klasa plus

Komentarze

Transkrypt

klasa plus
Program klasyfikacyjny pierwszy krok oraz klasa plus
wersja 2.0
PROGRAM KLASYFIKACYJNY
PIERWSZY KROK oraz KLASA PLUS
Akrobatyka sportowa jest dyscypliną wczesną i coraz większa liczba małych dzieci uczęszcza na
zajęcia ogólnorozwojowe z akrobatyki. Dlatego z myślą o najmłodszych adeptach tej pięknej dyscypliny
powstał program klasyfikacyjny zawierający nieoficjalne klasy sportowe rozgrywane na Wrocławskich
zawodach.
Program zawiera opis słowny i graficzny układów obowiązkowych w konkurencjach zespołowych
akrobatyki sportowej (tj. dwójki dziewcząt, chłopców i mieszanych oraz trójek dziewcząt) oraz
konkurencji indywidualnych (tzw. ćwiczeń indywidualnych dziewcząt i chłopców).
Decyzję o rozegraniu zawodów w poniższych klasach podejmuje organizator zawodów. W klasie
pierwszy krok max wiek to 9 lat, natomiast klasa plus to 10 lat .
Klasa pierwszy krok
Klasa plus
(do 9 lat)
(do 10 lat)
Dwójki dziewcząt
2 układy obowiązkowe
-
Dwójki chłopców
2 układy obowiązkowe
-
Dwójki mieszane
2 układy obowiązkowe
-
Trójki dziewcząt
2 układy obowiązkowe
-
Ćwiczenia indywidualne dziewcząt
2 układy obowiązkowe
2 układy obowiązkowe
Ćwiczenia indywidualne chłopców
2 układy obowiązkowe
2 układy obowiązkowe
Opracowanie: Michał Adamczyk
Na podstawie archiwalnych programów klasyfikacyjnych PZAS opracowanych przez Państwa Gizeli i Konrada Zielińskich
oraz programu klasyfikacyjnego klasy pierwszy krok dziewcząt i chłopców opracowanego przez p. Katarzynę Majewską-Kasprzak.
Strona 1 z 12
Program klasyfikacyjny pierwszy krok oraz klasa plus
wersja 2.0
KLASA PIERWSZY KROK
Zespoły, dwójki dziewcząt – 2 układy …………………………………………………………………………………..……………. 3-4
Zespoły, dwójki chłopców – 2 układy ……………………………………………………………………………….………………… 3-4
Zespoły, dwójki mieszane – 2 układy ……………………………………………………………………………………………..….. 3-4
Zespoły, trójki dziewcząt – 2 układy …………………………………………………………………………………………………... 5-6
Ćwiczenia indywidualne dziewcząt – 2 układy ……………………………………………………………………………………. 7
Ćwiczenia indywidualne chłopców – 2 układy …………………………………………………………………………………….. 8
PUNKTACJA:
- Wykonanie techniczne jest oceniane od 0 – 10,00 punktów z dokładnością do 0,001.
- Końcowa ocena wykonania technicznego za zaprezentowany układ jest średnią arytmetyczną: z dwóch ocen w
przypadku 4 sędziów, po odrzuceniu najniższej i najwyższej; z trzech ocen w przypadku 3 sędziów.
- Ocena końcowa obliczana jest z dokładnością do 0,001, bez zaokrąglania ostatniej cyfry.
- Maksymalna ocena końcowa za jeden układ wynosi max 10,00 pkt.
Opis „słowny” jest nadrzędny nad opisem „graficznym”.
Strona 2 z 12
Program klasyfikacyjny pierwszy krok oraz klasa plus
wersja 2.0
Opis „słowny” jest nadrzędny nad opisem „graficznym”.
Ćwiczenia dwójkowe (2ki) dziewcząt
Ćwiczenia dwójkowe (2ki) chłopców
Ćwiczenia dwójkowe (2ki) mieszane
♀♀ / ♂♂ / ♀♂
Klasa pierwszy krok
UKŁAD I
Ustawienie
0 pkt.
