Wykaz nowości – kwiecień 2015 r.

Transkrypt

Wykaz nowości – kwiecień 2015 r.
Wykaz nowości – kwiecień 2015 r.
1. ADHD w szkole : jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości
psychoruchowej / red. nauk. Marta Jerzak, Artur Kołakowski. - Sopot :
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015
Sygnatura: 41958
2. AKTYWNY senior / Aneta Derda. - Wyd. 2. - Warszawa : Edgard, 2014
Sygnatura: 41969
3. DRAMA : przewodnik po koncepcjach, technikach i miejscach / Kamila
Witerska. - Warszawa : Difin, 2014
Sygnatura: 41959
4. DZIECI konsoli : uzależnienie od gier / Hilarie Cash, Kim McDaniel ;
tł. Bolesław Ludwiczak. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2014
Sygnatura: 41967
5. EDUKACJA, wartości i style życia reprezentowane przez współczesną
młodzież w Polsce w odmiennych regionach gospodarczych / Teresa Wilk. Kraków : "Impuls", 2003
Sygnatura: 41965
6. GOTOWE scenariusze lekcji aktywizujących czyli Jak odkleić dziecko od
krzesełka i przywrócić mu wyobraźnię / Elżbieta Drygas. - Poznań :
Wydawnictwo Publicat, cop. 2014
Sygnatura: 41966
7. HIP-HOP jako narzędzie resocjalizacji młodzieży / Przemysław Kaca. Gdynia : Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, cop. 2014
Sygnatura: 41954
1
8. I TY zostaniesz Demostenesem : ćwiczenia dykcji dla małych i dużych /
Anna Pluta ; [il. Anna Kozłowska]. - Gdynia : Novae Res - Wydawnictwo
Innowacyjne, cop. 2014
Sygnatura: 41961
9. JAK ROZWIJAĆ aktywność twórczą dzieci i młodzieży : drama w
nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii / Maria Gudro-Homicka. - Warszawa :
Difin SA, 2015
Sygnatura: 41955
10. KRYZYS szkoły : co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców
/ Jesper Juul. - Podkowa Leśna : MiND, cop.2013
Sygnatura: 41963
11. NASTOLATKI : kiedy kończy się wychowanie? / Jasper Juul. - Podkowa
Leśna : MiND, cop.2014
Sygnatura: 41957
12. PRACA z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik
dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. Warszawa : Difin, 2014
Sygnatura: 41956
13. RODZINA z Sosnówki / Maria Ulatowska. - Warszawa : Prószyński Media,
2015
Sygnatura: 41970
14. SZKOŁO, jaka jesteś? : problemy nauczycieli i uczniów we
współczesnej szkole / pod red. Małgorzaty Banasiak, Agaty Wołowskiej. Warszawa : Difin, 2015
Sygnatura: 41962
2
15. TERAPIA logopedyczna / Edyta Joanna Lichota. - Warszawa : Difin,
2015
Sygnatura: 41960
16. W LABIRYNCIE wychowania : wyzwania edukacyjne w ujęciu
interdyscyplinarnym / red. nauk. Bogdan Stańkowski, Monika Szpringer. Kraków : Akademia Ignatianum, 2013
Sygnatura: 41964
17. WIELKIE kłamstwa Ameryki : tłumienie niewygodnej prawdy / Diana
West. - Warszawa : Andrzej Findeisen /A.M.F Plus Group, 2013
Sygnatura: 41968
18. ZIELONY zakątek / Debbie Macomber ; [przekł. z ang. Hanna
Hessenmuller]. - Warszawa : Harlequin Polska, 2015
Sygnatura: 41971
3

Podobne dokumenty