Administracja

Transkrypt

Administracja
sekretariat
informacja
rejestracja - dokumentacja chorych
stanowisko ds. jakości opieki pielęgniarskiej
dział planowania statystyki i monitorowania usług zdrowotnych
dział rozliczeń i dokumentacji medycznej
radca prawny
inwestycje
zakładowy inspektor BHP
stanowisko ds. ppoż.
inspektor ds. obronności
stanowisko ds. zakażeń szpitalnych
dział służby pracowniczej
dział płac
dział finansowo-księgowy
dział zamówień publicznych
sekcja żywienia
dział zaopatrzenia
główny specjalista ds. eksploatacji
dział techniczno-gospodarczy
magazyn
związek zawodowy pracowników ochrony zdrowia, "Solidarność"
sekcja transportu
sekcja utrzymania czystości
kotłownia, pralnia
dział teleinformatyki
warsztaty
013 46 56 100
013 46 31 908
fax 013 46 56 200
013 46 56 113
013 46 56 268
013 46 56 344
013 46 56 269
013 46 56 169
013 46 56 276
013 46 56 168
013 46 56 177
013 46 56 179
013 46 56 278
013 46 56 278
013 46 56 278
013 46 56 281
013 46 56 180
013 46 56 309
013 46 56 310
013 46 56 283
013 46 56 184
013 46 56 173
013 46 56 182
013 46 56 183
013 46 56 290
fax 013 46 56 290
013 46 56 297
013 46 56 298
013 46 56 299
013 46 56 295
013 46 56 296
fax 013 46 56 295
013 46 56 185
013 46 56 186
013 46 56 291
013 46 56 178
013 46 56 189
013 46 56 294
013 46 56 285
013 46 56 287
013 46 56 187
013 46 56 181
013 46 56 286

Podobne dokumenty