Religiöse und andere Bräuche

Transkrypt

Religiöse und andere Bräuche
A1
INFOGRAFIKA - Weihnachten in Deutschland
hmuck
der Weihnachtssc
Religiöse und
andere Bräuche
etta
das Lam
der Weihnachtsbaum/der Christbaum
•
rn
r Ste
de
der Engel
Den Weihnachtsbaum/Christbaum zu schmücken ist die deutsche Tradition (im 19. Jahrhundert hat sich diese Tradition
von
Deutschland aus über die ganze Welt verbre
itet).
der Weihnachtsmarkt
•
•
•
die Glaskugel
zum Weihnachtsmarkt gehen
Der Christkindlesmarkt in Nürnberg ist am
ältesten.
Der Weihnachtsmarkt in Köln ist am größte
n.
das Weihnachtslied
die Glocke
•
die Kerze
die Lich
Weihnachtslieder singen; Besonders bekannt ist „Stille Nacht, heilige
Nacht“ – ein Weihnachtslied aus Österreich
(1818 zum ersten Mal gesungen)
der Weihnachtsmann
terkett
e
•
das Weihnachtsessen
Der Weihnachtsmann bringt den Kindern Geschenke.
die Krippe
•
die Krippe unter den Weihnachtsbaum stellen
s
die Gan
der Heiligabend
n
arpfe
der K
•
der Vorabend des Weihnachtsfestes
die Christmette
•
der Le
zur Christmette gehen
bkuch
en
das Geschenk
olle
die St
das Weih
•
nachtsplä
tzchen
Geschenke bekommen/geben
die Wünsche
•
„Frohe Weihnachten“
© 2014 Nowa Era Sp. z o.o. - Materiały do kopiowania
Quiz – poziom A1
Sprawdź swoje wiadomości o Świętach Bożego Narodzenia w krajach niemieckiego obszaru językowego.
Zaznacz właściwą odpowiedź. Tylko jedna jest poprawna. Następnie wymieńcie się z kolegą/koleżanką swoimi kartami i skontrolujcie poprawność odpowiedzi z kluczem dostarczonym przez nauczyciela. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Zanotujcie ilość uzyskanych punktów.
1. Die Deutschen wünschen sich zu Weihnachten…
6. Was hängt nicht am Weihnachtsbaum?
A. Keine Weihnachten!
B. Frohe Weihnachten!
C. Gute Weihnachten!
A. Der Engel.
B. Das Lametta.
C. Das Weihnachtslied.
2. Am Heiligabend gehen die Leute um 24 Uhr…
7. In Deutschland isst man zu Weihnachten…
A. zum Weihnachtsmann.
B. zum Weihnachtsmarkt.
C. zur Christmette.
A. einen Karpfen und eine Gans.
B. keinen Fisch.
C. kein Fleisch.
3. Der Heiligabend ist…
8. Der Weihnachtsmann hat … Kleidung.
A. der Vorabend des Weihnachtsfestes.
B. am fünfundzwanzigsten Dezember.
C. der Abend des Weihnachtsfestes.
A. schwarze
B. blaue
C. rote
4. Unter dem Weihnachtsbaum liegen…
9. Am ältesten ist…
A. der Weihnachtsmann und der Weihnachtsschmuck.
B. Geschenke.
C. Sterne.
A. der Weihnachtsmarkt in Köln.
B. der Christkindlesmarkt in Nürnberg.
C. der Weihnachtsmarkt in Berlin.
5. Die Krippe steht…
10. Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom ist...
