niej piesi, zwierzęta, inne pojazdy, przeszkody
lub martwe punkty. Kierowca jest odpowiedzialny za własne bezpieczeństwo i musi cały
czas obserwować otoczenie. Brak ostrożności
może doprowadzić do poważnych obrażeń lub
śmierci.
• Jeśli pojazd nie jest używany do holowania,
stanowczo zaleca się odłączenie zespołu mocowania kulowego i kuli haka holowniczego przed
zastosowaniem układu asysty przy parkowaniu.
Niezastosowanie się do tych wskazówek może
doprowadzić do poważnych obrażeń lub uszkodzenia pojazdu bądź przeszkód, ponieważ hak
kulowy będzie znajdował się bliżej przeszkody
niż tylny zderzak, gdy emitowany będzie ciągły
sygnał dźwiękowy. Poza tym, czujniki mogą wykryć zespół mocowania kulowego i kuli haka
holowniczego, jeśli jest odpowiednio duży, i błędnie zasygnalizować obecność przeszkody za pojazdem.
KAMERA COFANIA PARKVIEW®
(zależnie od wyposażenia)
Pojazd może być wyposażony w kamerę cofania
ParkView®, która umożliwia obserwowanie obszaru za
pojazdem na ekranie, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu R. Obraz będzie wyświetlany na
ekranie dotykowym radioodbiornika wraz z ostrzeżeniem „check entire surroundings” (kontrolować całe
otoczenie) pokazywanym w górnej części ekranu. Komunikat zniknie po pięciu sekundach. Kamera
ParkView® znajduje się w tylnej części pojazdu, nad
tylną tablicą rejestracyjną.
Zmiana biegu na inny niż wsteczny powoduje włączenie
trybu tylnej kamery i ekran nawigacji lub ekran audio
pojawia się ponownie.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
157
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
158
Wyświetlone stałe linie siatki ilustrują szerokość pojazdu, natomiast środkowa linia przerywana wskazuje
środek pojazdu. Jest to pomocne w parkowaniu lub
ustawianiu pojazdu w jednej linii z zaczepem/uchwytem
mocowania. Stałe linie siatki pokazują oddzielne strefy,
Strefa
Czerwony
Żółty
Zielony
OSTRZEŻENIE!
Kierowcy powinni zachować szczególną
ostrożność podczas cofania, nawet w
przypadku korzystania z kamery ParkView®.
Przed rozpoczęciem cofania należy zawsze dokładnie sprawdzić strefę za pojazdem i sprawdzić, czy znajdują się w niej piesi, zwierzęta, inne
pojazdy, przeszkody lub miejsca niewidoczne.
Kierowca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo
otoczenia i podczas cofania musi cały czas zachowywać ostrożność. Brak ostrożności może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.
które pomagają określić odległość do tyłu pojazdu.
Poniższa tabela przedstawia przybliżone odległości dla
każdej strefy:
Odległość do tyłu pojazdu
0–30 cm
30 cm – 1 m
1 m lub więcej
• Aby uniknąć uszkodzenia pojazdu przy
parkowaniu, kamera ParkView® powinna być wykorzystywana tylko w roli
pomocniczej. Kamera ParkView® nie zapewni widoczności każdej przeszkody lub obiektu na drodze ruchu.
• Aby uniknąć uszkodzenia pojazdu, który wykorzystuje kamerę ParkView®, należy zachować
małą prędkość jazdy, by w razie zauważenia przeszkody móc odpowiednio wcześnie się zatrzymać.
Korzystając z kamery ParkView®, kierowca powinien często patrzeć przez ramię.
INFORMACJA: Jeśli na obiektywie kamery nagromadzi się śnieg, lód, błoto lub inne zabrudzenia, należy
oczyścić obiektyw, przepłukać wodą i osuszyć miękką
szmatką. Nie zakrywać obiektywu.
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE KAMERY
PARKVIEW® — ZA POMOCĄ RADIOWEGO
EKRANU DOTYKOWEGO
SYSTEMY AUDIO
Skorzystać z instrukcji użytkownika systemu Uconnect
Touch™.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
1. Włączyć radio.
2. Nacisnąć przycisk „More” („Więcej”).
BEZPIECZEŃSTWO
3. Nacisnąć przycisk „Settings” („Ustawienia”).
4. Nacisnąć przycisk „Safety & Driving Assistance”
(„Bezpieczeństwo i pomoc podczas jazdy”).
5. Do włączania/wyłączania funkcji służy przycisk pola
wyboru obok napisu „Parkview® Backup Camera”
(„Kamera cofania Parkview®”).
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
159
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
SYSTEM NAWIGACJI (zależnie od
wyposażenia)
PRZYCISKI NA KIEROWNICY
STERUJĄCE SYSTEMEM AUDIO
Skorzystać z instrukcji użytkownika systemu Uconnect
Touch™.
Przyciski zdalnego sterowania systemem dźwiękowym
znajdują się na tylnej powierzchni kierownicy. Elementy
sterujące po stronie lewej i prawej to przełączniki
kołyskowe z przyciskiem w ich środkowej części. Aby
uzyskać dostęp do tych przełączników, wystarczy sięgnąć palcami za kierownicę. (rys. 106)
FUNKCJE PRZEŁĄCZNIKA PO STRONIE
PRAWEJ
• Nacisnąć górną część przełącznika, aby zwiększyć
głośność.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
160
(rys. 106)
Przyciski zdalnego sterowania systemem audio (Widok
tylnej strony kierownicy)
• Nacisnąć dolną część przełącznika, aby zmniejszyć
głośność.
• Nacisnąć przycisk pośrodku przełącznika, aby zmienić tryb (AM, FM itp.).
FUNKCJE PRZEŁĄCZNIKA PO LEWEJ
STRONIE (OBSŁUGA
RADIOODTWARZACZA)
• Nacisnąć górną część przełącznika, aby wyszukać
następną od obecnego ustawienia stację radiową (o
wyższej częstotliwości) o odpowiednio mocnym sygnale.
• Nacisnąć dolną część przełącznika, aby wyszukać
następną od obecnego ustawienia stację radiową (o
niższej częstotliwości) o odpowiednio mocnym sygnale.
• Nacisnąć przycisk pośrodku przełącznika, aby dostroić radioodbiornik do następnej stacji zapisanej
przez użytkownika.
FUNKCJE PRZEŁĄCZNIKA PO LEWEJ
STRONIE (OBSŁUGA MULTIMEDIÓW –
PŁYTY CD ITP.)
• Nacisnąć górną część przełącznika, aby przejść do
następnego utworu.
• Nacisnąć dolną część przełącznika, aby zacząć odsłuchiwać początek bieżącego utworu lub początek poprzedniego utworu, jeśli przełącznik zostanie naciśnięty w ciągu jednej sekundy od rozpoczęcia
odtwarzania bieżącego utworu.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
• Nacisnąć górną lub dolną część przełącznika dwukrotnie, aby włączyć drugi utwór, trzykrotnie, aby
włączyć trzeci utwór itd.
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
• Nacisnąć przycisk pośrodku przełącznika, aby włączyć następny utwór zapisany przez użytkownika.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
161
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
MULTIMEDIALNY SYSTEM
ROZRYWKI WIDEO UCONNECT™
(VES)™ (zależnie od wyposażenia)
System rozrywki wideo (VES)™ zapewnia rozrywkę
pasażerom podróżującym na tylnych siedzeniach.
Umożliwia odtwarzanie ulubionych płyt CD lub DVD,
słuchanie plików audio za pomocą bezprzewodowych
słuchawek lub podłączanie konsol do gier oraz odtwarzaczy muzycznych. Opis działania systemu znajduje się
w instrukcji obsługi.
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
Opis systemu
System rozrywki wideo (VES)™ dla pasażerów na tylnym siedzeniu składa się z następujących elementów:
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
• Pojazd może być wyposażony w pojedynczą konsolę
nad głową z wyświetlaczem LCD.
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
162
• Pilot zdalnego sterowania wykorzystujący fale podczerwieni umożliwia sterowanie funkcjami systemu
audio i wideo VES™.
• Dwie pary bezprzewodowych, dwukanałowych słuchawek przeznaczonych dla pasażerów siedzących z
tyłu.
• Dodatkowe gniazda audio/wideo RCA (AUX) umożliwiające podłączanie elektronicznych urządzeń peryferyjnych, takich jak odtwarzacze MP3 lub konsole
do gier.
• Radioodtwarzacz z funkcją odtwarzacza płyt DVD.
System rozrywki wideo (VES)™
Instrukcja zawiera informacje dotyczące obsługi systemu rozrywki wideo (VES)™ na tylnych siedzeniach.
System rozrywki wideo (VES)™ uzupełnia podstawowy system audio i wideo pojazdu. Dzięki temu
pasażerowie podróżujący na tylnych siedzeniach mogą
oglądać filmy, słuchać muzyki i korzystać z peryferyjnych urządzeń multimedialnych, takich jak konsole do
gier i odtwarzacze MP3. System VES™ jest całkowicie
zintegrowany z radioodtwarzaczem pojazdu; do odtwarzania dźwięku służy system audio pojazdu lub
słuchawki. Systemem można sterować za pomocą radioodtwarzacza (w przypadku pasażerów jadących z
przodu) lub za pomocą pilota zdalnego sterowania (w
przypadku pasażerów jadących z tyłu).
System VES™ jest systemem dwukanałowym. Wyświetlacz wideo wyświetla informacje na dzielonym
ekranie. Lewa część ekranu służy do wyświetlania danych Kanału 1, a prawa część ekranu służy do wyświetlania danych Kanału 2. Wszystkie tryby z wyjątkiem
trybu wideo (DVD, Aux) są wyświetlane na dzielonym
ekranie. W przypadku korzystania z trybu wideo system wyświetla obraz na całym ekranie. Pilot zdalnego
sterowania umożliwia sterowanie obydwoma kanałami.
Aby wybrać kanał, należy użyć przełącznika znajdującego się po prawej stronie pilota zdalnego sterowania.
Słuchawki służą do słuchania dźwięku z obydwu kanałów. Aby wybrać kanał, należy użyć przełącznika znajdującego się na prawej słuchawce.
Użycie dołączonych do systemu VES™ słuchawek bezprzewodowych umożliwia pasażerom siedzącym z tyłu
równoczesne słuchanie muzyki z dwóch różnych źródeł. Pilot zdalnego sterowania umożliwia pasażerom
siedzącym z tyłu zmianę stacji radiowej, utworu, płyty
oraz wybór trybu audio/wideo.
Działanie pilota zdalnego sterowania
Tabela szybkiej pomocy
Tabela zawiera skrócony opis przycisków pilota zdalnego sterowania oraz wykaz funkcji, trybów radioodtwarzacza oraz ekranów menu.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
INFORMACJA:
• Upewnić się, że przełącznik kanału/ekranu pilota
zdalnego sterowania jest ustawiony na ekran lub
kanał, którym użytkownik chce sterować.
URUCHAMIANIE
I JAZDA
• Sprawdzić, czy przełącznik wyboru kanału na słuchawkach jest ustawiony na ekran lub kanał, którego
użytkownik chce słuchać.
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
163
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
Przycisk pilota zdalnego sterowania
Moc
Oświetlenie
Strzałka do
góry (Dalej)
AM/FM/
MW/LW
Wyszukiwanie w
górę*
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
164
Strzałka w
dół (Powrót)
Wyszukiwanie w
dół*
SAT–
Audio
Ekrany podstawowe
HDD– PŁYTA/
AUX/AUX1/
Twardy
DVD
AUX2
dysk
Ekrany menu
Menu Konfiguwyracja
boru
ekranu
trybu
Ekran włączony/wyłączony
Podświetlenie pilota zdalnego sterowania włączone/wyłączone
Audio:
NiedoNext
Next
WyNaNastępny
bór w
stępny
stępny
Track
Track
górę
kanał
(Na(Nakanał*
stępny
stępny
utwór)
utwór)
OdtwaNarzanie
stępny
wideo:
rozdział
Menu
Wybór
wideo:
w górę
Niedo- Strzałka
Audio:
PoPoPoPoprzedni
stępny
w dół
przedni przedni przedni
kanał*
kanał
utwór
utwór
OdtwaPorzanie
przedni
wideo:
rozdział
Menu
Strzałka
wideo:
w dół
Wybór w
górę
Strzałka
w dół
Przycisk pilota zdalnego sterowania
Strzałka w
prawo FF
AM/FM/
MW/LW
SAT–
Audio
Dostrajanie w
górę*
Następny
kanał*
Ekrany podstawowe
HDD– PŁYTA/
AUX/AUX1/
Twardy
DVD
AUX2
dysk
Następny
kanał
Szybkie
przewijanie do
przodu
Audio:
Odtwarzanie
wideo:
Menu
wideo:
Strzałka w
lewo RW
Dostrajanie w dół*
Poprzedni
kanał*
Poprzedni
kanał
Szybkie
przewijanie do
tyłu
Audio:
Odtwarzanie
wideo:
Menu
wideo:
Szybkie
przewijanie do
przodu
Szybkie
przewijanie do
przodu
Strzałka
w
prawo
Szybkie
przewijanie do
tyłu
Szybkie
przewijanie do
tyłu
Strzałka
w lewo
Niedostępny
Ekrany menu
Menu Konfiguwyracja
boru
ekranu
trybu
Strzałka
Strzałka
w
w prawo
prawo
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
Niedostępny
Strzałka
w
lewo
Strzałka
w lewo
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
165
POZNAWANIE
SAMOCHODU
Przycisk pilota zdalnego sterowania
BEZPIECZEŃSTWO
Enter
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
166
AM/FM/
MW/LW
SAT–
Audio
Wyświetlenie menu
wprowadzania
wartości
cyfrowych*
Wyświetlenie
menu
wprowadzania wartości
cyfrowych*
Ekrany podstawowe
HDD– PŁYTA/
AUX/AUX1/
Twardy
DVD
AUX2
dysk
Niedostępny
Wyświetlenie
menu
wprowadzania wartości
cyfrowych
Audio:
Odtwarzanie
wideo:
Menu
wideo:
Wyświetlenie
wprowadzonych
wartości cyfrowych
Niedostępny
Uruchomienie wybranego
elementu
Niedostępny
Ekrany menu
Menu Konfiguwyracja
boru
ekranu
trybu
NiedoUrustępny
chomienie
wybranego
elementu
Przycisk pilota zdalnego sterowania
AM/FM/
MW/LW
SAT–
Audio
Back
(Wstecz)
Niedostępny
Niedostępny
Ekrany podstawowe
HDD– PŁYTA/
AUX/AUX1/
Twardy
DVD
AUX2
dysk
Niedostępny
Niedostępny
Audio:
Odtwarzanie
wideo:
Menu
wideo:
Niedostępny
Niedostępny
Poprzednie
menu
Niedostępny
Ekrany menu
Menu Konfiguwyracja
boru
ekranu
trybu
Powrót
Podo ekranu
wrót
do
głównego
ekranu
głównego
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
167
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
Przycisk pilota zdalnego sterowania
AM/FM/
MW/LW
SAT–
Audio
Setup (Konfiguracja)
Niedostępny
Niedostępny
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
168
Menu
Niedostępny
Niedostępny
Ekrany podstawowe
HDD– PŁYTA/
AUX/AUX1/
Twardy
DVD
AUX2
dysk
Wyświetlanie /
ukrywanie
menu
konfiguracji
wyświetlacza
Niedostępny
Wyświetlanie
menu
wyboru
kanału
Wyświetlanie
menu
opcji
płyty
Audio:
Niedostępny
Odtwarzanie
wideo:
Wyświetlanie /
ukrywa
nie
ustawień
Audio:
Menu
opcji
płyty
Wyświetlanie
menu
płyty
Odtwarzanie
wideo:
Audio:Niedostępne
Wideo:
Wyświetlanie /
ukrywanie
menu
konfiguracji
wyświetlacza
Niedostępny
Ekrany menu
Menu Konfiguwyracja
boru
ekranu
trybu
NiedoPowrót
stępny do ekranu
głównego
Niedostępny
Niedostępny
Przycisk pilota zdalnego sterowania
Play/Pause
(Odtwarzanie / zatrzymanie)
Zatrzymanie
Wyciszenie
AM/FM/
MW/LW
SAT–
Audio
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Ekrany podstawowe
HDD– PŁYTA/
AUX/AUX1/
Twardy
DVD
AUX2
dysk
Niedostępny
Pauza
w przypadku
odtwarzania.
W
przeciwnym
razie
wznowienie
odtwarzania
Audio:
Pauza
podczas
odtwarzania /
wznowienie
OdtwaPauza
rzanie
podczas
wideo:
odtwarzania /
wznowienie
Menu
Uruwideo:
chomienie wybranego
elementu
Zatrzymanie
Niedostępny
NiedoNiedoZatrzystępny
manie
stępny
Wyciszenie / przywrócenie dźwięku w słuchawkach
Ekrany menu
Menu Konfiguwyracja
boru
ekranu
trybu
NiedoNiedostępny
stępny
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
Niedostępny
Niedostępny
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
169
POZNAWANIE
SAMOCHODU
Przycisk pilota zdalnego sterowania
BEZPIECZEŃSTWO
Wolny
AM/FM/
MW/LW
SAT–
Audio
Niedostępny
Niedostępny
Ekrany podstawowe
HDD– PŁYTA/
AUX/AUX1/
Twardy
DVD
AUX2
dysk
Niedostępny
Niedostępny
Odtwarzanie
wideo:
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
170
Audio:
Stan
Niedostępny
Niedostępny
Wolny
tryb i
informacje
o zawartości
Niedostępny
Menu
wideo:
Audio:
Odtwarzanie
wideo:
Niedostępny
Wolne
odtwarzanie /
wznawianie
Niedostępny
Niedostępny
Wyświetlanie informacji
o trybie
Niedostępny
Audio:
niedostępne
Wideo:
Wyświetlanie informacji
o trybie
Ekrany menu
Menu Konfiguwyracja
boru
ekranu
trybu
NiedoNiedostępny
stępny
Niedostępny
Niedostępny
Przycisk pilota zdalnego sterowania
AM/FM/
MW/LW
SAT–
Audio
Tryb
Programowanie do
góry
Programowanie w dół
Ekrany podstawowe
HDD– PŁYTA/
AUX/AUX1/
Twardy
DVD
AUX2
dysk
Wyświetlanie menu wyboru trybu
Następna
zaprogramowana
wartość*
Poprzednia zaprogramowana
wartość*
Następna
zaprogramowana
wartość*
Poprzednia
zaprogramowana
wartość*
Niedostępny
Niedostępny
Następna płyta (jeśli
odtwarzacz jest
zmieniarką)
Niedostępny
Ekrany menu
Menu Konfiguwyracja
boru
ekranu
trybu
WyświetPrzejlanie eleście
do
mentu
wyboru
natrybu
stępnego
trybu
NiedoNiedostępny
stępny
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
Niedostępny
Niedostępny
Poprzednia płyta
(jeśli odtwarzacz
jest zmieniarką)
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
171
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
Sprawdzić, czy przełącznik pilota zdalnego sterowania
jest ustawiony na odpowiedni ekran lub kanał: 1 LUB 2.
Sprawdzić, czy przełącznik słuchawek jest ustawiony na
odpowiedni ekran lub kanał: 1 LUB 2. *Brak działania
przy aktywnym trybie współdzielenia dźwięku z systemem audio pojazdu. (rys. 107)
1. Zasilanie – Umożliwia włączenie i wyłączenie wyświetlacza i nadajnika słuchawki bezprzewodowej
dla wybranego kanału. Aby słyszeć dźwięk przy zamkniętym wyświetlaczu, nacisnąć przycisk Zasilanie
w celu włączenia nadajnika słuchawki.
2. Wskaźniki wyboru kanału – Naciśnięcie przycisku
powoduje chwilowe podświetlenie danego kanału
lub przycisku odpowiadającego danemu kanałowi.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 107)
Pilot zdalnego sterowania
172
3. Podświetlenie – Umożliwia włączenie lub wyłączenie podświetlenia pilota zdalnego sterowania. Podświetlenie pilota zdalnego sterowania wyłącza się
automatycznie po upływie pięciu sekund.
4. Przycisk wyboru kanału/ekranu — Wskazuje kanał
sterowany pilotem zdalnego sterowania. Gdy przełącznik wyboru znajduje się w położeniu Kanał 1,
pilot zdalnego sterowania steruje działaniem słuchawki podczas korzystania z Kanału 1 (prawa część
ekranu). Gdy przełącznik wyboru znajduje się w
położeniu Kanał 2, pilot zdalnego sterowania steruje
działaniem słuchawki podczas korzystania z Kanału 2
(lewa część ekranu).
5. ▸▸ – Naciśnięcie tego przycisku w trybie radiowym
powoduje ustawienie następnej dostępnej stacji radiowej. W trybie odtwarzania płyty naciśnięcie i
przytrzymanie tego przycisku powoduje szybkie
przewijanie aktualnie odtwarzanego utworu audio
lub wideo. Naciśnięcie przycisku w trybie menu
umożliwia poruszanie się po menu.
6. ▾ / Poprz – Naciśnięcie tego przycisku w trybie
radiowym powoduje ustawienie poprzedniej dostępnej stacji radiowej. Naciśnięcie przycisku w trybie odtwarzania płyty powoduje cofnięcie do początku bieżącego lub poprzedniego utworu audio
lub wideo. Naciśnięcie przycisku w trybie menu
umożliwia poruszanie się po menu.
7. MENU (Ustawienia) – Nacisnąć, aby wrócić do 12. SLOW (ZWOLNIENIE) – Naciśnięcie tego przycimenu głównego płyty DVD, aby wybrać satelitarny
sku powoduje zwolnienie odtwarzania płyty DVD.
kanał audio z listy Stacji lub aby wybrać tryb odtwaNaciśnięcie przycisku odtwarzania (▸) powoduje
rzania (RANDOM (Losowy) w przypadku płyty
wznowienie odtwarzania w normalnym trybie.
CD).
13. STATUS (STAN) – Powoduje wyświetlenie bieżą8. ▸ / || (Odtwarzanie/Pauza) – Rozpoczęcie/
cego stanu.
wznowienie lub wstrzymanie odtwarzania płyty.
14. MODE (TRYB) – Umożliwia zmianę trybu wybra9. ▪ (Zatrzymanie) – Zatrzymanie odtwarzania płyty
nego kanału. Patrz rozdział Wybór trybu niniejszej
instrukcji, aby zapoznać się ze szczegółowymi in10. PROG Up/Down (PROG do góry/do dołu) – Naformacjami dotyczącymi zmiany trybów.
ciśnięcie przycisku PROG Up w trybie radiowym
powoduje wybranie następnej zaprogramowanej
stacji. Naciśnięcie przycisku PROG Down powoduje wybranie poprzedniej zaprogramowanej stacji
radiowej. Podczas odtwarzania płyty z plikami audio lub wideo w skompresowanym formacie, naciśnięcie przycisku PROG Up powoduje wybór
następnego folderu, a naciśnięcie przycisku PROG
Down — wybór poprzedniego folderu. Podczas
odtwarzania płyty w radioodtwarzaczu wyposażonym w zmieniarkę płyt kompaktowych, naciśnięcie
przycisku PROG Up powoduje wybór następnej
płyty, a naciśnięcie przycisku PROG Down — wybór poprzedniej pyty.
11. MUTE (WYCISZENIE) – Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyciszenie wyjścia słuchawkowego
audio dla wybranego kanału.
15. SETUP (KONFIGURACJA) – Naciśnięcie przycisku w trybie wideo powoduje wyświetlenie ustawień wyświetlacza (patrz rozdział Ustawienia wyświetlacza); aby otworzyć menu ustawień DVD,
nacisnąć przycisk Menu na radioodtwarzaczu. Po
włożeniu płyty do odtwarzacza DVD (zależnie od
wyposażenia), wybraniu trybu VES™ i zatrzymaniu
odtwarzania płyty, nacisnąć przycisk SETUP (konfiguracja), aby wyświetlić menu konfiguracji DVD.
(patrz Menu konfiguracji DVD w niniejszej instrukcji).
16. BACK (WSTECZ) – Naciśnięcie tego przycisku
podczas poruszania się po menu powoduje powrót
do poprzedniego ekranu. Naciśnięcie tego przycisku podczas poruszania się po menu płyty DVD
powoduje działanie zależne od zawartości płyty.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
173
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
174
17. ◂◂ – Naciśnięcie tego przycisku w trybie radiowym
powoduje wyszukanie poprzedniej dostępnej stacji
radiowej. W trybie odtwarzania płyty naciśnięcie i
przytrzymanie tego przycisku powoduje szybkie
przewijanie do tyłu aktualnie odtwarzanego
utworu audio lub wideo. Naciśnięcie przycisku w
trybie menu umożliwia poruszanie się po menu.
18. ENTER – Naciśnięcie tego przycisku powoduje
wybór podświetlonej opcji w menu.
19. ▾ / NASTĘPNY – Naciśnięcie tego przycisku w
trybie radiowym powoduje ustawienie następnej
dostępnej stacji radiowej. Naciśnięcie tego przycisku w trybie odtwarzania płyty powoduje ustawienie następnego utworu audio lub video. Naciśnięcie przycisku w trybie menu umożliwia poruszanie
się po menu.
Schowek pilota zdalnego sterowania
Wyświetlacz wideo ma schowek przeznaczony na pilota zdalnego sterowania, który jest dostępny przy
otwartym wyświetlaczu. Aby wyjąć pilota zdalnego
sterowania, podważyć go palcem wskazującym i obrócić do siebie. Nie próbować wyjmować pilota poprzez
pociąganie prosto do dołu, ponieważ wymaga to użycia
większej siły. Aby schować pilota do schowka, umieścić
dłuższą krawędź pilota w dwóch spinkach mocujących,
następnie obrócić go tak, aby unieruchomić go w pozostałych dwóch spinkach mocujących. (rys. 108)
Blokowanie pilota zdalnego sterowania
Wszystkie funkcje zdalnego sterowania można zablokować; jest to funkcja nadzoru rodzicielskiego.
• Aby zablokować pilota zdalnego sterowania, nacisnąć
przycisk Video Lock (Blokowanie wideo) i wykonać
instrukcje wyświetlane na ekranie radioodtwarzacza
(select menu (Wybierz menu), rear ves (Tylny system
VES), lock (Zablokuj)). Jeśli pojazd nie jest wyposażony w odtwarzacz DVD, zapoznać się z instrukcją
radioodtwarzacza w celu zablokowania funkcji wideo. Na wyświetlaczu radioodtwarzacza i odtwarzacza wideo wyświetlany jest komunikat informujący o
zablokowaniu funkcji wideo.
(rys. 108)
Schowek pilota zdalnego sterowania
• Ponowne naciśnięcie przycisku blokowania funkcji
wideo lub ustawienie wyłącznika zapłonu w położeniu OFF powoduje odblokowanie funkcji wideo i
umożliwia korzystanie z pilota zdalnego sterowania
do obsługi systemu VES™.
Wymiana baterii w pilocie zdalnego
sterowania
Pilot zdalnego sterowania jest zasilany dwoma bateriami AAA. W celu wymiany baterii:
Elementy sterujące
Wskaźnik zasilania i elementy sterujące znajdują się na
prawej słuchawce.
INFORMACJA: System wideo dla pasażerów na tylnym siedzeniu musi być włączony, aby słuchawki odtwarzały dźwięk. Aby zachować sprawność baterii, słuchawki automatycznie wyłączają się około trzy minuty
po wyłączeniu systemu wideo dla pasażerów na tylnym
siedzeniu.
• Przesunąć w dół pokrywę baterii znajdującą się na
tylnej części pilota zdalnego sterowania.
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
• Wymienić baterie, przestrzegając oznaczeń biegunowości.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
• Zamocować pokrywę baterii.
Działanie słuchawek
Słuchawki odbierają dwa niezależne kanały audio z
wyświetlacza wideo dzięki zastosowaniu nadajnika
podczerwieni.
W przypadku braku dźwięku po zwiększeniu poziomu
głośności sprawdzić, czy wyświetlacz jest włączony, czy
znajduje się w dolnym położeniu, czy kanał nie jest
wyciszony i czy przełącznik kanałów w słuchawkach jest
ustawiony na odpowiedni kanał. Jeśli nadal nie słychać
dźwięku, sprawdzić obecność naładowanych baterii w
słuchawkach. (rys. 109)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
(rys. 109)
1. Element sterowania poziomem głośności
2. Przycisk zasilania
3. Przełącznik wyboru kanału
4. Wskaźnik zasilania
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
175
Zmiana trybu audio słuchawek
POZNAWANIE
SAMOCHODU
1. Sprawdzić, czy przełącznik wyboru kanału/ekranu
pilota zdalnego sterowania znajduje się w takim
samym położeniu, jak przełącznik słuchawek.
BEZPIECZEŃSTWO
INFORMACJA:
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
176
• Gdy obydwa przełączniki są ustawione w położeniu
Kanał 1, pilot steruje Kanałem 1, a słuchawki odtwarzają dźwięk Kanału 1 systemu VES™.
• Gdy obydwa przełączniki są ustawione w położeniu
Kanał 2, pilot steruje Kanałem 2, a słuchawki odtwarzają dźwięk Kanału 2 systemu VES™.
2. Nacisnąć przycisk MODE (tryb) pilota zdalnego
sterowania.
3. Jeśli wyświetlacz wideo odtwarza plik wideo (np. z
płyty DVD), naciśnięcie przycisku STATUS (stan)
powoduje wyświetlenie stanu w nowym oknie, w
dolnej części wyświetlacza. Naciśnięcie przycisku
MODE (tryb) powoduje uruchomienie następnego
trybu. Gdy wybrany jest tryb odtwarzania samego
dźwięku (np. stacji radiowej FM), na wyświetlaczu
pojawia się menu Wyboru trybu.
4. Gdy wyświetlacz wyświetla menu Wyboru trybu,
przyciski ze strzałkami na pilocie zdalnego sterowania umożliwiają przeglądanie dostępnych trybów.
Naciśnięcie przycisku ENTER powoduje wybór nowego trybu.
5. Aby wyłączyć menu Wyboru trybu, nacisnąć przycisk BACK (wstecz) na pilocie zdalnego sterowania.
Wymiana baterii w słuchawkach
Każda para słuchawek wymaga do prawidłowego działania baterii AAA. W celu wymiany baterii:
• Przesunąć w dół pokrywę baterii znajdującą się na
lewej słuchawce.
• Wymienić baterie, przestrzegając oznaczeń biegunowości.
• Zamocować pokrywę baterii.
Ograniczona gwarancja na bezprzewodowe
słuchawki stereo Unwired®
Kto może korzystać z gwarancji? Gwarancja obejmuje pierwszego użytkownika lub właściciela ("Ty",
"Ciebie") bezprzewodowych słuchawek ("Produkt")
firmy Unwired Technology LLC ("Unwired"). Gwarancji
nie można przenosić na inne osoby.
Przez jaki okres obowiązuje gwarancja? Gwarancja obowiązuje przez cały okres korzystania z Produktu.
Co obejmuje gwarancja? Z wyjątkiem przypadków
podanych poniżej, gwarancja obejmuje wady wykonania lub wady materiałowe każdego Produktu użytkowanego zgodnie z przeznaczeniem.
Czego nie obejmuje gwarancja? Gwarancja nie
obejmuje uszkodzeń lub usterek powstałych w wyniku
nieprawidłowego użycia, zaniedbania lub modyfikacji
Produktu przez osoby, które nie są przedstawicielami
firmy Unwired. Gwarancja nie obejmuje elementów
wykończenia słuchawek wykonanych z gąbki, które
ulegają zużyciu wskutek normalnego użytkowania Produktu (zamienne gąbki są dostępne w cenie produkcyjnej). UNWIRED TECHNOLOGY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE OBRAŻENIA I
SZKODY OSÓB LUB MIENIA POWSTAŁE W WYNIKU UŻYTKOWANIA LUB USZKODZENIA PRODUKTU. UNWIRED NIE PONOSI RÓWNIEŻ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE OGÓLNE,
SPECJALNE,
BEZPOŚREDNIE,
POŚREDNIE,
UBOCZNE, WYNIKŁE, PRZYKŁADOWE, MORALNE LUB INNE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU LUB TYPU. Niektóre kraje i systemy prawne
nie dopuszczają wyjątków lub ograniczeń związanych
ze szkodami ubocznymi lub wynikłymi, zatem powyższe
ograniczenie może nie obowiązywać w Twoim przypadku. Niniejsza gwarancja nadaje specjalne prawa
użytkownikowi. Możliwe jest obowiązywanie innych
praw, które zależą od obowiązującego systemu prawnego.
Jakie czynności podejmie Unwired®? Firma Unwired® oraz jej przedstawiciele zobowiązują się naprawić lub wymienić niesprawny Produkt. Unwired® zastrzega sobie prawo wymiany Produktu, którego
produkcja została zakończona, na inny produkt będący
jego odpowiednikiem. NINIEJSZA GWARANCJA JEST
PODSTAWOWĄ GWARANCJĄ NA TEN PRODUKT, CHRONIĄCĄ KONSUMENTA W PRZYPADKU WADY PRODUKTU. JEST RÓWNIEŻ NADRZĘDNA W STOSUNKU DO WSZYSTKICH
INNYCH GWARANCJI (UZUPEŁNIAJĄCYCH LUB
DOROZUMIANYCH), WŁĄCZAJĄC WSZELKIE
GWARANCJE, UMOWY HANDLOWE LUB DOSTOSOWANIE PRODUKTU DO SZCZEGÓLNEGO
ZASTOSOWANIA.
Działanie wyświetlacza wideo
Wyświetlanie filmów
Wyświetlacz wideo ma dwa tryby działania: tryb wideo
(podczas wyświetlania filmów z płyt DVD, z urządzeń
podłączonych do gniazda Aux itd.) oraz tryb informacji.
Ponieważ system VES™ jest systemem dwukanałowym, tryb informacji wykorzystuje dzielony format
ekranu. W trybie informacji lewa część ekranu służy do
wyświetlania danych Kanału 1, a prawa część ekranu
służy do wyświetlania danych Kanału 2.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
177
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
Obraz jest wyświetlany wyłącznie na Kanale 1. W
trybie wideo obraz jest wyświetlany w trybie pełnoekranowym, choć Kanał 2 jest nadal dostępny. W
dolnej części ekranu pojawia się baner, który na chwilę
zakrywa obraz wideo. Jeśli na pilocie zdalnego sterowania zostanie wybrany Kanał 2 w trybie wideo, pierwsze
naciśnięcie przycisku pilota spowoduje wyświetlenie
banera wskazującego stan Kanału 2. Gdy baner jest
widoczny, naciśnięcie dowolnego przycisku pilota (sterowanie Kanałem 2) powinno spowodować natychmiastowe wykonanie polecenia. (rys. 110)
W przypadku systemu wyposażonego w dwa wyświetlacze obraz Kanału 1 jest wyświetlany na pierwszym
wyświetlaczu tylnego siedzenia, a obraz Kanału 2 jest
wyświetlany na drugim wyświetlaczu tylnego siedzenia.
Podczas korzystania z trybu informacji system wyko-
DANE
TECHNICZNE
Gdy Kanał 2 działa w trybie wideo, na drugim ekranie
tylnego siedzenia wyświetlany jest obraz w trybie pełnoekranowym. W dolnej części ekranu pojawia się
baner, który na chwilę zakrywa obraz wideo. Baner
zawiera informacje o zmianie stanu Kanału 1.
• Jeśli wyświetlacz wideo znajduje się w położeniu
otwartym (wysunięty ekran LCD), włącza się wyświetlacz i nadajnik bezprzewodowych słuchawek.
Jeśli wyświetlacz wideo znajduje się w położeniu
(rys. 110)
Wyświetlany baner
178
Gdy Kanał 1 działa w trybie wideo, na pierwszym
ekranie tylnego siedzenia wyświetlany jest obraz w
trybie pełnoekranowym. W dolnej części ekranu pojawia się baner, który na chwilę zakrywa obraz wideo.
Baner zawiera informacje o zmianie stanu Kanału 2.
Odtwarzanie płyty za pomocą systemu VES™
Po wsunięciu płyty do napędu radioodtwarzacza w
systemie wyposażonym w jeden wyświetlacz lub do
niezależnego odtwarzacza DVD w systemie wyposażonym w dwa wyświetlacze system automatycznie wykonuje następujące czynności:
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
SPIS
TREŚCI
rzystuje funkcję dzielenia ekranu: po lewej stronie
ekranu (Kanał 1) wyświetlany jest stan/tryb pierwszego
wyświetlacza tylnego siedzenia, a po prawej stronie
(Kanał 2) wyświetlany jest stan/tryb drugiego wyświetlacza tylnego siedzenia.
zamkniętym, należy włączyć nadajnik bezprzewodowych słuchawek przyciskiem zasilania znajdującym się
na pilocie zdalnego sterowania (słuchawki odbierają
sygnały audio wyłącznie, gdy są włączone).
• Po wsunięciu płyty do napędu system rozpoczyna jej
odtwarzanie: dźwięk jest słyszalny w głośnikach pojazdu i w bezprzewodowych słuchawkach, a obraz
jest wyświetlany na ekranie.
Tryby współużytkowania
System VES™ może się komunikować z radioodtwarzaczem. Dzięki temu system VES™ może wysyłać
sygnał audio radioodtwarzacza do słuchawek, a radioodtwarzacz może wysyłać sygnał audio systemu VES™
do głośników pojazdu. Gdy radioodtwarzacz i system
VES™ pracują w tym samym trybie (współużytkowania), na wyświetlaczu radioodtwarzacza widoczna jest
ikona systemu VES™, a na wyświetlaczu systemu
VES™ wyświetlana jest ikona sygnalizująca współużytkowanie. W trybie współużytkowania w słuchawkach i
w głośnikach pojazdu słychać dźwięk pochodzący z
tego samego źródła.
Jeśli funkcje radia (FM, AM lub SAT) systemu VES™
działają w trybie współużytkowania, funkcjami można
sterować wyłącznie za pomocą radia. W takim przypadku system VES™ może obsługiwać współużytkowanie trybu radiowego, nie można jednak zmieniać stacji
radiowych aż do przestawienia radia w tryb inny niż
ten, który jest wybrany w systemie VES™. W trybie
współużytkowania radio ma wyższy priorytet od systemu VES™ lub wszystkich trybów radiowych (FM, AM
i SAT). Gdy system VES™ nie pracuje w trybie współużytkowania, może przełączyć tuner radiowy (AM/FM/
MW/LW), wyszukiwać pasmo radiowe (opcja SEEK),
dostroić tuner do stacji radiowej (opcja TUNE) oraz
ustawić zaprogramowane stacje radiowe.
W trybie współużytkowania płyty lub w trybie wideo
satelitarnego funkcjami wideo można sterować zarówno za pomocą radioodtwarzacza, jak i systemu
VES™. System VES™ może sterować następującymi
trybami wideo:
1. CD: Dostępne są następujące funkcje: Fast Forward
(Przewijanie do przodu), Rewind (Przewijanie do
tyłu) i Track Up/Down (Następny/poprzedni
utwór).
2. Zmieniarka CD (wbudowana w radioodtwarzacz):
Dostępna funkcja Disk Up/Down (Następna/
poprzednia płyta) oraz wszystkie polecenia sterujące płytą CD: Fast Forward (Przewijanie do
przodu), Rewind (Przewijanie do tyłu) i Track Up/
Down (Następny/poprzedni utwór).
System VES™ może sterować trybami radiowymi lub
trybami wideo przy wyłączonym radioodtwarzaczu.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
179
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
System VES™ może uzyskać dostęp do trybów radiowych lub trybów odtwarzania płyt kompaktowych poprzez wyszukanie tych trybów w systemie VES™ i
uruchomienie żądanego trybu działania.
Ekran trybu informacyjnego
(rys. 111)
Gdy tryb informacji jest aktywny, wyświetlane jest
bieżące ustawienie trybu dla obydwu kanałów audio.
Oprócz elementów, do których przypisane są cyfry,
wyświetlane są informacje o bieżącym stanie źródła
(częstotliwość stacji radiowej, nazwa, numer zaprogramowanej stacji lub numer utworu, tytuł utworu, informacje o artyście, nazwa albumu itd.).
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
180
2. Tylko dźwięk/wyciszenie Kanału 1 — Audio: Ikona
sygnalizująca obecność samego dźwięku nie jest dostępna w przypadku Kanału 1, jeśli pojazd jest wyposażony w układ z jednym wyświetlaczem. Wyciszenie: wyświetlona ikona wyciszenia (Mute)
sygnalizuje wyłączenie dźwięku Kanału 1 poprzez
naciśnięcie przycisku MUTE (Wyciszenie) pilota
zdalnego sterowania.
3. Tylko dźwięk/wyciszenie Kanału 2 — Audio: Wyłącznie w systemie wyposażonym w jeden wyświetlacz: Ikona sygnalizująca obecność samego dźwięku
jest wyświetlana na Kanale 2, jeśli Kanał 1 jest
ustawiony na tryb wideo. Wyciszenie: wyświetlona
ikona wyciszenia (Mute) sygnalizuje wyłączenie
dźwięku Kanału 2 poprzez naciśnięcie przycisku
MUTE (Wyciszenie) pilota zdalnego sterowania.
4. Tryb Kanału 2 — Wyświetla bieżące źródło Kanału
2.
5. Naciśnięcie przycisku ENTER Kanału 2 — Naciśnięcie przycisku ENTER pilota zdalnego sterowania
przy wyświetlonym przycisku „INPUT FILE #”
(Wprowadź numer pliku) na ekranie powoduje wyświetlenie klawiatury numerycznej, która umożliwia
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
1. Tryb Kanału 1 — Wyświetla bieżące źródło Kanału
1.
(rys. 111)
Ekran odtwarzacza wideo w trybie informacyjnym
wprowadzenie numeru wybranego utworu znajdującego się na płycie zawierającej dane oraz na twardym dysku (patrz część „Menu klawiatury numerycznej” niniejszego podręcznika). Naciśnięcie
przycisku ENTER – „INPUT TRK #” (Wprowadź
numer utworu) umożliwia wprowadzenie numeru
wybranego utworu znajdującego się na płycie audio.
6. Zdalne sterowanie zablokowane — Gdy ikona jest
wyświetlona, funkcje zdalnego sterowania są nieaktywne.
7. Zegar — Wyświetla godzinę.
8. Stan współużytkowania Kanału 1 — Gdy ikona jest
wyświetlona, dźwięk Kanału 1 jest współdzielony z
radioodtwarzaczem, co umożliwia jego odtwarzanie
przez głośniki pojazdu.
Za pomocą przycisków sterujących pilota zdalnego
sterowania (▴, ▾, ▸, ◂) można przeszukać dostępne
tryby. Naciśnięcie przycisku ENTER pilota zdalnego
sterowania powoduje uruchomienie wybranego trybu.
Alternatywnym sposobem zmiany trybu jest kilkukrotne naciśnięcie przycisku MODE (Tryb), aż do podświetlenia odpowiedniego trybu. Następnie należy nacisnąć przycisk ENTER pilota zdalnego sterowania, aby
uruchomić wybrany tryb.
Jeśli w systemie wyposażonym w jeden wyświetlacz
włączony jest tryb wideo (np. DVD video, Aux video
itd.) i wybrany jest Kanał/Ekran 1 za pomocą przełącznika pilota zdalnego sterowania, pierwsze naciśnięcie
przycisku MODE (Tryb) pilota zdalnego sterowania
powoduje wyświetlenie menu trybu wyboru.
Menu wyboru trybu
(rys. 112)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
Pierwsze naciśnięcie przycisku MODE (Tryb) powoduje wyświetlenie menu wyboru trybu na ekranie.
Domyślnie zawsze zaznaczony jest bieżący tryb. Za
pomocą pilota zdalnego sterowania można zmienić
tryb Kanału/Ekranu 1 lub Kanału/Ekranu 2.
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 112)
Menu wyboru trybu
181
Menu klawiatury numerycznej
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
(rys. 113)
Jeśli na ekranie kanału 1 lub kanału 2 jest widoczny
przycisk uruchomienia bezpośredniego, naciśnięcie
przycisku ENTER na pilocie zdalnego sterowania uaktywnia menu klawiatury numerycznej. Ekran umożliwia
wpisanie określonej częstotliwości radiowej, kanału satelitarnego lub numeru utworu. Aby wpisać wybraną
cyfrę:
1. Nacisnąć przyciski zdalnego sterowania systemem
nawigacji (▴, ▾, ▸, ◂), aby wybrać odpowiednią cyfrę.
2. Gdy cyfra jest podświetlona, nacisnąć przycisk ENTER pilota zdalnego sterowania, aby potwierdzić
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
4. Po wpisaniu wszystkich cyfr podświetlić przycisk Go
(Dalej) i nacisnąć przycisk ENTER pilota zdalnego
sterowania.
Menu płyty kompaktowej
Podczas odtwarzania płyty z muzyką lub danymi, nacisnąć przycisk MENU pilota zdalnego sterowania w celu
wyświetlenia listy dostępnych poleceń sterujących odtwarzaniem płyty. Za pomocą opcji można włączać lub
wyłączać funkcję Play (Odtwarzanie) i Random play
(Odtwarzanie w losowej kolejności).
(rys. 114)
Naciśnięcie przycisku SETUP (KONFIGURACJA) pilota zdalnego sterowania podczas odtwarzania plików
wideo (płyta DVD w trybie odtwarzania, Aux Video
itd.) powoduje wyświetlenie menu ustawień wyświetlacza. Ustawienia umożliwiają zmianę wyglądu ekranu
podczas odtwarzania pliku wideo. Ustawienia fabryczne zapewniają optymalną jakość obrazu, w normalnym trybie odtwarzania nie ma potrzeby ich modyfikacji.
DANE
TECHNICZNE
(rys. 113)
Menu klawiatury numerycznej
182
3. Aby usunąć ostatnio wpisaną cyfrę, podświetlić
przycisk Del (Usuń) i nacisnąć przycisk ENTER pilota zdalnego sterowania.
Ustawienia wyświetlacza
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
SPIS
TREŚCI
wybór cyfry. Powtórzyć opisaną powyżej procedurę
w celu wpisania wszystkich cyfr.
Aby zmienić ustawienia, nacisnąć przyciski (▴, ▾) zdalnego sterowania systemem nawigacji, aby wybrać żądany element, następnie zmienić odpowiadającą mu
wartość za pomocą przycisków (▸, ◂) zdalnego sterowania systemem nawigacji. Aby przywrócić fabryczne
wartości wszystkich elementów, wybrać opcję Ustawienia domyślne i nacisnąć przycisk ENTER pilota zdalnego sterowania.
Funkcje płyty umożliwiają zmianę ustawień niezależnego odtwarzacza płyt DVD (zależnie od wyposażenia).
Odtwarzanie dźwięku przy zamkniętym
wyświetlaczu
Aby odsłuchać ścieżkę audio danego kanału przy zamkniętym wyświetlaczu:
• Ustawić źródło i kanał dźwięku.
• Aby zmienić bieżący tryb audio, nacisnąć przycisk
MODE (TRYB) pilota zdalnego sterowania. Spowoduje to automatyczny wybór następnego dostępnego
trybu audio, bez konieczności korzystania z menu
Wybór trybu.
Jeśli po zamknięciu wyświetlacza nie słychać dźwięku,
sprawdzić, czy słuchawki są włączone (zapalona lampka
kontrolna) i czy przełącznik wyboru jest ustawiony na
odpowiedni kanał. Jeśli słuchawki są włączone, nacisnąć
przycisk zasilania na pilocie zdalnego sterowania, aby
włączyć dźwięk. Jeśli nadal nie słychać dźwięku, sprawdzić obecność naładowanych baterii w słuchawkach.
Ustawienia wyświetlacza dla
odtwarzania materiału wideo
BEZPIECZEŃSTWO
• Zamknąć wyświetlacz.
• Po ponownym otwarciu wyświetlacza ekran wideo
zostanie automatycznie przywrócony i wyświetli
menu odpowiedniego wyświetlacza bądź urządzenia
multimedialnego.
(rys. 114)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
Dlaczego tryb wyświetlacza zmienia się
automatycznie?
Aby ułatwić kierowcy obsługę systemu VES™, określone zdarzenia powodują automatyczne przełączenie
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
183
wyświetlacza (lub wyświetlaczy) na tryb DVD. Są to
następujące zdarzenia:
BEZPIECZEŃSTWO
• naciśnięcie przycisku PLAY (Odtwarzanie) na przednim panelu odtwarzacza DVD, gdy odtwarzanie zostało zatrzymane lub wstrzymane lub
URUCHAMIANIE
I JAZDA
• wybranie stacji radiowej AM/FM za pomocą radioodtwarzacza.
Gniazda AUX
W każdym wyświetlaczu wideo znajduje się gniazdo
(gniazdo AUX) umożliwiające podłączenie peryferyjnego urządzenia audio/wideo do systemu VES™. Do
gniazd Aux można podłączać przenośne odtwarzacze
audio, kamery wideo, konsole do gier oraz inne urządzenia wyposażone w wyjście audio/wideo. Gniazda
Aux przeważnie znajdują się na tylnej części środkowej
konsoli lub na jednym z bocznych paneli w tylnej części
pojazdu. (rys. 115)
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
Jeśli pojazd nie jest wyposażony w niezależny odtwarzacz DVD, następujące zdarzenia związane z radioodtwarzaczem spowodują automatyczne przełączenie
wyświetlaczy na tryb radioodtwarzacza/płyty.
W przypadku podłączania zewnętrznego źródła
dźwięku do gniazda AUX przestrzegać standardowego
kodu kolorów obowiązującego w przypadku gniazd
systemu VES™:
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
• Umieszczanie płyty w odtwarzaczu płyt CD/DVD
radioodtwarzacza
1. Wejście wideo (żółte)
• Wybranie stacji radiowej AM/FM za pomocą radioodtwarzacza
3. Prawe wejście audio (czerwone)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
• umieszczenie płyty w napędzie odtwarzacza DVD
(zależnie od wyposażenia),
2. Lewe wejście audio (białe)
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 115)
184
STEROWANIE URZĄDZENIAMI
• Opuścić wyświetlacz lub nacisnąć przycisk POWER iPod®/USB/MP3 (zależnie od
(Zasilanie) pilota zdalnego sterowania, aby włączyć wyposażenia)
Korzystanie z gniazda AUX
wyświetlacz.
• Podłączyć wyjście audio/wideo urządzenia peryferyjnego (ustawić wysoki poziom głośności w urządzeniu) do gniazda AUX (sprawdzić zgodność kolorów:
wideo — żółty, audio lewa strona — biały, audio
prawa strona — czerwony). Na ekranie wyboru
trybu ustawić tryb VES AUX1 lub VES AUX2.
• Aby wyjść z trybu AUX, nacisnąć przycisk MODE
(Tryb) pilota zdalnego sterowania. (Patrz część
„Menu wyboru trybu” niniejszego podręcznika).
Ta funkcja umożliwia podłączenie odtwarzacza iPod®
lub zewnętrznego urządzenia USB do gniazda USB.
Funkcja sterowania odtwarzaczami iPod® obsługuje
urządzenia serii Mini, 4G, Photo, Nano, 5G iPod® i
iPhone®. Niektóre wersje oprogramowania iPod®
mogą w pełni nie współpracować z funkcją sterowania
odtwarzaczami iPod®. Aktualizacje oprogramowania
można pobrać ze strony internetowej firmy Apple.
Dalsze informacje zawiera Podręcznik obsługi systemu
Uconnect Touch™.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
185
UŻYTKOWANIE PŁYT CD/DVD
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
Aby utrzymywać płyty CD/DVD w dobrym stanie,
należy przestrzegać następujących zasad:
1. Płyty należy chwytać za krawędzie, unikając dotykania powierzchni odczytu.
2. Jeśli płyta jest zabrudzona, oczyścić powierzchnię
miękką szmatką, wycierając od środka na zewnątrz.
URUCHAMIANIE
I JAZDA
3. Nie przyklejać do płyt etykiet papierowych i z taśmy
klejącej; uważać, aby nie zarysować płyt.
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
4. Do czyszczenia nie używać środków chemicznych,
takich jak benzen, rozcieńczalnik, środki czyszczące
lub antystatyczne.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
186
5. Po zakończeniu odtwarzania chować płyty do opakowań.
6. Nie wystawiać płyt na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
7. Nie przechowywać płyt w miejscach, w których
może występować bardzo wysoka temperatura.
INFORMACJA: Jeśli występują problemy z odtwarzaniem określonej płyty, może ona być uszkodzona
(np. porysowana, pozbawiona warstwy odblaskowej,
wilgotna lub może mieć przyklejony włos), nieprawidłowego formatu lub zabezpieczona nieobsługiwanym
kodowaniem. Przed oddaniem odtwarzacza płyt do
naprawy sprawdzić, czy prawidłowo odtwarzane są
inne płyty, które są w dobrym stanie.
DZIAŁANIE RADIOODBIORNIKA A
TELEFONY KOMÓRKOWE
W niektórych warunkach włączony telefon komórkowy znajdujący się w pojeździe może zakłócać pracę
radioodbiornika (trzaski lub szumy). Zjawisko to
można ograniczyć lub wyeliminować poprzez zmianę
położenia anteny telefonu komórkowego. W żaden
sposób nie może to uszkodzić radioodbiornika. Jeśli
odbiór stacji radiowych nie będzie zadowalająco czysty
po przemieszczeniu anteny, zaleca się wyłączać lub
zmniejszać głośność radia na czas korzystania z telefonu komórkowego.
TANKOWANIE PALIWA
DOKRĘCANIE KORKA WLEWU PALIWA
(KORKA ZBIORNIKA PALIWA) (zależnie od
wyposażenia)
Korek zbiornika paliwa znajduje się za klapką wlewu
paliwa, po lewej stronie pojazdu. Jeśli dojdzie do zgubienia lub uszkodzenia korka zbiornika paliwa, należy
koniecznie zakupić nowy korek przeznaczony specjalnie do tego pojazdu.(rys. 116)
Dokręcanie korka wlewu paliwa (zależnie od
wyposażenia)
Pojazd może być wyposażony w korek wlewu paliwa.
Do zablokowania/odblokowania korka należy użyć
standardowego kluczyka.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
(rys. 116)
Korek wlewu paliwa (korek zbiornika paliwa)
SPIS
TREŚCI
187
POZNAWANIE
SAMOCHODU
INFORMACJA: Po odkręceniu korka wlewu paliwa
umieścić go w zaczepie znajdującym się na wzmocnieniu klapki wlewu paliwa.
•
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
188
Używanie nieodpowiedniego korka
wlewu paliwa (korka zbiornika paliwa)
może prowadzić do uszkodzenia układu
paliwowego lub kontroli emisji zanieczyszczeń.
• Źle dopasowany korek wlewu paliwa może nie
zabezpieczać układu paliwowego przed zanieczyszczeniami.
• Źle dopasowany korek wlewu paliwa może
powodować zapalenie się lampki sygnalizującej
usterkę (MIL).
• Unikać rozlewania paliwa i przepełnienia
zbiornika; nie wlewać paliwa pod sam korek. Gdy
dysza dystrybutora paliwa „klika” lub wyłącza
się, zbiornik paliwa jest pełny.
OSTRZEŻENIE!
• Podczas gdy jest odkręcony korek
wlewu paliwa lub jest wlewane paliwo
do zbiornika, w pojeździe lub w jego pobliżu nie
mogą znajdować się żadne żarzące lub palące się
przedmioty.
• Nigdy nie dolewać paliwa, gdy silnik pracuje.
• Podczas pompowania paliwa do przenośnego
zbiornika paliwa, który znajduje się w pojeździe,
może wybuchnąć pożar. Istnieje zagrożenie poparzeniem. Podczas wlewania zbiornik zawsze
powinien stać na ziemi.
• Niezastosowanie się do powyższego zalecenia
może doprowadzić do poważnych obrażeń lub
śmierci.
INFORMACJA:
• Korek zbiornika paliwa dokręcać, aż zacznie „klikać”.
Jest to oznaka prawidłowego zakręcenia korka. Jeśli
korek zbiornika paliwa nie jest prawidłowo zakręcony, na panelu wskaźników może się zaświecić
lampka MIL. Pamiętać o prawidłowym zakręceniu
korka wlewu paliwa po każdym tankowaniu pojazdu.
• Gdy dysza dystrybutora paliwa „klika” lub wyłącza
się, zbiornik paliwa jest pełny.
KOMUNIKAT O NIEDOKRĘCONYM KORKU
WLEWU PALIWA (zależnie od wyposażenia)
Jeśli układ diagnostyczny pojazdu wykryje, że korek
wlewu paliwa jest niedokręcony, nieprawidłowo włożony lub uszkodzony, na wyświetlaczu układu EVIC
pojawi się komunikat „Check Gascap” (Sprawdź korek
zbiornika paliwa). W takim wypadku należy dokręcić
prawidłowo korek wlewu paliwa i nacisnąć przycisk
resetowania w liczniku przebiegu, aby wykasować komunikat. Jeśli problem nadal występuje, komunikat pojawi się przy następnym uruchomieniu samochodu.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
189
BEZPIECZEŃSTWO
POZNAWANIE
SAMOCHODU
SYSTEM ZABEZPIECZEŃ
Jednymi z najważniejszych funkcji bezpieczeństwa w
pojeździe są systemy zabezpieczeń:
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
• Trzypunktowe pasy biodrowe i barkowe dla wszystkich pozycji siedzenia
• Zaawansowane przednie poduszki powietrzne dla
kierowcy i pasażera
• Uzupełniający system aktywnych zagłówków (AHR)
umiejscowiony w górnej części przednich siedzeń
(zamontowany w zagłówkach) (zależnie od wyposażenia)
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
• Uzupełniające boczne kurtyny powietrzne (SABIC)
obejmujące pierwszy, drugi i trzeci rząd siedzeń,
chroniące kierowcę i pasażerów siedzących przy oknie.
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
• Uzupełniające boczne poduszki powietrzne w siedzeniach
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
190
• Kolumna kierownicy i kierownica pochłaniająca energię
• Podparcia/blokady kolan dla osób zajmujących przednie siedzenia
• Pasy bezpieczeństwa przednich siedzeń zawierają napinacze zwiększające bezpieczeństwo osób w pojeździe przez rozłożenie energii ich przemieszczania się
podczas zderzenia.
