Komunikat Organizacyjny

Transkrypt

Komunikat Organizacyjny
Komunikat Organizacyjny „LIGA MIAST”
2014/2015 – II runda
Choszczno 14.03.2015 r.
1. Termin i miejsce zawodów:
 14.03.2015 r. Choszczno
 Pływalnia „Wodny Raj” w Choszcznie
 Rozgrzewka godz. 10.00 zawody godz.10.30
2. Organizator:
- Zachodniopomorski Okręgowy Związek Pływacki,
- UKS Foka Choszczno
- Urząd Miejski w Choszcznie
- CSR w Choszcznie - Pływalnia „Wodny Raj” w Choszcznie
3. Przepisy techniczne:
- pływalnia długość – 25m,
- 6 torów,
- temperatura wody – 27.8° C,
- zawody rozgrywane zgodnie z przepisami PZP.
- pomiar czasu ręczny
4. Zasady uczestnictwa:
- uczniowie klas 3 (rocznik 2005 i młodsi) i 4 (rocznik 2004) Szkoły Podstawowej
(dziewczęta i chłopcy), z województwa zachodniopomorskiego.
- dopuszcza się do startu zawodników młodszych, pod warunkiem że zawodnik znajduje się
w składzie drużyny (nie ma startów PK),
- w zawodach startują reprezentacje miast składające się z maksymalnie 24 osób w każdym
roczniku (ich ilość może być mniejsza), 12 chłopców i 12 dziewczynek ,
- każdy zawodnik może startować 2 razy indywidualnie i raz w sztafecie, podczas każdej
edycji zawodów.
5. Punktacja:
- punktacja i klasyfikacja indywidualna i drużynowa wg regulaminu „Ligi Miast”.
6. Program zawodów:
•
•
•
•
•
•
•
50m motylkowy
50m grzbietowym
100m grzbietowym
50m dowolny
100m dowolny
100m zmiennym
100m zmiennym
– klasa IV
– klasa III
– klasa IV
- klasa III
– klasa IV
– klasa III
– klasa IV
•
•
4x 50 m zmiennym
4x 50 m zmiennym
– klasa III mieszana( 2 chłopców, 2 dziewczynki)
– klasa IV mieszana( 2 chłopców, 2 dziewczynki)
7. Nagrody:
 medale za miejsca 1-3; dyplomy za miejsca 1-6 we wszystkich konkurencjach
indywidualnych oraz dyplomy za miejsca 1-3 w sztafetach.
Nagrody po całym cyklu (3 edycjach):
 Wyróżnienia dla nauczycieli /trenerów/ trzech najlepszych szkół lub miast;
 Puchary dla zwycięskich miast;
 Po 3 edycjach zawodnicy sklasyfikowani na miejscach od 1 do 8, w punktacji ogólnej
zostaną nagrodzeni;
8. Koszty:
- opłata startowa 25 zł od zawodnika – pokrywa szkoła, klub, samorząd z tego ( 5 zł na
nagrody indywidualne po całym cyklu )
- opłata startowa płatna na konto GBS Choszczno nr 7683 59 0005 0032 8872 2000 0001 lub
bezpośrednio przed zawodami.
- pływalnia i opłatę sędziów pokrywa organizator,
- koszty udziału dzieci (dojazdy) pokrywają jednostki delegujące,
9. Zgłoszenia
Obowiązuje forma elektroniczna- Splash Entry Edytor , do pobrania ze strony
www.megatiming.pl oraz www.foka.choszczno.edu.pl zgłoszenia należy przesłać na adres
zawody @marlin-gryfino.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.03.2015 r.
10. Postanowienia końcowe
W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny zawodów w porozumieniu
z Naczelnikiem Zawodów.
Prawo interpretacji regulaminu przysługuje organizatorowi.
Podczas trwania zawodów obowiązuje regulamin wewnętrzny pływalni
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw
nieszczęśliwych wypadków.
Klucze do szafek w przebieralni pobiera opiekun grupy. Opiekun odpowiedzialny jest za
zdanie kluczy oraz za zachowanie zawodników w czasie trwania zawodów oraz porządek w
szatniach.
Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Wyniki zawodów ogłoszone na www.megatiming.pl po zakończeniu zawodów.
Istnieje możliwość wykupienia posiłków bezpośrednio w Restauracja PROMENADA ul.
Chrobrego 33, 73-200 Choszczno tel./fax: 95 765 33 00, kom.: 723 968 209, 603-697-027
e-mail: [email protected] (około 50 m od basenu). Organizator zawodów nie
pośredniczy w sprawach związanych z zamówieniem posiłków.
Naczelnik Zawodów
Jacek Klucznik
Tel. 504-147-356 po 15.00
lub 502 324 687