Obok siebie w
odległości
2-3
kroków i 4 kroki
od
linii
początkowej pola
ćwiczeń. Górna/y
bliżej stanowiska
sędziowskiego.
Postawa,
baczność.
4
1
2
0,5 pkt.
Ręce w bok, krok prawą nogą,
wymach lewą w przód, krok
lewą nogą, wymach prawą
nogą w przód, krok prawą
dostawić lewą nogę do prawej.
Ręce
w
dół,
baczność.
(ćwiczenie można zacząć
dowolną nogą)
3
3 sek.
2 sek.
1,5 pkt.
Wszyscy ¼ obrotu, twarzami do siebie. Podejść do
siebie. Górna/y przysiad podparty i dowolna budowa
piramidy. Dolna/y może pomóc przy budowie. Obraz
wytrzymać 3 sekundy. Górna/y zejść ze stania na
głowie przez przysiad podparty, postawa baczność.
Wykonując krok w tył z ¼ obrotu, ustawienie tyłem do
linii początkowej pola ćwiczeń, bokiem do siebie.
1,0 pkt.
Ręce w bok i wytrzymanie
pozycji równoważnej na
jednej nodze (dowolnej)
druga noga ugięta w stawie
kolanowym pod kątem 90º
w
przodzie
przez
2
sekundy.
Postawa,
baczność.
5
6
2 sek.
2 sek.
1,0 pkt.
Przysiad
podparty,
wykonanie
przewrotu w przód (pozycja skulona
lub o nogach prostych – wszyscy
zawodnicy jednakowo) do siadu
prostego ręce w bok.
7
8
1,0 pkt.
Wszyscy wykonują skłon w przód
o nogach prostych, złączonych,
dłonie chwytają za kostki nóg,
wytrzymać 2 sekundy
1,0 pkt.
Wszyscy przejść do leżenie tyłem, ramiona wzdłuż ciała.
Ugięcie i oparcie ramion i nóg o podłoże, „mostek”
wytrzymać 2 sekundy. Powrót do leżenia tyłem, ramiona
wzdłuż ciała
9
10
3 sek.
3 sek.
0,5 pkt.
Dolna/y przejść do leżenia
tyłem. Górna/y wykonanie
kołyski w tył w pozycji
skulonej i następnie przez
przetoczenie w przód (bez
podparcia)
powstać
do
postawy na baczność.
1,5 pkt.
Górna/y podejść do Dolnej/go
od strony głowy. Górna/y
oparciem dłoni o zgięte kolana
dolnej/go dowolnym sposobem
oprzeć nogi na wyprostowanych
rękach dolnej/go. Wytrzymać 3
sekundy. Rozbudowa piramidy,
Górna/y zejść przy głowie
Dolnej/go.
1,0 pkt.
Górna/y z półobrotem przejść do
klęku jedno nóż, ręce uniesione w
górę, dolna/y powstać i oparciem
dłoni o ręce górnej/go wykonanie
wagi przodem. Wytrzymać 3
sekundy. Rozbudowa piramidy.
Baczność. Zawodnicy krok w bok,
w przeciwne strony, ustawienie
tyłem to linii końcowej pola
ćwiczeń.
Strona 3 z 12
1,0 pkt.
Przysiad podparty, przewrót w tył
w pozycji skulonej do przysiadu
podpartego. Postawa baczność.
Program klasyfikacyjny pierwszy krok oraz klasa plus
wersja 2.0
Opis „słowny” jest nadrzędny nad opisem „graficznym”.
Ćwiczenia dwójkowe (2ki) dziewcząt
Ćwiczenia dwójkowe (2ki) chłopców
Ćwiczenia dwójkowe (2ki) mieszane
♀♀ / ♂♂ / ♀♂
Klasa pierwszy krok
UKŁAD II
Ustawienie
1
2
.3
4
2 sek.
0 pkt.
Obok
siebie
w
odległości 2 kroków.