W przypadku przewożenia dzieci, których wzrost uniemożliwia zastosowanie pasów bezpieczeństwa przeznaczonych dla dorosłych, można przymocować fotelik
dziecięcy pasami bezpieczeństwa lub mocowaniami
systemu ISOFIX. Więcej informacji znajduje się w części ISOFIX — System mocowania fotelika dziecięcego.
INFORMACJA: Zaawansowane przednie poduszki
powietrzne mają kilka stopni napełniania. Umożliwia to
różne stopnie napełnienia poduszki powietrznej w zależności od różnych czynników, w tym siły i typu uderzenia.
Proszę zwrócić szczególną uwagę na informacje zawarte w tej części. Zawarto w niej informacje na temat
właściwego sposobu używania systemów zabezpieczeń
dla zmaksymalizowania bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów.
OSTRZEŻENIE!
Osoby nie mające prawidłowo zapiętych
pasów bezpieczeństwa mogą odnieść
znacznie poważniejsze obrażenia wskutek kolizji. Można uderzyć się o elementy wnętrza samochodu lub o innych pasażerów albo wylecieć z
samochodu. Kierowca musi zawsze dopilnować,
aby wszystkie osoby w pojeździe miału prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa.
Pasy powinni zapinać nawet doskonali kierowcy, również na krótkich odcinkach. Inny uczestnik ruchu może
nie być dobrym kierowcą i spowodować wypadek.
Może się to zdarzyć daleko od domu lub na własnej
ulicy.
Badania wykazują, że pasy bezpieczeństwa ratują życie i
mogą zmniejszyć stopień ciężkości urazów odniesionych w wypadku. Najcięższe urazy powstają przy wypadnięciu osób z pojazdu. Pasy bezpieczeństwa ograniczają ryzyko wypadnięcia i odniesienia obrażeń
spowodowanych uderzeniami wewnątrz pojazdu.
Wszystkie osoby w pojazdach silnikowych powinny
mieć zawsze zapięte pasy.
PASY BIODROWO-BARKOWE
Wszystkie miejsca siedzące w pojeździe są wyposażone
w pasy biodrowo-barkowe.
Zwijacz taśmy pasa ma się blokować podczas gwałtownych hamowań lub zderzeń. Funkcja ta umożliwia swobodne przesuwanie się części barkowej pasa wraz z
osobą w niego zapiętą w normalnych warunkach. Pas
zablokuje się jednak podczas kolizji, zmniejszając ryzyko uderzenia się wewnątrz pojazdu lub wypadnięcia z
niego.
OSTRZEŻENIE!
• Jazda w przestrzeni bagażowej wewnątrz lub na zewnątrz pojazdu jest niebezpieczna.W razie kolizji osoby podróżujące w
tych obszarach są bardziej narażone na poważne
urazy lub nawet śmierć.
• Nie wolno przewozić pasażerów w żadnym
miejscu pojazdu, które nie jest wyposażone w
siedzenia i pasy bezpieczeństwa.
• Wszyscy pasażerowie i kierowca muszą siedzieć w swoich siedzeniach przypięci prawidłowo
pasami bezpieczeństwa.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
(Kontynuacja)
SPIS
TREŚCI
191
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
(Kontynuacja)
• Nieprawidłowe założenie pasa bezpieczeństwa jest niebezpieczne. Pasy bezpieczeństwa
mają przechodzić po dużych kościach ciała. Są to
najmocniejsze części ciała, najlepiej amortyzujące siły działające podczas wypadku. Założenie
pasa bezpieczeństwa w niewłaściwym miejscu
może wywołać znacznie poważniejsze obrażenia
podczas wypadku. Można odnieść obrażenia wewnętrzne a nawet wysunąć się z części pasa.
Postępowanie zgodne z niniejszymi instrukcjami
pozwoli na bezpieczne korzystanie z pasa bezpieczeństwa przez kierowcę oraz zapewnienie
bezpieczeństwa jego pasażerom.
• Dwie osoby nigdy nie powinny przypinać się
jednym pasem bezpieczeństwa. Osoby przypięte
razem mogą rozbić się o siebie podczas wypadku,
wywołując poważne obrażenia ciała. Nigdy nie
należy przypinać pasem bezpieczeństwa więcej
niż jednej osoby, niezależnie od jej wielkości.
Instrukcja obsługi pasa biodrowo-barkowego
1. Wejść do samochodu i zamknąć drzwi. Oprzeć się i
dostosować przednie siedzenie.
2. Klamra pasa bezpieczeństwa znajduje się przy
słupku za oparciem siedzenia. Chwycić klamrę i
wyciągnąć pas. Przesunąć klamrę wzdłuż taśmy na
wymaganą odległość tak, by pas objął biodro.
(rys. 117)
3. Po wyciągnięciu odpowiednio długiego odcinka
taśmy należy włożyć klamrę do sprzączki, tak by
usłyszeć zatrzaśnięcie. (rys. 118)
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 117)
Wyciąganie pasa biodrowo-barkowego
192
OSTRZEŻENIE!
• Pas zapięty w niewłaściwej sprzączce
nie zapewnia odpowiedniej ochrony.
Część biodrowa może przesunąć się zbyt wysoko
na ciele, stwarzając niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń wewnętrznych. Należy zawsze zapinać pas w najbliższej sprzączce.
• Zbyt luźno założony pas nie zapewnia odpowiedniej ochrony. Nagłe hamowanie może spowodować przesunięcie osoby na siedzeniu zbyt
daleko do przodu,co zwiększa ryzyko odniesienia
obrażeń. Pas bezpieczeństwa musi być dobrze
dopasowany.
(Kontynuacja)
(Kontynuacja)
• Pas założony pod ramieniem staje się niebezpieczny. Podczas wypadku można uderzyć się o
wewnętrzne powierzchnie pojazdu, zwiększając
ryzyko odniesienia obrażeń głowy i szyi. Pas założony pod ramieniem może spowodować obrażenia wewnętrzne. Żebra nie są tak wytrzymałe
jak kości barku. Należy zakładać pas nad barkiem, tak by siłę uderzenia przejęły najsilniejsze
kości.
• Pas barkowy umieszczony za plecami nie
chroni przed obrażeniami w przypadku kolizji.
Brak założonego pasa barkowego zwiększa
prawdopodobieństwo uderzenia głowy w trakcie
kolizji. Pasa biodrowego i barkowego należy używać łącznie.
4. Pas biodrowy powinien spoczywać na biodrach, poniżej brzucha. Aby zlikwidować luz w części biodrowej pasa, pociągnąć nieznacznie za pas barkowy. Aby
poluzować zbyt ciasny pas biodrowy, należy odchylić
klamrę i pociągnąć za pas biodrowy. Opaska zmniejsza ryzyko zsunięcia się pasa w przypadku kolizji.
(rys. 119)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 118)
Umieszczanie klamry w sprzączce
193
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
OSTRZEŻENIE!
• Pas biodrowy założony zbyt wysoko
może zwiększyć ryzyko odniesienia wewnętrznych obrażeń podczas wypadku. Nacisk
pasa nie będzie skierowany na wytrzymałe kości
biodrowe i miednicy, lecz na brzuch. Pas biodrowy należy zawsze zakładać możliwie jak najniżej tak, aby właściwie przylegał.
• Skręcony pas może nie zapewnić odpowiedniej
ochrony. W razie kolizji może nawet przeciąć
skórę. Pas powinien być prosty. Jeśli nie można
wyprostować pasa w pojeździe, niezwłocznie należy udać się do autoryzowanego dealera w celu
naprawy pasa.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 119)
Likwidowanie luzu pasa
194
5. Umieścić pas barkowy na klatce piersiowej tak, aby
nie ograniczał swobody ruchu i nie spoczywał na
szyi. Ewentualny luz pasa zostanie zlikwidowany
przez zwijacz.
6. Aby odpiąć pas, nacisnąć czerwony przycisk na
sprzączce. Pas automatycznie cofnie się do pozycji
zwiniętej. W razie potrzeby zsunąć klamrę w dół
pasa, aby umożliwić jego całkowite zwinięcie.
OSTRZEŻENIE!
Postrzępiony lub podarty pas bezpieczeństwa może się zerwać w trakcie kolizji, nie zapewniając ochrony. Pasy bezpieczeństwa należy regularnie kontrolować, sprawdzając
ślady rozcięć i wystrzępienia oraz zamocowanie
elementów. Uszkodzone części należy natychmiast wymieniać. Systemu nie wolno demontować ani przerabiać. Jeśli w trakcie kolizji elementy pasów bezpieczeństwa uległy uszkodzeniu
(wygięty zwijacz, rozdarta taśma itp.), należy je
wymienić.
Regulowane mocowanie górnego odcinka pasa
barkowego
Na siedzeniach kierowcy i pasażera pas barkowy można
regulować w górę i w dół w celu odciągnięcia go od szyi.
Całkowicie wcisnąć przycisk powyżej taśmy, aby zwolnić mocowanie, a następnie przesunąć je w górę lub w
dół do najlepiej odpowiadającego położenia. (rys. 120)
Należy przyjąć zasadę, że przy wzroście niższym niż
średni lepsza jest pozycja niższa, a przy wzroście wyższym niż średni lepsza jest pozycja wyższa. Po zwolnieniu mocowania przesunąć je w górę lub w dół, aby
upewnić się, że zostało ustalone w danym położeniu.
Na tylnym siedzeniu należy przesunąć się na środek
siedzenia, aby odsunąć pas od szyi.
ROZPLĄTYWANIE PASA BIODROWOBARKOWEGO
Aby rozplątać pas biodrowo-barkowy, należy wykonać
następujące czynności.
1. Umieścić klamrę jak najbliżej punktu mocowania.
2. Chwycić taśmę pasa bezpieczeństwa w odległości
ok. 15 do 30 cm nad klamrą i przekręcić ją o 180
stopni, aby utworzyć fałdę zaczynającą się tuż nad
klamrą.
3. Przesunąć klamrę do góry nad fałdę. Zagięta taśma
musi wejść w szczelinę u góry klamry.
4. Kontynuować przesuwanie klamry w górę, aż zejdzie z zagiętej taśmy.
NAPINACZE PASÓW BEZPIECZEŃSTWA
Pasy bezpieczeństwa obu przednich siedzeń są wyposażone w napinacze, które likwidują luz pasów bezpieczeństwa w przypadku kolizji. Urządzenia te mogą
poprawić działanie pasa bezpieczeństwa przez utrzymanie jego naprężenia wokół osoby w niego zapiętej w
początkowej fazie wypadku. Napinacze działają niezależnie od wielkości osoby zapiętej w pas, również
siedzącej w foteliku dziecięcym.
(rys. 120)
Regulowanie górnego odcinka pasa barkowego
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
195
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
196
INFORMACJA: Nie zastępują one jednak odpowiednio zapiętego pasa bezpieczeństwa. Pas bezpieczeństwa musi nadal dobrze przylegać i być odpowiednio
ułożony.
Napinacze włącza regulator układu bezpieczeństwa
(ORC). Podobnie jak poduszki powietrzne, napinacze
są urządzeniami jednorazowego użytku. Zdetonowany
napinacz pasa bezpieczeństwa lub zdetonowaną poduszkę powietrzną należy bezzwłocznie wymienić.
DODATKOWE AKTYWNE ZAGŁÓWKI
(AHR)
Zagłówki tego typu wyglądają jak zagłówki pasywne, ale
mają wbudowane elementy zmieniające ich właściwości
podczas uderzenia. Pojazdy z takimi zagłówkami nie są
w żaden sposób oznakowane, należy zatem sprawdzić
zagłówki wzrokowo, aby określić ich typ. Zagłówek
zostaje rozdzielony na dwie części: przednia część
składa się z miękkiej pianki i wykładziny, tylna część to
plastik pełniący funkcję obudowy.
DZIAŁANIE AKTYWNYCH ZAGŁÓWKÓW
(AHR)
System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów
(Occupant Restraint Controller – ORC) określa konieczność uruchomienia aktywnych zagłówków w zależności od siły i typu uderzenia w tył pojazdu. Jeżeli
uderzenie w tył pojazdu tego wymaga, następuje uru-
chomienie aktywnego zagłówka kierowcy i pasażera z
przodu.
W momencie uruchomienia aktywnego zagłówka przy
uderzeniu w tył pojazdu przednia część zagłówka wysuwa się do przodu, aby zmniejszyć odległość między
tyłem głowy a zagłówkiem. Działanie systemu zapobiega obrażeniom lub zmniejsza obrażenia kierowcy i
pasażera z przodu powstałe w wyniku uderzenia w tył
pojazdu.
INFORMACJA: Aktywne zagłówki (AHR) mogą się
również uruchomić w przypadku uderzenia w przód
lub w bok pojazdu. W przypadku uderzenia w przód
pojazdu, po którym następuje uderzenie w tył, aktywne
zagłówki mogą zostać uruchomione w zależności od
kilku czynników, w tym siły i kierunku uderzenia.
(rys. 121)
Wszyscy pasażerowie, włączając kierowcę, powinni rozpocząć jazdę lub zająć
miejsce siedzące dopiero po ustawieniu
zagłówków w prawidłowym położeniu, aby zminimalizować ryzyko doznania obrażeń karku w razie wypadku.
INFORMACJA: Więcej informacji na temat prawidłowego ustawiania zagłówków znajduje się w części
„Regulacja aktywnych zagłówków” rozdziału „Poznawanie samochodu”.
Przywracanie położenia początkowego
aktywnych zagłówków (AHR)
Jeżeli aktywne zagłówki zostały uruchomione w momencie uderzenia, konieczne jest przywrócenie początkowego położenia zagłówków fotela kierowcy i
pasażera z przodu. Uruchomienie aktywnych zagłówków można zauważyć poprzez zmianę ich położenia:
zagłówki przesuwają się ku przodowi pojazdu (patrz
trzeci punkt procedury resetowania).
1. Chwycić zdetonowany zagłówek, siedząc na tylnym
fotelu. (rys. 122)
2. Chwycić górną część zdetonowanego zagłówka,
układając ręce w wygodnym położeniu.
3. Pociągnąć zagłówek w dół, następnie do tyłu i
ponownie w dół, aby ustawić mechanizm blokujący
we właściwym położeniu. (rys. 123)(rys. 124)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
(rys. 121)
Elementy składowe aktywnych zagłówków (AHR)
1 — Przednia część zagłówka (miękka pianka i wykładzina)
2 — Oparcie siedzenia
3 — Tylna część zagłówka
(plastikowa obudowa zamykająca)
4 — Prowadnice wsporników zagłówka
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 122)
Ułożenie rąk na aktywnym zagłówku
197
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
4. Przednia część aktywnego zagłówka wykonana z
miękkiej pianki i wykładziny powinna się zablokować
w tylnej, plastikowej obudowie zamykającej.
(rys. 125)
INFORMACJA:
• W przypadku trudności z przywróceniem położenia
początkowego aktywnych zagłówków należy zwrócić
się do autoryzowanego dealera.
• Ze względów bezpieczeństwa należy zlecić kontrolę
aktywnych zagłówków wykwalifikowanemu specjaliście u autoryzowanego dealera.
AKTYWNA POKRYWA KOMORY SILNIKA
(zależnie od wyposażenia)
Aktywna pokrywa komory silnika to system, który
zmniejsza ryzyko obrażeń w przypadku potrącenia pieszego poprzez uniesienie pokrywy komory silnika w
momencie uderzenia w przechodnia lub w inny obiekt.
System jest automatycznie uruchamiany podczas jazdy
w określonym przedziale prędkości. Aby skutecznie
działać w przypadku potrącenia pieszego, system uruchamia się również w przypadku uderzenia w inne
obiekty.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
198
(rys. 123)
(rys. 124)
1 — Ruch w dół
2 — Ruch w tył
3 — Końcowy ruch w dół, umożliwiający ustawienie mechanizmu blokującego
Czujniki i elementy sterujące uruchamianiem
Elektroniczny moduł ochrony pieszych (EPPM) ocenia
zasadność uruchomienia elementów wykonawczych w
przypadku uderzenia w przód pojazdu. Bazując na sygnałach z czujników uderzenia, moduł EPPM określa
moment uruchomienia elementów wykonawczych.
Czujniki uderzenia znajdują się w przednim zderzaku.
Moduł EPPM monitoruje gotowość elektronicznych
podzespołów wchodzących w skład systemu aktywnej
pokrywy komory silnika po przestawieniu wyłącznika
zapłonu w położenie START lub ON/RUN. Jeśli wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu LOCK, ACC lub w
położeniu wyłączonego zapłonu, system aktywnej po-
(rys. 125)
Aktywny zagłówek po przywróceniu
położenia początkowego
krywy komory silnika nie działa i nie zostanie uruchomiony.
Moduł EPPM ma awaryjny układ zasilania, który może
uruchomić elementy wykonawcze nawet w przypadku
odcięcia zasilania z akumulatora lub odłączenia akumulatora przed jego uruchomieniem.
Przegląd systemu aktywnej pokrywy komory
silnika
Jeśli moduł EPPM uruchomił system aktywnej pokrywy
komory silnika lub wykrył usterkę elementu systemu,
zapala się lampka kontrolna poduszek powietrznych i
elektroniczne centrum informacyjne pojazdu (EVIC)
wyświetla komunikat „SERVICE ACTIVE HOOD” (Konieczny przegląd systemu aktywnej pokrywy komory
silnika) (zależnie od wyposażenia). Jeśli po ponownym
uruchomieniu pojazdu zapali się lampka kontrolna poduszek powietrznych, system wyemituje pojedynczy
sygnał dźwiękowy. Dotyczy to również czynności diagnostycznych, które powodują zapalenie lampki ostrzegawczej poduszek powietrznych w momencie wykrycia
usterki systemu aktywnej pokrywy komory silnika.
Procedura diagnostyczna powoduje zapisanie typu
usterki. Jeśli lampka kontrolna poduszek powietrznych
świeci się lub EVIC wyświetla komunikat „SERVICE
ACTIVE HOOD” (Konieczny przegląd systemu aktywnej pokrywy komory silnika), skontaktować się z autoryzowanym dealerem.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
199
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
200
W przypadku uruchomienia systemu aktywnej pokrywy komory silnika pojazd należy naprawić u autoryzowanego dealera. Konieczna jest naprawa zawiasów
pokrywy komory silnika i wymiana zespołu elementów
wykonawczych w celu przywrócenia sprawności systemu.
Po uruchomieniu systemu aktywnej pokrywy komory
silnika położenie pokrywy komory silnika można czasowo wyzerować poprzez dociśnięcie tego elementu
przy tylnej krawędzi, nad zawiasami. Spowoduje to
zwolnienie wewnętrznego ciśnienia w każdym elemencie wykonawczym. Położenie czasowego wyzerowania
pokrywy komory silnika umożliwia zachowanie widoczności do przodu aż do momentu naprawy pojazdu.
Pokrywa komory silnika ustawiona w takim położeniu
znajduje się około 5 cm nad powierzchnią zderzaka.
(rys. 126)
INFORMACJA: Po uruchomieniu systemu aktywnej
pokrywy komory silnika pojazd powinien zostać natychmiast przewieziony do autoryzowanego dealera.
Aby zapobiec uszkodzeniom, nie uderzać
w tylną część pokrywy komory silnika w
celu przywrócenia jej początkowego
kształtu. Docisnąć tylną część pokrywy komory
silnika do dołu tak, aby element był ustawiony
około 5 mm nad zderzakiem. Umożliwi to wyzerowanie obydwu zawiasów pokrywy komory silnika.
Zespół przedniego zderzaka może mieć wpływ na prawidłowe działanie systemu aktywnej pokrywy silnika.
W przypadku uderzenia w przód pojazdu, nawet przy
bardzo małej prędkości, bezwzględnie należy sprawdzić
i w razie potrzeby wymienić elementy przedniego zderzaka.
(rys. 126)
Położenie czasowego wyzerowania
pokrywy komory silnika
OSTRZEŻENIE!
• Zignorowanie lampki ostrzegawczej
poduszki powietrznej na tablicy wskaźników lub komunikatu „SERVICE ACTIVE
HOOD” (Konieczny przegląd systemu aktywnej
pokrywy komory silnika) EVIC może spowodować brak działania aktywnej pokrywy komory
silnika. Jeśli lampka kontrolna nie zapala się w
fazie kontroli żarówki przy włączaniu zapłonu,
pozostaje zapalona po uruchomieniu silnika lub
zapala się podczas jazdy, należy natychmiast
skontaktować się z autoryzowanym dealerem.
• Modyfikacje elementów wchodzących w skład
systemu aktywnej pokrywy komory silnika mogą
spowodować nieprawidłowe działanie systemu w
momencie, gdy będzie to konieczne. Nie wykonywać modyfikacji elementów systemu ani przewodów elektrycznych. Nie modyfikować przedniego
zderzaka ani nadwozia pojazdu. Nie montować
zderzaków ani nakładek zderzaków pochodzących z rynku wtórnego.
(Kontynuacja)
(Kontynuacja)
• Próba naprawy elementów systemu aktywnej
pokrywy komory silnika we własnym zakresie
jest bardzo niebezpieczna. Należy ostrzec każdą
osobę, która wykonuje naprawdę pojazdu, że jest
on wyposażony w system aktywnej pokrywy komory silnika.
• Nie próbować modyfikować żadnej części systemu aktywnej pokrywy komory silnika we własnym zakresie. Modyfikacje mogą spowodować
samoczynne uruchomienie lub nieprawidłowe
działanie systemu aktywnej pokrywy komory silnika. Wszelkie czynności związane z systemem
aktywnej pokrywy komory silnika musi wykonywać autoryzowany dealer.
• Kierowca musi uważać na pieszych. Podczas
jazdy należy zwracać szczególną uwagę na pieszych, zwierzęta, inne pojazdy i przeszkody. Kierowca jest odpowiedzialny za własne bezpieczeństwo i musi cały czas obserwować otoczenie.
Brak ostrożności może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
201
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
202
UDOSKONALONY UKŁAD
PRZYPOMINANIA O ZAPIĘCIU PASÓW
BEZPIECZEŃSTWA (BELTALERT®)
BeltAlert® to funkcja, która przypomina kierowcy i
pasażerowi z przodu (zależnie od tego, czy pojazd jest
wyposażony w funkcję BeltAlert® przedniego fotela
pasażera) o konieczności zapięcia pasów bezpieczeństwa. Funkcja działa przy włączonym zapłonie. Jeżeli
kierowca lub pasażer nie zapnie pasa bezpieczeństwa,
zapala się lampka ostrzegawcza przypominająca o zapięciu pasa bezpieczeństwa. Lampka kontrolna świeci
się aż do momentu zapięcia pasów bezpieczeństwa.
Ostrzeżenie BeltAlert® uruchamia się po przekroczeniu prędkości 8 km/h miganiem lampki przypominającej
o zapięciu pasów bezpieczeństwa i emisją przerywanego sygnału dźwiękowego. Po uruchomieniu sekwencji ostrzegawczej ostrzeżenie działa w sposób ciągły, aż
do momentu zapięcia danego pasa bezpieczeństwa. Po
zakończeniu sekwencji lampka przypominająca o zapięciu pasów bezpieczeństwa pozostaje zapalona aż do
momentu zapięcia pasów bezpieczeństwa. Kierowca
powinien poprosić wszystkich pasażerów o zapięcie
pasów bezpieczeństwa. W przypadku odpięcia przedniego pasa bezpieczeństwa podczas jazdy z prędkością
przekraczającą 8 km/h układ BeltAlert® uruchomi
ostrzeżenie dźwiękowe i wizualne.
Układ BeltAlert® przedniego siedzenia pasażera nie
działa, gdy siedzenie nie jest zajęte. Uruchomienie
układu BeltAlert® może nastąpić w przypadku obecności ciężkiego zwierzęcia lub przedmiotu na przednim
fotelu pasażera lub w przypadku, gdy fotel jest rozłożony na płasko (zależnie od wyposażenia). Zaleca się
przewożenie zwierząt na tylnym siedzeniu lub w specjalnych klatkach przystosowanych do tego celu. Zwierzęta lub klatki należy przypiąć pasami bezpieczeństwa,
a bagaż należy prawidłowo zapakować.
Układ BeltAlert® można włączyć lub wyłączyć u autoryzowanego dealera. FIAT Group Automobiles S.p.A.
nie zaleca dezaktywacji BeltAlert®.
INFORMACJA:
Pomimo
wyłączenia
układu
®
BeltAlert lampka przypominająca o zapięciu pasów
bezpieczeństwa zacznie świecić się, sygnalizując niezapięcie pasa bezpieczeństwa kierowcy lub pasażera
przedniego (o ile wyposażony jest w układ BeltAlert®).
PASY BEZPIECZEŃSTWA A PRZEWÓZ
KOBIET CIĘŻARNYCH
Zalecamy używanie pasów bezpieczeństwa przez kobiety ciężarne. Zapewnienie bezpieczeństwa matce jest
najlepszym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa
dziecku.
Kobiety ciężarne powinny zapinać pas bezpieczeństwa
tak, aby pas biodrowy znajdował się jak najniżej tułowia,
możliwie blisko bioder. Pas bezpieczeństwa powinien
być zapięty tak nisko, jak to możliwe; nie powinien
przebiegać na wysokości brzucha. Takie zapięcie pasa
powoduje, że w momencie ewentualnego uderzenia
największy nacisk pasa przypada na mocne kości biodrowe.
FOTELIKI DZIECIĘCE
Wszyscy pasażerowie muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa przez cały czas, włączając dzieci i niemowlęta.
Dzieci poniżej 12. roku życia muszą podróżować na
tylnych siedzeniach i muszą być przypięte pasami bezpieczeństwa (zależnie od wyposażenia). Zgodnie ze
statystyką, przewożenie dzieci na tylnym siedzeniu jest
bezpieczniejsze od przewożenia dziecka na przednim
siedzeniu. (rys. 127)
OSTRZEŻENIE!
• „UWAGA! W żadnym wypadku nie
wolno montować fotelika dziecięcego
przeznaczonego do jazdy tyłem na siedzeniu
chronionym przez przednią poduszkę powietrzną!”. Informacje znajdują się na etykietach
umieszczonych na osłonie i na płacie drzwi.
• W przypadku zderzenia nieprzypięte pasami
bezpieczeństwa dziecko, nawet bardzo małe,
może zostać wyrzucone z dużą siłą. Siła niezbędna do utrzymania dziecka w ramionach
może być zbyt duża, niezależnie od siły, jaką
dysponuje dorosła osoba. Dziecko oraz inni pasażerowie mogą doznać poważnych obrażeń.Każde
dziecko przewożone w samochodzie musi być
prawidłowo przypięte w sposób stosowny do jego
wielkości.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 127)
203
Miejsce siedzące (lub inne miejsce)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
204
Grupa wagowa
Przednie siedzenie pasażera
Tylny rząd,
skrajne siedzenie
Tylny rząd,
środkowe siedzenie
Środkowy
rząd, skrajne
siedzenie
Grupa — do 10 kg
Grupa 0+ — do 13 kg
Grupa 1 – 9 do 18 kg
Grupa II – 15 do 25 kg
Grupa III — 22 do 36 kg
X
X
X
X
X
*U
*U
*U
*U
*U
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
**U
**U
**U
**U
**U
Znaczenie skrótów użytych w tabeli:
U = Możliwość stosowania „uniwersalnych” środków
zabezpieczających w danej grupie wagowej.
UF = możliwość stosowania „uniwersalnych” środków
zabezpieczających ustawianych przodem do kierunku
jazdy w danej grupie wagowej.
L = możliwość stosowania szczególnych środków zabezpieczających wymienionych na załączonej liście.
Środki zabezpieczające mogą należeć do kategorii „specjalny”, „zastrzeżony” lub „częściowo uniwersalny”.
B = Zintegrowany środek zabezpieczający przeznaczony dla danej grupy wagowej.
X = Miejsce siedzące nieodpowiednie dla dziecka z
danej grupy wagowej.
Środkowy
rząd, środkowe siedzenie
U
U
U
U
U
* = Jeśli fotelik dziecięcy zostanie zamontowany w
trzecim rzędzie siedzeń, oparcie siedzenia znajdującego
się naprzeciw dziecka należy złożyć na płasko w przypadku braku możliwości zablokowania oparcia w położeniu wyprostowanym.
** = Jeśli fotelik dziecięcy zostanie zamontowany w
drugim rzędzie siedzeń, konieczne może być przesunięcie przedniego siedzenia znajdującego się naprzeciw
dziecka do przodu, aby uniknąć kontaktu siedzenia z
fotelikiem dziecięcym.
Grupa
rozGrupa wagowa
miarowa
Nosidełko
0 — do 10 kg
0+ — do 13 kg
I – 9 do 18 kg
II – 15 do 25 kg
III – 22 do 36 kg
F
G
E
E
D
C
D
C
B
B1
A
Tabela dostępnych konfiguracji systemu ISOFIX
Tylny
Środkowy
PrzedTylny
rząd,
rząd,
nie sierząd,
Mocośrodskrajne
dzenie
skrajne
wanie
kowe
prawe/
pasasiedzesiedzelewe sieżera
nie
nie
dzenie
ISO/L1
X
X
X
**IUF / X
ISO/L2
X
X
X
X / **IUF
(1)
X
X
X
X
ISO/R1
X
X
X
*IUF / *IUF
(1)
X
X
X
X
ISO/R1
X
X
X
*IUF / *IUF
ISO/R2
X
X
X
*IUF / *IUF
ISO/R3
X
X
X
*IUF / *IUF
(1)
X
X
X
X
ISO/R2
X
X
X
*IUF / *IUF
ISO/R3
X
X
X
*IUF / *IUF
ISO/F2
X
X
X
IUF / IUF
ISO/F2X
X
X
X
IUF / IUF
ISO/F3
X
X
X
IUF / IUF
(1)
X
X
X
X
(1)
X
X
X
X
(1)
X
X
X
X
POZNAWANIE
SAMOCHODU
Środkowy
rząd, środkowe siedzenie
Inne
miejsca
**IUF
X
X
*IUF
X
*IUF
*IUF
*IUF
X
*IUF
*IUF
IUF
IUF
IUF
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
205
Znaczenie skrótów użytych w tabeli:
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
206
(1) = W przypadku fotelika nieposiadającego oznaczenia ISO/XX grupy rozmiarowej (A do G) dla wybranej
grupy wagowej producent pojazdu powinien określić
zalecane miejsce montażu każdego fotelika z systemu
ISOFIX.
IUF = Odpowiednie dla fotelików dziecięcych ISOFIX
przeznaczonych do montażu przodem do kierunku
jazdy; uniwersalna kategoria podlegająca klasyfikacji na
grupy wagowe.
IL = Odpowiednie dla specjalnych fotelików dziecięcych (CRS) z systemem ISOFIX; lista fotelików w załączeniu. Foteliki ISOFIX tego typu mogą należeć do
kategorii „specjalny”, „zastrzeżony” lub „częściowo
uniwersalny”.
X = miejsce nieodpowiednie do montażu fotelika dziecięcego z systemem ISOFIX w danej grupie wagowej
i/lub grupie rozmiarowej.
* = Siedzenie znajdujące się bezpośrednio przed miejscem, w którym został zamontowany fotelik dziecięcy,
należy przesunąć do przodu.
** = Brak dostępu do 3. rzędu siedzeń w przypadku
zamontowania nosidełka.
Dostępne są środki zabezpieczające różnych typów i
rozmiarów, przystosowane do przewozu niemowląt,
małych dzieci i dzieci, które mogą korzystać z pasów
bezpieczeństwa przeznaczonych dla dorosłych. Bezwzględnie należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika fotelika, aby dostosować fotelik do wzrostu i
wagi dziecka. Należy korzystać ze środków bezpieczeństwa przystosowanych dla danego dziecka.
Zabezpieczenia dla niemowląt i małych dzieci
Eksperci ds. bezpieczeństwa zalecają, aby dzieci podróżowały w pojazdach tyłem do kierunku jazdy do chwili
ukończenia drugiego roku życia lub do czasu, gdy
osiągną maksymalny wzrost lub wagę, dopuszczalne
przez producenta fotelika ustawionego tyłem do kierunku jazdy. Dwa typy zabezpieczeń dla dzieci są przystosowane do montażu tyłem do kierunku jazdy: nosidełka i wielofunkcyjne foteliki dziecięce.
Nosidełka są przystosowane wyłącznie do montażu
tyłem do kierunku jazdy. Jest to zalecane rozwiązanie
dla noworodków do czasu osiągnięcia maksymalnej
wagi lub wzrostu, przewidzianych przez producenta
nosidełka. Wielofunkcyjne foteliki dziecięce można
montować zarówno przodem, jak i tyłem do kierunku
jazdy. Foteliki tego typu często mają wyższy zakres
wagowy przy przewożeniu dzieci tyłem do kierunku
jazdy w porównaniu z nosidełkami, można w nich
zatem przewozić dzieci, które wyrosły z nosidełka, lecz
nie ukończyły drugiego roku życia (tyłem do kierunku
jazdy). Dzieci powinny siedzieć tyłem do kierunku jazdy
do chwili osiągnięcia maksymalnej dopuszczalnej wagi
lub wzrostu, przewidzianych dla wielofunkcyjnego fotelika dziecięcego. Oba typy zabezpieczeń są mocowane biodrowym/ramieniowym pasem bezpieczeństwa lub systemem mocowania fotelików dziecięcych
ISOFIX. Więcej informacji znajduje się w części „ISOFIX — system mocowania fotelików dziecięcych”.
OSTRZEŻENIE!
Fotelików dziecięcych ustawionych tyłem do kierunku jazdy nie można nigdy
używać na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w przednią poduszkę powietrzną pasażera. Detonacja poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia lub śmierć dziecka
przewożonego w tak ustawionym foteliku.
Zabezpieczenia dla starszych dzieci i
nastolatków
Dzieci, które ukończyły drugi rok życia lub które wyrosły z wielofunkcyjnych fotelików dziecięcych do jazdy
tyłem do kierunku jazdy, mogą jeździć przodem do
kierunku jazdy. Foteliki dziecięce przeznaczone do
montażu przodem do kierunku jazdy i wielofunkcyjne
foteliki dziecięce montowane przodem do kierunku
jazdy są przeznaczone dla dzieci, które ukończyły drugi
rok życia lub które osiągnęły maksymalny wzrost lub
wagę dopuszczalne przez producenta fotelika ustawio-
nego tyłem do kierunku jazdy. Dzieci powinny siedzieć
w fotelikach ustawionych przodem do kierunku jazdy
wraz z odpowiednim systemem pasów bezpieczeństwa
tak długo, jak to możliwe, czyli do osiągnięcia maksymalnej wagi lub wzrostu dopuszczalnych przez producenta fotelika. Foteliki tego typu są mocowane
biodrowym/ramieniowym pasem bezpieczeństwa lub
systemem mocowania ISOFIX. Więcej informacji znajduje się w części „ISOFIX — system mocowania fotelików dziecięcych”.
Wszystkie dzieci, których waga lub wzrost przekraczają maksymalne wartości podane przez producenta
fotelika ustawionego przodem do kierunku jazdy, powinny korzystać z dodatkowego siedziska z regulacją
pasa bezpieczeństwa do czasu, gdy będą mogły się
prawidłowo zabezpieczać standardowym pasem bezpieczeństwa pojazdu. Jeżeli dziecko nie może zgiąć nóg
w kolanach, gdy siedzi na fotelu z plecami dociśniętymi
do oparcia fotela, konieczne jest zastosowanie podstawki podwyższającej. Foteliki dziecięce i podstawki
podwyższające
są
mocowane
biodrowym/
ramieniowym pasem bezpieczeństwa.
Zintegrowana podstawka podwyższająca
(zależnie od wyposażenia)
Zintegrowana podstawka podwyższająca znajduje się
na obu bocznych fotelach w drugim rzędzie.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
207
POZNAWANIE
SAMOCHODU
INFORMACJA: Jeśli chodzi o specyfikacje wagowe
dziecka, należy zapoznać się z etykietą wbudowanej
podstawki podwyższającej umieszczoną na jej przednim dolnym panelu.
BEZPIECZEŃSTWO
Aby posadzić dziecko na zintegrowanej podstawce
podwyższającej, wykonać następujące czynności:
URUCHAMIANIE
I JAZDA
1. Odsunąć fotel w drugim rzędzie maksymalnie do
tyłu, aby umożliwić korzystanie ze zintegrowanej
podstawki podwyższającej.
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
INFORMACJA: Drugi rząd foteli wyposażony w
zintegrowaną podstawkę podwyższającą musi pozostać
w położeniu maksymalnie odsuniętym do tyłu przez
cały czas korzystania z podstawki.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
2. Pociągnąć pętlę zwalniającą do przodu, aby odblokować blokadę siedziska fotela. (rys. 128)
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 128)
Puścić pętlę
3. Podnieść siedzisko fotela do góry i przesunąć je do
tyłu, aby zablokować je w położeniu podstawki podwyższającej. (rys. 129)
4. Posadzić dziecko na podstawce podwyższającej tak,
aby opierało się całymi plecami o oparcie fotela.
5. Chwycić klamrę i wyciągnąć pas bezpieczeństwa.
6. Rozwinąć pas bezpieczeństwa za zaczep na taką
długość, aby umożliwić ułożenie pasa bezpieczeństwa wokół bioder dziecka.
(rys. 129)
Podstawka podwyższająca (dla dziecka)
208
INFORMACJA: Biodrowy pas bezpieczeństwa powinien być ustawiony możliwie nisko na biodrach i
powinien ściśle przylegać do ciała.
7. Po wyciągnięciu odpowiednio długiego odcinka
taśmy należy włożyć klamrę do sprzączki, tak by
usłyszeć zatrzaśnięcie. (rys. 130)
8. Aby usunąć luz pasa bezpieczeństwa, należy pociągnąć do góry ramieniową część pasa bezpieczeństwa.
9. Aby odpiąć pas bezpieczeństwa, nacisnąć czerwony
przycisk znajdujący się na sprzączce.
OSTRZEŻENIE!
Przed zajęciem miejsca przez pasażera
sprawdzić, czy siedzisko jest dobrze
przymocowane do podstawy.W przeciwnym razie siedzenie nie będzie zapewniać wystarczającej stabilności pasażera lub fotelika dziecięcego.
Nieprawidłowo zablokowana poduszka siedzenia może być przyczyną poważnych obrażeń.
Dzieci za duże na podstawkę podwyższającą
Dzieci, które mogą prawidłowo zapiąć ramieniowy pas
bezpieczeństwa i które mogą swobodnie opuścić nogi
poza siedziskiem fotela, gdy ich plecy ściśle przylegają
do oparcia, powinny korzystać z pasa biodrowego/
ramieniowego na tylnym fotelu.
• Upewnić się, że dziecko prawidłowo siedzi na fotelu.
• Biodrowy pas bezpieczeństwa powinien być umieszczony możliwie nisko na biodrach i powinien ściśle
przylegać do ciała.
• Należy regularnie sprawdzać mocowanie pasa bezpieczeństwa. Dziecko zmieniające położenie w fotelu
(wiercące się) może zmienić położenie pasa bezpieczeństwa.
• Jeżeli pas barkowy dotyka twarzy lub szyi, należy
przesunąć dziecko w kierunku środka pojazdu. W
(rys. 130)
Pasy bezpieczeństwa zablokowane
podstawką podwyższającą
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
209
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
210
żadnym wypadku nie pozwalać dziecku przekładać
pasa ramieniowego pod ramieniem lub za plecami.
OSTRZEŻENIE!
• Nieprawidłowy montaż może spowodować niewłaściwe działanie zabezpieczenia dziecka. Może nastąpić samoczynne poluzowanie elementu podczas wypadku. Dziecko
może odnieść poważne obrażenia lub zginąć.
Podczas montażu zabezpieczenia dziecka należy
dokładnie przestrzegać zaleceń producenta.
• Fotelik dziecięcy przeznaczony do montażu
tyłem do kierunku jazdy powinien być mocowany
na tylnym fotelu. Fotelik dziecięcy przeznaczony
do montażu tyłem do kierunku jazdy zamocowany na przednim fotelu może ulec uszkodzeniu
w przypadku detonacji poduszki powietrznej pasażera, co może spowodować poważne obrażenia
lub śmierć dziecka.
Poniżej znajduje się kilka wskazówek przydatnych przy wyborze i zakupie fotelika dziecięcego:
• Przed zakupem jakiegokolwiek zabezpieczenia dla
dzieci należy sprawdzić, czy wyrób posiada etykietę
potwierdzającą zgodność z normami bezpieczeństwa. FIAT zaleca również sprawdzenie przed zaku-
pem, czy wyrób może zostać prawidłowo zamontowany w danym pojeździe.
• Fotelik musi być dostosowany do wagi i wzrostu
dziecka. Zapoznać się z etykietą produktu, aby
sprawdzić dopuszczalny zakres wagi i wzrostu.
• Starannie zapoznać się z instrukcjami załączonymi
przez producenta fotelika. Nieprawidłowo zamontowany fotelik może nie spełnić swojego zadania, gdy
będzie to konieczne.
• Zapiąć pasy fotelika zgodnie z instrukcją załączoną
przez producenta produktu.
OSTRZEŻENIE!
Gdy fotelik nie jest używany, przymocować go pasem bezpieczeństwa lub wyjąć
z pojazdu.Nie przewozić niezamocowanego fotelika w pojeździe. W przypadku gwałtowanego
hamowania lub wypadku przemieszczający się
fotelik może spowodować obrażenia pasażerów
lub oparć foteli, co może być przyczyną poważnych obrażeń.
ISOFIX — system mocowania fotelików
dziecięcych
Drugi rząd siedzeń jest wyposażony w system mocowania fotelików dziecięcych noszący nazwę ISOFIX.
System ISOFIX umożliwia montaż fotelika dziecięcego
bez korzystania z pasów bezpieczeństwa pojazdu. Do
unieruchomienia fotelika wykorzystywane są dolne zaczepy i górne pasy mocujące fotelika, które mocują
fotelik do elementów pojazdu.
Obecnie w sprzedaży dostępne są foteliki przystosowane do systemu ISOFIX. Ponieważ jednak dolne zaczepy były wprowadzane do użytku na przestrzeni kilku
lat, foteliki dziecięce posiadające mocowania przeznaczone dla tych zaczepów mają również elementy mocujące umożliwiające montaż fotelika z użyciem pasów
bezpieczeństwa pojazdu. Foteliki dziecięce wyposażone w pasy mocujące i uchwyty umożliwiające ich
mocowanie do zaczepów górnych pasów mocujących
są dostępne na rynku od pewnego czasu. Wiele starszych modeli fotelików dziecięcych ma możliwość
montażu dodatkowych pasów mocujących lub zestawów modernizujących. Należy bezwzględnie wykorzystać wszystkie dostępne systemy mocowania znajdujące się w foteliku dziecięcym przy montażu fotelika w
każdym pojeździe.
Wszystkie trzy siedzenia w drugim rzędzie mają dolne
zaczepy, które umożliwiają montaż fotelika dziecięcego
wyposażonego w system ISOFIX. W żadnym wypadku
nie wolno mocować dwóch fotelików z systemem
ISOFIX do tego samego zaczepu dolnego. W przypadku montażu dwóch fotelików koło siebie lub gdy
foteliki nie są wyposażone w system mocowania ISO-
FIX foteliki należy unieruchomić pasami bezpieczeństwa pojazdu. (rys. 131)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
(rys. 131)
Zaczepy systemu ISOFIX
1 — Zewnętrzna pozycja siedząca 60%. Używać dolnych pętli
zaczepowych A i B. W przypadku umieszczenia w pojeździe drugiego fotelika dziecięcego, używać zewnętrznej pozycji siedzącej
40% i dolnych pętli zaczepowych D i E. NIE WOLNO używać
środkowej pozycji siedzącej 60% ani dolnych pętli zaczepowych B
i C.
2 — Środkowa pozycja siedząca 60%. Używać dolnych pętli zaczepowych B i C. W przypadku umieszczenia w pojeździe drugiego fotelika dziecięcego, używać zewnętrznej pozycji siedzącej
40% i dolnych pętli zaczepowych D i E. NIE WOLNO używać
zewnętrznej pozycji siedzącej 60% ani dolnych pętli zaczepowych
A i B.
3 — Zewnętrzna pozycja siedząca 40%. Używać dolnych pętli
zaczepowych D i E. W przypadku umieszczenia w pojeździe drugiego fotelika dziecięcego, używać zewnętrznej pozycji siedzącej
60% i dolnych pętli zaczepowych A i B lub środkowej pozycji siedzącej 60% i dolnych pętli zaczepowych B i C.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
211
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
Montaż fotelika z wykorzystaniem systemu
mocowania ISOFIX
Podczas montażu fotelika dziecięcego należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zaleceń producenta. W poniższym opisie nie został omówiony montaż wszystkich typów fotelików dziecięcych.
Przypominamy, aby uważnie przeczytać zalecenia dotyczące montażu dostarczone przez producenta fotelika.
INFORMACJA: Jeżeli podczas montażu fotelik dziecięcy dotyka zagłówka fotela, zmienić pochylenie oparcia fotela, aby elementy nie dotykały się.
Dolne zaczepy mają kształt cylindrycznych
drążków. Znajdują się w tylnej części siedziska siedzenia, w miejscu połączenia z oparciem i są widoczne dopiero podczas montażu fotelika
dziecięcego. Aby zlokalizować zaczepy, wystarczy przesunąć rękę wzdłuż szczeliny na połączeniu oparcia fotela z siedziskiem. (rys. 132)
(rys. 132)
Zaczepy systemu ISOFIX
Dodatkowo na tylnej części każdego oparcia fotela, w
dolnej części, znajdują się zaczepy pasów mocujących
fotelik. (rys. 133)
(rys. 133)
Zaczepy pasów mocujących
212
Wiele fotelików dziecięcych jest wyposażonych w dodatkowe pasy z obu stron; każdy ma na końcu hak lub
sprzączkę, która umożliwia zamocowanie pasa do dolnego uchwytu oraz regulację napięcia pasa. Foteliki
dziecięce przeznaczone do montażu przodem do kierunku jazdy i niektóre foteliki przeznaczone do montażu tyłem do kierunku jazdy są również wyposażone w
pas mocujący i hak umożliwiający zaczepienie pasa
mocującego, jak również system regulacji jego długości.
Najpierw należy poluzować elementy regulacyjne dolnych i górnych pasów mocujących fotelika, aby ułatwić
montaż haków lub sprzączek do zaczepów pojazdu.
Następnie należy zamocować dolne haki lub sprzączki
nad górną powierzchnią pokrycia fotela. Kolejną czynnością jest zamocowanie pasa mocującego do zaczepu
znajdującego się bezpośrednio za fotelem, na którym
montowany jest fotelik. Starannie ułożyć pas mocujący,
aby przebiegał najkrótszą drogą między zaczepem a
fotelikiem. Zaleca się przeprowadzenie pasa mocującego między wspornikami zagłówka fotela, pod zagłówkiem. Przy montażu fotelika na środkowym fotelu wysunąć zagłówek do góry i przeprowadzić pas mocujący
fotelika między wspornikami zagłówka, pod zagłówkiem. Następnie zamocować hak do zaczepu pasa znajdującego się na oparciu fotela. Ostatnim etapem montażu jest naciągnięcie wszystkich trzech pasów
mocujących, które dociskają fotelik do siedziska i do
oparcia fotela, aby usunąć luz pasów mocujących zgodnie z zaleceniami producenta.
INFORMACJA:
• Uważać, aby podczas naciągania pas mocujący nie
wsunął się w szczelinę między oparciami foteli.
• W przypadku korzystania z systemu mocowania
ISOFIX należy sprawdzić, czy nieużywane pasy bezpieczeństwa pojazdu są prawidłowo zwinięte i czy
znajdują się poza zasięgiem dziecka. Należy poinstruować dzieci, że pasy bezpieczeństwa nie są zabawkami i że w żadnym wypadku nie wolno się nimi
bawić. Dodatkowo należy pamiętać, aby w żadnym
wypadku nie zostawiać dziecka w samochodzie bez
nadzoru osoby dorosłej.
OSTRZEŻENIE!
Nieprawidłowy montaż fotelika dziecięcego w zaczepach systemu ISOFIX może
spowodować nieprawidłowe działanie fotelika.
Dziecko może odnieść poważne obrażenia lub
zginąć. Podczas montażu zabezpieczenia dziecka
należy dokładnie przestrzegać zaleceń producenta.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
213
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
DODATKOWY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY
(SRS) — PODUSZKI POWIETRZNE
Pojazd jest wyposażony w zaawansowane przednie
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, które stanowią uzupełnienie pasów bezpieczeństwa. Zaawansowana przednia poduszka powietrzna kierowcy znajduje
się w kole kierownicy. Zaawansowana przednia poduszka powietrzna pasażera znajduje się w desce rozdzielczej, nad schowkiem. Na obudowach poduszek
powietrznych wytłoczony jest napis SRS AIRBAG.
(rys. 134)
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
214
Pojazd może być wyposażony w dodatkowe boczne
kurtyny powietrzne (SABIC), które chronią kierowcę,
pasażera i pasażerów zajmujących tylne boczne siedzenia. Dodatkowe boczne kurtyny powietrzne znajdują
się nad bocznymi szybami. Na ich obudowach również
znajduje się oznaczenie SRS AIRBAG.
Pojazd jest wyposażony w dodatkowe boczne poduszki
powietrzne siedzeń (SAB). Siedzenia wyposażone w
dodatkowe boczne poduszki powietrzne mają oznaczenie umieszczone na zewnętrznym boku.
INFORMACJA: Zaawansowane przednie poduszki
powietrzne kierowcy i pasażera posiadają certyfikat
zgodny z nowymi rozporządzeniami dotyczącymi Zaawansowanych poduszek powietrznych.
Zaawansowane przednie poduszki powietrzne mają
kilka stopni napełniania. Umożliwia to różne stopnie
napełnienia poduszki powietrznej w zależności od różnych czynników, w tym siły i typu uderzenia.
Pojazd może być wyposażony w czujnik w sprzączce
pasa bezpieczeństwa kierowcy i/lub pasażera z przodu,
który wykrywa zapięcie pasa bezpieczeństwa kierowcy
i pasażera. Sygnał z czujnika w sprzączce pasa bezpieczeństwa może mieć wpływ na stopień napełnienia
zaawansowanych przednich poduszek powietrznych.
(rys. 134)
Rozmieszczenie przednich poduszek powietrznych i
elementów podpierających kolana
1 — Zaawansowane przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
2 — Podparcia kolan (zależnie od wyposażenia)
INFORMACJA:
• Czujniki uderzenia przedniego i bocznego
• Obudowy poduszek powietrznych mogą być wkomponowane w obicia tapicerskie, jednak zostaną rozerwane w momencie detonacji poduszek powietrznych.
• Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa
• Po wypadku pojazd powinien zostać natychmiast
przewieziony do autoryzowanego dealera.
Elementy układu poduszek powietrznych
Pojazd może być wyposażony w następujące elementy
układu poduszek powietrznych:
• System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów
(ORC)
• Lampka ostrzegawcza poduszek powietrznych
• Koło kierownicy i kolumna kierownicza
• Panel wskaźników
• Podparcie kolan
• Zaawansowana przednia poduszka powietrzna kierowcy
• Zaawansowana przednia poduszka powietrzna pasażera
• Dodatkowe boczne poduszki powietrzne w siedzeniach (SAB)
• Dodatkowe boczne kurtyny powietrzne (SABIC)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
• Czujnik w sprzączce pasa bezpieczeństwa
FUNKCJE ZAAWANSOWANYCH
PRZEDNICH PODUSZEK POWIETRZNYCH
Układ zaawansowanych przednich poduszek powietrznych ma kilkustopniowe poduszki kierowcy i pasażera.
Układ dostosowuje działanie do siły i typu uderzenia
określonego przez system monitorowania bezpieczeństwa pasażerów (ORC), który działa w oparciu o informacje odebrane z czujników.
Napełniacz pierwszego stopnia zostaje uruchomiony w
momencie uderzenia, którego siła powoduje detonację
poduszek powietrznych. Układ działa w małym zakresie
w przypadku uderzeń o mniejszej sile. Układ działa w
dużym zakresie w przypadku uderzeń o większej sile.
OSTRZEŻENIE!
• Na poduszkach powietrznych na desce rozdzielczej ani w ich pobliżu nie
wolno umieszczać żadnych przedmiotów, ponieważ mogą one spowodować obrażenia w momencie detonacji poduszek powietrznych podczas uderzenia.
(Kontynuacja)
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
215
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
216
(Kontynuacja)
• Nie kłaść żadnych przedmiotów na lub w
pobliżu obudów poduszek powietrznych, ani nie
próbować otwierać ich ręcznie. Istnieje ryzyko
uszkodzenia poduszek powietrznych i odniesienia obrażeń z powodu nieprawidłowego działania poduszek powietrznych. Obudowy poduszek
powietrznych są zaprojektowane w taki sposób,
aby ich otwarcie następowało wyłącznie w momencie detonacji poduszki powietrznej.
• W żadnym wypadku nie wolno nawiercać,
przecinać ani podważać podparcia kolan.
• Na podparciu kolan nie wolno montować żadnych akcesoriów, takich jak lampki ostrzegawcze, głośniki lub CB-radia itd.
detonację samej lewej poduszki powietrznej, a uderzenie w prawą stronę — samej prawej poduszki powietrznej.
Dodatkowa boczna kurtyna powietrzna
(SABIC)
Dodatkowe boczne kurtyny powietrzne mogą zwiększać bezpieczeństwo pasażerów na przednich i tylnych
siedzeniach w przypadku uderzenia w bok lub przewrócenia się pojazdu. Podstawową ochronę pasażerów w
przypadku uderzeń tego typu zapewnia szkielet nadwozia. Każda poduszka powietrzna ma pompowane komory znajdujące się naprzeciw głów pasażerów zajmujących miejsca w bocznej części pojazdu. Umożliwia to
Dodatkowe boczne poduszki powietrzne w
siedzeniach (SAB)
SAB może zapewnić dodatkową ochronę, zabezpieczając pasażera podczas uderzenia bocznego. Siedzenia
wyposażone w dodatkowe boczne poduszki powietrzne mają oznaczenie umieszczone na zewnętrznym boku. (rys. 135)
W momencie detonacji poduszki powietrznej następuje rozdarcie szwu znajdującego się pomiędzy przednim a bocznym obiciem tapicerskim siedzenia. Poduszki powietrzne uruchamiane są niezależnie od
siebie: uderzenie w lewą stronę pojazdu powoduje
(rys. 135)
Oznaczenie bocznych poduszek
powietrznych w siedzeniach
zmniejszenie ryzyka odniesienia obrażeń głowy podczas uderzeń w bok pojazdu. Kurtyny tego typu rozwijają się w dół, zakrywając obydwie boczne szyby po
stronie uderzenia. (rys. 136)
INFORMACJA:
• W przypadku przewrócenia pojazdu możliwe jest
uruchomienie napinaczy pasów bezpieczeństwa i/lub
dodatkowych bocznych poduszek powietrznych w
oparciach siedzeń oraz dodatkowych bocznych kurtyn powietrznych z obydwu stron pojazdu.
• Obudowy poduszek powietrznych mogą być wkomponowane w obicia tapicerskie, jednak zostaną rozerwane w momencie detonacji poduszek powietrznych.
• Przebywanie zbyt blisko dodatkowych bocznych poduszek powietrznych w oparciach siedzeń lub dodatkowych bocznych kurtyn powietrznych podczas detonacji tych poduszek może spowodować poważne
obrażenia lub śmierć.
W skład układu wchodzą czujniki uderzenia bocznego,
które są tak skalibrowane, aby uruchomić poduszki
SAB i SABIC w momencie uderzenia, które wymaga
ochrony pasażerów.
OSTRZEŻENIE!
• Pojazd jest wyposażony w dodatkowe
boczne kurtyny powietrzne. Nie wolno
montować żadnych akcesoriów w obrębie dachu
pojazdu. Nie montować szklanego dachu. Nie
montować bagażników dachowych, które wymagają montażu stałych punktów mocowania (za
pomocą śrub i wkrętów) na dachu pojazdu. W
żadnym wypadku nie nawiercać dachu pojazdu.
(Kontynuacja)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 136)
Dodatkowe boczne kurtyny powietrzne
217
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
218
(Kontynuacja)
• Jeżeli pojazd jest wyposażony w dodatkowe
boczne kurtyny powietrzne z lewej i z prawej
strony, nie wolno stawiać żadnych przedmiotów
lub bagażu na wysokości, która mogłaby w jakikolwiek sposób ograniczyć rozwijanie się bocznych kurtyn powietrznych. Strefa rozwijania
bocznych kurtyn powietrznych musi być całkowicie wolna.
• Nie stosować dodatkowych pokrowców siedzeń i nie umieszczać żadnych przedmiotów między pasażerami a bocznymi poduszkami powietrznymi; mogłoby to negatywnie wpłynąć na
skuteczność działania układu i/lub spowodować
gwałtowne wypchnięcie przedmiotów w kierunku ciała, co mogłoby być przyczyną odniesienia poważnych obrażeń.
bezpieczeństwa, aby zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa pasażerów.
Podparcia kolan
Podparcia kolan stanowią dodatkowe zabezpieczenie
kolan kierowcy i pasażera. Zapewniają lepsze ułożenie
ciała kierowcy i pasażera, co w połączeniu z działaniem
zaawansowanych przednich poduszek powietrznych
zwiększa poziom bezpieczeństwa.
Dzieci, które nie są wystarczająco duże, aby korzystać
z pasów bezpieczeństwa (patrz część opisującą foteliki
dziecięce), powinny podróżować na tylnym siedzeniu w
foteliku lub na podstawce podwyższającej. Starsze
dzieci niekorzystające z fotelików lub podwyższeń z
pasami pozycjonującymi powinny być zapięte na tylnym
siedzeniu. Nie należy pozwalać dzieciom na zsuwanie
pasa barkowego za siebie lub pod ramię.
Działanie zaawansowanych przednich poduszek powietrznych i podparć kolan podnosi poziom bezpieczeństwa kierowcy i pasażera. Boczne poduszki powietrzne działają również w połączeniu z pasami
Oto kilka prostych zasad, których przestrzeganie może
zminimalizować ryzyko odniesienia obrażeń ciała w
wyniku detonacji poduszki:
Dzieci do 12. roku życia powinny zawsze podróżować
na tylnym siedzeniu i być zapięte pasami bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE!
