przeczytaj regulamin

Transkrypt

przeczytaj regulamin
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem ManiaPrania.pl
1. Mania Prania przyjmuje do prania i prasowania odzież i rzeczy zapewniając tym
samym rzetelne oraz fachowe wykonanie usługi.
2. Mania Prania to firma oferująca usługi prania wodnego i prasowania.
3. Mania Prania przyjmuje do prania i prasowania : odzież codziennego użytku, bieliznę,
pościel, ręczniki, firany, zasłony, obrusy itp.
4. Do prania i prasowania przyjmujemy odzież i rzeczy posiadające oznakowanie
fabryczne dotyczące ich konserwacji.
5. Rzeczy nie posiadające oznakowania będą przyjmowane do prania i prasowania
wyłącznie na odpowiedzialność zamawiającego.
6. Mania Prania posiada w swoim zakresie możliwość prania rzeczy w specjalistycznych
środkach dla osób z alergią oraz niemowląt.
7. Mania Prania nie daje gwarancji na usunięcie całkowite zabrudzeń z powierzonych
rzeczy.
8. Reklamacji nie podlegają nieusunięte zabrudzenia.
9. W przypadku powstania zniszczeń na powierzonej odzieży lub zagubienia rzeczy
zamawiającemu przysługuje odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.
10. Roszczenie przysługuje wyłącznie w przypadku zgłoszenia uszkodzeń lub zaginięcia
rzeczy w ustalonym terminie odbioru odzieży.
11. Cennik opłat za usługi Mania Prania dostępny jest na stronie internetowej
WWW.mania prania.pl . W przypadku podpisania umowy na określony pakiet
stosowną wycenę zawierać będzie podpisywana umowa.
12. Mania Prania zastrzega sobie, w szczególnych przypadkach, odmówienie wykonania
usługi.
13. Zamówienie usługi Mania Prania odbywa się drogą telefoniczną lub mailową. Odbiór
rzeczy odbywa się po wcześniejszym ustaleniu dogodnego dla dwóch stron terminu.
14. W momencie odbioru rzeczy do prania i prasowania Wykonawca dokona przeliczenia
odzieży na sztuki oraz dokona pomiaru wagowego.
15. Ustalenie terminu dowozu czystej odzieży odbywa się każdorazowo podczas pobrania
odzieży brudnej.
16. W przypadku zmiany ustalonego terminu każda ze stron zobowiązana jest do
poinformowania drugiej strony o tym fakcie telefonicznie. Termin ten zostanie
ustalony w porozumieniu obu stron.
17. WYKONAWCA nie odpowiada za uszkodzenia które nie zostały zauważone przez
ZAMAWIAJĄCEGO podczas przekazywania prania.
18. Jakość wykonania usługi sprawdzana jest przez Zamawiającego przy odbiorze rzeczy
przywiezionych przez Wykonawcę.
19. Rzeczy powierzone Mania Prania ulegają likwidacji w przypadku braku możliwości
skontaktowania się z Zamawiającym przez 60 dni.
20. Mania Prania prosi o opróżnienie kieszeni w odzieży oddawanej do prania i
prasowania.
21. Mania Prania nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w odzieży
powierzonej do prania i prasowania