Nowa Era M. Zybery Babiański Wojciech, Chańko Lech, Ponczek

Transkrypt

Nowa Era M. Zybery Babiański Wojciech, Chańko Lech, Ponczek
Lista podręczników w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu
TECHNIKUM GASTRONOMICZNE
Klasa 3
PRZEDMIOT
TYTUŁ
AUTOR
WYDAWNICTWO
Ponad słowami 2
Język polski
JĘZYK POLSKI
Małgorzata Chmiel,
Podręcznik do języka polskiego
Ewa Mirkowska­Treugutt,
dla liceum i technikum.
Anna Równy
JĘZYK ANGIELSKI
Klasa 2 część 2.
Nowa Era
Zakres podstawowy i rozszerzony.
David Spencer / Sue
Kay, Vaughan Jones
Gateway 3 / Matura Focus 3
Macmillan /
Pearson
David Spencer
Gateway 1
Macmillan
kontynuacja
Beata Ćwikowska,
Beata Jaroszewicz,
Anna
Wojdat-Niklewska
Direkt, repetytorium
maturalne, poziom
podstawowy
Lektor Klett
JĘZYK ROSYJSKI
M. Zybery
Nowyje wstrieczi. Język rosyjski.
Podręcznik z płytąCd.
WSIP
MATEMATYKA
Babiański Wojciech, Chańko Lech, Ponczek Dorota
MATeMAtyka 3. Podręcznik dla
szkółponadgimnazjalnych.
Kształcenie ogólne w zakresie
podstawowym.
Nowa Era
KONTYNUACJA
JĘZYK ANGIELSKI
POCZĄTKUJĄCY
JĘZYK NIEMIECKI
Podręcznik Biologia 2
BIOLOGIA
HISTORIA I
SPOŁECZEŃSTWO
Anna Michalik, Dawid Kaczmarek, Tomasz Falkowski
Tomasz Maćkowski
zakres rozszerzony
OPERON
seria ODKRYWAMY NA NOWO
Poznaćprzeszłość. Ojczysty
Panteon i ojczyste spory
Nowa Era
Ś
wiadek Chrystusa w rodzinie
Ś
w. Wojciech
ks. J. Szpet
RELIGIA
D. Jackowiak
JĘZYK ANGIELSKI
W GASTRONOMII
DZIAŁALNOSĆ
GOSPODARCZA W
GASTRONOMII
Trish Stott & Rod
Revell
Teresa
Gorzelny
Highly Rocommended
Intermediate
OXFORD
Prowadzenie działalności
gospodarczej
WSiP
Przedmioty zawodowe:
1. Sporzą
dzanie i ekspedycja potraw i napojów czę
ś
ć2. Anna Kmioł
ek WSiP
2. Zasady ż
ywienia. Planowanie i ocena, Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Beata
Przygoda, Beata Siń
ska, Halina Turlejska, WSiP
3. Prowadzenie dział
alnoś
ci gospodarczej Teresa Gorzelany, Wiesł
awa Aue WSiP
4. Organizacja produkcji gastronomicznej Anna Kmioł
ek WSiP
5. Usł
ugi gastronomiczne Anna Kmioł
ek WSiP
6. Obsł
uga klientów w gastronomii. Zeszyt ć
wiczeń
. Renata Szajna, Danuta Ł
awniczak.

Podobne dokumenty