Małe dzieci nie powinny nigdy podróżować w fotelikach ustawionych tyłem do
kierunku jazdy zamontowanych na przednim siedzeniu z zaawansowaną przednią poduszką powietrzną. Rozwinięcie poduszki powietrznej
może spowodować poważne obrażenia ciała lub
śmierć dziecka.
Należy zapoznać się z instrukcją dostarczoną z fotelikiem, aby mieć pewność, że jest właściwie użytkowany.
Wszystkie osoby w pojeździe muszą mieć zawsze zapięte pasy biodrowe i barkowe.
Siedzenia kierowcy i pasażera powinny być odsunięte w
takim stopniu, aby umożliwić napełnienie zaawansowanych przednich poduszek powietrznych.
Nie opierać się o drzwi ani szybę. Jeśli pojazd ma
boczne poduszki powietrzne i nastąpi ich detonacja,
wypełnią one gwałtownie przestrzeń między kierowcą
a drzwiami.
Jeśli układ poduszek powietrznych wymaga dostosowania dla osoby niepełnosprawnej, należy skontaktować
się z centrum obsługi klienta. Numery telefonów podane są w punkcie „Jeśli potrzebujesz pomocy”.
OSTRZEŻENIE!
• Poleganie tylko na poduszkach powietrznych grozi odniesieniem poważniejszych obrażeń wskutek kolizji. Poduszki powietrzne są skuteczne pod warunkiem, że osoba
siedząca na siedzeniu jest prawidłowo przypięta
pasem bezpieczeństwa.W trakcie niektórych kolizji nie następuje detonacja poduszek powietrznych. Zawsze należy zakładać pasy bezpieczeństwa, nawet jeśli samochód jest wyposażony w
poduszki powietrzne.
• Przebywanie zbyt blisko kierownicy lub panelu
wskaźników w momencie rozwinięcia zaawansowanych przednich poduszek powietrznych grozi
poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Poduszki powietrzne muszą mieć miejsce, aby się
rozwinąć. Należy oprzeć się o oparcie siedzenia
tak, by dosięgnąć kierownicy oraz deski rozdzielczej przy wyciągniętych rękach.
• Boczne poduszki powietrzne również potrzebują miejsca na rozwinięcie. Nie opierać się o
drzwi ani szybę. Należy siedzieć prosto pośrodku
siedzenia.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
219
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
220
Czujniki i elementy sterujące detonacją
poduszek powietrznych
Kontroler układu bezpieczeństwa (ORC)
System ORC stanowi część układu bezpieczeństwa
pojazdu podlegającego normom prawnym.
System ORC określa konieczność detonacji przednich
i/lub bocznych poduszek powietrznych w momencie
uderzenia w przód lub w bok pojazdu. W oparciu o
sygnały odebrane z czujników uderzenia, centralny system monitorowania bezpieczeństwa (ORC) uruchamia
zaawansowane przednie poduszki powietrzne, poduszki powietrzne SABIC, dodatkowe boczne poduszki powietrzne w fotelach, dodatkową boczną poduszkę powietrzną chroniącą kolana kierowcy oraz
napinacze przednich pasów bezpieczeństwa. Działanie
poszczególnych elementów zależy od kilku czynników,
w tym siły i typu uderzenia.
Zaawansowane przednie poduszki powietrzne i dodatkowa boczna poduszka powietrzna chronią kolana kierowcy, zapewniając dodatkowe bezpieczeństwo i uzupełniają działanie pasów bezpieczeństwa w niektórych
uderzeniach w przód pojazdu (zależnie od kilku czynników, w tym siły i typu uderzenia). Zadaniem zaawansowanych przednich poduszek powietrznych nie jest
zmniejszenie ryzyka obrażeń w przypadku zderzeń tylnych i bocznych ani w przypadku przewrócenia samochodu.
Zaawansowane przednie poduszki powietrzne i dodatkowa boczna poduszka powietrzna chroniąca kolana
kierowcy nie uruchamiają się w przypadku każdego
uderzenia w przód pojazdu: dotyczy to również niektórych typów uderzeń, które mogą powodować poważne
uszkodzenia pojazdu — na przykład uderzenie w słup,
wjazd pod ciężarówkę oraz uderzenia pod określonym
kątem. Z drugiej strony zaawansowane przednie poduszki powietrzne mogą zostać uruchomione w niektórych uderzeniach powodujących małe uszkodzenia,
ale generujące duże przeciążenie w pojeździe.
Boczne poduszki powietrzne nie są uruchamiane w
przypadku wszystkich uderzeń w bok pojazdu. Uruchomienie bocznych poduszek powietrznych zależy od
siły i typu uderzenia.
Ponieważ czujniki poduszek powietrznych monitorują
przeciążenia pojazdu przez cały czas, prędkość pojazdu
i uszkodzenie samych czujników nie jest czynnikiem,
który pozwala w jednoznaczny sposób określić zasadność detonacji poduszek powietrznych.
Pasy bezpieczeństwa stanowią niezbędne zabezpieczenie przy każdym typie uderzenia, a także umożliwiają
utrzymanie prawidłowej pozycji i odległości ciała od
poduszki powietrznej podczas uderzenia.
System ORC monitoruje gotowość podzespołów elektronicznych układu poduszek powietrznych przez cały
czas, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu
ON/RUN. Gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu OFF lub w położeniu ACC, układ poduszek
powietrznych jest wyłączony i uruchomienie poduszek
powietrznych nie nastąpi.
System ORC ma awaryjny układ zasilania, który może
uruchomić poduszki powietrzne nawet w przypadku
odcięcia zasilania z akumulatora lub odłączenia akumulatora przed detonacją poduszek powietrznych.
Przy każdym włączaniu zapłonu system ORC
wysyła polecenie zapalenia lampki ostrzegawczej poduszek powietrznych na tablicy
wskaźników na cztery do ośmiu sekund (faza autokontroli). Po zakończeniu fazy autokontroli lampka kontrolna poduszek powietrznych gaśnie. Jeżeli system
ORC wykryje niezgodność w którymś elemencie
układu, wysyła polecenie chwilowego lub stałego zapalenia lampki ostrzegawczej poduszek powietrznych. Jeżeli po ponownym uruchomieniu pojazdu lampka kontrolna zostanie zapalona, system wyemituje pojedynczy
sygnał dźwiękowy.
Dotyczy to również czynności diagnostycznych, które
powodują zapalenie lampki ostrzegawczej poduszek
powietrznych na tablicy wskaźników w momencie wykrycia niezgodności dotyczącej układu poduszek powietrznych. Procedura diagnostyczna powoduje zapisanie typu usterki.
OSTRZEŻENIE!
Zignorowanie świecącej lampki ostrzegawczej poduszek powietrznych na tablicy wskaźników może być przyczyną braku uruchomienia poduszek powietrznych podczas
uderzenia. Jeżeli lampka kontrolna nie zapala się
w fazie kontroli żarówki przy włączaniu zapłonu,
pozostaje zapalona po uruchomieniu silnika lub
zapala się podczas jazdy, należy natychmiast wykonać przegląd układu poduszek powietrznych u
autoryzowanego dealera.
Napełniacze zaawansowanych przednich
poduszek powietrznych kierowcy i pasażera
Napełniacze zaawansowanych przednich poduszek powietrznych kierowcy i pasażera znajdują się w środkowej części kierownicy i w prawej części deski rozdzielczej. Gdy system ORC wykryje uderzenie wymagające
uruchomienia zaawansowanych przednich poduszek
powietrznych, wysyła polecenie do napełniaczy. Wygenerowana zostaje duża ilość nietoksycznego gazu,
który powoduje napełnienie zaawansowanych przednich poduszek powietrznych. Po napełnieniu poduszki
powietrzne mogą mieć różną objętość, zależnie od
kilku czynników, w tym typu i siły uderzenia. Podczas
napełniania poduszek powietrznych do pełnej objętości
osłona piasty koła kierownicy i osłona górnej prawej
części deski rozdzielczej zostają rozerwane. Poduszki
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
221
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
powietrzne napełniają się do pełnej objętości w czasie
od 50 do 70 milisekund. Jest to czas, który wynosi
zaledwie jedną czwartą czasu niezbędnego do mrugnięcia powiekami. Po napełnieniu poduszki powietrzne
natychmiast zmniejszają objętość, wspomagając utrzymanie ciała kierowcy i pasażera z przodu we właściwym
położeniu.
Gaz znajdujący się w zaawansowanych przednich poduszkach zostaje wypuszczony przez zawory znajdujące się w bocznych częściach poduszek powietrznych.
Dzięki temu poduszki powietrzne nie ograniczają kontroli pojazdu.
Napełniacze dodatkowych bocznych poduszek
powietrznych w siedzeniu (SAB)
Dodatkowe boczne poduszki powietrzne w siedzeniach (SAB) są uruchamiane wyłącznie w niektórych
uderzeniach bocznych.
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
System ORC określa konieczność detonacji bocznych
poduszek powietrznych w zależności od siły i typu
uderzenia.
DANE
TECHNICZNE
W zależności od siły i typu uderzenia może nastąpić
uruchomienie napełniacza bocznej poduszki powietrznej po uderzonej stronie. Do napełnienia poduszki
służy nietoksyczny gaz. Napełniająca się boczna poduszka powietrzna rozrywa obicie fotela i wypełnia
przestrzeń między pasażerem a drzwiami. Dodatkowa
SPIS
TREŚCI
222
boczna poduszka powietrzna napełnia się do pełnej
objętości w czasie około 10 milisekund. Boczna poduszka powietrzna przemieszcza się z bardzo dużą
prędkością i z dużą siłą, co może spowodować obrażenia w przypadku nieprawidłowego siedzenia na fotelu
lub w przypadku obecności przedmiotów w strefie
napełniania się poduszki. Powyższa uwaga dotyczy
zwłaszcza dzieci.
Napełniacze dodatkowych bocznych kurtyn
powietrznych (SABIC)
W przypadku uderzeń, których siła jest skierowana w
określone miejsce bocznej części pojazdu, system ORC
może wysłać polecenie uruchomienia dodatkowych
bocznych kurtyn powietrznych (zależnie od siły i typu
uderzenia). W takim przypadku system ORC wysyła
polecenie uruchomienia dodatkowej bocznej kurtyny
powietrznej tylko po uderzonej stronie pojazdu.
Wygenerowana zostaje określona ilość nietoksycznego
gazu, który powoduje napełnienie bocznej kurtyny powietrznej. Napełniająca się boczna kurtyna powietrzna
wypycha zewnętrzną krawędź wykładziny sufitowej i
zakrywa powierzchnię bocznego okna. Poduszka napełnia się w ciągu około 30 milisekund (zaledwie jednej
czwartej czasu niezbędnego do mrugnięcia powiekami). Napełniająca się poduszka ma bardzo duża energię, co może spowodować obrażenia w przypadku
nieprawidłowego siedzenia lub w przypadku obecności
przedmiotów w strefie napełniania się poduszki. Powyższa uwaga dotyczy zwłaszcza dzieci. Po napełnieniu
boczna kurtyna powietrzna ma grubość zaledwie 9 cm.
Ponieważ czujniki poduszek powietrznych monitorują
przeciążenia pojazdu przez cały czas, prędkość pojazdu
i uszkodzenie samych czujników nie jest czynnikiem,
który pozwala w jednoznaczny sposób określić zasadność detonacji poduszek powietrznych.
INFORMACJA: W przypadku przewrócenia pojazdu
możliwe jest jednoczesne uruchomienie napinaczy pasów bezpieczeństwa, dodatkowych bocznych poduszek powietrznych w fotelach i dodatkowych bocznych
kurtyn powietrznych z obydwu stron pojazdu.
Czujniki uderzenia przedniego i bocznego
W przypadku uderzenia w przód i w bok pojazdu
czujniki uderzenia dostarczają systemowi ORC informację, na podstawie której system określa sposób
działania.
Zaawansowany system przeciwdziałania
skutkom uderzenia
W przypadku uderzenia powodującego uruchomienie
poduszek powietrznych, gdy sieć komunikacyjna pojazdu i zasilanie pozostają sprawne, system ORC może
wysłać polecenie wykonania następujących czynności
do zaawansowanego systemu przeciwdziałania skutkom uderzenia:
• Odcięcie zasilania paliwem.
• Włączenie świateł awaryjnych aż do całkowitego rozładowania akumulatora lub do momentu wyłączenia
zapłonu wyłącznikiem zapłonu.
• Włączenie oświetlenia wnętrza aż do całkowitego
rozładowania akumulatora lub do momentu wyjęcia
kluczyka z wyłącznika zapłonu.
• Automatyczne odblokowanie drzwi.
W celu zresetowania funkcji Zaawansowanego systemu przeciwdziałania skutkom uderzenia po zdarzeniu, wyłącznik zapłonu należy przestawić z położenia
IGN ON w IGN OFF.
W przypadku uruchomienia poduszek
powietrznych
Zaawansowane przednie poduszki powietrzne zmniejszają objętość natychmiast po detonacji.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
223
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
224
INFORMACJA: Przednie i/lub boczne poduszki powietrzne nie są uruchamiane przy każdym uderzeniu.
Brak detonacji poduszki powietrznej nie oznacza nieprawidłowego działania układu.
W przypadku uderzenia, podczas którego następuje
uruchomienie poduszek powietrznych, możliwe jest
wystąpienie następujących zjawisk (wszystkich lub jednego z nich):
• Nylonowy materiał, z którego wykonana jest poduszka powietrzna, może powodować otarcia i/lub
zaczerwienienie skóry kierowcy i pasażera w momencie detonacji. Otarcia przypominają te, które
występują przy otarciu skóry przesuwającą się liną
lub otarcia spowodowane przewróceniem się na
podłogę sali gimnastycznej. Otarcia nie są spowodowane kontaktem skóry ze środkami chemicznymi.
Nie są to obrażenia trwałe i w normalnych warunkach szybko się goją. Jeżeli ślady otarć nie znikają po
upływie kilku dni lub jeżeli widoczne są pęcherzyki,
należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem.
• Podczas zmniejszania objętości z poduszek powietrznych mogą wydostawać się cząsteczki przypominające dym. Cząsteczki te są składnikiem, który towarzyszy procesowi produkcji nietoksycznego gazu,
który wypełnia poduszki powietrzne. Rozpylone czą-
steczki mogą powodować podrażnienia skóry, oczu,
nosa bądź dróg oddechowych. W przypadku podrażnienia oczu lub skóry należy przemyć podrażnione
miejsca zimną wodą. W przypadku podrażnienia nosa
lub dróg oddechowych należy wyjść na świeże powietrze. Jeżeli podrażnienie występuje nadal, radzimy
skonsultować się z lekarzem. Aby usunąć cząsteczki z
odzieży, należy ją wyczyścić zgodnie z zaleceniami
producenta.
Nie jechać samochodem po detonacji poduszek powietrznych. W przypadku kolejnego uderzenia poduszki powietrzne nie zapewnią odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE!
Zdetonowane poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeństwa nie zapewniają ochrony podczas kolejnego uderzenia.
Natychmiast po uderzeniu należy wymienić poduszki powietrzne, napinacze pasów bezpieczeństwa i zwijacze przednich pasów bezpieczeństwa
u autoryzowanego dealera. Należy również wykonać przegląd systemu monitorowania bezpieczeństwa pasażerów (ORC).
Lampka ostrzegawcza poduszek powietrznych
Poduszki powietrzne muszą być gotowe do
detonacji w przypadku uderzenia. Lampka
ostrzegawcza poduszek powietrznych monitoruje wewnętrzne obwody i przewody łączące elektrycznych podzespołów wchodzących w
skład układu poduszek powietrznych. Układ poduszek
powietrznych został zaprojektowany w sposób niewymagający konserwacji. Dlatego należy bezzwłocznie
skontaktować się z autoryzowanym dealerem w przypadku wystąpienia jednego z poniższych objawów.
• Lampka ostrzegawcza poduszek powietrznych nie
zapala się w ciągu pierwszych czterech-ośmiu sekund
od ustawienia wyłącznika zapłonu w położeniu ON/
RUN.
• Lampka ostrzegawcza poduszek powietrznych pozostaje zapalona po upływie pierwszych czterechośmiu sekund.
• Lampka ostrzegawcza poduszek powietrznych miga
lub świeci światłem stałym podczas jazdy.
INFORMACJA: Jeżeli prędkościomierz, obrotomierz
lub inny wskaźnik monitorujący pracę silnika nie działa,
system monitorowania bezpieczeństwa pasażerów
(ORC) może również nie działać. Poduszki powietrzne
mogą nie zadziałać w momencie uderzenia. W pierw-
szej kolejności sprawdzić skrzynkę bezpieczników pod
kątem przepalonych bezpieczników. Korzystając z naklejki umieszczonej po wewnętrznej stronie pokrywy
skrzynki bezpieczników, sprawdzić stan bezpieczników
poduszek powietrznych. Jeżeli bezpiecznik nie jest przepalony, skontaktować się z autoryzowanym dealerem.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
REJESTRATOR ZDARZEŃ (EDR)
• Pojazd jest wyposażony w rejestrator danych zdarzenia (EDR). Głównym zadaniem rejestratora danych
zdarzenia jest zapisywanie informacji dostępnych w
momencie uderzenia, takich jak uruchomienie poduszki powietrznej lub wykrycie uderzenia w przeszkodę. Zarejestrowane dane umożliwiają odtworzenie działania systemów i układów pojazdu.
Rejestrator danych zdarzenia zapisuje dane związane
z fizycznym zachowaniem pojazdu oraz dane dotyczące układów bezpieczeństwa przez krótki czas,
zazwyczaj przez 30 sekund lub mniej. Rejestrator
danych zdarzenia zapisuje następujące informacje:
• Wykaz aktywnych systemów i układów pojazdu;
• Stan pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera
(zapięte/odpięte);
• Położenie pedału przyspieszenia i/lub pedału hamulca;
• Prędkość pojazdu.
URUCHAMIANIE
I JAZDA
• Zarejestrowane dane umożliwiają odtworzenie okoliczności zderzenia i odniesionych obrażeń.
SPIS
TREŚCI
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
225
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
226
INFORMACJA: Dane zapisane przez rejestrator zostają zapisane wyłącznie w przypadku wykrycia poważnego uderzenia; rejestrator nie zapisuje danych w normalnych warunkach jazdy. W trakcie zapisu nie są
rejestrowane żadne dane osobowe (np. nazwisko, płeć,
wiek bądź miejsce zderzenia). Służby posiadające takie
uprawnienia mogą jednak porównać dane odzyskane z
rejestratora z danymi zebranymi podczas rutynowego
dochodzenia mającego miejsce w następstwie wypadku.
• Aby odczytać dane zapisane przez rejestrator, konieczne jest posiadanie specjalnego wyposażenia.
Należy również mieć dostęp do pojazdu lub do
rejestratora danych zdarzenia. Poza producentem
pojazdu dane z rejestratora mogą również odczytać
inne służby mające do tego odpowiednie uprawnienia
i dysponujące specjalnym wyposażeniem.
Przewożenie zwierząt domowych
Detonacja poduszek powietrznych w przedniej części
pojazdu może spowodować obrażenia przewożonego
w tym miejscu zwierzęcia. Nieprzymocowane pasami
bezpieczeństwa zwierzę będzie się bezwładnie przemieszczać podczas gwałtownego hamowania lub wypadku, powodując ryzyko doznania obrażeń lub wyrządzenia szkód innym pasażerom.
Zwierzęta powinny być przypięte specjalnymi pasami
bezpieczeństwa lub powinny być przewożone w klatkach unieruchomionych pasami bezpieczeństwa.
ZALECENIA DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
PRZEWOŻENIE PASAŻERÓW
W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEWOZIĆ LUDZI
W CZĘŚCI ŁADUNKOWEJ.
OSTRZEŻENIE!
• Nie pozostawiać dzieci ani zwierząt w
zaparkowanym samochodzie, gdy temperatura otoczenia jest wysoka.Wysoka temperatura wewnątrz pojazdu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
• Jazda w przedziale ładunkowym, w środku czy
na zewnątrz, jest bardzo niebezpieczna.W razie
kolizji osoby podróżujące w tych obszarach są
bardziej narażone na poważne urazy lub nawet
śmierć.
(Kontynuacja)
(Kontynuacja)
• Nie wolno przewozić pasażerów w żadnym
miejscu pojazdu, które nie jest wyposażone w
siedzenia i pasy bezpieczeństwa.
• Wszyscy pasażerowie i kierowca muszą siedzieć w swoich siedzeniach przypięci prawidłowo
pasami bezpieczeństwa.
• W wersjach siedmiomiejscowych nie wolno
jeździć z drugim rzędem siedzeń ustawionym w
położeniu ułatwiającym wsiadanie/wysiadanie z
pojazdu (siedzisko odchylone do góry, siedzenie
przesunięte do przodu); siedzenia należy ustawiać w tym położeniu wyłącznie na czas wsiadania i wysiadania pasażerów siedzących w trzecim
rzędzie siedzeń. Niezastosowanie się do tego
ostrzeżenia grozi obrażeniami ciała.
• W wersjach siedmiomiejscowych nie wolno
siadać w trzecim rzędzie, gdy oparcia foteli drugiego rzędu są złożone. Wyślizgnięcie się pod
pasem w momencie kolizji grozi poważnymi
obrażeniami lub nawet śmiercią.
GAZY SPALINOWE
OSTRZEŻENIE!
Spaliny mogą być niebezpieczne dla
zdrowia lub życia. Zawierają one tlenek
węgla (CO), który jest bezbarwny i nie wydziela
żadnego zapachu. Wdychanie tego gazu może
doprowadzić do utraty przytomności i zatrucia.
Aby unikać wdychania zanieczyszczeń (CO),
przestrzegać następujących zaleceń:
• Nie uruchamiać silnika w zamkniętym garażu
lub innym pomieszczeniu na czas dłuższy, niż jest
to niezbędne do wyprowadzenia pojazdu na zewnątrz.
(Kontynuacja)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
227
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
228
(Kontynuacja)
• W przypadku konieczności jazdy z otwartą
tylną klapą upewnić się, że okna samochodu są
zamknięte, a element sterujący wentylatorem
dmuchawy na panelu sterowania klimatyzacją
jest ustawiony w położeniu dużej prędkości. NIE
włączać trybu recyrkulacji powietrza.
• W przypadku konieczności oczekiwania w zaparkowanym pojeździe z pracującym silnikiem
ustawić wentylację w taki sposób, aby zapewnić
dopływ świeżego powietrza z zewnątrz. Ustawić
dużą prędkość wentylatora dmuchawy.
Najlepszym zabezpieczeniem przed przeniknięciem
czadu do wnętrza kabiny jest prawidłowa konserwacja
układu wydechowego silnika.
W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany poziomu hałasu na poziomie układu wydechowego, obecności spalin w pojeździe lub uszkodzenia podwozia lub
tylnej części pojazdu, bezzwłocznie należy przeprowadzić kompleksową kontrolę mechaniczną układu wydechowego i sąsiadujących z nim elementów nadwozia
pod kątem pęknięć, uszkodzeń, szczelin lub nieprawidłowo ustawionych elementów. Przerwanie połączeń
lub poluzowanie złączy może prowadzić do przenikania
spalin do kabiny pasażerskiej. Ponadto przy każdym
podniesieniu pojazdu w celu nasmarowania podzespołów lub wymiany oleju należy sprawdzić stan układu
wydechowego. W razie potrzeby należy dokonać koniecznych wymian.
KONTROLE ELEMENTÓW
BEZPIECZEŃSTWA, KTÓRE NALEŻY
WYKONAĆ WEWNĄTRZ POJAZDU
Pasy bezpieczeństwa
Regularnie sprawdzać pasy bezpieczeństwa pod kątem
przecięć, przetarć i obluzowanych elementów. Uszkodzone części należy natychmiast wymieniać. Systemu
nie wolno demontować ani przerabiać.
W następstwie wypadku należy wymienić kompletne
przednie pasy bezpieczeństwa. Tylne pasy bezpieczeństwa należy wymienić w następstwie wypadku, jeżeli
uległy uszkodzeniu (np. wygięty zwijacz, rozdarta taśma
itd.). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu pasa bezpieczeństwa lub zwijacza należy
wymienić kompletny pas bezpieczeństwa.
Lampka ostrzegawcza poduszek powietrznych
Lampka powinna się zapalić i pozostać włączona przez cztery do sześciu sekund po
ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu
ON; jest to faza kontroli żarówek. Jeżeli
lampka nie zapala się przy włączaniu zapłonu lub jeżeli
pozostaje zapalona, miga bądź zapala się podczas jazdy,
wykonać kontrolę układu u autoryzowanego dealera.
Ogrzewanie szyby
Sprawdzić działanie poprzez uruchomienie trybu
ogrzewania szyby i ustawienie dużej prędkości wentylatora dmuchawy. Na przednią szybę powinno dmuchać
powietrze. W przypadku nieprawidłowego działania
ogrzewania szyby należy się skontaktować z autoryzowanym dealerem.
Instrukcja bezpieczeństwa dotycząca
dywaników podłogowych
Używać wyłącznie dywaników przeznaczonych dla danego samochodu. Dywanik musi pozostawiać pełną
swobodę operowania pedałami i musi być pewnie zamocowany, aby nie przesuwał się podczas jazdy, ponieważ może to spowodować ograniczenie ruchu pedałów
i ryzyko zakłócenia działania pojazdu.
OSTRZEŻENIE!
Brak możliwości swobodnego poruszania pedałami może spowodować utratę
panowania nad samochodem i zwiększenie ryzyka obrażeń ciała.
• Zawsze należy sprawdzić, czy dywaniki podłogowe są prawidłowo zamocowane do elementów
mocujących.
(Kontynuacja)
(Kontynuacja)
• W żadnym wypadku nie montować dywaników lub innych wykładzin podłogowych, które
nie zapewniają odpowiedniego mocowania, ponieważ przesunięcie się tych elementów może
ograniczyć ruch pedałów i doprowadzić do utraty
panowania nad pojazdem.
• Nigdy nie kłaść dywaników ani wykładzin
podłogowych na dywaniki znajdujące się już w
pojeździe. Dodatkowe dywaniki lub wykładziny
podłogowe ograniczą ruch pedałów i mogą zahaczać o pedały.
• Regularnie sprawdzać mocowanie dywaników
podłogowych. Należy prawidłowo zamocować
dywaniki, które zostały wyjęte w celu wyczyszczenia.
• Upewnić się, że żadne przedmioty nie spadną
pod nogi kierowcy podczas jazdy. Przedmioty
mogą wpaść pod pedał hamulca lub przyspieszenia, co może doprowadzić do utraty panowania
nad samochodem.
• W razie potrzeby należy zamocować uchwyty,
jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony fabrycznie. Nieprawidłowo zamocowane dywaniki podłogowe mogą kolidować z pedałem hamulca lub
przyspieszenia, co może doprowadzić do utraty
panowania nad samochodem.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
229
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
230
OKRESOWE KONTROLE ZEWNĘTRZNEJ
CZĘŚCI POJAZDU
Opony
Sprawdzić opony pod kątem nadmiernego zużycia bieżnika lub śladów nietypowego zużycia. Sprawdzić, czy
między kostkami bieżnika nie ma kamieni, szkła, odprysków lub innych zakleszczonych przedmiotów. Sprawdzić bieżnik pod kątem przecięć i pęknięć. Sprawdzić
boczne części opony pod kątem przecięć i pęknięć.
Sprawdzić moment dokręcenia śrub mocujących koła.
Sprawdzić ciśnienie w oponach (również koła zapasowego).
Światła
Przy pomocy drugiej osoby obserwującej światła
sprawdzić działanie świateł stop i innych świateł zewnętrznych. Sprawdzić lampki kontrolne kierunkowskazów i świateł drogowych na tablicy wskaźników.
Zamki drzwi
Sprawdzić działanie zamków: zamykanie, ryglowanie i
blokowanie.
Wycieki płynów
Po kilkugodzinnym postoju sprawdzić, czy pod samochodem nie ma śladów paliwa, płynu chłodzącego, oleju
lub innych płynów. W przypadku wyczucia oparów
benzyny lub podejrzenia wycieku paliwa, płynu z układu
wspomagania lub płynu hamulcowego, należy natychmiast ustalić miejsce nieszczelności i usunąć usterkę.
URUCHAMIANIE I JAZDA
ZALECENIA DOTYCZĄCE
DOCIERANIA SILNIKA
Długotrwały okres docierania silnika nie wpływa korzystnie na silnik i na układ przeniesienia napędu (skrzynię biegów i most).
Przez pierwsze 500 km należy jeździć z umiarkowaną
prędkością. Po przejechaniu pierwszych 100 km zalecana jest jazda z prędkością wynoszącą maksymalnie
80-90 km/h.
Krótkotrwałe wciśnięcie pedału przyspieszenia do
oporu podczas jazdy z ustabilizowaną prędkością (z
uwzględnieniem lokalnych przepisów ruchu drogowego) przyczynia się do zwiększenia skuteczności docierania silnika. Wciskanie pedału przyspieszenia do
oporu na niskich przełożeniach jest bardzo niekorzystne dla silnika. Należy tego unikać.
Olej silnikowy wlany fabrycznie jest energooszczędnym
środkiem smarnym wysokiej jakości. Przy wymianie
oleju należy uwzględnić warunki atmosferyczne, w jakich pojazd będzie eksploatowany. Aby wybrać odpowiednią lepkość i klasę oleju, należy skorzystać z części
„Procedury serwisowe” w rozdziale „Obsługa serwisowa pojazdu”. W ŻADNYM WYPADKU NIE
WOLNO UŻYWAĆ OLEJÓW BEZDETERGENTOWYCH LUB MINERALNYCH.
Nowy silnik może zużywać pewną ilość oleju w ciągu
pierwszych kilku tysięcy kilometrów przebiegu. Należy
to potraktować jako normalny objaw eksploatacji, wynikający z docierania jednostki napędowej. Zużycie
oleju w tym okresie nie oznacza usterki.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
231
PROCEDURY URUCHAMIANIA
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
232
Przed uruchomieniem pojazdu należy wyregulować siedzenie, wyregulować wewnętrzne i zewnętrzne lusterka, zapiąć pas bezpieczeństwa, a także poinstruować
pasażerów, aby zapięli pasy bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE!
• Przed opuszczeniem pojazdu należy
zawsze zaciągnąć hamulec postojowy,
ustawić dźwignię zmiany biegów w położenie P i
wyjąć kluczyk ze stacyjki.Wysiadając z pojazdu
należy zawsze pamiętać o zablokowaniu zamków
drzwi.
• Nie wolno pozostawiać w pojeździe dzieci bez
opieki ani dopuszczać do sytuacji, w której mogłyby mieć dostęp do niezamkniętego pojazdu.
• Pozostawianie w samochodzie dzieci bez
opieki jest niebezpieczne z wielu powodów. Dziecko lub inne osoby może ulec poważnym lub
śmiertelnym obrażeniom. Dzieciom należy zakazać dotykania hamulca postojowego, pedału hamulca i dźwigni zmiany biegów.
(Kontynuacja)
(Kontynuacja)
• Nie wolno pozostawiać kluczyka zbliżeniowego w pojeździe lub blisko niego. Nie pozostawiać układu Keyless Enter-N-Go™ w trybie ACC
lub ON/RUN. Dziecko mogłoby uruchomić podnośniki szyb, inne mechanizmy lub cały samochód.
• Nie pozostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanym samochodzie, gdy temperatura otoczenia jest wysoka; może to spowodować poważne
obrażenia lub śmierć.
KEYLESS ENTER-N-GO™
Funkcja ta umożliwia kierowcy obsługę wyłącznika zapłonu naciśnięciem przycisku, jeśli nadajnik zdalnego bezkluczykowego otwierania i
zamykania pojazdu (RKE) znajduje się
wewnątrz pojazdu.
NORMALNY ROZRUCH — SILNIK
BENZYNOWY
Używanie przycisku uruchamiania silnika
1. Dźwignia zmiany biegów musi być w położeniu P lub
N.
2. Wcisnąć i przytrzymać pedał hamulca, a następnie
jeden raz nacisnąć przycisk ENGINE START/STOP
(ROZRUCH/WYŁĄCZENIE SILNIKA).
3. Układ sterowania przejmuje kontrolę nad rozruchem i podejmuje próbę uruchomienia silnika. Jeśli
silnik się nie uruchomi, rozrusznik wyłączy się automatycznie po 10 sekundach.
4. Aby przerwać rozruch silnika, ponownie nacisnąć
ten przycisk.
INFORMACJA: Normalny rozruch zimnego lub ciepłego silnika realizuje się bez wciskania pedału przyspieszenia.
Wyłączanie silnika za pomocą przycisku
uruchamiania silnika
1. Przestawić dźwignię zmiany biegów w położenie P, a
następnie nacisnąć i zwolnić przycisk ENGINE
START/STOP (ROZRUCH/WYŁĄCZENIE SILNIKA).
2. Zapłon zostanie wyłączony.
3. Jeśli dźwignia zmiany biegów nie znajduje się w
położeniu P, a prędkość pojazdu przekracza 8 km/h,
w celu wyłączenia silnika należy przytrzymać przycisk ENGINE START/STOP (ROZRUCH/WYŁĄCZENIE SILNIKA) przez dwie sekundy. Wyłącznik
zapłonu będzie pozostawał w trybie ACC (zasilanie
akcesoriów) tak długo, jak dźwignia zmiany biegów
będzie w położeniu P, a przycisk nie zostanie naciśnięty dwukrotnie w celu całkowitego wyłączenia
zapłonu. Jeśli dźwignia zmiany biegów nie znajduje
się w położeniu P w momencie jednokrotnego naciśnięcia
przycisku
ENGINE
START/STOP
(ROZRUCH/WYŁĄCZENIE SILNIKA), elektroniczne centrum informacyjne pojazdu EVIC wyświetli komunikat „Vehicle Not In Park” („Przekładnia nie jest w położeniu P"), a silnik będzie pracował
dalej. Nigdy nie zostawiać pojazdu na biegu innym
niż P, ponieważ może wtedy dojść do jego samoczynnego przetoczenia się.
INFORMACJA: Jeśli wyłącznik zapłonu jest w trybie
ACC (zasilanie akcesoriów) lub RUN (praca) przy niepracującym silniku, a dźwignia zmiany biegów znajduje
się w położeniu P, układ automatycznie się wyłączy po
30 minutach braku aktywności, a zapłon zostanie wyłączony.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
233
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
234
Funkcje przycisku ENGINE START/STOP
(ROZRUCH/WYŁĄCZENIE SILNIKA) —
Kierowca NIE wciska pedału hamulca
(przekładnia w położeniu P lub N)
Przycisk ENGINE START/STOP (ROZRUCH/
WYŁĄCZENIE SILNIKA) działa podobnie do wyłącznika zapłonu. Posiada cztery położenia: OFF (wył.),
ACC (zasilanie akcesoriów), RUN (praca) i START
(rozruch). Aby zmienić położenie wyłącznika zapłonu
bez uruchamiania silnika i móc korzystać z akcesoriów,
należy wykonać następujące czynności.
• Rozpoczynając przy wyłączniku zapłonu w położeniu
OFF (wył.):
• Nacisnąć jednokrotnie przycisk uruchamiania silnika,
aby włączyć tryb zasilania akcesoriów (ACC).
• Nacisnąć przycisk uruchamiania silnika po raz drugi,
aby zmienić położenie wyłącznika zapłonu na RUN.
• Nacisnąć przycisk uruchamiania silnika po raz trzeci,
aby wyłączyć zapłon (OFF).
BARDZO NISKA TEMPERATURA
(PONIŻEJ −29°C)
Aby rozruch silnika przebiegał prawidłowo w tak niskich temperaturach, zaleca się stosowanie grzałki
bloku silnika z zewnętrznym zasilaniem elektrycznym.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU
NIEUDANYCH PRÓB URUCHOMIENIA
SILNIKA
OSTRZEŻENIE!
• Podejmując próbę uruchomienia silnika, do otworu wlotu powietrza do
przepustnicy nie wolno wlewać paliwa ani innych
łatwopalnych płynów. Mogłoby to doprowadzić
do gwałtownego pożaru skutkującego poważnymi obrażeniami.
• Nie pchać ani nie holować pojazdu w celu
uruchomienia silnika. Niespalone paliwo mogłoby przedostać się do katalizatora i zapalić się
po uruchomieniu silnika, uszkadzając katalizator
i pojazd. Jeśli w pojeździe rozładował się akumulator, można użyć przewodów rozruchowych, aby
doprowadzić zasilanie niezbędne do rozruchu silnika z akumulatora wspomagającego lub z akumulatora znajdującego się w innym pojeździe.
Ten typ rozruchu może być niebezpieczny, jeśli
jest wykonywany w sposób nieprawidłowy.Więcej informacji znajduje się w części „Uruchamianie z wykorzystaniem zewnętrznego akumulatora” rozdziału „Postępowanie w sytuacjach
awaryjnych”.
Oczyszczanie zalanego silnika (za pomocą
przycisku uruchamiania silnika)
Jeśli nie udało się uruchomić silnika, postępując zgodnie
z procedurami „Normalne uruchamianie” lub „Bardzo
niska temperatura otoczenia”, silnik może być zalany.
W celu usunięcia ewentualnego nadmiaru paliwa należy:
NORMALNY ROZRUCH – SILNIK DIESLA
1. Wcisnąć i przytrzymać pedał hamulca.
2. Monitorować stan lampki „Czekaj na rozruch” na
zestawie wskaźników. Więcej informacji znajduje się
w części „Zestaw wskaźników” rozdziału „Lampki i
komunikaty ostrzegawcze”. Lampka zapali się przynajmniej na dwie sekundy, zależnie od temperatury
silnika. Gdy lampka „Czekaj na rozruch” zgaśnie,
można uruchomić silnik.
2. Wcisnąć całkowicie pedał przyspieszenia i przytrzymać go w tym położeniu.
3. Nacisnąć i zwolnić jednokrotnie przycisk uruchamiania silnika.
Automatycznie uruchomi się rozrusznik, będzie pracował przez 10 sekund, a następnie wyłączy się. Następnie zwolnić pedały przyspieszenia i hamulca, odczekać
10–15 sekund i powtórzyć procedurę „Normalne uruchamianie”.
PO URUCHOMIENIU SILNIKA
Obroty biegu jałowego są kontrolowane automatycznie i będą obniżane wraz ze wzrostem temperatury
silnika.
Używanie przycisku uruchamiania silnika
1. Ustawić wyłącznik zapłonu w położeniu ON poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku ENGINE
START/STOP (ROZRUCH/WYŁĄCZENIE SILNIKA).
3. NIE wciskać pedału przyspieszenia. Aby móc uruchomić silnik, ustawić dźwignię zmiany biegów w
położeniu P lub N. Wcisnąć pedał hamulca (w przypadku automatycznej skrzyni biegów) lub wcisnąć i
przytrzymać pedał sprzęgła (w przypadku ręcznej
skrzyni biegów) podczas naciskania przycisku ENGINE START/STOP (ROZRUCH/WYŁĄCZENIE
SILNIKA). Zwolnić przycisk natychmiast po uruchomieniu silnika.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
235
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
236
INFORMACJA: Podczas uruchamiania silnika w bardzo niskiej temperaturze konieczne może być włączenie rozrusznika nawet przez 30 sekund. Jeżeli silnik nie
daje się uruchomić, zwolnić przycisk. Odczekać 25-30 i
spróbować ponownie.
4. Po uruchomieniu silnika pozostawić go na chodzie
przez około 30 sekund przed rozpoczęciem jazdy.
Zapewni to prawidłowe smarowanie silnika i turbosprężarki.
Wyłączanie silnika za pomocą przycisku
uruchamiania silnika
1. Po wyłączeniu silnika ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu N/P, następnie nacisnąć i zwolnić
przycisk ENGINE START/STOP (ROZRUCH/
WYŁĄCZENIE SILNIKA).
2. Zapłon zostanie wyłączony.
INFORMACJA:
• W przypadku pozostawienia wyłącznika zapłonu w
położeniu ACC układ automatycznie odetnie zasilanie po upływie 30 minut i przestawi wyłącznik zapłonu w tryb OFF.
• W przypadku pozostawienia wyłącznika zapłonu w
położeniu RUN układ automatycznie odetnie zasilanie po upływie 30 minut nieaktywności, jeżeli prędkość pojazdu wynosi 0 km/h i silnik nie pracuje.
• Jeśli dźwignia zmiany biegów nie znajduje się w położeniu P, a prędkość pojazdu przekracza 8 km/h, w
celu wyłączenia silnika należy przytrzymać przycisk
ENGINE START/STOP (ROZRUCH/WYŁĄCZENIE
SILNIKA) przez dwie sekundy. Wyłącznik zapłonu
pozostanie w trybie ACC do momentu zatrzymania
pojazdu i dwukrotnego naciśnięcia przycisku wyłączania silnika.
Chłodzenie turbosprężarki
INFORMACJA: Pozostawienie silnika pracującego na
biegu jałowym po okresie jazdy z większym obciążeniem umożliwia schłodzenie obudowy turbiny do normalnej temperatury roboczej.
Poniższa tabela umożliwia szacunkowe określenie
czasu, z jakim silnik powinien pracować na biegu jałowym, aby prawidłowo schłodzić turbosprężarkę. Czas
ten zależy od stylu jazdy i obciążenia pojazdu.
Tabela czasu chłodzenia turbosprężarki
Obciążenie
Temperatura
turbosprężarki
Czas pracy silnika na
biegu jałowym przed
wyłączeniem
(w minutach)
Brak obciążenia
Niska
Poniżej 1
Średnie obciążenie
Średnia
1
Średnie obciążenie
Maksymalne obciążenie
Maksymalne obciążenie
Maksymalne obciążenie
Średnia
Średnia
Średnia
Wysoka
2
3
4
5
Warunki jazdy
Częste ruszanie i
hamowanie
Częste ruszanie i
hamowanie
Jazda po autostradzie
Jazdy w mieście
Jazda po autostradzie
Jazda pod górę
HAMULEC POSTOJOWY
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
Przed opuszczeniem pojazdu upewnić się, że hamulec
postojowy jest włączony z pełną siłą. Pamiętać również
o pozostawieniu dźwigni zmiany biegów w położeniu P
(automatyczna skrzynia biegów) lub w położeniu
wstecznego lub pierwszego biegu (ręczna skrzynia biegów).
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
Ręczna skrzynia biegów
Dźwignia hamulca postojowego znajduje się na środkowej konsoli. Aby zaciągnąć hamulec postojowy, pociągnąć dźwignię do góry z dużą siłą. Aby zwolnić hamulec
postojowy, lekko pociągnąć dźwignię, wcisnąć środkowy przycisk i całkowicie opuścić dźwignię.(rys. 137)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 137)
Hamulec ręczny
237
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
Automatyczna skrzynia biegów
INFORMACJA:
Nożny hamulec postojowy znajduje się poniżej dolnego, lewego rogu panelu wskaźników. W celu włączenia tego hamulca mocno wcisnąć pedał hamulca postojowego. Aby zwolnić hamulec postojowy, ponownie
nacisnąć pedał hamulca i cofnąć stopę w górę, gdy
odczuje się, że hamulec jest zwalniany.(rys. 138)
• Gdy hamulec postojowy jest włączony, a automatyczna skrzynia biegów znajduje się w położeniu
włączonego biegu, lampka kontrolna hamulców miga.
Jeśli zostanie wykryte, że pojazd zaczął się poruszać,
włączy się sygnał dźwiękowy ostrzegający kierowcę.
Przed rozpoczęciem jazdy całkowicie zwolnić hamulec postojowy.
Gdy hamulec postojowy jest włączony, a wyłącznik
zapłonu znajduje się w położeniu ON (wł.), na zestawie
wskaźników świeci się lampka kontrolna hamulców.
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
Parkując na wzniesieniu należy skręcić przednie koła w
kierunku krawężnika, jeśli przód pojazdu jest ustawiony w dół wzniesienia. Jeśli przód pojazdu jest ustawiony w górę wzniesienia, przednie koła należy skręcić
w kierunku przeciwnym do krawężnika. W przypadku
pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów włączyć hamulec postojowy przed przestawieniem
dźwigni zmiany biegów w położenie P. W przeciwnym
razie obciążenie mechanizmu blokującego może utrudnić wycofanie dźwigni zmiany biegów z położenia P.
Hamulec postojowy powinien być włączony zawsze,
gdy kierowcy nie ma w pojeździe.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 138)
Hamulec ręczny
238
• Ta kontrolka sygnalizuje tylko fakt zaciągnięcia hamulca postojowego. Nie wskazuje stopnia zaciągnięcia hamulca.
OSTRZEŻENIE!
• Nigdy nie ustawiać dźwigni zmiany
biegów automatycznej skrzyni w położeniu P zamiast zaciągać hamulec postojowy. Parkując pojazd, zawsze należy zaciągać do końca
hamulec postojowy, aby zapobiec ewentualnym
obrażeniom ciała i zniszczeniu mienia wskutek
niezamierzonego ruchu samochodu.
• Przed opuszczeniem pojazdu należy zawsze zaciągnąć hamulec postojowy, ustawić dźwignię
zmiany biegów w położenie P lub skrzynię manualną w położeniu R lub na pierwszym biegu, i
wyjąć kluczyk ze stacyjki.Wysiadając z pojazdu
należy zawsze pamiętać o zablokowaniu zamków
drzwi.
• Nie wolno pozostawiać w pojeździe dzieci bez
opieki ani dopuszczać do sytuacji, w której mogłyby mieć dostęp do niezamkniętego pojazdu.
• Pozostawianie w samochodzie dzieci bez
opieki jest niebezpieczne z wielu powodów. Grozi
to poważnymi obrażeniami lub śmiercią zarówno
dziecka, jak i innych osób. Dzieciom należy zakazać dotykania hamulca postojowego, pedału hamulca i dźwigni zmiany biegów.
(Kontynuacja)
(Kontynuacja)
• Nie wolno pozostawiać kluczyka zbliżeniowego w pojeździe lub blisko niego. Nie pozostawiać układu Keyless Enter-N-Go™ w trybie ACC
lub ON/RUN. Dziecko mogłoby uruchomić podnośniki szyb, inne mechanizmy lub cały samochód.
• Przed ruszeniem sprawdzić całkowite zwolnienie hamulca postojowego;nieprzestrzeganie tego
zalecenia może prowadzić do uszkodzenia
układu hamulcowego i wypadku.
• Przed wyjściem z pojazdu zawsze włączać
hamulec postojowy z pełną siłą, tak aby pojazd
się nie przetoczył i nie spowodował zniszczeń
mienia ani obrażeń osób. Pamiętać również o
pozostawieniu dźwigni zmiany biegów w położeniu P (automatyczna skrzynia biegów) lub w
położeniu R albo pierwszego biegu (ręczna skrzynia biegów). Nieprzestrzeganie tej zasady może
spowodować,że pojazd samoistnie się przetoczy i
będzie przyczyną zniszczeń mienia lub obrażeń
osób.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
239
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
Jeśli lampka kontrolna hamulców pozostaje włączona po zwolnieniu hamulca
postojowego, sygnalizowana jest usterka
układu hamulcowego. Układ hamulcowy powinien zostać niezwłocznie naprawiony w autoryzowanej stacji obsługi.
RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW
(zależnie od wyposażenia)
OSTRZEŻENIE!
Pozostawienie pojazdu z niezaciągniętym hamulcem postojowym może być
przyczyną wypadku. Hamulec postojowy powinien być zawsze zaciągnięty, gdy w pojeździe nie
siedzi kierowca, zwłaszcza w przypadku pozostawienia pojazdu na pochyłości.
Przed zmianą biegu wcisnąć pedał sprzęgła do oporu.
Przy wyłączaniu biegu lekko wcisnąć pedał
przyspieszenia.(rys. 139)
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
240
(rys. 139)
Schemat zmiany biegów
(sześciobiegowa skrzynia biegów)
Podczas przyspieszania włączać kolejne biegi, nie omijać żadnego przełożenia. Upewnić się, że przy ruszaniu
włączony jest pierwszy bieg (a nie trzeci). Ruszanie z
trzeciego biegu może spowodować uszkodzenie sprzęgła.
W większości przypadków podczas jazdy w trybie
miejskim lepiej korzystać z niższych biegów. Zalecamy
używanie szóstego biegu podczas jazdy autostradowej
ze stabilną prędkością, przy niewielkich przyspieszeniach.
W żadnym wypadku nie opierać nogi na pedale sprzęgła
podczas jazdy lub nie utrzymywać pojazdu na wzniesieniu poprzez częściowe wciśnięcie pedału sprzęgła. Spowoduje to przedwczesne zużycie sprzęgła.
Aby włączyć wsteczny bieg, przesunąć pierścień znajdujący się tuż pod gałką dźwigni zmiany biegów do góry
i przestawić dźwignię zmiany biegów w położenie
wstecznego biegu (R).
Wsteczny bieg można włączać wyłącznie po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
INFORMACJA: Przy niskiej temperaturze przestawianie dźwigni zmiany biegów może wymagać nieco
większej siły ze względu na niską temperaturę oleju
przekładniowego. Takie zjawisko jest normalne i nie jest
szkodliwe dla skrzyni biegów.
ZMIANA BIEGU NA NIŻSZY
Prawidłowa redukcja biegów przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa i wydłuża żywotność silnika.
Włączenie zbyt niskiego biegu podczas
redukcji może spowodować uszkodzenie
silnika, skrzyni biegów lub sprzęgła.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
Aby utrzymać bezpieczną prędkość i wydłużyć żywotność układu hamulcowego, ze stromych wzniesień należy zjeżdżać na pierwszym lub drugim biegu.
URUCHAMIANIE
I JAZDA
Przed rozpoczęciem skrętu lub przy podjeżdżaniu pod
górę bieg należy zredukować z odpowiednim wyprzedzeniem, aby uniknąć zbyt niskich obrotów silnika.
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
241
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
242
AUTOMATYCZNA SKRZYNIA
BIEGÓW (zależnie od
wyposażenia)
Aby nie doszło do uszkodzenia skrzyni
biegów, należy przestrzegać poniższych
zaleceń:
• Dźwignię zmiany biegów przestawiać w położenie P wyłącznie po całkowitym zatrzymaniu
pojazdu.
• Dźwignię zmiany biegów przestawiać w położenie lub z położenia R wyłącznie po całkowitym
zatrzymaniu pojazdu, gdy silnik pracuje na obrotach jałowych.
• Nie przestawiać dźwigni zmiany biegów między położeniami P, R, N i D, gdy silnik pracuje na
obrotach wyższych od obrotów biegu jałowego.
• Przed włączeniem jakiegokolwiek biegu pamiętać o mocnym wciśnięciu pedału hamulca.
INFORMACJA: Przed przestawieniem dźwigni
zmiany biegów z położenia P należy wcisnąć i przytrzymać pedał hamulca.
OSTRZEŻENIE!
• Przestawianie dźwigni zmiany biegów
z położenia P lub N jest niebezpieczne,
gdy obroty silnika są wyższe niż obroty jałowe.
Jeśli pedał hamulca nie zostanie mocno wciśnięty, pojazd może gwałtownie ruszyć do przodu
lub do tyłu. Kierowca może w takiej sytuacji
utracić panowanie nad pojazdem i wjechać w
kogoś/coś. Biegi umożliwiające jazdę należy włączać tylko wtedy, gdy silnik pracuje na biegu
jałowym, a pedał hamulca jest mocno wciśnięty.
• Niekontrolowane ruszenie pojazdu może stanowić zagrożenie dla zdrowia osób znajdujących
się w pojeździe oraz w najbliższym otoczeniu.Tak
jak w przypadku wszystkich pojazdów, nigdy nie
należy wychodzić z tego samochodu, gdy jego
silnik pracuje. Przed wyjściem z pojazdu obowiązkowo włączyć hamulec postojowy, ustawić
dźwignię zmiany biegów w położenie P i wyłączyć silnik. Gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w
położeniu OFF, a dźwignia zmiany biegów w położeniu P, pojazd jest unieruchomiony.
• Wysiadając z pojazdu należy zawsze pamiętać
o zablokowaniu zamków drzwi.
(Kontynuacja)
(Kontynuacja)
• Nie wolno pozostawiać w pojeździe dzieci bez
opieki ani dopuszczać do sytuacji, w której mogłyby mieć dostęp do niezamkniętego pojazdu.
• Pozostawianie w samochodzie dzieci bez
opieki jest niebezpieczne z wielu powodów. Grozi
to poważnymi obrażeniami lub śmiercią zarówno
dziecka, jak i innych osób. Dzieciom należy zakazać dotykania hamulca postojowego, pedału hamulca i dźwigni zmiany biegów.
• Nie wolno pozostawiać kluczyka zbliżeniowego w pojeździe lub blisko niego. Nie pozostawiać układu Keyless Enter-N-Go™ w trybie ACC
lub ON/RUN. Dziecko mogłoby uruchomić podnośniki szyb, inne mechanizmy lub cały samochód.
BLOKADA PARKINGOWA WYŁĄCZNIKA
ZAPŁONU
Pojazd jest wyposażony w blokadę parkingową wyłącznika zapłonu, która wymaga przestawienia dźwigni
zmiany biegów w położenie P przed wyłączeniem silnika. Układ uniemożliwia opuszczenie pojazdu bez
ustawienia dźwigni zmiany biegów w położenie P.
Układ blokuje dźwignię zmiany biegów w położeniu P
zawsze, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu
OFF.
UKŁAD BLOKADY HAMULCA/DŹWIGNI
ZMIANY BIEGÓW
Pojazd jest wyposażony w układ blokady hamulców/
dźwigni zmiany biegów (BTSI), który utrzymuje dźwignię zmiany biegów w położeniu P aż do włączenia
hamulców. Aby móc przestawić dźwignię zmiany biegów z położenia P, należy ustawić wyłącznik zapłonu w
położeniu ON/RUN i wcisnąć pedał hamulca (silnik
może pracować lub nie).
PRZEŁOŻENIA SKRZYNI BIEGÓW
NIE WOLNO zwiększać obrotów silnika podczas
przestawiania dźwigni zmiany biegów z położenia P lub
N w inne położenie.
INFORMACJA: Po wybraniu jednego z położeń, zanim rozpocznie się przyspieszanie należy poczekać
chwilę na włączenie wybranego przełożenia. Jest to
szczególnie ważne, gdy silnik jest zimny.
P (postojowe)
To położenie wspomaga hamulec postojowy poprzez
blokowanie przekładni. Przy tym położeniu dźwigni
zmiany biegów można uruchamiać silnik. W żadnym
wypadku nie wolno przestawiać dźwigni zmiany biegów
w położenie P, gdy pojazd jest w ruchu. Zostawiając
pojazd zaparkowany z dźwignią zmiany biegów w tym
położeniu, włączyć również hamulec postojowy.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
243
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
244
Parkując na poziomej nawierzchni, najpierw ustawić
dźwignię zmiany biegów w położeniu P, następnie włączyć hamulec postojowy.
Parkując na pochyłej nawierzchni, włączyć hamulec postojowy przed przestawieniem dźwigni zmiany biegów
w położenie P. W przeciwnym razie obciążenie mechanizmu blokującego może utrudnić wycofanie dźwigni
zmiany biegów z położenia P. Jako dodatkowe zabezpieczenie skręcić przednie koła w kierunku krawężnika,
jeśli przód pojazdu jest ustawiony w dół wzniesienia.
Jeśli przód pojazdu jest ustawiony w górę wzniesienia,
przednie koła należy skręcić w kierunku przeciwnym
do krawężnika.
OSTRZEŻENIE!
• Ustawienie dźwigni zmiany biegów w
położeniu P nie może zastępować zaciągnięcia hamulca postojowego. Parkując pojazd, zawsze należy zaciągać do końca hamulec
postojowy, aby zapobiec ewentualnym obrażeniom ciała i zniszczeniu mienia wskutek niezamierzonego ruchu samochodu.
(Kontynuacja)
(Kontynuacja)
• Pojazd może się stoczyć i wyrządzić szkody,
jeśli nie zostanie prawidłowo unieruchomiony w
położeniu P. Po ustawieniu położenia P spróbować przestawić dźwignię zmiany biegów do tyłu
(przy zwolnionym pedale hamulca). Przed opuszczeniem pojazdu należy upewnić się, że skrzynia
biegów znajduje się w położeniu P
• Przestawianie dźwigni zmiany biegów z położenia P lub N jest niebezpieczne, gdy obroty
silnika są wyższe niż obroty jałowe. Jeśli pedał
hamulca nie zostanie mocno wciśnięty, pojazd
może gwałtownie ruszyć do przodu lub do tyłu.
Kierowca może w takiej sytuacji utracić panowanie nad pojazdem i wjechać w kogoś/coś. Biegi
umożliwiające jazdę należy włączać tylko wtedy,
gdy silnik pracuje na biegu jałowym, a pedał
hamulca jest mocno wciśnięty.
(Kontynuacja)
(Kontynuacja)
• Niekontrolowane ruszenie pojazdu może stanowić zagrożenie dla zdrowia osób znajdujących
się w pojeździe oraz w najbliższym otoczeniu.Tak
jak w przypadku wszystkich pojazdów, nigdy nie
należy wychodzić z tego samochodu, gdy jego
silnik pracuje. Przed wyjściem z pojazdu obowiązkowo włączyć hamulec postojowy, ustawić
dźwignię zmiany biegów w położenie P i wyłączyć silnik. Gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w
położeniu OFF, a dźwignia zmiany biegów w położeniu P, pojazd jest unieruchomiony. Nie należy
również zostawiać dzieci we wnętrzu pojazdu
bez opieki.
• Nie pozostawiać dzieci samych w samochodzie. Pozostawianie w samochodzie dzieci bez
opieki jest niebezpieczne z wielu powodów. Grozi
to poważnymi obrażeniami lub śmiercią zarówno
dziecka, jak i innych osób. Dzieciom należy zakazać dotykania hamulca postojowego, pedału hamulca i dźwigni zmiany biegów. Nie wolno pozostawiać nadajnika zdalnego sterowania w
pojeździe lub blisko niego. Nie pozostawiać wyłącznika zapłonu w położeniu ACC lub RUN.
Dziecko mogłoby uruchomić podnośniki szyb,
inne mechanizmy lub cały samochód.
• Przed przestawieniem dźwigni zmiany
biegów z położenia P, przestawić wyłącznik zapłonu z położenia LOCK/OFF w
położenie ON/RUN i wcisnąć pedał hamulca. W
przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia
dźwigni zmiany biegów.
