Regulamin wysyłania Pozdrowień SMS w audycji

Transkrypt

Regulamin wysyłania Pozdrowień SMS w audycji
Regulamin wysyłania Pozdrowień SMS w audycji „Sobotni Ubaw”
§1
Wysłanie pozdrowień SMS jest równoznaczne z zapoznaniem się i
zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych i przesyłanie treści marketingowych.
§2
Pozdrowienia sms emitowane są w każdą sobotę, w godzinach 18:00 – 21:50 w
programie „Sobotni Ubaw”, na antenie Radia Kaszëbë
§3
Pozdrowienia przesłać może każda osoba fizyczna.
§4
Osoba nadająca pozdrowienia w pełni odpowiada za treść w nich zamieszczoną oraz
z tego tytułu może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej.
§5
Redakcja nie odpowiada za treść smsów wysyłanych do radia ani za skutki
spowodowane nieautoryzowanym użyciem telefonów komórkowych przez osoby
trzecie.
§6
Jeżeli treść pozdrowień jest kontrowersyjna, zastrzegamy sobie prawo do
niewyemitowania ich na antenie, bodź modyfikacji ich treści.
§7
Pozdrowienia sms wysyłamy pod nr 72601, w treści wpisując UBAW następnie treść
pozdrowień (koszt 2,46 z VAT)
§8
Nadesłane pozdrowienia emitowane są w najbliższej audycji „Sobotni Ubaw”
§9
Zaleca się nie używanie polskich znaków w treści sms, ponieważ wydłużają one treść
sms (co może poskutkować wyższym kosztem) oraz mogą spowodować, że sms nie
dotrze w całości.
§10
W razie zaistnienia sytuacji, wniesienia pozwu do prokuratury, z tytułu godzącej w
dobra osobiste adresata treści smsa, zastrzegamy sobie prawo, zgodnie z ustawa z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz.
883 ), na udostępnienie organom śledczym numeru telefonu nadawcy pozdrowień.