Wszystkie
6-8
kroków
od
linii
początkowej
pola
ćwiczeń.
Górna/y
bliżej
stanowiska
sędziowskiego.
Postawa, baczność.
1,0 pkt.
Ręce na baczność, krok dowolną
nogą, naskok na dwie nogi, ręce
przy naskoku przodem w górę i w
tempie wyskok kuczny, w kuczce
ręce chwytają za nogi, następnie
wracają z powrotem do góry,
lądowanie do postawy ręce w górę.
0,5 pkt.
W miejscu wyskok
z pół obrotem,
lądowanie
ramiona w górę.
1,0 pkt.
Wszyscy
przysiad
podparty, wyrzut nóg w
tył obunóż do podporu
leżąc przodem. Pozycje
wytrzymać 2 sekundy
0,5 pkt.
Z podporu leżąc przodem
Górna/y
odbiciem
obunóż
powrót
do
przysiadu
podpartego, przejść do postawy,
baczność. Górna/y odbiciem
obunóż wciągnięcie nóg do
siadu klęcznego, ręce w bok.
RĘCE W KROKACH TRZYMANE
OD POCZĄTKU DO KOŃCA CAŁY
CZAS PROSTE NAD GŁOWĄ –
KARA 0,3 pkt.
5
6
7
3 sek.
1,5 pkt.
Górna/y podejść do Dolnej/go, ustawienie
tyłem przed Dolną/ym. Dolna/y chwyt
górnej/go w pasie, Górna/y chwyt Dolnej/go
za nadgarstki. Górna/y odbiciem obunóż z
pomocą partnerki/a wskok na jego uda. Po
wskoku Górna/y ręce w bok. Pozycję
wytrzymać 3 sekundy.
8
1,0 pkt.
1,0 pkt.
Górna/y chwyt Dolnej/go chwyt za Z postawy obunóż ręce w górę przerzutu
nadgarstki
i
zeskok
obunóż
z bokiem do postawy rozkrocznej, ręce w bok.
potrzymaniem w pasie przez Dolną/ego. Przejść do postawy na baczność tyłem do linii
Wszyscy ręce w bok. Górna/y ręce w dół. początkowej pola ćwiczeń.
Dolna/y powstać do postawy, przez
przysiad podparty, baczność. Rozejście
do ustawienia obok siebie tyłem do linii
końcowej pola.
9
10
1,0 pkt.
Krokiem w bok (do środka maty) przejść do ustawienia
Górna/y przed Dolną/ym. Chwyt górniej/go w pasie i
wyskok w górę, górna/y ręce przodem w górę z
lądowaniem na podłoże (ręce w bok). Górna przez całe
ćwiczenia potrzymanie w pasie. Postawa, baczność.
Zawodnicy krok w bok, w przeciwne strony, ustawienie
tyłem do linii początkowej pola.
1,0 pkt.
Ręce w górę, naskokiem
Dolna/y przewrót w przód
skulony
do
siadu
rozkrocznego, ręce w górę.
Górna/y przewrót w przód do
postawy na baczność, bez
wyskoku w górę.
Strona 4 z 12
1,5 pkt.
Górna/y podejść z tyłu do dolnej/go, podać
jej/mu ręce i przeskok kuczny na dolną/ym z
pozycji A lub B. Dolna/y powstać do postawy,
wszyscy baczność. Zakończenie układu.
Wykonanie ćwiczenia w wersji B – kara 0,5 pkt.
Program klasyfikacyjny pierwszy krok oraz klasa plus
wersja 2.0
Opis „słowny” jest nadrzędny nad opisem „graficznym”.
♀♀♀
Ćwiczenia zespołowe (3ki) dziewcząt
Klasa pierwszy krok
UKŁAD I
Ustawienie
1
2
3 sek.
0 pkt.
Obok siebie odległości 2
kroków. Średnia i Górna 6
kroków od linii początkowej
pola ćwiczeń, Dolna 4
kroki. Postawa, baczność.
3
0,5 pkt.