• NIE WOLNO zwiększać obrotów silnika podczas przestawiania dźwigni zmiany biegów z położenia P lub N w inne położenia, ponieważ może
to doprowadzić do uszkodzenia układu napędowego.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
Następujące lampki kontrolne potwierdzają ustawienie
dźwigni zmiany biegów w położenie P:
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
• Przy ustawianiu dźwigni w położeniu P mocno przesunąć dźwignię do przodu i w lewo, aż do całkowitego zablokowania.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
• Sprawdzić, czy na wyświetlaczu położenia dźwigni
zmiany biegów wskazywane jest położenie P.
• Po zwolnieniu pedału hamulca sprawdzić, czy dźwignia zmiany biegów nie przesuwa się z położenia P.
R (cofanie)
To położenie umożliwia przemieszczanie pojazdu w tył.
Dźwignię zmiany biegów przestawiać w położenie R
wyłącznie po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
245
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
246
N (neutralne)
To położenie należy stosować, gdy pojazd stoi przez
dłuższy czas z pracującym silnikiem. Przy tym położeniu
dźwigni zmiany biegów można uruchamiać silnik. Jeśli
zachodzi konieczność wyjścia z pojazdu, należy włączyć
hamulec postojowy i ustawić dźwignię zmiany biegów
w położenie P.
OSTRZEŻENIE!
Nie przetaczać pojazdu przy dźwigni w
położeniu N i nigdy nie wyłączać zapłonu podczas zjeżdżania ze wzniesienia. Są to
niebezpieczne praktyki, które ograniczają możliwości reakcji kierowcy na działania innych
uczestników ruchu lub zmiany warunków na drodze.To z kolei może doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem lub wypadku.
Holowanie, uruchamianie przez pchanie
lub przemieszczanie pojazdu z dźwignią
zmiany biegów w położeniu N może spowodować bardzo poważne uszkodzenie skrzyni
biegów. Więcej informacji znajduje się w części
„Holowanie rekreacyjne” rozdziału „Uruchamianie i jazda” oraz w części „Holowanie niesprawnego pojazdu” rozdziału „Postępowanie w sytuacjach awaryjnych”.
D (jazda)
Tego położenia należy używać w większości sytuacji,
podczas jazdy w terenie zabudowanym i na trasie.
Położenie zapewnia płynną zmianę biegów w górę i w
dół oraz optymalne zużycie paliwa. Skrzynia biegów
automatycznie włącza wszystkie przełożenia przeznaczone do jazdy w przód. Położenie D zapewnia optymalne zachowanie pojazdu podczas jazdy we wszystkich typowych warunkach.
W przypadku częstej zmiany biegów (np. podczas jazdy
z dużym obciążeniem, w górzystym terenie, przy dużym wietrze wiejącym od przodu lub podczas holowania ciężkiej przyczepy) należy skorzystać z trybu
AutoStick® (patrz część dotycząca „AutoStick®” niniejszego rozdziału), aby włączyć niższy bieg. W takich
warunkach wybranie niższego przełożenia usprawni
jazdę i przyczyni się do wydłużenia czasu eksploatacji
przekładni dzięki wyeliminowaniu niepotrzebnych
zmian biegów i nadmiernego ciepła.
Jeśli temperatura skrzyni biegów przekroczy limity normalnego działania, system kontrolny układu jezdnego
zmodyfikuje sposób pracy skrzyni biegów i zwiększy
zakres włączania sprzęgła przekładni hydrokinetycznej.
Proces ten ma miejsce w celu uniknięcia uszkodzenia
skrzyni biegów z powodu przegrzania.
W niskiej temperaturze działanie skrzyni biegów może
zostać zmodyfikowane w zależności od temperatury
silnika i skrzyni biegów, jak również od prędkości pojazdu. Funkcja skraca czas rozgrzewania silnika i skrzyni
biegów, co zapewnia optymalną wydajność tych podzespołów. Włączanie sprzęgła przekładni hydrokinetycznej jest zablokowane aż do momentu rozgrzania oleju
w skrzyni biegów (patrz „Uwaga” w części „Sprzęgło
przekładni hydrokinetycznej” niniejszego rozdziału).
Przy bardzo niskiej temperaturze otoczenia (poniżej
-27°C) działanie może zostać chwilowo ograniczone
tylko do drugiego biegu. Normalne działanie zostanie
przywrócone po osiągnięciu odpowiedniej temperatury skrzyni biegów.
W przypadku chwilowego problemu skrzynię biegów
można wyzerować w celu odzyskania kontroli nad
wszystkimi biegami poprzez wykonanie następujących
czynności:
6. Ustawić dźwignię zmiany biegów w żądanym położeniu. W przypadku braku usterki przywracane jest
normalne działanie skrzyni biegów.
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
Tryb Limp Home skrzyni biegów
Skrzynia biegów jest elektronicznie monitorowana pod
kątem nieprawidłowego działania. W przypadku wykrycia warunku, który mógłby spowodować uszkodzenie
skrzyni biegów, uruchamiany jest tryb Limp Home
skrzyni biegów. W tym trybie skrzynia biegów pozostaje na drugim biegu niezależnie od wybranego położenia. Położenia P, R i N będą działać w sposób prawidłowy. Lampka sygnalizująca usterkę (MIL) może się
świecić. Tryb Limp Home umożliwia dojazd do autoryzowanej stacji obsługi bez uszkodzenia skrzyni biegów,
aby można było przeprowadzić czynności serwisowe.
INFORMACJA: Pomimo tego, że skrzynię biegów
można zresetować, zalecamy odwiedzenie autoryzowanego dealera przy najbliższej okazji. Autoryzowana
stacja obsługi jest wyposażona w sprzęt diagnostyczny,
za pomocą którego można stwierdzić, czy problem
może się powtórzyć.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
1. Zatrzymać pojazd.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
2. Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu P.
3. Wyłączyć silnik.
4. Poczekać około 10 sekund.
URUCHAMIANIE
I JAZDA
5. Ponownie uruchomić silnik.
Jeśli skrzyni biegów nie można wyzerować, kontrola w
autoryzowanej stacji obsługi jest niezbędna.
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
247
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
Działanie nadbiegu
Automatyczna skrzynia biegów jest wyposażona w
elektronicznie sterowany nadbieg (czwarte przełożenie). Skrzynia biegów automatycznie włącza nadbiegowe przełożenie w przypadku spełnienia następujących warunków:
• dźwignia zmiany biegów w położeniu D,
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
248
• osiągnięta odpowiednia temperatura oleju w skrzyni
biegów,
• osiągnięta odpowiednia temperatura płynu chłodzącego silnik oraz
• wystarczająco wysoka prędkość jazdy,
• kierowca nie wciska pedału przyspieszenia z dużą siłą.
Sprzęgło przekładni hydrokinetycznej
Automatyczna skrzynia biegów jest wyposażona w
funkcję umożliwiającą zmniejszenie zużycia paliwa. Przy
zadanych prędkościach automatycznie uruchamiane
jest sprzęgło wbudowane w przekładnię hydrokinetyczną. Działanie układu może sprawiać wrażenie nietypowego działania skrzyni biegów lub zmieniać czas
reakcji przy zmianie wyższych biegów. Podczas zwalniania lub przy określonych warunkach przyspieszania
sprzęgło automatycznie się wyłącza.
INFORMACJA: Sprzęgło przekładni hydrokinetycznej nie włącza się do momentu osiągnięcia odpowiedniej temperatury oleju w skrzyni biegów i płynu chłodzącego silnik [standardowo następuje to po
przejechaniu odcinka długości od 2 do 5 km]. Ponieważ
prędkość obrotowa silnika jest wyższa przy wyłączonym sprzęgle przekładni hydrokinetycznej, użytkownik
może odnieść wrażenie, że zimna skrzynia biegów nie
włącza przełożenia nadbiegowego. Jest to zjawisko normalne. Korzystanie z funkcji AutoStick®, gdy skrzynia
biegów jest dostatecznie rozgrzana, wykaże, że skrzynia biegów może włączyć i wyłączyć nadbieg.
SZEŚCIOBIEGOWA AUTOMATYCZNA
SKRZYNIA BIEGÓW (zależnie od
wyposażenia)
Wskaźnik położenia dźwigni zmiany biegów (na wyświetlaczu zestawu wskaźników) wskazuje włączone
przełożenie. Wcisnąć pedał hamulca, aby przestawić
dźwignię zmiany biegów z położenia PARK (patrz
„Układ blokady hamulców/dźwigni zmiany biegów” w
niniejszym rozdziale). Aby rozpocząć jazdę, przestawić
dźwignię zmiany biegów z położenia P lub N w położenie D.
Elektronicznie sterowana skrzynia biegów zapewnia
precyzyjną zmianę biegów. Układy elektroniczne
skrzyni biegów samoczynnie się kalibrują, więc kilka
pierwszych zmian biegów w nowym pojeździe może
być nieco gwałtownych. Jest to normalne zjawisko, a
procedury precyzyjnych zmian biegów zostaną wypracowane na dystansie kilkuset kilometrów.
Gdy pedał przyspieszenia jest zwolniony, a pojazd zatrzymany, należy dokonywać przełożenia wyłącznie z
pozycji D na P lub R. Należy pamiętać o wciśnięciu
pedału hamulca przy przestawianiu dźwigni zmiany biegów między tymi położeniami.
Dźwignię zmiany biegów można ustawić w położeniach
P, R, N, D i AutoStick®. Biegi można zmieniać ręcznie
za pomocą funkcji AutoStick® (więcej informacji znajduje się w części „AutoStick®” rozdziału „Uruchamianie i jazda”). Przestawienie dźwigni zmiany biegów w
lewo lub w prawo (-/+) w położeniu AutoStick® (poniżej położenia D) powoduje ręczną zmianę biegu.
Wybrane przełożenie zostaje wyświetlone na zestawie
wskaźników w formie cyfry 6, 5, 4, 3, 2 lub 1.
PRZEŁOŻENIA SKRZYNI BIEGÓW
NIE WOLNO zwiększać obrotów silnika podczas
przestawiania dźwigni zmiany biegów z położenia P lub
N w inne położenie.
INFORMACJA: Po wybraniu jednego z położeń, zanim rozpocznie się przyspieszanie należy poczekać
chwilę na włączenie wybranego przełożenia. Jest to
szczególnie ważne, gdy silnik jest zimny.
P (postojowe)
To położenie wspomaga hamulec postojowy poprzez
blokowanie przekładni. Przy tym położeniu dźwigni
zmiany biegów można uruchamiać silnik. W żadnym
wypadku nie wolno przestawiać dźwigni zmiany biegów
w położenie P, gdy pojazd jest w ruchu. Zostawiając
pojazd zaparkowany z dźwignią zmiany biegów w tym
położeniu, włączyć również hamulec postojowy.
Parkując na poziomej nawierzchni, najpierw ustawić
dźwignię zmiany biegów w położeniu P, następnie włączyć hamulec postojowy.
Parkując na pochyłej nawierzchni, włączyć hamulec postojowy przed przestawieniem dźwigni zmiany biegów
w położenie P. W przeciwnym razie obciążenie mechanizmu blokującego może utrudnić wycofanie dźwigni
zmiany biegów z położenia P. Jako dodatkowe zabezpieczenie skręcić przednie koła w kierunku krawężnika,
jeśli przód pojazdu jest ustawiony w dół wzniesienia.
Jeśli przód pojazdu jest ustawiony w górę wzniesienia,
przednie koła należy skręcić w kierunku przeciwnym
do krawężnika.(rys. 140)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
249
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
OSTRZEŻENIE!
• Ustawienie dźwigni zmiany biegów w
położeniu P nie może zastępować zaciągnięcia hamulca postojowego. Parkując pojazd, zawsze należy zaciągać do końca hamulec
postojowy, aby zapobiec ewentualnym obrażeniom ciała i zniszczeniu mienia wskutek niezamierzonego ruchu samochodu.
(Kontynuacja)
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
(Kontynuacja)
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 140)
Dźwignia zmiany biegów
250
(Kontynuacja)
• Pojazd może się stoczyć i wyrządzić szkody,
jeśli nie zostanie prawidłowo unieruchomiony w
położeniu P. Po ustawieniu położenia P spróbować przestawić dźwignię zmiany biegów do tyłu
(przy zwolnionym pedale hamulca). Przed opuszczeniem pojazdu należy upewnić się, że skrzynia
biegów znajduje się w położeniu P
• Przestawianie dźwigni zmiany biegów z położenia P lub N jest niebezpieczne, gdy obroty
silnika są wyższe niż obroty jałowe. Jeśli pedał
hamulca nie zostanie mocno wciśnięty, pojazd
może gwałtownie ruszyć do przodu lub do tyłu.
Kierowca może w takiej sytuacji utracić panowanie nad pojazdem i wjechać w kogoś/coś. Biegi
umożliwiające jazdę należy włączać tylko wtedy,
gdy silnik pracuje na biegu jałowym, a pedał
hamulca jest mocno wciśnięty.
(Kontynuacja)
• Niekontrolowane ruszenie pojazdu może stanowić zagrożenie dla zdrowia osób znajdujących
się w pojeździe oraz w najbliższym otoczeniu.Tak
jak w przypadku wszystkich pojazdów, nigdy nie
należy wychodzić z tego samochodu, gdy jego
silnik pracuje. Przed opuszczeniem pojazdu należy zawsze zaciągnąć hamulec postojowy, ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu P i
wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu. Po wyjęciu
kluczyka z wyłącznika zapłonu dźwignia zmiany
biegów jest zablokowana w położeniu P, zabezpieczając pojazd przed przetoczeniem. Nie należy również zostawiać dzieci we wnętrzu pojazdu bez opieki.
• Nie pozostawiać dzieci samych w samochodzie. Pozostawianie w samochodzie dzieci bez
opieki jest niebezpieczne z wielu powodów. Grozi
to poważnymi obrażeniami lub śmiercią zarówno
dziecka,jak i innych osób.Nie wolno pozostawiać
nadajnika zdalnego sterowania w pojeździe.
Dziecko mogłoby uruchomić podnośniki szyb,
inne mechanizmy lub cały samochód.
• Przed przestawieniem dźwigni zmiany
biegów z położenia P, przestawić wyłącznik zapłonu z położenia LOCK/OFF w
położenie ON/RUN i wcisnąć pedał hamulca. W
przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia
dźwigni zmiany biegów.
• NIE WOLNO zwiększać obrotów silnika podczas przestawiania dźwigni zmiany biegów z położenia P lub N w inne położenia, ponieważ może
to doprowadzić do uszkodzenia układu napędowego.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
Następujące lampki kontrolne potwierdzają ustawienie
dźwigni zmiany biegów w położenie P:
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
• Przy ustawianiu dźwigni w położeniu P mocno przesunąć dźwignię do przodu i w lewo, aż do całkowitego zablokowania.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
• Sprawdzić, czy na wyświetlaczu położenia dźwigni
zmiany biegów wskazywane jest położenie P.
• Po zwolnieniu pedału hamulca sprawdzić, czy dźwignia zmiany biegów nie przesuwa się z położenia P.
R (cofanie)
To położenie umożliwia przemieszczanie pojazdu w tył.
Dźwignię zmiany biegów przestawiać w położenie R
wyłącznie po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
251
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
252
N (neutralne)
To położenie należy stosować, gdy pojazd stoi przez
dłuższy czas z pracującym silnikiem. Przy tym położeniu
dźwigni zmiany biegów można uruchamiać silnik. Jeśli
zachodzi konieczność wyjścia z pojazdu, należy włączyć
hamulec postojowy i ustawić dźwignię zmiany biegów
w położenie P.
OSTRZEŻENIE!
Nie przetaczać pojazdu przy dźwigni w
położeniu N i nigdy nie wyłączać zapłonu podczas zjeżdżania ze wzniesienia. Są to
niebezpieczne praktyki, które ograniczają możliwości reakcji kierowcy na działania innych
uczestników ruchu lub zmiany warunków na drodze.To z kolei może doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem lub wypadku.
Holowanie, uruchamianie przez pchanie
lub przemieszczanie pojazdu z dźwignią
zmiany biegów w położeniu N może spowodować bardzo poważne uszkodzenie skrzyni
biegów. Więcej informacji znajduje się w części
„Holowanie rekreacyjne” rozdziału „Uruchamianie i jazda” oraz w części „Holowanie niesprawnego pojazdu” rozdziału „Postępowanie w sytuacjach awaryjnych”.
D (jazda)
Tego położenia należy używać w większości sytuacji,
podczas jazdy w terenie zabudowanym i na trasie.
Położenie zapewnia płynną zmianę biegów w górę i w
dół oraz optymalne zużycie paliwa. Skrzynia biegów
automatycznie włącza zredukowany pierwszy bieg, następnie drugi, trzeci i czwarty, po czym włącza bezpośredni piąty bieg i szóste, nadbiegowe przełożenie.
Położenie D zapewnia optymalne zachowanie pojazdu
podczas jazdy we wszystkich typowych warunkach.
W przypadku częstej zmiany biegów (np. podczas jazdy
z dużym obciążeniem, w górzystym terenie, przy dużym wietrze wiejącym od przodu lub podczas holowania ciężkiej przyczepy) należy skorzystać z trybu
AutoStick® (więcej informacji znajduje się w części
„AutoStick®” rozdziału „Uruchamianie i jazda”), aby
włączyć niższy bieg. W takich warunkach wybranie
niższego przełożenia usprawni jazdę i przyczyni się do
wydłużenia czasu eksploatacji przekładni dzięki wyeliminowaniu niepotrzebnych zmian biegów i nadmiernego ciepła.
W niskiej temperaturze działanie skrzyni biegów może
zostać zmodyfikowane w zależności od temperatury
silnika i skrzyni biegów, jak również od prędkości pojazdu. Funkcja skraca czas rozgrzewania silnika i skrzyni
biegów, co zapewnia optymalną wydajność tych podzespołów. Włączanie sprzęgła przekładni hydrokinetycznej jest zablokowane aż do momentu rozgrzania oleju
w skrzyni biegów (patrz „Uwaga” w części „Sprzęgło
przekładni hydrokinetycznej” niniejszego rozdziału).
Przy bardzo niskiej temperaturze otoczenia (poniżej
-27°C) działanie może zostać chwilowo ograniczone
tylko do trzeciego biegu. Normalne działanie zostanie
przywrócone po osiągnięciu odpowiedniej temperatury skrzyni biegów.
Tryb Limp Home skrzyni biegów
Skrzynia biegów jest elektronicznie monitorowana pod
kątem nieprawidłowego działania. W przypadku wykrycia warunku, który mógłby spowodować uszkodzenie
skrzyni biegów, uruchamiany jest tryb Limp Home
skrzyni biegów. W tym trybie skrzynia biegów pozostaje na trzecim biegu niezależnie od wybranego położenia. Położenia P, R i N będą działać w sposób prawidłowy. Lampka sygnalizująca usterkę (MIL) może się
świecić. Tryb Limp Home umożliwia dojazd do autoryzowanej stacji obsługi bez uszkodzenia skrzyni biegów,
aby można było przeprowadzić czynności serwisowe.
W przypadku chwilowego problemu skrzynię biegów
można wyzerować w celu odzyskania kontroli nad
wszystkimi biegami poprzez wykonanie następujących
czynności:
1. Zatrzymać pojazd.
2. Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu P.
3. Wyłączyć silnik.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
4. Poczekać około 10 sekund.
5. Ponownie uruchomić silnik.
6. Ustawić dźwignię zmiany biegów w żądanym położeniu. W przypadku braku usterki przywracane jest
normalne działanie skrzyni biegów.
INFORMACJA: Pomimo tego, że skrzynię biegów
można zresetować, zalecamy odwiedzenie autoryzowanego dealera przy najbliższej okazji. Autoryzowana
stacja obsługi jest wyposażona w sprzęt diagnostyczny,
za pomocą którego można stwierdzić, czy problem
może się powtórzyć.
Jeśli skrzyni biegów nie można wyzerować, kontrola w
autoryzowanej stacji obsługi jest niezbędna.
Działanie nadbiegu
Automatyczna skrzynia biegów jest wyposażona w
elektronicznie sterowany nadbieg (szóste przełożenie).
Skrzynia biegów automatycznie włącza nadbiegowe
przełożenie w przypadku spełnienia następujących warunków:
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
• dźwignia zmiany biegów w położeniu D,
• osiągnięta odpowiednia temperatura oleju w skrzyni
biegów,
SPIS
TREŚCI
253
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
254
• osiągnięta odpowiednia temperatura płynu chłodzącego silnik oraz
NAPĘD NA WSZYSTKIE KOŁA
(AWD) (zależnie od wyposażenia)
• osiągnięta odpowiednia prędkość jazdy.
Ta funkcja zapewnia w razie potrzeby napęd na wszystkie koła (AWD). Układ pracuje automatycznie i nie
wymaga od kierowcy żadnych działań ani dodatkowych
umiejętności prowadzenia. W normalnych warunkach
drogowych większą część mocy przenoszą przednie
koła. Gdy przednie koła zaczynają tracić przyczepność,
moc jest automatycznie przenoszona na tylne koła. Im
większy poślizg mają przednie koła, tym większa moc
jest przenoszona na tylne koła.
Sprzęgło przekładni hydrokinetycznej
Automatyczna skrzynia biegów jest wyposażona w
funkcję umożliwiającą zmniejszenie zużycia paliwa. Przy
zadanych prędkościach automatycznie uruchamiane
jest sprzęgło wbudowane w przekładnię hydrokinetyczną. Działanie układu może sprawiać wrażenie nietypowego działania skrzyni biegów lub zmieniać czas
reakcji przy zmianie wyższych biegów. Podczas zwalniania lub przy określonych warunkach przyspieszania
sprzęgło automatycznie się wyłącza.
INFORMACJA: Sprzęgło przekładni hydrokinetycznej nie włącza się do momentu osiągnięcia odpowiedniej temperatury oleju w skrzyni biegów i płynu chłodzącego silnik [standardowo następuje to po
przejechaniu odcinka długości od 2 do 5 km]. Ponieważ
prędkość obrotowa silnika jest wyższa przy wyłączonym sprzęgle przekładni hydrokinetycznej, użytkownik
może odnieść wrażenie, że zimna skrzynia biegów nie
włącza przełożenia nadbiegowego. Jest to zjawisko normalne. Korzystanie z funkcji AutoStick®, gdy skrzynia
biegów jest dostatecznie rozgrzana, wykaże, że skrzynia biegów może włączyć i wyłączyć nadbieg.
Dodatkowo, na suchej nawierzchni przy mocno wciśniętym pedale przyspieszenia (gdy nie może wystąpić
ślizganie się kół), moment obrotowy będzie prewencyjnie przenoszony na tylną oś w celu polepszenia dynamiki ruszania i osiągów pojazdu.
Wszystkie koła muszą mieć opony tego
samego rozmiaru i typu. Nie wolno stosować opon o różnych rozmiarach. Stosowanie opon o różnych rozmiarach może spowodować awarię zespołu przenoszenia mocy.
JAZDA NA ŚLISKIEJ NAWIERZCHNI
PRZYSPIESZANIE
Przy gwałtownym przyspieszaniu na pokrytej śniegiem,
mokrej lub innej śliskiej nawierzchni przednie koła
mogą nierównomiernie ściągać pojazd na prawo lub na
lewo. To zjawisko występuje, gdy przednie (napędzające) koła mają różną przyczepność z nawierzchnią.
OSTRZEŻENIE!
Gwałtowne przyspieszanie na śliskiej
nawierzchni jest niebezpieczne. Nierówna przyczepność przednich kół może spowodować nagłą zmianę kierunku jazdy. To z kolei
może doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem i wypadku. Gdy istnieje prawdopodobieństwo słabej przyczepności, należy przyspieszać
powoli i z zachowaniem ostrożności (lód, śnieg,
mokry asfalt, błoto, piasek itp.).
PRZYCZEPNOŚĆ
Podczas jazdy po mokrej lub pokrytej błotem pośniegowym nawierzchni istnieje możliwość, że między
oponą a nawierzchnią powstanie klin wodny. Takie
zjawisko to hydroplaning, który może powodować
częściową lub całkowitą utratę kontroli nad pojazdem i
możliwości hamowania. Aby ograniczyć prawdopodobieństwo jego wystąpienia, należy przestrzegać następujących zaleceń:
1. Jeździć z niższą prędkością podczas ulew lub gdy
występuje błoto pośniegowe.
2. Jeździć z niższą prędkością, gdy na jezdni stoi woda
lub występują duże kałuże.
3. Wymieniać opony na nowe od razu, gdy ujawnią się
wskaźniki zużycia opony (TWI).
4. Utrzymywać właściwe ciśnienie w oponach.
5. Zachowywać odpowiedni dystans od pojazdu poprzedzającego, aby uniknąć kolizji w przypadku
gwałtownego hamowania.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
255
JAZDA PRZEZ WODĘ
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
256
Jazda przez wodę, która ma więcej niż kilka centymetrów głębokości, wymaga wyjątkowej ostrożności. W
przeciwnym razie może dojść do sytuacji niebezpiecznych lub uszkodzenia pojazdu.
PŁYNĄCA/PODNOSZĄCA SIĘ WODA
OSTRZEŻENIE!
Nie jeździć po lub w poprzek jezdni lub
dróg gruntowych, gdzie występuje płynąca i/lub podnosząca się woda (np. po burzy).
Płynąca woda może uszkodzić nawierzchnię
jezdni lub drogi gruntowej, wskutek czego pojazd
mógłby zatonąć w głębokiej wodzie. Co więcej,
płynąca i/lub podnosząca się woda może z łatwością unieść i zabrać pojazd z prądem. Nieprzestrzeganie tych zasad może prowadzić do
poważnych obrażeń lub śmierci osób w pojeździe
lub w jego pobliżu.
Płytka woda stojąca
Mimo że ten pojazd może jeździć przez płytką, stojącą
wodę, przed taką jazdą należy rozważyć poniższą przestrogę i ostrzeżenie.
• Przed przejechaniem zawsze należy
sprawdzić głębokość stojącej wody. Nigdy nie przejeżdżać przez wodę, która
jest głębsza niż odległość od nawierzchni do dolnej krawędzi obręczy kół pojazdu.
• Przed przejechaniem przez stojącą wodę określić stan jezdni lub drogi gruntowej, która znajduje
się pod wodą, oraz czy pod wodą nie ma żadnych
przeszkód.
• Przejeżdżając przez stojącą wodę nie przekraczać prędkości 8 km/h. Ograniczy to efekt fali i
rozbryzgów.
• Jazda przez stojącą wodę może być przyczyną
uszkodzenia podzespołów układu napędowego.
Po przejechaniu przez stojącą wodę zawsze przeprowadzać kontrolę płynów w pojeździe (tj. oleju
silnikowego, przekładniowego, w mechanizmach
różnicowych itp.) pod kątem zanieczyszczeń (tj.
mętny lub spieniony płyn). Nie kontynuować
jazdy, jeśli zostanie stwierdzone zanieczyszczenie
jakiegokolwiek płynu w pojeździe, ponieważ
może to prowadzić do dalszych uszkodzeń. Ograniczona gwarancja na nowy pojazd nie obejmuje
powstałych w ten sposób uszkodzeń.
(Kontynuacja)
(Kontynuacja)
• Przedostanie się wody do wnętrza silnika może
spowodować jego zgaśnięcie i zablokowanie oraz
poważne wewnętrzne uszkodzenia. Ograniczona
gwarancja na nowy pojazd nie obejmuje powstałych w ten sposób uszkodzeń.
HOLOWANIE PRZYCZEPY
OSTRZEŻENIE!
• Podczas jazdy przez stojącą wodę pojazd ma mniejszą siłę napędową i przyczepność niż normalnie. Przejeżdżając przez stojącą wodę nie przekraczać prędkości 8 km/h.
• Jazda przez stojącą wodę ogranicza możliwości hamowania pojazdu, przez co będzie on hamował na dłuższym dystansie. Z tego względu po
wyjechaniu ze stojącej wody jechać wolno i
lekko, kilka razy nacisnąć pedał hamulca, aby
osuszyć hamulce.
• Przedostanie się wody do wnętrza silnika może
spowodować jego zgaśnięcie i zablokowanie, co
może doprowadzić do sytuacji, w której będzie
potrzebna pomoc osób trzecich.
• Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci osób w
pojeździe lub w jego pobliżu.
W celu zachowania gwarancji przestrzegać podanych w
niniejszej instrukcji wymagań i zaleceń dotyczących
pojazdów wykorzystywanych do ciągnięcia przyczepy.
W tym rozdziale zamieszczono wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa oraz informacje o ograniczeniach odnoszących się do holowania tym modelem pojazdu.
Przed rozpoczęciem holowania przyczepy uważnie
przeczytać te informacje, aby holowanie było jak najbardziej wydajne i bezpieczne.
ZNACZENIE POWSZECHNIE
STOSOWANYCH POJĘĆ DOTYCZĄCYCH
HOLOWANIA PRZYCZEP
Zamieszczone poniżej definicje związane z holowaniem
przyczep pomogą zrozumieć następujące informacje:
Maksymalne obciążenie pojazdu
Maksymalne obciążenie pojazdu to łączna dopuszczalna
masa całego pojazdu. Ta wartość obejmuje kierowcę,
pasażerów, ładunek i obciążenie haka holowniczego.
Całkowite obciążenie musi zostać ograniczone tak, aby
nie doszło do przekroczenia wartości maksymalnego
obciążenia pojazdu.
Całkowita masa przyczepy
Całkowita masa przyczepy to masa przyczepy oraz
całego ładunku, środków zużywanych i sprzętu (stałego
i tymczasowego) znajdującego się w lub na przyczepie,
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
257
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
258
w stanie załadowania i gotowości do eksploatacji. Zalecanym sposobem mierzenia całkowitej masy przyczepy jest umieszczenie całkowicie załadowanej przyczepy na wadze dla pojazdów ciężarowych. Cały ciężar
przyczepy musi znajdować się na wadze.
Całkowita masa zespołu pojazdów
Całkowita masa zespołu pojazdów jest łączną dopuszczalną masą pojazdu ciągnącego i przyczepy.
INFORMACJA: Całkowita masa zespołu pojazdów
dopuszcza margines wynoszący 68 kg spowodowany
obecnością kierowcy.
Maksymalne obciążenie osi
Maksymalne obciążenie osi to dopuszczalne obciążenie
przedniej i tylnej osi. Obciążenie należy rozkładać równomiernie na przednią i tylną oś. Nie wolno przekraczać maksymalnego obciążenia dla przedniej i tylnej osi.
OSTRZEŻENIE!
Jest szczególnie istotne, aby nie przekroczyć maksymalnego obciążenia osi
przedniej. W przypadku przekroczenia maksymalnego obciążenia którejś z osi może dochodzić
do niebezpiecznych sytuacji. Może to doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem lub wypadku.
Obciążenie haka holowniczego
Obciążenie haka holowniczego to masa przyczepy naciskająca na kulę haka holowniczego. W większości
przypadków powinno to być mniej niż 7% i więcej niż
10% masy przyczepy. Obciążenie haka holowniczego
nie może przekraczać wartości dopuszczalnego atestem obciążenia haka lub zaczepu holowniczego przyczepy. W żadnym wypadku nie może być mniej niż 4%
masy przyczepy i mniej niż 25 kg. Obciążenie haka
holowniczego należy uwzględnić przy określaniu obciążenia pojazdu oraz maksymalnego obciążenia osi.
OSTRZEŻENIE!
Nieprawidłowo wyregulowany zaczep
holowniczy rozkładający masę może pogorszyć sterowność, stabilność oraz wydajność
hamulców i może doprowadzić do wypadku. W
celu uzyskania dodatkowych informacji należy
skonsultować się z producentem zaczepu lub
przyczepy lub ze sprawdzonym sprzedawcą pojazdów rekreacyjnych.
Powierzchnia z przodu
Powierzchnia z przodu to maksymalna wysokość pomnożona przez maksymalną szerokość przedniej części
przyczepy.
Układ stabilizacji przyczepy
Więcej informacji znajduje się w części „Układ stabilizacji przyczepy (TSC – Trailer Sway Control)” rozdziału
„Poznawanie samochodu/Układ elektronicznej kontroli
hamulców”.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
PODŁĄCZANIE PRZEWODU
SPRZĘGAJĄCEGO
Europejskie prawo stanowi, że przyczepy z hamulcami
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg muszą być
zabezpieczone dodatkowym sprzęgiem lub przewodem sprzęgającym.
Zalecanym miejscem mocowania przewodu sprzęgającego przyczepy jest wytłoczone gniazdo umieszczone
przy zaczepie holowniczym.
Z uchwytem mocującym
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
(rys. 141)
Demontowana kula haka, pętla przewodu
• W przypadku demontowanego haka przewlec przewód przez uchwyt mocujący i przypiąć go do samego
siebie.(rys. 141)
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
• W przypadku stałego haka przymocować spinkę bezpośrednio do zaczepu. Takie rozwiązanie musi być
zatwierdzone przez producenta przyczepy, ponieważ
spinka może nie zapewniać odpowiedniej
wytrzymałości.(rys. 142)
DANE
TECHNICZNE
(rys. 142)
Niedemontowana kula haka, pętla przewodu
SPIS
TREŚCI
259
Bez uchwytów mocujących
POZNAWANIE
SAMOCHODU
• W przypadku demontowanego haka należy przestrzegać procedury zalecanej przez producenta lub
dostawcę.(rys. 143)
• W przypadku stałego haka wykonać pętlę wokół
haka holowniczego. Takie rozwiązanie wymaga wykonania pojedynczej pętli.(rys. 144)
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 143)
Demontowana kula haka, pętla na haku
260
(rys. 144)
Niedemontowana kula haka, pętla na haku
OBCIĄŻENIE HOLOWANEJ PRZYCZEPY
(MAKSYMALNE WARTOŚCI ZNAMIONOWE
OBCIĄŻENIA PRZYCZEPY)
Na poniższym wykresie zaznaczono maksymalne dopuszczalne obciążenie przyczepy, którą można holować
przy określonym układzie napędowym.
Silnik/skrzynia biegów
Powierzchnia z przodu
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
Maks. GTW (dopuszczalna masa przyczepy)
(wersja 5- i 7-osobowa)
454 kg
1100 kg
1250 kg
Maks. obciążenie haka
holowniczego ♦ (wersja
5- i 7-osobowa)
22 kg
55 kg
62 kg
2,4 l/automatyczna
2,0 m kw.
3,6 l/automatyczna
3,7 m kw.
2.0 l Diesel/Ręczna
3,7 m kw.
skrzynia biegów
Maksymalną prędkość jazdy z przyczepą określają lokalne przepisy ruchu drogowego
♦ Obciążenie haka holowniczego należy uwzględnić jako część łącznej masy osób i ładunku. Nie może być ono większe
niż wartość podana na etykiecie z informacjami dotyczącymi obciążenia i opon.
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
261
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
OBCIĄŻENIE PRZYCZEPY I HAKA
HOLOWNICZEGO
Równomierne rozłożenie obciążenia po obu stronach
osi przyczepy lub większe obciążenie tylnej części przyczepy może doprowadzić do jej znacznego rozkołysania na boki i w rezultacie utraty kontroli nad pojazdem i przyczepą. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi
przyczynę wielu wypadków z udziałem przyczep.
Nie wolno przekraczać maksymalnego dopuszczalnego
obciążenia podanego na zaczepie holowniczym.
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
Podczas obliczania obciążenia osi tylnej pojazdu należy
uwzględnić:
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
• Masę wszelkich ładunków lub wyposażenia znajdującego się wewnątrz lub zamontowanego na pojeździe.
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
INFORMACJA: Należy pamiętać, że zwiększenie
masy ładunku w lub na przyczepie oznacza zwiększenie
obciążenia pojazdu. Należy również pamiętać, że dodatkowe opcje montowane fabrycznie oraz wyposażenie opcjonalne montowane przez dealera stanowi
część całkowitego obciążenia pojazdu. Aby zapoznać
się z maksymalną dopuszczalną masą pasażerów i ładunku, zapoznać się z informacjami umieszczonymi na
etykiecie z danymi dotyczącymi opon i ładowności,
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
262
• Masę haka holowniczego.
• Wagę kierowcy i wszystkich pasażerów.
znajdującej się na płacie drzwi kierowcy lub na środkowym słupku po stronie pasażera.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE HOLOWANIA
Aby zapewnić prawidłowe dotarcie podzespołów
układu przeniesienia napędu w nowym pojeździe, należy przestrzegać następujących wytycznych:
• Podczas pierwszych 805 km jazdy nie
należy holować przyczepy. Mogłoby to
doprowadzić do uszkodzenia silnika, osi
lub innych części.
• Następnie, podczas pierwszych 805 km holowania przyczepy nie wolno przekraczać prędkości
80 km/h oraz nie wolno ruszać z pełną mocą.
Ułatwia to dotarcie silnika i innych podzespołów
pojazdu przy większym obciążeniu.
Wykonać czynności serwisowe określone w harmonogramie przeglądów. Podczas holowania przyczepy nie
wolno przekraczać maksymalnego obciążenia osi.
OSTRZEŻENIE!
Niezastosowanie zaleceń dotyczących
holowania przyczepy może być przyczyną poważnego wypadku. Przestrzeganie tych
wytycznych gwarantuje możliwie najbezpieczniejsze holowanie przyczepy:
• Należy się upewnić, że ładunek w przyczepie
został odpowiednio zabezpieczony i nie przesunie się podczas jazdy. W przypadku holowania
niezabezpieczonego w odpowiedni sposób ładunku może dochodzić do jego przemieszczania,
co z kolei może utrudnić kontrolę nad pojazdem.
Może to doprowadzić do utraty kontroli nad
pojazdem lub wypadku.
• Montażem uchwytów holowniczych w pojeździe powinni się zajmować profesjonalni technicy.
• Podczas przewożenia ładunku lub holowania
przyczepy nie wolno przekraczać dopuszczalnego obciążenia pojazdu ani przyczepy. Przeciążanie może doprowadzić do utraty kontroli, gorszej pracy lub uszkodzenia hamulców, osi, silnika,
skrzyni biegów, układu kierowniczego, zawieszenia, konstrukcji podwozia lub opon.
(Kontynuacja)
(Kontynuacja)
• Pojazd i przyczepę należy zawsze łączyć łańcuchami zabezpieczającymi.Łańcuchy należy zawsze podłączać do ramy lub blokad haka zaczepu holowniczego pojazdu. Łańcuchy należy
skrzyżować pod hakiem holowniczym, pozostawiając wystarczająco dużo luzu, aby nie przeszkadzały podczas pokonywania zakrętów.
• Nie wolno parkować pojazdów z doczepioną
przyczepą na pochyłościach.W przypadku parkowania w pojeździe holującym należy włączyć
hamulec postojowy. Należy zawsze blokować lub
zakładać kliny pod koła przyczepy.
• Nie wolno przekraczać dopuszczalnej masy
całkowitej zestawu drogowego.
• Całkowitą masę należy rozłożyć między pojazd holujący i przyczepę w taki sposób, aby nie
przekraczano żadnej z poniższych wartości:
1.
GVWR (Dopuszczalny ciężar całkowity pojazdu)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
2. Dopuszczalna masa przyczepy,
3. Maksymalne obciążenie osi,
4. Maksymalne obciążenie haka holowniczego
dla danego rodzaju zaczepu holowniczego.
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
263
Wymagania dotyczące holowania — Opony
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
264
– Nie wolno holować przyczepy podczas korzystania z
kompaktowego koła zapasowego.
– Utrzymywanie właściwego ciśnienia w oponach ma
kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i jakości obsługi pojazdu. Odpowiednie procedury pompowania
opon znajdują się w części „Opony — Informacje
ogólne” rozdziału „Dane techniczne”.
Wymagania dotyczące holowania — Hamulce
przyczepy
– Nie wolno łączyć hydraulicznego ani podciśnieniowego układu hamulcowego pojazdu z odpowiadającym mu układem przyczepy. Może to doprowadzić
do nieprawidłowego działania układu hamulcowego i
wypadku.
– Przed rozpoczęciem eksploatacji przyczepy należy
sprawdzić, czy ciśnienie w oponach jest prawidłowe.
– W przypadku holowania przyczepy wyposażonej w
aktywowany hydraulicznie układ hamulcowy posiadanie elektronicznego sterownika hamulca nie jest
konieczne.
– Przed rozpoczęciem holowania należy sprawdzić,
czy na oponach nie ma widocznych śladów zużycia
lub uszkodzenia. Odpowiednie procedury kontroli
opon znajdują się w części „Opony — Informacje
ogólne” rozdziału „Dane techniczne”.
– Przyczepy o masie przekraczającej 450 kg powinny
posiadać układ hamulcowy, natomiast przyczepy o
masie przekraczającej 750 kg muszą być wyposażone
w taki układ.
– Podczas wymiany opon zapoznać się z częścią
„Opony — Informacje ogólne” rozdziału „Dane
techniczne”. Wymiana opony na model o większej
nośności nie powoduje zwiększenia maksymalnego
dopuszczalnego obciążenia pojazdu ani maksymalnego dopuszczalnego obciążenia osi.
Jeżeli holowana przyczepa waży z obciążeniem więcej niż 450 kg, musi być wyposażona w układ hamulcowy zapewniający
wystarczającą siłę hamowania. Nieprzestrzeganie
tej zasady może prowadzić do zwiększenia zużycia
okładzin hamulcowych, konieczności silniejszego
naciskania pedału hamulca i wydłużenia drogi hamowania.
OSTRZEŻENIE!
• Nie wolno podłączać hamulców przyczepy do przewodów układu hydraulicznego hamulców pojazdu. Może to doprowadzić
do przeciążenia układu hamulcowego pojazdu i
awarii.W takim przypadku może dojść do sytuacji, w której hamulce nie zadziałają zgodnie z
potrzebą i dojdzie do kolizji.
• Holowanie przyczepy zawsze wydłuża drogę
hamowania. W przypadku holowania przyczepy
należy zwiększyć odległość między prowadzonym pojazdem a pojazdem znajdującym się
przed nim. Nieprzestrzeganie tej zasady może
doprowadzić do kolizji.
Wszystkie połączenia elektryczne służą do połączenia z
odpowiednim przewodem w pojeździe, należy jednak
dopasować
wiązkę
przewodów
do
złącza
przyczepy.(rys. 145)
Numer styku
Funkcja
1
Lewy kierunkowskaz
Tylne światło
przeciwmgielne
Masa/Wspólny
przewód
zwrotny
2
3
Niebieski
Biały
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
Wymagania dotyczące holowania — światła i
przewody przyczepy
W przypadku holowania, niezależnie od jej rozmiaru,
przyczepa musi posiadać światła stop i kierunkowskazy,
aby zagwarantować bezpieczeństwo ruchu drogowego.
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
Zestaw do przyczepy może zawierać cztero- lub siedmiostykową wiązkę przewodów. Należy korzystać z
zatwierdzonej fabrycznie wiązki przewodów i złącza.
INFORMACJA: Nie wolno przecinać ani splatać
wiązki przewodów przyczepy z wiązką przewodów
pojazdu.
Kolor
przewodu
Żółty
POZNAWANIE
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 145)
Złącze siedmiostykowe
265
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
Numer styku
Funkcja
4
Prawy kierunkowskaz
Tylne prawe
światło pozycyjne, boczne
światła obrysowe i oświetlenie tylnej tablicy
rejestracyjnej b
Światło stop
Tylne lewe
światło pozycyjne, boczne
światła obrysowe i oświetlenie tylnej tablicy
rejestracyjnej b
5
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
6
7
Kolor
przewodu
Zielony
(rys. 146)
Numer styku
Funkcja
1
Lewy kierunkowskaz
Tylne światło
przeciwmgielne
Masa/Wspólny
przewód
zwrotny dla połączeń (styków)
1 i 2 oraz 4 i 8
Prawy kierunkowskaz
Brązowy
2
3a
Czerwony
Czarny
4
b Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej powinno
być podłączone w taki sposób, aby żadna lampka nie
była podłączona jednocześnie do przewodów styku
5 i 7.
(rys. 146)
Złącze trzynastostykowe
266
Kolor
przewodu
Żółty
Niebieski
Biały
Zielony
Numer styku
5
6
7
8
9
10
Funkcja
Tylne prawe
światło pozycyjne, boczne
światła obrysowe i oświetlenie tylnej tablicy
rejestracyjnej b
Światło stop
Tylne lewe
światło pozycyjne, boczne
światła obrysowe i oświetlenie tylnej tablicy
rejestracyjnej b
Światła cofania
Zasilanie stałe
(+12 V)
Zasilanie sterowane wyłącznikiem zapłonu
(+12 V)
Kolor
przewodu
Brązowy
Czerwony
Czarny
Czerwony/
Czarny
Brązowy/Biały
Numer styku
11 a
Funkcja
Kolor
przewodu
Biały
Przewód
zwrotny dla połączenia (styku)
10
12
Rezerwa dla
Czerwony/
przyszłej funkcji
Niebieski
13 a
Przewód
Biały
zwrotny dla połączenia (styku)
9
Uwaga: przyporządkowanie styku 12 zostało zmienione z
„Kodowania dla podłączonej przyczepy” na „Rezerwę dla
przyszłej funkcji”.
a Trzy obwody zwrotne nie powinny być podłą-
czone elektrycznie do przyczepy.
b Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej powinno
być podłączone w taki sposób, aby żadna lampka nie
była podłączona jednocześnie do przewodów styku
5 i 7.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
Czerwony
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
267
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
268
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE HOLOWANIA
Przed rozpoczęciem podróży należy przećwiczyć w
miejscu o niskim natężeniu ruchu zakręcanie, zatrzymywanie i cofanie z doczepioną przyczepą.
Ręczna skrzynia biegów (zależnie od
wyposażenia)
W przypadku holowania przyczepy pojazdem wyposażonym w ręczną skrzynią biegów należy ZAWSZE
ruszać z pierwszego biegu, aby uniknąć ślizgania sprzęgła.
Automatyczna skrzynia biegów (zależnie od
wyposażenia)
Podczas holowania dźwignię zmiany biegów można
ustawić w pozycji D. Niemniej jednak, jeżeli skrzynia
biegów w tej pozycji będzie często zmieniała przełożenia, należy włączyć funkcję Autostick®, aby wybrać
niższy bieg.
INFORMACJA: Stosowanie niższego przełożenia
podczas jazdy z dużym obciążeniem poprawi osiągi
pojazdu i zwiększy trwałość skrzyni biegów poprzez
wyeliminowanie zbędnej zmiany przełożeń i ograniczenie powstawania ciepła. Poprawi to również wydajność
hamowania silnikiem.
W przypadku REGULARNEGO holowania przyczepy
przez okres dłuższy niż 45 minut w sposób ciągły, należy
wymieniać płyn przekładniowy oraz filtr automatycznej
skrzyni biegów zgodnie z opisem w części poświęconej
„eksploatacji jako radiowóz policyjny, taksówka, pojazd
flotowy lub pojazd służący do częstego holowania przyczep”. Więcej informacji na temat odpowiednich okresów międzyserwisowych znajduje się w „Harmonogramie konserwacji”.
INFORMACJA: Przed holowaniem należy sprawdzić
poziom oleju w skrzyni biegów (wyłącznie w przypadku
skrzyni czterobiegowej). Skrzynia sześciobiegowa nie
wymaga sprawdzenia poziomu oleju przed holowaniem. Niemniej jednak, jeśli zauważony zostanie wyciek
oleju lub nieprawidłowe działanie skrzyni, należy skontaktować się natychmiast z autoryzowanym dealerem
w celu dokonania naprawy.
Elektroniczny tempomat (zależnie od
wyposażenia)
• Podczas jazdy w terenie pagórkowatym lub z dużym
obciążeniem nie należy korzystać z tempomatu.
• Jeżeli podczas korzystania z funkcji tempomatu dojdzie do spadku prędkości przekraczającego 16 km/h,
należy wyłączyć tempomat w celu odzyskania zamierzonej prędkości jazdy.
• Podczas jazdy w płaskim terenie i bez dużego obciążenia należy korzystać z tempomatu, aby zmniejszyć
zużycie paliwa.
„3” lub „2”, jeżeli jest to konieczne do utrzymania
żądanej prędkości.
– Należy unikać długiej jazdy na wysokich obrotach,
aby nie dopuścić do nadmiernego rozgrzania układu.
Uniknięcie zbyt długiej jazdy na wysokich obrotach
może wymagać zmniejszenia prędkości. Jeśli warunki
na drodze na to pozwolą, a obroty spadną do odpowiedniego poziomu, można powrócić do wyższego
przełożenia lub zwiększyć prędkość jazdy.
Układ chłodzenia
Aby uniknąć możliwości przegrzania silnika i skrzyni
biegów, należy przedsięwziąć następujące środki zapobiegawcze:
Jazda w mieście
Podczas krótkotrwałych postojów ustawiać dźwignię
zmiany biegów w pozycji N i zwiększać prędkość biegu
jałowego silnika.
Jazda na autostradzie
Zmniejszyć prędkość.
Funkcja AutoStick® (zależnie od wyposażenia)
Układ klimatyzacji
– Podczas korzystania z funkcji AutoStick® należy wybierać najwyższe przełożenie pozwalające na optymalne osiągi i unikanie częstych redukcji biegów. Na
przykład, należy wybrać „4”, jeżeli pojazd jest w
stanie utrzymać żądaną prędkość. Wybrać zakres
Tymczasowo wyłączyć.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
269
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
PUNKTY MOCOWANIA HAKA
HOLOWNICZEGO
Pojazd musi mieć zamontowane dodatkowe wyposażenie, aby bezpiecznie holować przyczepę. Hak holowniczy należy montować, wykorzystując specjalne punkty
mocowania w podwoziu. Skorzystać z poniższego
schematu, aby określić odpowiednie punkty mocowania. Zalecane jest również korzystanie ze specjalnego
wyposażenia przewidzianego do holowania przyczepy:
układu stabilizacji przyczepy, niezależnego układu hamulcowego, układu poziomowania przyczepy oraz dodatkowych lusterek niskoprofilowych.(rys. 147)
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 147)
270
Punkty mocowania haka holowniczego i odległość
od tylnej osi pojazdu
A
n.d.
B
366,71 mm
C
501,62 mm
D
628,69 mm
E (maksymalna odległość od
1051,93 mm
tylnej osi pojazdu)
F
472,00 mm
HOLOWANIE REKREACYJNE (ZA POJAZDEM KEMPINGOWYM ITP.)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
HOLOWANIE TEGO POJAZDU
Warunki holowania
Holowanie bez podnoszenia kół pojazdu
Podniesione
koła
MODELE Z NAPĘDEM NA PRZEDNIE
KOŁA - RĘCZNA
SKRZYNIA BIEGÓW
• Dźwignia zmiany
biegów w położeniu N
ŻADNE
• Wyłącznik zapłonu w
położeniu ACC lub
ON/RUN
MODELE Z NAPĘDEM NA PRZEDNIE
KOŁA - AUTOMATYCZNA SKRZYNIA
BIEGÓW
Jeśli skrzynia biegów
działa:
• Dźwignia zmiany
biegów w położeniu N
MODELE Z NAPĘDEM NA
WSZYSTKIE
KOŁA
URUCHAMIANIE
I JAZDA
ZABRONIONE
• Wyłącznik zapłonu w
położeniu ACC lub
ON/RUN
Platforma
Tylne
ZABRONIONE
Przednie
WSZYSTKIE
TAK
NAJLEPSZA METODA
• Maksymalna odległość
24 kilometry
TAK
NAJLEPSZA METODA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
• Prędkość maksymalna
40 km/h
Podnośnik kół lub
wózek
BEZPIECZEŃSTWO
ZABRONIONE
ZABRONIONE
TAK
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
271
Modele z napędem na wszystkie koła
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
272
Holowanie rekreacyjne (cztery koła przylegające do
podłoża lub holowanie z użyciem wózka) JEST ZABRONIONE. Jedyną możliwością holowania pojazdu
(za innym pojazdem) jest przewóz na przyczepie z
czterema kołami NIESTYKAJĄCYMI się z podłożem.
Modele z napędem na przednie koła - Ręczna
skrzynia biegów
Pojazdy z napędem na przednie koła i ręczną skrzynią biegów można holować przy użyciu liny (z wszystkimi czterema kołami na nawierzchni) z prędkością
dozwoloną przez przepisy, na dowolnej odległości, jeśli
ręczna skrzynia biegów ustawiona jest w położeniu
N, a wyłącznik zapłonu w położeniu ACC lub ON/
RUN.
Pojazdy takie można również holować przy użyciu
wózka holowniczego (z kołami przednimi uniesionymi),
lub na platformie albo przyczepie do transportu pojazdów (z czterema kołami NIESTYKAJĄCYMI się z podłożem).
Modele z napędem na przednie koła - Automatyczna skrzynia biegów
NIE NALEŻY holować pojazdu wyposażonego w automatyczną skrzynię biegów
z kołami toczącymi się po drodze. Może
to doprowadzić do uszkodzenia układu przeniesienia napędu. Jeśli pojazd tego typu wymaga
holowania, należy PODNIEŚĆ wszystkie napędzane koła tak, aby uniemożliwić im kontakt z
podłożem.
INFORMACJA: Pojazd wolno holować na platformie
lub przyczepie do transportu pojazdów pod warunkiem, że wszystkie koła znajdują się NAD podłożem.
Pojazdy takie można również holować przy użyciu
wózka holowniczego (z kołami przednimi uniesionymi).
Holowanie pojazdu w sposób niezgodny z
powyższymi wymogami może doprowadzić do poważnego uszkodzenia skrzyni
biegów. Ograniczona gwarancja na nowy pojazd
nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek
nieprawidłowego holowania.
LAMPKI I KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE
ZESTAW WSKAŹNIKÓW
POZNAWANIE
SAMOCHODU
(rys. 148)
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 148)
273
OPIS ZESTAWU WSKAŹNIKÓW
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
274
1. Lampka ostrzegawcza poduszek powietrznych
W momencie włączenia zapłonu (ON/RUN)
lampka zapala się na 4–8 sekund w celu
sprawdzenia działania żarówki. Jeśli lampka
nie zapala się podczas rozruchu, pozostaje
zapalona lub zapala się podczas jazdy, należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie układu u autoryzowanego
dealera. Więcej informacji znajduje się w części „System zabezpieczeń” rozdziału „Bezpieczeństwo”.
2. Lampka sygnalizująca usterkę (MIL)
Lampka sygnalizująca usterkę (MIL) stanowi
część pokładowego systemu diagnostycznego,
zwanego OBD, który monitoruje układy sterujące silnikiem i automatyczną skrzynią biegów. Lampka
zapala się, kiedy zapłon jest włączony (ON/RUN),
przed uruchomieniem silnika. Jeśli żarówka nie zapala
się po włączeniu zapłonu (od położenia OFF do ON/
RUN), należy możliwie najszybciej zlecić sprawdzenie
przyczyny takiego stanu.
W niektórych warunkach, np. w przypadku poluzowania lub braku korka wlewu paliwa, słabej jakość paliwa
itd., po uruchomieniu silnika może świecić lampka
sygnalizująca usterkę. Jeśli lampka nie przestaje świecić
po kilku normalnych cyklach jazdy, należy oddać samochód do serwisu. W większości sytuacji pojazd może
jechać normalnie bez konieczności holowania.
Zbyt długa jazda z włączoną lampką MIL
może spowodować uszkodzenie układu
sterowania silnikiem. Może też wpływać
na oszczędność paliwa i kierowalność. Miganie
lampki MIL oznacza, że wkrótce nastąpi poważne
uszkodzenie katalizatora i utrata mocy. Samochód wymaga natychmiastowej naprawy.
OSTRZEŻENIE!
Niesprawny katalizator, jak sygnalizowano wcześniej, może osiągać wyższe
temperatury niż w normalnych warunkach
pracy. Jeśli samochód jedzie wolno lub parkuje na
łatwopalnych substancjach, takich jak wysuszone rośliny, drewno lub tektura itp., może dojść
do pożaru, który niesie niebezpieczeństwo poważnych obrażeń lub śmierci kierowcy, pasażerów lub innych osób.
3. Lampka kontrolna włączania/usterki układu
stabilizacji toru jazdy (ESC) (zależnie od wyposażenia)
Lampka sygnalizująca usterkę/działanie układu
stabilizacji toru jazdy ESC, umieszczona w
zestawie wskaźników, zapala się przy włączaniu zapłonu (ON/RUN). Powinna zgasnąć po
uruchomieniu silnika. Jeśli lampka sygnalizująca usterkę/
działanie układu ESC stale świeci podczas pracy silnika,
w układzie ESC została wykryta usterka. Jeśli lampka
nadal świeci po kilkukrotnym włączeniu zapłonu, a
pojazd przejechał już kilka kilometrów z prędkością
powyżej 48 km/h, należy jak najszybciej zwrócić się do
autoryzowanego dealera w celu zdiagnozowania i rozwiązania problemu.
INFORMACJA:
Lampka sygnalizacyjna wyłączenia układu ESC oraz
lampka sygnalizująca usterkę/działanie układu stabilizacji toru jazdy ESC zapalają się na chwilę przy włączaniu
zapłonu (ON/RUN).
Przy każdym ustawianiu wyłącznika zapłonu w położenie ON/RUN układ ESC zostaje włączony, nawet jeśli
wcześniej był wyłączony.
Gdy układ ESC się uaktywnia, generuje odgłosy brzęczenia i klikania. Jest to zjawisko normalne; dźwięki te
wyciszą się, gdy układ ESC przestanie być aktywny po
zakończeniu manewru, który spowodował uaktywnienie układu.
4. Lampka kontrolna kierunkowskazu
Gdy włączony jest kierunkowskaz, prawa lub
lewa lampka kontrolna symbolizująca strzałkę
miga wraz z przednim i tylnym kierunkowskazem z odpowiedniej strony. (Więcej informacji znajduje się w części „Światła” rozdziału „Poznawanie samochodu”).
INFORMACJA:
Jeśli pojazd przejedzie ponad 1,6 km z włączonym
kierunkowskazem, brzęczyk zacznie emitować sygnał
dźwiękowy.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
Jeśli lampka kontrolna miga ze zbyt dużą częstotliwością, sprawdzić stan żarówek kierunkowskazów.
BEZPIECZEŃSTWO
5. Lampka kontrolna świateł drogowych
Lampka sygnalizuje działanie świateł drogowych.
Aby włączyć światła mijania, pociągnąć dźwignię
wielofunkcyjną znajdującą się z lewej strony kolumny
kierownicy. (Więcej informacji znajduje się w części
„Światła” rozdziału „Poznawanie samochodu”).
