Nasz patron - Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Transkrypt

Nasz patron - Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda - pe
piątek, 3 marzec 2017
August Hlond urodził się 5 lipca 1881 r. w Brzęczkowicach, jako syn Jana, kolejarz i Marii z
Imielów. Skończył szkołę ludową w Zawodziu i mysłowickie gimnazjum. W 1896 r. wstąpił do
zakonu Salezjanów we Włoszech. Studiował w Rzymie, uzyskując tytuł doktora filozofii.
Przeniesiony do Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu otrzymał tam święcenia kapłańskie. Pełnił
misję zakonną w Krakowie, Przemyślu i Wiedniu. W 1922 r. został mianowany Administratorem
Apostolskim Górnego Śląska. Po konkordacie polsko-watykańskim. 10 listopada 1925 r. został
pierwszym biskupem diecezji katowickiej. Od 1926 r. pełnił obowiązki Prymasa Polski. Jednocześnie
był członkiem dwóch Kongregacji Papieskich: do Spraw Kościołów Wschodnich oraz do Spraw
Soborowych.
źródło: Adam Szelągowski Wiek XX,
Warszawa 1938
Po wybuchu II wojny światowej opuścił Polskę wraz z rządem. Przez Rumunię i Jugosławię
przedostał się do Włoch, ale już wkrótce wyjechał do Francji, gdzie pozostał także po klęsce 1940
roku. W 1944 r. aresztowany przez gestapo zdecydowanie odrzucił przedstawiane mu propozycje
kolaboracji, w związku z czym przetrzymywano go w jednym z niemieckich klasztorów. Uwolniony
przez Amerykanów w 1945 r. powrócił do Polski. Pełniąc nadal obowiązki Prymasa powołał
Administratorów Apostolskich Ziem Zachodnich we Wrocławiu, Opolu, Gdańsku, Gorzowie
i Olsztynie.
Jego dziełem była Unia Metropolitalna Warszawsko-Gnieźnieńska.
W specyficznych powojennych warunkach, wobec istnienia licznej emigracji politycznej, wielką
wagę przykładał do pracy duszpasterskiej w środowiskach polonijnych. Utworzył Generalne
Duszpasterstwo Polaków w Austrii, Niemczech i w Anglii, powołał istniejącą do dziś Polską Misję
Katolicką w Niemczech. Zmarł 22 października 1948 r. w Warszawie. Zgodnie z Jego ostatnią wolą,
aby "być kamieniem węgielnym wznoszonej z gruzów matki świątyń warszawskich" został
pochowany w prowizorycznym grobowcu wznoszonej wtedy z gruzów Archikatedry św. Jana
Chrzciciela. W 1958 r. przeniesiono trumnę Kardynała do XVII-wiecznej krypty pod kaplicą
Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
Dla naszej społeczności akademickiej szczególne znaczenie zyskuje praca duszpasterska i dzieło
pedagogiczne Kardynała Augusta Hlonda, nauczyciela, wychowawcy i Ojca oddanego wielkiej misji
edukowania Polaków. Jako Salezjanin wierny był triadzie wartości stanowiącej fundament
prewencyjnego systemu wychowania, pozostawionego nam przez Ojca Jana Bosko na dowód
1/2
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda - pe
piątek, 3 marzec 2017
bezwzględnego oddania się w służbę dzieciom i młodzieży. Triada ta wsparta na miłości, rozumie i
religii w doskonały sposób odnosi się do najpiękniejszej prawdy, objawionej w teologicznych
wartościach ukazujących esencję ludzkiego życia: wierze, nadziei i miłości.
Ta droga wychowania i zarazem droga prawdy o człowieku staje się dla naszej Uczelni
najprawdziwszą drogą kształtowania charakteru polskiego nauczyciela, przewodnika,
opiekuna spolegliwego, przyjaciela dzieci i młodzieży.
2/2

Podobne dokumenty