Ręce w bok, krok prawą nogą,
wymach lewą w przód, krok lewą
nogą, wymach prawą nogą w przód,
krok prawą dostawić lewą nogę do
prawej. Ręce w dół, baczność.
(ćwiczenie można zacząć dowolną
nogą).
4
5
2 sek.
1,5 pkt.
Dolna przejść do siadu klęcznego, pozostałe podejść do budowy
piramidy. Dowolna budowa piramidy. Średnia może pomóc przy
budowie. Obraz wytrzymać 3 sekundy. Górna/y zejść ze stania na
głowie przez przysiad podparty, postawa. Przejść do ustawienia jak
na rysunku tyłem do linii końcowej pola ćwiczeń, bokiem do siebie.
6
2 sek.
2 sek.
1,0 pkt.
Ręce w bok i wytrzymanie
pozycji równoważnej na jednej
nodze (dowolnej) druga noga
ugięta w stawie kolanowym
pod kątem 90º w przodzie
przez 2 sekundy. Postawa,
baczność.
7
8
1,0 pkt.
Przysiad
podparty,
wykonanie
przewrotu
w
przód (pozycja skulona lub o
nogach prostych – wszystkie
zawodniczki jednakowo) do
siadu prostego ręce w bok.
1,0 pkt.
Wszystkie wykonują
skłon w przód o
nogach
prostych,
złączonych,
dłonie
chwytają za kostki
nóg, wytrzymać 2
sekundy
8
1,0 pkt.
Wszyscy przejść do leżenie tyłem, ramiona
wzdłuż ciała. Ugięcie i oparcie ramion i nóg o
podłoże, „mostek” wytrzymać 2 sekundy. Powrót
do leżenia tyłem, ramiona wzdłuż ciała
9
3 sek.
0,5 pkt.
Wszystkie
wykonanie
kołyski w tył w pozycji
skulonej i następnie przez
przetoczenie w przód (bez
podparcia) powstać do
postawy na baczność.
1,5 pkt.
Dolna i Średnia przejść przed górną do leżenia
tyłem. Górna od strony głowy oparciem dłoni o
zgięte kolana, dowolnym sposobem oprzeć nogi
na wyprostowanych rękach partnerek. Jedna noga
ugięta w wstawie kolanowym. Wytrzymać 3
sekundy. Rozbudowa piramidy. Górna zejść ,
Dolna i średnia powstać, rozejść się do ustawienia
jak na rysunku - przodem do linii początkowej pola
ćwiczeń.
Strona 5 z 12
1,0 pkt.
Przysiad
podparty,
przewrót w tył w pozycji
skulonej
do
przysiadu
podpartego.
1,0 pkt.
Z przysiadu podpartego
wyskok w górę z pół
obrotem,
zakończone
lądowaniem, ręce proste
przy głowie. Zakończenie
układu.
Program klasyfikacyjny pierwszy krok oraz klasa plus
wersja 2.0
Opis „słowny” jest nadrzędny nad opisem „graficznym”.
Ćwiczenia zespołowe (3ki) dziewcząt
♀♀♀
Klasa pierwszy krok
UKŁAD II
Ustawienie
1
2
3
2 sek.
0 pkt.
Obok siebie odległości 2
kroków. Dolna i Średnia 2
kroki, Górna 4 kroki od linii
początkowej pola ćwiczeń.
Postawa, baczność.
1,0 pkt.
Ręce na baczność, krok dowolną nogą,
naskok na dwie nogi, ręce przy
naskoku przodem w górę i w tempie
wyskok kuczny, w kuczce ręce
chwytają za nogi, następnie wracają z
powrotem do góry, lądowanie do
postawy ręce w górę.
1,0 pkt.
Wszystkie przysiad podparty,
wyrzut nóg w tył obunóż do
podporu
leżąc
przodem.
Pozycje wytrzymać 2 sekundy.
0,5 pkt.
Z podporu leżąc przodem
odbiciem obunóż powrót do
przysiadu podpartego, przejść
do postawy, baczność.