6. Lampka kontrolna przednich świateł przeciwmgielnych (zależnie od wyposażenia)
Lampka świeci, gdy przednie światła przeciwmgielne są włączone. (Więcej informacji znajduje się w części „Światła” rozdziału „Poznawanie
samochodu”).
7. Licznik przebiegu/Wyświetlacz elektronicznego
centrum informacyjnego pojazdu (EVIC)
Licznik przebiegu
Licznik przebiegu pokazuje całkowitą długość drogi
przebytej przez pojazd.
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
275
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
276
Wyświetlacz elektronicznego centrum
informacyjnego pojazdu (EVIC)
Elektroniczne centrum informacyjne pojazdu (EVIC)
wykorzystuje interaktywny wyświetlacz umieszczony
w zestawie wskaźników. Więcej informacji znajduje się
w części „Elektroniczne centrum informacyjne pojazdu
(EVIC)” rozdziału „Poznawanie samochodu”.
8. Lampka kontrolna świateł postojowych/
przednich świateł
Lampka świeci, gdy światła przednie lub postojowe są włączone. (Więcej informacji znajduje się w części „Światła” rozdziału „Poznawanie samochodu”).
9. Lampka układu monitorującego ciśnienie w
oponach
Co miesiąc należy sprawdzać opony wszystkich kół, w tym zapasowego (o ile jest dostępne). Kontrolę przeprowadzać po ostygnięciu kół, gdy są napompowane do ciśnienia
zalecanego przez producenta samochodu, które jest
podane na etykiecie lub w tabeli wartości ciśnienia.
W ramach zwiększenia bezpieczeństwa pojazd został
wyposażony w układ monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), który sygnalizuje niskie ciśnienie w ogumieniu zapaleniem lampki kontrolnej, gdy ciśnienie w
jednej lub kilku oponach znacząco spadnie. Jeśli lampka
kontrolna sygnalizuje niskie ciśnienie w oponach, należy
się zatrzymać i napompować je do odpowiedniego
ciśnienia. Jazda na znacznie niedopompowanych kołach
powoduje przegrzanie ogumienia i może doprowadzić
do uszkodzenia opon. Niedostateczna ilość powietrza
w oponach obniża też wydajność paliwa i skraca żywotność bieżnika. Może także negatywnie wpływać na
zdolność kierowania i hamowania.
Należy pamiętać, że układ TPMS nie zastępuje właściwej konserwacji opon i do obowiązków kierowcy należy utrzymanie prawidłowego ciśnienia w oponach,
nawet jeśli brak powietrza w ogumieniu nie osiągnął
poziomu, który powoduje świecenie lampki kontrolnej
sygnalizującej niskie ciśnienie w oponach.
Pojazd został też wyposażony w lampkę kontrolną
sygnalizującą nieprawidłowe działanie układu TPMS.
Lampka sygnalizująca usterkę układu TPMS jest połączona z lampką sygnalizującą niskie ciśnienie w oponach. Jeśli układ wykryje usterkę, lampka będzie błyskać
przez około minutę, a następnie zacznie świecić w
sposób ciągły. Ta sekwencja będzie się powtarzać przy
każdym rozruchu pojazdu, dopóki nie zostanie przywrócone prawidłowe działanie. Świecenie lampki sygnalizującej usterkę oznacza, że układ mógł utracić zdolność wykrywania lub sygnalizowania niskiego ciśnienia
w oponach. Wadliwe działanie układu TPMS może mieć
rozmaite przyczyny. Może to być np. wymiana opon lub
założenie koła zapasowego. Po wymianie jednej lub
kilku opon bądź kół należy zawsze sprawdzić lampkę
sygnalizującą usterkę układu TPMS, aby sprawdzić, czy
zamienniki lub opony/koła zapasowe zapewniają prawidłowe działanie układu TPMS.
Układ TPMS został zoptymalizowany do
oryginalnych opon i kół.Wartości ciśnienia i stan ostrzegawczy zostały ustalone
dla rozmiaru opon, w które pojazd jest wyposażony. Stosowanie wyposażenia zamiennego, które
odbiega od oryginału rozmiarem, rodzajem i/lub
modelem, może powodować niepożądane działanie układu lub uszkodzenie czujnika. Montaż kół
pochodzących z rynku wtórnego może spowodować uszkodzenie czujnika. Jeśli samochód jest wyposażony w układ TPMS, nie należy uszczelniać
opon środkami uszczelniającymi ani stosować
ciężarków do wyważania kół, gdyż może to spowodować uszkodzenie czujników. (Więcej informacji znajduje się w części „Ciśnienie w oponach”
rozdziału „Opony — Informacje ogólne” oraz w
części „Układ monitorujący ciśnienie w oponach
(TPMS)” rozdziału „Poznawanie samochodu”).
10. Lampka przypominająca o zapięciu pasów
bezpieczeństwa
W momencie włączenia zapłonu (ON/RUN)
lampka zapala się na 4–8 sekund w celu sprawdzenia działania żarówki. Jeśli podczas kontroli
żarówek kierowca nie ma zapiętego pasa bezpieczeństwa, brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy. Jeśli po kontroli żarówki lub podczas jazdy pas bezpieczeństwa
kierowcy nadal pozostaje niezapięty, lampka przypominająca o zapięciu pasów bezpieczeństwa miga lub świeci
światłem ciągłym. Więcej informacji znajduje się w części „System zabezpieczeń” rozdziału „Bezpieczeństwo”.
11. Lampka ostrzegawcza hamulców
Lampka monitoruje różne funkcje hamulców,
w tym poziom płynu hamulcowego i włączenie hamulca postojowego. Zapalenie lampki
ostrzegawczej hamulców może oznaczać zaciągnięty hamulec postojowy, niski poziom płynu hamulcowego lub problem ze zbiornikiem układu ABS.
Jeśli po zwolnieniu hamulca postojowego lampka nadal
świeci, a poziom płynu w zbiorniku pompy hamulcowej
sięga oznaczenia maksymalnego poziomu, prawdopodobnie układ hydrauliczny hamulców jest niesprawny
albo układ ABS/ESP wykrył usterkę układu wspomagania hamulców. W takim przypadku lampka będzie świecić, dopóki problem nie zostanie rozwiązany. Jeśli problem dotyczy układu wspomagania hamulców, pompa
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
277
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
ABS będzie pracować przy włączaniu hamulca i podczas
każdego hamowania wyczuwalne będzie pulsowanie
pedału hamulca.
Podwójny układ hamulcowy zapewnia dodatkową zdolność hamowania w razie awarii części układu hydraulicznego. Nieszczelność w jednej z części podwójnego
układu hamulcowego jest sygnalizowana przez lampkę
ostrzegawczą hamulców, która zapala się, gdy ilość
płynu w pompie hamulcowej spadnie poniżej określonego poziomu.
Lampka będzie świecić, dopóki przyczyna nie zostanie
usunięta.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
INFORMACJA: Lampka może zapalić się na chwilę,
podczas pokonywania ostrych zakrętów, gdyż wówczas
zmienia się poziom płynu hamulcowego. Należy oddać
samochód do serwisu i sprawdzić poziom płynu hamulcowego.
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
Jeśli układ sygnalizuje awarię hamulców, należy niezwłocznie przeprowadzić naprawę.
OSTRZEŻENIE!
Jazda samochodem ze świecącą czerwoną lampką ostrzegawczą hamulców
jest niebezpieczna. Część układu hamulcowego
mogła ulec awarii. Droga hamowania może ulec
wydłużeniu. Może to skutkować wypadkiem. Należy niezwłocznie zlecić kontrolę pojazdu.
Pojazdy wyposażone w układ ABS są także wyposażone w system elektronicznego rozdziału sił hamowania (EBD). W razie awarii układu EBD lampka kontrolna hamulców zapali się wraz z lampką ABS.
Wymagana jest niezwłoczna naprawa układu ABS.
Działanie lampki ostrzegawczej hamulców można
sprawdzić, przełączając wyłącznik zapłonu z położenia
OFF do ON/RUN. Lampka powinna się zapalić na
około dwie sekundy. Po upływie tego czasu powinna
zgasnąć, chyba że hamulec postojowy jest włączony
lub wykryta została usterka hamulców. Jeśli lampka nie
zapala się, należy zlecić jej sprawdzenie u autoryzowanego dealera.
DANE
TECHNICZNE
Lampka zapala się także wtedy, gdy hamulec postojowy zostaje włączony przy włączonym zapłonie (ON/
RUN).
SPIS
TREŚCI
INFORMACJA: Ta lampka wskazuje tylko, że hamulec postojowy jest włączony. Nie wskazuje stopnia
zaciągnięcia hamulca.
278
12. Lampka układu ABS
Ta lampka sygnalizuje działanie układu ABS.
Zapala się przy włączaniu zapłonu (ON/RUN)
i może świecić nawet cztery sekundy.
13. Lampka kontrolna korka wlewu paliwa
Ten symbol wskazuje stronę, po której znajduje się korek wlewu paliwa.
Jeśli lampka układu ABS pozostaje włączona lub zapala
się podczas jazdy, oznacza to, że układ ABS nie działa
prawidłowo i wymagana jest naprawa. Jednak konwencjonalny układ hamulcowy będzie nadal działał normalnie, o ile nie świeci się lampka kontrolna hamulców.
14. Lampka kontrolna tylnych świateł przeciwmgielnych
Lampka świeci się, gdy tylne światła przeciwmgielne są włączone. (Więcej informacji znajduje się w części „Tylne światła przeciwmgielne” rozdziału „Poznawanie samochodu”).
BEZPIECZEŃSTWO
15. Światło ostrzegawcze w pojeździe
Lampka miga z dużą częstotliwością przez
około 16 sekund podczas uzbrajania systemu
alarmowego pojazdu, a po uzbrojeniu systemu miga z mniejszą częstotliwością Lampka
zapala się na około trzy sekundy przy ustawianiu wyłącznika zapłonu w położenie ON/RUN. (Więcej informacji znajduje się w części „System alarmowy pojazdu”
lub „System alarmowy Premium” rozdziału „Poznawanie samochodu”).
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
Jeśli lampka ABS świeci się, należy jak najszybciej wykonać przegląd układu hamulcowego, aby zapewnić
prawidłowe działanie układu zabezpieczającego przed
zablokowaniem kół. Ponadto należy często sprawdzać
działanie lampki ABS, aby zapewnić jej prawidłowe
działanie. Jeśli lampka nie zapala się, zlecić kontrolę
układu u autoryzowanego dealera. (Więcej informacji
znajduje się w części „Układ elektronicznej kontroli
hamulców” rozdziału „Poznawanie samochodu”).
POZNAWANIE
SAMOCHODU
URUCHAMIANIE
I JAZDA
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
279
POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH
POZNAWANIE
SAMOCHODU
URUCHAMIANIE Z
WYKORZYSTANIEM
ZEWNĘTRZNEGO AKUMULATORA
BEZPIECZEŃSTWO
W przypadku rozładowania akumulatora pojazd można
uruchomić awaryjnie, wykorzystując przewody rozruchowe i akumulator w innym pojeździe lub akumulator
wspomagający. Niewłaściwe wykonywane uruchomianie awaryjne może spowodować zagrożenie, dlatego
należy postępować ściśle według procedur zawartych
w tym rozdziale.
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
280
INFORMACJA: W przypadku użycia akumulatora
wspomagającego postępować zgodnie z instrukcją obsługi podaną przez producenta, zachowując środki
ostrożności.
Nie używać przenośnych akumulatorów
wspomagających lub innych źródeł wspomagania o napięciu układu większym niż
12 V, gdyż może dojść do uszkodzenia akumulatora, rozrusznika, alternatora albo układu elektrycznego.
OSTRZEŻENIE!
Nie wolno podejmować prób uruchomienia z wykorzystaniem zewnętrznego
akumulatora w przypadku zamarznięcia akumulatora. Może to doprowadzić do jego pęknięcia
lub rozerwania i spowodować obrażenia.
PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA Z
WYKORZYSTANIEM ZEWNĘTRZNEGO
AKUMULATORA
Akumulator w pojeździe znajduje się między lewym
przednim reflektorem a błotnikiem przedniego lewego
koła. Do uruchamiania awaryjnego służą pomocnicze
styki akumulatora umieszczone po lewej stronie przedziału silnika. (rys. 149)
(rys. 149)
Pomocnicze styki akumulatora
1 — Dodatni styk pomocniczy (+) (zakryty osłoną zabezpieczającą)
2 — Ujemny styk pomocniczy (-)
OSTRZEŻENIE!
• Po podniesieniu pokrywy komory silnika uważać na wentylator chłodzący
chłodnicy. Może on zostać uruchomiony w każdym momencie po włączeniu zapłonu. Obracające się łopatki wentylatora mogą spowodować
obrażenia ciała.
• Zdjąć metalową biżuterię — pasek od zegarka
czy bransoleta może spowodować nieumyślne
zwarcie elektryczne. Może to doprowadzić do
poważnych obrażeń.
• Akumulatory zawierają kwas siarkowy powodujący poparzenia skóry, oczu oraz wydzielają
wodór, który jest palny i wybuchowy. Nie zbliżać
się do akumulatora ze źródłem ognia wywołującym płomienie lub iskry.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
1. Włączyć hamulec postojowy, ustawić dźwignię automatycznej skrzyni biegów w położenie P, a manualnej na biegu i ustawić wyłącznik zapłonu w położeniu LOCK.
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
2. Wyłączyć ogrzewanie, radioodtwarzacz i wszystkie
niepotrzebne akcesoria elektryczne.
DANE
TECHNICZNE
3. Zdjąć osłonę zabezpieczającą z pomocniczego styku
dodatniego (+) akumulatora. W tym celu nacisnąć
występ mocujący i pociągnąć osłonę w górę.
SPIS
TREŚCI
281
POZNAWANIE
SAMOCHODU
4. W przypadku uruchamiania awaryjnego z wykorzystaniem akumulatora innego pojazdu, zaparkować
pojazd w odległości umożliwiającej podłączenie
kabli rozruchowych, załączyć hamulec postojowy i
wyłączyć zapłon.
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
282
OSTRZEŻENIE!
Pojazdy nie mogą stykać się ze sobą,
gdyż może to spowodować powstanie
połączenia uziomowego powodującego obrażenia ciała.
URUCHAMIANIE Z WYKORZYSTANIEM
ZEWNĘTRZNEGO AKUMULATORA
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie tej procedury może
spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia z powodu eksplozji akumulatora.
Nieprzestrzeganie tych procedur może
spowodować uszkodzenie układu ładowania w pojeździe z akumulatorem
wspomagającym lub w pojeździe z akumulatorem
rozładowanym.
1. Podłączyć dodatnią końcówkę (+) przewodu rozruchowego do pomocniczego styku dodatniego (+)
rozładowanego akumulatora.
2. Podłączyć drugą dodatnią końcówkę (+) przewodu
rozruchowego do dodatniego styku (+) akumulatora wspomagającego.
3. Podłączyć ujemną końcówkę (-) przewodu rozruchowego do ujemnego styku (-) akumulatora wspomagającego.
4. Podłączyć drugą ujemną końcówkę (-) przewodu
rozruchowego do pomocniczego styku ujemnego
(-) rozładowanego akumulatora.
OSTRZEŻENIE!
Nie podłączać przewodu do styku ujemnego (-) rozładowanego akumulatora.
Wywołana w ten sposób iskra elektryczna może
doprowadzić do eksplozji akumulatora i spowodować obrażenia ciała.
5. Uruchomić silnik w pojeździe z akumulatorem
wspomagającym, pozostawić go przez kilka minut na
biegu jałowym, a następnie uruchomić silnik w pojeździe z rozładowanym akumulatorem.
Po uruchomieniu silnika odłączyć przewody rozruchowe w odwrotnej kolejności:
6. Odłączyć ujemną końcówkę (-) przewodu rozruchowego od pomocniczego styku ujemnego (-) rozładowanego akumulatora.
7. Odłączyć ujemną końcówkę (-) przewodu rozruchowego od ujemnego styku (-) akumulatora wspomagającego.
8. Odłączyć dodatnią końcówkę (+) przewodu rozruchowego od dodatniego styku (+) akumulatora
wspomagającego.
9. Odłączyć dodatnią końcówkę (+) przewodu rozruchowego od pomocniczego styku dodatniego (+)
rozładowanego akumulatora.
10. Założyć osłonę zabezpieczającą na pomocniczy
styk dodatni (+) rozładowanego akumulatora.
Jeśli do uruchomienia pojazdu często trzeba korzystać
z zewnętrznego akumulatora, należy zlecić wykonanie
przeglądu akumulatora i układu ładowania u autoryzowanego dealera.
Akcesoria podłączone do gniazd zasilania w pojeździe (np. telefony komórkowe
itp.) powodują rozładowywanie akumulatora pojazdu,nawet gdy są wyłączone.W efekcie
ich długotrwałego podłączenia akumulator pojazdu ulegnie rozładowaniu w stopniu powodującym ograniczenie jego trwałości i/lub uniemożliwienie uruchomienia silnika.
STOSOWANIE PODNOŚNIKA I
WYMIANA KÓŁ
OSTRZEŻENIE!
• Nie należy zmieniać kół po stronie
ruchu ulicznego. Należy odjechać wystarczająco daleko od drogi, aby uniknąć niebezpieczeństwa uderzenia przez przejeżdżający samochód podczas obsługiwania podnośnika lub
zmieniania koła.
• Wchodzenie pod pojazd oparty na podnośniku
jest niebezpieczne. Pojazd mógłby zsunąć się z
podnośnika, spaść na osobę znajdującą się pod
spodem i przygnieść ją. Nie wolno wkładać żadnej części ciała pod pojazd oparty na podnośniku. W razie konieczności wejścia pod podniesiony pojazd należy udać się do centrum
serwisowego, gdzie samochód zostanie podniesiony za pomocą dźwigu.
• Nie wolno uruchamiać pojazdu, który znajduje
się na podnośniku.
• Podnośnik jest narzędziem przeznaczonym jedynie do zmiany opon. Nie należy go używać do
podnoszenia pojazdu w celu przeprowadzenia
naprawy. Pojazd należy podnosić na podnośniku
wyłącznie na twardej, równej powierzchni. Unikać miejsc oblodzonych i śliskich.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
283
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
Usytuowanie podnośnika
Podnośnik i jego uchwyt znajdują się pod pokrywą w
tylnym schowku przedziału bagażowego. (rys. 150)
Usytuowanie koła zapasowego
Koło zapasowe znajduje się pod tylną częścią pojazdu i
jest zabezpieczone mechanizmem wciągarki przewodowej.
Przygotowanie do podnoszenia pojazdu
2. Włączyć światła awaryjne.
1. Należy zaparkować pojazd na utwardzonym, płaskim podłożu, możliwie jak najdalej od krawędzi
drogi. Unikać postoju w oblodzonych lub śliskich
miejscach.
3. Włączyć hamulec postojowy.
Podstawić klocki z przodu i z tyłu
koła znajdującego się po przekątnej
od miejsca, w którym znajduje się
podnośnik. Na przykład w przypadku
wymiany prawego przedniego koła
należy zablokować lewe tylne koło.
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
INFORMACJA: Podczas podnoszenia pojazdu nikt
nie może przebywać w jego wnętrzu.
(rys. 150)
Miejsce przechowywania podnośnika
284
4. Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu P
(automatyczna skrzynia biegów) lub na biegu (manualna skrzynia biegów).
5. Wyłączyć zapłon.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
SPIS
TREŚCI
OSTRZEŻENIE!
Nie należy zmieniać kół po stronie ruchu
ulicznego. Należy odjechać wystarczająco daleko od drogi, aby uniknąć niebezpieczeństwa uderzenia przez przejeżdżający samochód
podczas obsługiwania podnośnika lub zmieniania koła.
Wymontowywanie koła zapasowego
INFORMACJA: W modelach siedmioosobowych należy złożyć trzeci rząd siedzeń. Dzięki temu powstanie
więcej miejsca na wyciągnięcie narzędzi do podnoszenia i obsługę wciągarki.
1. Należy wyjąć ze schowka elementy podnośnika 1, 2
oraz 3 i zmontować je. (rys. 151)
INFORMACJA: Należy złożyć elementy 2 i 3, wsadzając małe zakończenie kulkowe na końcówce elementu 2 w mały otwór na końcówce elementu 3.
Umożliwi to połączenie elementów. Złożyć elementy 1
i 2 w taki sposób, aby gniazdo nakrętki koła na końcówce elementu 1 było skierowane do góry po osadze-
niu na elemencie 2. Ułatwi to obracanie zespołu podczas korzystania z mechanizmu wciągarki.
2. Zamocować zmontowany zespół podnośnika na nakrętce prowadzącej wciągarki w schowku na podnośnik. Obrócić zespół podnośnika w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do
opuszczenia koła zapasowego na podłoże, pamiętając jednocześnie o zapasie linki, umożliwiającym wyciągnięcie koła spod pojazdu.
Mechanizm wciągarki zaprojektowano z
myślą o obsłudze wyłącznie za pomocą
zespołu podnośnika. Nie zaleca się stosowania klucza pneumatycznego lub innych narzędzi zasilanych, które mogą doprowadzić do uszkodzenia wciągarki.
3. Wyciągnąć koło zapasowe spod pojazdu i postawić
pionowo tak, aby bieżnik przylegał do podłoża.
4. Przechylić element mocujący na końcu linki wciągarki i wyciągnąć go ze środka koła. (rys. 152)
Miejsce na koło zapasowe
INFORMACJA: Informacje na temat montażu narzędzi wciągających znajdują się w części „Wyjmowanie
koła zapasowego”.
(rys. 151)
Opuszczanie/podnoszenie koła zapasowego
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
285
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
1. Ułożyć koło zapasowe w pobliżu linki wciągarki.
Ustawić koło zapasowe w pozycji pionowej tak, aby
bieżnik przylegał do podłoża, a trzonek felgi znajdował się na górze koła i był skierowany w stronę
przeciwną do tylnej części pojazdu.
2. Przechylić element mocujący na końcówce linki i
opuścić go przez środek koła. Następnie umieścić
koło zapasowe wraz z linką i elementem mocującym
pod pojazdem.
3. Zamocować zespół podnośnika na nakrętce prowadzącej wciągarki. Obracać zespół podnośnika w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby
wciągnąć koło zapasowe do schowka. Obracać
uchwyt podnośnika, aż do usłyszenia trzykrotnego
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PODNOSZENIA
POJAZDU
OSTRZEŻENIE!
Należy dokładnie przestrzegać podanych ostrzeżeń dotyczących zmiany
opon, aby nie doprowadzić do obrażeń ciała lub
uszkodzenia pojazdu.
• Przed podniesieniem pojazdu należy zawsze
zaparkować na twardej i równej powierzchni, jak
najdalej od krawędzi jezdni.
• Włączyć światła awaryjne.
• Zablokować klockami koło znajdujące się po
przekątnej podnoszonego koła.
• Zaciągnąć hamulec postojowy ze znaczną siłą
i ustawić automatyczną skrzynię biegów w położeniu P, a ręczną skrzynię biegów w położeniu
biegu wstecznego (R).
(Kontynuacja)
(rys. 152)
Element mocujący koła zapasowego
286
kliknięcia mechanizmu wciągarki. Nie wolno przekręcić mechanizmu. Nacisnąć kilkakrotnie oponę,
aby upewnić się, że została odpowiednio zablokowana.
(Kontynuacja)
• Nie wolno włączać silnika w podniesionym
aucie.
• Kiedy podjazd jest na podnośniku, nie mogą w
nim przebywać żadne osoby.
• Nie wolno wchodzić pod pojazd znajdujący się
na podnośniku.W razie konieczności wejścia pod
podniesiony pojazd należy udać się do centrum
serwisowego, gdzie samochód zostanie podniesiony za pomocą dźwigu.
• Podnośnika wolno używać wyłącznie we wskazanych miejscach oraz w celu podnoszenia tego
pojazdu.
• Podczas pracy na drodze lub w jej pobliżu
należy szczególnie uważać na inne pojazdy.
• Aby zapewnić prawidłowe przechowywanie
napompowanego lub nienapompowanego koła
zapasowego, należy się upewnić, że jest ono zawsze skierowane trzonkiem felgi do podłoża.
Nie wolno podejmować prób podnoszenia pojazdu,mocując podnośnik w innych
miejscach niż punkty wskazane w Instrukcjach dotyczących użycia podnośnika dla
tego pojazdu.
(rys. 154)
1. Wyjąć ze schowka koło zapasowe, podnośnik i
dźwignię.
2. Poluzować, ale nie wykręcać, nakrętki koła, które
ma zostać wymienione. Obrócić nakrętki koła w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
o jeden obrót, nie odrywając koła od podłoża.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
(rys. 153)
DANE
TECHNICZNE
(rys. 153)
SPIS
TREŚCI
(rys. 154)
Etykieta ostrzegawcza podnośnika
Punkty podnoszenia
287
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
3. Umieścić podnośnik pod miejscem podnoszenia,
blisko opony pozbawionej powietrza. Umieścić siodełko podnośnika centralnie między ukształtowaniami rowków progu. Obracać uchwyt podnośnika
w prawo, tak aby siodełko podnośnika mocno
oparło się o próg w miejscu podnoszenia.
(rys. 155)(rys. 156)
4. Podnieść pojazd, obracając uchwyt podnośnika w
prawo za pomocą dźwigni podnośnika. Podnieść
pojazd na taką wysokość, aby opona nieznacznie
oderwała się od powierzchni drogi i możliwe było
zamontowanie koła zapasowego. Minimalne podniesienie opony zapewnia maksymalną stabilność.
OSTRZEŻENIE!
Podniesienie pojazdu na większą wysokość niż potrzeba może doprowadzić do
utraty stabilności. Pojazd może ześlizgnąć się z
podnośnika i zranić osoby przebywające w jego
pobliżu. Pojazd należy podnieść na najmniejszą
wysokość umożliwiającą zdjęcie koła.
5. Wykręcić nakrętki koła. Jeżeli pojazd ma kołpaki,
zdjąć ręcznie kołpak z koła. Nie podważać kołpaka.
Następnie ściągnąć koło z piasty.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
288
(rys. 155)
Miejsce mocowania podnośnika z przodu
(rys. 156)
Miejsce mocowania podnośnika z tyłu
OSTRZEŻENIE!
W celu uniknięcia obrażeń należy zachować ostrożność przy zdejmowaniu i
zakładaniu kołpaków, unikając kontaktu z
ostrymi krawędziami.
6. Zamontować koło zapasowe.
Upewnić się, że koło zapasowe zamocowano trzonkiem felgi na zewnątrz. Nieprawidłowe zamocowanie koła zapasowego grozi uszkodzeniem pojazdu.
(rys. 157)
INFORMACJA:
• W pojazdach wyposażonych w kołpaki nie należy
montować kołpaków na kompaktowym kole zapasowym.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
• Aby dowiedzieć się więcej na temat dodatkowych
ostrzeżeń i zaleceń oraz uzyskać informacje dotyczące kół zapasowych, ich stosowania i obsługi, zapoznać się z częścią „Kompaktowe koło zapasowe” i
„Koło dojazdowe” w części „Opony — Informacje
ogólne” rozdziału „Dane techniczne”.
BEZPIECZEŃSTWO
7. Zamocować nakrętki na kołach, tak aby końcówka
w kształcie stożka była skierowana w stronę koła.
Lekko dokręcić nakrętki koła.
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
OSTRZEŻENIE!
Nie dokręcać nakrętek całkowicie, aby
uniknąć ryzyka zepchnięcia samochodu
z podnośnika. Niezastosowanie się do tego
ostrzeżenia grozi obrażeniami ciała.
8. Opuścić pojazd, obracając uchwyt podnośnika w
lewo za pomocą dźwigni podnośnika.
(rys. 157)
Mocowanie koła zapasowego
9. Dokręcić nakrętki koła do końca. Wywrzeć nacisk
na końcówkę uchwytu klucza, aby zwiększyć efekt
dźwigni. Dokręcić nakrętki koła po przekątnej, aż
każda nakrętka zostanie dokręcona dwukrotnie.
Prawidłowy moment dokręcenia każdej nakrętki
URUCHAMIANIE
I JAZDA
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
289
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
290
koła wynosi 130 Nm. W razie wątpliwości w zakresie prawidłowego momentu dokręcenia nakrętek
należy zlecić ich sprawdzenie kluczem dynamometrycznym autoryzowanemu dealerowi lub w warsztacie samochodowym.
10. Opuścić podnośnik do położenia całkowitego zamknięcia.
11. Umieścić uszkodzone koło w przedziale bagażowym. Nie wkładać uszkodzonego koła do
schowka na koło zapasowe. Możliwie najszybciej naprawić lub wymienić uszkodzoną oponę.
12. Przed spakowaniem linki wciągarki i elementu
ustalającego należy zamontować złożony uchwyt
podnośnika na nakrętce prowadzącej wciągarki.
Obracać uchwyt podnośnika w prawo, aż do usłyszenia trzykrotnego kliknięcia mechanizmu wciągarki. Nie wolno przekręcić mechanizmu.
13. Schować zespół podnośnika i uchwyty. Usunąć
blokady kół spod pojazdu i zwolnić hamulec postojowy.
14. Jak najszybciej sprawdzić ciśnienie w oponach. W
razie potrzeby wyregulować ciśnienie w oponach.
MONTAŻ OPONY
Pojazd wyposażony w kołpaki
1. Zamontować oponę na osi.
2. Aby ułatwić proces montażu w przypadku kół stalowych z kołpakami, należy przykręcić dwie nakrętki
kół na śruby mocujące, które znajdują się z każdej
strony trzonka felgi. Zamocować nakrętki na kołach,
tak aby końcówka w kształcie stożka była skierowana w stronę koła. Lekko dokręcić nakrętki koła.
OSTRZEŻENIE!
Nie dokręcać nakrętek całkowicie, aby
uniknąć ryzyka zepchnięcia samochodu
z podnośnika. Niezastosowanie się do tego
ostrzeżenia grozi obrażeniami ciała.
(rys. 158)
3. Ustawić w jednej linii wcięcie trzonka w kołpaku z
trzonkiem felgi koła. Zamontować kołpak ręcznie,
zatrzaskując go na dwóch nakrętkach kół. Nie używać młotka lub innej metody siłowej w celu zamontowania kołpaków.
4. Zamocować pozostałe nakrętki na kołach, tak aby
końcówka w kształcie stożka była skierowana w
stronę koła. Lekko dokręcić nakrętki koła.
OSTRZEŻENIE!
Nie dokręcać nakrętek całkowicie, aby
uniknąć ryzyka zepchnięcia samochodu
z podnośnika. Niezastosowanie się do tego
ostrzeżenia grozi obrażeniami ciała.
5. Opuścić pojazd na podłoże, obracając uchwyt podnośnika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
6. Dokręcić nakrętki koła do końca. Wywrzeć nacisk
na końcówkę uchwytu klucza, aby zwiększyć efekt
dźwigni. Dokręcić nakrętki koła po przekątnej, aż
każda nakrętka zostanie dokręcona dwukrotnie.
Prawidłowy moment dokręcenia każdej nakrętki
koła wynosi 130 Nm. W razie wątpliwości w zakresie prawidłowego momentu dokręcenia nakrętek
należy zlecić ich sprawdzenie kluczem dynamometrycznym autoryzowanemu dealerowi lub w warsztacie samochodowym.
7. Po przejechaniu 40 km należy sprawdzić moment
dokręcenia nakrętek kluczem dynamometrycznym,
aby uzyskać pewność, że wszystkie nakrętki kół
mocno przylegają do koła.
Pojazdy bez kołpaków.
1. Zamontować oponę na osi.
2. Zamocować pozostałe nakrętki na kołach, tak aby
końcówka w kształcie stożka była skierowana w
stronę koła. Lekko dokręcić nakrętki koła.
(rys. 158)
Opona i kołpak lub dekiel
1 — Trzonek felgi
2 — Wcięcie trzonka
3 — Nakrętka koła
4 — Kołpak koła
5 — Śruba mocująca
OSTRZEŻENIE!
Nie dokręcać nakrętek całkowicie, aby
uniknąć ryzyka zepchnięcia samochodu
z podnośnika. Niezastosowanie się do tego
ostrzeżenia grozi obrażeniami ciała.
3. Opuścić pojazd na podłoże, obracając uchwyt podnośnika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
291
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
4. Dokręcić nakrętki koła do końca. Wywrzeć nacisk
na końcówkę uchwytu klucza, aby zwiększyć efekt
dźwigni. Dokręcić nakrętki koła po przekątnej, aż
każda nakrętka zostanie dokręcona dwukrotnie.
Prawidłowy moment dokręcenia każdej nakrętki
koła wynosi 130 Nm. W razie wątpliwości w zakresie prawidłowego momentu dokręcenia nakrętek
należy zlecić ich sprawdzenie kluczem dynamometrycznym autoryzowanemu dealerowi lub w warsztacie samochodowym.
5. Po przejechaniu 40 km należy sprawdzić moment
dokręcenia nakrętek kluczem dynamometrycznym,
aby uzyskać pewność, że wszystkie nakrętki kół
mocno przylegają do koła.
USZCZELNIACZ OPON TIREFIT
(zależnie od wyposażenia)
Małe uszkodzenia o średnicy nieprzekraczającej 6 mm
w bieżniku opony można naprawiać uszczelniaczem
TIREFIT. Obcych przedmiotów (np. wkrętów lub opiłków) nie należy wyjmować z opony. Uszczelniacza
opon TIREFIT można używać nawet przy temperaturze
zewnętrznej -20°C.
Zestaw umożliwia czasowe uszczelnienie opony i przejechanie dystansu 160 km z maksymalną prędkością
wynoszącą 88 km/h.
Przechowywanie uszczelniacza opon TIREFIT
Uszczelniacz opon TIREFIT znajduje się w
bagażniku.(rys. 159)
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
292
(rys. 159)
Miejsce przechowywania uszczelniacza opon TIREFIT
Używanie pokrętła wyboru trybu i
elastycznych przewodów
Następujące ikony na uszczelniaczu opon TIREFIT
wskazują tryb pompowania powietrzem lub uszczelniania.
ELEMENTY SKŁADOWE I ZASADA
DZIAŁANIA USZCZELNIACZA OPON
TIREFIT
(rys. 160)
1. Pojemnik ze środkiem uszczelniającym
• Wybór trybu pompowania powietrzem
Obrócić pokrętło wyboru trybu (5) we wskazane położenie, aby włączyć samą pompę powietrza. Podczas korzystania z tego trybu
należy używać czarnego przewodu pompy
powietrza (7).
2. Przycisk zmniejszania ciśnienia
3. Manometr
4. Przycisk zasilania
5. Pokrętło wyboru trybu
6. Elastyczny przewód doprowadzający
uszczelniający (przezroczysty)
środek
7. Elastyczny przewód pompy powietrza (czarny)
8. Wtyk zasilania
• Wybór trybu uszczelniania
Obrócić pokrętło wyboru trybu (5)
we wskazane położenie, aby wtrysnąć uszczelniacz opon TIREFIT i napompować oponę. Podczas korzystania z tego trybu należy używać
przezroczystego przewodu doprowadzającego środek uszczelniający
(6).
• Używanie przycisku zasilania
Nacisnąć i zwolnić przycisk zasilania (4), aby
włączyć uszczelniacz opon TIREFIT. Nacisnąć
i zwolnić przycisk zasilania (4) ponownie, aby
wyłączyć uszczelniacz opon TIREFIT.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 160)
293
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
294
• Używanie przycisku zmniejszania ciśnienia
Nacisnąć przycisk zmniejszania ciśnienia (2),
aby zmniejszyć ciśnienie powietrza w oponie,
jeśli jest ono zbyt wysokie.
Środki ostrożności dotyczące używania
uszczelniacza opon TIREFIT
• Wymienić pojemnik ze środkiem uszczelniającym
TIREFIT (1) oraz elastyczny przewód doprowadzający środek uszczelniający (6) przed terminem przydatności do użytku (data znajduje się na etykiecie
pojemnika), aby zapewnić optymalne działanie systemu. Patrz rozdział „Uszczelnianie opony za pomocą środka TIREFIT” (F) oraz „Wymiana pojemnika
i elastycznego przewodu doprowadzającego środek
uszczelniający”.
• Pojemnik ze środkiem uszczelniającym (1) oraz elastyczny przewód doprowadzający środek uszczelniający (6) są produktami jednorazowego użytku. Po
każdym użyciu należy je natychmiast wymienić u
autoryzowanego dealera.
• Gdy uszczelniacz opon TIREFIT jest w stanie ciekłym, można go usunąć z pojazdu lub opony za
pomocą czystej wody i ściereczki. Po wyschnięciu
środek należy złuszczyć i usunąć.
• Aby zapewnić optymalną wydajność, przed podłączeniem uszczelniacza opon TIREFIT sprawdzić, czy zawór opony nie jest zanieczyszczony.
• Pompą powietrza z zestawu TIREFIT można pompować opony rowerowe. W schowku na akcesoria
(pod pompą powietrza) znajdują się również dwie
igły, które służą do pompowania piłek, materacy lub
innych dmuchanych przedmiotów. Należy jednak pamiętać o stosowaniu elastycznego przewodu pompy
powietrza (7) i ustawieniu pokrętła wyboru trybu (5)
w położenie trybu zasilania powietrzem podczas
pompowania tego typu przedmiotów, aby uniknąć
wtłoczenia środka uszczelniającego do ich wnętrza.
Uszczelniacz opon TIREFIT umożliwia naprawę perforacji w bieżniku opony o średnicy nieprzekraczającej 6 mm.
• Nie wolno podnosić lub przenosić uszczelniacza
opon TIREFIT za elastyczne przewody.
OSTRZEŻENIE!
• Nie wolno naprawiać opony po stronie ruchu ulicznego. Przed użyciem
uszczelniacza opon TIREFIT należy zjechać w
bezpieczne miejsce, aby uniknąć potrącenia
przez inne pojazdy.
(Kontynuacja)
(Kontynuacja)
• Nie stosować uszczelniacza oponTIREFIT i nie
prowadzić samochodu w następujących przypadkach:
– Jeśli uszkodzenie w bieżniku opony ma średnicę równą lub większą niż 6 mm.
– Jeśli uszkodzenie znajduje się na bocznej części opony.
– Jeśli opona nosi ślady uszkodzeń spowodowane jazdą z bardzo niskim ciśnieniem powietrza.
– Jeśli opona nosi ślady uszkodzeń spowodowane jazdą bez powietrza.
– Jeśli obręcz koła nosi ślady uszkodzeń.
– W przypadku wątpliwości dotyczących stanu
opony lub obręczy koła.
• Nie zbliżać uszczelniacza opon TIREFIT do
źródeł otwartego ognia lub wysokiej temperatury.
(Kontynuacja)
(Kontynuacja)
• Niezamocowany uszczelniacz opon TIREFIT
wyrzucony do przodu podczas kolizji lub gwałtownego hamowania może narazić osoby znajdujące się w pojeździe na niebezpieczeństwo. Zawsze należy przewozić uszczelniacz opon
TIREFIT w miejscu przeznaczonym do tego celu.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może
prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci
osób znajdujących w pojeździe lub w jego otoczeniu.
• Nie dopuścić do kontaktu uszczelniacza opon
TIREFIT z włosami, oczami lub odzieżą. Uszczelniacz opon TIREFIT jest szkodliwy w przypadku
przeniknięcia przez drogi oddechowe, drogi pokarmowe lub wchłonięcia przez skórę. Środek
podrażnia skórę, oczy i drogi oddechowe.W przypadku kontaktu środka ze skórą lub z oczami
należy natychmiast obficie przemyć zanieczyszczone miejsce wodą. Zanieczyszczoną odzież należy natychmiast zmienić.
(Kontynuacja)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
295
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
296
(Kontynuacja)
• Uszczelniacz opon TIREFIT zawiera lateks.W
przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub
wysypki należy niezwłocznie zasięgnąć rady lekarza. Uszczelniacz opon TIREFIT należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku
spożycia należy natychmiast wypłukać usta
wodą i wypić dużą ilość wody. Nie wywoływać
wymiotów! Natychmiast skonsultować się z lekarzem.
• Podczas korzystania z uszczelniacza opon
TIREFIT należy stosować rękawice umieszczone
w schowku na akcesoria (umieszczonym w dolnej
części pompy powietrza).
Uszczelnianie opony za pomocą uszczelniacza
TIREFIT
Jeśli środek uszczelniający (biała ciecz) nie przepływa przez elastyczny przewód doprowadzający środek uszczelniający (6):
1. Pozostawić włączoną pompę i poczekać, aż środek
uszczelniający przestanie przepływać przez elastyczny przewód (zazwyczaj zajmuje to około 30 70 sekund). Gdy środek uszczelniający przepływa
przez elastyczny przewód (6), manometr (3) może
wskazywać ciśnienie rzędu 5 barów. Wskazanie manometru (3) gwałtownie spadnie z poziomu około 5
barów do rzeczywistego ciśnienia opony natych-
miast po opróżnieniu pojemnika ze środkiem
uszczelniającym (1).
2. Pompa rozpocznie tłoczenie powietrza do opony
natychmiast po opróżnieniu pojemnika ze środkiem
uszczelniającym (1). Pozostawić włączoną pompę i
napompować oponę do wartości wskazanej na etykiecie znajdującej się na słupku drzwi po stronie
kierowcy (tabela zalecanych ciśnień). Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponie za pomocą manometru
(3).
Jeśli opona nie daje się napompować do ciśnienia wynoszącego przynajmniej 1,8 bara w ciągu
15 minut:
• Uszkodzenie opony jest zbyt poważne. Nie kontynuować jazdy. Zadzwonić po pomoc.
INFORMACJA: W przypadku zbyt wysokiego ciśnienia opony nacisnąć przycisk redukujący ciśnienie, aby
obniżyć ciśnienie do zalecanej wartości przed kontynuowaniem jazdy.
Jeśli opona daje się napompować do zalecanego
ciśnienia lub do ciśnienia wynoszącego przynajmniej 1,8 bara w ciągu 15 minut:
1. Nacisnąć przycisk zasilania (4), aby wyłączyć uszczelniacz opon TIREFIT.
2. Odkleić naklejkę z informacją o ograniczeniu prędkości od górnej części pojemnika ze środkiem
uszczelniającym (1) i przykleić ją na tablicy wskaźników.
3. Natychmiast odłączyć elastyczny przewód doprowadzający środek uszczelniający (6) od zaworu
opony, następnie dokręcić zatyczkę na końcówce
elastycznego przewodu i schować uszczelniacz
opon TIREFIT do schowka. Przejść do części (D)
„Jazda”.
• Uwaga! Stalowa końcówka wtyku zasilania (8) może być gorąca po użyciu.
• Niedokręcenie zatyczki na końcówce
elastycznego przewodu doprowadzającego środek uszczelniający (6) może spowodować kontakt
środka uszczelniającego ze skórą, z odzieżą lub
zanieczyszczenie wnętrza pojazdu. Może również
spowodować zanieczyszczenie wewnętrznych elementów uszczelniacza oponTIREFIT, co może być
przyczyną trwałego uszkodzenia zestawu.
2. Sprawdzić, czy zawór przebitej opony znajduje się w
dolnym położeniu. Umożliwi to prawidłowe podłączenie elastycznych przewodów (6) i (7) do zaworu
opony i ustawienie uszczelniacza TIREFIT płasko na
ziemi. Takie położenie zapewnia również optymalną
wydajność zestawu podczas wtłaczania środka
uszczelniającego do uszkodzonej opony i prawidłowe działanie pompy powietrza. Przed przystąpieniem do naprawy opony ustawić pojazd tak, aby
zawór koła znajdował się w opisanym położeniu.
3. Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu P
(automatyczna skrzynia biegów) lub w położeniu
włączonego biegu (ręczna skrzynia biegów), następnie wyłączyć zapłon pojazdu.
4. Włączyć hamulec postojowy.
(B) Ustawianie uszczelniacza opon TIREFIT
przed użyciem:
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
1. Ustawić pokrętło wyboru trybu (5) w położeniu
trybu uszczelniania opony.
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
(A) W przypadku zatrzymania pojazdu w celu
użycia uszczelniacza opon TIREFIT:
2. Rozwinąć elastyczny przewód doprowadzający środek uszczelniający (6), następnie zdjąć zatyczkę z
końcówki przewodu.
DANE
TECHNICZNE
1. Zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu i włączyć
światła awaryjne.
3. Ustawić uszczelniacz opon TIREFIT płasko na ziemi,
tuż przy naprawianej oponie.
SPIS
TREŚCI
297
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
4. Zdjąć zatyczkę zaworu opony, następnie nakręcić
końcówkę elastycznego przewodu doprowadzającego środek uszczelniający (6) na zawór opony.
Jeśli środek uszczelniający (biała ciecz) nie przepływa od 0 – 10 sekund przez elastyczny przewód
doprowadzający środek uszczelniający (6):
5. Rozwinąć przewód z wtykiem zasilania (8) i podłączyć wtyk do gniazda zasilania 12 V pojazdu.
1. Nacisnąć przycisk zasilania (4), aby wyłączyć uszczelniacz opon TIREFIT. Odłączyć elastyczny przewód
doprowadzający środek uszczelniający (6) od zaworu opony. Upewnić się, że zawór opony nie jest
zanieczyszczony. Ponownie podłączyć elastyczny
przewód doprowadzający środek uszczelniający (6)
do zaworu opony. Sprawdzić, czy pokrętło wyboru
trybu (5) znajduje się w położeniu trybu uszczelniania opony, a nie w położeniu trybu pompowania.
Nacisnąć przycisk zasilania (4), aby wyłączyć uszczelniacz opon TIREFIT.
INFORMACJA: Nie usuwać obcych przedmiotów
(np. wkrętów lub opiłków) wbitych w oponę.
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
298
(C) Wtłaczanie uszczelniacza opon TIREFIT do
uszkodzonej opony:
• Bezwzględnie uruchomić silnik pojazdu przed włączeniem uszczelniacza opon TIREFIT.
INFORMACJA: W pojeździe wyposażonym w
ręczną skrzynię biegów należy zaciągnąć hamulec postojowy i ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu
neutralnym.
• Po naciśnięciu przycisku zasilania (4) środek uszczelniający (biała ciecz) zacznie przepływać z pojemnika
ze środkiem uszczelniającym (1) do opony przez
elastyczny przewód doprowadzający środek uszczelniający (6).
INFORMACJA: Środek uszczelniający może wyciekać przez otwór w oponie.
2. Jeśli jest taka możliwość, podłączyć wtyk zasilania
(8) do innego gniazda zasilania 12 V pojazdu lub do
gniazda zasilania w innym pojeździe. Uruchomić
silnik pojazdu przed włączeniem uszczelniacza opon
TIREFIT.
3. Pojemnik ze środkiem uszczelniającym (1) może być
pusty po wcześniejszym użyciu. Zadzwonić po pomoc.
INFORMACJA: Jeśli pokrętło wyboru trybu (5) znajduje się w położeniu trybu pompowania, a pompa jest
włączona, z elastycznego przewodu pompy powietrza
(7) wydobywa się powietrze, a elastyczny przewód
doprowadzający środek uszczelniający (6) jest nieaktywny.
Jeśli środek uszczelniający (biała ciecz) nie przepływa przez elastyczny przewód doprowadzający środek uszczelniający (6):
1. Pozostawić włączoną pompę i poczekać, aż środek
uszczelniający przestanie przepływać przez elastyczny przewód (zazwyczaj zajmuje to około 30 70 sekund). Gdy środek uszczelniający przepływa
przez elastyczny przewód (6), manometr (3) może
wskazywać ciśnienie rzędu 70 psi (5 barów). Wskazanie manometru (3) gwałtownie spadnie z poziomu
około 70 psi (5 barów) do rzeczywistego ciśnienia
opony natychmiast po opróżnieniu pojemnika ze
środkiem uszczelniającym (1).
2. Pompa rozpocznie tłoczenie powietrza do opony
natychmiast po opróżnieniu pojemnika ze środkiem
uszczelniającym (1). Pozostawić włączoną pompę i
napompować oponę do wartości wskazanej na etykiecie znajdującej się na słupku drzwi po stronie
kierowcy (tabela zalecanych ciśnień). Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponie za pomocą manometru
(3).
Jeśli opona nie daje się napompować do ciśnienia wynoszącego przynajmniej 26 psi (1,8 bara)
w ciągu 15 minut:
• Uszkodzenie opony jest zbyt poważne. Nie kontynuować jazdy. Zadzwonić po pomoc.
INFORMACJA: W przypadku zbyt wysokiego ciśnienia opony nacisnąć przycisk redukujący ciśnienie, aby
obniżyć ciśnienie do zalecanej wartości przed kontynuowaniem jazdy.
Jeśli opona daje się napompować do zalecanego
ciśnienia lub do ciśnienia wynoszącego przynajmniej 26 psi (1,8 bara) w ciągu 15 minut:
1. Nacisnąć przycisk zasilania (4), aby wyłączyć uszczelniacz opon TIREFIT.
2. Odkleić naklejkę z informacją o ograniczeniu prędkości od górnej części pojemnika ze środkiem
uszczelniającym (1) i przykleić ją na tablicy wskaźników.
3. Natychmiast odłączyć elastyczny przewód doprowadzający środek uszczelniający (6) od zaworu
opony, następnie dokręcić zatyczkę na końcówce
elastycznego przewodu i schować uszczelniacz
opon TIREFIT do schowka. Przejść do części (D)
„Jazda”.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
299
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
300
• Uwaga! Stalowa końcówka wtyku zasilania (8) może być gorąca po użyciu.
• Niedokręcenie zatyczki na końcówce
elastycznego przewodu doprowadzającego środek uszczelniający (6) może spowodować kontakt
środka uszczelniającego ze skórą, z odzieżą lub
zanieczyszczenie wnętrza pojazdu. Może również
spowodować zanieczyszczenie wewnętrznych elementów uszczelniacza oponTIREFIT, co może być
przyczyną trwałego uszkodzenia zestawu.
OSTRZEŻENIE!
Uszczelniacz opon TIREFIT nie służy do
trwałej naprawy opon. Po użyciu
uszczelniacza opon TIREFIT należy sprawdzić,
naprawić lub wymienić oponę. Nie przekraczać
prędkości 88 km/h do momentu naprawienia
opony. Nieprzestrzeganie powyższych zasad
może prowadzić do poważnych obrażeń lub
śmierci osób znajdujących w pojeździe lub w jego
otoczeniu.
(D) Jazda:
Natychmiast po wtłoczeniu środka uszczelniającego i
napompowaniu opony przejechać około 8 km lub jechać przez 10 minut, aby zapewnić odpowiednie rozprowadzenie uszczelniacza TIREFIT wewnątrz opony.
Nie przekraczać prędkości 88 km/h.
(E) Po zakończeniu jazdy:
Zaparkować pojazd w bezpiecznym miejscu. Zapoznać
się z częścią „Zatrzymywanie pojazdu w celu użycia
uszczelniacza opon TIREFIT”.
1. Ustawić pokrętło wyboru trybu (5) w położeniu
trybu pompowania opony.
2. Rozwinąć przewód z wtykiem zasilania i podłączyć
wtyk do gniazda zasilania 12 V pojazdu.
3. Rozwinąć elastyczny przewód pompy powietrza (7)
(czarny) i dokręcić końcówkę przewodu (7) do
zaworu opony.
4. Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponie za pomocą
manometru (3).
Jeśli ciśnienie powietrza w oponie jest niższe niż
1,3 bara, opona nie kwalifikuje się do naprawy. Nie
kontynuować jazdy. Zadzwonić po pomoc.
4. Zlecić kontrolę i naprawę lub wymianę opony przy
najbliższej sposobności: u autoryzowanego dealera
lub w zakładzie wulkanizacyjnym.
Jeśli ciśnienie powietrza w oponie wynosi przynajmniej 1,3 bara:
5. Wymienić pojemnik ze środkiem uszczelniającym
(1) oraz elastyczny przewód doprowadzający środek uszczelniający (6) przy najbliższej wizycie u autoryzowanego dealera. Zapoznać się z częścią (F)
„Wymiana pojemnika ze środkiem uszczelniającym i
elastycznego przewodu doprowadzającego środek
uszczelniający”.
1. Nacisnąć przycisk zasilania (4), aby włączyć uszczelniacz opon TIREFIT i napompować oponę do ciśnienia wskazanego na etykiecie zawierającej informacje
o zalecanych wartościach ciśnień w zależności od
obciążenia pojazdu (etykieta znajduje się na słupku
drzwi kierowcy).
INFORMACJA: W przypadku zbyt wysokiego ciśnienia opony nacisnąć przycisk redukujący ciśnienie,
aby obniżyć ciśnienie do zalecanej wartości przed kontynuowaniem jazdy.
2. Odłączyć uszczelniacz opon TIREFIT od zaworu
opony, dokręcić zatyczkę zaworu i odpiąć wtyk
zasilania od gniazda12 V.
3. Schować uszczelniacz opon TIREFIT do schowka w
pojeździe.
INFORMACJA: Przy oddawaniu opony do kontroli u
autoryzowanego dealera lub w zakładzie wulkanizacyjnym należy zgłosić fakt dokonania prowizorycznej naprawy opony za pomocą uszczelniacza opon TIREFIT.
(F) Wymiana pojemnika ze środkiem
uszczelniającym i elastycznego przewodu
doprowadzającego środek uszczelniający:
1. Rozwinąć elastyczny przewód doprowadzający środek uszczelniający (6) (przezroczysty).
2. Zlokalizować okrągły przycisk zwalniający pojemnik
ze środkiem uszczelniającym w zagłębieniu znajdującym się pod pojemnikiem.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
301
POZNAWANIE
SAMOCHODU
3. Nacisnąć przycisk zwalniający pojemnik ze środkiem
uszczelniającym. Pojemnik ze środkiem uszczelniającym (1) zostanie odblokowany. Wyjąć pojemnik i
zutylizować go zgodnie z przepisami.
BEZPIECZEŃSTWO
4. Usunąć środek uszczelniający pozostały w obudowie zestawu TIREFIT.
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
302
5. Umieścić nowy pojemnik na środek uszczelniający
(1) w obudowie tak, aby elastyczny przewód doprowadzający środek uszczelniający (6) znajdował się
dokładnie naprzeciwko gniazda w przedniej części
obudowy. Wcisnąć pojemnik do obudowy. Odgłos
kliknięcia potwierdza zablokowanie pojemnika w
obudowie.
6. Sprawdzić obecność zatyczki na końcówce elastycznego przewodu doprowadzającego środek uszczelniający (6), następnie schować elastyczny przewód
do schowka (poniżej pompy powietrza).
7. Schować uszczelniacz opon TIREFIT do schowka w
pojeździe.
ŻARÓWKI ZAMIENNE
Wszystkie żarówki wewnętrzne mają mosiężny lub
szklany trzonek. Nie zatwierdzono do stosowania żarówek z trzonkiem aluminiowym, dlatego nie należy ich
stosować jako części zamiennych.
ŻARÓWKI – oświetlenie wewnętrzne
Numer żarówki
Światła wewnętrzne/do czytania (żarówki) . . . . . 578
Światła wewnętrzne/do czytania
(opcjonalnie światła diodowe LED) . . . . . . diody LED
(serwisowanie u autoryzowanego dealera)
Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej . . . . . 194
Oświetlenie przestrzeni ładunkowej . . . . . . . . . . 579
Opcjonalny schowek na mapę w
drzwiach/uchwyt
na napoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . diody LED
(serwisowanie u autoryzowanego dealera)
INFORMACJA: Instrukcje dotyczące wymiany podświetlanych przełączników można otrzymać od autoryzowanego dealera.
ŻARÓWKI – światła zewnętrzne
Nr żarówki
Reflektor świateł mijania . . . . . . . . . . . . . . . . . . H11
Reflektor świateł drogowych . . . . . . . . . . . HB3/9005
Przedni kierunkowskaz . . . . . . . . . . PY27W/3757AK
Przednie światło pozycyjne . . . . . . . . . . . . . . . W5W
Przednie światło przeciwmgielne . . . . . . . . PSX24W
Tylne światło przeciwmgielne . . . . . . . . . . . . PS19W
Boczny kierunkowskaz . . . . . . . . . . . . . . . . . WY5W
Dodatkowe światło STOP (CHMSL) . . . . . diody LED
(serwisowanie u autoryzowanego dealera)
Tylne światło/światło stop . . . . . . . . . . . . diody LED
(serwisowanie u autoryzowanego dealera)
Tylne światło na tylnej klapie . . . . . . . . . . diody LED
(serwisowanie u autoryzowanego dealera)
Tylny kierunkowskaz . . . . . . . . . . . . . . . . . WY21W
Światło cofania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W21W
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej . . . . . . . . . . . . 168
WYMIANA ŻARÓWEK
W miarę możliwości zaleca się, aby wymiany żarówek dokonano w placówce
dealerskiej FIAT. Właściwe działanie i
ustawienie świateł zewnętrznych jest niezbędne
dla bezpiecznej i zgodnej z przepisami jazdy.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
ŚWIATŁA MIJANIA/ŚWIATŁA DROGOWE/
PRZEDNI KIERUNKOWSKAZ I PRZEDNIE
ŚWIATŁO POZYCYJNE
URUCHAMIANIE
I JAZDA
1. Otworzyć pokrywę komory silnika.
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
INFORMACJA: Wymiana niektórych żarówek w
obudowie lewego reflektora może wymagać wymontowania obudowy filtra powietrza i odłożenia całkowicie zintegrowanego modułu zasilania (TIPM) na bok.
2. Obrócić żarówkę wraz z odpowiednim zespołem
złącza o ¼ obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara i wymontować cały zespół z
obudowy reflektora.(rys. 161)
3. Odłączyć żarówkę od złącza wiązki przewodów, a
następnie podłączyć żarówkę zamienną.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
303
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
Nie wolno dotykać nowej żarówki palcami. Zanieczyszczenie powierzchni żarówki substancjami oleistymi znacznie
skróci okres jej eksploatacji.W przypadku zabrudzenia żarówki substancją oleistą należy ją wyczyścić alkoholem.
4. Zamontować zespół żarówki i złącza w obudowie
reflektora i zablokować, obracając o ¼ obrotu w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE
INFORMACJA: Przekręcić kierownicę w prawą
stronę w przypadku wymiany lewego światła przeciwmgielnego lub w lewą stronę w przypadku wymiany
prawego światła przeciwmgielnego, aby umożliwić łatwiejszy dostęp do komory w podwoziu.
