Obieg sprawozdań refundacyjnych Plik XML dane szczegółowe

Transkrypt

Obieg sprawozdań refundacyjnych Plik XML dane szczegółowe
Obieg sprawozdań refundacyjnych
Plik XML dane
szczegółowe
Wczytanie Pliku
Korekta błędnych
pozycji*
Komunikat zwrotny
Jeśli wystąpią błędy
Zestawienie
zbiorcze **
* Poprawa błędnych pozycji polega na ponownym przesłaniu pliku danych szczegółowych
bądź pliku korekty do pozycji
** Zestawienie zbiorcze może być wystawione na kwotę zaakceptowaną przez system i nie
może zawierać kwot zakwestionowanych pozycji. Zestawienia na kwotę niezgodną z
komunikatem zwrotnym, nie będą przyjmowane.

Podobne dokumenty