RĘCE W KROKACH TRZYMANE OD
POCZĄTKU DO KOŃCA CAŁY CZAS
PROSTE NAD GŁOWĄ – KARA 0,3 pkt.
4
5
3 sek.
3 sek.
lub
2,0 pkt.
Dowolna budowa piramidy A lub B. Budowa poprzez wejście lub
wskok, rozbudowa poprzez zejście lub zeskok. Pozycję wytrzymać 3
sekundy. Rozbudowa piramidy, Ustawienie jak na rysunku, tyłem do
linii początkowej pola ćwiczeń.
Wykonanie piramidy B, kara 0,5 pkt.
6
2,0 pkt.
Dolna i Średnia podejść do Górnej. Chwyt
Górnej obiema dłońmi w pasie (Dolna i
Średnia) i wyskok w górę, Górna ręce w
wyskoku przodem w górę z lądowaniem na
podłoże, ręce w bok. Partnerki przec całe
ćwiczenie trzymanie Górnej w pasie.
1,5 pkt.
Z postawy obunóż ręce w górę przerzutu bokiem do postawy
rozkrocznej, ręce w bok. Przejść do postawy na baczność tyłem
do linii końcowej pola ćwiczeń.
7
8
1,0 pkt.
Z ustawienia obok siebie tyłem do linii końcowej pola ćwiczeń.
Przewrót w przód z przysiadu podpartego w pozycji skulonej
do przysiadu podpartego .
1,0 pkt.
Z przysiadu wyskok w górę
z pół obrotem, zakończone
lądowaniem, ręce proste
przy głowie. Zakończenie
układu.
Strona 6 z 12
Program klasyfikacyjny pierwszy krok oraz klasa plus
wersja 2.0
Opis „słowny” jest nadrzędny nad opisem „graficznym”.
Układ można wykonać na dowolna nogę/stronę zachowując zgodność ćwiczenia przedstawioną poniżej.
I♀
Ćwiczenia indywidualne dziewcząt
Klasa pierwszy krok
U K Ł A D I (ćwiczenia wolne)
Ustawienie
1
2
3
2 sek.
0 pkt.
Postawa,
baczność,
bokiem
kierunku
ćwiczenia.
do
4
0,5 pkt.
Wspięcie na palce, ramiona w bok,
wypad prawą nogą w bok, prawe ramię w
górę w skos, lewe ramię w dół skos,
ćwierć obrotu w prawo na prawej nodze,
lewe ramię dołem w przód. (można
rozpocząć ćwiczenie na drugą nogę)
5
1,0 pkt.
Wyprost prawej nogi,
lewą z tyłu unieść, tułów
wyprostowany, ramiona
w bok, wytrzymać 2
sekundy.
6
2 sek.
2 sek.
1,0 pkt.
1,0 pkt.
Leżenie tyłem, ramiona wzdłuż ciała. Powrót do leżenia tyłem, ramiona
Ugięcie i oparcie ramion i nóg o wzdłuż ciała. Siad z nogami w
podłoże,
„mostek”
wytrzymać
2 rozkroku, ramiona w bok, skłon w
sekundy.
przód, wytrzymać 2 sekundy.
7
8
2,0 pkt.
Przerzut bokiem w prawo/w lewo do
rozkroku, ramiona w bok.
1,0 pkt.
Dostawienie lewej nogi do prawej, ramiona
dołem w przód, półprzysiad, przewrót w przód
do siadu skulonego , ramiona w bok w tył
oparte o podłoże.
0,5 pkt.
Wyprost tułowia ze złączeniem nóg, oparcie ramion z
tyłu o podłoże, siad równoważny, zaznaczyć, kolejnym
ugięciem nóg i odepchnięciem z rąk wstać do postawy,
ramiona w górze.
9
2,0 pkt.
Ćwierć obrotu w prawo/lewo, do ustawienia przodem
do linii końcowej pola ćwiczeń, dosunięcie
lewej/prawej nogi do prawej/lewej, lewe/prawe ramię
dołem w przód, i oba ramiona w górę. Przysiad
podparty, przewrót w tył do przysiadu podpartego.
