Zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016

Transkrypt

Zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016
Zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017 - klasa I
1
Przedmiot
Numer szkolny
Numer
dopuszczania do
użytku szkolnego
Język polski
PO/1/GIM164/JP/16/17
ZĆ/1/GIM164/JP/16/17
63/1/2009/2015
„Między nami 1”
Ćwiczenia 1. Wersja B
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
A. Łuczak,
E. Prylińska,
R. Maszka
Historia
PO/1/GIM164/HI/16/17
ZĆ/1/GIM164/HI/16/17
60/1/2011/z1
„Śladami przeszłości 1”
Nowa Era
pod red. Stanisława
Roszaka
Tytuł
podręcznika
Wydawnictwo
Autor podręcznika
Język angielski
(klasy ogólne)
PO/1/GIM164/JA/16/17
732/2/2015
„New English Plus 2”
Oxford University
Press
Ben Wetz, Jemes
Styring, Nicholas
Tims, Jenny
Quintana, Alicja
Gałązka
Język angielski
(klasy
dwujęzyczne)
PO/1/GIM164/JADW/16/17
647/2/2013/2015
„Smart Time 2” –
podręcznik wieloletni
Express Publishing
Virginia Evans,
Jenny Dooley
Język niemiecki
PO/1/GIM164/JN/16/17
13/1,2/2009/2014
Aha Neu! 1 a/b
WSiP
Anna Potapowicz,
Krzysztof Tkaczyk
Język francuski
654/1/2013/2015
Pourquoi Pas ! 1.
Lektor Klett
Język hiszpański
PO/1/GIM164/HI/16/17
709/1/2014
Espacio joven A1
Nowela Sp. Z o.o.
Cabeza Sanchez
Maria, F. Vargas, L.
Martinez, A. Aragon,
E. Mora
Język rosyjski
PO/1/GIM164/ROS/16/17
97/2009
Echo 1
WSiP
Beata GawęckaAjchel
168/1/2009
„Matematyka z plusem”
– podręcznik
„Matematyka z plusem”
- Zbiór zadań dla kl. 1.
„Matematyka z plusem”
- ćwiczenia dla kl. 1.
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
podręcznik Małgorzata
Dobrowolska
zbiór zadań - Marcin
Braun, Jacek Lech
ćwiczenia - Jacek
Lech
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
podręcznik - K.
Horodecki, A.
Ludnikowski
zadania - J. Gondek,
H. Majek, B.
Pranszke
Nowa Era
Jan Kulawik, Teresa
Kulawik, Maria
Litwin
Matematyka
Fizyka
Chemia
2
PO/1/GIM164/FR/16/17
Michèle Bosquet
Matilde Sallès
Yolanda Rennes
PO/1/GIM164/MA/16/17
ZD/1/GIM164/MA/16/17
PO/1/GIM164/FI/16/17
ZD//GIM164/FI/16/17
PO/1/GIM164/CH/16/17
214/1/2009
49/1/2009/2014
Fizyka z plusem 1
+
Zbiór zadań – Fizyka 1
“Chemia Nowej Ery”
5/1/2009
Podręcznik z płytą CD
„Puls ziemi 1”
Zeszyt ćwiczeń – „Puls
Ziemi 1”
Nowa Era
podręcznik - Roman
Malarz
ćwiczenia - Joanna
i Stanisław
Osikowie, Anna
Wawrzkowicz
PO/1/GIM164/BIO/16/17
58/1/2009/2015
„Puls życia”
Nowa Era
Małgorzata Jefimow,
Marian Sęktas
Plastyka
PO/1/GIM164/PLA/16/17
68/2009
„Bliżej sztuki”
WSiP
Stanisław K.
Stopczyk
Muzyka
PO/1/GIM164/MU/16/17
81/2009
Świat muzyki
WSiP
Wacław Panek
Religia
PO/1/GIM164/RE/16/17
AZ-31-01/10-WA1/12
„Twoje Słowo jest
światłem na mojej
drodze”
Wydawnictwo
Katechetyczne
Warszawa
Ks. Piotr Tomasik
Geografia
PO/1/GIM164/GE/16/17
ZĆ/1/GIM164/GE/16/17
Biologia
Dopuszczam do użytku szkolnego w Gimnazjum nr 164 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. „Polskich Olimpijczyków”
powyższe podręczniki przeznaczone do kształcenia ogólnego.
Zawierają one systematyczną prezentację wszystkich lub wybranych treści nauczania z zakresu danych zajęć edukacyjnych na określonym etapie kształceni,
ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, opisanych szczegółowo jako przedmiot, ścieżka edukacyjna, blok przedmiotowy lub moduł,
z zastrzeżeniem ust.2 i 3. oraz wymagań szczegółowych wynikających z podstawy programowej z wymienionych przedmiotów dopuszczonej
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r.. (Dz.U. z dnia 3 lipca 2012 poz.752)
3

Podobne dokumenty