A. unter dem Weihnachtsbaum.
B. auf dem Weihnachtsbaum.
C. über dem Weihnachtsbaum.
A. am größten.
B. nicht bekannt.
C. am ältesten.
© 2014 Nowa Era Sp. z o.o. - Materiały do kopiowania
Pytania do kart z pytaniami – poziom A1
1. Święta Bożego Narodzenia po niemiecku to…
2. Choinka w języku niemieckim to Weihnachtsbaum oraz…
A. Weihnachten.
B. Frohe Weihnachten.
C. Weihnachtsmann.
A. Weihnachtspflanze.
B. Christbaum.
C. Christblume.
Die Lösung: A
Die Lösung: B
3. Które zdanie opisuje zwyczaj strojenia choinki?
4. Zwyczaj strojenia choinki pochodzi z…
A. Die Familie kauft den Weihnachtsbaum.
B. Wir schmücken den Weihnachtsbaum.
C. Der Vater trägt den Weihnachtsbaum.
A. Niemiec.
B. Austrii.
C. Polski.
Die Lösung: A
Die Lösung: B
5. Weihnachtsschmuck to niemiecka nazwa ozdób choinkowych. Są to m.in…
6. Świąteczne słodkie wypieki to Weihnachtsplätzchen oraz …
A. Lametta, Stern, Glaskugel.
B. Lichterkette, Stern, Heiligabend.
C. Glocke, Kerze, Christbaum.
A. Karpfen.
B. Gans.
C. Lebkuchen.
Die Lösung: A
Die Lösung: C
7. „Stille Nacht, heilige Nacht” to kolęda pochodząca z…
8. Które zdanie opisuje zwyczaj śpiewania kolęd?
A. Niemiec.
B. Austrii.
C. Polski.
A. Die Familie hört Weihnachtslieder.
B. Die Familie singt Weihnachtslieder.
C. Die Familie liest Weihnachtslieder.
Die Lösung: B
Die Lösung: A
10. Kolędę „Stille Nacht, heilige Nacht” zaśpiewano po raz pierwszy w roku…
9. Które zdanie jest poprawne?
A. Der Weihnachtsmann bringt Geschenke.
B. Der Weihnachtsmann bekommt Geschenke.
C. Der Weihnachtsmann kauft Geschenke.
A. 1818.
B. 1918.
C. 1880.
Die Lösung: B
Die Lösung: A
11. „Stille Nacht, heilige Nacht”to w języku polskim kolęda…
12. Które zdanie nie jest poprawne?
A. Die Deutschen essen zu Weihnachten eine Gans.
B. Die Deutschen essen zu Weihnachten einen Karpfen.
C. Die Deutschen essen zu Weihnachten eine Glaskugel.
A. „W żłobie leży”.
B. „Wśród nocnej ciszy“.
C. „Cicha noc, święta noc“.
Die Lösung: C
© 2014 Nowa Era Sp. z o.o. - Materiały do kopiowania
Die Lösung: C
WEIHNACHTSMEMORY
der Weihnachtsbaum/
Christbaum
der Engel
die Gans
das Geschenk
die Glaskugel
die Glocke
der Heiligabend
der Karpfen
die Kerze
die Krippe
das Lametta
der Lebkuchen
die Lichterkette
der Stern
das Weihnachtslied
der Weihnachtsmann
das Weihnachtsplätzchen
der Weihnachtsmarkt
24
© 2014 Nowa Era Sp. z o.o. - Materiały do kopiowania
SCENARIUSZ ZAJĘĆ NA POZIOMIE A1
Cele dydaktyczne:
•
•
•
•
•
rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
doskonalenie sprawności poprawnego formułowania wypowiedzi ustnych,
kształcenie umiejętności samodzielnej pracy,
kształcenie umiejętności pracy w parach,
kształcenie umiejętności pracy na forum klasy.
Cele szczegółowe:
Uczeń:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
analizuje informacje na plakacie,
nazywa ozdoby choinkowe,
mówi, co się jada w niemieckich domach na Boże Narodzenie,
informuje, jak nazywa się znana w Niemczech i w Polsce kolęda,
informuje, skąd pochodzi zwyczaj strojenia choinki,
mówi, jak wygląda oraz gdzie się znajduje w domach szopka bożonarodzeniowa,
opisuje ubiór Świętego Mikołaja,
opowiada o zwyczajach świątecznych,
składa życzenia bożonarodzeniowe,
wymienia znane niemieckie jarmarki bożonarodzeniowe.