1,0 pkt.
Wyskok w górę, ramiona przodem w górę
zewnątrz i bokiem w dół, postawa,
wytrzymać.
U K Ł A D I I (skok)
Ustawienie
1
2
3
w tempie
0 pkt.
Postawa,
baczność.
2,5 pkt.
Z miejsca, naskokiem przewrót
w przód do przysiadu (po
odbiciu nogi proste w kolanach,
tułów załamany) i w tempie.
w tempie
2,5 pkt.
Przewrót
w
przód
przysiadu, w tempie
Strona 7 z 12
do
4
w tempie
2,0 pkt.
Wyskok
w
górę,
lądowanie
na
przemian nóż i w
tempie.
3,0 pkt.
Przerzut bokiem do postawy
rozkrocznej, ramiona w bok.
Wytrzymać
Program klasyfikacyjny pierwszy krok oraz klasa plus
wersja 2.0
Opis „słowny” jest nadrzędny nad opisem „graficznym”.
I♂
Ćwiczenia indywidualne chłopców
Klasa pierwszy krok
U K Ł A D I (ćwiczenia wolne)
Ustawienie
1
2
0 pkt.
Postawa,
baczność,
przodem do kierunku
ćwiczenia.
1,0 pkt.
Przysiad podparty, wyrzut nóg do podporu leżąc
przodem, ugięcie rąk /z dotknięciem brodą podłoża/
i wyprost rąk /pompka/.
1,0 pkt.
Ugięcie i wyprost rąk /pompka/ do podporu przodem,
podskokiem siad klęczny z ramionami w przód.
3
4
5
6
2 sek.
1,0 pkt.
Przewrót w przód o nogach prostych
złączonych do leżenia tyłem z rękoma
za głową.
1,0 pkt.
„Mostek”, wytrzymać 2 sekundy.
7
8
9
1,0 pkt.
Przewrót w tył do przysiadu
podpartego.
1,0 pkt.
Stanie na głowie o nogach
podkurczonych, powolny wyprost
nóg, stanie na głowie o nogach
wyprostowanych,
wytrzymać
2
sekundy.
2 sek.
2 sek.
1,0 pkt.
Leżenie tyłem w skuleniu,
wyprostem nóg przetoczenie
w przód do siadu prostego z
ramionami w bok.
10
1,0 pkt.
Opuszczenie nóg na podłoże
do przysiadu podpartego i
wyprost do postawy na
baczność.
1,0 pkt.
Skłon tułowia w przód z
chwytem dłońmi za kostki
nóg, wytrzymać 2 sekundy.
1,0 pkt.
Postawa, ramiona w górę i przerzut
bokiem /gwiazda/ do rozkroku,
postawa.
U K Ł A D I I (skok)
Ustawienie
1
2
3
w tempie
0 pkt.
Postawa,
baczność.
2,5 pkt.
Z miejsca, naskokiem przewrót
w przód do przysiadu (po
odbiciu nogi proste w kolanach,
tułów załamany) i w tempie.
w tempie
2,5 pkt.
Przewrót
w
przód
przysiadu, w tempie
Strona 8 z 12
do
4
w tempie
2,0 pkt.
Wyskok
w
górę,
lądowanie
na
przemian nóż i w
tempie.
3,0 pkt.
Przerzut bokiem do postawy
rozkrocznej, ramiona w bok.
Wytrzymać
Program klasyfikacyjny pierwszy krok oraz klasa plus
wersja 2.0
KLASA PLUS
Ćwiczenia indywidualne dziewcząt – 2 układy …………………………………………………………………………………….10 i 12
Ćwiczenia indywidualne chłopców – 2 układy ……………………………………………………………………………………..11 i 12
PUNKTACJA:
- Wykonanie techniczne jest oceniane od 0 – 10,00 punktów z dokładnością do 0,001.
