Nowe Warpno 15.12.2011r Informacja Przedmiotem przetargu była

Transkrypt

Nowe Warpno 15.12.2011r Informacja Przedmiotem przetargu była
Nowe Warpno 15.12.2011r
Informacja
O wyniku I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż na własność pomieszczenia gospodarczego przy
ul. Welletów w Nowym Warpnie przeprowadzonego dnia 15.12.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy
Nowe Warpno przy pl. Zwycięstwa 1.
Przedmiotem przetargu była następująca nieruchomość: pomieszczenie gospodarcze nr 2 przy
ul. Welletów w Nowym Warpnie.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 2 660,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt
złotych 00/100 gr. ).
Komisja Przetargowa stwierdziła, że wpłynęło jedno wadium a w wyniku przetargu
i przeprowadzonej licytacji wygrali Państwo Halina i Jerzy Teliccy, którzy wylicytowali kwotę:
2 630,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset trzydzieści złotych 00/100 groszy).
W związku z czym Przewodnicząca Komisji Przetargowej informuje, że Państwo Halina i Jerzy
Teliccy stali się nabywcami ww. nieruchomości za kwotę 2 690,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset
trzydzieści złotych 00/100 groszy). Na podstawie art. 68 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), wylicytowana kwota
sprzedaży nieruchomości zostanie obniżona o 50%.
Z. up. Burmistrza Gminy Nowe Warpno
Mirosław Tokarski
(Z-ca Burmistrza Gminy Nowe Warpno)

Podobne dokumenty