z trzema osiami sterowanymi równocześnie mit drei simultane Achsen with three simultaneous axis

Transkrypt

z trzema osiami sterowanymi równocześnie mit drei simultane Achsen with three simultaneous axis
z trzema osiami sterowanymi
równocześnie
mit drei simultane Achsen
with three simultaneous axis
TOKARKA
WYSOKIEJ PRECYZJI
HOCHPRÄZISIONSDREHMASCHINE
HIGH PRECISION
L
LATHE
Od szkicu do gotowej części
w rekordowym czasie!
Von der Skizze zum Fertigteil
in Rekordzeit!
From the sketch to the finished
workpiece in record time!
Longlife High Precision
car industry
optical
micro mechanic
aeronautic aerospace
medical dental
tooling
equipment
Genialne toczenie
Das geniale Drehen
The stroke of genius
Istnieje możliwość zamówienia także w takich kolorach đ
Es besteht die Möglichkeit folgende Farben zu bestellen đ
Possibility to order also in that colors đ
TOCZENIE CCN –
TAK PROSTE I
ELASTYCZNE JAK
TOCZENIE
KONWENCJONALNE!
CCN -DREHEN –
SO EINFACH UND
FLEXIBEL –
WIE DAS KONVENTIONELLE DREHEN!
CCN -TURNING –
AS SIMPLE AND
FLEXIBLE AS
A CONVENTIONAL
TURNING!
Tokarka CCN (z konwencjonalnym
układem sterowania numerycznego)
łącząca w sobie zalety sterowania
numerycznego i łatwość obsługi
tokarki konwencjonalnej.
Die Drehmaschine CCN (konventionelle
nummerische Steuerung) vereint die
Vorteile der nummerischen Steuerung
und die einfache Anwendung der
konventionellen
Drehbank.
The CCN (conventional control
numerical) lathe combine the
advantaged a numerical control
and the simplicity of a conventional
lathe.
Tokarka 125-CCN w identycznej konfiguracji dostępna jest w trzech wykonaniach:
Mit identischer Ergonomie, die Drehmaschine 125-CCN ist in drei Versionen lieferbar:
With the same base, the turning machine 125-CCN has three different Version:
L-T
đ
R-T
đ
R-TM đ
Z liniowym systemem narzędziowym - Mit linear Werkzeuge - With linear tooling system
Z głowicą rewolwerową z narzędziami stałymi - Revolver mit starren Werkzeugen - Revolver Turret with fixed tools system
Z głowicą rewolwerową z narzędziami napędzanymi - Revolver mit angetriebenen Werkzeugen - Revolver Turret with live tools system
B32
F38
W20
W25
-
52
82
52
52
Ø140 32
-
140 90
D1
90
90
92
92
L1
Lb
L1
L1
L1
5
115 107
95
D1-3'
B32
W20
W25
44 11
44 13
44 13
Ø130 44
-
-
-
Ln
35
32
Ø 138
Ø32
70
Hainbuch
35
A2-4
155 (R-T)
Lb
-
150 (R-TM)
130 70
32
32
32
32
D1
-
-
D1
Ø130 44
11
13
13
Lb Ln D1 L1
Ø138
44
44
44
95
D1-3'
B32
W20
W25
Wrzeciono główne / Hauptspind el
Main spindle
Lb Ln D1 L1
D1
Hainbuch
Wrzeciono główne / Hauptspindel
Main spindle
130 70
Ln
30
50
415
145
390
Przestrzeń robocza – Liniowy system narzędziowy
Arbeitsbereiche – Linear Werkzeugsystem
Working areas – Linear tools system
Przestrzeń robocza – Głowica rewolwerowa z narzędziami stałymi i
napędzanymi
Arbeitsbereiche – Revolver mit festen und angetriebenen Werkzeugen
Working areas – Rotating turret with fixed and driven tools
1800
450
520
330
BOGATE WYPOSAŻENIE
