KOSZTORYS INWESTORSKI - Bud 4 w K 0009 Lewa strona

Transkrypt

KOSZTORYS INWESTORSKI - Bud 4 w K 0009 Lewa strona
KOSZTORYS INWESTORSKI - Bud 4 w K 0009 Lewa strona -PRZEDMIAR
do przetargu
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
Poszcz
Razem
Bud 4 w K 0009 roboty konserwacyjne na parterze po lewej stronie
1
Pokoje nr 1,1a,1b,2,3,6,31,33,34,38,42,43,15, Korytarz - Schody zewnętrzne od bud 5 oraz od dziedzinca
1 KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - z wykładzin dywanowych
m2
d.1 0818-05
analogia
5.40*4.50+2.0*2.50+3.50*2.50+5.40*3.0+5.40*5.40+8.50*5.40+3.70*2.40+2.90* m2
212.930
3.70+3.80*3.70+2.80*3.70+2.80*3.70+4.40*3.70+3.70*3.50
RAZEM
212.930
2 NNRNKB
(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5
m2
d.1 202 1130-01 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
5.40*4.50+2.0*2.50+3.50*2.50+5.40*3.0+5.40*5.40+8.50*5.40+3.70*2.40+2.90* m2
212.930
3.70+3.80*3.70+2.80*3.70+2.80*3.70+4.40*3.70+3.70*3.50
RAZEM
212.930
3 KNR 2-02
Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita
m2
d.1 1113-02
5.40*4.50+2.0*2.50+3.50*2.50+5.40*3.0+5.40*5.40+8.50*5.40+3.70*2.40+2.90* m2
212.930
3.70+3.80*3.70+2.80*3.70+2.80*3.70+4.40*3.70+3.70*3.50
RAZEM
212.930
4 KNR 2-02
Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone
m
d.1 1113-06
(5.40+4.50)*2+(2.0+2.50)*2+(3.50+2.50)*2+(5.40+3.0)*2+(5.40+5.40)*2+(8.50+ m
204.000
5.40)*2+(3.70+2.40)*2+(2.90+3.70)*2+(3.80+3.70)*2+(2.80+3.70)*2+(2.80+3.70)
*2+(4.40+3.70)*2+(3.70+3.50)*2
RAZEM
204.000
5 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z m2
d.1 1204-08
poszpachlowaniem nierówności
(5.40+4.50)*2*3.05+(2.0+2.50)*2*3.05+(3.50+2.50)*2*3.05+(5.40+3.0)*2*3.05+ m2
997.320
(5.40+5.40)*2*3.05+(8.50+5.40)*2*3.05+(3.70+2.40)*2*3.05+(2.90+3.70)*2*
3.05+(3.80+3.70)*2*3.05+(2.80+3.70)*2*3.05+(2.80+3.70)*2*3.05+(4.40+3.70)*
2*3.05+(3.70+3.50)*2*3.05+(29.90+1.40)*2*2.60+(52.20+1.10)*2*2.60-(36*1.8)
5.40*4.50+2.0*2.50+3.50*2.50+5.40*3.0+5.40*5.40+8.50*5.40+3.70*2.40+2.90* m2
212.930
3.70+3.80*3.70+2.80*3.70+2.80*3.70+4.40*3.70+3.70*3.50
RAZEM
1210.250
6 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
m2
d.1 202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
5.40*4.50+2.0*2.50+3.50*2.50+5.40*3.0+5.40*5.40+8.50*5.40+3.70*2.40+2.90* m2
212.930
3.70+3.80*3.70+2.80*3.70+2.80*3.70+4.40*3.70+3.70*3.50
RAZEM
212.930
7 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
m2
d.1 202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
(5.40+4.50)*2*3.05+(2.0+2.50)*2*3.05+(3.50+2.50)*2*3.05+(5.40+3.0)*2*3.05+ m2
997.320
(5.40+5.40)*2*3.05+(8.50+5.40)*2*3.05+(3.70+2.40)*2*3.05+(2.90+3.70)*2*
3.05+(3.80+3.70)*2*3.05+(2.80+3.70)*2*3.05+(2.80+3.70)*2*3.05+(4.40+3.70)*
2*3.05+(3.70+3.50)*2*3.05+(29.90+1.40)*2*2.60+(52.20+1.10)*2*2.60-(36*1.8)
RAZEM
997.320
8 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podłóg folią
m2
d.1 1216-01
5.40*4.50+2.0*2.50+3.50*2.50+5.40*3.0+5.40*5.40+8.50*5.40+3.70*2.40+2.90* m2
212.930
3.70+3.80*3.70+2.80*3.70+2.80*3.70+4.40*3.70+3.70*3.50
RAZEM
212.930
9 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2
d.1 1204-01
5.40*4.50+2.0*2.50+3.50*2.50+5.40*3.0+5.40*5.40+8.50*5.40+3.70*2.40+2.90* m2
212.930
3.70+3.80*3.70+2.80*3.70+2.80*3.70+4.40*3.70+3.70*3.50
RAZEM
212.930
10 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
m2
d.1 1204-02
(5.40+4.50)*2*3.05+(2.0+2.50)*2*3.05+(3.50+2.50)*2*3.05+(5.40+3.0)*2*3.05+ m2
997.320
(5.40+5.40)*2*3.05+(8.50+5.40)*2*3.05+(3.70+2.40)*2*3.05+(2.90+3.70)*2*
3.05+(3.80+3.70)*2*3.05+(2.80+3.70)*2*3.05+(2.80+3.70)*2*3.05+(4.40+3.70)*
2*3.05+(3.70+3.50)*2*3.05+(29.90+1.40)*2*2.60+(52.20+1.10)*2*2.60-(36*1.8)
RAZEM
997.320
11 KNR-W 4-01 Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 m2
d.1 0211-03
cm na ścianach lub podłogach - skucie okładzin schodów z płytek i wyrównanie
analogia
powierzchni
5.20*1.40+3.50*1.80
m2
13.580
RAZEM
13.580
12 KNR-W 4-01 Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego
m3
d.1 0203-10
(5.20*1.40+3.50*1.80)*0.05
m3
0.679
RAZEM
0.679
13 KNR-W 4-01 Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-20
m3
d.1 0214-04
(5.20*1.40+3.50*1.80)*0.05
m3
0.679
RAZEM
0.679
-1-
Norma STD Wersja 4.18a Licencja: 5741 dla Mirosław Szpakiewicz
KOSZTORYS INWESTORSKI - Bud 4 w K 0009 Lewa strona -PRZEDMIAR
do przetargu
Lp.
Podstawa
14 KNR 2-02
d.1 2112-02
Opis i wyliczenia
Stopnie proste okładzinowe grubości do 5cm szerokości stopnia 40 cm
j.m.
m
1.40*10+1.80+3.50+1.50+3.20+1.20+2.90+0.90+2.60
m
-2-
Norma STD Wersja 4.18a Licencja: 5741 dla Mirosław Szpakiewicz
Poszcz
31.600
RAZEM
Razem
31.600

Podobne dokumenty