1. Wymontować zaciski mocujące panel przedniej,
dolnej komory w podwoziu, i wyciągnąć panel dostępowy.
2. Wyciągnąć złącze elektryczne z obudowy światła
przeciwmgielnego.(rys. 162)
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
3. Mocno chwycić żarówkę za boczne zaczepy i ścisnąć
je, aby odblokować żarówkę z tylnej obudowy
przedniego światła przeciwmgielnego.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 161)
1 — Żarówka przedniego kierunkowskazu
2 — Żarówka reflektora świateł mijania
3 — Żarówka światła pozycyjnego
4 — Żarówka reflektora świateł drogowych
(rys. 162)
304
4. Wyjąć żarówkę, wysuwając ją prosto przez otwór w
obudowie.
3. Odłączyć złącze wiązki elektrycznej.(rys. 164)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
5. Ustawić wypusty ustalające nowej żarówki przedniego światła przeciwmgielnego naprzeciw gniazd w
oprawce otworu na żarówkę, w tylnej części obudowy przedniego światła przeciwmgielnego.
BEZPIECZEŃSTWO
Nie wolno dotykać nowej żarówki palcami. Zanieczyszczenie powierzchni żarówki substancjami oleistymi znacznie
skróci okres jej eksploatacji. Jeżeli dojdzie do zabrudzenia powierzchni żarówki oleistą substancją, wyczyścić ją alkoholem.
6. Włożyć żarówkę do obudowy światła tak, aby osadzić wypusty ustalające w gniazdach oprawki.
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
(rys. 163)
Wypusty zwalniające
7. Mocno i równo wcisnąć żarówkę do obudowy
światła, aż do całkowitego osadzenia obydwu bocznych zaczepów.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
TYLNE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
1. Wsunąć rękę za zderzak, nad wzmocnieniem zderzaka, następnie ścisnąć wypusty zwalniające na
obudowie światła przeciwmgielnego.(rys. 163)
DANE
TECHNICZNE
2. Odpiąć obudowę światła przeciwmgielnego od powierzchni zderzaka.
SPIS
TREŚCI
(rys. 164)
Złącze elektryczne
305
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
4. Mocno chwycić żarówkę za dwa boczne zaczepy i
ścisnąć je, aby odblokować żarówkę z tylnej obudowy światła.
5. Wyjąć żarówkę, wysuwając ją prosto przez otwór w
obudowie.
6. Wyciągnąć żarówkę z gniazda złącza i zamontować
żarówkę zamienną.
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
306
7. Ustawić wypusty ustalające nowej żarówki/gniazda
tylnego światła przeciwmgielnego naprzeciw gniazd
w oprawce otworu na żarówkę, w tylnej części
obudowy światła.
8. Włożyć żarówkę do obudowy światła tak, aby osadzić wypusty ustalające w gniazdach oprawki.
9. Mocno i równo wcisnąć żarówkę do obudowy
światła, aż do całkowitego osadzenia obydwu bocznych zaczepów.
2. Odłączyć żarówkę od złącza wiązki przewodów, a
następnie podłączyć żarówkę zamienną.(rys. 165)
3. Wsunąć prawy zaczep bocznego kierunkowskazu w
płat błotnika (sprawdzić, czy obudowa jest ustawiona w prawidłowym kierunku).
4. Obrócić boczny kierunkowskaz wokół własnej osi,
aż do zablokowania lewej strony (słychać będzie
ciche kliknięcie).
TYLNY KIERUNKOWSKAZ I ŚWIATŁO
COFANIA
Światła tylne mają budowę dwuczęściową. Światła
tylne/STOP/kierunkowskazu znajdują się w tylnych panelach narożnych nadwozia. Światła tylne i światła cofania znajdują się na tylnej klapie.
10. Zamontować obudowę światła przeciwmgielnego.
BOCZNY KIERUNKOWSKAZ
Boczne kierunkowskazy znajdują się na bocznych błotnikach.
1. Nacisnąć obudowę bocznego kierunkowskazu w
lewo, aby zwolnić naciąg sprężyny, następnie wyjąć
soczewkę na zewnątrz.
(rys. 165)
Demontaż żarówki bocznego kierunkowskazu
Wymiana tylnego kierunkowskazu
1. Otworzyć tylną klapę.
zówek zegara i wyciągnąć je z obudowy światła
tylnego.
2. Wymontować dwa zaciski z wnętrza obudowy
światła tylnego.(rys. 166)
5. Wyciągnąć żarówkę z gniazda złącza i zamontować
żarówkę zamienną.
3. Jedną ręką ostrożnie wsunąć spłaszczony drążek
(plastikowe narzędzie ze spłaszczoną łopatką) między panel nadwozia i zewnętrzną powierzchnię obudowy lampy tylnej, a drugą chwycić kołnierz po
wewnętrznej stronie obudowy światła tylnego. Za
pomocą spłaszczonego drążka i nacisku ręki odczepić obudowę światła tylnego od pojazdu.
6. Zamontować zespół żarówki i złącza w obudowie
światła tylnego i obrócić złącze o ¼ obrotu w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż
do zablokowania.
4. Obrócić odpowiednie złącze elektryczne żarówki o
¼ obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wska-
7. Zamontować obudowę światła tylnego i zaciski.
Wymiana żarówki światła cofania
1. Otworzyć tylną klapę.
2. Od wewnętrznej strony klapy tylnej odczepić dwa
zaciski mocujące obudowę światła tylnego do klapy
tylnej.(rys. 167)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 166)
(rys. 167)
307
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
3. Ostrożnie wsunąć spłaszczony drążek (plastikowe
narzędzie ze spłaszczoną łopatką) między obudowę
światła tylnego a klapę tylną. Za pomocą spłaszczonego drążka i nacisku ręki odczepić obudowę
światła tylnego od klapy tylnej. (rys. 168)
4. Obrócić odpowiednie złącze elektryczne żarówki o
¼ obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnąć je z obudowy.
5. Wyciągnąć żarówkę z gniazda złącza i zamontować
żarówkę zamienną.
6. Zamontować zespół żarówki i złącza w obudowie i
obrócić złącze o ¼ obrotu w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara, aż do zablokowania.
7. Zamontować obudowę światła tylnego i zaciski.
1. Wypchnąć małą klapkę blokującą z końcówki soczewek w kierunku boku pojazdu i przytrzymać go w
tym położeniu.
2. Wsunąć małe narzędzie ze spłaszczoną łopatką między końcówkę soczewek wraz z klapką blokującą i
obudową, a następnie obrócić narzędzie, aby oddzielić soczewki od obudowy.
3. Przytrzymać soczewki jedną dłonią, a drugą obrócić
złącze elektryczne żarówki o ¼ obrotu w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie odłączyć żarówkę od złącza soczewek.
4. Wyciągnąć żarówkę z gniazda złącza i zamontować
żarówkę zamienną.
5. Zamontować zespół żarówki i złącza w soczewkach
i obrócić złącze o ¼ obrotu w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara, aż do zablokowania.
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
6. Wsunąć końcówkę soczewek bez klapki blokującej
do obudowy w klapie tylnej i wepchnąć przeciwległą
końcówkę soczewek do obudowy, upewniając się,
że została zablokowana w obudowie.
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 168)
308
OŚWIETLENIE TABLICY REJESTRACYJNEJ
BEZPIECZNIKI
BEZPIECZNIKI WEWNĘTRZNE
Panel bezpieczników wewnętrznych znajduje się pod
panelem wskaźników po stronie pasażera.
Wkładka
topiGniazdo
kowa
zamknięta
F100
Bezpiecznik
mini
Różowy
30 A
F101
Czerwony
10 A
F102
Żółty
20 A
F103
F105
Żółty
20 A
Żółty
20 A
Wkładka
topiGniazdo
kowa
zamknięta
Żółty
20 A
Czerwony
10 A
Niebieski 15 A
Czerwony
10 A
Czerwony
10 A
Czerwony
10 A
Żółty
20 A
Żółty
20 A
F106
Opis
F107
Inwerter prądu przemiennego o napięciu
110 V — zależnie od
wyposażenia
Oświetlenie wewnętrzne
Zapalniczka na desce
rozdzielczej/Lewe,
tylne gniazdo zasilania
Gniazdo zasilania we
wnęce konsoli/
Gniazdo zasilania w
tylnej konsoli
Automatyczne podgrzewanie siedzeń —
zależnie od wyposażenia
F108
F109
F110
F112
F114
F115
F116
Bezpiecznik
mini
Różowy
30 A
Opis
Tylne gniazdo zasilania
Kamera cofania —
zależnie od wyposażenia
Panel wskaźników
Układ ogrzewania i
klimatyzacji/moduł
HVAC
Kontroler układu bezpieczeństwa
Zapasowy
Tylna dmuchawa/silnik
HVAC
Silnik wycieraczki tylnej szyby
Układ ogrzewania
tylnej szyby (EBL)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
309
POZNAWANIE
SAMOCHODU
Wkładka
topiGniazdo
kowa
zamknięta
BEZPIECZEŃSTWO
F117
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
F118
F119
F120
F121
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
F122
DANE
TECHNICZNE
F123
SPIS
TREŚCI
F124
310
Bezpiecznik
mini
Czerwony
10 A
Czerwony
10 A
Czerwony
10 A
Czerwony
10 A
Niebieski 15 A
Naturalny 25
A
Naturalny 25
A
Czerwony
10 A
Opis
Wkładka
topiGniazdo
kowa
zamknięta
Podgrzewane lusterka
F125
Kontroler układu bezpieczeństwa
F126
Moduł sterujący kolumny kierownicy
F127
Napęd na wszystkie
koła — zależnie od
wyposażenia
Węzeł bezprzewodowego zapłonu
Moduł drzwi po stronie kierowcy
Moduł drzwi po stronie pasażera
Lusterka
F128
F129
Bezpiecznik
mini
Czerwony
10 A
Czerwony
10 A
Żółty
20 A
Niebieski 15 A
Niebieski 15 A
F130
Niebieski 15 A
F131
Czerwony
10 A
Opis
Moduł sterujący kolumny kierownicy
Wzmacniacz dźwięku
Hak holowniczy —
zależnie od wyposażenia
Radioodtwarzacz
Video/DVD — zależnie od wyposażenia
Układ ogrzewania i
klimatyzacji/panel
wskaźników
Układ wspomagający
pasażera/
niewymagający obsługi
ręcznej — zależnie od
wyposażenia
Wkładka
topiGniazdo
kowa
zamknięta
Bezpiecznik
mini
Czerwony
10 A
Czerwony
10 A
F132
F133
Opis
Moduł ciśnienia w
oponach
Zapasowy
Wkładka
topiGniazdo
kowa
zamknięta
F103
Żółty
60 A
F105
Żółty
60 A
BEZPIECZNIKI POD POKRYWĄ KOMORY
SILNIKA (CENTRUM ROZDZIAŁU
ZASILANIA)
Centrum rozdziału zasilania znajduje się w komorze
silnika. (rys. 169)
Wkładka
topiGniazdo
kowa
zamknięta
F101
Żółty
60 A
F102
Żółty
60 A
Bezpiecznik
mini
Bezpiecznik
mini
Opis
Szyna wewnętrzna
centrum dystrybucji
zasilania
Przekaźnik włączania
zapłonu w szynie wewnętrznej centrum
dystrybucji zasilania
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
Opis
Szyna wewnętrzna
centrum dystrybucji
zasilania
Szyna wewnętrzna
centrum dystrybucji
zasilania
POZNAWANIE
SAMOCHODU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 169)
Moc Centrum rozdziału (bezpieczniki)
311
POZNAWANIE
SAMOCHODU
Wkładka
topiGniazdo
kowa
zamknięta
BEZPIECZEŃSTWO
F106
Żółty
60 A
F139
Zielony
40 A
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
F140
F141
F142
F143
F144
F145
SPIS
TREŚCI
312
F146
Różowy
30 A
Zielony
40 A
Zielony
40 A
Zielony
40 A
Zielony
40 A
Różowy
30 A
Różowy
30 A
Bezpiecznik
mini
Opis
Przekaźniki włączania
zapłonu w szynie wewnętrznej centrum
dystrybucji zasilania/
Akcesoriów
Dmuchawa systemu
ogrzewania i klimatyzacji
Blokady elektryczne
Wkładka
topiGniazdo
kowa
zamknięta
Różowy
F147
30 A
Zielony
F148
40 A
Różowy
F149
30 A
F151
Świece żarowe —
zależnie od wyposażenia
Światła zewnętrzne 1
F152
Oświetlenie zewnętrzne 2
Do komputera nadwozia – światło
Zapasowy
F153
F156
Opis
Zapasowy
Silnik wentylatora
chłodnicy
Cewka rozrusznika
Naturalny
25 A
F150
Układ ABS
Bezpiecznik
mini
Różowy
30 A
Naturalny
25 A
Żółty
20 A
Czerwony
10 A
Moduły kontrolne
układu jezdnego
Silnik spryskiwacza
reflektora — zależnie
od wyposażenia
Nagrzewnica oleju
napędowego — zależnie od wyposażenia
Pompa paliwowa
Moduł hamulców/
elektronicznego
układu stabilizacji toru
jazdy
Wkładka
topiGniazdo
kowa
zamknięta
Bezpiecznik
mini
F157
Czerwony
10 A
F158
Czerwony
10 A
Czerwony
10 A
Żółty
20 A
Żółty
20 A
F159
F160
F161
F162
Czerwony
50 A
F163
Czerwony
50 A
Opis
Moduł skrzynki rozdzielczej — zależnie
od wyposażenia
Moduł aktywnej pokrywy komory silnika
— zależnie od wyposażenia
Wkładka
topiGniazdo
kowa
zamknięta
F165
F166
F167
Oświetlenie wewnętrzne
F168
Klakson
Nagrzewnica kabiny
nr 1/Pompa próżniowa — zależnie od
wyposażenia
Nagrzewnica kabiny
nr 2 — zależnie od
wyposażenia
Naturalny
25 A
Żółty
20 A
Żółty
20 A
Zielony
30 A
Czerwony
10 A
F164
Zapasowy
F169
F170
F172
F173
Bezpiecznik
mini
Zielony
40 A
Niebieski 15 A
Żółty
20 A
Naturalny
25 A
Opis
Automatyczny wyłącznik układu jezdnego
Wyłącznik układu
jezdnego
Zapasowy
Wyłącznik układu
jezdnego
Sprzęgło układu klimatyzacji
Emisje – Silnik trybu
pojazdu częściowo
bezemisyjnego
Emisje – Włączanie
trybu pojazdu częściowo bezemisyjnego
Zapasowy
Zawory układu ABS
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
313
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
Wkładka
topiGniazdo
kowa
zamknięta
Żółty
20 A
Zielony
30 A
Czerwony
10 A
F174
F175
F176
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
Żółty
20 A
F177
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
314
Naturalny
25 A
Czerwony
10 A
F178
F179
F181
Bezpiecznik
mini
Niebieski
100 A
Opis
Syrena — zależnie od
wyposażenia
Zapasowy
Moduły kontrolne
układu jezdnego
Moduł napędu na
wszystkie koła —
zależnie od wyposażenia
Szklany dach — zależnie od wyposażenia
Czujnik akumulatora
Elektrohydrauliczny
układ kierowniczy
(EHPS) — zależnie od
wyposażenia
Wkładka
topiGniazdo
kowa
zamknięta
CzerF182
wony
50 A
Różowy
F184
30 A
Bezpiecznik
mini
Opis
Nagrzewnica kabiny
nr 3 — zależnie od
wyposażenia
Silnik wycieraczki
przedniej szyby
WYMUSZONA ZMIANA
POŁOŻENIA DŹWIGNI ZMIANY
BIEGÓW
Jeśli w przypadku usterki nie można przestawić dźwigni
zmiany biegów z położenia P, należy podjąć następujące
działania w celu tymczasowego przesunięcia dźwigni
zmiany biegów:
1. Wyłączyć silnik.
2. Mocno zaciągnąć hamulec postojowy.
3. Otworzyć środkową konsolę i wymontować osłonę
klapki umożliwiającej wymuszoną zmianę położenia
dźwigni zmiany biegów (w przednim, dolnym, prawym rogu schowka w konsoli).(rys. 170)
4. Nacisnąć pedał hamulca i utrzymywać stały nacisk.
5. Wsunąć w otwór śrubokręt lub podobne niewielkie
narzędzie do otworu, po czym popchnąć mechanizm do przodu i przytrzymać go w tym położeniu.
6. Przestawić dźwignię zmiany biegów w położenie N.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
7. Pojazd można wówczas uruchomić na biegu neutralnym.
8. Zamontować osłonę klapki wymuszonej zmiany położenia dźwigni zmiany biegów.
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
(rys. 170)
Osłona klapki wymuszonej zmiany
położenia dźwigni zmiany biegów
SPIS
TREŚCI
315
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
316
UWALNIANIE UGRZĘŹNIĘTEGO
POJAZDU
Jeśli pojazd ugrzązł w błocie, piasku lub śniegu, często
można go wydostać po rozkołysaniu. Obrócić kierownicę w prawo i w lewo, aby wygładzić miejsce wokół
przednich kół. Przestawić dźwignię zmiany biegów miedzy położeniem D i R (automatyczna skrzynia biegów)
lub między 2. a wstecznym biegiem (ręczna skrzynia
biegów), delikatnie naciskając na pedał przyspieszenia.
Najlepszy efekt daje minimalny nacisk na pedał przyspieszenia dla utrzymania ruchu kołyszącego bez poślizgu kół.
Nadmierna prędkość obrotowa silnika
lub obracanie się kół w miejscu może
doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia skrzyni biegów. Po każdych pięciu cyklach
kołysania auta ustawić dźwignię zmiany biegów w
położeniu N i pozostawić silnik pracujący na
biegu jałowym przez przynajmniej minutę. Zminimalizuje to efekt przegrzewania i zmniejszy niebezpieczeństwo uszkodzenia skrzyni biegów podczas podejmowanych prób uwolnienia pojazdu.
INFORMACJA: Nacisnąć przycisk „ESC Off” (Wyłączanie układu ESC), aby przed przystąpieniem
do kołysania pojazdu ustawić system ESC w
trybie częściowego wyłączenia. (Więcej informacji znajduje się w części „Elektroniczny
układ kontroli hamulców” rozdziału „Poznawanie samochodu”). Po uwolnieniu samochodu należy nacisnąć
przycisk „ESC Off” (Wyłączanie układu ESC) ponownie, aby przywrócić aktywne działanie systemu ESC.
• Podczas „kołysania” ugrzęźniętego pojazdu poprzez przełączanie pomiędzy
położeniami D i R nie należy dopuszczać
do poślizgu kół w miejscu z prędkością przekraczającą 24 km/h, gdyż może dojść do uszkodzenia
układu przeniesienia napędu.
• Nadmierna prędkość obrotowa silnika lub zbyt
szybkie obracanie się kół w miejscu może doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia skrzyni biegów. Może również spowodować uszkodzenie
opon. Nie dopuszczać do poślizgu kół w miejscu z
prędkością przekraczającą 48 km/h przy włączonym biegu (bez przełączania biegów).
OSTRZEŻENIE!
Ślizganie się kół w miejscu może być
niebezpieczne. Siły powstające w wyniku nadmiernej prędkości obrotowej kół mogą
zniszczyć lub uszkodzić osie i opony.Opona może
eksplodować i spowodować obrażenia ciała. Jeśli
pojazd ugrzązł,nie należy zwiększać prędkość kół
obracających się w miejscu powyżej 48 km/h lub
przez okres dłuższy niż 30 sekund bez zatrzymania.Nie wolno również dopuścić nikogo w pobliże
ślizgającego się koła, niezależnie od prędkości.
ZACZEP HOLOWNICZY
Pojazd jest wyposażony w zaczep holowniczy, który
umożliwia wyciągnięcie pojazdu w przypadku ugrzęźnięcia poza drogą.(rys. 171)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
Zaczepy holownicze są przeznaczone
wyłącznie do celów awaryjnych w przypadku ugrzęźnięcia pojazdu poza drogą.
Nie wolno używać zaczepów holowniczych do
holowania pojazdu po drogach publicznych.Może
to spowodować uszkodzenie pojazdu. Do holowania pojazdu zalecane jest stosowanie pasów; korzystanie z łańcuchów może spowodować uszkodzenie pojazdu.
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 171)
Zaczep holowniczy
317
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
OSTRZEŻENIE!
Nie podchodzić do pojazdów podczas
korzystania z haka holowniczego. Pasy i
łańcuchy holownicze mogą się zerwać, powodując poważne obrażenia.
KORZYSTANIE Z PRZEDNIEGO ZACZEPU
HOLOWNICZEGO
Gniazdo przedniego zaczepu holowniczego znajduje się
w dolnej prawej części przedniego pasa.
Wsunąć płaską końcówkę dźwigni podnośnika i dokręcić mocno zaczep. Więcej informacji znajduje się w
części „Stosowanie podnośnika i wymiana kół”. Zaczep
holowniczy musi być wkręcony do oporu w gniazdo i
musi przechodzić przez dolną część przedniego pasa w
przedstawiony sposób. W przypadku trudności z całkowitym wkręceniem zaczepu holowniczego w gniazdo
nie należy holować pojazdu. (rys. 172)
Aby zamontować zaczep holowniczy, zdjąć gumową
zaślepkę i wkręcić zaczep w gwintowane gniazdo.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 172)
Zamontowany przedni zaczep
318
KORZYSTANIE Z TYLNEGO ZACZEPU
HOLOWNICZEGO
Gniazdo tylnego zaczepu holowniczego znajduje się za
klapką zlokalizowaną po lewej stronie czołowego panelu tylnego zderzaka.
Aby zamontować zaczep holowniczy, otworzyć klapkę
kluczykiem pojazdu lub małym śrubokrętem i wkręcić
zaczep holowniczy w gwintowane gniazdo.
Wsunąć płaską końcówkę dźwigni podnośnika i dokręcić mocno zaczep. Więcej informacji znajduje się w
części „Stosowanie podnośnika i wymiana kół”. Zaczep
holowniczy musi być wkręcony do oporu w gniazdo i
musi przechodzić przez dolną część przedniego pasa w
przedstawiony sposób. W przypadku trudności z całkowitym wkręceniem zaczepu holowniczego w gniazdo
nie należy holować pojazdu. (rys. 173)
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
(rys. 173)
Zamontowany tylny zaczep
319
HOLOWANIE NIESPRAWNEGO POJAZDU
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
Warunki
holowania
Podniesione
koła
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
Holowanie bez
podnoszenia kół
pojazdu
ŻADNE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
SPIS
TREŚCI
320
MODELE Z NAPĘDEM NA PRZEDNIE KOŁA - AUTOMATYCZNA
SKRZYNIA BIEGÓW
Jeśli skrzynia biegów
działa:
• Dźwignia zmiany
biegów w położeniu N • Dźwignia zmiany
biegów w położeniu N
• Wyłącznik zapłonu w
• Wyłącznik zapłonu w
położeniu ACC lub
położeniu ACC lub
ON/RUN
ON/RUN
MODELE Z NAPĘDEM NA WSZYSTKIE KOŁA
ZABRONIONE
• Prędkość maksymalna
40 km/h
Podnośnik kół lub
wózek
Platforma
DANE
TECHNICZNE
MODELE Z NAPĘDEM NA PRZEDNIE KOŁA RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Tylne
ZABRONIONE
Przednie
WSZYSTKIE
TAK
NAJLEPSZA METODA
Aby uniknąć uszkodzenia pojazdu, należy stosować
odpowiednie urządzenia holownicze i podnoszące. Należy korzystać wyłącznie ze sprzęgów holowniczych i
innych urządzeń, które są przeznaczone do holowania
zgodnie z instrukcją producenta. Należy korzystać z
łańcuchów zabezpieczających. Sprzęg holowniczy lub
• Maksymalna odległość
24 kilometry
TAK
NAJLEPSZA METODA
ZABRONIONE
ZABRONIONE
TAK
inne urządzenie holownicze należy przymocowywać do
głównych belek konstrukcyjnych pojazdu, nie do zderzaków ani wsporników dodatkowych. Należy przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów prawa dotyczących holowania pojazdów.
Jeśli podczas holowania zachodzi potrzeba korzystania
z akcesoriów (wycieraczek, odmrażania szyb itp.), należy ustawić wyłącznik zapłonu w pozycji ON/RUN, a
nie w trybie zasilania akcesoriów (ACC).
Jeśli akumulator pojazdu jest rozładowany, skorzystać z
części „Wymuszona zmiana położenia dźwigni zmiany
biegów” w rozdziale „Postępowanie w sytuacjach awaryjnych”, aby poznać zalecenia dotyczące wyłączania
położenia P w automatycznej skrzyni biegów na potrzeby holowania.
• Podczas holowania nie wolno korzystać z zawiesi. Spowoduje to uszkodzenie
płata nadwozia.
• Podczas zabezpieczania pojazdu na platformie
nie wolno mocować pasów do elementów przedniego lub tylnego zawieszenia. Nieprawidłowe holowanie może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu.
• Tego pojazdu nie wolno pchać ani holować za
pomocą innego pojazdu, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia powierzchni zderzaka i
skrzyni biegów.
• Jeśli holowany pojazd musi mieć zapewnioną
możliwość skręcania, należy ustawić wyłącznik
zapłonu w położeniu ON/RUN, a nie w położeniu
OFF czy ACC.
BEZ KLUCZYKA ZBLIŻENIOWEGO
Podczas holowania pojazdu z wyłącznikiem zapłonu
ustawionym w położeniu OFF należy zachować szczególną ostrożność. Preferowana metoda holowania to
skorzystanie z platformy. Jeśli jednak nie ma takiej
możliwości, można skorzystać z urządzenia do podnoszenia kół. Holowanie tyłu pojazdu (kiedy przednie koła
dotykają ziemi) jest niedopuszczalne, ponieważ może
doprowadzić do uszkodzenia skrzyni biegów. Jeśli jedynym możliwym sposobem jest holowanie tyłu pojazdu,
należy oprzeć przednie koła na platformie jednoosiowej. Aby uniknąć uszkodzenia pojazdu, należy stosować
odpowiednie urządzenia holownicze.
Modele z napędem na wszystkie koła
Zgodnie z wymaganiami producenta żadne z kół holowanego pojazdu nie może dotykać drogi. Dopuszczalne metody to holowanie za pomocą platformy lub
holowanie poprzez podniesienie jednego końca pojazdu i oparcie drugiego na platformie jednoosiowej.
Nieprzestrzeganie niniejszych procedur
holowania może doprowadzić do poważnego uszkodzenia skrzyni biegów i/lub
skrzyni rozdzielczej. Ograniczona gwarancja na
nowy pojazd nie obejmuje powstałych w ten sposób uszkodzeń.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
321
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
322
MODELE Z NAPĘDEM NA PRZEDNIE KOŁA
- RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Zgodnie z wymaganiami producenta żadne z kół holowanego na platformie pojazdu nie powinno dotykać
drogi.
Pojazd można również holować przodem do kierunku
jazdy, z czterema kołami na ziemi, dźwignią zmiany
biegów w położeniu N i wyłącznikiem zapłonu ustawionym w położeniu ACC ON/RUN. W przypadku usterki
skrzyni biegów pojazd należy holować z podniesionymi
przednimi kołami (na platformie, na wózku lub na
podnośniku, który umożliwia transport pojazdu z podniesionymi przednimi kołami).
Nieprzestrzeganie niniejszych zaleceń
dotyczących holowania może doprowadzić do poważnego uszkodzenia skrzyni
biegów. Ograniczona gwarancja na nowy pojazd
nie obejmuje powstałych w ten sposób uszkodzeń.
MODELE Z NAPĘDEM NA PRZEDNIE KOŁA
- AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Zgodnie z wymaganiami producenta żadne z kół holowanego na platformie pojazdu nie powinno dotykać
drogi.
Jeśli nie ma możliwości skorzystania z platformy, a
skrzynia biegów działa, można odholować pojazd bez
podnoszenia kół, spełniwszy następujące warunki:
• Dźwignia zmiany biegów musi być w położeniu N.
• Dystans, na jakim odbywa się holowanie, nie powinien przekraczać 24 km.
• Prędkość holowania nie może przekraczać 40 km/h.
Jeśli skrzynia biegów nie działa lub pojazd musi
być holowany z prędkością wyższą niż 40 km/h
albo na odległość większą niż 24 km, wówczas
pojazd należy holować w taki sposób, aby przednie koła NIE dotykały podłoża (przy użyciu ciężarówki platformowej, wózka holowniczego lub
urządzenia do podnoszenia kół).
Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących
holowania może być przyczyną poważnego uszkodzenia silnika lub skrzyni biegów. Ograniczona gwarancja na nowy pojazd nie
obejmuje powstałych w ten sposób uszkodzeń.
OBSŁUGA SERWISOWA POJAZDU
HARMONOGRAM KONSERWACJI
INFORMACJA:
POZNAWANIE
SAMOCHODU
HARMONOGRAM KONSERWACJI – SILNIK
BENZYNOWY
Wymienione w niniejszej instrukcji przeglądy w ramach
harmonogramu konserwacji należy wykonywać zgodnie z przebiegiem i podanymi okresami, aby zachować
ważność gwarancji na pojazd oraz zapewnić jego optymalne działanie i niezawodność. Eksploatacja pojazdu w
trudnych warunkach, takich jak obszary o silnym zapyleniu lub pokonywanie krótkich tras, może wiązać się z
koniecznością częstszego serwisowania. W przypadku
stwierdzenia lub podejrzenia awarii należy przeprowadzić kontrolę i konserwację pojazdu.
• Wskaźnik wymiany oleju nie monitoruje
czasu od ostatniej wymiany oleju. Olej należy
wymienić, jeżeli od ostatniej wymiany oleju
minęło 12 miesięcy,nawet jeśli NIE zapaliła się
kontrolka wymiany oleju.
BEZPIECZEŃSTWO
Wskaźnik wymiany oleju przypomni użytkownikowi o
konieczności przeprowadzenia okresowego przeglądu
pojazdu.
W pojazdach wyposażonych w elektroniczne centrum
informacyjne pojazdu (EVIC) w układzie pojawi się
komunikat „Oil Change Required” („Wymagana wymiana oleju") wraz z pojedynczym sygnałem dźwiękowym, informując kierowcę o potrzebie wymiany oleju.
• W żadnym wypadku nie wolno przekraczać
przebiegu 12 000 km lub okresu 12 miesięcy
między kolejnymi wymianami oleju, zależnie
od tego, co nastąpi wcześniej.
Autoryzowany dealer może zresetować komunikat
kontrolki wymiany oleju po przeprowadzeniu zaplanowanej wymiany oleju.
Zaniedbanie konserwacji odpowiednich
podzespołów może doprowadzić do
uszkodzenia pojazdu.
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
323
Tysiące kilometrów
24
48
72
96 120 144 168 192
Miesiące
12
24
36
48
POZNAWANIE
SAMOCHODU
60
Sprawdzenie i w razie potrzeby wymiana zaworu PCV.
BEZPIECZEŃSTWO
72
84
96
•
Kontrola stanu naładowania akumulatora. Ładowanie w razie potrzeby.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontrola stanu/zużycia opon. Regulacja ciśnienia w razie potrzeby.
•
•
•
•
•
•
•
•
URUCHAMIANIE
I JAZDA
Sprawdzenie działania oświetlenia (przednie światła, kierunkowskazy,
światła awaryjne, oświetlenie bagażnika, oświetlenie wnętrza, oświetlenie
schowków, lampki ostrzegawcze w zestawie wskaźników itd.).
•
•
•
•
•
•
•
•
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
Kontrola położenia/zużycia wycieraczek przedniej/tylnej szyby.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontrola stanu i zużycia przednich klocków hamulcowych.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontrola stanu i zużycia tylnych klocków hamulcowych.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontrola, i w razie potrzeby, uzupełnienie poziomu płynów (płynu
hamulcowego/hydraulicznego, płynu do spryskiwaczy przedniej szyby,
elektrolitu akumulatora, płynu chłodzącego itd.).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
324
Kontrola działania spryskiwaczy przedniej szyby i w razie potrzeby
korekta ustawienia dysz spryskiwaczy.
Sprawdzenie czystości zamków pokrywy komory silnika i tylnej klapy oraz
nasmarowanie cięgieł.
Kontrola wzrokowa stanu: nadwozia, zabezpieczenia podwozia,
przewodów sztywnych i elastycznych (w układach wydechowym,
paliwowym i hamulcowym), części gumowych (osłony, tuleje itp.).
Kontrola wzrokowa stanu pasków transmisyjnych akcesoriów.
Kontrola emisji gazów spalinowych.
•
•
•
•
•
Tysiące kilometrów
24
48
72
96 120 144 168 192
Miesiące
12
24
36
48
Kontrola skoku dźwigni hamulca postojowego. Regulacja w razie
potrzeby.
Sprawdzenie układu sterującego silnikiem (za pośrednictwem gniazda
diagnostycznego).
•
•
•
60
•
•
•
72
84
•
•
•
96
•
•
Wymiana oleju i filtra (*) w automatycznej skrzyni biegów.
•
•
Wymiana świec zapłonowych (silnik 2,4 l).
•
•
•
Wymiana świec zapłonowych (silnik 3,6 l).
•
•
Wymiana wkładu filtra powietrza.
•
•
POZNAWANIE
SAMOCHODU
•
•
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju (**).
Wymiana płynu hamulcowego (lub co 24 miesiące).
•
Wymiana filtra przeciwpyłowego.
•
Wymiana oleju w zespole tylnego napędu (RDA) (zależnie od
wyposażenia).
Wymiana oleju w zespole przeniesienia mocy (PTU) (zależnie od
wyposażenia).
(**) Olej i filtr oleju należy wymieniać po zapaleniu się
lampki ostrzegawczej lub komunikatu na tablicy wskaźników lub, niezależnie od pozostałych czynników, co 12
miesięcy.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
INFORMACJA: Przepłukanie układu chłodzenia i wymiana płynu chłodzącego co 240 000 km lub 10 lat.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
325
POZNAWANIE
SAMOCHODU
Kontrole okresowe
Co 1000 km lub przed dalszymi trasami sprawdzić i, w
razie potrzeby, uzupełnić:
• płyn chłodzący;
BEZPIECZEŃSTWO
• płyn hamulcowy;
• płyn do spryskiwaczy;
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
326
• płyn układu wspomagania kierownicy;
• stan i ciśnienie w oponach;
• działanie świateł (reflektory, kierunkowskazy, światła
awaryjne itd.);
• działanie spryskiwaczy/wycieraczek przedniej szyby
oraz ustawienie/zużycie piór wycieraczek przedniej/
tylnej szyby.
• częsta lub długotrwała praca silnika na biegu jałowym
lub jazda z niską prędkością na krótkim odcinku.
Wykonać następujące kontrole częściej, niż jest to
określone w harmonogramie konserwacji:
• kontrola stanu i zużycia przednich klocków hamulcowych
• kontrola czystości zamków pokrywy komory silnika i
tylnej klapy, sprawdzenie i przesmarowanie cięgieł;
• kontrola wzrokowa stanu silnika, skrzyni biegów,
przewodów sztywnych i elastycznych (układów wydechowego, paliwowego i hamulcowego), części gumowych (osłony, tuleje itp.);
• kontrola naładowania akumulatora i poziomu elektrolitu w akumulatorze;
Co 3000 km sprawdzić poziom oleju i, w razie potrzeby, uzupełnić.
• kontrola wzrokowa pasków transmisyjnych akcesoriów;
Eksploatacja pojazdu w trudnych warunkach
Jeśli przez większą część czasu pojazd jest eksploatowany w następujących warunkach:
• kontrola i w razie potrzeby wymiana oleju silnikowego oraz filtra oleju;
• holowanie przyczepy;
• kontrola i w razie potrzeby wymiana filtra przeciwpyłowego;
• jazda po zapylonych drogach;
• kontrola i w razie potrzeby wymiana filtra powietrza.
• jazda na krótkich odcinkach (poniżej 7–8 km) przy
ujemnej temperaturze otoczenia;
HARMONOGRAM KONSERWACJI — SILNIK DIESEL
Wymagane okresy międzyserwisowe
Aby dowiedzieć się więcej na temat wymaganych okresów międzyserwisowych, należy zapoznać się z Harmonogramami konserwacji na kolejnych stronach.
Tysiące kilometrów
30
60
90
120 150 180
Miesiące
24
48
72
96
Kontrola stanu/zużycia opon i ewentualna regulacja ciśnienia.
Kontrola świateł (świateł przednich, kierunkowskazów, świateł awaryjnych,
oświetlenia wewnętrznego, lampek ostrzegawczych na panelu wskaźników itp.).
Kontrola położenia/zużycia piór wycieraczek przedniej/tylnej szyby.
Kontrola działania spryskiwaczy przedniej szyby i w razie potrzeby korekta
ustawienia dysz spryskiwaczy.
Kontrola stanu i zużycia przednich klocków hamulcowych.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontrola stanu i zużycia tylnych klocków hamulcowych.
Kontrola wzrokowa i kontrola stanu: zewnętrznej części nadwozia, zabezpieczenia
podwozia, rur i przewodów (układu wydechowego — układu paliwowego —
układu hamulcowego), elementów gumowych (osłony — tuleje itd.), przegubów
równobieżnych, przedniego zawieszenia, końcówek drążków i osłon. W razie
potrzeby wymiana elementów.
Kontrola czystości zamka pokrywy komory silnika, kontrola czystości i
smarowanie linek.
Kontrola wszystkich płynów (płynu chłodzącego, płynu hamulcowego/
hydraulicznego układu sprzęgła, płynu do spryskiwaczy, płynu w akumulatorze itd.).
Uzupełnienie w razie potrzeby.
Kontrola spalin/dymienia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontrola stanu naładowania akumulatora. Ładowanie w razie potrzeby.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
120 144
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
327
Tysiące kilometrów
30
60
90
120 150 180
Miesiące
24
48
72
96
•
•
•
•
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
Kontrola układu sterującego silnikiem (za pośrednictwem gniazda
diagnostycznego).
Kontrola wzrokowa stanu dodatkowych pasków napędowych.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
328
•
•
•
Kontrola stanu paska rozrządu.
•
•
Wymiana paska rozrządu (*).
•
Wymiana filtra paliwa (lub przynajmniej co 24 miesiące).
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
•
•
Wymiana dodatkowych pasków napędowych.
URUCHAMIANIE
I JAZDA
120 144
•
Kontrola skoku dźwigni hamulca ręcznego. Regulacja w razie potrzeby
•
Wymiana wkładu filtra powietrza (lub przynajmniej co 24 miesiące).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju (lub co najmniej co 24 miesiące) (**) (***).
Wymiana płynu hamulcowego (lub co 24 miesiące).
Wymiana filtra przeciwpyłowego.
•
•
•
•
•
•
Wymiana oleju w zespole tylnego napędu (RDA) (zależnie od wyposażenia).
•
•
Wymiana oleju w zespole przeniesienia mocy (PTU) (zależnie od wyposażenia).
Wymiana oleju do automatycznej skrzyni biegów wraz z filtrem, jeśli pojazd jest
używany jako radiowóz policyjny, taksówka, pojazd flotowy lub pojazd służący do
częstego holowania przyczep.
Wymiana oleju i filtra w automatycznej skrzyni biegów.
•
•
•
•
* Niezależnie od przejechanego dystansu pasek rozrządu należy wymieniać co 4 lata w przypadku eksploatacji pojazdu w trudnych warunkach (zimny klimat,
•
przeważająca jazda w trybie miejskim, długi czas pracy
silnika na biegu jałowym) lub przynajmniej co 5 lat.
** Jeżeli roczny przebieg pojazdu jest niższy niż
10 000 km, olej silnikowy i filtr oleju należy wymieniać
co 12 miesięcy.
Kontrole okresowe
Co 1000 km lub przed dalszymi trasami sprawdzić i, w
razie potrzeby, uzupełnić:
*** Okres między kolejnymi wymianami oleju silnikowego i filtra oleju zależy od warunków użytkowania
pojazdu. O konieczności przeprowadzenia czynności
serwisowych informuje specjalny wskaźnik lub komunikat (o ile dostępny) na desce rozdzielczej.
• płyn chłodzący;
Zaniedbanie konserwacji odpowiednich
podzespołów może doprowadzić do
uszkodzenia pojazdu.
• płyn hamulcowy;
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
• płyn do spryskiwaczy;
• płyn układu wspomagania kierownicy;
• stan i ciśnienie w oponach;
• działanie świateł (reflektory, kierunkowskazy, światła
awaryjne itd.);
• działanie spryskiwaczy/wycieraczek przedniej szyby
oraz ustawienie/zużycie piór wycieraczek przedniej/
tylnej szyby.
Co 3000 km sprawdzić poziom oleju i, w razie potrzeby, uzupełnić.
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
329
POZNAWANIE
SAMOCHODU
Eksploatacja pojazdu w trudnych warunkach
Jeśli przez większą część czasu pojazd jest eksploatowany w następujących warunkach:
• holowanie przyczepy;
BEZPIECZEŃSTWO
• jazda po zapylonych drogach;
• jazda na krótkich odcinkach (poniżej 7–8 km) przy
ujemnej temperaturze otoczenia;
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
330
• częsta lub długotrwała praca silnika na biegu jałowym
lub jazda z niską prędkością na krótkim odcinku.
Wykonać następujące kontrole częściej, niż jest to
określone w harmonogramie konserwacji:
• kontrola stanu i zużycia przednich klocków hamulcowych
• kontrola czystości zamków pokrywy komory silnika i
tylnej klapy, sprawdzenie i przesmarowanie cięgieł;
• kontrola wzrokowa stanu silnika, skrzyni biegów,
przewodów sztywnych i elastycznych (układów wydechowego, paliwowego i hamulcowego), części gumowych (osłony, tuleje itp.);
• kontrola naładowania akumulatora i poziomu elektrolitu w akumulatorze;
• kontrola wzrokowa pasków transmisyjnych akcesoriów;
• kontrola i w razie potrzeby wymiana oleju silnikowego oraz filtra oleju;
• kontrola i w razie potrzeby wymiana filtra przeciwpyłowego;
• kontrola i w razie potrzeby wymiana filtra powietrza.
KOMORA SILNIKA — 2,4 l
POZNAWANIE
SAMOCHODU
(rys. 174)
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
(rys. 174)
1 — Zbiornik płynu chłodzącego silnik
2 — Zbiornik płynu układu wspomagania
3 — Wlew oleju silnikowego
4 — Zbiornik płynu hamulcowego
5 — Styk pomocniczy do uruchamiania za pomocą dodatkowego akumulatora (styk dodatni akumulatora)
6 — Styk pomocniczy do uruchamiania za pomocą dodatkowego akumulatora (styk ujemny akumulatora)
7 — Zintegrowany moduł zasilania (bezpieczniki)
8 — Pręt do sprawdzania poziomu oleju w automatycznej
skrzyni biegów
9 — Zbiornik płynu do spryskiwaczy
10 — Korek ciśnieniowy układu chłodzenia
11 — Pręt do sprawdzania poziomu oleju silnikowego
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
331
POZNAWANIE
SAMOCHODU
KOMORA SILNIKA — SILNIK O POJ. 3,6 L
(rys. 175)
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
332
(rys. 175)
1 — Zbiornik płynu chłodzącego silnik
2 — Zbiornik płynu układu wspomagania
3 — Zbiornik płynu hamulcowego
4 — Całkowicie zintegrowany moduł zasilania (bezpieczniki)
5 — Filtr powietrza dolotowego
6 — Zbiornik płynu do spryskiwaczy
7 — Pręt do sprawdzania poziomu oleju silnikowego
8 — Wlew oleju silnikowego
KOMORA SILNIKA — 2.0 l DIESEL
POZNAWANIE
SAMOCHODU
(rys. 176)
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
(rys. 176)
1 — Zbiornik płynu chłodzącego silnik
2 — Zbiornik płynu układu wspomagania
3 — Wlew oleju silnikowego
4 — Pręt do sprawdzania poziomu oleju silnikowego
5 — Zbiornik płynu hamulcowego
6 — Całkowicie zintegrowany moduł zasilania (bezpieczniki)
7 — Filtr powietrza
8 — Zbiornik płynu do spryskiwaczy
SPIS
TREŚCI
333
PROCEDURY SERWISOWE
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
334
Na kolejnych stronach znajdują się informacje dotyczące wymaganych usług konserwacyjnych, określonych przez inżynierów, którzy zaprojektowali ten pojazd.
Oprócz czynności konserwacyjnych wyszczególnionych w formie stałego harmonogramu konserwacji istnieją podzespoły, które w przyszłości mogą wymagać
serwisowania i wymiany.
• Zaniedbanie prawidłowej konserwacji
pojazdu oraz niewykonywanie wymaganych napraw i prac konserwacyjnych
może doprowadzić do zwiększenia kosztów napraw, uszkodzenia innych podzespołów lub
zmniejszyć osiągi pojazdu. Należy niezwłocznie
zlecić sprawdzenie potencjalnych awarii autoryzowanemu dealerowi lub certyfikowanej stacji
obsługi.
(Kontynuacja)
(Kontynuacja)
• Obsługę pojazdu należy wykonywać w placówce dealerskiej marki FIAT. Jeśli chodzi o wykonywanie we własnym zakresie rutynowej obsługi i
mniejszych czynności konserwacyjnych, zalecamy
korzystanie z odpowiednich narzędzi, oryginalnych części zamiennych FIAT oraz wymaganych
płynów; niemniej jednak osoby niedoświadczone
nie powinny samodzielnie wykonywać tego typu
czynności.
• Pojazd skonstruowano z wykorzystaniem płynów o poprawionej formule, które gwarantują
jego wydajność i niezawodność, a także umożliwiają stosowanie wydłużonych okresów międzyserwisowych. Nie należy spłukiwać tych elementów środkami chemicznymi, ponieważ mogą one
prowadzić do uszkodzeń silnika, skrzyni biegów,
układu wspomagania kierownicy lub układu klimatyzacji. Ograniczona gwarancja na nowy pojazd nie obejmuje powstałych w ten sposób uszkodzeń. Jeżeli uszkodzenie podzespołu wymaga
przepłukania go, należy używać wyłącznie płynu
przeznaczonego do konkretnej procedury spłukiwania.
OLEJ SILNIKOWY
Kontrola poziomu oleju — silnik benzynowy
Należy dbać o utrzymanie odpowiedniego poziomu
oleju silnikowego, aby zapewnić prawidłowe smarowanie silnika. Poziom oleju należy sprawdzać regularnie,
na przykład przy okazji każdego tankowania.
Najlepszy moment na sprawdzenie poziomu oleju silnikowego to około pięciu minut po wyłączeniu w pełni
rozgrzanego silnika. Nie powinno się sprawdzać poziomu oleju silnikowego przed uruchomieniem silnika,
po nocnym postoju. Jeżeli sprawdzisz poziom oleju, gdy
silnik jest zimny, wynik pomiaru będzie nieprawidłowy.
Sprawdzanie poziomu oleju, gdy pojazd jest zaparkowany na płaskim podłożu, a jego silnik jest rozgrzany,
gwarantuje bardziej precyzyjny pomiar. Poziom oleju
silnikowego powinien się mieścić w przedziale od dolnego do górnego oznaczenia na pręcie wskaźnika. Przy
obu oznaczeniach na pręcie zaznaczono obszar pokryty
siatką wgłębień oraz słowo SAFE (POZIOM BEZPIECZNY) lub MIN (POZIOM MINIMALNY) przy
oznaczeniu dolnym lub MAX (POZIOM MAKSYMALNY) przy oznaczeniu górnym. Dolanie 1 litra oleju
przy poziomie oleju sięgającym dolnego oznaczenia na
wskaźniku spowoduje zwiększenie ilości oleju w układzie do poziomu górnego oznaczenia.
Nie wolno nalewać zbyt dużej ilości oleju
silnikowego. Nalanie zbyt dużej ilości
oleju silnikowego może doprowadzić do
jego napowietrzenia i w efekcie do spadku ciśnienia oleju i wzrostu jego temperatury. Może to
doprowadzić do uszkodzenia silnika. Po dolaniu
oleju dobrze dokręcić korek wlewu.
Kontrola poziomu oleju — silnik Diesel
Należy dbać o utrzymanie odpowiedniego poziomu
oleju silnikowego, aby zapewnić prawidłowe smarowanie silnika. Poziom oleju należy sprawdzać regularnie,
na przykład przy okazji każdego tankowania.
Najlepszy moment na sprawdzenie poziomu oleju silnikowego to około pięciu minut po wyłączeniu w pełni
rozgrzanego silnika lub moment przed rozruchem całkowicie zimnego silnika.
Sprawdzanie poziomu oleju, gdy pojazd stoi na poziomym podłożu, gwarantuje precyzyjny pomiar. Poziom
oleju powinien mieścić się w zakresie oznaczeń MIN
oraz MAX na pręcie do sprawdzania poziomu oleju
silnikowego. Dolanie 1 litra oleju przy poziomie oleju
sięgającym oznaczenia MIN spowoduje zwiększenie ilości oleju w układzie do poziomu MAX.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
335
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
336
Obsługę pojazdu należy wykonywać w
placówce dealerskiej marki FIAT. Jeśli
chodzi o wykonywanie we własnym zakresie rutynowej obsługi i mniejszych czynności
konserwacyjnych, zalecamy korzystanie z odpowiednich narzędzi, oryginalnych części FIAT oraz
wymaganych płynów; niemniej jednak osoby niedoświadczone nie powinny samodzielnie wykonywać tego typu czynności.
Wymiana oleju silnikowego — silnik
benzynowy
Więcej informacji na temat odpowiednich okresów
międzyserwisowych znajduje się w „Harmonogramie
konserwacji”.
Wymiana oleju silnikowego — silnik Diesel
Więcej informacji na temat odpowiednich okresów
międzyserwisowych znajduje się w „Harmonogramie
konserwacji”.
Lepkość oleju silnikowego — silnik benzynowy
2,4 l i 3,6 l
Niezależnie od temperatury roboczej zaleca się stosowanie oleju silnikowego SAE 5W-30. Olej ten poprawia
właściwości rozruchowe pojazdu w niskich temperaturach i zmniejsza zużycie paliwa.
Na korku wlewu oleju silnikowego znajdują się informacje dotyczące zalecanej lepkości oleju silnikowego
dla danego pojazdu. Aby uzyskać informacje na temat
umiejscowienia korka wlewu oleju, należy skorzystać z
części „Komora silnika” rozdziału „Obsługa serwisowa
pojazdu”.
Lepkość oleju silnikowego – silnik 2.0 l diesel
Aby zagwarantować najlepsze osiągi i najwyższy poziom ochrony we wszystkich warunkach pracy, producent zaleca stosowanie wyłącznie całkowicie syntetycznych olejów silnikowych 5W-30 o niskiej zawartości
popiołu, spełniających wymogi Kwalifikacji FIAT
9.55535-S1 i normy ACEA C2.
Wymiana oleju silnikowego — silnik Diesel
Więcej informacji na temat odpowiednich okresów
międzyserwisowych znajduje się w „Harmonogramie
konserwacji”.
Środki dodawane do olejów silnikowych
Do oleju silnikowego wolno dolewać wyłącznie barwniki do wykrywania nieszczelności. Olej silnikowy to
produkt specjalistyczny, a stosowanie substancji dodatkowych może ograniczyć jego wydajność.
Utylizacja zużytego oleju silnikowego i filtrów
oleju
W przypadku utylizacji zużytego oleju silnikowego i
filtrów oleju należy zachować odpowiednią ostrożność.
Niewłaściwa utylizacja zużytego oleju silnikowego i
filtrów może być niebezpieczna dla środowiska. Skontaktować się z autoryzowanym dealerem, warsztatem serwisowym lub odpowiednią agencją rządową,
aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji
zużytego oleju silnikowego i filtrów silnikowych.
Wybór filtra powietrza dolotowego silnika
Jakość filtrów powietrza dolotowego silnika stosowanych przy wymianie jest bardzo zróżnicowana. Jedynie
filtry wysokiej jakość zapewniają najbardziej wydajną
pracę.
FILTR POWIETRZA DOLOTOWEGO
SILNIKA
Więcej informacji na temat odpowiednich okresów
międzyserwisowych znajduje się w „Harmonogramie
konserwacji”.
AKUMULATOR BEZOBSŁUGOWY
Do akumulatora nie należy nigdy dolewać wody. Obsługa okresowa nie jest konieczna.
OSTRZEŻENIE!
Układ zasysania powietrza (filtr powietrza dolotowego, przewody itp.) stanowi
zabezpieczenie silnika w przypadku strzału do
gaźnika. Nie wolno wymontowywać układu zasysania powietrza (filtra powietrza dolotowego,
przewodów itp.), chyba że jest to niezbędne do
przeprowadzenia koniecznych napraw lub konserwacji. Należy się upewnić, że przed uruchomieniem pojazdu z wymontowanym układem zasysania powietrza (filtr powietrza dolotowego,
przewody itp.) w pobliżu komory silnika nie przebywają żadne osoby. W przeciwnym razie może
dojść do poważnych obrażeń.
INFORMACJA: Akumulator znajduje się w komorze
za lewym, przednim zderzakiem. Aby uzyskać dostęp
do komory, nie trzeba wymontowywać zespołu koła i
opony. W komorze silnika znajdują się pomocnicze
bieguny akumulatora, które umożliwiają uruchomienie
silnika z wykorzystaniem zewnętrznego akumulatora.
Aby uzyskać dostęp do akumulatora, przekręcić kierownicę do oporu w prawo i wymontować panel z
wewnętrznej osłony zderzaka.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
337
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
338
OSTRZEŻENIE!
• Płyn akumulatorowy to roztwór żrącego kwasu, który może poparzyć lub
nawet oślepić. Nie wolno dopuścić do zetknięcia
płynu akumulatorowego z oczami, skórą lub
odzieżą. Podczas mocowania zacisków nie wolno
pochylać się nad akumulatorem. Jeżeli dojdzie do
rozlania kwasu na oczy lub skórę, natychmiast
spłukać miejsce oparzenia dużą ilością wody.
• Gazy wydzielane z akumulatora są łatwopalne i grożą wybuchem. Nie zbliżać się do akumulatora ze źródłem ognia wywołującym płomienie lub iskry. Nie wolno stosować
akumulatora wspomagającego lub innych źródeł
wspomagania o napięciu układu większym niż 12
V. Nie wolno dopuścić do zetknięcia zacisków
kabli.
• Styki akumulatora, bieguny i związane z nimi
akcesoria zawierają ołów i jego związki. Po zakończeniu obsługi akumulatora należy umyć ręce.
• Podłączając przewody na akumulatorze, podłączyć przewód dodatni do bieguna dodatniego, a ujemny do bieguna
ujemnego. Styki akumulatora są oznaczone jako
styk dodatni (+) i ujemny (-), co można rozróżnić
dzięki informacjom na obudowie akumulatora.
Zaciski kabli należy mocno zamocować na stykach biegunów, upewniając się, że nie pokrywa
ich rdza.
• W przypadku używania prostownika szybkoładującego, gdy w pojeździe znajduje się akumulator, należy odłączyć oba przewody akumulatora
przed podłączeniem prostownika do akumulatora. Nie należy wykorzystywać prostownika
szybkoładującego do uruchamiania pojazdu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie akumulatora.
KONSERWACJA UKŁADU KLIMATYZACJI
Aby zagwarantować optymalną wydajność, na początku każdego sezonu wiosenno-letniego należy
sprawdzić układ klimatyzacji i przeprowadzić jego konserwację w autoryzowanym punkcie dealerskim. Czynność ta powinna obejmować również wyczyszczenie
żeber skraplacza i przeprowadzenie testu jego działania. Przy okazji należy również sprawdzić napięcie paska transmisyjnego.
W układzie klimatyzacji nie wolno stosować chemicznych środków przepłukujących, ponieważ ich składniki mogą doprowadzić do uszkodzenia podzespołów układu
klimatyzacji. Ograniczona gwarancja na nowy
pojazd nie obejmuje powstałych w ten sposób
uszkodzeń.
OSTRZEŻENIE!
• Należy stosować wyłącznie czynniki
chłodzące i smary do sprężarek zatwierdzone przez producenta układu klimatyzacji.
Niektóre niezatwierdzone czynniki chłodzące są
łatwopalne i mogą wybuchnąć, raniąc użytkownika. Stosowanie innych, niezatwierdzonych
czynników chłodzących lub smarów może doprowadzić do uszkodzenia układu i konieczności
przeprowadzenia kosztownych napraw.
• Czynnik chłodzący w układzie klimatyzacji
jest pod dużym ciśnieniem. Aby uniknąć niebezpieczeństwa obrażeń lub uszkodzenia układu,
dolewaniem czynnika chłodzącego oraz wszelkimi naprawami, wymagającymi odłączenia
przewodów, powinni się zajmować doświadczeni
technicy.
Odzyskiwanie i recykling czynnika
chłodzącego
Stosowany w układach klimatyzacji czynnik chłodzący
R-134a to hydrofluoropochodna węglowodorów
(HFC), którą dopuściła do użytku Agencja Ochrony
Środowiska. Produkt ten nie zagraża powłoce ozonowej. Producent zaleca jednak serwisowanie układów
klimatyzacji w autoryzowanych punktach dealerskich lub w innych zakładach serwisowych, które posiadają urządzenia do odzyskiwania i recyklingu czynnika chłodzącego.
INFORMACJA: Należy stosować wyłącznie zatwierdzone przez producenta układu klimatyzacji uszczelniacze, produkty blokujące wycieki, uzdatniacze uszczelek, oleje w sprężarkach oraz czynniki chłodzące.
FILTR POWIETRZA W UKŁADZIE
KLIMATYZACJI
Więcej informacji na temat odpowiednich okresów
międzyserwisowych znajduje się w „Harmonogramie
konserwacji”.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
339
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
Obsługę pojazdu należy wykonywać w
placówce dealerskiej marki FIAT. Jeśli
chodzi o wykonywanie we własnym zakresie rutynowej obsługi i mniejszych czynności
konserwacyjnych, zalecamy korzystanie z odpowiednich narzędzi, oryginalnych części FIAT oraz
wymaganych płynów; niemniej jednak osoby niedoświadczone nie powinny samodzielnie wykonywać tego typu czynności.