425
Podtrzymka stała, odchylna – Aufklappbare fixe Lünette – Hinged stationary steady
0125-90100-000
630
1275
300
220
1437
WYSOKA PRECYZJA
1179
DŁUGOWIECZNOŚĆ
1720
ELASTYCZNOŚĆ
DANE TECHNICZNE
R-T / A2-4
R-TM / A2-4
270 mm
115 mm
60 mm
409 mm
270 mm
115 mm
60 mm
265 mm
270 mm
115 mm
60 mm
265 mm
270 mm
115 mm
60 mm
265 mm
B32 / W25 / W20
50 - 5’000 min-1
5.5 / 7.5 kW
42 / 58 Nm
28 mm
24 mm
19 mm
B32 / W25 / W20
50 - 5’000 min-1
5.5 / 7.5 kW
42 / 58 Nm
28 mm
24 mm
19 mm
HAINBUCH / F38 / B32
50 - 5’000 min-1
5.5 / 7.5 kW
42 / 58 Nm
39 mm
32 mm
32 mm
HAINBUCH / F38 / B32
50 - 5’000 min-1
5.5 / 7.5 kW
42 / 58 Nm
39 mm
32 mm
32 mm
1’150 daN
1’150 daN
1’150 daN
1’150 daN
Opcja
Opcja
Opcja
Opcja
Opcja
Opcja
Opcja
Opcja
Opcja
0.001°
X-Z-C
36’000 °/min
Suport krzyżowy
Przesuw poprzeczny, oś X
Rozdzielczość, oś X (na promieniu)
Napęd AC; Moment obrotowy trwały / chwilowy
Śruba toczna; średnica x skok
Przesuw wzdłużny w osi Z
Rozdzielczość w osi Z
Napęd AC; Moment obrotowy trwały / chwilowy
Śruba toczna; średnica x skok
200 mm
0.0005 mm
4 / 14 Nm
20 x 5 mm
415 mm
0.001 mm
4 / 14 Nm
32 x 5 mm
190 mm
0.0005 mm
4 / 14 Nm
20 x 5 mm
400 mm
0.001 mm
4 / 14 Nm
32 x 5 mm
190 mm
0.0005 mm
4 / 14 Nm
20 x 5 m
395 mm
0.001 mm
4 / 14 N
32 x 5 mm
185 mm
0.0005 mm
4 / 14 Nm
20 x 5 m
390 mm
0.001 mm
4 / 14 N
32 x 5 mm
Posuwy
Posuwy robocze w osiach X i Z, regulacja bezstopniowa
Przesuw szybki w osiach X i Z
0 - 5 m/min
7,5 m/min
0 - 5 m/min
7,5 m/min
0 - 5 m/min
7,5 m/min
0 - 5 m/min
7,5 m/min
—
—
—
—
VDI 20
8/—
—
—
VDI 20
8/—
—
—
VDI 20
8/4
0.55 / 1.1 kW
30 - 5’000 min-1
—
ü
ü
ü
2 / 2-5
16 x 16 mm
20 mm
—
—
—
—
—
—
—
—
—
55 l
10 l/min
1.7 bar
55 l
10 l/min
1.7 bar
55 l
10 l/min
1.7 bar
55 l
10 l/min
1.7 bar
MORSE 3
45 mm
160 mm
MORSE 3
45 mm
70 mm
25 - 260 daN
—
—
—
MORSE 3
45 mm
70 mm
25 - 260 daN
—
—
—
MORSE 3
45 mm
70 mm
25 - 260 daN
—
—
—
MORSE 3
45 mm
70 mm
25 - 260 daN
Możliwości obróbkowe
Maksymalna średnica toczenia
Maksymalny przelot nad suportem
Wznios kłów nad suportem
Maksymalna długość toczenia:
Wrzeciennik A2-4 / CAMLOCK D1-3’’
Wrzeciono do tulejek zaciskowych SCHAUBLIN
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona
Napęd AC: Moc trwała /chwilowa
Napęd AC: Moment obrotowy trwały / chwilowy
Przelot wrzeciona (bez cięgna mocującego)
Maksymalny przelot wrzeciona z tulejką zaciskową
Maks. przelot wrzeciona z aut. uchwytem mocującym
L-T
/ D1-3’’
L-T / D1-3’’
Pneumatyczny uchwyt mocujący
Nastawna siła mocowania przy ciśnieniu 5 bar
Oś C
Programowalna wartość przyrostu
Interpolacja w osiach
Przesuw szybki
System narzędziowy; Głowica rewolwerowa
Standardowa oprawka narzędziowa
Liczba stałych / napędzanych pozycji głowicy rewolwerowej
Napęd AC: Moc trwała /chwilowa
Zakres prędkości obr. wrzeciona, regulacja bezstopniowa
Maksymalny przekrój trzonka narzędzi — 16 x 16 mm 16 x 16 mm 16 x 16 mm
Zintegrowane doprowadzenie chłodziwa i indeksowanie w obu kierunkach obrotu