- Końcowa ocena wykonania technicznego za zaprezentowany układ jest średnią arytmetyczną: z dwóch ocen w
przypadku 4 sędziów, po odrzuceniu najniższej i najwyższej; z trzech ocen w przypadku 3 sędziów.
- Ocena końcowa obliczana jest z dokładnością do 0,001, bez zaokrąglania ostatniej cyfry.
- Maksymalna ocena końcowa za jeden układ wynosi max 10,00 pkt.
Opis „słowny” jest nadrzędny nad opisem „graficznym”.
Strona 9 z 12
Program klasyfikacyjny pierwszy krok oraz klasa plus
wersja 2.0
Opis „słowny” jest nadrzędny nad opisem „graficznym”.
Układ można wykonać na dowolna nogę/stronę zachowując zgodność ćwiczenia przedstawioną poniżej.
I♀
Ćwiczenia indywidualne dziewcząt
Klasa plus (+)
UKŁAD I
Ustawienie
1
2
3
0 pkt.
Postawa
zasadnicza,
prawa
stopa
przed
lewą,
ramiona w dół w
łuk zaokrąglone
przed sobą.
4
0,5 pkt.
Wspięcie na palce, ramiona w bok,
wypad prawą nogą w bok, prawe ramię w
górę w skos, lewe ramię w dół skos,
ćwierć obrotu w prawo na prawej nodze,
lewe ramię dołem w przód. (ćwiczenie
można rozpocząć dowolną nogą).
1,5 pkt.
Wyprost prawej nogi i
waga na prawej nodze,
ramiona
w
bok,
wytrzymać (2").
2 sek.
1,0 pkt.
Wyprost tułowia z krokiem lewą nogą w przód,
wymach prawą w przód - w górę, krok prawą
nogą i wymach lewą w przód - w górę, krok
lewą nogą, dostawienie prawej nogi do
postawy, ramiona w bok.
5
6
2 sek.
2 sek.
1,0 pkt.
Ramiona dołem w przód, półprzysiad, przewrót w
przód z naskoku do siadu skulonego, ramiona w
bok w tył oparte o podłoże.
7
1,0 pkt.
Leżenie tyłem, ugięcie i oparcie ramion i nóg o
podłoże,
„mostek”
o
nogach
prostych
złączonych, wytrzymać (2").
1,0 pkt.
Powrót do leżenia tyłem, siad z
nogami w rozkroku, „poziomka” w
rozkroku, wytrzymać (2").
8
9
10
11
0,5 pkt.
Wyprost tułowia ze złączeniem
nóg, oparcie ramion z tyłu o
podłoże,
siad
równoważny,
zaznaczyć. Kolejnym ugięciem
nóg
lewej
i
prawej
i
odepchnięciem z rąk wstać do
postawy w wykroku, lewa noga z
tyłu na palcach, ramiona w górze
zaokrąglone.
1,0 pkt.
Krok lewą nogą i podskok na
niej z ugięciem prawej nogi w
przód, równocześnie ramiona
bokiem w dół i przodem w
górę, przerzut bokiem w prawo
do rozkroku, ramiona w bok.
1,0 pkt.
Ćwierć obrotu w prawo,
dosunięcie lewej nogi do
prawej, lewe ramie dołem
w przód i oba ramiona w
górę
(ustawienie
przodem
do
linii
końcowej pola ćwiczeń).
Skłonem w przód i z
oparciem
ramion
o
podłoże przewrót w tył o
nogach
prostych
do
przysiadu podpartego.
0,5 pkt.
Wyskok w górę,
ramiona
przodem w górę
zewnątrz
i
bokiem w dół,
postawa.
2 sek.
1,0 pkt.
Siad w rozkroku ,
ramiona w bok,
skłon
w
przód,
wytrzymać (2").
Strona 10 z 12
Program klasyfikacyjny pierwszy krok oraz klasa plus
wersja 2.0
Opis „słowny” jest nadrzędny nad opisem „graficznym”.