2. Ścisnąć klapki po obu stronach zamka schowka w
desce rozdzielczej i delikatnie pociągnąć pokrywę
schowka, aż do jego otwarcia.(rys. 177)
3. Opuścić schowek w dół.
OSTRZEŻENIE!
Należy pamiętać, aby nie wymontowywać filtra powietrza układu klimatyzacji
podczas pracy dmuchawy, ponieważ może to doprowadzić do obrażeń.
Filtr powietrza układu klimatyzacji znajduje się we wlocie świeżego powietrza, za schowkiem w desce rozdzielczej. Aby wymienić filtr, należy wykonać następujące czynności:
1. Otworzyć schowek i wyjąć jego zawartość.
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
340
(rys. 177)
Wymontowywanie schowka w desce rozdzielczej
4. Odczepić dwie klapki unieruchamiające osłonę filtra
w obudowie modułu HVAC i wyciągnąć
pokrywę.(rys. 178)
5. Wymontować filtr powietrza układu klimatyzacji,
wyciągając go z obudowy.
Filtr powietrza układu klimatyzacji oznaczono strzałką, która wskazuje kierunek
przepływu powietrza przez filtr. Nieprawidłowe zamontowanie filtra sprawi, że konieczne będzie jego częstsze wymienianie.
6. Zamontować filtr powietrza układu klimatyzacji tak,
aby strzałka na filtrze była skierowana w stronę
podłogi. Podczas zakładania osłony filtra upewnić
się, że klapki blokujące są całkowicie unieruchomione w osłonie.
7. Zamontować pokrywę schowka w desce rozdzielczej. Upewnić się, że zawiasy zaskoczyły w zaczepach i można swobodnie zamknąć pokrywę
schowka. W przeciwnym razie prawidłowe zamknięcie pokrywy schowka nie będzie możliwe.
(rys. 178)
Wymiana filtra powietrza układu klimatyzacji
SMAROWANIE NADWOZIA
Zamki oraz wszystkie przeguby i ruchome części nadwozia, w tym prowadnice siedzeń, zawiasy i rolki drzwi,
tylna klapa, mechanizmy drzwi przesuwnych i zawiasy
pokrywy komory silnika należy regularnie smarować
smarem na bazie litu, który zapewni cichą i bezproblemową pracę tych elementów i zabezpieczy je przed
rdzą i zużyciem. Przed nałożeniem smaru należy wytrzeć smarowane części i usunąć z nich kurz i drobne
zanieczyszczenia mechaniczne; po zakończeniu smarowania należy zebrać i usunąć nadmiar oleju i smaru.
Należy zwrócić szczególną uwagę na elementy zamykające pokrywy komory silnika, aby zapewnić ich prawidłowe działanie. Podczas przeprowadzania czynności
serwisowych pod pokrywą komory silnika należy wyczyścić i nasmarować zamek pokrywy komory silnika,
mechanizm zwalniający oraz zacisk zabezpieczający.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
341
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
342
Zewnętrzne siłowniki blokujące należy smarować dwa
razy w roku, najlepiej w okresie jesiennym i wiosennym. Małą ilość wysokiej jakości środka smarnego należy nałożyć bezpośrednio na siłownik.
Obsługę pojazdu należy wykonywać w
placówce dealerskiej marki FIAT. Jeśli
chodzi o wykonywanie we własnym zakresie rutynowej obsługi i mniejszych czynności
konserwacyjnych, zalecamy korzystanie z odpowiednich narzędzi, oryginalnych części FIAT oraz
wymaganych płynów; niemniej jednak osoby niedoświadczone nie powinny samodzielnie wykonywać tego typu czynności.
PIÓRA WYCIERACZEK
Należy okresowo czyścić gumowe krawędzie piór wycieraczek oraz przednią i tylną szybę za pomocą gąbki
lub miękkiej szmatki i delikatnego środka czyszczącego.
Pozwoli to na usunięcie odkładów soli, wosków lub
warstw kurzu oraz wyeliminuje zjawisko smużenia i
rozmazywania.
Używanie wycieraczek na suchej szybie przez dłuższy
czas może doprowadzić do zniszczenia piór. Podczas
korzystania z wycieraczek należy zawsze używać płynu
spryskiwacza w celu usunięcia soli lub brudu z suchej
szyby przedniej lub tylnej.
Należy unikać wykorzystywania piór wycieraczek do
usuwania przymarzniętego śniegu i lodu z przedniej lub
tylnej szyby. Przed włączeniem wycieraczek upewnić
się, czy pióra nie przymarzły do szyby, aby nie dopuścić
do ich uszkodzenia. Gumowa powierzchnia pióra nie
może się stykać z produktami ropopochodnymi, takimi
jak olej silnikowy czy benzyna.
INFORMACJA: Żywotność piór wycieraczek może
się różnić w zależności od szerokości geograficznej i
częstotliwości używania. Słaba jakość pracy piór wycieraczek przejawia się pozostawianiem zarysowań, przetarć, smug wody lub mokrych plam. W przypadku
wystąpienia któregoś objawu oczyścić pióra wycieraczek wilgotną ściereczką, aby usunąć wszystkie zanieczyszczenia, które mogą zakłócać ich działanie.
Demontaż/montaż wycieraczki tylnej szyby
1. Podnieść osłonę sworznia ramienia wycieraczki tylnej szyby do góry; umożliwi to oderwanie pióra
wycieraczki od szyby klapy tylnej.(rys. 179)
INFORMACJA: Nie da się całkowicie podnieść ramienia wycieraczki tylnej szyby bez wcześniejszego
podniesienia osłony sworznia.
2. Podnieść ramię wycieraczki tylnej szyby, aby oderwać pióro wycieraczki od szyby tylnej klapy.
3. Chwycić dolną część pióra wycieraczki i obrócić ją
do przodu, aby odczepić sworzeń przegubowy pióra
od uchwytu pióra wycieraczki.(rys. 180)
4. Zamontować nowy sworzeń przegubowy pióra wycieraczki w uchwycie pióra na końcu ramienia wycieraczki i mocno wcisnąć pióro, aż zaskoczy.
5. Opuścić pióro wycieraczki i docisnąć osłonę sworznia aż zaskoczy.
płynu znajduje się w komorze silnika. Należy regularnie
sprawdzać poziom płynu w zbiorniku. Napełnić zbiornik roztworem płynu do spryskiwacza szyby przedniej
(nie wolno wlewać płynu niezamarzającego używanego
w chłodnicach) i włączyć układ na kilka sekund, aby
wypłukać resztki wody.
Podczas dolewania płynu do spryskiwaczy warto nasączyć nim szmatkę lub ręcznik i przetrzeć pióra wycieraczek. Poprawi to jakość pracy wycieraczek.
UZUPEŁNIANIE PŁYNU DO
SPRYSKIWACZY
Spryskiwacz przedniej szyby i spryskiwacz tylnej szyby
korzystają z tego samego zbiornika płynu. Zbiornik
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
(rys. 180)
(rys. 179)
1 — Ramię wycieraczki
2 — Osłona sworznia
1 — Pióro wycieraczki
2 — Sworzeń przegubowy pióra
3 — Ramię wycieraczki
4 — Uchwyt pióra wycieraczki
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
343
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
344
Aby zapobiec zamarznięciu układu spryskiwacza szyby
przedniej w okresie zimowym, należy wybierać roztwór lub mieszankę płynu przeznaczoną co najmniej do
zakresu temperatur występujących w klimacie miejsca
użytkowania pojazdu. Stosowne informacje znajdują się
na opakowaniach większości płynów do spryskiwaczy.
Do zbiornika można wlać prawie 4 litry płynu do
spryskiwaczy, gdy na wyświetlaczu EVIC pojawi się
komunikat „Washer Fluid Low” (Niski poziom płynu do
spryskiwaczy).
OSTRZEŻENIE!
Dostępne roztwory płynów do spryskiwaczy są substancjami łatwopalnymi.
Może dojść do ich zapłonu i poparzenia użytkownika. Podczas nalewania lub używania takiego płynu należy zachować szczególną uwagę.
Obsługę pojazdu należy wykonywać w
placówce dealerskiej marki FIAT. Jeśli
chodzi o wykonywanie we własnym zakresie rutynowej obsługi i mniejszych czynności
konserwacyjnych, zalecamy korzystanie z odpowiednich narzędzi, oryginalnych części FIAT oraz
wymaganych płynów; niemniej jednak osoby niedoświadczone nie powinny samodzielnie wykonywać tego typu czynności.
STRATEGIA INTERWENCJI DLA
REGENERACJI — SILNIK DIESEL 2,0 L
Pojazd jest wyposażony w najnowocześniejszy silnik
Diesla i układ wydechowy z filtrem cząstek stałych.
Współpraca silnika i układu przetwarzania spalin zapewnia zgodność pojazdu z wymogami w zakresie emisji zanieczyszczeń. Układ steruje spalaniem tak, aby
katalizator wychwytywał i spalał cząstki stałe bez ingerencji kierowcy.
Więcej informacji znajduje się w części „Elektroniczne
centrum informacyjne pojazdu (EVIC)” rozdziału „Poznawanie samochodu”.
UKŁAD WYDECHOWY
Najlepszym zabezpieczeniem przed przeniknięciem
czadu do wnętrza kabiny jest prawidłowa konserwacja
układu wydechowego silnika.
W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany hałasu
na poziomie układu wydechowego, obecności spalin w
pojeździe lub uszkodzenia podwozia lub tylnej części
pojazdu, bezzwłocznie należy przeprowadzić kompleksową kontrolę mechaniczną układu wydechowego i
sąsiadujących z nim elementów nadwozia pod kątem
pęknięć, uszkodzeń, szczelin lub nieprawidłowo ustawionych elementów. Przerwanie połączeń lub poluzowanie złączy może prowadzić do przenikania spalin do
kabiny pasażerskiej. Ponadto przy każdym podniesieniu
pojazdu w celu nasmarowania podzespołów lub wymiany oleju należy sprawdzić stan układu wydechowego. W razie potrzeby należy dokonać koniecznych
wymian.
OSTRZEŻENIE!
Spaliny mogą być niebezpieczne dla
zdrowia lub życia. Zawierają one tlenek
węgla (CO), który jest bezbarwny i nie wydziela
żadnego zapachu. Wdychanie tego gazu może
doprowadzić do utraty przytomności i zatrucia.
Aby unikać wdychania CO, zapoznać z informacjami znajdującymi się w części „Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa/Gazy spalinowe” w części
„Bezpieczeństwo”.
INFORMACJA: Celowe ingerowanie w układy kontrolujące poziom emisji może doprowadzić do nałożenia kar przez odpowiednie instytucje.
OSTRZEŻENIE!
Rozgrzany układ wydechowy może doprowadzić do zaprószenia ognia w przypadku zaparkowania pojazdu nad łatwopalnymi
materiałami. Do takich materiałów należy trawa
lub liście stykające się z elementami układu wydechowego.Dlatego nie wolno parkować ani używać pojazdu w miejscach, w których układ wydechowy może zetknąć się z łatwopalnymi
materiałami.
W przypadku bardzo poważnego zaburzenia pracy silnika pojawienie się zapachu spalenizny może sugerować
poważne i nietypowe przegrzanie katalizatora. W takim przypadku należy zatrzymać pojazd w bezpiecznym
miejscu, wyłączyć silnik i poczekać na ostygnięcie elementów pojazdu. Należy niezwłocznie odprowadzić
samochód do serwisu w celu przeprowadzenia konserwacji i wyregulowania silnika zgodnie ze specyfikacją
określoną przez producenta.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia katalizatora:
• Nie wolno wyłączać silnika ani zapłonu, jeżeli włączony jest bieg, a pojazd porusza się.
• Nie wolno próbować uruchamiać pojazdu poprzez
pchanie lub holowanie.
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
345
POZNAWANIE
SAMOCHODU
• Nie wolno pozostawiać na dłuższy czas silnika pracującego na biegu jałowym z odłączonym przewodem
cewki zapłonowej.
UKŁAD CHŁODZENIA
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
346
OSTRZEŻENIE!
• Podczas pracy w pobliżu wentylatora
chłodzącego chłodnicy należy odłączyć
przewód zasilający jego silnika lub ustawić kluczyk zapłonu w położeniu LOCK.Wentylator jest
kontrolowany przez temperaturę i może się włączyć w każdej chwili, gdy kluczyk zapłonu znajduje się w położeniu ON.
• Istnieje niebezpieczeństwo poważnego poparzenia się gorącym płynem chłodzącym (płynem
niezamarzającym) lub parą z chłodnicy. Po zobaczeniu lub usłyszeniu pary wydobywającej się
spod pokrywy komory silnika nie wolno otwierać
jej aż do ostygnięcia chłodnicy. Nie wolno próbować otwierać korka ciśnieniowego układu chłodzącego, gdy chłodnica jest rozgrzana.
Obsługę pojazdu należy wykonywać w
placówce dealerskiej marki FIAT. Jeśli
chodzi o wykonywanie we własnym zakresie rutynowej obsługi i mniejszych czynności
konserwacyjnych, zalecamy korzystanie z odpowiednich narzędzi, oryginalnych części FIAT oraz
wymaganych płynów; niemniej jednak osoby niedoświadczone nie powinny samodzielnie wykonywać tego typu czynności.
Kontrole płynu chłodzącego
Co 12 miesięcy należy sprawdzać parametry płynu
chłodzącego silnika (przed wystąpieniem pierwszych
przymrozków). Jeżeli płyn jest zanieczyszczony lub ma
rdzawy odcień, należy zlać cały płyn z układu, następnie
wypłukać cały układ i napełnić nowym płynem. Sprawdzić, czy przód skraplacza układu klimatyzacji nie jest
zabrudzony owadami, liśćmi itp. W przypadku zabrudzenia należy delikatnie oczyścić powierzchnię skraplacza strumieniem wody z węża ogrodowego.
Sprawdzić, czy przewody zbiornika wyrównawczego
nie są skruszałe, pęknięte, przedarte, przecięte i czy
szczelnie łączą zbiornik i chłodnicę. Sprawdzić szczelność całego układu.
Układ chłodzenia – Opróżnianie, płukanie i
napełnianie
Więcej informacji na temat odpowiednich okresów
międzyserwisowych znajduje się w „Harmonogramie
konserwacji”.
Jeżeli płyn chłodzący jest zanieczyszczony lub zawiera
znaczne ilości osadu, należy przeczyścić i przepłukać
układ chłodzący odpowiednim środkiem czyszczącym.
W celu usunięcia wszystkich pozostałości odkładów i
chemikaliów należy obficie przepłukać układ. Zużyty
płyn chłodzący należy utylizować w prawidłowy sposób.
Wybór płynu chłodzącego — silnik benzynowy
Stosować wyłącznie płyn chłodzący zalecany przez producenta. Więcej informacji na ten temat znajduje się w
części „Płyny, środki smarne i oryginalne części” rozdziału „Dane techniczne”.
• Wprowadzanie do układu płynu chłodzącego (niezamarzającego) innego niż
zalecany może doprowadzić do uszkodzenia silnika i zwiększyć jego podatność na korozję.W przypadku awaryjnego wprowadzenia do
układu płynu chłodzącego (niezamarzającego) innego niż zalecany należy go jak najszybciej wymienić na płyn chłodzący (niezamarzający)
zgodny ze specyfikacją.
• Nie wolno stosować samej wody ani płynów
chłodzących (niezamarzających) na bazie alkoholu. Nie wolno stosować dodatkowych inhibitorów ani środków przeciwkorozyjnych, ponieważ
mogą one nie być kompatybilne z płynem chłodzącym (niezamarzającym) w chłodnicy i doprowadzić do jej zatkania.
• Pojazd nie jest przystosowany do używania
płynu chłodzącego (niezamarzającego) na bazie
glikolu propylenowego. Nie zaleca się stosowania
płynu chłodzącego (niezamarzającego) na bazie
glikolu propylenowego.
Wybór płynu chłodzącego — silnik Diesel
Stosować wyłącznie płyn chłodzący (niezamarzający)
zalecany przez producenta. Więcej informacji na ten
temat znajduje się w części „Płyny, środki smarne i
oryginalne części” rozdziału „Dane techniczne”.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
347
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
348
• Nie stosować produktów typu HOAT
(Hybrid Organic Additive Technology) w
silniku diesla.
• Nie stosować produktów typu OAT (Organic
Additive Technology) zawierających 2-EH (2–
heksanian etylu).
• Nie wolno stosować samej wody ani płynów
chłodzących (niezamarzających) na bazie alkoholu. Nie wolno stosować dodatkowych inhibitorów ani środków przeciwkorozyjnych, ponieważ
mogą one nie być kompatybilne z płynem chłodzącym i doprowadzić do zatkania chłodnicy.
• Ten pojazd nie jest przystosowany do używania
płynu chłodzącego na bazie glikolu propylenowego. Używanie płynu chłodzącego na bazie glikolu propylenowego nie jest zalecane.
Uzupełnianie płynu chłodzącego — silnik
benzynowy
Ten pojazd został fabrycznie napełniony udoskonalonym płynem chłodzącym (niezamarzającym), który
umożliwia wydłużenie okresów międzyserwisowych.
Płyn chłodzący (niezamarzający) należy wymieniać co
dziesięć lat lub co 240 000 km. Aby zapobiec skróceniu
wydłużonego okresu eksploatacji płynu, należy pamiętać o stosowaniu tego samego płynu chłodzącego (niezamarzającego) przez cały okres użytkowania pojazdu.
Do przygotowania roztworu wody i płynu chłodzącego
(niezamarzającego) należy stosować wyłącznie bardzo
czystą wodę, na przykład destylowaną lub demineralizowaną. Stosowanie słabej jakości wody zwiększa podatność układu chłodzącego silnika na rdzewienie.
Należy pamiętać, że to właściciel pojazdu ponosi odpowiedzialność za utrzymanie prawidłowego poziomu
zabezpieczenia przed zamarznięciem, który należy dostosować do warunków pogodowych panujących w
miejscu użytkowania pojazdu.
INFORMACJA: Mieszanie różnych rodzajów płynów
chłodzących (niezamarzających) skraca okres eksploatacji powstałej mieszanki i wymaga częstszej wymiany
płynu.
Uzupełnianie płynu chłodzącego — silnik
Diesel
Ten pojazd został fabrycznie napełniony udoskonalonym płynem chłodzącym (niezamarzającym), który
umożliwia wydłużenie okresów międzyserwisowych.
Aby zapobiec skróceniu wydłużonego okresu eksploatacji płynu, należy pamiętać o stosowaniu tego samego
płynu chłodzącego (niezamarzającego) przez cały okres
użytkowania pojazdu.
Należy pamiętać, że to właściciel pojazdu ponosi odpowiedzialność za utrzymanie prawidłowego poziomu
zabezpieczenia przed zamarznięciem, który należy dostosować do warunków pogodowych panujących w
miejscu użytkowania pojazdu.
INFORMACJA: Mieszanie różnych rodzajów płynów
chłodzących (niezamarzających) skraca okres eksploatacji powstałej mieszanki i wymaga częstszej wymiany
płynu.
Korek ciśnieniowy układu chłodzenia
Aby zapobiec utratom płynu chłodzącego (niezamarzającego) i zagwarantować nieograniczony powrót płynu
chłodzącego (niezamarzającego) do chłodnicy ze zbiornika wyrównawczego, korek musi być szczelnie dokręcony.
Należy sprawdzić korek oraz usunąć wszelkie ciała
obce, znajdujące się na jego powierzchniach uszczelniających.
OSTRZEŻENIE!
• Na korku ciśnieniowym układu chłodzenia umieszczono ostrzeżenie „DO
NOT OPEN HOT” („NIE OTWIERAĆ, GDY
UKŁAD JEST ROZGRZANY"). Nie wolno dolewać płynu chłodzącego (niezamarzającego), gdy
silnik jest przegrzany. Nie wolno poluzowywać
ani zdejmować korka w celu schłodzenia przegrzanego silnika. Z powodu ciepła w układzie
chłodzącym wzrasta ciśnienie. Nie wolno zdejmować korka ciśnieniowego, gdy układ jest rozgrzany lub pod ciśnieniem, aby zapobiec oparzeniom i obrażeniom.
• Nie wolno używać korka ciśnieniowego innego
niż korek określony dla danego pojazdu. Można
w ten sposób doprowadzić do obrażeń lub uszkodzenia silnika.
Utylizacja zużytego płynu chłodzącego
Zużyty płyn chłodzący na bazie glikolu etylenowego jest
substancją, której stosowanie podlega stosownym regulacjom i wymaga odpowiedniej utylizacji. Należy
sprawdzić miejscowe przepisy dotyczące utylizacji takich substancji. Aby zapobiec spożyciu przez zwierzęta
lub dzieci, płynu chłodzącego na bazie glikolu etylenowego nie wolno przechowywać w otwartych pojemnikach ani pozostawiać rozlanego na ziemi. W przypadku
połknięcia przez dziecko należy natychmiast zasięgnąć
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
349
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
350
porady lekarza. Należy od razu usuwać plamy płynu
rozlanego na podłoże.
Poziom płynu chłodzącego
Podczas normalnej eksploatacji chłodnica jest przez
cały czas całkowicie napełniona, zatem nie ma potrzeby
odkręcania jej korka. Jest to niezbędne wyłącznie w
celu określenia temperatury zamarzania lub wymiany
płynu chłodzącego. Należy poinformować o tym osobę
odpowiedzialną za serwisowanie pojazdu. Dopóki temperatura pracy silnika będzie odpowiednia, zbiornik
płynu wystarczy sprawdzać tylko raz w miesiącu. Jeżeli
konieczne jest dolanie płynu chłodzącego w celu utrzymania odpowiedniego poziomu w układzie, należy go
dolać do zbiornika wyrównawczego. Nie wolno nalewać zbyt dużej ilości płynu.
Ważne uwagi
INFORMACJA: Po przejechaniu kilku kilometrów i
zatrzymaniu pojazdu można zaobserwować opary wydobywające się z przedniej części komory silnika. Przyczyną tego zjawiska jest zwykle wilgoć nagromadzona
wskutek opadów deszczu, śniegu lub wysoka wilgotność skraplająca się na chłodnicy i odparowująca po
otwarciu termostatu, który wprowadza rozgrzany płyn
chłodzący z silnika do chłodnicy.
Jeżeli sprawdzenie komory silnika nie wykaże nieszczelności chłodnicy lub przewodów, można bezpiecznie
jeździć pojazdem. Opary wkrótce zanikną.
• Nie wolno dopuścić do zbyt dużego napełnienia
zbiornika wyrównawczego.
• Należy sprawdzić temperaturę zamarzania płynu
chłodzącego w chłodnicy i w zbiorniku wyrównawczym. W przypadku konieczności uzupełnienia poziomu płynu chłodzącego zawartość zbiornika wyrównawczego musi być odpowiednio zabezpieczona
przed zamarznięciem.
• Jeżeli konieczne jest częste dolewanie płynu chłodzącego lub jeżeli poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym nie spada, gdy silnik stygnie, należy sprawdzić
ciśnieniowo szczelność układu.
• Należy się upewnić, że przewody przelewowe chłodnicy i zbiornika wyrównawczego nie są załamane ani
zapchane.
• Utrzymywać przednią część chłodnicy w czystości.
Jeżeli w pojeździe zamontowano układ klimatyzacji,
utrzymywać przednią część skraplacza w czystości.
• Nie zmieniać ustawienia termostatu na pracę w trybie Letnim lub Zimowym. Jeżeli w jakiejkolwiek sytuacji zaszłaby konieczność wymiany, należy zamontować WYŁĄCZNIE termostat prawidłowego typu.
Inne termostaty mogą doprowadzić do nieprawidłowego działania układu chłodzącego, zwiększenia zużycia paliwa i poziomu emisji spalin.
UKŁAD HAMULCOWY
Aby zapewnić prawidłowe działanie układu hamulcowego, należy okresowo sprawdzać wszystkie elementy
układu hamulcowego. Więcej informacji na temat odpowiednich okresów międzyserwisowych znajduje się
w „Harmonogramie konserwacji”.
OSTRZEŻENIE!
Jazda z częściowo wciśniętym pedałem
hamulca może doprowadzić do awarii
hamulców i wypadku. Jazda z częściowo wciśniętym pedałem hamulca może doprowadzić do
jego nadmiernego rozgrzewania, przyspieszonego zużywania okładzin, a nawet do uszkodzenia hamulca.W razie potrzeby kierowca może nie
dysponować pełnym potencjałem układu hamulcowego.
Obsługę pojazdu należy wykonywać w
placówce dealerskiej marki FIAT. Jeśli
chodzi o wykonywanie we własnym zakresie rutynowej obsługi i mniejszych czynności
konserwacyjnych, zalecamy korzystanie z odpowiednich narzędzi, oryginalnych części FIAT oraz
wymaganych płynów; niemniej jednak osoby niedoświadczone nie powinny samodzielnie wykonywać tego typu czynności.
Pompa hamulcowa – Kontrola poziomu płynu
hamulcowego
Jeżeli lampka kontrolna układu hamulcowego zasygnalizuje awarię układu, należy niezwłocznie sprawdzić
poziom płynu w pompie hamulcowej.
Podczas przeprowadzania czynności serwisowych pod
pokrywą komory silnika należy sprawdzić poziom
płynu w pompie hamulcowej.
Przed zdjęciem korka umyć górną część pompy hamulcowej. W razie potrzeby należy dolać płynu do poziomu zaznaczonego na zbiorniku płynu hamulcowego.
Nie zaleca się wlewania zbyt dużej ilości płynu hamulcowego, ponieważ może to doprowadzić do rozszczelnienia układu.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
351
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
352
Poziom płynu hamulcowego może spadać w miarę
zużywania klocków hamulcowych. Poziom płynu hamulcowego należy sprawdzać podczas wymiany klocków hamulcowych. Spadek poziomu płynu hamulcowego może być jednak wywołany również przez
nieszczelność, której stwierdzenie wymaga przeprowadzenia kontroli.
Należy stosować wyłącznie zalecany przez producenta
płyn hamulcowy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części „Płyny, środki smarne i oryginalne
części” rozdziału „Dane techniczne”.
OSTRZEŻENIE!
• Należy stosować wyłącznie zalecany
przez producenta płyn hamulcowy.Więcej informacji na ten temat znajduje się w części
„Płyny, środki smarne i oryginalne części” rozdziału „Dane techniczne”. Stosowanie nieprawidłowego rodzaju płynu hamulcowego może doprowadzić do poważnego uszkodzenia układu
hamulcowego i/lub zmniejszenia jego wydajności. Prawidłowy rodzaj płynu hamulcowego podano również na montowanym fabrycznie zbiorniku hydraulicznej pompy hamulcowej.
(Kontynuacja)
(Kontynuacja)
• Aby uniknąć zanieczyszczenia ciałami obcymi
lub wilgocią, należy używać wyłącznie nowego
płynu hamulcowego lub płynu, który przechowywano w szczelnie zamkniętym pojemniku. Korek
zbiornika pompy powinien być przez cały czas
odpowiednio zabezpieczony. Płyn hamulcowy
przechowywany w otwartym pojemniku wchłania wilgoć z powietrza, co obniża jego punkt
wrzenia. Może to doprowadzić do nagłego zagotowania płynu hamulcowego podczas gwałtownego lub długiego hamowania,co w konsekwencji
może spowodować awarię hamulców. Może to
doprowadzić do kolizji.
• Nalanie zbyt dużej ilości płynu hamulcowego
do zbiornika może spowodować rozlewanie
płynu na rozgrzane elementy silnika, co z kolei
może wywołać pożar.Płyn hamulcowy może również powodować uszkodzenia powierzchni lakierowanych i pokrytych winylem, należy więc
zwracać uwagę,aby nie doszło do kontaktu płynu
z tymi powierzchniami.
(Kontynuacja)
(Kontynuacja)
• Nie wolno dopuścić do zanieczyszczenia płynu
hamulcowego płynem na bazie ropy naftowej.
Może to doprowadzić do uszkodzenia elementów uszczelniających hamulca, powodując jego
częściowe lub całkowite uszkodzenie. Istnieje ryzyko wypadku.
AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW
(zależnie od wyposażenia)
Wybór środka smarującego
Ważne jest stosowanie odpowiedniego płynu przekładniowego dla zapewnienia optymalnej pracy i trwałości
skrzyni biegów. Należy stosować wyłącznie płyn przekładniowy zalecany przez producenta. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części „Płyny, środki
smarne i oryginalne części” rozdziału „Dane techniczne”. Ważne jest stosowanie zalecanego płynu przekładniowego i utrzymywanie go na odpowiednim poziomie. W skrzyniach biegów nie powinno się stosować
żadnych chemicznych substancji przepływających; należy stosować wyłącznie zatwierdzone środki smarne.
Specjalne dodatki do płynu
Producent wyraźnie odradza stosowanie jakichkolwiek
dodatków specjalnych do płynu. Olej do przekładni automatycznych (ATF) to produkt specjalistyczny, a stosowanie substancji dodatkowych może ograniczyć jego
wydajność. Z tego powodu nie wolno dolewać żadnych
substancji dodatkowych do oleju przekładniowego. Jedyny wyjątek od tej reguły stanowią specjalne barwniki,
służące do wykrywania wycieków płynu. Należy unikać
stosowania uszczelniaczy skrzyni biegów, ponieważ
mogą one mieć negatywny wpływ na uszczelki.
Nie stosować chemicznych substancji
przepłukujących w skrzyni biegów,ponieważ mogą one doprowadzić do uszkodzenia jej podzespołów. Ograniczona gwarancja na
nowy pojazd nie obejmuje powstałych w ten sposób uszkodzeń.
Kontrola poziomu oleju — sześciobiegowa
automatyczna skrzynia biegów
Poziom oleju jest ustalany fabrycznie i nie wymaga
uzupełniania w normalnych warunkach eksploatacji.
Rutynowa kontrola poziomu oleju nie jest konieczna,
więc skrzynia biegów nie ma wskaźnika poziomu. Autoryzowany dealer może sprawdzić poziom oleju w
skrzyni biegów za pomocą specjalnego wskaźnika poziomu. W przypadku stwierdzenia wycieku oleju lub
wadliwego działania skrzyni biegów należy niezwłocznie odwiedzić autoryzowanego dealera w celu sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni biegów. Jazda z niewłaściwym olejem może spowodować poważne
uszkodzenie skrzyni biegów.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
353
znajdującym się niżej o 4,7 mm od dolnej krawędzi tego
otworu.
URUCHAMIANIE
I JAZDA
Obsługę pojazdu należy wykonywać w
placówce dealerskiej marki FIAT. Jeśli
chodzi o wykonywanie we własnym zakresie rutynowej obsługi i mniejszych czynności
konserwacyjnych, zalecamy korzystanie z odpowiednich narzędzi, oryginalnych części FIAT oraz
wymaganych płynów; niemniej jednak osoby niedoświadczone nie powinny samodzielnie wykonywać tego typu czynności.
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
Wymiana płynu i filtra
Więcej informacji na temat odpowiednich okresów
międzyserwisowych znajduje się w „Harmonogramie
konserwacji”.
Częstotliwość wymiany oleju
Wymieniać olej w ręcznej skrzyni biegów zgodnie z
„Harmonogramem przeglądów” znajdującym się w niniejszej instrukcji.
Ponadto, jeżeli z jakiegokolwiek powodu zdemontowano skrzynię biegów, należy wymienić płyn i filtr.
ZESPÓŁ TYLNEGO NAPĘDU (RDA) —
WYŁĄCZNIE MODELE Z NAPĘDEM NA
WSZYSTKIE KOŁA
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
354
RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW (zależnie od
wyposażenia)
Kontrola poziomu oleju
Przy każdej wymianie oleju sprawdzić wzrokowo
ręczną skrzynię biegów pod kątem wycieków. W razie
potrzeby należy dolać olej, aby utrzymać odpowiedni
poziom.
Sprawdzić poziom oleju poprzez odkręcenie korka
wlewowego. Poziom oleju powinien się znajdować między dolną krawędzią otworu wlewowego a punktem
Wybór środka smarnego
Należy stosować wyłącznie zalecany przez producenta
olej przekładniowy. Nie dodawać żadnych środków
(oprócz środka do wykrywania nieszczelności). Więcej
informacji na ten temat znajduje się w części „Płyny,
środki smarne i oryginalne części” rozdziału „Dane
techniczne”.
Wybór smaru
Należy stosować wyłącznie smar zalecany przez producenta. Więcej informacji na ten temat znajduje się w
części „Płyny, środki smarne i oryginalne części” rozdziału „Dane techniczne”.
Kontrola poziomu płynu
Podczas każdej wymiany oleju należy wzrokowo sprawdzić szczelność układu. W przypadku wykrycia nieszczelności należy sprawdzić poziom płynu, odkręcając
korek wlewu. Poziom płynu powinien się zawierać
między dolną częścią otworu wlewu a punktem znajdującym się 4 mm poniżej krawędzi otworu wlewu.
W razie potrzeby należy dolać płynu, aby utrzymać jego
odpowiedni poziom.
Częstotliwość wymiany płynu
Więcej informacji na temat odpowiednich okresów
międzyserwisowych znajduje się w „Harmonogramie
konserwacji”.
ZESPÓŁ PRZENIESIENIA MOCY (PTU) —
WYŁĄCZNIE MODELE Z NAPĘDEM NA
WSZYSTKIE KOŁA
Wybór smaru
Należy stosować wyłącznie smar zalecany przez producenta. Więcej informacji na ten temat znajduje się w
części „Płyny, środki smarne i oryginalne części” rozdziału „Dane techniczne”.
Kontrola poziomu płynu
Podczas każdej wymiany oleju należy wzrokowo sprawdzić szczelność układu. W przypadku wykrycia nieszczelności należy sprawdzić poziom płynu, odkręcając
korek wlewu. Poziom płynu powinien się zawierać
między dolną częścią otworu wlewu a punktem znajdującym się 4 mm poniżej krawędzi otworu wlewu.
W razie potrzeby należy dolać płynu, aby utrzymać jego
odpowiedni poziom.
Częstotliwość wymiany płynu
Więcej informacji na temat odpowiednich okresów
międzyserwisowych znajduje się w „Harmonogramie
konserwacji”.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
DBANIE O WYGLĄD POJAZDU I
OCHRONA PRZED KOROZJĄ
BEZPIECZEŃSTWO
Ochrona nadwozia i lakieru przed korozją
Nadwozia pojazdów wymagają różnej ochrony, w zależności od lokalizacji geograficznej i zastosowania.
Środki chemiczne, które stosuje się do oczyszczania
dróg ze śniegu i lodu oraz środki, którymi opryskuje się
drzewa i powierzchnie dróg w innych porach roku, są
silnymi czynnikami korozyjnymi dla powierzchni metalowych pojazdu. Parkowanie pojazdu na zewnątrz, narażające go na działanie zanieczyszczeń zawartych w
powietrzu, jazda po drogach, skrajnie niskie lub wysokie temperatury oraz ekstremalne warunki mają negatywny wpływ na lakier, powłoki metalowe i zabezpieczenie podwozia.
Postępowanie zgodnie z poniższymi zaleceniami dotyczącymi konserwacji pozwoli w pełni wykorzystać zabezpieczenie przeciwkorozyjne pojazdu.
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
355
POZNAWANIE
SAMOCHODU
Co powoduje korozję?
Korozja powstaje na skutek uszkodzenia lub usunięcia
lakieru i powłok ochronnych pojazdu.
Do najczęstszych przyczyn należą:
BEZPIECZEŃSTWO
• Sól, którą posypuje się drogi, brud oraz skraplająca
się wilgoć.
• Uderzenia kamieni i żwiru.
URUCHAMIANIE
I JAZDA
• Owady, żywica i smoła;
• Sól zawarta w powietrzu na terenach nadmorskich.
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
• Opady
słowe.
atmosferyczne/zanieczyszczenia
przemy-
Mycie
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
356
• Należy regularnie myć pojazd. Pojazd należy myć w
zacienionym miejscu za pomocą środka do mycia
samochodów, pamiętając o dokładnym spłukaniu
nadwozia czystą wodą.
• Do ochrony powłoki lakierniczej należy stosować
wosk czyszczący wysokiej jakości. Uważać, aby nie
zadrapać lakieru.
• Unikać stosowania środków ściernych i polerowania
tarczami polerskimi, które mogą doprowadzić do
utraty połysku lub zmniejszenia warstwy lakieru.
Nie wolno używać ściernych lub zbyt
mocnych środków czyszczących, takich
jak wełna stalowa lub proszki do szorowania, które mogą prowadzić do zadrapania powierzchni metalowych i lakierowanych.
Specjalne środki ochronne
• W przypadku jazdy po drogach pokrytych solą, kurzem lub podczas jazdy w pobliżu oceanu, należy
przynajmniej raz w miesiącu spłukać podwozie wodą.
• Bardzo ważne, aby otwory odpływowe w dolnych
krawędziach drzwi, paneli wahaczy i części ładunkowej były zawsze czyste i drożne.
• W przypadku znalezienia odłamków kamieni lub zadrapań lakieru należy je niezwłocznie usunąć. Koszty
takich napraw ponosi właściciel pojazdu.
• Jeżeli dojdzie do uszkodzenia pojazdu z powodu
kolizji lub podobnej przyczyny, w wyniku której lakier
lub powłoka ochronna zostanie uszkodzona, należy
niezwłocznie zlecić naprawę pojazdu. Koszty takich
napraw ponosi właściciel pojazdu.
• Jeżeli pojazd jest przeznaczony do przewożenia takich towarów, jak środki chemiczne, nawozy, sól do
odmrażania itp., należy się upewnić, że materiały te
zostały odpowiednio i szczelnie zapakowane.
• W przypadku częstej jazdy po drogach żwirowych
warto rozważyć zamontowanie za każdym kołem
osłon zabezpieczających przed uderzeniami kamieni i
błotem.
Procedura czyszczenia tworzywa Stain Repel
(zależnie od wyposażenia)
Siedzenia Stain Repel należy czyścić w następujący
sposób:
POZNAWANIE
SAMOCHODU
• Zarysowania lakieru należy jak najszybciej zabezpieczyć lakierem uzupełniającym lub odpowiednikiem.
Autoryzowany dealer posiada w swojej ofercie lakiery uzupełniające odpowiadające kolorowi pojazdu.
• Należy usunąć jak najwięcej plam za pomocą czystego, suchego ręcznika.
BEZPIECZEŃSTWO
Pielęgnacja kół i kołpaków
Wszystkie koła i kołpaki, zwłaszcza aluminiowe i chromowane, należy regularnie czyścić łagodnym mydłem i
wodą w celu zapobieżenia korozji. Do usuwania ciężkich zabrudzeń lub dużej ilości pyłu ze startych klocków
hamulcowych stosować środek do czyszczenia bez
właściwości ściernych i kwasowych. Nie używać gąbek
do szorowania, wełny stalowej, szczotek z grubym
włosem ani metalicznych środków do polerowania. Nie
stosować środków do czyszczenia pieców. Nie myć
samochodu w automatycznych myjniach używających
roztworów kwasowych lub szorstkich szczotek, które
mogą uszkodzić wykończenie ochronne kół.
• Do usuwania uporczywych plam należy stosować
środek myjący lub delikatny roztwór mydła oraz
wilgotną ściereczkę. Resztki mydlin należy usuwać za
pomocą czystego, nawilżonego ręcznika.
• Doczyścić pozostałe plamy czystym, zwilżonym ręcznikiem.
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
• Do usuwania tłustych plam należy używać środka
czyszczącego o przeznaczeniu ogólnym oraz wilgotnej ściereczki. Resztki mydlin należy usuwać za pomocą czystego, nawilżonego ręcznika.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
• Z produktami Stain Repel nie należy stosować mocnych rozpuszczalników ani żadnych innych środków
zabezpieczających.
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
357
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
Pielęgnacja wnętrza pojazdu
Osłona panelu wskaźników
Powierzchnia osłony deski rozdzielczej jest antyodblaskowa, co ogranicza zjawisko odbijania w szybie przedniej. Nie wolno stosować środków zabezpieczających
lub innych produktów, które mogą być przyczyną powstawania odblasków. W celu przywrócenia właściwości antyodblaskowych powierzchni należy ją przemyć
mydłem i ciepłą wodą.
Czyszczenie tapicerki wewnętrznej
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
Tapicerki wewnętrzne należy czyścić przede wszystkim
wilgotną ściereczką. Nie stosować silnych środków
czyszczących.
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
Czyszczenie poszycia skórzanego
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
358
Najlepszym sposobem pielęgnacji skórzanej tapicerki
jest czyszczenie jej za pomocą nawilżonej, miękkiej
szmatki. Drobiny brudu mogą działać na zasadzie materiału ściernego, uszkadzając skórzaną tapicerkę, należy je więc na bieżąco usuwać za pomocą mokrej
szmatki. Trudniejsze do usunięcia zabrudzenia można z
łatwością doczyścić za pomocą miękkiej ściereczki.
Podczas czyszczenia należy zachować szczególną
ostrożność, aby nie nasączyć skórzanej tapicerki. Do
czyszczenia skórzanej tapicerki nie wolno stosować
środków do nadawania połysku, olejków, płynów czyszczących, rozpuszczalników, detergentów ani środków
na bazie amoniaku. Stosowanie środka regenerującego
powierzchnie skórzane nie jest konieczne, aby zachować ich oryginalny stan.
OSTRZEŻENIE!
Do czyszczenia nie wolno stosować mocnych rozpuszczalników. Wiele z nich to
substancje łatwopalne, których stosowanie w zamkniętych przestrzeniach może spowodować
obrażenia układu oddechowego.
Czyszczenie świateł przednich
Pojazd wyposażono w światła przednie wykonane z
tworzywa sztucznego, które są lżejsze i bardziej odporne na zniszczenie na skutek uderzeń kamieni niż
światła wykonane ze szkła.
Tworzywo sztuczne nie jest jednak tak odporne na
zadrapania jak szkło, dlatego w przypadku soczewek
należy stosować inne procedury czyszczenia.
Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo zadrapania soczewek prowadzącego do zmniejszenia mocy lamp, należy
unikać wycierania ich suchą szmatką. Kurz drogowy
należy usuwać za pomocą delikatnego roztworu mydła
i spłukania wodą.
Do mycia soczewek nie wolno używać ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników, wełny stalowej
lub innych materiałów o agresywnym działaniu.
Powierzchnie szklane
Wszystkie szklane powierzchnie należy regularnie czyścić środkami do czyszczenia szkła stosowanymi w gospodarstwach domowych. Nie wolno stosować ściernych środków czyszczących. Należy zachować
szczególną ostrożność podczas czyszczenia wewnętrznej strony tylnej szyby wyposażonej w elektryczny
układ odmrażający. Nie wolno stosować skrobaczek
lub innych narzędzi, które mogłyby uszkodzić elementy
tego układu.
W przypadku czyszczenia lusterka wstecznego należy
rozpylić środek czyszczący na ręcznik lub szmatę. Nie
wolno rozpylać środka czyszczącego bezpośrednio na
powierzchnię lusterka.
Czyszczenie plastikowych soczewek zestawu
wskaźników
Soczewki znajdujące się przed wskaźnikami w tym
pojeździe znajdują się w obudowie z tworzywa sztucznego. Podczas czyszczenia soczewek należy uważać,
aby nie zadrapać powierzchni tworzywa sztucznego.
1. Powierzchnie te należy czyścić zwilżoną, miękką
szmatką. Można zastosować delikatny roztwór
mydła, ale nie wolno używać środków o dużej zawartości alkoholu ani ściernych środków czyszczących. W przypadku zastosowania mydła czyszczoną
powierzchnię należy wytrzeć czystą, zwilżoną
szmatą.
2. Wytrzeć miękką szmatką.
Konserwacja pasów bezpieczeństwa
Nie wolno wybielać, farbować ani czyścić pasów bezpieczeństwa rozpuszczalnikami chemicznymi ani ściernymi środkami czyszczącymi. Spowoduje to osłabienie
tkaniny. Tkanina może również ulec osłabieniu na skutek oddziaływania promieni słonecznych.
Jeżeli pasy wymagają wyczyszczenia, należy użyć delikatnego roztworu mydła lub letniej wody. Nie należy
wymontowywać pasów z samochodu w celu wyczyszczenia. Wytrzeć miękką szmatką.
Jeżeli pasy są postrzępione, zużyte lub zapięcia pasów
nie działają prawidłowo, należy je wymienić.
CZYSZCZENIE UCHWYTÓW NA NAPOJE
Wyczyścić za pomocą zwilżonej szmatki lub ręcznika i
delikatnego środka czyszczącego.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
359
PRZECHOWYWANIE POJAZDU
POZNAWANIE
SAMOCHODU
Jeżeli samochód nie będzie używany przez okres dłuższy niż 21 dni, należy rozważyć przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu zabezpieczenia akumulatora.
BEZPIECZEŃSTWO
• Odłączyć bezpiecznik mini o oznaczeniu IOD (obwód zasilania z akumulatora przy wyłączonym zapłonie) w Centrum dystrybucji zasilania.
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
360
• Alternatywnie można odłączyć przewód ujemny od
akumulatora.
• W przypadku dłuższego przestoju pojazdu lub wyłączenia go z eksploatacji (np. na czas wakacji) na co
najmniej dwa tygodnie co jakiś czas należy na około
pięć minut uruchomić układ klimatyzacji na biegu
jałowym na świeżym powietrzu, przy ustawieniu najwyższej prędkości nawiewu. Zapewni to prawidłowe
nasmarowanie układu, co zminimalizuje prawdopodobieństwo uszkodzenia sprężarki, podczas kolejnego uruchomienia klimatyzacji.
ZALECENIA DOTYCZĄCE
PRZEKŁADANIA OPON
Opony na przedniej i tylnej osi są poddawane różnym
obciążeniom i w inny sposób pracują podczas skręcania, jazdy i hamowania. Z tego względu zużywają się w
różnym tempie.
Można przeciwdziałać temu zjawisku poprzez okresowe przekładanie opon. Korzyści z zamieniania opon
miejscami są szczególnie duże w przypadku opon o
agresywnym bieżniku, takich jak opony całoroczne.
Przekładanie opon wydłuża czas ich eksploatacji, pomaga w utrzymaniu prawidłowych poziomów przyczepności w błocie, śniegu i na mokrej nawierzchni, a
także przyczynia się do komfortowej i cichej pracy
opon.
DANE TECHNICZNE
NUMER IDENTYFIKACYJNY
POJAZDU
Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) znajduje się w
lewym przednim narożniku deski rozdzielczej i jest
widoczny z zewnątrz przez przednią szybę. Numer ten
jest również wybity na progu przednich prawych drzwi,
pod listwą wykończeniową progu i jest wydrukowany
na naklejce z informacjami o pojeździe, przyklejonej na
szybie pojazdu oraz w dowodzie rejestracyjnym i tytule
własności pojazdu. (rys. 181)(rys. 182)
OPONY — INFORMACJE OGÓLNE
CIŚNIENIE W OPONACH
Prawidłowe ciśnienie napompowania opon stanowi
istotny czynnik mający wpływ na bezpieczną i zadowalającą eksploatację pojazdu. Nieprawidłowe ciśnienie w
oponach ma wpływ na trzy główne obszary:
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
(rys. 181)
SPIS
TREŚCI
(rys. 182)
Lokalizacja numeru VIN
Lokalizacja wybitego numeru VIN
361
Bezpieczeństwo
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
362
OSTRZEŻENIE!
• Nieodpowiednio napełnione opony są
niebezpieczne i mogą być przyczyna kolizji.
• Zbyt niskie ciśnienie zwiększa wyginanie się
opony i może być przyczyną przegrzania i rozerwania opony.
• Nadmierne napompowanie zmniejsza zdolność opony do amortyzowania wstrząsów. Przedmioty na drodze i wyboje mogą spowodować
uszkodzenie i rozerwanie opony.
• Nadmiernie napompowane lub niedopompowane opony negatywnie wpływają na właściwości jezdne pojazdu, a ich nagłe pęknięcie może
być przyczyną utraty kontroli nad pojazdem.
• Nierówne wartości ciśnienia w oponach mogą
utrudnić kierowanie. Grozi to utratą kontroli nad
pojazdem.
• Nierówne wartości ciśnienia po obu stronach
mogą powodować ściąganie pojazdu na jedną ze
stron.
• Przed rozpoczęciem jazdy każda opona powinna być napompowana do zalecanego ciśnienia określonego dla zimnej opony.
Oszczędność
Nieprawidłowe ciśnienie napompowania może być
przyczyną nierównego zużywania się bieżników opon.
Takie nietypowe wzorce zużycia skracają okres eksploatacji opony, co skutkuje koniecznością szybszej wymiany. Zbyt niskie ciśnienie zwiększa również opór
toczenia, powodując zwiększone zużycie paliwa.
Komfort jazdy i stabilność pojazdu
Odpowiednie napompowanie opon sprzyja komfortowej jeździe. Nadmierne napompowanie jest przyczyną
wstrząsów i niekomfortowej jazdy.
CIŚNIENIE W OPONACH
Etykieta z informacją o zalecanym ciśnieniu w oponach
znajduje się na środkowym słupku po stronie kierowcy
lub na tylnej krawędzi drzwi kierowcy.
Co najmniej raz w miesiącu należy sprawdzać i korygować ciśnienie napompowania opon, a także kontrolować opony pod kątem widocznych uszkodzeń. Do
sprawdzania ciśnienia w oponach używać dobrej jakości
kieszonkowego manometru. Nie określać, czy opona
jest prawidłowo napompowana, na podstawie wyglądu.
Opony radialne mogą wyglądać na prawidłowo napompowane, podczas gdy ciśnienie jest zbyt niskie.
Po kontroli lub skorygowaniu ciśnienia
opony pamiętać, aby ponownie zamontować nakrętkę zaworu. Zapobiega to
przedostawaniu się wilgoci i zanieczyszczeń do
zaworu, co mogłoby doprowadzić do jego uszkodzenia.
Wartości ciśnienia w oponach określone na etykiecie
dotyczą zawsze ciśnienia w zimnych oponach. Ciśnienie
w zimnej oponie to ciśnienie w oponie pojazdu, który
nie jechał przez ostanie 3 godziny lub przejechał mniej
niż 1,6 km po trzygodzinnym przestoju. Ciśnienie napompowania zimnej opony nie może przekroczyć maksymalnego ciśnienia opony wytłoczonego na jej bocznej
ściance.
Ciśnienie w oponach należy sprawdzać częściej, jeśli są
one eksploatowane w szerokim zakresie temperatury
otoczenia, ponieważ wartości ciśnienia mogą wahać się
w zależności od temperatury otoczenia.
Ciśnienie powietrza w oponie zmienia się o około 0,07
bara na każde 7°C temperatury powietrza. Należy o
tym pamiętać, sprawdzając ciśnienie powietrza wewnątrz garażu, zwłaszcza zimą.
Przykład: jeśli temperatura w garażu wynosi 20°C, a
temperatura na zewnątrz wynosi 0°C, to ciśnienie
zimnej opony należy zwiększyć o 0,21 bara, co odpowiada 0,07 bara na każde 7°C przy tej temperaturze
zewnętrznej.
Ciśnienie w oponach może w trakcie jazdy wzrosnąć o
0,13–0,4 bar. NIE NALEŻY zmniejszać ciśnienia w
oponach o tę przyrastającą wartość, ponieważ wtedy
ciśnienie byłoby zbyt niskie.
Ciśnienie w oponach do jazdy z wysokimi
prędkościami
Producent pojazdu zaleca, aby jeździć z bezpieczną
prędkością i przestrzegać ograniczeń prędkości. W
sytuacji, gdy ograniczenie prędkości i warunki pozwalają na jazdę z wysoką prędkością, odpowiednie napompowanie opon jest bardzo ważne. Do jazdy z wysokimi
prędkościami może być wymagane większe ciśnienie
powietrza w oponach i mniejsze obciążenie pojazdu.
Informacje na temat zalecanych, bezpiecznych prędkości, obciążeń i ciśnień napompowania zimnych opon
można uzyskać od producenta lub autoryzowanego
dealera opon.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
363
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
364
OSTRZEŻENIE!
Jazda z wysoką prędkością przy maksymalnym obciążeniu jest niebezpieczna.
Dodatkowe obciążenie opon może doprowadzić
do ich rozerwania. Może to skutkować poważnym wypadkiem.Nie jeździć maksymalnie obciążonym pojazdem ze stałymi prędkościami przekraczającymi 120 km/h.
OPONY RADIALNE
OSTRZEŻENIE!
Stosowanie w pojeździe opon radialnych
w połączeniu z oponami innego typu
może spowodować, że pojazd będzie trudno prowadzić. Niestabilność może doprowadzić do wypadku.Zawsze należy korzystać z kompletu czterech opon radialnych. Nigdy nie stosować ich z
oponami innego typu.
Przecięcia i przebicia opon radialnych można naprawiać
wyłącznie na obszarze bieżnika, ponieważ ścianki
boczne są zbyt elastyczne. W kwestii napraw opon
radialnych należy konsultować się z autoryzowanym
dealerem opon.
KOŁO ZAPASOWE DOPASOWANE DO KÓŁ
STOSOWANYCH FABRYCZNIE (zależnie od
wyposażenia)
Pojazd może być wyposażony koło zapasowe. Koło
zapasowe w pojeździe ma taki sam wygląd i parametry
jak koła fabrycznie zamontowane na przedniej i tylnej
osi. Takie koło zapasowe może być wykorzystywane
podczas cyklicznego przekładania kół. Jeśli pojazd jest
wyposażony w takie koło, zasięgnąć porady autoryzowanego dealera na temat zalecanego schematu przekładania kół.
Jeśli pojazd nie ma koła zapasowego w rozmiarze kół
zamontowanych fabrycznie, w wyposażeniu może znajdować się niedopasowane do pozostałych kół dojazdowe koło zapasowe, które stosuje się wyłącznie tymczasowo w sytuacjach awaryjnych. Dojazdowe koło
zapasowe zostało opracowane do użytkowania wyłącznie w danym typie pojazdu. Ten pojazd może być
wyposażony w następujące typy niedopasowanych dojazdowych kół zapasowych: kompaktowe, pełnowymiarowe lub ograniczonego stosowania. Nie należy jednocześnie używać więcej niż jednego niedopasowanego,
dojazdowego koła zapasowego.
W związku z mniejszym prześwitem pod
pojazdem nie wjeżdżać do automatycznych myjni samochodowych z zamontowanym dojazdowym kołem zapasowym. Mogłoby
to skutkować uszkodzeniem pojazdu.
KOMPAKTOWE KOŁO ZAPASOWE (zależnie
od wyposażenia)
Kompaktowe koło zapasowe można wykorzystywać
tylko tymczasowo w sytuacjach awaryjnych. Aby określić, czy pojazd jest wyposażony w kompaktowe koło
zapasowe, można sprawdzić oznaczenie koła zapasowego umieszczone na bocznej ściance opony lub na
etykiecie z danymi dotyczącymi opon i ładowności,
która jest przyklejona we wnęce drzwi kierowcy. Opis
kompaktowego koła zapasowego zaczyna się od litery
„T” lub „S” poprzedzającej oznaczenie rozmiaru. Przykład: T145/80D18 103M.
T, S = opona dojazdowa.
Ponieważ taka opona charakteryzuje się ograniczoną
trwałością bieżnika, uszkodzoną oryginalną oponę należy naprawić (lub wymienić) i ponownie zamontować
na osi przy pierwszej sposobności.
Nie mocować kołpaka ani nie starać się zamontować
zwykłej opony na kompaktowe koło zapasowe, ponieważ zostało ono zaprojektowane specjalnie z myślą o
oponach dojazdowych. Nie należy jednocześnie używać więcej niż jednego kompaktowego koła zapasowego.
OSTRZEŻENIE!
Kompaktowe koło zapasowe można wykorzystywać tylko tymczasowo w sytuacjach awaryjnych. Nie wolno przekraczać prędkości 80 km/h podczas jazdy z kołem tego typu.
Opony dojazdowe charakteryzują się ograniczoną trwałością bieżnika.Gdy bieżnik jest starty
aż do wskaźników zużycia (TWI), oponę dojazdową należy wymienić na nową. Przestrzegać
ostrzeżeń, które mają zastosowanie do stosowanego koła zapasowego.W przeciwnym razie może
dojść do rozerwania opony dojazdowej i utraty
kontroli nad pojazdem.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
365
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
366
PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE
(zależnie od wyposażenia)
Pełnowymiarowe koło zapasowe można wykorzystywać tylko tymczasowo w sytuacjach awaryjnych. To
koło może wyglądać podobnie jak koła zamontowane
fabrycznie na przedniej i tylnej osi, jednak jest to koło
innego typu. Opona takiego koła zapasowego może
charakteryzować się ograniczoną trwałością bieżnika.
Gdy bieżnik jest starty aż do wskaźników zużycia
(TWI), pełnowymiarową oponę dojazdową należy wymienić na nową. Ponieważ to koło nie jest takie samo
jak koła zamontowane fabrycznie, uszkodzoną oryginalną oponę należy naprawić (lub wymienić) i ponownie zamontować na osi przy pierwszej sposobności.
KOŁO ZAPASOWE OGRANICZONEGO
STOSOWANIA (zależnie od wyposażenia)
Koło zapasowe ograniczonego stosowania można wykorzystywać tylko tymczasowo w sytuacjach awaryjnych. Takie koło można rozpoznać po znajdującej się na
obręczy etykiecie. Zawiera ona ograniczenia dotyczące
jazdy, jakie obowiązują w przypadku danego koła zapasowego. To koło może wyglądać podobnie jak koła
zamontowane fabrycznie na przedniej i tylnej osi, jednak jest to koło innego typu. Zamontowanie koła zapa-
sowego ograniczonego stosowania wpływa na właściwości jezdne pojazdu. Ponieważ to koło nie jest takie
samo jak koła zamontowane fabrycznie, uszkodzoną
oryginalną oponę należy naprawić (lub wymienić) i
ponownie zamontować na osi przy pierwszej sposobności.
OSTRZEŻENIE!
Koło zapasowe ograniczonego stosowania można wykorzystywać tylko tymczasowo w sytuacjach awaryjnych. Zamontowanie
koła zapasowego ograniczonego stosowania
wpływa na właściwości jezdne pojazdu. Po zamontowaniu koła tego typu nie wolno przekraczać prędkości jazdy podanej na jego obręczy.