Formy pracy:
•
•
•
•
praca samodzielna,
praca w parach,
praca na forum klasy,
nauczanie frontalne.
Środki dydaktyczne:
• karty pracy.
Część wstępna
1. Powitanie w języku niemieckim.
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Zapisanie daty przez dyżurnego na tablicy.
Autor: Ewa Kościelniak-Walewska
Opracowanie redakcyjne: Natalia Oświecińska
Opracowanie graficzne: Piotr Stopczyński
© 2014 Nowa Era Sp. z o.o. - Materiały do kopiowania
SCENARIUSZ ZAJĘĆ NA POZIOMIE A1
Lp.
Przykładowy przebieg lekcji
1.
Jako wprowadzenie do lekcji uczniowie podają skojarzenia związane z wyrażeniem/określeniem „Boże
Narodzenie”. Nauczyciel może zapisywać skojarzenia
uczniów na tablicy. Następnie uczniowie czytają
na głos zapisane wyrażenia i mogą tworzyć krótkie
wypowiedzi (w zależności od poziomu językowego
grupy).
2.
Uczniowie oglądają infografikę i czytają zamieszczone na niej informacje. Jeśli uczniowie nie rozumieją
słówek lub zwrotów, nauczyciel podaje ich znaczenie, a uczniowie notują słownictwo w zeszycie.
3.
Uczniowie rozwiązują samodzielnie quiz. Mogą
korzystać przy tym z informacji zawartych na
plakacie. Wyniki pracy są sprawdzane w parach.
Uczeń kontroluje poprawność wykonania zadania
swojego partnera według podanego klucza.
Następnie uczniowie notują ilość punktów, które
uzyskali za wykonanie tego zadania. Nauczyciel
omawia rozwiązanie quizu na forum klasy.
Materiały
Infografika
do poziomu A1
•
•
Quiz
Klucz do quizu
Formy pracy
•
•
praca samodzielna
praca na forum klasy
•
•
praca samodzielna
praca na forum klasy
•
•
praca w parach
praca na forum klasy
•
•
praca w parach
praca na forum klasy
•
•
nauczanie frontalne
praca w parach
•
•
praca samodzielna
praca na forum klasy
Klucz: 1B, 2C, 3A, 4B, 5A, 6C, 7A, 8C, 9B, 10A.
4.
Nauczyciel wyjaśnia zadanie na forum klasy. Uczniowie pracują w parach. Na stole umieszczają karty z
pytaniami tak, aby pytania były zakryte. Jedna osoba
wybiera kartę z pytaniem i podaje ją partnerowi,
który czyta pytanie i warianty odpowiedzi. Osoba
udziela odpowiedzi, a partner sprawdza jej poprawność z kluczem podanym na każdej karcie. Za każdą
poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.
Po wyczerpaniu pytań uczniowie sumują zdobyte
punkty, a następnie dodają do tego punkty
uzyskane w quizie. Najlepsze wyniki nauczyciel
nagradza plusami lub ocenami.
Karty z pytaniami
5.
Nauczyciel wyjaśnia zasady gry w memory na forum
klasy. Gra memory przewidziana jest, jeśli pozwoli
na to czas. Uczniowie grają parami. Na stole umieszczają karty z obrazkami oraz napisami tak, aby były
zakryte. Jedna osoba wybiera dwie karty. Jeśli uda
się wybrać obrazek i właściwy podpis, gracz
zatrzymuje obydwie karty i wybiera dalej. Natomiast
jeżeli karty nie pasują, uczeń odkłada je na to samo
miejsce. Nie wolno mieszać kart! Wygrywa ta osoba,
która będzie miała więcej kart.
Gra
Weihnachtsmemory
6.
Nauczyciel podsumowuje lekcję i uświadamia
uczniom, czego się nauczyli. Uczniowie w ramach
podsumowania lekcji wymieniają typowe
niemieckie potrawy na Boże Narodzenie
oraz nazwy ozdób choinkowych.
Ewaluacja
© 2014 Nowa Era Sp. z o.o. - Materiały do kopiowania