Układ można wykonać na dowolna nogę/stronę zachowując zgodność ćwiczenia przedstawioną poniżej.
I♂
Ćwiczenia indywidualne chłopców
Klasa plus (+)
UKŁAD I
Ustawienie
1
2
0 pkt.
Postawa,
baczność,
przodem do kierunku
ćwiczenia.
1,0 pkt.
Z postawy zasadniczej wykrok lewą nogą ze
wznosem ramion w bok, wymach prawą nogą w
przód z klaśnięciem w dłonie pod nogą, wykrok
prawą nogą w przód, ramiona w bok, wymach lewą
nogą w przód z klaśnięciem w dłonie pod nogą,
wykrok lewą nogą i z dostawieniem prawej, przysiad
podparty.
4
5
1,0 pkt.
Wyrzut nóg w tył do podporu leżąc przodem, z
ugięciem rąk wymach lewej nogi w tył do podporu leżąc
przodem, z ugięciem rąk wymach prawej nogi w tył do i
z wyprostem rąk i ugięciem nóg przejść do siadu
klęcznego obunóż, ramiona w przód.
3
6
2 sek.
2 sek.
2 sek.
2 sek.
1,0 pkt.
Z oparciem dłoni o podłoże, przewrót w
przód o nogach prostych do leżenia
tyłem.
1,0 pkt.
Ugięciem rąk i nóg –
„mostek” o nogach
prostych
złączonych,
wytrzymać 2 sekundy.
7
8
1,0 pkt.
Złączyć nogi i przewrót w tył
o nogach prostych do
przysiadu podpartego.
1,0 pkt.
Siłą o nogach podkurczonych stanie
na głowie, powolny wyprost nóg –
stanie na głowie o nogach
wyprostowanych,
wytrzymać
2
sekundy.
2 sek.
1,0 pkt.
Z ugięciem rak i nóg leżenie tyłem,
skuleniem przetoczenie w przód do
siadu prostego w rozkroku lub o
złączonych nogach, ramiona w bok.
Poziomka w rozkroku lub o złączonych
nogach, wytrzymać 2 sekundy.
1,0 pkt.
Said rozkroczny. Skłon
tułowia w przód z chwytem
dłońmi za kostki nóg, i
dotknięciem czołem lub
klatka
piersiową
do
podłoża,
wytrzymać
2
sekundy.
9
10
1,0 pkt.
Opust prostych nóg na
podłoże i odepchnięciem z
rąk przez przysiad podparty,
postawa.
1,0 pkt.
Wymach nogą w przód i przerzut
bokiem do rozkroku, postawa.
Strona 11 z 12
Program klasyfikacyjny pierwszy krok oraz klasa plus
wersja 2.0
Opis „słowny” jest nadrzędny nad opisem „graficznym”.
Ćwiczenia indywidualne dziewcząt
Ćwiczenia indywidualne chłopców
I♀/I♂
Klasa plus (+)
U K Ł A D I I (skok)
Ustawienie
1
2
w tempie
0 pkt.
Postawa,
baczność.
0,5 pkt.
Rozbieg 2-5 kroków, wyskok
tempowy na przemian nóż,
ramiona w górę, w tempie.
3
w tempie
2,5 pkt.
Przerzut bokiem z ćwierć obrotem, ramiona w górę, w tempie, , (bez łączenia nóg)
4
w tempie
2,0
Odbiciem
na
przemian
nóż
przewrót w przód do przysiadu (bez
podparcia), w tempie.
5
w tempie
1,5 pkt
Wyskok w górę, ręce proste
przy głowie, z półobrotem, w
tempie.
6
w tempie
2,0 pkt.
Przysiad
(bez
podparcia),
przewrót w tył skulony do
przysiadu, w tempie.
Strona 12 z 12
1,5 pkt.
Wyskok kuczny, w kuczce ręce
chwytają za nogi, następnie
wracają z powrotem do góry,
lądowanie do postawy ręce w
górę. Wytrzymać.

Podobne dokumenty