Eternit (Schweiz) AG, CH-8867 Niederurnen www.eternit.ch 07

Transkrypt

Eternit (Schweiz) AG, CH-8867 Niederurnen www.eternit.ch 07
Eternit (Schweiz) AG, CH-8867 Niederurnen
www.eternit.ch
07
Norm
Standard
Standard
EN 492
Produkt
Product
Izdelek
Faserzement Dachplatte zur Bekleidung Dächern
Fibre-cement slates for roofing
Vlaknocementne maloformatne ravne strešne plošče
Typ
Type
Tip
NT
Breite, Höhe, Dicke
Width, Height, Thickness
Širina, višina, debelina
400 mm, 600/720 mm, 4.8/5.1 mm
Klasse
Class
Klasa
B
Brandverhalten
Reaction to fire
Požarna klasifikacija
A2-s1, d0
Verhalten bei Brandeinwirkung von aussen
External fire performance
Odpornost na zunanji ogenj
Genügt den Anforderungen
Comply with the requirements
Ustreza zahtevam
Eternit (Schweiz) AG, CH-8867 Niederurnen
www.eternit.ch
07
Norma
EN 492
Produkt
Łupki dachowe z cementu włóknistego do
pokrywania dachów
Typ
NT
Szerokość, Wysokość,
Grubość
400 mm, 600/720 mm, 4.8/5.1 mm
Klasa
B
Klasyfikacja ogniowa
A2-s1, d0
Zewnętrzna odporność
ogniowa
Zgodnie z wymaganiami