Liniowy system narzędziowy
Liczba oprawek promieniowych / czołowych (w zależności od Ø przedm. obrab.)
Maks. przekrój trzonka narzędzia (systemy MULTIFIX i TRIPAN)
Średnica oprawek walcowych
Instalacja chłodziwa
Pojemność zbiornika
Wydatek pompy
Ciśnienie pompy
Konik...
Z kółkiem krzyżowym
Pneumatyczny
Stożek wewnętrzny pinoli
Średnica zewnętrzna pinoli
Przesuw pinoli
Stożek wewnętrzny pinoli
Średnica zewnętrzna pinoli
Przesuw pinoli
Nastawna siła docisku
Wymiary gabarytowe i masa
Orientacyjna masa netto maszyny
Obciążenie podłogi
Wysokość kłów nad podłogą
Wymiary gabarytowe (długość x głębokość x wysokość)
1’250 kg
1’400 kg
1’400 kg
1’570 kg
1’708 kg/m2
1’912 kg/m2
1’912 kg/m2
2’145 kg/m2
1’162 mm
1’162 mm
1’162 mm
1’162 mm
1’800x 1’275 x 1’720 1’800 x 1’275 x 1’720 1’800 x 1’275 x 1’720 1’800 x 1’275 x 1’720
Tokarki wysokiej precyzji 125-CCN są zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej
w zakresie bezpieczeństwa (CE).
Z uwagi na stałe doskonalenie naszych wyrobów, dane techniczne,
rysunki, wymiary oraz masy podane w tym prospekcie mogą
ulec zmianie bez powiadomienia.
R-T / D1/3’’
Genialne toczenie
Das geniale Drehen
The stroke of genius
8
Ø 15.14 (3x)
74
33
7
6
5
4
3
Ø96
Ø53.975
(Ø51.225)
Ø36
’30
7°7
Ø32
50.4
Ø40
°
15
Pel (kW)
Ø70.6
Pel S3 (kW)
1
Pel S1 (kW)
’’
2
0
0
11
32
Ø28
1000
2000
3000
n (min-1)
4000
5000
Prędkość obrotowa wrzeciona obr./min.
Spindeldrehzahlen U/Min – Spindle speeds in RPM
43
Moc na wrzecionie w funkcji prędkości obrotowej
Spindeldrehzahlen und Leistungen
Spindle speed and power
Końcówka wrzeciona CAMLOCK D1-3”
Spindelnase CAMLOCK D1-3”
Spindle nose CAMLOCK D1-3”
31
Ø82.6
70
11
Ø14.25 h8
20
60
Mem S3 (Nm)
50
’30
7°7
Ø108
Ø63.515
Ø39
Ø50
52
(Ø60.765)
Mem (Nm)
5
Mem S1 (Nm)
40
30
20
’’
10
17
Końcówka wrzeciona A2-4
Spindelnase A2-4
Spindle nose A2-4
Ø10.5 (11x)
3
M10 (11x)
0
0
1000
2000
3000
4000
n (min-1)
Prędkość obrotowa wrzeciona obr./min.
Spindeldrehzahlen U/Min – Spindle speeds in RPM
Moment obrotowy na wrzecionie w funkcji prędkości obrotowej
Spindeldrehzahlen und Drehmomente
Spindle speed and torque
5000
Animacja graficzna
Graphische Animation
Graphical animation
Cykl: toczenie zgrubne / wykańczające
Mode Zyklus: Schruppen/Schlichten
Mode Cycle: Rough turning/Finishing
Cykl: Nacinanie gwintu
Mode Zyklus: Gewindeschneiden
Mode Cycle: Thread cutting
Cykl: Wiercenie
Mode Zyklus: Bohren
Mode Cycle: Drilling
Mikroskop do nastawiania narzędzi w punkcie zerowym / lub mikroskop centrujący
Werkzeug-Nullstellung / oder Werkzeug-Zentrier Mikroskop
Tools zero setting / or centring microscopes
0125-60014-000 / 0125-60015-000
Podtrzymka przesuwna
Mitlaufende Lünette
Travelling steady
0125-90300-000
Konik pneumatyczny
Pneumatischer Reitstock
Pneumatic tailstock
0125-65250-001
Konik z kółkiem krzyżowym (L-T)
Reitstock mit Kreuzrad (L-T)
Starwheel tailstock (L-T)
0125-67000-000
Wersja z głowicą rewolwerową
Revolver Ausführungen
