Czuwanie Modlitewne Młodzieży

Transkrypt

Czuwanie Modlitewne Młodzieży
Wrocław, dnia 31.07.2007 r.
L.dz. 1072/2007
Do
Przewielebnych Księży Proboszczów
Archidiecezji W r o c ł a w s k i e j
Kuria Metropolitalna Wrocławska zaprasza Młodzież Archidiecezji i jej
Duszpasterzy na CZUWANIE MODLITEWNE, które w tym roku odbędzie się w sobotę
15. września w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej w OŁAWIE. Spotkanie to
nawiązuje do tradycyjnych pielgrzymek młodzieży do Wambierzyc i zeszłorocznej do
Siechnic z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, w powiązaniu z modlitwą do
Patrona polskiej młodzieży - św. Stanisława Kostki.
Temat, który chcemy w tym roku zaproponować młodym ludziom to kształtowanie
charakteru, stąd hasło spotkania: „Człowiek z charakterem”. O Patronie młodzieży i służby
liturgicznej czytania mszalne mówią, iż wcześnie osiągnął doskonałość i nabył mądrość.
Zadanie kształtowania własnej osobowości na wzór św. Stanisława Kostki stoi przed
każdym, szczególnie młodym człowiekiem. Ten, kto ma charakter umie też kochać. Jak
rozpoznać i nabyć dobre cechy? Tego podczas spotkania będziemy się uczyć i o to przez
wstawiennictwo św. Patrona się modlić.
Program spotkania:
11.00 - warsztaty charakterologiczne (konieczne zgłoszenia, liczba miejsc ograniczona),
13.00 - przerwa na posiłek,
13.30 - konferencja: „Mądrość i charakter - czy dla mnie?”,
14.00 - adoracja i modlitwa o mądrość (czas na spowiedź),
14.45 - przygotowanie Mszy świętej,
15.00 - Uroczysta EUCHARYSTIA - przewodniczy J.E. Ks. Biskup Edward Janiak,
16.15 - przerwa na posiłek,
17.00 - koncert ewangelizacyjny „Do mnie wróć”,
19.00 - poświęcenie przyborów szkolnych, błogosławieństwo i rozesłanie.
Księży Proboszczów prosimy o przekazanie tych informacji w ramach ogłoszeń
parafialnych w niedziele 2 i 9 września 2007 r., a Duszpasterzy młodzieży i służby
liturgicznej o zorganizowanie grup i przybycie do Oławy (księża zabierają albę i białą
stułę). Prosimy też o wcześniejsze orientacyjne zgłoszenia grup. Zgłoszenia na warsztaty
charakterologiczne do wyczerpania puli miejsc. Wszelkich informacji o spotkaniu udziela
Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży: www.ddm.wroc.pl lub [email protected]
WIKARIUSZ GENERALNY

Podobne dokumenty