biuletyn informacyjny wrzesień 2010

Transkrypt

biuletyn informacyjny wrzesień 2010
Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
BIULETYN INFORMACYJNY
Wrzesień 2010
POMORSKA SIEĆ WSPARCIA PRACOWNIKÓW SEKTORA STOCZNIOWEGO
Zapraszamy
Jeżeli jesteś zatrudniony w firmie współpracującej
ze stoczniami, chcesz podwyższyć kwalifikacje lub
zmienić zawód, zgłoś się do projektu:
„Pomorska Sieć Wsparcia Pracowników Sektora
Stoczniowego”.
Szczegółowe informacje:
www.siecwsparcia.solidarnosc.gda.pl
w punktach rekrutacyjnych:
Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24,
pok. 3 A, tel. 58 308 43 15,
[email protected]
Gdynia, ul. Śląska 52, tel. 58 620 61 82,
[email protected]
Wejherowo, ul. Hallera 1, tel. 58 672 37 76,
[email protected]
w biurze projektu:
Jagna Łobodzińska- Sekretarz Projektu
Region Gdański NSZZ „Solidarność”, pokój 129,
[email protected],
tel. 58 308 43 29
Umożliwiamy zdobycie nowego
zawodu
Marek Choromański, zastępca dyrektora PIRMiŚP
O szkoleniach dla uczestników projektu
„Pomorska Sieć Wsparcia Pracowników
Sektora Stoczniowego”
oferowanych
przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą
Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
mówi zastępca dyrektora Pomorskiej
Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich
Przedsiębiorstw w Gdańsku – Marek
Choromański, koordynator projektu
z ramienia Partnera.
– W jaki sposób Pomorska Izba Rzemieślnicza
umożliwia zdobycie nowego zawodu?
– Pomorska Izba Rzemieślnicza jest między innymi instytucją szkolącą i egzaminującą. Na mocy
ustawy o rzemiośle Izba przeprowadza egzaminy
czeladnicze i mistrzowskie - nadające zbywalne
kwalifikacje zawodowe uznawane w większości
krajów europejskich.
– Jakie szkolenia proponuje Izba uczestnikom
projektu?
– Zakładamy przeprowadzenie dwóch bloków szkoleniowych. Celem jednego z nich jest nabycie nowych umiejętności przez uczestników projektu,
natomiast drugiego – podwyższenie ich kwalifikacji
zawodowych.
– Naukę jakich zawodów oferuje Izba?
– Jest ich ponad trzydzieści. Projekt nie określa
dokładnej liczby zawodów. Jesteśmy w stanie przeszkolić pracowników
w każdym zawodzie rzemieślniczym - począwszy od mechanika samochodowego, kończąc na piekarzu czy krawcu. Przykładowe zawody, w których szkoleni mogą być beneficjenci, to także: blacharz, blacharz samochodowy,
cieśla, cukiernik, dekarz, drukarz, elektromechanik,
elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fryzjer, introligator, kamieniarz, kominiarz,
kosmetyczka, lakiernik, lakiernik samochodowy,
malarz tapeciarz, mechanik pojazdów samochodowych, monter elektronik, monter elektronik urządzeń radiowo-telewizyjnych, monter instalacji
gazowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
murarz, operator obrabiarek skrawających, operator
urządzeń przemysłu szklarskiego, piekarz, posadzkarz, rzeźnik-wędliniarz, stolarz, szklarz budowlany, ślusarz, tapicer, złotnik-jubiler.
Projekt jest pomyślany w ten sposób, aby szkolenia
odpowiadały na potrzeby uczestników oraz
Zespół Redakcyjny: Barbara Ellwart, Małgorzata Gumoś, Jagna Łobodzioska,
Bartosz Byczuk
Biuro Projektu: Dział programów Europejskich
Region Gdański NSZZ "Solidarność",
ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Gdańsk, wrzesień 2010
1
Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
uwzględniały potrzeby rynku pracy. Poza tym szkolenia są tak zaplanowane czasowo, żeby uczestnicy
mogli połączyć pracę w macierzystym zakładzie z
nauką nowego zawodu. Kompleksowy kurs przeprowadzony w Izbie plus praktyczna nauka zawodu
u rzemieślnika, kończąca się egzaminem i dyplomem czeladniczym, pozwoli uczestnikom podjąć
nową pracę w nowym zawodzie.
