Presentazione di PowerPoint

Transkrypt

Presentazione di PowerPoint
> I Care <
9
MIŁOŚĆ, KTÓRA… JEST PUNKTEM WYJŚCIA.
Zakładka do książki
Zakładka do książki, która pomaga w ciągu miesiąca żyć Słowem Życia
W
MARIA
WŁOCHY
alid, nowy kolega w klasie,
szybko okazuje się
problemem
dla wszystkich: kopie
i używa pięści. Do domu
można wrócić z pamiątką
od niego… siniakiem!
DLA WSZYSTKICH
DODATKOWY
PRZYJACIEL
SŁOWO ŻYCIA
Rozmawiam o tym z moją mamą, która tak jak i ja żyje
Ideałem, a ona w czasie zebrania rodziców bierze
Walida w obronę.
Zamiast wyrzucania go ze szkoły, proponuje,
by pomóc mu zintegrować się z klasą poprzez
rozmowę z jego rodzicami. I po chwili dyskusji,
jej wniosek zostaje przyjęty.
Także ja chcę zrobić coś dla Walida, więc z dwoma
moimi przyjaciółkami organizujemy na jego
urodziny niespodziankę - święto. Biorę na siebie
zakup niezbędnych rzeczy i prezentu: pięknej
skórzanej piłki do gry. Rano w dniu urodzin,
my wszyscy ukryci za biurkiem nauczyciela,
oczekujemy go z wielkim transparentem
z życzeniami urodzinowymi.
Kiedy Walid wchodzi do klasy, naprawdę
niespodziewanie wychodzimy zza biurka wszyscy
razem, a on wychodzi z siebie z radości! Tort
bardzo mu się podoba, nie mówiąc o prezencie!!!
Od tamtego dnia Walid stał się moim najlepszym
przyjacielem. Dziś jest chłopcem pogodniejszym
i także poza szkołą pozdrawia wszystkich kolegów
pięknym uśmiechem.
Również ze mną załatwia
sprawy siłą, oskarżając
mnie o czyny, których
faktycznie nie popełniłam.
Rodzice moich kolegów nie
widzą innego rozwiązania,
chcą aby wyrzucono go ze
szkoły; ale mnie nie wydaje
się to dobrym wyjściem.
Wierzę, że Walid byłby
inny jeśli nie miałby
problemów w rodzinie,
gdzie często jest bity.
słowa św. Pawła odsłaniają nam jedną z bardziej
T eporuszających
cech miłości Jezusa. Taką miłością Jezus
«PRZYGARNIAJCIE SIEBIE NAWZAJEM,
BO I CHRYSTUS PRZYGARNĄŁ WAS
– KU CHWALE BOGA»
(Rz 15,7)
Z komentarza Chiary Lubich - Adaptacja pod redakcją Centrum Gen 3
POZBĄDŹMY
SIĘ
JAKIEGOKOLWIEK
przygarniał wszystkich podczas swego ziemskiego życia,
zwłaszcza tych najbardziej oddalonych, odrzuconych
i potrzebujących.
Dzięki takiej miłości Jezus obdarzał wszystkich swoją
przyjaźnią, obalając jedną po drugiej bariery wzniesione
przez pychę i egoizm w społeczeństwie Jego czasów.
stał się objawieniem bezgranicznie otwartej
J ezus
miłości Ojca Niebieskiego do każdego z nas
i w konsekwencji takiej miłości, jaką my powinniśmy
kochać jedni drugich.
OSĄDZANIA
Taka jest pierwsza wola Ojca wobec nas;
nie możemy Mu oddać większej chwały, niż starając się
przygarniać jedni drugich tak, jak Jezus nas przygarnął.
POKONUJMY
Słowo kieruje naszą uwagę na najczęściej spotykany i –
T opowiedzmy
szczerze – najtrudniejszy do pokonania
RAZEM
KAŻDĄ
aspekt naszego egoizmu, to znaczy na skłonność
do zamykania się, dyskryminacji, wykluczania innych,
jeśli różnią się od nas i mogliby zakłócić nam spokój.
TRUDNOŚĆ
KROK
PO KROKU
KU
WSZYSTKIM
wobec drugich, tych odmiennych od nas,
Otwartość
niech będzie podstawą miłości chrześcijańskiej.
Jest to punkt wyjścia, pierwszy krok
w budowaniu cywilizacji miłości,
kultury jedności i komunii, do której wzywa nas Jezus,
zwłaszcza dzisiaj.

Podobne dokumenty