1. Organizatorem promocji jest 5. W skład Kubełka

Transkrypt

1. Organizatorem promocji jest 5. W skład Kubełka
REGULAMIN PROMOCJI „200 RESTAURACJI KFC W POLSCE”
1. Organizatorem promocji jest Amrest Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-365) przy ul.
Plac Grunwaldzki 25-27, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000025220, posiadającej numer NIP: 5260211104, REGON: 011565564,
kapitał zakładowy w wysokości 649 750 000,00 zł („Amrest”).
2. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikami Promocji („Uczestnicy” lub
pojedynczo „Uczestnik”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które w czasie trwania Promocji
przyjdą do dowolnej restauracji KFC na terenie Polski.
3. Promocja trwa 26 listopada 2015 roku, od godziny 10.00 do momentu wyczerpania limitu
200 kubełków objętych promocją w każdej restauracji.
4. Promocja polega na rozdawaniu w restauracjach KFC specjalnych Kubełków Promocyjnych
(„Kubełek Promocyjny”) we wszystkich restauracjach KFC w Polsce.
5. W skład Kubełka Promocyjnego wchodzą 3 Hot Wings, 1 Strips, 3 Bitesy i małe frytki.
6. Aby odebrać Kubełek Promocyjny należy poprosić sprzedawcę o kubełek, podając hasło
„DOWÓD ŚWIEŻOŚCI”.
7. Jedna osoba może skorzystać z promocji tylko jeden raz, odbierając jeden Kubełek
Promocyjny.
8. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Promocji, przy czym zmiany Regulaminu nie
będą naruszać praw nabytych Uczestników.
9. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu
decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i
wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

Podobne dokumenty