– Zakłada się, że przeszkolonych zostanie 200 osób
w 20 grupach - po 10 uczestników. Projekt ”Pomorska Sieć Wsparcia Pracowników Sektora
Stoczniowego” adresowany jest do pracowników
firm kooperujących z przemysłem stoczniowym lub
przedsiębiorstwami przemysłu okrętowego, więc
uczestnicy posiadają różne zawody i w związku
z tym różne są ich oczekiwania.
– Jakie jeszcze korzyści wynikają z posiadania
świadectwa czeladniczego?
– Jakie szkolenia w najbliższym czasie będą
organizowane?
– Jak wynika z protokołów rekrutacyjnych, dużym
zainteresowaniem cieszą się kursy spawacza TIG
141, MIG 131, metodą 111, koparko- ładowarki,
układarki spalinowe, elektryczne i gazowe. Oczywiście mówię o tych szkolenia, które my organizujemy. Zainteresowanych szkoleniami zapraszamy
na
internetową
stronę
projektu:
www.siecwsparcia.solidarnosc.gda.pl, gdzie zamieszczone są wszystkie szkolenia proponowane
przez Pomorską Izbę.
– Świadectwo czeladnicze jest podstawowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w rzemiośle. Uprawnia do podjęcia pracy
w charakterze pracownika wykwalifikowanego
i zajmowania stanowisk wymagających kwalifikacji, a po odbyciu trzyletniego stażu pracy do ubiegania się o przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego. Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie opatrywane są okrągłą pieczęcią z godłem, co nadaje im charakter dokumentów państwowych.
Rozmawiała Barbara Ellwart
Rozmawiała Barbara Ellwart
Szkolenia rozpoczęły się
Rozmowa z Barbarą Oleksiak, koordynatorem Zespołu ds. Oświaty Zawodowej i Szkoleń Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, kierownikiem kursów w projekcie „Pomorska Sieć Wsparcia
Pracowników Sektora Stoczniowego”.
– Jakie szkolenia dla uczestników projektu już
się odbywają?
– Do chwili obecnej odbyły się dwa szkolenia,
w których uczestniczyło 20 osób. Pierwsze szkolenie odbywało się od 05 czerwca 2010 r. do 20
czerwca 2010 r. w zakresie uprawnień SEP na
pomiary, dozór i eksploatację. Uczestniczyło w nim
10 osób. Szkolenie zakończyło się egzaminem
zewnętrznym. W drugim szkoleniu również uczestniczyło 10 osób, szkolenie to dało możliwość uzyskania uprawnień w zakresie spawania metodą TIG
141. Te dwa szkolenia SEP stanowią dodatkowe
uprawnienia dla uczestników, którzy mają już wykształcenie w zawodzie: elektryk i spawanie metodą TIG 141.
Uczestnicy szkolenia „SEP – pomiary, eksploatacja,
dozór” wraz z opiekunami Beneficjentów Ostatecznych:
Aleksandra Kamolą i Grażyną
Wiśniewską
GRUPA
ZARZĄDZAJĄCA PROJEKTEM
Posiedzenie odbyło się 07 września 2010 r. o
– Dla ilu osób przewidujecie Państwo szkolenia?
Zespół Redakcyjny: Barbara Ellwart, Małgorzata Gumoś, Jagna Łobodzioska,
Bartosz Byczuk
godz. 9.30.
Biuro Projektu: Dział programów Europejskich
Region Gdański NSZZ "Solidarność",
ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Gdańsk, wrzesień 2010
2