Turret version
0110-46010-000 + 0110-46090-000
Genialne toczenie
Das geniale Drehen
The stroke of genius
NASZE WYROBY
Toczenie / Frezowanie
UNSERE PRODUKTE
Drehen / Fräsen
OUR PRODUCTS
Turning / Milling
Typoszereg centrów tokarskich 136/142
51-5AX
60-CNC / 100-CNC / 160-CNC
48V / 48V-15K / 48 APC
Produkcyjne centra tokarskie wysokiej precyzji
Hochpräzisions-Produktions-Drehcenter
High precision and production turning center
Pionowe 5 osiowe centrum obróbkowe
Vertikale Bearbeitungzenter - 5 Simultan Achsen
Vertical Machining Center - 5 simultaneous axis
Pionowe centra obróbkowe
Vertikale Bearbeitungszenter
Vertical Machining Centers
Kompaktowe, pionowe centra obróbkowe
Kompakt Vertikale Bearbeitungszenter
Compact vertical machining centers
102 TM-CNC
180-CCN
125-CCN
225 TM-CNC
Tokarka CNC wysokiej precyzji
CNC Hochpräzisions-Drehmaschine
High Precision CNC lathe
Tokarki CNC wysokiej precyzji
CNC Hochpräzisions-Drehmaschinen
High Precision CNC lathe
Tokarki CCN wysokiej precyzji
CNC Hochpräzisions-Drehmaschinen
High Precision CNC lathe
Tokarka CNC wysokiej precyzji
CNC Hochpräzisions-Drehmaschine
High Precision CNC lathe
225 TMi-CNC
102N-CF / 102Mi-CF
102N-CF / 102Mi-CF
102N-VM-CF
Tokarka CNC wysokiej precyzji
CNC Hochpräzisions-Drehmaschine
High Precision CNC lathe
Tokarki konwencjonalne wysokiej precyzji (podstawa żeliwna)
Konventionelle Hochpräzisions-Drehbänke
(Gußkastenfuß)
High Precision conventional Lathes (Cast Iron)
Tokarki konwencjonalne wysokiej precyzji (stół warsztatowy)
Konventionelle Hochpräzisions-Drehbänke (Werkbank)
High Precision conventional Lathes (Bench)
Tokarka konwencjonalna wysokiej precyzji (podstawa żeliwna)
Konventionelle Hochpräzisions-Drehmaschine
(Gußkastenfuß)
High Precision conventional Lathe (Cast Iron)
Państwa partner / Ihr Partner / Your partner :
E-mail: [email protected]
Internet: www.meftech.com.pl
70-CF / 70Mi-CF
Tokarki konwencjonalne wysokiej precyzji (stół warsztatowy)
Konventionelle Hochpräzisions-Drehbänke (Werkbank)
High Precision conventional Lathes (Bench)
© SCHAUBLIN MACHINES SA – 05/2012 – Printed in Switzerland
Rue Principale 4 | 2735 Bévilard, Switzerland | T +41 (0)32 491 67 00 | F +41 (0)32 491 67 08 | [email protected] | www.smsa.ch

Podobne dokumenty

125-CCN Tokarka wysokiej precyzji Hochpräzisions-Drehmaschine High Precision Lathe

125-CCN Tokarka wysokiej precyzji Hochpräzisions-Drehmaschine High Precision Lathe Maks. przekrój trzonka noża tokarskiego (systemy MULTIFIX i TRIPAN) Średnica oprawek walcowych Instalacja chłodziwa Pojemność zbiornika Wydatek pompy Ciśnienie pompy Konik Z kółkiem krzyżowym Stoże...

Bardziej szczegółowo

HOCHPRÄZISIONS- DREHMASCHINE HIGH PRECISION TOKARKA

HOCHPRÄZISIONS- DREHMASCHINE HIGH PRECISION TOKARKA Istnieje możliwość zamówienia także w takich kolorach đ Es besteht die Möglichkeit folgende Farben zu bestellen đ Possibility to order also in that colors đ

Bardziej szczegółowo