Utrzymywać ciśnienie odpowiadające wartości
dla zimnych opon,jaka jest podana na etykiecie z
danymi dotyczącymi opon i ładowności, przyklejonej we wnęce drzwi kierowcy. Jak najszybciej
wymienić (lub naprawić) oryginalną oponę i ponownie zamontować ją w pojeździe.W przeciwnym razie można utracić kontrolę nad pojazdem.
OBRACANIE KÓŁ W MIEJSCU
W przypadku ugrzęźnięcia w błocie, piasku, śniegu lub
na lodzie nie obracać kołami w miejscu z prędkością
wyższą niż 48 km/h lub dłużej niż 30 sekund jednostajnie bez zatrzymywania.
Więcej informacji znajduje się w części „Uwalnianie
ugrzęźniętego pojazdu” rozdziału „W razie awarii”.
wskaźników zużycia (TWI), oponę należy wymienić na
nową.
CZAS EKSPLOATACJI OPONY
Czas eksploatacji opony zależy od zmieniających się
czynników, włączając w to m.in.:
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
• Styl jazdy
• Ciśnienie w oponach
OSTRZEŻENIE!
Ślizganie się kół w miejscu może być
niebezpieczne. Siły powstające w wyniku nadmiernej prędkości obrotowej kół mogą
zniszczyć lub uszkodzić opony. Opona może eksplodować i spowodować obrażenia ciała. Jeśli
pojazd ugrzązł,nie należy zwiększać prędkość kół
obracających się w miejscu powyżej 48 km/h lub
przez okres dłuższy niż 30 sekund bez zatrzymania.Nie wolno również dopuścić nikogo w pobliże
ślizgającego się koła, niezależnie od prędkości.
• Przejechany dystans
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
WSKAŹNIKI ZUŻYCIA OPONY
Wskaźniki zużycia opony znajdują się w oponach zamontowanych fabrycznie, aby można było łatwo określić, kiedy opony należy wymienić. (rys. 183)
Wskaźniki te są umieszczane na dnie szczelin w bieżniku. Będą się uwidaczniać jako paski, gdy wysokość
bieżnika spadnie do 2 mm. Gdy bieżnik jest starty aż do
URUCHAMIANIE
I JAZDA
DANE
TECHNICZNE
(rys. 183)
1 — Zużyta opona
2 — Nowa opona
SPIS
TREŚCI
367
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
368
OSTRZEŻENIE!
Opony, w tym oponę koła zapasowego,
należy wymieniać na nowe po upływie
sześciu lat, niezależnie od stanu bieżnika. Niezastosowanie się do tej zasady może skutkować
nagłym rozerwaniem opony.To z kolei może doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem i
wypadku, który może być przyczyną poważnych
obrażeń lub śmierci.
Opony zdjęte z obręczy należy przechowywać w
chłodnym, suchym miejscu, do którego dociera jak
najmniej światła. Chronić opony przed kontaktem z
olejem, smarem i benzyną.
WYMIANA OPON
Opony zamontowane w nowym pojeździe mają odpowiednio zrównoważone parametry. Należy regularnie
kontrolować ich zużycie oraz ciśnienie napompowania
zimnych opon. Gdy wymagana jest wymiana opon na
nowe (patrz punkt „Wskaźniki zużycia opony”), producent zaleca zakupienie opon o takim samym rozmiarze,
jakości i parametrach użytkowych jakie miały opony
zastosowane fabrycznie. Oznaczenie rozmiaru opon
znajduje się na etykiecie z danymi dotyczącymi opon i
ładowności. Indeks nośności i prędkości znajduje się na
bocznej krawędzi opony zamontowanej fabrycznie.
Zaleca się wymianę przednich i tylnych opon parami.
Wymiana tylko jednej opony może poważnie zmniejszyć przyczepność pojazdu. W przypadku wymiany
koła należy sprawdzić, czy specyfikacja opony odpowiada specyfikacji oryginalnych kół pojazdu.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących parametrów
opon lub ich możliwości użytkowych zaleca się kontakt
z producentem lub autoryzowanym dealerem opon,
które były zamontowane fabrycznie. Założenie opon o
innych, niezgodnych parametrach może negatywnie
wpłynąć na bezpieczeństwo, sterowność i właściwości
jezdne pojazdu.
INFORMACJA: Należy zawsze przestrzegać podanych w Dokumencie/Certyfikacie Rejestracyjnym rozmiarów opon.
OSTRZEŻENIE!
• Nie korzystać z opon i obręczy kół o
rozmiarach lub parametrach innych niż
określone dla danego pojazdu. Niektóre kombinacje niezatwierdzonych opon i obręczy kół
mogą zmienić wymiary i charakterystykę zawieszenia, co zmieni sterowność, właściwości jezdne i
sprawność hamowania.To może doprowadzić do
nieprzewidywalnych reakcji pojazdu na drodze i
naprężeń podzespołów układu kierowniczego i
zawieszenia. To z kolei może doprowadzić do
utraty kontroli nad pojazdem i wypadku, który
może być przyczyną poważnych obrażeń lub
śmierci. Używać wyłącznie opon i obręczy kół o
rozmiarach i indeksach nośności dopuszczalnych
dla danego pojazdu.
• Nigdy nie używać opon o indeksie nośności lub
prędkości niższej od parametrów opon zamontowanych fabrycznie w pojeździe. Używanie opony
o niższym indeksie nośności może skutkować jej
przeciążeniem i rozerwaniem. To z kolei może
doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem
lub wypadku.
• Założenie opon o niedostatecznym indeksie
prędkości może doprowadzić do nagłego rozerwania opony i utraty kontroli nad pojazdem.
Zamiana opon zamontowanych fabrycznie na opony o innym rozmiarze może
spowodować, że wskazania prędkościomierza i licznika przebiegu będą nieprawidłowe.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
369
ŁAŃCUCHY PRZECIWŚNIEŻNE
POZNAWANIE
SAMOCHODU
W przypadku opon 225/65R17 należy korzystać z linek
mocujących Security Chain Company (SCC) Super Z6
SZ143, Iceman Z6 IZ-643 lub odpowiedników.
BEZPIECZEŃSTWO
INFORMACJA:
• Łańcuchy tego typu można znaleźć u autoryzowanego dealera marki FIAT.
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
370
• Nie zakładać łańcuchów na kompaktowe koło zapasowe.
Aby nie dopuścić do uszkodzenia pojazdu
lub opon, przestrzegać następujących zaleceń:
• Łańcuchy zakładać wyłącznie na opony 225/
65R17.
• Ponieważ musi być zachowywany określony
prześwit między założonymi łańcuchami a podzespołami zawieszenia, bardzo ważne jest, aby stosować wyłącznie łańcuchy w dobrym stanie. Pęknięty łańcuch może spowodować poważne
uszkodzenia. Jeśli pojawi się hałas, który mógłby
wskazywać na pęknięcie łańcucha, niezwłocznie
zatrzymać samochód. Przed dalszą jazdą należy
usunąć fragmenty uszkodzonego łańcucha.
(Kontynuacja)
(Kontynuacja)
• Na przednich kołach łańcuchy należy zamontować jak najciaśniej,a następnie po przejechaniu
około 0,8 km ponownie je naciągnąć.
• Nie przekraczać prędkości 48 km/h.
• Prowadzić ostrożnie i unikać ostrych zakrętów
i silnych nierówności, zwłaszcza gdy pojazd jest
mocno obciążony.
• Nie jeździć przez dłuższy czas po suchej nawierzchni.
• Przestrzegać instrukcji producenta łańcuchów
przeciwśnieżnych odnośnie metody montażu, dozwolonej prędkości jazdy i warunków eksploatacji. Jeśli prędkość zalecana przez producenta łańcuchów przeciwśnieżnych jest inna niż prędkość
zalecana przez producenta pojazdu, zawsze przestrzegać niższej z tych wartości.
INFORMACJA: Aby uniknąć uszkodzenia opon, łańcuchów i pojazdu, nie pokonywać większych odległości
po suchej nawierzchni. Przestrzegać instrukcji producenta łańcuchów przeciwśnieżnych odnośnie metody
montażu, dozwolonej prędkości jazdy i warunków eksploatacji.
Jeśli prędkość maksymalna określona przez producenta
łańcuchów przeciwśnieżnych jest inna niż prędkość
maksymalna określona przez producenta pojazdu, zawsze należy przestrzegać niższej wartości. Ta uwaga
dotyczy każdego osprzętu wspomagającego przyczepność, włączając w to łańcuchy ogniwowe i linowe (radialne).
PALIWO — SILNIK BENZYNOWY
Wszystkie silniki spełniają normy dotyczące emisji zanieczyszczeń i zapewniają optymalne zużycie paliwa
oraz osiągi w przypadku stosowania bezołowiowej benzyny o liczbie oktanowej wynoszącej minimum 91.
Używanie benzyny typu Premium o wyższej liczbie
oktanowej nie jest zalecane, ponieważ w tych silnikach
nie zapewnia żadnej korzyści w porównaniu ze zwykłą
benzyną.
Nieznaczne spalanie stukowe na niskich prędkościach
obrotowych nie jest niebezpieczne dla silnika. Jednak
utrzymujące się, silne spalanie stukowe przy wysokich
prędkościach obrotowych może uszkodzić silnik i wymaga natychmiastowej kontroli w serwisie. Słabej jakości benzyna może powodować problemy takie jak
trudny rozruch, gaśnięcie i nierówna praca. Jeśli pojawią
się takie symptomy, spróbować paliwa innej marki
przed udaniem się na kontrolę do serwisu.
Ponad 40 koncernów motoryzacyjnych na całym świecie opracowało i poparło spójną specyfikację benzyny
(Światowa Karta Paliw, WWFC), która określa właściwości benzyny umożliwiające uzyskiwanie niższej emisji
szkodliwych substancji, wyższej mocy oraz trwałości
pojazdu. Producent zaleca używanie benzyny, która
spełnia normy WWFC, jeśli jest dostępna.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
371
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
372
Metanol
(Metyl lub alkohol metylowy) jest stosowany w różnych stężeniach po wymieszaniu z benzyną bezołowiową. Dostępne są paliwa zawierające 3% lub więcej
metanolu oraz innych alkoholi nazywanych współrozpuszczalnikami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające ze stosowania mieszanek
metanolu/benzyny lub etanolu E-85. MTBE jest środkiem nasyconym tlenem wytworzonym na bazie metanolu, jednak pozbawionym skutków ubocznych powodowanych stosowaniem metanolu.
Nie stosować benzyn zawierających metanol lub etanol E-85. Stosowanie paliw
tego typu może spowodować trudności z
rozruchem i pracą silnika, jak również poważne
uszkodzenie elementów układu paliwowego.
Etanol
Producent zaleca stosowanie paliwa, które nie zawiera
więcej niż 10% etanolu. Zakup paliwa u renomowanego
dostawcy redukuje ryzyko przekroczenia progu 10%
i/lub zakupu paliwa o nietypowych właściwościach. Należy również zwrócić uwagę na możliwość zwiększenia
zużycia paliwa w przypadku stosowania paliw zawierających etanol z powodu niższej wydajności energetycznej etanolu. Producent nie ponosi odpowiedzialności
za problemy wynikające ze stosowania mieszanek
metanolu/benzyny lub etanolu E-85. MTBE jest środkiem nasyconym tlenem wytworzonym na bazie metanolu, jednak pozbawionym skutków ubocznych powodowanych stosowaniem metanolu.
Stosowanie paliwa o zawartości etanolu
przekraczającej 10% może spowodować
nieprawidłową pracę silnika, trudności z
rozruchem silnika oraz szybsze zużywanie elementów układu zasilania. Powyższe problemy
mogą spowodować trwałe uszkodzenie pojazdu.
Benzyna niezanieczyszczająca powietrza
Obecnie w wielu benzynach stosuje się mieszanki
zwiększające czystość spalin, szczególnie w miejscach o
dużym zanieczyszczeniu powietrza. Nowe paliwa zapewniają czystszy proces spalania. Niektóre są nazywane „benzynami o nowej formule”.
Producent wspiera badania mające na celu ochronę
środowiska naturalnego. Zakup paliw tego typu bezpośrednio przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.
MMT w benzynie
MMT to metaliczny dodatek zawierający mangan, mieszany z niektórymi benzynami w celu zwiększenia liczby
oktanowej. Benzyna z dodatkiem MMT nie zapewnia
żadnej korzyści związanej z wydajnością w porównaniu
z benzyną o takiej samej liczbie oktanowej bez MMT.
Benzyna z dodatkiem MMT skraca czas eksploatacji
świec zapłonowych i ogranicza wydajność układu kontroli emisji spalin w niektórych pojazdach. Producent
pojazdu zaleca stosowanie benzyny bez dodatku MMT.
Zawartość MMT może nie być sygnalizowana na dystrybutorze, więc należy zapytać sprzedawcy, czy benzyna zawiera dodatek MMT.
Inne materiały dodawane do paliwa
Poza stosowaniem bezołowiowej benzyny o odpowiedniej liczbie oktanowej, zalecane jest stosowanie paliw
zawierających detergenty, środki zapobiegające korozji
oraz substancje stabilizujące. Stosowanie paliw z tymi
dodatkami umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń oraz zapewnia optymalne osiągi pojazdu.
Należy unikać stosowania przypadkowych środków do
czyszczenia układów paliwowych. Wiele tego typu
środków przeznaczonych do usuwania osadów i wilgoci
zawiera aktywne rozpuszczalniki lub środki tego typu.
Środki te mogą spowodować uszkodzenie uszczelek
układu paliwowego i membran.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
373
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
374
OSTRZEŻENIE!
Tlenek węgla (CO) występujący w spalinach jest śmiertelnie trujący. Przestrzegać poniższych ostrzeżeń, aby zapobiec zatruciu
tlenkiem węgla:
• Nie wdychać spalin. Zawierają one tlenek węgla, przejrzysty i bezwonny gaz, który może doprowadzić do śmierci. Silnik nigdy nie powinien
pracować w zamkniętej przestrzeni, takiej jak
garaż; nigdy nie siedzieć w zaparkowanym pojeździe z włączonym silnikiem przez dłuższy czas.
Jeśli pojazd stoi na otwartej przestrzeni z włączonym silnikiem przez dłuższy okres czasu, tak
ustawić układ wentylacji, aby wprowadzał do
wnętrza świeże powietrze z zewnątrz.
• Chronić się przed tlenkiem węgla poprzez
prawidłową konserwację pojazdu. Sprawdzać
stan układu wydechowego za każdym razem, gdy
pojazd jest podniesiony.Nieprawidłowości należy
niezwłocznie naprawiać. Do momentu naprawienia jeździć z całkowicie otwartymi szybami bocznymi.
• Podczas jazdy klapa tylna powinna być zawsze
zamknięta, aby tlenek węgla i inne trujące substancje znajdujące się w spalinach nie przedostawały się do wnętrza pojazdu.
PALIWO — SILNIK DIESEL
Zaleca się stosowanie olejów napędowych klasy Premium o zawartości cetanu wynoszącej minimum 50,
spełniających normę EN590. Aby uzyskać dodatkowe
informacje na temat dostępności takich paliw w danym
regionie, należy skontaktować się z autoryzowanym
dealerem.
OBJĘTOŚCI PŁYNÓW
Jednostki metryczne
Paliwo (w przybliżeniu)
Modele z napędem na przednie koła
Modele z napędem na wszystkie koła
Silnik z filtrem oleju
Silnik 2,4 l
Silnik o pojemności 3,6 l
Silnik 2.0 l diesel
Układ chłodzenia *
Silnik 2,4 l z jedno lub dwustrefowym układem klimatyzacji
Silnik 2,4 l z trójstrefowym układem klimatyzacji
Silnik 3,6 l z jedno lub dwustrefowym układem klimatyzacji
Silnik 3,6 l z trójstrefowym układem klimatyzacji
Silnik 2.0 l diesel z jedno lub dwustrefowym układem klimatyzacji
Silnik 2.0 l diesel z trójstrefowym układem klimatyzacji
* Obejmuje nagrzewnicę i napełniony do poziomu MAX zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego.
POZNAWANIE
SAMOCHODU
77,6 litrów
79,8 litrów
BEZPIECZEŃSTWO
4,3 litra
5,6 litrów
5,2 litrów
URUCHAMIANIE
I JAZDA
10,1 litrów
11 litrów
12,4 litrów
13,7 litrów
9,1 litrów
9,9 litra
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
375
PŁYNY, ŚRODKI SMARNE I ORYGINALNE CZĘŚCI
POZNAWANIE
SAMOCHODU
SILNIK
Element
BEZPIECZEŃSTWO
Płyn chłodzący*
URUCHAMIANIE
I JAZDA
Olej silnikowy – Silnik 2,4 l***
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
376
Olej silnikowy — silnik o poj. 3,6 l***
Olej silnikowy – silnik 2.0 l diesel***
Świece zapłonowe – Silnik 2,4 l
Świece zapłonowe — silnik o poj. 3,6
l
Paliwo — silnik o poj. 2,4 l i 3,6 l
Specyfikacje płynów i smarów (Oryginalne części)
Czerwony środek ochronny zapobiegający zamarzaniu na bazie glikolu monoetylowego ze związkami organicznymi. Przewyższa specyfikacje CUNA NC 95616, ASTM D 3306, Klasyfikacja firmy FIAT 9.55523 (PARAFLU UP Contractual
Technical Reference Nr F101.M01. Wartości procentowe zastosowania w układzie chłodzenia: 50% wody 50% PARAFLU UP **)
Olej całkowicie syntetyczny klasy SAE 5W-20 zgodny z Klasyfikacją FIAT
9.55535–CR1, API SN, ILSAC GF-5 (SELENIA K POWER, Contractual Technical Reference Nr F102.F11)
Olej całkowicie syntetyczny klasy SAE 5W-30 zgodny z Klasyfikacją FIAT
9.55535, API SN, ILSAC GF-5 (SELENIA K POWER, Contractual Technical
Reference Nr F042.F11)
Olej całkowicie syntetyczny klasy SAE 5W-30 zgodny z Klasyfikacją FIAT
9.55535–S1 (SELENIA WR P.E., Contractual Technical Reference Nr
F510.D07)
ZFR5F-11 (przerwa 1,1 mm)
RER8ZWYCB4 (przerwa 1,1 mm)
Liczba oktanowa 91 lub wyższa
Element
Paliwo – silnik 2.0 l diesel
Dodatki do paliwa — silnik Diesla o
poj. 2,0 l
Specyfikacje płynów i smarów (Oryginalne części)
Zawartość cetanu minimum 50 (mniej niż 15 ppm siarki)
Dodatek do silników diesla z formułą ochronną i przeciwzamarzającą. (TUTELA DIESEL ART, Contractual Technical Reference Nr F601.L06. Do mieszania z olejem napędowym: 25 cm3 na 10 litrów).
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
* WAŻNE: Nie dodawać ani nie mieszać płynów o
innych parametrach niż te, które zostały opisane powyżej.
** W wyjątkowo trudnych warunkach atmosferycznych zaleca się mieszankę 60% PARAFLU UP i 40%
wody destylowanej.
*** Środki smarne spełniające przynajmniej normę
ACEA C2 mogą być stosowane w silnikach Diesla w
PODWOZIE
Element
Automatyczna skrzynia biegów (zależnie od wyposażenia)
Ręczna skrzynia biegów (zależnie od
wyposażenia)
Pompa hamulcowa/sprzęgła
Zbiornik układu wspomagania
Płyn do spryskiwaczy przedniej/tylnej
szyby
sytuacjach awaryjnych, gdy produkty oryginalne nie są
dostępne. W takim przypadku silnik może nie zapewniać optymalnej wydajności. Zaleca się niezwłoczną
wymianę środka smarnego. Używanie produktów o
parametrach niespełniających wymogów specyfikacji
ILSAC GF-5 lub ACEA C2 w zakresie silników diesla
może spowodować uszkodzenie silnika i nie jest objęte
umową gwarancyjną.
Specyfikacje płynów i smarów (Oryginalne części)
Syntetyczny olej spełniający kwalifikację firmy FIAT 9.55550-AV4 (TUTELA
TRANSMISSION FORCE4, Contractual Technical Reference Nr F108.F11)
Syntetyczny olej SAE 75W zgodny z Klasyfikacją FIAT 9.55550-MZ6 (TUTELA
TRANSMISSION GEARFORCE Contractual Technical Reference Nr F002.F10)
Płyn syntetyczny spełniający kwalifikację firmy FIAT 9.55597, FMVSS n 116,
DOT 4, ISO 4925, SAE J-1704 (TUTELA TOP 4, Contractual Technical Reference Nr F001.A93)
Syntetyczny olej spełniający kwalifikację firmy FIAT 9.55550-AV4 (TUTELA
TRANSMISSION FORCE4, Contractual Technical Reference Nr F108.F11)
Mieszanina alkoholu, wody i środków powierzchniowo czynnych CUNA NC
956-11 (TUTELA PROFESSIONAL SC35, Contractual Technical Reference Nr
F201.D02), certyfikacja FIAT 9.55522
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS
TREŚCI
377
UMOWA DOTYCZĄCA WYCOFANIA Z UŻYTKU POJAZDU PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI
Od wielu lat FIAT czynnie uczestniczy w kampanii na rzecz ochrony środowiska, stale udoskonalając procesy produkcyjne
i produkty, które stają się coraz bardziej „przyjazne środowisku”.
Aby zapewnić jak najlepszą obsługę związaną z przestrzeganiem wymogów dotyczących ochrony środowiska i przestrzegać
europejskiej dyrektywy 2000/53/EC dotyczącej wycofania z użytku pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji, FIAT oferuje
swoim klientom możliwość wycofania pojazdu z użytku* po zakończeniu eksploatacji bez konieczności ponoszenia
dodatkowych kosztów.
Treść dyrektywy stanowi, że w momencie wycofania z użytku przez ostatniego właściciela lub posiadacza pojazd nie może
mieć żadnej wartości rynkowej.
Do 1. stycznia 2007 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej wyłącznie pojazdy zarejestrowane po 1. czerwca 2002
roku były wycofywane z użytku bez dodatkowych kosztów. Od 2007 wycofanie z użytku było darmowe niezależnie od roku
pierwszej rejestracji, pod warunkiem, że pojazd był wyposażony w główne podzespoły (w szczególności silnik i nadwozie)
i nie wymagał złomowania dodatkowych odpadów.
Aby wycofać pojazd z użytku po zakończeniu jego eksploatacji, należy się zwrócić do autoryzowanego dealera FIAT lub
autoryzowanego punktu złomowania pojazdów.
Autoryzowane punkty złomowania zostały starannie wyselekcjonowane, aby zagwarantować najwyższą jakość obsługi
podczas przyjmowania, rozbiórki i recyklingu pojazdu z przestrzeganiem norm ochrony środowiska.
Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów złomowania, prosimy skontaktować się z autoryzowanym dealerem FIAT,
zadzwonić pod numer (połączenie bezpłatne) 00800 3428 0000 lub odwiedzić oficjalną stronę internetową koncernu FIAT.
(*) Pojazd przeznaczony do przewozu ludzi wyposażony maksymalnie w dziewięć miejsc siedzących, o dopuszczalnej masie
całkowitej poniżej 3,5 t.
378
379
380
SPIS TREŚCI
ABS (Układ zapobiegający blokowaniu kół przy
hamowaniu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133, 134, 279
Akumulator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337
Ostrzeżenie przed gazem . . . . . . . . . . . . . . . . . .338
Umiejscowienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337
Wymiana nadajnika bezkluczykowego (RKE) . . . . . .14
Akumulator bezobsługowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337
Alarm (Alarm bezpieczeństwa) . . . . . . . . . . . . . .16, 279
Alarm bezpieczeństwa (Alarm przeciwkradzieżowy) . .16, 279
Alarm bezpieczeństwa układu zabezpieczenia przed
kradzieżą (Alarm przeciwkradzieżowy) . . . . . . . . . . .16
Alarm przeciwkradzieżowy (Alarm bezpieczeństwa) . . . .16
Alarm przeciwkradzieżowy pojazdu (Alarm
bezpieczeństwa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
ang. Lower Anchors and Tether for CHildren
(LATCH). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210, 212
Automatyczna regulacja temperatury (ATC) . . . . . . . . .78
Automatyczna skrzynia biegów. . . . . . . . . . . . . .242, 353
Dodawanie płynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .353
Kontrola poziomu płynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .353
Wymiana płynu i filtra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354
Zakresy biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243, 249
Automatyczne odblokowanie, drzwi . . . . . . . . . . . . .115
Automatyczne światła przednie . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Automatyczne zamki drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Automatycznie opadające szyby sterowane
elektrycznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Automatycznie przyciemniane lusterko . . . . . . . . . . . .69
Automatyczny wskaźnik wymiany oleju . . . . . . . . . . . .28
Bagażnik dachowy (Półka bagażowa) . . . . . . . . . . . . .131
Benzyna bezołowiowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371
Benzyna, czyste powietrze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .373
Benzyna niezanieczyszczająca powietrza . . . . . . . . . . .373
Benzyna (paliwo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371
Oszczędzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Bezkluczykowy układ wejścia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Bezpieczeństwo, gazy spalinowe . . . . . . . . . . . . .125, 227
Bezpieczniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309
Bezpieczniki wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309
Bezpieczniki w komorze silnika . . . . . . . . . . . . . . . . .311
Centrum informacyjne, pojazd . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Ciężar przyczepy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261
Ciśnienie powietrza, opony . . . . . . . . . . . . . . . .276, 362
Czynnik chłodniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339
Czynnik chłodniczy układu klimatyzacji . . . . . . . .338, 339
Czynności kontrolne, bezpieczeństwo . . . . . . . . . . . .226
Czyszczenie
Koła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357
Pióra wycieraczek szyby przedniej . . . . . . . . . . . .342
Czyszczenie osłony panelu wskaźników . . . . . . . . . . .359
Dbałość o tapicerkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dbałość o tkaninę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dbałość o wygląd wnętrza . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dbanie o lakier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Detonacja poduszki powietrznej . . . . . . . . . . . . . .
Dodatki, paliwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dodatkowe gniazdo elektryczne (Gniazdo zasilania) .
Dodatkowe gniazdo zasilania . . . . . . . . . . . . . . . .
Dodatkowe kierunkowskazy, boczne . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.358
.358
.358
.355
.223
.373
.106
.106
.306
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS TREŚCI
381
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS TREŚCI
382
Dodatkowe kierunkowskazy z boku. . . . . . . . . . . . . .306
Dodatkowe światła wewnętrzne/lampki do czytania . . . .90
Dodatkowy układ ograniczający — poduszka
powietrzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
Dopuszczalny ciężar całkowity pojazdu. . . . . . . . . . . .257
Dudnienie wiatru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112, 124
Eksploatacja w niskich temperaturach . . . . . . . . . . . .234
Elektroniczne centrum informacyjne pojazdu
(EVIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21, 157
Elektroniczny tempomat (Tempomat) . . . . . . . . . . . . .97
Elektroniczny układ kontroli hamulców . . . . . . . . . . .134
Elektroniczny układ stabilizacji przechyłów . . . . . . .137
Układ ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Układ kontroli trakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Układ stabilizacji toru jazdy . . . . . . . . . . . . . . . . .137
Układ wspomagania hamulców . . . . . . . . . . . . . . .136
Elektroniczny układ stabilizacji przechyłów (ERM). . . . .137
Elektryczne gniazda zasilania. . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Element sterujący otwieraniem pokrywy silnika . . . . . .130
Elementy sterowania audio w kierownicy . . . . . . . . . .160
Elementy sterowania systemu dźwiękowego
montowane w kierownicy. . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
Elementy sterowania zdalnego radioodtwarzaczem. . . .160
Etanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372
Filtr, silnik (Filtr powietrza dolotowego silnika) . . . . . .337
Filtr układu klimatyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84, 339
Filtry
Filtr powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337
Likwidacja oleju silnikowego . . . . . . . . . . . . . . . .336
Olej silnikowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376
Układ klimatyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84, 339
Fotelik dla małego dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . .203, 206
Fotelik dziecięcy montowany za pomocą pasa ze
zwijaczem . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203, 207, 209, 212
Funkcja rozjaśnienia w świetle dziennym,
oświetlenie wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Funkcja wspomagania zmiany pasa ruchu . . . . . . . . . . .89
Funkcja zaawansowanej reakcji na wypadek . . . . . . . . .223
Funkcje przedziału ładunkowego . . . . . . . . . . . . . . . .125
Gniazdo elektryczne, pomocnicze
(Gniazdo zasilania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Górny zaczep pas barkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
Haki do mocowania, ładunek . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Hamulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132, 351
Hamulec ręczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Hamulec, ręczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Harmonogram, konserwacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . .323
Harmonogram konserwacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323
Holowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257
Ciężar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261
Niesprawny pojazd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320
Poradnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261
Rekreacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271
Holowanie niesprawnego pojazdu . . . . . . . . . . . . . . .320
Holowanie przez samochód ratowniczy . . . . . . . . . . .320
Holowanie przyczepy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257
Minimalne wymagania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262
Okablowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265
Przyczepa i obciążenie haka holowniczego . . . . . . .262
Wskazówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268
Wskazówki dotyczące układu chłodzenia . . . . . . . .269
Zaczepy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270
Holowanie rekreacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271
Immobilizer (Sentry Key). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Informacje ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12, 15, 151
Instrukcje dotyczące użycia podnośnika . . . . . . . . . . .286
Jasność, oświetlenie wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . .89
Kamera, tył . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
Keyless Enter-N-Go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118, 232
Keyless Go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Key, Sentry (Immobilizer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Kierowanie
Blokada koła kierownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Blokada kolumny kierowniczej . . . . . . . . . . . . . . . .67
Elementy sterowania na kolumnie . . . . . . . . . . . . .88
Koło kierownicy, pochylenie . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142, 143
Pochylana kolumna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Kierunkowskazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88, 275, 306
Kierunkowskaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88, 230, 275
Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie . . . . . . . . . . . .101
Klimatyzacja strefy tylnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Kluczyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Kluczyk, programowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Kluczyk, wymiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Kobiety w ciąży a pasy bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . .202
Koła i kołpaki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357
Koło zapasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284, 365, 366
Kolumna kierownicy z regulacją nachylenia . . . . . . . . . .67
Kolumna kierownicy z regulacją wysunięcia . . . . . . . . . .67
Kołysanie pojazdu po ugrzęźnięciu. . . . . . . . . . . . . . .316
Komora ładunkowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Bagażnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Oświetlenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Kompaktowe koło zapasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . .365
Komputer Mini-Trip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Komputer, trasa/podróż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Konserwacja, ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334
Konserwacja pasów bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . .359
Konserwacja, szklany dach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Konserwacja szyberdachu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Konserwacja układu klimatyzacji . . . . . . . . . . . . . . . .338
Konsola dachowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Konsola, nad głową. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Konsola podłogowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Konsola, w podłodze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Kontrola kołysania, przyczepa . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Kontrola kołysania przyczepą (TSC). . . . . . . . . . . . . .140
Kontrola trakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Korek benzyny (Korek wlewu paliwa) . . . . . . . . .142, 187
Korek chłodnicy (Korek ciśnieniowy) . . . . . . . . . . . . .349
Korek ciśnieniowy czynnika chłodzącego
(Korek ciśnieniowy chłodnicy) . . . . . . . . . . . . . . . .349
Korki, wlew
Chłodnica (Ciśnienie czynnika chłodzącego) . . . . . .349
Olej (Silnik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331, 333, 336
Paliwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
Układ wspomagania kierownicy . . . . . . . . . . . . . .143
Łącznik
UCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
Uniwersalny interfejs klienta (UCI) . . . . . . . . . . . .185
Łącznik UCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
Łącznik uniwersalnego interfejsu klienta (UCI). . . . . . .185
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS TREŚCI
383
Ładunek (Obciążanie pojazdu) . . . . . . . . . . . . . . . . .126
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS TREŚCI
384
Lampka kontrolna świateł drogowych. . . . . . . . . . . . .275
Lampka ostrzegawcza poduszki
powietrznej . . . . . . . . . . . . . . . . . .221, 225, 228, 274
Lampka ostrzegawcza układu ABS . . . . . . . .134, 135, 279
Lampka sygnalizująca usterkę (Kontrola silnika) . . . . . .274
Lampki ostrzegawcze (Opis zestawu wskaźników) . . . .274
Łańcuchy, opona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .370
Łańcuchy przeciwśnieżne (Łańcuchy na opony) . . . . . .370
LATCH (ang. Lower Anchors and
Tether for CHildren). . . . . . . . . . . . . . . . . . .210, 212
Lepkość, olej silnikowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336
Lepkość oleju silnikowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336
Liczba oktanowa, benzyna (paliwo) . . . . . . . . . . .371, 376
Licznik przebiegu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275
Licznik przebiegu trasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275
Likwidacja
Płyn zabezpieczony przed zamarzaniem
(Płyn chłodzący silnika) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349
Lusterka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68, 100
Ogrzewane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Przestawiane elektrycznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Samoczynne przyciemnianie . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Sterowane zdalnie, elektrycznie . . . . . . . . . . . . . . .70
W osłonie przeciwsłonecznej . . . . . . . . . . . . . . . .71
Wsteczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Zewnętrzne składane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Lusterka sterowane zdalnie, elektrycznie . . . . . . . . . . .70
Lusterka w osłonie przeciwsłonecznej . . . . . . . . . . . . .71
Lusterka wsteczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Maksymalne dopuszczalne obciążenie osi . . . . . . . . . .258
Metanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372
Moc
Centrum rozdziału (bezpieczniki) . . . . . . . . . . . . .311
Dach szklany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Gniazdo (Pomocnicze gniazdo elektryczne) . . . . . .106
Hamulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
Kierowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142, 143
Lusterka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Siedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Szyby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Zamki drzwiowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Zespół przeniesienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355
Modyfikacje/zmiany, pojazd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Modyfikacje/zmiany w pojeździe . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Monitor, układ kontroli ciśnienie w oponach . . . . . . . .144
Mycie szyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359
Napęd na cztery koła (AWD) . . . . . . . . . . . . . . . .
Napinacze
Pasy bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Niebezpieczeństwo
Jazda przez przepływającą, napływającą lub płytko
stojącą wodę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN). . . . . . . . . . .
. .254
. .195
. .256
. .361
Obciążenie haka holowniczego/ciężar przyczepy . . . . .262
Objętości płynów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375
Obrotomierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Obsługa baterii nadajnika (Zdalny bezkluczykowy układ
wejścia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Obsługa płyt kompaktowych (CD). . . . . . . . . . . . . . .186
Obsługa podnośnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286
Obsługa świateł przeciwmgielnych . . . . . . . . . . .304, 305
Ochraniacz kolan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
Ochrona przed korozją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355
Odchylane siedzenia przednie . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Odchylane siedzenia tylne . . . . . . . . . . . . . . . . . .63, 65
Odchylanie oparcia siedzenia pasażera (System Easy
Entry). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Ograniczenia odnośnie pasażera . . . . . . . . .190, 220, 223
Ograniczenia odnośnie pasażera (Sedan) . . . .216, 220, 222
Ogranicznik, głowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Ograniczniki, dziecko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
Ograniczniki, pasażer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
Ogrzewanie, szyba przednia . . . . . . . . . . . . . . . .76, 229
Ogrzewanie, szyba tylna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Ogrzewanie szyby przedniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229
Ogrzewanie szyby tylnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
O hamulcach Twojego samochodu . . . . . . . . . . .132, 237
Okres docierania nowego pojazdu. . . . . . . . . . . . . . .231
Olej napędowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374, 376
Olej, silnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335, 376
Częstotliwość wymiany . . . . . . . . . . . . . . . . .28, 336
Filtr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376
Lepkość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336, 375
Likwidacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336
Likwidacja filtra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336
Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375
Sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335
Wskaźnik poziomu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335
Zalecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375
Opony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230, 361
Bezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361
Ciśnienie powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . .361, 362
Holowanie przyczepy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361
Koło zapasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284
Kompaktowe zapasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365
Łańcuchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .370
Radialne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364
Rotacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360
Ślizganie się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367
Starzenie się (Żywotność opon) . . . . . . . . . . . . . .367
Szybkobieżne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .363
Układ monitorujący ciśnienie (TPMS) . . . . . . . . . .144
Wskaźniki zużycia bieżnika . . . . . . . . . . . . . . . . .367
Wymiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .368
Żywotność opon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367
Opony radialne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364
Opóźnienie czasowe, światła przednie . . . . . . . . . . . . .87
Osłona panelu wskaźników . . . . . . . . . . . . . . . . . . .358
Ostrzegawcze światła awaryjne . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Ostrzeżenie o obecności spalin . . . . . . . . . .125, 227, 345
Ostrzeżenie o tlenku węgla . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227
Ostrzeżenie — światła awaryjne, zagrożenie . . . . . . . .101
Ostrzeżenie — układ paliwowy. . . . . . . . . . . . . . . . .188
Oświetlenie wewnętrzne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Oświetlenie zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Oświetlone wejście . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Oszczędzanie paliwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Otwieranie pokrywy silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Paliwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371, 374
Benzyna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371
Dodatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .373
Etanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372
Korek wlewu (benzyna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
Liczba oktanowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371, 376
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS TREŚCI
385
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS TREŚCI
386
Olej napędowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374, 376
Oświetlenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Oszczędzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Parametry techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376
Pojemność zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375
Tryb oszczędności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Uzupełnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
Wskaźnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Wymagania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371
Paliwo metanolowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372
Panel wskaźników i elementów sterowania. . . . . . . . . . .6
Parametry techniczne
Olej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376
Paliwo (benzyna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376
Pasy barkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
Pasy bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
Pasy, bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
Pasy bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
Pasy, bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228
Pasy bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228
Fotelik dziecięcy montowany za pomocą pasa ze
zwijaczem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203, 206, 209
Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
- kobiety w ciąży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228
Napinacze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
Nastawny górny zaczep pasa barkowego . . . . . . . .195
Procedura odkręcania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
Siedzenie przednie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191, 192
Siedzenie tylne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
Układ przypominający . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277
Pasy biodrowe/barkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
Pielęgnacja kół i kołpaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357
Pióra wycieraczek szyby przedniej . . . . . . . . . . . . . . .342
Płyny, smary i oryginalne części . . . . . . . . . . . . . . . . .376
Płyn zabezpieczony przed zamarzaniem
(Płyn chłodzący silnika) . . . . . . . . . . . . . .347, 348, 375
Likwidacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349
Płytka zatrzasku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
Podgrzewane lusterka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Podgrzewane siedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Podłoga ładunkowa, ładunek . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Podręcznik obsługi (Podręcznik właściciela) . . . . . . . . . .4
Podręcznik właściciela (Podręcznik obsługi) . . . . . . . . . .4
Podstawka podwyższająca (dla dziecka) . . . . . . . . . . .207
Podstawka podwyższająca dla dziecka . . . . . . . . . . . .207
Podstawowe zabiegi konserwacyjne . . . . . . . . . . . . . .334
Poduszka powietrzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214, 222
Poduszka powietrzna, boczna . . . . . . . . . . .216, 220, 222
Poduszka powietrzna boczna . . . . . . . . . . . . . . . . . .222
Poduszka powietrzna, montowana w słupku przedniej
szyby (Boczna kurtyna powietrzna) . . . . . .216, 220, 222
Pojemność, płyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375
Pokładowy Układ diagnostyki . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
Pokrywa przedziału ładunkowego . . . . . . . . . . . . . . .128
Półka bagażowa (Bagażnik dachowy) . . . . . . . . . . . . .131
Pompa hamulcowa (Hamulce). . . . . . . . . . . . . . . . . .351
Poradnik holowania przyczepy . . . . . . . . . . . . . . . . .261
Powierzchnia ładunkowa podłogi . . . . . . . . . . . . . . . .126
Prędkościomierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Procedura rozplatania, pas bezpieczeństwa . . . . . . . . .195
Procedury konserwacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334
Procedury uruchamiania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
Programowanie nadajników (zdalne wejście
bezkluczykowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Programowanie nadajników (Zdalny bezkluczykowy układ
wejścia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Prowadzenie pojazdu
Przepływająca, napływająca lub płytko stojąca
woda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256
Prowadzenie pozwalające osiągnąć maksymalne
oszczędności paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Przechowywanie pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . .83, 360
Przedłużenie zasłony przeciwsłonecznej . . . . . . . . . . . .71
Przełącznik świateł przy mijaniu, światła przednie . . . . . .89
Przełącznik wyboru światła drogowe/światła mijania . . . .89
Przewożenie zwierząt domowych . . . . . . . . . . . . . . .226
Przygotowanie do podnoszenia pojazdu . . . . . . . . . . .284
Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
Radio (Systemy dźwiękowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Ręczna skrzynia biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240
Częstotliwość wymiany płynu . . . . . . . . . . . . . . .354
Kontrola poziomu płynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354
Wybór smaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354
Ręczny układ transaxle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354
Kontrola poziomu płynu . . . . . . . . . . . . . . . .354, 355
Wybór smaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354, 355
Redukowanie biegu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241
Regulacja wysokości, światła przednie . . . . . . . . . . . . .90
Regulator prędkości (Tempomat) . . . . . . . . . . . . . . . .97
Rejestrator zdarzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225
Resetowanie wskaźnika wymiany oleju . . . . . . . . .28, 276
Rotacja, opony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360
Schowek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360
Schowek na monety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Schowek na okulary przeciwsłoneczne . . . . . . . . . . . .100
Schowek, pojazd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Sentry Key (Immobilizer). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Sentry Key — programowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Sentry Key — wymiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Siedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Easy Entry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Odchylanie w tył . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55, 63, 65
Ogrzewane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Pochylanie oparcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Podstawka podwyższająca dla dziecka . . . . . . . . . .207
Regulacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Regulacja wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51, 56
Tylne składane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60, 65
Zwalnianie oparcia . . . . . . . . . . . . . . . . . .56, 60, 65
Silnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231, 331, 333
Chłodzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346
Częstotliwość wymiany oleju . . . . . . . . . . . . .28, 336
Czynnik chłodzący (niezamarzający) . . . . . . . .346, 376
Filtr powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337
Komora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331, 332
Kontrola oleju silnikowego . . . . . . . . . . . . . . . . .335
Korek wlewu oleju . . . . . . . . . . . . . . . .331, 333, 336
Nie uruchamia się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234
Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231
Olej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335, 375, 376
Ostrzeżenie o obecności spalin . . . . . . . . . . .125, 227
Oznaczenie identyfikacyjne w komorze silnika . . . .332
Uruchamianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
Uruchamianie z wykorzystaniem zewnętrznego
akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280
Wskaźnik temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Wybór oleju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS TREŚCI
387
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS TREŚCI
388
Wymogi dotyczące paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . .371
Zalany, uruchomienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234
Zalecenia odnośnie docierania . . . . . . . . . . . . . . .231
Składanie siedzenia tylnego . . . . . . . . . . . . . . . . . .60, 65
Skrzynia biegów
Automatyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242, 353
Filtr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354
Płyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354
Ręczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240
Smarowanie mechanizmu nadwozia . . . . . . . . . . . . . .341
Smarowanie, nadwozie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341
Sprawdzanie bezpieczeństwa na zewnątrz pojazdu . . . .230
Sprawdzanie bezpieczeństwa wewnątrz pojazdu. . . . . .228
Sprawdzenie bezpieczeństwa pojazdu. . . . . . . . . . . . .226
Sprawdzenie poziomu płynu
Automatyczna skrzynia biegów . . . . . . . . . . . . . .353
Hamulec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351
Olej silnikowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335
Ręczna skrzynia biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354
Układ chłodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346
Układ wspomagania kierownicy . . . . . . . . . . . . . .143
Spryskiwacz
Dodawanie płynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343
Spryskiwacze reflektorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Spryskiwacze szyby przedniej . . . . . . . . . . . . . . . .91, 93
Płyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343
Spryskiwacz, światła przednie. . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Spryskiwacz, szyba przednia . . . . . . . . . . . . . .91, 93, 343
Środki ostrożności podczas naprawy . . . . . . . . . . . . .141
Stan zagrożenia, w przypadku
Holowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320
Ostrzegawcze światła awaryjne . . . . . . . . . . . . . .101
Uruchamianie z wykorzystaniem zewnętrznego
akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280
Uwalnianie ugrzęźniętego pojazdu . . . . . . . . . . . .316
Sterowanie ręczne dźwigni wyboru biegów . . . . . . . . .315
Strategia interwencji dla regeneracji . . . . . . . . . . . . . .344
Światła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86, 230
Automatyczne światła przednie . . . . . . . . . . . . . . .86
Cofanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306
Czytanie mapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Dodatkowy kierunkowskaz z boku . . . . . . . . . . . .306
Kierunkowskaz . . . . . . . . . . . .88, 230, 275, 303, 306
Kontrola natężenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Kontrola trakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Lampka kontrolna świateł drogowych . . . . . . . . . .275
Lampka ostrzegawcza hamulców . . . . . . . . . . . . .277
Lampka ostrzegawcza układu ABS . . . . . . . . . . . .279
Lampka ostrzegawcza wspomagania hamulców . . . .139
Lampka sygnalizacyjna elektronicznego układu
stabilizacji toru jazdy (ESP) . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Lampka sygnalizująca usterkę (Kontrola silnika) . . . .274
Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej . . . . . . . . . .71
Mgła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87, 275, 304
Mijanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Monitorowanie ciśnienia w oponach (TPMS) . .144, 276
Niskie ciśnienie w oponie . . . . . . . . . . . . . . . . . .276
Niski poziom paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7, 26
Obsługa tyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306
Ostrzegawcze światła awaryjne . . . . . . . . . . . . . .101
Ostrzeżenie (Opis zestawu wskaźników) . . . . . . . .274
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej . . . . . . . . . . . . .308
Oświetlone wejście . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Poduszka powietrzna . . . . . . . . . . .221, 225, 228, 274
Postojowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303
Poziomowanie przednich świateł . . . . . . . . . . . . . .90
Przeciwmgielne tylne . . . . . . . . . . . . . . . . . .279, 305
Przełącznik świateł przednich . . . . . . . . . . . . . . . .86
Przełącznik świateł przy mijaniu,
światła przednie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88, 89
Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302, 303
Światła drogowe . . . . . . . . . . . . . . . . . .89, 275, 303
Światła przednie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86, 303
Światła przednie włączone z wycieraczkami . . . . . . .86
Światło boczne obrysowe . . . . . . . . . . . . . . . . . .303
Światło tylne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306
Światło wewnętrzne/czytanie . . . . . . . . . . . . . . . .90
Sygnał przypominający o włączonych światłach . . . . .87
Tryb całkowitego podświetlenia panelu wskaźników
(funkcja rozjaśnienia w świetle dziennym) . . . . . . . .90
Układ przypominający o pasach bezpieczeństwa . . .277
Układ przypominający o włączonych
światłach przednich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Wkrótce serwis silnika (Lampka sygnalizująca
usterkę) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274
Wnętrze pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Wybór światła drogowe/światła mijania . . . . . . . . . .89
Wymiana żarówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303
Zapobieganie blokowaniu kół . . . . . . . . . . . . . . . .135
Zestaw wskaźników . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86, 274
Zewnętrzna część pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . .230
Światła cofania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306
Światła obrysowe, boczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303
Światła przeciwmgielne . . . . . . . . . . . . .87, 275, 304, 305
Światła przeciwmgielne, tylne. . . . . . . . . . . . . . .279, 305
Światła przednie
Automatyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .358
Mijanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Opóźnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Opóźnienie czasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Przełącznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Przełącznik wyboru światła drogowe/światła
mijania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Regulacja wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Spryskiwacze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Światła drogowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303
Sygnał przypominający o włączonych światłach . . . . .87
Włączone z wycieraczkami . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Wymiana żarówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303
Światła tylne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306
Światła zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230
Światło mijania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Świece zapłonowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376
Sygnały, kierunkowskazy . . . . . . . . . . . .88, 230, 275, 306
System, nawigacja (Uconnect™ gps) . . . . . . . . . . . . .160
System nawigacji (Uconnect™ gps) . . . . . . . . . . .157, 160
Systemy dźwiękowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Systemy dźwiękowe (Radio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
System zarządzania ładunkiem. . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Składany pokrowiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
Trzyczęściowa powierzchnia ładunkowa . . . . . . . . .126
Szyberdach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Szyby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Tabela lepkości oleju silnikowego. . . . . . . . . . . . . . . .336
Tankowanie paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
Telefon komórkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS TREŚCI
389
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS TREŚCI
390
Trakcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255
Tryb
Układ oszczędności paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Tylna kamera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
Tylna klapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
Tylna klapa podnoszona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
Tylna oś (Mechanizm różnicowy). . . . . . . . . . . . . . . .354
Tylna wycieraczka/spryskiwacz . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Tylne siedzenie, składane . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60, 65
Tylne światła przeciwmgielne . . . . . . . . . . . . . . . . . .279
Tylny uchwyt na kubek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
Tylny układ pomocy przy parkowaniu. . . . . . . . . . . . .151
Uchwyt, kubek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
Uchwyt, monety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Uchwyty na kubki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
Ugrzęźnięty pojazd, uwalnianie . . . . . . . . . . . . . . . . .316
Układ alarmowy (Alarm bezpieczeństwa) . . . . . . . .16, 18
Układ blokady hamulca/skrzyni biegów . . . . . . . . . . . .243
Układ chłodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346
Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350
Korek chłodnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349
Korek ciśnieniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349
Objętość czynnika chłodzącego . . . . . . . . . . . . . .375
Opróżnianie, płukanie i napełnianie . . . . . . . . . . . .347
Poziom płynu chłodzącego . . . . . . . . . . . . . .346, 350
Silnik Diesla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346
Utylizacja zużytego płynu chłodzącego . . . . . . . . . .349
Uzupełnianie czynnika chłodzącego
(niezamarzającego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348
Ważne uwagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350
Wskaźnik temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Wybór czynnika chłodzącego
(niezamarzającego) . . . . . . . . . . . . . . . .347, 375, 376
Układ diagnostyki, pokładowy . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
Układ hamulcowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132, 351
Hamulec ręczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Lampka ostrzegawcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277
Pompa hamulcowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351
Sprawdzanie płynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351
Układ zapobiegający blokowaniu kół (ABS) . . .133, 134
Układ klimatyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78, 338
Układ klimatyzacji, strefa tylna . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Układ klimatyzacji, wskazówki eksploatacyjne . . . . . . . .85
Układ kontroli hamulców, elektroniczny . . . . . . . . . . .134
Układ monitorowania niskiego ciśnienia w oponie . . . .144
Układ ogrzewania i klimatyzacji. . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Układ optymalizacji zużycia paliwa . . . . . . . . . . . . . . . .29
Układ oszczędności paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Układ pomocy przy parkowaniu, tylny . . . . . . . . . . . .151
Układ przypominający o pasach bezpieczeństwa . . . . . .202
Układ przypominający o pozostawieniu kluczyka w
stacyjce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Układ przypominający, pasy bezpieczeństwa . . . . . . . .202
Układ przypominający, światła włączone . . . . . . . . . . . .87
Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) . . . . . . . . . . . . . . .137
Układ transaxle
Ręczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354
Układ wejściowy, oświetlony . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Układ wspomagania hamulców . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Układ wydechowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227
Układ zabezpieczenia przed kradzieżą . . . . . . . . . . . .279
Układ zabezpieczenia przed kradzieżą (Alarm
bezpieczeństwa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Układ zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu
(ABS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133, 134
Uruchamianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
Niska temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234
Silnik nie uruchamia się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234
Uruchamianie zalanego silnika. . . . . . . . . . . . . . . . . .234
Uruchamianie z wykorzystaniem zewnętrznego
akumulatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280
Uruchomienie i działanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
Ustawianie lusterka bocznego . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Usytuowanie podnośnika . . . . . . . . . . . . . . . . .283, 284
Usytuowanie wlewu paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
Uszczelniacz opon TIREFIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292
Uwalnianie ugrzęźniętego pojazdu . . . . . . . . . . . . . . .316
Uzbrajanie układu zabezpieczenia przed kradzieżą
(Alarm bezpieczeństwa). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Uzupełnianie paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
Uzupełnianie płynu chłodzącego (niezamarzającego) . . .348
Uzupełnianie płynu do spryskiwaczy. . . . . . . . . . . . . .343
Wartości ciśnienia w oponach . . . . . . . . . . . . . . . . .276
Wciągana pokrywa przedziału ładunkowego . . . . . . . .128
Wewnętrzne lusterko wsteczne . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Wielofunkcyjna dźwignia sterująca . . . . . . . . . . . . . . .88
Wkrótce serwis silnika
(Lampka sygnalizująca usterkę) . . . . . . . . . . . . . . .274
Właściwości szyby tylnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Woda
Jazda przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Wskaźnik benzyny (Wskaźnik paliwa) . . . . . . . . . . . . . .7
Wskaźniki
Obrotomierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Paliwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Prędkościomierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Temperatura płynu chłodzącego . . . . . . . . . . . . . . .8
Wskaźniki poziomu
Automatyczna skrzynia biegów . . . . . . . . . . . . . .353
Olej (Silnik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335
Układ wspomagania kierownicy . . . . . . . . . . . . . .143
Wskaźniki zużycia bieżnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367
Wskaźnik temperatury, płyn chłodzący silnika . . . . . . . . .8
Wskaźnik wymiany oleju. . . . . . . . . . . . . . . . . . .28, 276
Wskaźnik wymiany oleju, reset . . . . . . . . . . . . . .28, 276
Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . .226
Wybór czynnika chłodzącego
(niezamarzającego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347, 376
Wycieki, płyn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230
Wycieki płynów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230
Wycieraczka, opóźnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Wycieraczka/spryskiwacz szyby tylnej klapy . . . . . . . . .95
Wycieraczka, tylna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Wycieraczki działające w sposób przerywany (z
opóźnieniem). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Wycieraczki działające z opóźnieniem (w sposób
przerywany) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Wycieraczki, praca przerywana. . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Wycieraczki szyby przedniej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Wymagania odnośnie oleju napędowego. . . . . . . . . . .374
Wymiana kluczyków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Wymiana opon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .368
Wymiana pióra wycieraczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342
Wymiana żarówek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302
Wymiana żarówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302, 303
Wymuszona zmiana położenia dźwigni zmiany
biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS TREŚCI
391
Wysyłanie krótkich sygnałów świetlnych. . . . . . . . . . . .89
POZNAWANIE
SAMOCHODU
BEZPIECZEŃSTWO
URUCHAMIANIE
I JAZDA
LAMPKI I
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
POSTĘPOWANIE
W SYTUACJACH
AWARYJNYCH
OBSŁUGA
SERWISOWA
POJAZDU
DANE
TECHNICZNE
SPIS TREŚCI
392
Zaczep, fotelik dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210
Zaczepy fotelika dziecięcego . . . . . . . . . . . . . . .210, 212
Zaczepy holownicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317
Zagłówki foteli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Zakresy biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243, 249
Zalecenia odnośnie docierania, nowy pojazd . . . . . . . .231
Zamki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Automatyczne odblokowanie . . . . . . . . . . . . . . .115
Automatyczny drzwiowy . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Drzwi uruchamiane mechanicznie . . . . . . . . . . . . .114
Kierownica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Ochrona przed dziećmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
Zamki drzwiowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Zamki drzwiowe, automatyczne . . . . . . . . . . . . . . . .115
Zamki systemu "bezpieczeństwo dzieci" . . . . . . . . . . .116
Zamocowania ładunku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Zaparowanie szyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Zapłon
Kluczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Żarówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230, 302
Żarówki, oświetlenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230, 302
Zatrzaski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230
Pokrywa silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Zdalne elementy sterowania systemem dźwiękowym
(Radio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
Zdalny bezkluczykowy układ wejścia (RKE) . . . . . . . . . .13
Zespół przeniesienia mocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355
Zespół tylnego napędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354
Zestaw wskaźników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274
Zewnętrzne lusterka składane . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Zewnętrzne lusterka wsteczne . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Zmiana pasa ruchu i kierunkowskazy . . . . . . . . . . . . . .88
Zmiany/modyfikacje, pojazd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Zwalnianie, pokrywa silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Zwierzęta domowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226
Żywotność opon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367
Informacja
Informacja
Informacja
Informacja
Fiat Group Automobiles S.p.A. - Parts & Services - Technical Services - Service Engineering
Largo Senatore G. Agnelli, 3 - 10040 Volvera - Torino (Italia)
Print n. 530.02.228 - 07/2012 - Edition 1
DLACZEGO ORYGINALNE
CZĘŚCI SĄ LEPSZE?
Żaden szczegół Twojego samochodu nie ma dla nas tajemnic,
ponieważ to my go zaprojektowaliśmy i skonstruowaliśmy: po
prostu znamy go na wskroś. W autoryzowanych serwisach Fiat
pracują przeszkoleni przez naszych specjalistów mechanicy,
którzy zapewniają najwyższą jakość i profesjonalizm wszelkich
czynności wykonywanych w warsztatach.
W serwisach Fiat zawsze bez problemu przeprowadzisz
rutynowe przeglądy i kontrole sezonowe, a także uzyskasz
praktyczne porady naszych ekspertów.
Dzięki oryginalnym częściom niezawodność, komfort
i osiągi Twojego nowego samochodu z biegiem lat
pozostaną bez zmian.
Zawsze pytaj o oryginalne części do podzespołów stosowanych
w naszych pojazdach. Zalecamy ich użytkowanie, ponieważ
są wynikiem naszych nieustannych dążeń do tworzenia i
doskonalenia nowatorskich technologii.
Są to doskonałe powody, aby zawsze polegać na oryginalnych
częściach. Tylko one zostały zaprojektowane specjalnie z
myślą o Twoim samochodzie.
1215795_PL_FIAT_Freemont_OM.indd 2
7/17/12 3:11 PM
POLSKI
Dane zawarte w niniejszej publikacji mają jedynie charakter przewodnika. Firma FIAT zastrzega sobie prawo do modyfikacji modeli
i wersji pojazdów opisanych w tej instrukcji w dowolnym czasie z przyczyn technicznych i handlowych.
Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do lokalnego sprzedawcy firmy FIAT.
Wydrukowano na papierze makulaturowym bez dodatku chloru.
1215795_PL_FIAT_Freemont_OM.indd 1
F
P
I
O
A
D
R
F
T
Ę
C
Z
N
R
I
K
E
U
E
Ż
Y
M
T
K
O
O
W
N
N
I
T
K
A
7/17/12 3:11 PM

Podobne dokumenty