Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację

Transkrypt

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację posła na Sejm
RP pana Tadeusza Tomaszewskiego, sygn. SPS-023-17120/10, w sprawie
funkcjonowania lig zawodowych, uprzejmie informuję, co następuje.
Ad 1. Ile zgód do 30 czerwca 2010 r. wydał Pan Minister na funkcjonowanie
lig zawodowych i w jakich dyscyplinach sportu?
Na dzień 30 czerwca 2010 r. zostały wydane 3 zgody ministra sportu i
turystyki na funkcjonowanie lig zawodowych, są to:
— Polski Związek Piłki Nożnej – Ekstraklasa SA,
— Polski Związek Koszykówki – Polska Liga Koszykówki SA (PLK SA),
— Polski Związek Piłki Siatkowej – Profesjonalna Liga Siatkówki SA (PLS
SA).
Ad 2. Ile klubów sportowych uczestniczy w Polsce w ramach rozgrywek
ligowych prowadzonych przez spółki kapitałowe oraz ile w tym jest klubów
działających w formie spółek akcyjnych?
— Ekstraklasa SA – 16 klubów uczestniczy w najwyższej klasie
rozgrywkowej i wszystkie posiadają formę prawną spółek akcyjnych,
— PLK SA – 14 klubów uczestniczy w najwyższej klasie rozgrywkowej i
wszystkie posiadają formę prawną spółek akcyjnych,
— PLS SA – 10 klubów uczestniczy w najwyższej klasie rozgrywkowej, z
czego 9 klubów działa w formie spółek akcyjnych.
Ad 3. Jak Pan ocenia realizację umów między PZS a spółkami
zarządzającymi ligą zawodową, zwłaszcza w kontekście interesów kadr
narodowych przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i
Europy?
Realizacja umów miedzy PZS a ligami zawodowymi przebiega dobrze,
zwłaszcza w kontekście interesów kadry narodowej przygotowującej się do
igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy. Jednocześnie informuję, że
interes kadry narodowej jest właściwie zabezpieczony w umowach zawieranych
przez PZS z ligami zawodowymi.
Ad 4. Jaki był udział PZS w przychodach związanych z zarządzaniem ligą
zawodową za lata 2006–2009? Proszę o podanie wszystkich danych
finansowych dostępnych za ww. lata.
— PZPN – rok obrachunkowy spółki Ekstraklasa SA jest zbieżny z
rozgrywkami ligowymi, tzn. zaczyna się 1 lipca, a kończy 30 czerwca, w
ostatnim roku obrachunkowym, tj. 1.07.2009– 30.06.2010 spółka przekazała do
PZPN łączną kwotę 6 788 420 zł brutto,
— PZKosz – w latach 2006–2009 uzyskał z tytułu przekazania praw do
prowadzenia ligi zawodowej kwotę 1 817 898,79 zł,
— PLS – przekazał z tytułu sprzedaży praw marketingowych i telewizyjnych
kwotę ok. 172 tys. zł za rok 2009 do budżetu PZPS.
Ad 5. Jakie PZS zamierzają w najbliższych latach utworzyć ligi zawodowe?
Z aktualnych informacji, jakie posiada MSiT, wynika, że Polski Związek
Hokeja na Trawie jako jedyny informuje o możliwości powstania ligi
zawodowej w hokeju na trawie mężczyzn od sezonu 2015/2016.
Ad 6. Czy w latach 2006–2009 nie występowały konflikty interesów
związane z posiadaniem przez osoby fizyczne lub prawne udziałów lub akcji w
innym klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie sportowym w
tym samym sporcie?
W dotychczasowej współpracy nie występowały konflikty interesów. Tego
typu sytuacjom zapobiegają zapisy w statutach PZS.
Z poważaniem
2

Podobne dokumenty